Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
С.А. Авакьян. Конституція Росії - природа, еволюція, сучасність, 2000 - перейти до змісту підручника

Глава 13. З'їзд народних депутатів РРФСР і Верховна Рада РРФСР

Стаття 104. Вищим органом державної влади РРФСР є З'їзд народних депутатів РРФСР.
З'їзд народних депутатів РРФСР правомочний прийняти до свого розгляду і вирішити будь-яке питання, віднесене до відання РРФСР.
Редакція частини другої статті 104 від 24.05.1991 р.:
З'їзд народних депутатів РРФСР правомочний прийняти до свого розгляду і вирішити будь-яке питання, віднесене до відання РРФСР. З'їзд народних депутатів РРФСР здійснює законодавчу ініціативу на З'їзді народних депутатів СРСР і у Верховній Раді СРСР.
Примітка: 21.04.1992 р. друге речення з частини другої статті 104 виключено.
До виключного відання З'їзду народних депутатів РРФСР належить:
1) прийняття Конституції РРФСР, внесення до неї змін і доповнень;
2) визначення внутрішньої і зовнішньої політики РРФСР у відповідності з основними напрямками внутрішньої і зовнішньої політики СРСР;
Примітка: 21.04.1992 р. з пункту 2 виключено слова "у відповідності з основними напрямками внутрішньої і зовнішньої політики СРСР ".
2.1) ратифікація і денонсація міжнародних договорів, що тягнуть зміни і доповнення Конституції Російської Федерації (Примітка: пункт 2.1 включений 21.04.1992 р.).
3) прийняття рішення з питань національно-державного устрою, віднесених до відання РРФСР;
4) визначення порядку вирішення питань адміністративно-територіального устрою РРФСР;
5) вирішення питань про зміну кордонів РРФСР з іншими союзними республіками і внесення їх на затвердження З'їзду народних депутатів СРСР; розгляд питань про зміну державного кордону СРСР у випадках, що спричиняють зміну території РРФСР;
Примітка: 21.04.1992 р. з пункту 5 виключено слова "з іншими союзними республіками і внесення їх на затвердження З'їзду народних депутатів СРСР; розгляд питань про зміну державного кордону СРСР у випадках, що спричиняють зміну території РРФСР".
6) затвердження перспективних державних планів і найважливіших республіканських програм економічного і соціального розвитку РРФСР, її військового будівництва (виділені слова включені 21.04.1992 р. - С.А.).
7) обрання (Примітка: замінено на "формування" 01.11.1991 р.) Верховної Ради РРФСР;
8) обрання Голови Верховної Ради РРФСР;
9) обрання Першого заступника та заступника (Примітка: замінено на "трьох заступників" 31.05.1990 р.) Голови Верховної Ради РРФСР;
10) затвердження Голови Ради Міністрів РРФСР;
11) затвердження Голови Комітету народного контролю РРФСР, Голови Верховного Суду РРФСР, Головного державного арбітра УРСР;
Редакція пункту 11 від 15.12.1990 р.:
твердження Генерального прокурора РРФСР, Голови Верховного Суду РРФСР, Головного державного арбітра УРСР;
Примітка: 21.04.1992 р. приймається рішення:
в пункті 11 слова "Головного державного арбітра РРФСР" замінити словами "Голови Вищого арбітражного суду РРФСР".
12) обрання Комітету конституційного нагляду УРСР;
Редакція пункту 12 від 15.12.1990 р.:
обрання Конституційного Суду РРФСР;
13) прийняття рішень про проведення республіканського народного голосування (референдуму);
Редакція пункту 13 від 24.05.1991 р.:
прийняття рішення про відмову від посади Президента РРФСР;
14) здійснення законодавчої ініціативи на З'їзді народних депутатів СРСР і у Верховній Раді СРСР.
Редакція пункту 14 від 24.05.1991 р.:
скасування актів, прийнятих Верховною Радою РРФСР, а також указів і розпоряджень Президента РРФСР;
З'їзд народних депутатів РРФСР вправі скасовувати акти, прийняті Верховною Радою РРФСР.
Редакція частини четвертої статті 104 від 24.05.1991 р.:
З'їзд народних депутатів РРФСР приймає закони РРФСР і постанови більшістю голосів від загальної кількості народних депутатів РРФСР, якщо інше не встановлено Конституцією РРФСР.
З'їзд народних депутатів РРФСР приймає закони РРФСР і постанови більшістю голосів від загальної кількості народних депутатів РРФСР.
Редакція частини п'ятої статті 104 від 24.05.1991 р.:
З'їзд народних депутатів РРФСР приймає рішення про проведення республіканського народного (Примітка: виділені слова замінені на "всенародного" 09.12.1992 р.) голосування (референдуму).
Стаття 105. З'їзд народних депутатів РРФСР складається з 1068 депутатів:
900 депутатів - від територіальних виборчих округів;
168 депутатів - від національно-територіальних виборчих округів за нормами: 4 депутата від кожної автономної республіки (Примітка: замінено на "республіки у складі РРФСР" 24.05.1991 р.), 2 депутати від кожної автономної області, один депутат від кожного автономного округу і 84 депутати від країв, областей (виключаючи автономні утворення), міст Москви і Ленінграда (Примітка: замінено на "Санкт-Петербурга" 21.04.1992 р.).
Територіальні і національно-територіальні виборчі округи утворюються в основному з рівною кількістю виборців відповідно - територіальні на всій території РРФСР і національно-територіальні - в межах автономної республіки (Примітка: замінено на "республіки у складі РРФСР" 24.05.1991 р.) краю, області, міст Москви і Ленінграда (Примітка: замінено на "Санкт-Петербурга" 21.04.1992 р.), автономної області й автономного округу.
