Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

Передмова

Ви приступаєте до вивчення Особливої ??частини навчального курсу. Передбачається, що Загальна частина Вами вже засвоєна і Ви маєте більш-менш правильне і цілісне уявлення про інститути конституційного (державного) права, зміст і форми кожного з них, володієте необхідною термінологією.
У пропонованому томі розглядається конституційне (державне) право ряду країн Європи, а в яку готували томі 4 - найбільших країн світу, розташованих на інших континентах. Звичайно, при відборі країн ми були певною мірою пов'язані колом наукових інтересів викладачів кафедри і не в останню чергу знанням ними тих чи інших іноземних мов. На жаль, на нашій кафедрі немає фахівців, які володіють мовами Скандинавських країн, і цей цікавий регіон Європи поки що не отримав відображення в Особливій частині підручника. Сподіваємося, що в наступному виданні ми зуміємо познайомити Вас з будь-якої з цих країн.
Ми не зачіпаємо поки що і країн так званого ближнього зарубіжжя, тобто зарубіжних країн, що входили раніше до складу колишнього Радянського Союзу. Їх конституційне (державне) право викладається в МГЮА другий кафедрою - кафедрою конституційного та муніципального права Російської Федерації. Але цей «відомчий» підхід нас, звичайно, не виправдовує. Країни ці тепер - зарубіжні, і навіть не всі вони входять у Співдружність незалежних держав, створене на руїнах СРСР. Надалі в міру того, як ми зуміємо оволодіти відповідним матеріалом або залучити колег із згаданою кафедри, які таким матеріалом розташовують, ми постараємося відобразити в підручнику досвід і цих країн, конституційне (державне) право багатьох з яких переживає все ще початковий етап свого становлення.
При викладі основ конституційного (державного) права окремих країн ми звертаємо увагу насамперед на те специфічне, що характерно саме для даної країни. Але іноді в контрольних питаннях і завданнях ми пропонуємо виявити цю специфіку самому студенту. Таке міркування над матеріалом сприяє кращому його засвоєнню.
Матеріал по кожній країні ми прагнули по можливості представляти за єдиною схемою, орієнтуючись на схему Загальної частини. Але можливість така існує не завжди. В одних випадках причина відхилень від схеми лежить у специфіці конституційного (державного) права тієї чи іншої країни, в інших - в доступності (точніше, в недостатній доступності) відноситься до даної країні матеріалу. Та й різних авторів не завжди можна і не завжди потрібно стригти під одну гребінку. Сподіваємося, що читач нам вибачить деякий структурний різнобій.
На відміну від попередніх видань Загальної частини підручника кожна глава даного тому завершується списком літератури (правда, тільки російськомовної) за темою, який буде корисний тому, хто захоче розширити свої пізнання про конституційний (державному) праві відповідної країни.
Європа - колиска демократії. Вона дала світові перші приклади демократичного державного устрою суспільства і перші приклади конституційного ладу. Нині Західна і Центральна Європа показують зразок широкомасштабної регіональної економічної і політичної інтеграції при збереженні все ще суверенної державності, якому починають наслідувати і в інших регіонах земної кулі. Державний суверенітет перестає бути вищою
цінністю суспільства, він не зникає, але відступає перед пріоритетними інтересами всебічного розвитку суспільства і людської особистості. Це ще раз підтверджує, що в демократичному суспільстві не людина існує для держави, а держава для людини. У Європейському союзі розвивається європейське право, яке в певних сферах має пріоритет перед національним правом держав - членів Союзу. Воно, в свою чергу, поєднує в собі ознаки і міжнародного, і національного права. Це об'єднання європейських держав має риси як конфедерації, так і федерації. На нашій кафедрі розпочато вивчення європейського конституційного права, і ми сподіваємося в наступних виданнях даного тому ввести спеціальну главу про це принципово новому етапі у розвитку світового конституціоналізму.
