Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
С.А. Авакьян. Конституція Росії - природа, еволюція, сучасність, 2000 - перейти до змісту підручника

Проблеми дії (в т.ч. прямого) та реалізації конституції. Конституційні норми

Баймаханов М.Т. До питання про роль поточного законодавства у забезпеченні реалізації Конституції / / Теоретичні питання реалізації Радянської конституції. - М.: 1982.
Бєлкін А.А. Структури здійснення Радянської Конституції / / XXVII з'їзд КПРС і підвищення ефективності конституційного регулювання. - Свердловськ: 1988.
Венгеров А.Б. Про застосування конституційних норм судовими органами СРСР / / Рад. держава і право. - 1969. N 10.
Венгеров А.Б. Конституційні норми в судовій практиці / / Судова практика у радянській правовій системі. - М.: 1975.
Гаджієв Г.А. Безпосереднє застосування судами конституційних норм / / Відомості Верховної Ради. - 1995. N 12.
Державно-правові проблеми реалізації Радянської конституції. - Свердловськ: 1987.
Гревцов Ю.І. Пряма дія Конституції? / / Журнал російського права. - 1998. N 6.
Єременко Ю.П. Політичні та правові аспекти реалізації Конституції СРСР / / Конституція система розвиненого соціалізму. - М.: 1980.
Єременко Ю.П., Мазаєв В.Д. Реалізація Основного Закону - умова функціонування конституційної законності / / Теоретичні питання реалізації Радянської конституції. - М.: 1982.
Жуйков В.М. Застосування судами Конституції Російської Федерації. Відшкодування моральної шкоди / / Коментар російського законодавства. - М.: 1995.
Єршов В. Пряме застосування Конституції РФ. Від рішення Пленуму Верховного Суду РФ до постанови Конституційного Суду РФ / / Відомості Верховної Ради. - 1998. N 9-10.
Зражевська Т.Д. Реалізація конституційного законодавства. Проблеми теорії і практики: Автореф. дис. докт. юрид. наук. - Саратов: 2000.
Іллінський І.П. До питання про правову природу та механізм дії радянських конституційних норм / / Конституційна система розвиненого соціалізму. - М.: 1980.
Кабиш В.Т. Про механізм реалізації Конституції СРСР / / Конституція СРСР і проблеми зміцнення правової державного і суспільного життя: Межвуз. СБ науч. праць. - Свердловськ: 1980.
Касумов Ф.З. Процесуальний механізм реалізації Конституції СРСР: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - М.: 1985.
Кім А.І. Конституційні норми та їх класифікація / / Актуальні проблеми держави і права в сучасний період. - Томськ: 1981.
Кутафін О.Е. Конституція і проблеми її реалізації. - Російський конституціоналізм: проблеми та рішення (матеріали міжнародної конференції). - К.: Ін-т держави і права РАН. 1999.
Лебедєв В.М. Пряма дія Конституції Російської Федерації і роль судів / / Держава і право. - 1996. N 7.
Лучин В.О. Актуальні проблеми реалізації Конституції / / Теоретичні питання реалізації Радянської конституції. - М.: 1982.
Лучин В.О. Функціональні аспекти дії Конституції / / Рад. держава і право. - 1983. N 11.
Лучин В.О. Реалізація конституційних норм: загальне та особливе / / Конституційна реформа в СРСР: актуальні проблеми. - М.: 1990.
Лучин В.О. Відповідальність у механізмі реалізації Конституції / / Право і життя. - 1992. N 1.
Мазаєв В.Д. Реалізація конституційних норм: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Саратов: 1982.
Мартиненко П.Ф. Теоретичні питання норм конституцій соціалістичного типу / / Проблеми правознавства: Вип. 38. - Київ: 1978.
Миронов О.О. Механізм дії Радянської конституції. - Красноярськ: Вид-во Красноярськ, державної реєстрацiї. ун-та. 1988.
Михальова Н.А. Конституційні норми в механізмі правового регулювання / / Конституція СРСР і подальший розвиток державознавства теорії права. - М.: 1979.
Мухачев І. Конституція Російської Федерації і забезпечення стабільності політичних процесів у країні / / Право і життя. - 1998. N 15.
Основин B.C. Особливості конституційних норм / / Рад. держава і право. - 1979. N 4.
Основин B.C. Про деякі методологічних питаннях реалізації конституційних норм / / Теоретичні питання реалізації Радянської Конституції. - М.: 1982.
Основин BC, Глєбов А.П. Преамбула Конституції СРСР: природа та особливості / / Правознавство. - 1980. N 2.
Пертцік В.А., Шмайлова Л.П. Реалізація конституційних норм / / Рад. держава і право. - 1979. N 5.
Пряхина Т.М. Поняття конституційності і реалізація Основного Закону / / Реалізація Конституції Росії: Межвуз. науч. СБ - Саратов: 1994.
Реалізація Конституції Росії: Межвуз. науч. СБ - Саратов: 1994.
Ржевський В.А. Особливості радянських конституційних норм / / Правознавство. - 1977. N 6.
Ржевський В.А. До питання про регулятивному характері загальних норм радянської конституції / / Проблеми конституційного права: Межвуз. науч. СБ: Вип.3. - Саратов: 1979.
Рудинський Ф.М., Миронов О.О. Соціально-правові проблеми реалізації Радянської Конституції / / Правознавство. - 1983. N 5.
Страшун Б.А. Проблеми реалізації нової Конституції Російської Федерації / / Право і життя. - 1994. N 5.
Стумбіна Е.Я., Кузнецов А.В., Еглітіс В.В. Механізм реалізації конституції (Державно-правовий аспект). - Рига: Зінатне. 1984.
Теоретичні питання реалізації Радянської конституції. - М.: 1982.
