Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О.В. Волохова, Н.Н. Єгоров, М.В. Жижина. Криміналістика - М.: "Проспект", 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 2. Тактика підготовки та проведення обшуку

Тактика проведення обшуку складається з чотирьох стадій: підготовчої, оглядової, детальної, заключної. У свою чергу, кожна з цих стадій характеризується комплексом тактичних прийомів, покликаних забезпечити успіх обшуку.
Підготовча стадія включає заходи, по-перше, що проводяться з моменту прийняття рішення про проведення обшуку до прибуття на місце, а по-друге, що проводяться на місці обшуку до початку пошукових дій.
У комплекс планових заходів на етапі підготовки до обшуку входять:
а) збір і аналіз інформації ориентирующего характеру (особливості особистості обшукуваного, місця проведення обшуку, шуканих предметів);
б) винесення постанови про проведення обшуку або отримання судового рішення (п. 2, 3 ст. 182 КПК України);
в) визначення часу проведення обшуку;
г) підготовка необхідних техніко-криміналістичних засобів, упаковки для предметів пошуку;
д) розробка заходів з охорони місця обшуку;
е ) розробка заходів щодо недопущення контактів обшукуваного з іншими особами (у разі появи на місці обшуку сторонніх осіб, надходження телефонних дзвінків і т.п.);
ж) продумування способів проникнення в обшукуваного приміщення і протидії можливому опору в цьому;
з) визначення кола учасників обшуку;
і) підготовка транспортних засобів, визначення способів зв'язку;
к) складання плану проведення обшуку.
Успішна підготовка до обшуку передбачає насамперед одержання докладної інформації (як з процесуальних, так і з непроцесуальних джерел) не тільки про предмети відшукання і можливих місцях їх приховування, а й про індивідуальні особливості обшукуваного особи. Це дозволяє правильно (в психологічному і тактичному відношенні) організувати і здійснити прибуття на місце обшуку і проникнення в обшукуваного приміщення.
Відносно особи обшукуваного повинні бути отримані такі установчі дані, як прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, сімейний стан, освіта, професія, місце роботи, наявність (відсутність) судимості. Важливе значення має і процесуальний статус обшукуваного в розслідуваного справі: обвинувачений, підозрюваний чи свідок - їх родич, знайомий, сусід, товариш по службі, товариш по спільному проведенню дозвілля тощо Залежно від зазначених обставин слідчий вправі розраховувати на добровільну видачу шуканого або, навпаки, на приховування. З урахуванням цього буде будуватися тактика як підготовки, так і проведення обшуку, визначатися склад учасників і їх кількість в групі.
Криміналістична тактика на попередній стадії рекомендує використовувати фактор раптовості при проникненні на обшукуваний об'єкт; планувати час проведення слідчої дії таким чином, щоб застати обшукуваного на місці обшуку; ретельно вибирати привід для проникнення на обшукуваний об'єкт (можна представитися співробітником житлово-експлуатаційної служби, пожежним інспектором і т.п.); використовувати підтримку знайомих і родичів обшукуваного при проникненні в його житлі; швидко і рішуче діяти у випадку протидії проникненню з боку осіб, які перебувають за місцем виробництва обшуку; враховувати психологічні особливості, емоційний стан обшукуваного, а також вплив цих параметрів на вибір місць приховування шуканих предметів.
На місці пошукових дій слідчий зобов'язаний роз'яснити присутнім правила поведінки в обшукуваного приміщенні, повідомити обшукуваного, з якою метою проводиться обшук, і запропонувати йому добровільно видати шукані предмети і документи. Ця пропозиція необхідно зробити не формально, а повністю опанувавши увагою обшукуваного, з використанням психологічних засобів навіювання і переконання. Доцільно в процесі попередньої бесіди з обшукує особою призвести також словесну розвідку, повідомивши йому, для виявлення якого роду предметів проводиться обшук, ознайомити з технічними можливостями пошукових засобів і т.п.
Якщо запитувані об'єкти будуть видані добровільно, слідчий вправі вважати мета обшуку досягнутою. Однак він може (за наявності до того підстав) провести пошукові дії для виявлення інших об'єктів, що мають значення для справи.
Оглядова стадія полягає в попередньому обстеженні приміщення або ділянки місцевості. Слідчий здійснює обхід місця обшуку, безпосередньо сприймає його обстановку, уточнює план обшуку, розподіляє обов'язки між учасниками слідчої дії; визначає послідовність пошукових та порядок застосування техніко-криміналістичних засобів, місця розміщення вилучаються в ході обшуку предметів. При цьому слідчий намічає попередню систему пошуку, тактичні прийоми обшуку, керуючись відповідними версіями. Для висунення пошукових версій необхідно знати типові способи приховування, провести аналіз конкретних умов, проявивши нестандартність мислення, допускаючи незвичайність дій з приховування шуканих об'єктів з боку обшукуваного особи.
