Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Петришин и др.. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Науково-практичний коментар, 2003 - перейти к содержанию учебника

Стаття 84. Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради України.

Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування.
Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто.
Ця стаття присвячена організаційним аспектам проведення засідань Верховної Ради України. На перший погляд, за короткими і чіткими формулюваннями положень статті містяться суто регламент і установлення проведення засідань законодавчого органу державної влади. Але більш ретельний аналіз і осмислення їх змісту дає можливість розуміти глибші потенційні можливості в діяльності послідовно демократичного, виборного, колегіального органу, яким є Верховна Рада України. Справжня відкритість її роботи становить неодмінну умову належної реалізації принципу чисельності в її діяльності. Ця відкритість перед-
Конституція України
Розділ IV. Стаття бачає право бути присутніми на засіданнях Верховної Ради пред, ставників ЗМІ, різних державних і недержавних організацій, проводити трансляції роботи сесій по радіо і телебаченню. Порядок висвітлення парламентських засідань, 'їх час та обсяг визначаються самою Верховною Радою. Зараз ставиться питання про можливість відвідання відкритих засідань Верховної Ради у встановленому порядку громадянами України та зарубіжними гостями, що відвідують Україну.
Стаття 84 Конституції передбачає можливість проведення і закритих засідань Верховної Ради. Такі засідання відбуваються за рішенням більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України, тобто якщо за таке рішення проголосують більш як 225 депутатів. Закриті засідання відбуваються, коли обговорюються відомості, що становлять державну таємницю, або конкретно визначені питання, наприклад, з проблем національної безпеки, розгляд яких з поважних причин вимагає закритого режиму. У таких засіданнях при обговоренні відповідних питань можуть брати участь Президент України, члени Кабінету Міністрів України, а також інші особи, якщо необхідність цього визначена Верховною Радою або ЇЇ Головою. Порядок поширення матеріалів закритого засідання, їх публікації визначається в рішенні парламенту України.
Відносно прийняття рішень Верховної Ради в Основному Законі вказується, шо вони приймаються виключно на пленарних засіданнях шляхом голосування. Причому кожний депутат має один голос. Він повинен брати участь у голосуванні особисто і не може доручати голосувати від свого імені іншим депутатам. Така вимога випливає з того, що пленарні засідання є основною формою діяльності Верховної Ради як єдиного органу законодавчої влади в Україні. Надзвичайна державна важливість цієї діяльності обумовлює її детальну регламентацію у спеціальному правовому акті - Регламенті Верховної Ради України. Питання, які виносяться на розгляд у пленарних засіданнях, повинні обов'язково включатися до порядку денного цих засідань і попередньо ретельно готуватися до їх розгляду.
Порядок денний чергової сесії Верховної Ради затверджується на кожну чергову сесію. Зміна чи виключення питань із затвердженого порядку денного оформляється окремим рішенням, яке після відповідного обговорення приймається не менш як дво-третинами голосів депутатів від конституційного складу Верховної Ради. У разі, коли із зазначеного питання є пропозиція погоджувальної ради депутатських фракцій, груп, рішення щодо неї може прийматись без обговорення більшістю голосів депутатів від
конституційного складу.
Перед кожним пленарним засіданням відбувається поіменна реєстрація народних депутатів. Кожний з них одержує проекти законів, постанов та інші документи, які розглядатимуться на
засіданнях сесії.
Рішення Верховної Ради після ретельного обговорення питань, що розглядаються, приймаються відкритим голосуванням за допомогою електронної системи підрахунку голосів, а з деяких питань таємним голосування шляхом подачі бюлетенів. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань, або у відведеному для таємного голосування бюлетенями місці біля зали засідань. Порядок голосування відносно тих чи інших питань діяльності Верховної Ради визначається Регламентом Верховної Ради України,
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 84. Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради України."