Стаття 106. З'їзд народних депутатів РРФСР скликається на перше засідання не пізніше ніж через два місяці після виборів.
За поданням мандатної комісії З'їзд народних депутатів РРФСР приймає рішення про визнання повноважень депутатів, а в разі порушення законодавства про вибори - про визнання виборів окремих депутатів недійсними.
З'їзд народних депутатів РРФСР скликається Верховною Радою РРФСР.
Чергові засідання З'їзду народних депутатів РРФСР проводяться один раз на рік. Позачергові засідання скликаються з ініціативи Верховної Ради РРФСР, за пропозицією однієї з палат Верховної Ради РРФСР, Президії Верховної Ради РРФСР, Голови Верховної Ради РРФСР, не менше однієї п'ятої народних депутатів РРФСР, Президента РРФСР (Примітка: додано 24.05.1991 р.) або за ініціативи автономної республіки (Примітка: замінено на "республіки у складі РРФСР" 24.05.1991 р.) в особі її найвищого органу державної влади, краю, області, автономної області, автономного округу, міст Москви і Санкт-Петербурга (Примітка: виділені слова додані 9.12.1992 р.) в особі Ради народних депутатів.
Перше після виборів засідання З'їзду народних депутатів РРФСР відкриває і веде Голова Центральної виборчої комісії з виборів народних депутатів РРФСР, а після обрання Голови Верховної Ради РРФСР та його заступників засідання З'їзду народних депутатів РРФСР веде Голова Верховної Ради РРФСР або його заступник.
Стаття 107. Верховна Рада РРФСР - орган З'їзду народних депутатів РРФСР, постійно діючий законодавчий, розпорядчий і контрольний орган державної влади РРФСР.
Верховна Рада РРФСР обирається таємним голосуванням з числа народних депутатів РРФСР З'їздом народних депутатів РРФСР і йому підзвітний.
Редакція частини другої статті 107 від 01.11.1991 р.:
Верховна Рада РРФСР формується з числа народних депутатів РРФСР З'їздом народних депутатів РРФСР і йому підзвітний.
Верховна Рада РРФСР складається з двох палат: Ради Республіки і Ради Національностей, рівних за своїм кількісним складом. Палати Верховної Ради РРФСР рівноправні.
Рада Республіки обирається (Примітка: замінено на "формується" 01.11.1991 р.) з числа народних депутатів РРФСР від територіальних виборчих округів з урахуванням кількості виборців у регіоні. Рада Національностей обирається (Примітка: замінено на "формується 01.11.1991 р.) з числа народних депутатів РРФСР від національно-територіальних виборчих округів за нормами: 3 депутати від кожної автономної республіки (Примітка: замінено на республіки у складі РРФСР" 24.05.1991 г .), один депутат від кожної автономної області і від кожного автономного округу, 63 депутати від країв, областей, міст Москви і Ленінграда (Примітка: замінено на "Санкт-Петербурга" 21.04.1992 р.).
Примітка: 01.11.1991 р. до статті 107 включена частина 5 такого змісту:
При неможливості представництва республік у складі РРФСР, автономної області, автономних округів, країв і областей у Раді Haціональностей Верховної Ради РРФСР депутатами від національно-територіальних округів за поданням територіальних депутатських груп до Ради Національностей можуть бути включені народні депутати від територіальних виборчих округів.
З'їзд народних депутатів РРФСР щороку оновлює частина Складу Ради Республіки і Ради Національностей за встановленою нормою.
Кожна палата Верховної Ради РРФСР обирає Голову Палати та його заступника. Голови Ради Республіки в Ради Національностей керують засіданнями відповідних палат і відають їх внутрішнім розпорядком.
Спільні засідання палат ведуть Голова Верховної Ради РРФСР, його заступники або по черзі голови Ради Республіки і Ради Національностей.
Стаття 108. Верховна Рада РРФСР скликається Президією Верховної Ради РРФСР на чергові сесії, які проводяться два рази на рік.
Позачергові сесії скликаються Президією Верховної Ради РРФСР з його ініціативи або за пропозицією Голови Верховної Ради РРФСР, Президента РРФСР (Примітка: виділені слова додані 24.05.1991 р.), автономної республіки (Примітка: замінено на " республіки у складі РРФСР "24.05.1991 р.) в особі її найвищого органу державної влади, краю, області, автономної області, автономного округу, міст Москви і Санкт-Петербурга (Примітка: виділені слова додані 9.12.1992 р.) в особі Ради народних депутатів або не менш як третини складу однієї з палат Верховної Ради РРФСР.
Сесія Верховної Ради РРФСР складається з роздільних і спільних засідань палат, а також проводяться в період між ними засідань постійних комісій палат і комітетів Верховної Ради РРФСР. Сесія відкривається і закривається на роздільних або спільних засіданнях палат.
Після закінчення строку повноважень З'їзду народних депутатів РРФСР Верховна Рада РРФСР зберігає свої повноваження аж до утворення новообраною З'їздом народних депутатів РРФСР нового складу Верховної Ради РРФСР.