Необхідно обмовитися, що за незначності надходжень в публічні бібліотеки в останні роки у нас немає впевненості в тому, що ми змогли повною мірою відстежити всі зміни в законодавстві представлених в цьому томі країн. Сподіваємося, що надалі зможемо виправити допущені, можливо, окремі неточності.
І ще одне застереження необхідно зробити. 25 травня 1997, коли рукопис цього тому вже перебувала у виробництві, у Польщі відбувся референдум, на якому була схвалена Конституція, прийнята Національними зборами 2 квітня. У референдумі взяли участь із 28 325 тис. виборців близько 12 140 тис. (42,86%). Трохи більше 170 тис. бюлетенів були визнані недійсними через те, що подали їх виборці або відзначили обидва протилежні відповіді на питання референдуму, або не відзначили жодного. З числа майже 11 970 тис. виборців, чиї голоси визнані дійсними, за Конституцію висловилися понад 6398 тис. (56,8%), проти - більш 5571 тис. (43,2%). Однак протягом 60 днів можливе опротестування результатів референдуму у Верховному суді. Якщо протести не будуть заявлені або Верховний суд відхилить заявлені протести, Конституція буде підписана Президентом республіки і після офіційного опублікування набере чинності. Ми сподіваємося, що так і буде, і тому поміщаємо в додатку до цього того переклад нової польської Конституції. Працюючи над присвяченій польському конституційному праву главою VII цього тому, студенту доведеться самостійно коригувати міститься там інформацію, спираючись на цей переклад. Звичайно, це ускладнить роботу, але буде тим не менш корисно, бо доведеться самостійно думати й аналізувати матеріал. Якщо підсумки референдуму все ж будуть визнані недійсними і Конституція буде відхилена, матеріал глави VII повністю залишиться в силі. Переклад Конституції і в цьому випадку не виявиться марним, бо дасть уявлення цікавиться читачеві про сучасний рівень польської конституційно-правової думки.
Нова Конституція розробляється і в Угорщині. Можливо, що в 4-му томі доведеться помістити новий текст глави VIII або ж залежно від часу прийняття Конституції обмежитися приміщенням тільки її перекладу.
Від імені авторського колективу приношу щиру подяку за дружню допомогу, надану при підготовці цього підручника, судді Конституційного суду Угорщини професору Анталу Адаму, судді Конституційного трибуналу Польщі професору Войчех Соколевічу, раднику Конституційного суду Росії професору Володимиру Кряжкову, а також проживає і працює в Болгарії нашій співвітчизниці і колезі Ірині Симеонову.
Ми очікуємо відгуків і на цей том і будемо вдячні за будь-які зауваження та побажання, які дозволили б поліпшити підручник як з змістовної, так і з методичної сторони.
Проф. Б.А. Страшун.
Червень 1997 року.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Передмова "
 1. Глава III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ фінансової стійкості страховика
  Дана глава не коментується, оскільки не належить до загальної частини страхового законодавства (див. Передмова). Стаття 25. Умови забезпечення фінансової стійкості страховиків Стаття 26. Страхові резерви і фонди страховиків Стаття 27. Гарантії платоспроможності страховиків Стаття 28. Облік і звітність страховиків Стаття 29. Публікація страховиками річних
 2. Стаття 1266. Право на недоторканність твору й захист твору від спотворень
  передмовою, післямовою, коментарями чи якими б то не було поясненнями (право на недоторканність твору). При використанні твору після смерті автора особа, що володіє винятковим правом на твір, вправі дозволити внесення у твір змін, скорочень чи доповнень за умови, що цим не спотворюється задум автора і не порушується цілісність сприйняття
 3. Передмова
  В автошколі майбутній водій вивчає правила дорожнього руху, набуває мінімальні навички з надання першої медичної допомоги, але як спілкуватися з інспектором ГИБДД, якими правами і обов'язками володіє водій - ці питання викладачі, як правило, обходять стороною. Звідки ж водієві про це дізнатися? Найчастіше ці знання і навички початківець водій отримує від таких же, як він,
 4. 2.3. Право на недоторканність твору
  передмовами, післямовами, коментарями і якими б то не було поясненнями. У російському законодавстві були об'єднані два правомочності: право на захист репутації автора і право на переробку. Стаття 15 ЗоАП закріплювала право на захист твору, включаючи його назву, від якого спотворення чи іншого зазіхання, здатного завдати шкоди честі та гідності автора (право на захист
 5. Передмова
  У цій книзі міститься початковий курс цивільного права. При грунтовному вивченні цивільного права в його повному обсязі видається корисним (у відповідності з методикою, прийнятою в тому чи іншому вузі) спочатку оволодіти основними цивільно-правовими поняттями, ідеями і конструкціями, вираженими в нормах Цивільного кодексу Російської Федерації (далі - ГК РФ, Кодекс, Цивільний кодекс).
