Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
С.А. Авакьян. Конституція Росії - природа, еволюція, сучасність, 2000 - перейти до змісту підручника

Історія Конституції Росії, РРФСР, СРСР і Російської Федерації

Авакьян С. Конституції союзних республік / / Ради народних депутатів. - 1978. N 5.
Авакьян С.А. Конституція Росії: природа, еволюція, сучасність. - М.: Російський Юридичний Видавничий Дім. 1997.
Баймаханов М.Т. Конституція Казахської РСР в системі конституційного права СРСР. - Алма-Ата: 1981.
Барабашев Г.В. Великий Жовтень і Радянська Конституція / / Вісник МГУ: Серія 11. Право. - 1987. N 6.
Берхін І.Б. До історії розробки Конституції СРСР 1936 р. / / Будівництво Радянської держави: Зб. статей до 70-річчя проф. Е.Б.Генкіной. - М.: Наука. 1972.
Богатиренко З.С. До історії створення Конституції СРСР 1936 року / / Вісник МГУ: Серія економіки, філософії і права. - 1957. N 1.
В.І.Ленін, КПРС про Радянської Конституції: Збірник. - М.: Политиздат. 1979.
Всенародне обговорення проекту Конституції СРСР. - М.: 1936.
Гайдуков Д.А. Розвиток Конституції СРСР / / Розвиток радянського державного права. - М.: 1959.
Гурвич Г.С. Історія Радянської Конституції. - М.: вид. Соц. Акад. 1923.
Єрохін А. Прийнята на V Всеросійському ... / / Ради народних депутатів. - 1988. N 7.
Історія Радянської Конституції (в документах). 1917-1956 рр.. / Под ред. С.С.Студенікіна. - М.: Госюріздат. 1957.
Історія Радянської Конституції в декретах і постановах Радянського уряду. 1917-1936. - М.: 1936.
Кім А.І. Про роль народних мас у створенні Конституції СРСР 1936 року / / Учений. зап. Томського державної реєстрацiї. ун-та. - 1957. N 33.
Кім А.І. Ідеї наукового комунізму і перша Радянська Конституція / / Питання теорії права та державного будівництва: Вип. III. - Томськ: Изд-во Томського ун-та. 1979.
Кім А.І. Нова Конституція СРСР і деякі питання теорії державного права / / Конституція СРСР: проблеми державознавства і радянського будівництва. - М.: 1980.
Кім А.І. Співвідношення Конституції СРСР і конституцій союзних республік / / Радянська конституційне законодавство і питання державного управління. - Томськ: 1980.
Кістяківський Б.А. Сторінки минулого: До історії конституційного руху в Росії. - М.: 1912.
Конституційна реформа в СРСР: актуальні проблеми. - М.: 1990.
Конституційна система розвиненого соціалізму. - М.: 1980.
Конституція загальнонародної держави: Питання теорії / За ред. Л.Ф.Ільічева, Д.А.Керімова. - М.: Юрид. літ. 1979.
Конституція розвиненого соціалізму. Історичні передумови та значення / Ін-т історії АН СРСР. - М.: Наука. 1981.
Конституція СРСР - основа розвитку соціалістичної демократії. - М.: Думка. 1980.
Конституція СРСР: Політико-правовий коментар / За ред. Б.Н.Пономарева. - М.: Политиздат. 1982.
Котов К.Ф. Єдність конституційної системи в радянському федералізмом / / Конституційні основи державного будівництва в розвиненому соціалістичному суспільстві. - Алма-Ата: Наука. 1980.
Коток В.Ф., Фарберов Н.П. Конституція СРСР - розвивається основний закон суспільства і держави / / Рад. держава і право. - 1973. N 6.
Кравець І.А. Маніфест 17 жовтня 1917 р. в конституційній історії Росії / / Актуальні проблеми правознавства в сучасний період. - Томськ: Изд-во Томськ, ун-ту. 1996.
Кравчук С.С. Перша Радянська Конституція (до 60-річчя з дня прийняття) / / Рад. держава і право. - 1978. N 7.
Кукушкін Ю.С., Чистяков О.І. Нарис історії Радянської Конституції. - М.: Политиздат. 1980.
Кукушкін Ю.С., Чистяков О.І. Нарис історії Радянської Конституції. Вид. 2-е, доп. - М.: Политиздат. 1987.