Стаття 109. Верховна Рада РРФСР:
1) призначає вибори народних депутатів РРФСР і депутатів місцевих Рад народних депутатів РРФСР;
2) затверджує склад Центральної виборчої комісії з виборів народних депутатів РРФСР ;
3) призначає Голову Ради Міністрів РРФСР, за його поданням затверджує склад Ради Міністрів РРФСР, вносить до нього зміни, за пропозицією Ради Міністрів РРФСР утворює і ліквідує міністерства РРФСР і державні комітети УРСР;
Примітка:
24.05.1991 р. пункт 3 отримав таку редакцію: "дає згоду на призначення Голови Ради Міністрів РРФСР";
09.12. 1992 пункт 3 знову змінюється і виглядає так: "дає згоду на призначення на посаду Голови Ради Міністрів - Уряду Російської Федерації, міністра закордонних справ Російської Федерації, міністра оборони Російської Федерації, міністра безпеки Російської Федерації, міністра внутрішніх справ Російської Федерації".
4) обирає Комітет народного контролю РРФСР (Примітка: виділені слова виключені 15.12.1990 р.), Верховний Суд РРФСР, суддів крайових, обласних, Московського і Ленінградського міських судів; призначає Головного державного арбітра РРФСР і затверджує колегію Державного арбітражу УРСР;
Редакція пункту 4 від 24.05.1991 р.:
обирає Верховний Суд РРФСР, Вищий арбітражний суд РРФСР, суддів крайових, обласних, Московського і Ленінградського міських судів і арбітражних судів, призначає Генерального прокурора РРФСР.
Примітка: 09.12.1992 р. пункт 4 доповнено словами "призначає голову Центрального банку Російської Федерації".
5) регулярно заслуховує звіти утворюються або обираються їм органів, а також призначаються або обираються їм посадових осіб; вирішує питання про довіру Уряду РРФСР і членам Уряду РРФСР (Примітка: виділені слова виключені 24.05.1991 р.);
6) забезпечує єдність законодавчого регулювання на всій території РРФСР; здійснює в межах компетенції РРФСР законодавче регулювання відносин власності, організації управління народним господарством і соціально-культурним будівництвом, бюджетно-фінансової системи, оплати праці і ціноутворення, оподаткування, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів, а також інших відносин; приймає кодекси (Примітка: виділені слова виключені 09.12.1992 р.);
6.1) видає Основи законодавства і федеральні закони з предметів спільного ведення федеральних органів державної влади Російської федерації та органів державної влади республік у складі Російської Федерації, автономної області, автономних округів, країв, областей, міст Москви і Санкт-Петербурга, а також видає кодекси і закони з предметів ведення федеральних органів державної влади Російської Федерації (Примітка: пункт 6.1 включений 09.12.1992 р.);
 7) вирішує питання, пов'язані із забезпеченням конституційних прав, свобод і обов'язків громадян РРФСР і рівноправності громадян СРСР усіх національностей на території РРФСР;
 Редакція пункту 7 від 21.04.1992 р.:
 вирішує питання, пов'язані із забезпеченням конституційних прав, свобод, обов'язків і рівноправності громадян Російської Федерації;
 8) дає тлумачення законів РРФСР;
 8.1) забезпечує разом з Верховними Радами республік у складі Російської Федерації відповідність Конституцій республік у складі Російської Федерації Конституції Російської Федерації; (Примітка: пункт 8.1 включений 09.12.1992 р.).
 9) встановлює порядок організації та діяльності республіканських, місцевих органів державної влади і управління;
 Редакція пункту 9 від 09.12.1992 р.:
 встановлює порядок організації та діяльності федеральних органів законодавчої, виконавчої та судової влади; встановлює загальні принципи організації системи органів представницької та виконавчої влади на території Російської Федерації;
 10) визначає правовий статус республіканських громадських організацій;
 Редакція пункту 10 від 09.12.1992 р.:
 визначає правовий статус громадських організацій, що здійснюють свою діяльність на всій території Російської Федерації;
 11) спрямовує діяльність місцевих Рад народних депутатів;
 Редакція пункту 11 від 09.12.1992 р.:
 спрямовує діяльність Рад народних депутатів Російської Федерації;
 12) вносить на розгляд З'їзду народних депутатів РРФСР пропозиції про утворення нових автономних республік (Примітка: замінено на "республік у складі РРФСР" 24.05.1991 р.), країв, областей, міст республіканського підпорядкування (Примітка: замінено на "федерального значення" 09.12 .1992 р.), автономних областей і автономних округів;
 13) подає на затвердження З'їзду народних депутатів РРФСР проекти перспективних державних планів і найважливіших республіканських програм економічного і соціального розвитку РРФСР, затверджує державні плани економічного і соціального розвитку РРФСР, державний бюджет РРФСР; здійснює контроль за ходом виконання плану і бюджету, затверджує звіти про їх виконання ; в разі потреби вносить зміни в план і бюджет;
 14) встановлює відповідно до законодавства Союзу РСР (Примітка: виділені слова виключені 15.12.1990 р.) доходи, що надходять на утворення Державного бюджету УРСР;
 15) ратифікує і денонсує міжнародні договори РРФСР;
 16) бере участь у розробці основних заходів у галузі оборони і забезпечення державної безпеки країни;
 Редакція пункту 16 від 21.04 1992:
 розробляє основні заходи в галузі оборони і забезпечення державної безпеки Російської Федерації;
 17) засновує державні нагороди РРФСР, встановлює почесні звання УРСР;
 18) видає республіканські акти про амністію громадян, засуджених судами РРФСР;