На оглядовій стадії обшуку встановлюються кореляційні зв'язки між характером шуканих предметів і можливістю їх приховування в даних конкретних умовах. Тактичні прийоми обшуку на оглядовій стадії: встановлення психологічного контакту з обшукували, відхід від конфліктних ситуацій; облік професійних навичок обшукуваного, а також можливості приховування предметів пошуку з розрахунком на гидливість слідчого і його помічників; співчуття, неуважність, трудомісткість виявлення і т.д.
Детальна стадія обшуку, як сама складна і відповідальна, полягає в послідовному і ретельному вивченні всіх елементів обшукуваного об'єкта. Головний зміст даної стадії складають активні пошукові дії. Тактика детальної стадії може будуватися по-різному.
1. За особливостями пересування на місці обшуку розрізняють зустрічне одночасне (учасники рухаються назустріч один одному); паралельне одночасне; послідовне (за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки) обстеження (місце обшуку умовно розбивається на певні ділянки, встановлюється сувора черговість їх обстеження).
2. За кількістю охоплених об'єктів допускається суцільне, вибіркове і часткове обстеження. Вибірковий пошук здійснюється на окремих ділянках території або місцях площі будівлі за наявності достатніх підстав, отриманих на основі оперативно-розшукових даних і за результатами застосування техніко-криміналістичних засобів - пошукових приладів, а також спеціальних хімічних реактивів, випромінювань тощо Вибірковий пошук можливий і за наявності демаскирующих ознак місць приховування: відсутність пилу і бруду в пазах між статевими дошками або паркетними плашками, свіжоскопана земля і т.д. Якщо вибірковий пошук не дав результатів, то приступають до послідовного обшуку. Часткове обстеження застосовують при знаходженні специфічних об'єктів: людей, тварин, великогабаритних предметів.
3. За характером дій, які можуть проводитися над обшукували об'єктами, виділяють обстеження без порушення їх цілісності та обстеження, пов'язане з руйнуванням окремих частин перевіряються предметів. Спочатку обстеження без порушення цілісності рекомендується проводити шляхом порівняння аналогічних об'єктів, за допомогою зважування та вимірювання, промацування, перегляду на просвіт і т.д. За наявності достатніх підстав допустимо обстеження об'єктів з руйнуванням окремих частин (відклеювання шпалер, злом статі, зняття оббивки і т.п.).
4. Залежно від характеру застосовуваних засобів і методів можливі вимір, простукування, промацування, пересипання сипких і переливання рідких речовин, дослідження за допомогою ультрафіолетових, інфрачервоних, рентгенівських променів, виявлення шуканого за допомогою службових собак і т.п.
Обмеженість прийомів обшуку може бути використана ховають особами в своїх інтересах. Поряд з цим треба мати на увазі, що пошукові зусилля слідчого не повинні зводитися до огляду всіх без винятку предметів, до неодмінною реалізації всіх можливих засобів і прийомів пошуку. Виробництво обшуку - це багато в чому імовірнісна діяльність, характер і результати якої точно передбачити неможливо. Водночас слідчий діє не методом проб і помилок, а на основі професійного розрахунку, шляхом визначення найбільш ймовірних напрямків для досягнення успіху обшуку. Успіх слідчого визначається його здатністю своєчасно розкрити тактику обшукуваного особи.
До тактичних прийомів обшуку на детальної стадії відносяться: спостереження за реакцією обшукуваного, членів його сім'ї за ходом обшуку (реагування на наближення обшукують до місця знаходження шуканого об'єкта у вигляді почастішання дихання, тремтіння рук, метушливості, почервоніння або збліднення шкіри, мимовільних рухів тощо); облік можливості маскування шуканих предметів (виправлення номерів, зашифровка записів, виготовлення вогнепальної зброї під виглядом предметів домашнього вжитку тощо); неквапливість, акуратність, послідовність, методичність виробництва пошукових дій; використання прийомів, що забезпечують ретельність і повноту обшуку (промацування одягу; гортання книг; простукування стін; обстеження посуду, заповненої продуктами; промацування руками і за допомогою щупа м'яких меблів; обстеження частин меблів, прихованих від огляду; розбір санітарно-технічного обладнання і т.д. ); забезпечення заходів щодо зниження стомлюваності в ході обшуку та ін
На заключній стадії проводиться фіксація ходу результатів проведення обшуку. Від повноти і об'єктивності фіксації залежить його доказове значення. Протокол обшуку складають після його закінчення незалежно від досягнутих результатів.