Куріцин В.М. Радянська союзна Конституція 1924: розробка та основні принципи / / Рад. держава і право. - 1975. N 1.
Куріцин В.М. Перша Радянська Конституція 1918 року й Конституція розвиненого соціалізму / / Соціалістична законність. - 1978. N 7.
Лазарєв Л.В., Слива А.Я. Конституційна реформа: перший етап. - М.: Юрид. літ. 1989.
Малицький А. Радянська Конституція. - Харків: 1924.
Михайлов Г.С. До організації керівництва в Радах депутатів трудящих / / Рад. держава. - 1936. N 5.
Нольде Б.Е. Закони основні в російській праві / / Праці юридичного товариства при Імператорському Санкт-Петербурзькому університеті: т.VII. - 1913.
Особливості та значення Конституції СРСР 1977 р. - Воронеж: Изд-во Воронеж, державної реєстрацiї. ун-та. 1979.
Павлова Т. Біля витоків народовладдя (До 70-річчя першого Радянської Конституції: За матеріалами архіву Жовтневої революції) / / Ради народних депутатів. - 1988. N 7.
Палієнко М.І. Основні закони і форми правління в Росії: Юридичне дослідження. - Харків: 1910.
Перша Радянська Конституція - Конституція РРФСР 1918 / Под ред. А. Я. Вишинський. - М.: 1938.
Перша Радянська Конституція (Конституція СРСР 1924 р.) / За ред. А. Я. Вишинський. - М.: 1948.
Піскотін М.І., Шеремет К.Ф. Співвідношення Конституції Союзу РСР і конституцій союзних республік / / Рад. держава і право. - 1978. N 10.
Портнов В.П., Славін М.М. Етапи розвитку Радянської Конституції. - М.: Наука. 1982.
Портнов В.П., Славін М.М. Становлення і розвиток конституційного законодавства Радянської Росії 1917-1920 рр.. / Отв. ред. Б.Н.Топорнін. - М.: Наука. 1987.
Портнов В.П., Славін М.М. Конституція РРФСР 1918 р. - основа розвитку радянського законодавства (1918-1922 рр..) / / Рад. держава і право. - 1988. N 7.
Пугачов Б. Протистояння проектів / / Народний депутат. - 1992. N 11.
Рахманіна Т.М. Всенародне обговорення проекту Конституції СРСР / / Праці ВНДІ радянського законодавства. - 1979. Вип.15.
Рейснер М.А. Основи Радянської Конституції. - М.: 1920.
Ронін С.Л. До історії Конституції СРСР 1924 року. - М.: Видання АН СРСР. 1949.
Ронін С.Л. Конституція СРСР 1936 року. - М.: Госюріздат. 1957.
Ронін С.Л. Ленінські принципи першої Радянської Конституції / / Рад. держава і право. - 1974. N 4.
Самощенко І.С. Особливості конституцій союзних республік / / Праці ВНДІ радянського законодавства: т. 13. - М.: 1978.
Семідеркін Н.А., Чистяков О.І. Конституція РРФСР 1925 / / Рад. держава і право. - 1976. N 1.
Степанов І.М. Розвиток Радянської Конституції. - М.: 1957.
Степанов І.М. Конституція розвиненого соціалізму: соціальна цінність і основні функції / / Рад. держава і право. - 1978. N 12.
Тараном Н.М. До питання про роботу Комісії ЦК РКП (б) з підготовки Конституції РРФСР 1918 р. / / Питання історії КПРС. - 1988. N 1.
Тараном Н. З історії створення Конституції 1918 / / Ради народних депутатів. - 1984. N 7.
Таранов А. П. Конституція загальнонародної держави. - Київ: 1980.
Топорнин Б.Н. Основні риси Конституції СРСР 1977 року / / Революція, демократія, право. - М.: 1978.
Топорнин Б.Н. Конституція союзної республіки в системі Конституції СРСР / / Актуальні проблеми національних відносин у світлі Конституції СРСР. - М.: Наука. 1981.
Фарберов Н.П. Загальне та особливе в нових конституціях союзних республік / / Конституція СРСР і подальший розвиток державознавства і теорії права. - М.: 1979.
Філімонов В.Г. Роль В.І.Леніна в створенні першої Радянської Конституції / / Рад. держава і право. - 1960. N 4.
Хакимов М.М. Конституція союзної республіки (основні риси): Автореф. дис. канд. юрид. наук. - М.: 1981.