 Редакція пункту 18 від 09.12.1992 р.:
 видає акти про амністію осіб, засуджених судами Російської Федерації;
 19) скасовує укази і постанови Президії Верховної Ради РРФСР, розпорядження Голови Верховної Ради РРФСР, постанови і розпорядження Ради Міністрів УРСР;
 Примітка: 24.05.1991 р. слова "постанови і розпорядження Ради Міністрів РРФСР" замінено на "а також укази Президента РРФСР на підставі висновку Конституційного Суду РРФСР";
 09.12.1992 р. пункт 19 отримав таку редакцію:
 скасовує укази і постанови Президії Верховної Ради Російської Федерації, розпорядження Голови Верховної Ради Російської Федерації, а також укази і розпорядження Президента Російської Федерації на підставі висновку Конституційного Суду Російської Федерації; вносить подання Президенту Російської Федором про скасування рішень Уряду Російської Федерації; має право припиняти дію указів і розпоряджень Президента Російської Федерації до дозволу Конституційним Судом Російської Федерації справ про їх конституційності у разі звернення Верховної Ради Російської Федерації до Конституційного Суду Російської Федерації;
 20) скасовує постанови і розпорядження Рад Міністрів автономних республік (Примітка: замінено на "республік у складі РРФСР" 24.05.1991 р.), рішення крайових, обласних, міських (міст республіканського (РРФСР) підпорядкування) (Примітка: замінено на "міст федерального значення "09.12.1992 р.) Рад народних депутатів. Рад народних депутатів автономних областей і автономних округів у разі невідповідності їх Конституції СРСР, Конституції РРФСР і законам СРСР (Примітка: виділені слова виключені 21.04.1992 р. у зв'язку з припиненням існування СРСР) і РРФСР;
 21) опротестовує і призупиняє дію постанов і розпоряджень Ради Міністрів СРСР на своїй території, якщо вони порушують конституційні права РРФСР, а також зупиняє дію актів міністерств, державних комітетів і відомств СРСР у разі їх суперечності законам СРСР і РСФСР;
 Примітка: пункт 21 виключено 21.04.1992 р.
 22) входить до Комітету конституційного нагляду СРСР з пропозицією про надання висновку щодо відповідності актів Верховної Ради СРСР та її палат, проектів актів цих органів Конституції СРСР і законам СРСР, прийнятим З'їздом народних депутатів СРСР;
 Примітка: пункт 22 виключено 21.04.1992 р.
 23) у період між З'їздами народних депутатів РРФСР здійснює законодавчу ініціативу на З'їзді народних депутатів СРСР і у Верховній Раді СРСР;
 Примітка: пункт 23 включений 24.05.1991 р. і виключений 21.04.1992 р.
 24) вирішує питання дострокового припинення депутатських повноважень відповідно до Закону РРФСР про статус народних депутатів РРФСР;
 Примітка: текст пункту 24 включений 15.12.1990 р. Доповнено 09.12.1992 р. пропозицією Повноваження народного депутата Російської Федерації, призначеного або обраного на посаду, перебування в якій відповідно до цієї Конституції несумісне зі статусом народного депутата Російської Федерації, припиняються з моменту призначення або обрання його на зазначену посаду ".
 25) оголошує всеросійський референдум, призначений за рішенням З'їзду народних депутатів РРФСР або на вимогу не менш ніж одного мільйона громадян РСФСР, або не менше однієї третини від загальної кількості народних депутатів РРФСР (Примітка: пункт 25 включений 15.12.1990 р.);
 26) вирішує інші питання, віднесені до відання РРФСР, крім тих, які належать до виключного відання З'їзду народних депутатів РРФСР.
 Верховна Рада РРФСР приймає закони РРФСР і постанови.
 Закони та постанови, прийняті Верховною Радою РРФСР, не можуть суперечити законам та іншим актам, прийнятим З'їздом народних депутатів РРФСР.
 Стаття 110. Право законодавчої ініціативи на З'їзді народних депутатів РРФСР і в Верховній Раді РРФСР належить народним депутатам РРФСР, Раді Республіки, Раді Національностей, Президії Верховної Ради РРФСР, Голові Верховної Ради РРФСР, Президенту РРФСР (Примітка: додано 24.05.1991 р.). Раді Міністрів РРФСР (Примітка: вказівка на Раду Міністрів РРФСР як один із суб'єктів права законодавчої ініціативи було спочатку в тексті Конституції 1978 р., 24.05.1991 р. воно було виключено, 09.12.1992 р. знову додано), Комітету конституційного нагляду РРФСР (Примітка: замінено на "Конституційному Суду РРФСР" 24.05.1991 р.), автономним республікам (Примітка: замінено на "республікам у складі РРФСР" 24.05.1991 р.) в особі їх вищих органів державної влади, краях, областях, автономним областям, автономним округам, містах Москві і Санкт-Петербургу (Примітка: додано 09.12.1992 р.) в особі Ради народних депутатів, постійним комісіям палат і комітетам Верховної Ради РРФСР, Комітету народного контролю РРФСР (Примітка: виключено 15.12.1990 р.), Верховному Суду РРФСР, Прокурору (Примітка: замінено на "Генеральному прокурору 15.12.1990 р.) РРФСР, Головному державному арбітру (Примітка: замінено на" Вищому арбітражному суду "24.05.1991 р.) РРФСР.
 Право законодавчої ініціативи мають також громадські організації в особі їх республіканських органів, а в разі їх відсутності - загальносоюзних органів (Примітка: 21.04.1992 р. слова "а в разі їх відсутності - загальносоюзних органів" виключені; 09.12.1992 р. слова "в особі їх республіканських органів "замінені на" здійснюють діяльність на всій території Російської Федерації ").
 Стаття 111. Проекти законів, внесені на розгляд Верховної Ради РРФСР, обговорюються палатами на їх роздільних або спільних засіданнях.
