Головна
Головна → 
Теорія та історія держави і права
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ
Ісайчева Е.А. Шпаргалка по римському праву 2010
Все вивчити - життя не вистачить, а іспит здати треба. Це готова "шпора", написана реальними викладачами. Тут знайдеш все необхідне по Римському праву, а інше - справа техніки.
Ні пуху, ні пера!
Л. Н. Левіна, Л. Н. Терехова Римське право. Шпаргалка 2010
У пропонованому виданні представлені модельні відповіді на екзаменаційні питання по римському праву.
Відповіді на екзаменаційні питання дані відповідно до програми курсу.
Представлені матеріали допоможуть підготуватися і успішно скласти іспит з римським правом.
Іво Пуха Римське право (базовий підручник) 1998
Цей підручник дає досить повне виклад курсу "Римське приватне право", що вивчається в юридичних вузах. Він заслужено визнаний одним з кращих підручників з римським правом, виданих за останні десять років у Європі. Автори підручника відомі фахівці з римським правом професора юридичного факультету Університету ім. Св. Кирила і Мефодія (м. Скоп'є, Македонія).
Рекомендується студентам, аспірантам та викладачам юридичних вузів, фахівцям-юристам, а також усім тим, хто цікавиться римським правом.
Переклад підручника на російську мову і підготовка його до видання виконані на юридичним факультеті Московського державного університету імені М. В. Ломоносова.
  Загальні закономірності ВИНИКНЕННЯ держави та права 2011
Курсова робота на тему:
Загальні закономірності ВИНИКНЕННЯ держави та права
ЗМІСТ
Вступ
1. Економічні, Політичні та Духовні передумови ВИНИКНЕННЯ
Держава і права
2. Шляхи Формування держави та права різніх народів
3. Теорії ВИНИКНЕННЯ держави та права
Висновки
Список використаних джерел
М.Н. Марченко, Е.М. Дерябіна Право європейського союзу. Питання історії і теорії 2010
Це видання присвячено вивченню правової системи Європейського союзу з позицій загальної теорії держави і права і частково інших юридичних дисциплін. Зокрема, розглянуто питання юридичної природи та змісту правової системи Євросоюзу, наявності в ній елементів романо-германського і англосаксонського права, питання конвергенції даних правових сімей, проблеми співвідношення права Європейського союзу з національним і міжнародним правом, питання джерел права Євросоюзу і прецедентного права та ін . При підготовці та написанні книги широко використовувалися відповідні роботи зарубіжних і вітчизняних авторів, а також документальний матеріал і законодавство Євросоюзу і держав-членів. Для студентів юридичних вузів і факультетів, аспірантів, викладачів, наукових працівників, а також усіх зацікавлених читачів.
С.Н. Шабуневіч Курс лекцій з «Історії держави і права Білорусі» 2010
КУРС ЛЕКЦІЙ
по «Історії держави і права Білорусі» для спеціальності «Державне управління та право». Укладач: Шабуневіч С.Н., старший викладач кафедри теорії держави і права
© 2014-2022  yport.inf.ua