 1. Стаття 108. Журнал судового засідання
  1. Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання, в якому зазначаються такі відомості: 1) найменування та склад суду (слідчий суддя); 2) реквізити кримінального провадження та відомості щодо його учасників; 3) дата і час початку та закінчення судового засідання; 4) час, номер та найменування процесуальної дії, що проводиться під час судового засідання, а також передані
 2. Стаття 198. Журнал судового засідання
  1. Одночасно з проведенням фіксування технічними засобами секретарем судового засідання ведеться журнал судового засідання. 2. У журналі судового засідання зазначаються такі відомості: 1) рік, місяць, число і місце судового засідання; 2) найменування суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали судді, секретаря судового засідання; 3) справа, шо розглядається, імена (найменування)
 3. Стаття 328. Право перебувати в залі судового засідання
  1. Кількість присутніх у залі судового засідання може бути обмежена головуючим лише у разі недостатності місць у залі судового засідання. 2. Близькі родичі та члени сім'ї обвинуваченого і потерпілого, а також представники засобів масової інформації мають пріоритетне право бути присутніми під час судового
 4. Стаття 73. Секретар судового засідання
  1. Секретар судового засідання: 1) здійснює судові виклики і повідомлення; 2) перевіряє наявність та з'ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і доповідає про це головуючому; 3) забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами; 4) веде журнал судового засідання; 5) оформляє матеріали кримінального провадження в суді; 6) виконує
 5. Стаття 342. Відкриття судового засідання
  1. У призначений для судового розгляду час головуючий відкриває судове засідання і оголошує про розгляд відповідного кримінального провадження. 2. Секретар судового засідання доповідає суду, хто з учасників судового провадження, викликаних та повідомлених осіб прибув у судове засідання, встановлює їх особи, перевіряє повноваження захисників і представників, з'ясовує, чи вручено судові виклики
 6. Стаття 186. Оголошення і дослідження змісту особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції
  1. Зміст особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції фізичних осіб може бути оголошений і досліджений у відкритому судовому засіданні тільки за згодою осіб, визначених Цивільним кодексом України. 1. Коментована стаття цього Кодексу визначає особливості дослідження у судовому засіданні таких письмових доказів, як особисті папери, особисте
 7. Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.
  Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України або на вимогу Президента України. Уразі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні Верховна Рада України збирається у дводенний строк без скликання. Уразі закінчення
 8. Стаття 48. Секретар судового засідання
  1. Секретар судового засідання: 1) здійснює судові виклики і повідомлення; 2) перевіряє наявність та з'ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і доповідає про це головуючому; 3) забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами; 4) веде журнал судового засідання; 5) оформлює матеріали справи; 6) виконує інші доручення головуючого, що стосуються
 9. Стаття 74. Судовий розпорядник
  1. До участі в кримінальному провадженні головуючим у судовому засіданні може залучатися судовий розпорядник. 2. Судовий розпорядник: 1) забезпечує належний стан зали судового засідання і запрошує до неї учасників кримінального провадження; 2) оголошує про вхід суду до зали судового засідання і вихід суду із неї; 3) стежить за дотриманням порядку особами, присутніми у залі судового
 10. Стаття 320. Запасний суддя
  1. У кримінальному провадженні, для проведення якого потрібен значний час, повинен бути призначений запасний суддя, який перебуває в залі судового засідання протягом судового розгляду. Рішення про необхідність призначення запасного судді приймає суд, що здійснюватиме судове провадження, одночасно з призначенням підготовчого судового засідання. Про призначення запасного судді робиться відмітка в
 11. Стаття 129. Строк проведення попереднього судового засідання
  1. Попереднс судове засідання повинно бути призначено і проведено протягом одного місяця з дня відкриття провадження у справі. 1. Коментована стаття присвячена одному питанню: вона встановлює строк проведення попереднього судового засідання, яке повинно бути призначено і проведено протягом одного місяця з дня відкриття провадження у справі. Призначення цього засідання здійснюється ухвалою про
 12. Стаття 197. Фіксування судового засідання технічними засобами
  Суд під час судового розгляду справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу. 2. Фіксування судового засідання технічним засобом здійснює секретар судового засідання або за розпорядженням головуючого інший працівник апарату суду. 3. Повне або часткове відтворення технічного запису судового засідання здійснюється на вимогу особи, яка
 13. Стаття 27. Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами
  1. Учасники судового провадження, а також особи, які не брали участі у кримінальному провадженні, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки, не можуть бути обмежені у праві на отримання в суді як усної, так і письмової інформації щодо результатів судового розгляду та у праві на ознайомлення з процесуальними рішеннями й отримання їх копій. Ніхто не може бути обмежений
© 2014-2022  yport.inf.ua