 Проекти законів, внесені Президентом Російської Федерації, можуть бути визначені ним як першочергові (Примітка: частина 2 включена в статтю 111 09.12.1992 р.).
 Закон РРФСР вважається прийнятим, якщо в кожній з палат Верховної Ради РРФСР за нього проголосувала більшість членів палати.
 Проекти законів та інші найважливіші питання державного життя рішенням Верховної Ради РРФСР, прийнятим з його ініціативи або за пропозицією автономної республіки (Примітка: замінено на "республік у складі РРФСР" 24.05.1991 р.) в особі її найвищого органу державної влади, краю, області, автономної області, автономного округу, міст Москви і Санкт-Петербурга (Примітка: виділені слова додані 09.12.1992 р.) в особі Рад народних депутатів, можуть бути винесені на народне обговорення.
 Стаття 112. Кожна палата Верховної Ради РРФСР вправі розглядати будь-які питання, віднесені до відання Верховної Ради РРФСР.
 Розгляду насамперед у Раді Республіки підлягають питання державного будівництва та соціально-економічного розвитку, які мають спільне для всієї республіки значення, прав, свобод і обов'язків громадян РСФСР.
 Розгляду насамперед у Раді Національностей підлягають питання забезпечення національної рівноправності інтересів націй, народностей і національних груп у поєднанні з загальними інтересами і потребами радянської багатонаціональної держави; державного будівництва та соціально-економічного розвитку, що мають важливе значення для автономної республіки (Примітка: замінено на "республік у складі РРФСР "24.05.1991 р.), автономної області й автономного округу; вдосконалення законодавства РРФСР, що регулює міжнаціональні відносини.
 З питань свій компетенції кожна з палат приймає постанови.
 Постанова, прийнята однією з палат, при необхідності передається в другу палату і при схваленні нею набирає сили постанови Верховної Ради РРФСР.
 У разі розбіжності межу Радою Республіки і Радою Національностей питання передається на вирішення погоджувальної комісії, яку утворюють палати на паритетних засадах, після чого питання вдруге розглядається Радою Республіки і Радою Національностей на спільному засіданні. Якщо і в цьому випадку згода не буде досягнута, питання переноситься на розгляд З'їзду народних депутатів РРФСР.
 Стаття 113. Президія Верховної Ради РРФСР є підзвітним Верховній Раді РРФСР органом, який забезпечує організацію роботи З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховної Ради РРФСР і здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією РРФСР і законами РРФСР.
 До складу Президії Верховної Ради РРФСР входять за посадою: Голова Верховної Ради РРФСР, Перший заступник Голови Верховної Ради РРФСР, заступник (Примітка: замінено на "заступники" 15.12.1990 р.) Голови Верховної Ради РРФСР, Голови Ради Республіки і Ради Національностей, Голова Комітету народного контролю РРФСР (Примітка: виділені слова виключені 15.12.1990 р.), голови постійних комісій палат і комітетів Верховної Ради РРФСР.
 Президія Верховної Ради РРФСР очолює Голова Верховної Ради РРФСР.
 Стаття 114. Президія Верховної Ради РРФСР:
 1) скликає сесії Верховної Ради РРФСР;
 2) організовує підготовку засідань З'їзду народних депутатів РРФСР і сесій Верховної Ради РРФСР;
 3) координує діяльність постійних комісій палат і комітетів Верховної Ради РРФСР;
 4) сприяє народним депутатам РРФСР у здійсненні ними своїх повноважень і забезпечує їх необхідною інформацією;
 5) здійснює контроль за додержанням Конституції РРФСР і забезпечує відповідність Конституції РРФСР і законам РРФСР Конституцій і законів автономних республік (Примітка: замінено на "республік у складі РРФСР" 24.05.1991 р.);
 6) організовує підготовку і проведення народних голосувань (референдумів), а також народних обговорень проектів законів РРФСР і інших найбільш важливих питань державного життя;
 7) нагороджує державними нагородами РРФСР; присвоює почесні звання УРСР;
 Примітка: пункт 7 виключено 24.05.1991 р.
 8) встановлює пам'ятні та знаменні дні РРФСР;
 9) приймає до громадянства РРФСР; вирішує питання про вихід з громадянства РРФСР, про надання притулку;
 10) здійснює помилування громадян, засуджених судами РРФСР;
 11) призначає і відкликає дипломатичних представників РРФСР в іноземних державах і при міжнародних організаціях;
 12) приймає вірчі і відкличні грамоти акредитованих при ньому дипломатичних представників іноземних держав;
 Примітка: пункти 9-12 виключені 24.05.1991 р.
 13) публікує закони УРСР та інші акти, прийняті З'їздом народних депутатів РРФСР, Верховною Радою РРФСР, Президією Верховної Ради РРФСР і Головою Верховної Ради РРФСР;
 14) здійснює інші повноваження, передбачені законами РРФСР;
 Примітка: з виключенням пунктів 7, 9-12 помінялася нумерація пунктів, що залишилися.
 Президія Верховної Ради РРФСР видає укази і приймає постанови.
 Стаття 115. Голова Верховної Ради РРФСР є вищою посадовою особою Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки і представляє її всередині країни і в міжнародних відносинах.
 Примітка: частина перша статті 115 виключена 24.05.1991 р.
 Голова Верховної Ради РРФСР обирається З'їздом народних депутатів РРФСР з числа народних депутатів РРФСР таємним голосуванням строком на п'ять років і не більше ніж на два терміни поспіль. Він може бути в будь-який час шляхом таємного голосування відкликаний З'їздом народних депутатів РРФСР.