 6. Авторський колектив
  передмову, ст. 1, 2, 3, 5, 18). Коршунов Микола Михайлович - доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист Російської Федерації (ст. 19, 34, 38, 39). Молчанов Сергій Валерійович - кандидат юридичних наук, доцент, Вчений секретар Інституту наукової інформації і моніторингу Російської академії освіти (ст. 26, 30, 45). Спектор Асія Ахметовна - кандидат юридичних наук, доцент
 7. Література
  Апарова Т.В. Прецедент в сучасному англійському праві і судова правотворчість / / Праці ВНИИСЗ. 1976. Вип. 6. 2. Богданівська І.Ю. Закон в англійському праві. М., 1987. 3. Богданівська І.Ю. Прецедентне право. М., 1993. 4. Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи современ ності. М., 1996. 5. Джекінс Е. Англійське право: Джерела права. Судочинство. М., 1947.
 8. Передмова
  У доктрині та чинному законодавстві Російської Федерації відсутня детально розроблена конструкція рамкового (організаційного) договору. У вітчизняній правовій літературі є лише згадка про організаційні договорах як про договори самостійного типу 'з їх коротким правовим аналізом ", а також окремі роботи, в яких визнається, що рамковий договір, який застосовується в
 9. Передмова
  Податкове право - це інститут публічного права, що є складовою частиною фінансового права. Абсолютно очевидні значення і роль податкового законодавства в життєдіяльності будь-якого суб'єкта права, суспільства і держави, в т.ч. при застосуванні цивільних правовідносин. Тому навчальні програми юридичних вузів обов'язково передбачають вивчення фінансового права (підчас, виділяючи
 10. ПЕРЕДМОВА
  У 1997 р. побачила світ наша спільна книга, присвячена загальним положенням договірного права, яка, як нам здається, мала певний успіх і у відомому сенсі сприяла пробудженню інтересу до серйозних наукових досліджень у цій галузі цивільного права. Вихід у світ зазначеної книги мав і інший наслідок: нам неодноразово доводилося відповідати на запитання колег юристів (у тому
 11. Передмова
  Діяльність державних службовців в якості своєї головної мети переслідує підвищення якості життя людини, забезпечення його прав, свобод і законних інтересів. У Росії інститут судових виконавців має вельми глибоку історію і впродовж століть безпосередньо зв'язувався з діяльністю судової влади, а самі судові пристави фактично виступали як працівників судів. Під
 12. Коментар до статті 22.3
  1. Федеральні органи виконавчої влади, їх установи та територіальні органи, наділені адміністративно-юрисдикційними повноваженнями згідно п. 3 ч. 1 ст. 22.1 КоАП, є юридичними особами. Статус юридичної особи поширюється також на державні органи, що здійснюють контрольні, наглядові функції, зазначені в гол. 23 КпАП. 2. Згідно п . 1 ст. 61 ГК ліквідація
 13. Передмова
  Бюджетне право є одним з найскладніших інститутів фінансового права. Питання правового регулювання бюджетних відносин в сучасних умовах набувають все більшої актуальності. Вивчення норм бюджетного права, розуміння механізму їх дії, питань бюджетних повноважень, бюджетного контролю, відповідальності за порушення бюджетного законодавства та інших стало гострою необхідністю