Відповідно до ст. 166, ч. 12, 13 ст. 182 КПК РФ протокол є основним засобом фіксації ходу і результатів обшуку. У ньому вказують, коли, ким, де, по якій справі, у кого, в чиїй присутності проведено обшук і які його результати, докладно викладають відомості про знайдені предметах і місце їх виявлення. При цьому необхідно як можна більш точно вказати загальні і приватні ознаки об'єктів, найбільш важливі їх прикмети: форму, розміри, колір, призначення; наявність номерів, фірмових або маркувальних позначень та ін
Якщо в ході обшуку застосовувалися технічні засоби, в протоколі перераховуються назви і типи приладів, а також те, що про застосування цих засобів були повідомлені особи, присутні при обшуку.
У заключній частині протоколу вказують, які предмети були вилучені, як упаковані, опечатані, кому і що саме було передано на відповідальне зберігання. Поряд з складанням протоколу можуть бути використані і інші способи фіксації доказів: складання планів, схем, фотографування, відеозапис.
Результати обшуку не тільки мають доказове значення, але і виступають як обставини, використовувані в тактичних цілях при виробництві інших слідчих дій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Тактика підготовки та проведення обшуку "
 1. Глава 17. Тактика обшуку і виїмки
  Глава 17. Тактика обшуку і
 2. О.Я. Баєв. Тактика кримінального переслідування і професійного захисту від нього. Слідча тактика: Науково-практичний посібник, 2003
  Дане видання - певний підсумок багаторічного дослідження автором системних науково-практичних проблем тактики кримінального переслідування і професійного захисту від нього. У запропонованій читачеві першій частині цієї роботи розглянуто комплекс науково-практичних проблем криміналістичної тактики в цілому і слідчої тактики зокрема. Детально досліджені питання слідчих версій і
 3. Обшук
  Обшук - слідча дія, що полягає в примусовому обстеженні приміщень, будівель, споруд, ділянок місцевості, транспортних засобів, громадян з метою відшукання і вилучення об'єктів, що мають значення для кримінальної справи, знарядь злочину, цінностей, здобутих злочинних шляхом, і т.д., а також для виявлення розшукуваних осіб,
 4. Глава 4. Тактика обшуку і виїмки
  Стаття 182. Підстави та порядок проведення обшуку 1. Підставою виробництва обшуку є наявність достатніх даних вважати, що в якому місці у будь-якої особи можуть перебувати знаряддя злочину, предмети, документи та цінності, які можуть мати значення для кримінальної справи. 2. Обшук проводиться на підставі постанови слідчого. 3. Обшук у помешканні
 5. Криміналістична тактика
  Криміналістична тактика - розділ науки криміналістики, в рамках якого вивчаються закономірності взаємодії слідчого з учасниками процесу і його звернення з матеріальними об'єктами в типових ситуаціях виробництва попереднього розслідування або судового слідства в цілому та окремих слідчих дій: зокрема, на базі чого формуються системи прийомів і рекомендацій з
 6. Особистий обшук підозрюваного
  . Це різновид обшуку, що складається в примусовому обстеженні тіла й одягу людини, а також наявних при ньому речей з метою виявлення предметів і документів, що відносяться до справи, і наступного відображення отриманих результатів у протоколі. Оскільки особистий обшук пов'язаний з обмеженням конституційної вимоги про недоторканність особи (ст. 22 Конституції), то ч. 1 ст. 184 КПК
 7.  Розділ III. Криміналістична тактика
    Розділ III. Криміналістична
 8.  Стаття 163. Військова підготовка засуджених військовослужбовців
    Коментар до статті 163 1. Проходження військової служби передбачає підготовку (навчання) військовослужбовця, що необхідно для виконання ним обов'язків по військовій службі. Вимога про проведення такої підготовки поширюється і на засуджених військовослужбовців. Військова підготовка засуджених військовослужбовців, їх військове навчання і виховання проводяться за спеціальними програмами,
 9.  Глава 1. Основи слідчої тактики
    Глава 1. Основи слідчої
 10.  Глава 20. Тактика слідчого експерименту
    Глава 20. Тактика слідчого
 11.  Глава 19. Тактика пред'явлення для впізнання
    Глава 19. Тактика пред'явлення для
 12.  § 3. Тактика виробництва окремих слідчих дій
    § 3. Тактика виробництва окремих слідчих
 13.  Глава 16. Тактика слідчого огляду та огляду
    Глава 16. Тактика слідчого огляду і
 14.  Глава 15. Загальні положення криміналістичної тактики
    Глава 15. Загальні положення криміналістичної
 15.  Глава 18. Тактика допиту і очної ставки
    Глава 18. Тактика допиту і очної