 Голова Верховної Ради РРФСР підзвітна З'їзду народних депутатів і Верховній Раді РРФСР.
 Голова Верховної Ради РРФСР:
 1) здійснює загальне керівництво підготовкою питань, які підлягають розгляду З'їздом народних депутатів РРФСР і Верховною Радою РРФСР; підписує закони УРСР та інші (Примітка: виділені слова виключені 24.05.1991 р.) акти, прийняті З'їздом народних депутатів РРФСР, Верховною Радою РРФСР і Президією Верховної Ради РРФСР;
 2) подає З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховній Раді РРФСР доповіді (Примітка: замінено на "повідомлення" 24.05.1991 р.) про становище республіки і про важливі питання її внутрішньої і зовнішньої політичної діяльності; про участь у забезпеченні обороноздатності і безпеки РРФСР;
 3) подає З'їзду народних депутатів РРФСР кандидатури для обрання на посаду Першого заступника та заступника (Примітка: замінено на "заступників" 15.12.1990 р.) Голови Верховної Ради РРФСР, а також пропозиції про персональний склад Комітету конституційного нагляду (Примітка: виділені слова замінені на "Конституційного суду" 15.12.1990 р.) РРФСР;
 4) представляє Верховній Раді РРФСР кандидатури для призначення або обрання на посади Голови Ради Міністрів РРФСР, Голови Комітету народного контролю РРФСР (Примітка: виділені слова виключені 15.12.1990 р.). Голови Верховного Суду РРФСР, Головного державного арбітра РРФСР, а потім представляє цих службових осіб З'їзду народних депутатів РРФСР на затвердження;
 Редакція пункту 4 від 24.05.1991 р.:
 представляє Верховній Раді РРФСР кандидатури для обрання на посади Голови Верховного Суду РРФСР і Голови Вищого арбітражного суду РРФСР, а потім представляє цих службових осіб З'їзду народних депутатів РРФСР на затвердження;
 5) веде переговори і підписує міжнародні договори РРФСР.
 Примітка: пункт 5 був виключений 24.05.1991 р. Проте 21.04.1992 р. до статті 115 був включений пункт 5 такого змісту:
 веде переговори і підписує угоди між законодавчими органами (парламентами) Російської Федерації і суверенних держав з подальшим наданням угод на ратифікацію Верховній Раді Російської Федерації.
 Голова Верховної Ради РРФСР видає розпорядження.
 Перший заступник Голови Верховної Ради РРФСР та заступник Голови Верховної Ради РРФСР виконують за уповноваженням Голови Верховної Ради РРФСР окремі його функції і заміщають Голову в разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх обов'язків.
 Стаття 116. Рада Республіки і Рада Національностей обирають з числа членів Верховної Ради РРФСР, інших народних депутатів РРФСР постійні комісії палат для ведення законопроектної роботи, попереднього розгляду і підготовки питань, що належать до відання Верховної Ради РРФСР, а також для сприяння проведенню в життя законів РРФСР та інших рішень , прийнятих З'їздом народних депутатів РРФСР і Верховною Радою РРФСР, контролю за діяльністю державних органів і організацій.
 У цих же цілях палати Верховної Ради РРФСР можуть створювати на паритетних засадах комітети Верховної Ради РРФСР.
 Редакція частини другої статті 116 від 16.06.1990 р.:
 У цих же цілях палати Верховної Ради РРФСР можуть створювати на спільних засадах комітети Верховної Ради РРФСР з числа членів палат Верховної Ради РРФСР і інших народних депутатів РРФСР.
 Верховна Рада РРФСР, кожна з його палат створюють, коли визнають за необхідне, слідчі, ревізійні та інші комісії з питання.
 Постійні комісії палат і комітети Верховної Ради РРФСР щороку оновлюються за нормами, що встановлюються Верховною Радою РРФСР.
 Стаття 117. Закони та інші рішення З'їзду народних депутатів РРФСР, Верховної Ради РРФСР, постанови її палат приймаються, як правило, після попереднього обговорення проектів відповідними постійними комісіями палат або комітетами Верховної Ради РРФСР.
 Закони РРФСР підписуються та оприлюднюються Президентом РРФСР протягом 14 днів. Президент РРФСР вправі повернути до закінчення зазначеного терміну закон РРФСР, прийнятий Верховною Радою РРФСР, для повторного розгляду. У цьому випадку закон РРФСР підписується Президентом РРФСР у триденний термін після повторного його прийняття більшістю голосів від загальної кількості народних депутатів РРФСР в кожній з палат Верховної Ради РРФСР. (Примітка: частина друга включена до статті 117 24.05.1991 р.).
 Призначення і обрання службових осіб до складу Ради Міністрів РРФСР, Комітету народного контролю РРФСР (Примітка: виділені слова виключені 15.12.1990 р.), Верховного Суду РРФСР, а також колегії Державного арбітражу РРФСР виробляються за наявності висновків відповідних постійних комісій палат або комітетів Верховної Ради РРФСР.
 Редакція частини третьої від 24.05.1991 р.:
 Обрання суддів Конституційного Суду РРФСР, Верховної Ради РРФСР і Вищого арбітражного суду РРФСР, а також призначення Генерального прокурора РРФСР виробляються за наявності висновків відповідних постійних комісій палат і комітетів Верховної Ради РРФСР.
 Всі державні і громадські органи, організації і службові особи зобов'язані виконувати вимоги комісій палат, комісій і комітетів Верховної Ради РРФСР, подавати їм необхідні матеріали та документи.
 Рекомендації комісій і комітетів підлягають обов'язковому розгляду державними і громадськими органами, установами та організаціями. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям і комітетам у встановлений ними термін.