Чистяков О.І. Становлення Російської Федерації (1917-1922). - М.: 1966.
Чистяков О.І. Проблеми демократії і федералізму в першу Радянської Конституції. - М.: Изд-во Московського ун-та. 1977.
Чистяков О.І. Конституція РРФСР 1918 року. - М.: Изд-во Московського ун-та. 1984.
Чистяков О.І. До історії розробки першої радянської Конституції в комісії ВЦВК / / Рад. держава і право. - 1988. N 7.
Чугаєв Д. Перша Конституція Радянської республіки. 1918. - М.: Изд-во АОН при ЦК ВКП (б). 1949.
Яснов М.А. Конституції автономних республік Російської Федерації / / Рад. держава і право. - 1979. N 9.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Історія Конституції Росії, РРФСР, СРСР і Російської Федерації "
 1. Додаток Бібліографія з питань Конституції
  конституції. Принципи, функції і основні риси конституцій Способи прийняття конституцій Конституційне регулювання Конституція та інші правові акти Конституційний закон Історія Конституції Росії, РРФСР, СРСР і Російської Федерації Конституційні реформи СРСР і РРФСР - 1988-1993 рр.. Чинна Конституція Російської Федерації 1993 року: сутність, потенціал, проблеми Проблеми
 2. 2. Офіційні видання
  БВС РФ - Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації БНА РФ - Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств (Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади) Бюлетень Держкомпраці СРСР - Бюлетень Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань Бюлетень Мінпраці Росії - Бюлетень Міністерства праці та соціального розвитку Російської Федерації ВВС
 3. СПИСОК ОСНОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
  ВК - Повітряний кодекс Російської Федерації ВК СРСР - Повітряний кодекс СРСР ЦК - Цивільний кодекс Російської Федерації ЦК 1964 р. - Цивільний кодекс РРФСР 1964 р. КВВТ - Кодекс внутрішнього водного транспорту Російської Федерації КТМ - Кодекс торговельного мореплавства Російської Федерації КТМ СРСР - Кодекс торговельного мореплавства СРСР МПС Росії - Міністерство шляхів сполучення
 4. 2. ОФІЦІЙНІ ВИДАННЯ
  БВС (CCCР, РРФСР, РФ) - Бюлетень Верховного Суду (СРСР, РРФСР, РФ) БНА - Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств (Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади) ВВС (СРСР, РРФСР, РФ) - Відомості Верховної Ради (СРСР, РРФСР), Відомості З'їзду народних депутатів і Вер-ховного Ради (РРФСР, РФ) РГ - Російська газета РЮ (СЮ) - Російська
 5. 2. ОФІЦІЙНІ ВИДАННЯ
  БВС (CCCР, РРФСР, РФ) - Бюлетень Верховного Суду (СРСР, РРФСР, РФ) БНА - Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств (Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади) ВВС (СРСР, РРФСР, РФ) - Відомості Верховної Сові-та (СРСР, РРФСР), Відомості З'їзду народних депутатів і Верховної Ради (РРФСР, РФ) РГ - Російська газета РЮ (СЮ) - Російська юстиція
 6. ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ
  БК РФ - Бюджетний кодекс Російської Федерації Ведомости - Відомості Верховної Ради (СРСР, РРФСР, РФ), Відомості З'їзду народних депутатів і Верховної Ради (СРСР, РРФСР, РФ) ВКС РФ - Вісник Конституційного Суду Російської Федерації ГК РФ - Цивільний кодекс Російської Федерації КоАП РФ - Кодекс України про адміністративні правопорушення НК РФ - Податковий кодекс
 7. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
  АПК - Арбітражний процесуальний кодекс РФ БВС - Бюлетень Верховного Суду (СРСР, РРФСР, РФ) БК - Бюджетний кодекс РФ БНА - Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств СРСР (РФ); Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади (з 1997 р.) ВВАС - Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ ВВС - Відомості З'їзду народних депутатів і Верховної Ради (СРСР, РРФСР,
 8. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
  РФ - Російська Федерація КоАП РРФСР - Кодекс України про адміністративні правопорушення ГК РФ - Цивільний кодекс РФ ЦПК РРФСР - Цивільно-процесуальний кодекс РРФСР АПК РФ -
 9. XI. Дія конституції РРФСР і порядок її зміни