Топорнин Б.Н. Теоретичні питання реалізації конституції / / Теоретичні питання реалізації Радянської конституції. - М.: 1982.
Хакимов Р. Конституційний процес в Російській Федерації: тенденції та перспективи / / Прогалини в російській Конституції і можливості її вдосконалення / Ред. - Сост. К.Г.Гагнідзе. - М.: 1998.
Шафір М.А. Механізм і основні сфери дії Радянської конституції / / Рад. держава і право. - 1979. N 10.
Шмайлова Л.П. Про реалізацію програмних норм соціалістичних конституцій / / Конституційне законодавство і державне управління: Межвуз. СБ науч. праць: Вип. 51. - Свердловськ: 1977.
Шмайлова Л.П. До питання про застосування конституційних норм / / Теоретичні проблеми радянського державного права в умовах новітнього конституційного законодавства: Межвуз. СБ науч. праць. - Свердловськ: Вид-во Урал. державної реєстрацiї. ун-та. - 1979.
Ебзеев Б., Радченко В. Пряма дія Конституції Російської Федерації і конкретизація її норм / / Відомості Верховної Ради. - 1994. N 7.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Проблеми дії (в т.ч. прямого) та реалізації конституції. Конституційні норми "
 1. Додаток Бібліографія з питань Конституції
  проблеми Проблеми дії (в т.ч. прямого) та реалізації конституції. Конституційні норми Проблеми зміни діючої та прийняття нової Конституції РФ Конституція Російської Федерації і міжнародне право Конституціоналізм, конституційність Конституції та статути суб'єктів Російської Федерації (загальні питання, окремі
 2. 4.1. Проблеми дії (реалізації) Конституції
  проблема забезпечення дії Конституції. На жаль, в суспільстві поширена думка про Конституцію РФ як про своєрідну декларації. Реальне дію Конституції пов'язують не з нею самою, а з втіленням положень Конституції у відповідних актах, розвивають її
 3. Конституційний закон
  проблеми реалізації Радянської Конституції: Межвуз. СБ науч. тр. - Свердловськ: 1987. Морозова Л.А. Конституційні закони в радянській правовій системі / / Рад. держава і право. - 1982. N 10. Стовповая Н.В. Про поняття конституційного закону / / Проблеми вдосконалення держави і права в рішеннях XXV з'їзду КПРС. - Владивосток:
 4. Чинна Конституція Російської Федерації 1993 року: сутність, потенціал, проблеми
  проблеми їх подолання / / Прогалини в російській Конституції і можливості її вдосконалення / Ред.-упоряд. К.Г.Гагнідзе. - М.: 1998. Бланкенагель А. Прогалини в Конституції Російської Федерації і можливості її вдосконалення / / Прогалини в російській Конституції і можливості її вдосконалення / Ред.-упоряд. К.Г.Гагнідзе. - М.: 1998. Гаджієв Г. До питання про прогалини в Конституції / / Прогалини в російській
 5. Конституція та інші правові акти
  проблеми співвідношення. - Вісник МГУ: Серія 11. Право. - 1994. N 5. Зивс С.Л. Конституція СРСР в системі соціалістичного законодавства / / Рад. держава і право. - 1978. N 6. Конституція і закон: стабільність і динамізм. - М.: Юридична книга: ЧеРо. 1998. Лук'янова О.А. Конституція в системі джерел радянського права / / Рад. держава і право. - 1986. N 7. осіняє С. Проблеми верховенства
 6. 4.3. Зміна діючої і прийняття нової Конституції: матеріальні та процесуальні аспекти
  проблеми прийняття нової Конституції. Що стосується інших розділів (3-8), хоча їх зміна не вимагає прийняття нової Конституції, механізм внесення до них змін також нелегкий і по суті означає появу принципово нових конструкцій
 7. 1.5.2. Юридичне верховенство
  проблем в конституційному праві. Юридичне верховенство конституцій зазвичай підкреслюється в них самих. Так, згідно з ч. 1 ст. 15 Конституції РФ 1993 р., "Конституція України має найвищу юридичну силу, пряму дію і застосовується на всій території Російської Федерації. Закони та інші правові акти, прийняті в Російській Федерації, не повинні суперечити Конституції
 8. Конституція Російської Федерації і міжнародне право
  конституційної законності як функції публічних структур: Зб. статей. - М.: Манускрипт. 1997. Лукашук І.І. Міжнародне право і конституції держав / / Журнал російського права. - 1998. N 1. Лукашук І.І. Конституції держав і міжнародне право. - М. : Спарк. 1998. Марочкин С.Ю. Дія норм міжнародного права в правовій системі Російської Федерації. - Тюмень: Вид-во Тюмен. госуд. ун-та.
 9. 1.3. Предмет і межі конституційного регулювання . Зміст і структура конституцій
  проблема вибору, оскільки конституція звернена лише до основного. А враховуючи друга обставина, конституція не може "розтікатися мислію по древу", вона не є надто великим документом (хоча й такі бувають) і все повинна відображати в концентрованій і лаконічній формі. Таким чином, виходить, що кожна конституція - це продукт переплетення об'єктивного і суб'єктивного. Об'єктивно
 10. Конституційне регулювання
  проблеми розвитку державного права і радянського будівництва. - М.: 1976. Татаринов С.А. Деякі особливості конституційного регулювання суспільних відносин в РФ / / Актуальні проблеми держави і права в сучасний період / За ред. проф. В.Ф.Воловіча. - Томськ: Вид-во Томськ, ун-ту. 1996. Тихомиров Ю.А. Перетворення в суспільстві і конституційні реформи / / Конституційні реформи в
 11. С.А. Авакьян. Конституція Росії - природа, еволюція, сучасність , 2000

© 2014-2022  yport.inf.ua