 Стаття 118. Народний депутат РРФСР на засіданнях З'їзду народних депутатів РРФСР і сесіях Верховної Ради РРФСР має право звернутися із запитом до Голови Верховної Ради РРФСР, до Президента РРФСР (Примітка: виділені слова включені 24.05.1991 р.), до Ради Міністрів РРФСР, до керівників інших органів , утворюються або обираються З'їздом народних депутатів РРФСР і Верховною Радою РРФСР, а також до керівників міністерств, державних комітетів і відомств СРСР, підприємств, установ і організацій, союзного підпорядкування, розташованих на території РРФСР, з питань, віднесених до відання РРФСР (Примітка: виділені слова виключені 21.04.1992 р.). Орган чи посадова особа, до якої звернуто запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на даному засіданні З'їзду або на даній сесії Верховної Ради РРФСР не більше ніж у триденний термін.
 Народні депутати РРФСР звільняються від виконання службових або виробничих обов'язків на певний строк, необхідний для здійснення депутатської діяльності на З'їзді народних депутатів РРФСР, в Верховній Раді РРФСР, його палатах, комісіях і комітетах, а також серед населення. Народні депутати РРФСР, обрані до складу Верховної Ради РРФСР, можуть звільнятися (Примітка: виділені слова замінені на "звільняються" 01.11.1991 р.) від виконання службових або виробничих обов'язків на весь період своїх повноважень у Верховній Раді РРФСР.
 Народний депутат РРФСР не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, заарештований або підданий заходам адміністративного стягнення, які накладаються в судовому порядку, без згоди Верховної Ради РРФСР, а в період між її сесіями - без згоди Президії Верховної Ради РРФСР.
 Редакція частини третьої статті 118 від 01.11.1991 р.:
 Народний депутат РРФСР не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, заарештований або підданий заходам адміністративного стягнення, які накладаються в судовому порядку, без згоди З'їзду народних депутатів РРФСР, а в період між її засіданнями - без згоди Верховної Ради РРФСР.
 Стаття 119. Комітет конституційного нагляду РРФСР обирається З'їздом народних депутатів РРФСР строком на десять років з числа спеціалістів у галузі політики і права у складі Голови, заступника Голови та 13 членів Комітету.
 Особи, обрані до Комітету конституційного нагляду РРФСР, не можуть одночасно входити до складу органів, акти яких піднаглядні Комітету.
 Особи, обрані до Комітету конституційного нагляду РРФСР, при виконанні своїх обов'язків є незалежними і підкоряються тільки Конституції РРФСР.
 Комітет конституційного нагляду РРФСР:
 1) з власної ініціативи або за дорученням З'їзду народних депутатів РРФСР подає З'їзду висновки про відповідність Конституції РРФСР проектів законів РРФСР, підлягають розгляду З'їздом;
 2) за власною ініціативою, за дорученням З'їзду народних депутатів РРФСР, за пропозицією Верховної Ради РРФСР, вищих органів державної влади автономних республік подає Верховній Раді РРФСР висновки про відповідність актів Верховної Ради РРФСР і його палат, а також проектів актів цього органу Конституції РРФСР і законам РРФСР, прийнятим З'їздом народних депутатів РРФСР;
 3) здійснює спостереження за відповідністю Конституції РРФСР і законам РРФСР Конституцій і законів автономних республік, постанов і розпоряджень Ради Міністрів РРФСР і Рад Міністрів автономних республік, рішень крайових, обласних, міських (міст республіканського (РРФСР) підпорядкування) Рад народних депутатів, Рад народних депутатів автономних областей і автономних округів;
 4) за власною ініціативою або за дорученням З'їзду народних депутатів РРФСР, за пропозиціями Верховної Ради РРФСР, його палат, Президії Верховної Ради РРФСР, Голови Верховної Ради РРФСР, постійних комісій палат і комітетів Верховної Ради РРФСР, Ради Міністрів РРФСР, вищих органів державної влади автономних республік, Рад народних депутатів автономних областей і автономних округів дає висновки про відповідність Конституції РРФСР і законам РРФСР актів інших державних органів і громадських організацій.
 При виявленні суперечності акта або його окремих положень Конституції РРФСР або законам РРФСР Комітет конституційного нагляду РРФСР надсилає органу, який видав акт, свій висновок для усунення допущеного порушення. Прийняття Комітетом такого висновку припиняє виконання суперечить Конституції РРФСР або законом РРФСР акта або його окремих положень.
 Комітет конституційного нагляду РРФСР вправі входити з поданням на З'їзд народних депутатів РРФСР, до Верховної Ради РРФСР або Рада Міністрів РРФСР про скасування суперечать Конституції РРФСР або Закону РРФСР актів підзвітних їм органів чи посадових осіб.
 Організація і порядок діяльності Комітету конституційного нагляду РРФСР визначаються законодавством Союзу РСР і РРФСР про конституційний нагляд.
 Редакція статті 119 від 15.12.1990 р.:
 Конституційний Суд РРФСР обирається З'їздом народних депутатів РРФСР.
 Порядок обрання та діяльності Конституційного Суду РРФСР визначається Законом РРФСР про Конституційний Суд РРФСР, який затверджується З'їздом народних депутатів РРФСР.
 Стаття 120. З'їзд народних депутатів РРФСР і Верховна Рада РРФСР здійснюють контроль за діяльністю всіх підзвітних їм державних органів.
 Верховна Рада РРФСР спрямовує діяльність Комітету народного контролю РРФСР, який очолює систему органів народного контролю в РРФСР.