  Стаття 184. Всі закони та інші акти державних органів РРФСР видаються на основі та відповідно до Конституції РРФСР. Стаття 185. Зміна Конституції РРФСР провадиться рішенням Верховної Ради РРФСР, прийнятим більшістю не менше двох третин від загального числа депутатів Верховної Ради РРФСР. Редакція статті 185 від 27.10.1989 р.: Зміна Конституції РРФСР провадиться рішенням З'їзду
 10. Скорочення і абревіатури
  Конституція - Конституція Російської Федерації, прийнята всенародним голосуванням 12.12.1993 ЦПК - Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації від 14.11.2002 № 138 -ФЗ (в ред. від 29.12.2004) КпАП - Кодекс України про адміністративні правопорушення від 30.12.2001 № 195-Ф3 (в ред. від 21.03.2005) КК - Кримінальний кодекс Російської Федерації від 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. від
 11. Список скорочень
  Органи державної влади, інші органи та організації: Рада Федерації - Рада Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації; Державна Дума - Державна Дума Федеральних Зборів Російської Федерації; КС Росії - Конституційний Суд Російської Федерації; ЗС Росії - Верховний Суд Російської Федерації; ВАС Росії - Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації;
 12. Джерела правових актів
  : БВС РФ - Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації; БНА ФОИВ - Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади; Відомості ВР СРСР - Відомості Верховної Ради СРСР; Відомості СНР і ЗС РРФСР - Відомості З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховної Ради РРФСР; Відомості СНР і ЗС РФ - Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної
 13. Прийняті скорочення
  БНА - Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств (РРФСР, РФ). З липня 1996 р. - Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади ВАС - Вищий Арбітражний Суд РФ ВВАС - Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ ВВС - Відомості Верховної Ради, Відомості З'їзду народних депутатів (СРСР, РРФСР, РФ) і Верховної Ради (СРСР, РРФСР, РФ) ЦК - Цивільний кодекс РФ
 14. Конституція та інші правові акти
    конституційного впливу на акти державно-правового законодавства: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Л.: 1983. Бєлкін А.А. До співвідношенню Конституції та державно-правових актів (похідне нормотворчість) / / Правознавство. - 1985. N 5. Воєводін Л.Д. Конституція СРСР і чинне законодавство / / Вісник МГУ: Серія 11. Право. - 1987. N 5. Воєводін Л.Д. Конституція Російської
 15. ПОКАЖЧИК СКОРОЧЕНЬ
    БВС (СРСР, РРФСР, РФ) - Бюлетень Верховного Суду (СРСР, РРФСР, РФ) БК - Бюджетний кодекс РФ ВСНД і НД (РРФСР, РФ) - Відомості Верховної Ради СРСР, Відомості Верховної Ради УРСР, Відомості З'їзду народних депутатів РФ і Верховної Ради РФ ВК РФ - Водний кодекс РФ ГК РФ - Цивільний кодекс РФ ЦПК РФ - Цивільний процесуальний кодекс РФ ЗК РФ - Земельний кодекс РФ КоАП РФ
 16. С.А. Авакьян. Конституція Росії - природа, еволюція, сучасність, 2000

 17. Глава 16. Рада Міністрів автономної республіки
    Примітка: 24.05.1991 р. в назві глави 16 і в її статтях виділені слова "автономної республіки" замінені на "республіки у складі РРФСР". Стаття 133. Рада Міністрів автономної республіки - Уряд автономної республіки - найвищий виконавчий і розпорядчий орган державної влади автономної республіки утворюється Верховної Ради автономної республіки. Рада Міністрів
 18. 1.2.3. Зовнішньополітична функція
    конституції полягає в тому, що основний закон звернений не тільки до внутрішнього життя країни, він одночасно є фундаментом зовнішньополітичної діяльності держави. Це може бути виражене включенням до конституції спеціальних глав про зовнішню політику й оборону (так робили, наприклад, Конституція СРСР 1977 р., Конституція РРФСР 1978 р.). Але в принципі наявність таких глав зовсім не обов'язково
 19. Глава 20. Державний бюджет РРФСР
    Стаття 158. Державний бюджет РРФСР є складовою частиною єдиного державного бюджету СРСР. Редакція статті 158 від 15.12.1990 р.: У державну бюджетну систему Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки як самостійні частини включаються: республіканський бюджет РРФСР, бюджети республік, що входять до складу РРФСР, бюджети автономних областей і округів,
© 2014-2022  yport.inf.ua