 Організація і прядок діяльності органів народного контролю визначаються Законом про народний контроль в СРСР.
 Примітка: частини друга і третя статті 120 виключені 15.12.1990 р.
 Стаття 121. Порядок діяльності З'їзду народних депутатів РРФСР, Верховної Ради РРФСР та їх органів визначається Регламентом З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховної Ради РРФСР та іншими законами РРФСР, видаються на основі Конституції РРФСР.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Глава 13. З'їзд народних депутатів РРФСР і Верховна Рада РРФСР"
 1. Глава 15. З'їзд народних депутатів і Верховна Рада
    народних депутатів, а в тих автономних республіках, де З'їзди народних депутатів не створюються, - Верховні Ради автономних республік. Стаття 132. Повноваження, структура і порядок діяльності З'їздів народних депутатів і Верховних Рад автономних республік визначаються Конституцією і законами автономних
 2. Глава 16. Рада Міністрів автономної республіки
    народних Депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР, З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховної Ради РРФСР, З'їзду народних депутатів, Верховної Ради автономної республіки, постанов і розпоряджень Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів РРФСР видає постанови і розпорядження та перевіряє їх виконання. Постанови і розпорядження Ради Міністрів автономної республіки обов'язкові до
 3. XI. Дія конституції РРФСР і порядок її зміни
    народних депутатів РРФСР, прийнятим більшістю не менше двох третин від загальної кількості народних депутатів РРФСР. Редакція статті 185 від 21.04.1992 р.: Зміна і доповнення Конституції (Основного Закону) Російської Федерації - Росії виробляє З'їзд народних депутатів Російської Федерації законом, прийнятим більшістю не менше двох третин від загального числа обраних народних депутатів Російської
 4. Джерела правових актів
    народних депутатів РРФСР і Верховної Ради РРФСР; Відомості СНР і ЗС РФ - Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації; ВКС РФ - Вісник Конституційного Суду Російської Федерації; РВ - Російські вести; РГ - Російська газета; Саппа РФ - Збори актів Президента та Уряду Російської Федерації; СЗ РФ - Відомості
 5. 1. Офіційні видання * (1)
    народних депутатів і Верховної Ради (РРФСР, РФ); ВВАС РФ, Вісник ВАС РФ - Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації; РГ - "Російська газета"; СЗ РФ - Відомості Верховної Ради Федерації; СП РРФСР - Збори постанов Ради Міністрів (Уряду)
 6. Джерела опублікування
    народних депутатів і Верховної Ради РРФСР Відомості СНР і ЗС РФ - Відомості З'їзду народних депутатів і Верховної Ради Російської Федерації Вісник ВАС РФ - Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації ЗС РФ - Верховний Суд Російської Федерації РГ - Російська газета СЗ РФ - Відомості Верховної Ради
 7. 2. ОФІЦІЙНІ ВИДАННЯ
    народних депутатів і Вер-ховного Ради (РРФСР, РФ) РГ - Російська газета РЮ (СЮ) - Російська юстиція (Радянська юстиція) Саппа РФ - Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерації СЗ РФ - Відомості Верховної Ради Федерації СП (СРСР, РРФСР, РФ) - Збори постанов Ради Міністрів
 8. ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ
    народних депутатів і Верховної Ради (СРСР, РРФСР, РФ) ЦК - Цивільний кодекс РФ ЦПК - Цивільний процесуальний кодекс РРФСР КЗпП - Кодекс законів про працю РФ СК - Сімейний кодекс РФ СЗ РФ - Відомості Верховної РФ ДВК - Кримінально-виконавчий кодекс РФ КК - Кримінальний кодекс РФ КПК - Кримінально-процесуальний кодекс
 9. 2. ОФІЦІЙНІ ВИДАННЯ
    народних депутатів і Верховної Ради (РРФСР, РФ) РГ - Російська газета РЮ (СЮ) - Російська юстиція (Радянська юстиція) Саппа РФ - Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерації СЗ РФ - Відомості Верховної Ради Феде-рації СП (СРСР, РРФСР, РФ) - Збори постанов Сові-та Міністрів
 10. ПОКАЖЧИК СКОРОЧЕНЬ
    народних депутатів РФ і Верховної Ради РФ ВК РФ - Водний кодекс РФ ГК РФ - Цивільний кодекс РФ ЦПК РФ - Цивільний процесуальний кодекс РФ ЗК РФ - Земельний кодекс РФ КоАП РФ - Кодекс РФ про адміністративні правопорушення ЛК РФ - Лісовий кодекс РФ МРОТ - мінімальний розмір оплати праці НК РФ - Податковий кодекс РФ РГ - Російська газета САПП - Відомості Верховної Ради та
 11. ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ
    народних депутатів і Верховної Ради (СРСР, РРФСР, РФ) ВКС РФ - Вісник Конституційного Суду Російської Федерації ГК РФ - Цивільний кодекс Російської Федерації КоАП РФ - Кодекс України про адміністративні правопорушення НК РФ - Податковий кодекс Російської Федерації ПСЗ - Повне зібрання законів Російської імперії СУ РРФСР - Збори узаконень РРФСР СЗ РФ -
 12. Перехідні положення
    народних депутатів Російської Федерації не менше ніж двома третинами голосів від загальної кількості народних депутатів РФ або референдумом. Основні положення проектів Конституцій попередньо виносяться на референдум. 2. Конституція Російської Федерації вступає в дію наступного дня після її опублікування в офіційному виданні Верховної Ради Російської Федерації. 3. З вступом Конституції
© 2014-2022  yport.inf.ua