Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Савченко. Морське право, 2008 - перейти до змісту підручника

11.2. Правові принципи використання радіоелектронних засобів зв'язку

Міжнародно-правова регламентація використання радіоелектронних засобів зв'язку здійснюється на основі Міжнародної конвенції електрозв'язку, прийнятої в Найробі в 1982 році, та Регламенту радіозв'язку 1979 року. Вміщені в цих документах норми спрямовані на забезпечення стійкої, безперебійної роботи радіоелектронних засобів, ліквідацію різного роду перешкод їх роботі та організацію оповіщення про можливі перешкоди радіослужб всіх держав - учасників Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ). Використання радіоелектронних засобів базується на таких основних принципах, згідно з якими кожна держава:
має право регламентувати пристрій і порядок роботи всіх радіоелектронних засобів, розташованих на його території і встановлених на належних йому судах, літальних апаратах та космічних об'єктах ;
саме визначає кількість використовуваних їм радіоелектронних засобів, що випромінюється ними потужність і діапазон хвиль;
має право контролювати проходження будь-яких радиоизлучений над своєю територією.
Міжнародна конвенція електрозв'язку проголошує свободу і рівність всіх держав у використанні радіоелектронних засобів за відсутності дискримінації. Обмеження цієї свободи можливе, коли таке використання ставить під загрозу безпеку будь-якої держави або суперечить його громадському порядку і моральним засадам. Так, радіомовлення, спрямоване на навмисне втручання у внутрішні справи держави, дає підстави для його глушіння, оскільки таке втручання суперечить принципу мирного співіснування, згідно з яким жодна держава не має права нав'язувати свої ідеї іншим народам. Здійснення свободи радіозв'язку не повинно створювати шкідливих перешкод радіослужбам інших держав. З цією метою Регламент радіозв'язку зобов'язує всі держави обмежувати випромінену їх радіоелектронними засобами потужність мінімумом, необхідним для забезпечення задовільної роботи всіх радіослужб.
Регламентом радіозв'язку всім радіостанціям забороняється вести передачі, що не викликані службовою необхідністю, передачі приватного характеру та інші так звані непотрібні передачі, передачу зайвих сигналів або кореспонденції, а також передачу сигналів з помилковим опознаванием або без впізнання. Проте останнє не відноситься до радіовизначення, радіорелейним, космічним та іншим системам, технічні особливості яких не завжди дозволяють передавати розпізнавальні сигнали. Вимога про пізнанні не обов'язково слід застосовувати до станцій рятувальних засобів при автоматичній передачі сигналів і до радіомаяка - вказівниками місця лиха. Влада, відповідальні за використання радіоелектронних засобів, зобов'язані вживати заходів, спрямованих на охорону таємниці радіозв'язку. Такі заходи полягають в забороні передавати без дозволу радіоповідомлення, не призначені для загального відома, розголошувати зміст або існування будь-якого роду відомостей, які у радіоповідомлення, а також публікувати або використовувати їх іншим чином без відповідного дозволу.
Робота радіостанцій, розташованих на судах і літальних апаратах, підпорядковується влади їх капітанів (командирів), які зобов'язані забезпечувати дотримання операторами станцій правил, передбачених Регламентом радіозв'язку. До обслуговування всякої радіотелефонного, радіотелеграфного станції та автоматичних пристроїв електрозв'язку (телеграфні літеродрукувальні апарати, пристрої передачі даних тощо), встановлених на судах і літальних апаратах, допускаються оператори, що мають диплом, виданий або визнаний урядом, якому підпорядкована станція. Правила використання радіоелектронних засобів у різних районах Світового океану мають ряд особливостей.
У внутрішніх і територіальних водах, що знаходяться під суверенітетом держави, влади цієї держави можуть здійснювати всі види контролю та нагляду за використанням радіоелектронних засобів іноземними судами і кораблями. Законодавчі акти прибережної держави, як правило, забороняють іноземним суднам та кораблям використання радіоелектронних засобів, за винятком випадків подачі сигналів лиха, забезпечення навігаційної безпеки і зв'язки з країною прапора судна. В останньому випадку звичайно забороняється застосування шифрів і кодів, крім умовних позначень сигналів з міжнародного службовому регламентом для радіостанцій, а також за Міжнародним зводом сигналів. Для дозволених видів передач влади прибережної держави встановлюють межі допустимої потужності передавача і довжину хвиль при роботі під час рятувальних операцій. Особи, які порушили встановлені правила використання радіоелектронних засобів, можуть залучатися до кримінальної відповідальності за законами прибережної держави, а командиру військового корабля може бути вказано на неприпустимість порушення правил використання радіозасобів. ЮНКЛОС особливо підкреслює, що судна, які здійснюють право мирного проходу в територіальному морі іноземної держави або у міжнародних протоках, на які поширюється право транзитного проходу, не повинні здійснювати актів пропаганди, спрямованої проти оборони, на підрив безпеки прибережної держави, і не повинні створювати перешкод функціонуванню будь-яких систем зв'язку цієї держави. У відкритому морі та економічної зоні суду можуть використовувати радіоелектронні засоби таким чином, щоб не створювати перешкод законній діяльності інших держав у цих районах Світового океану. Регламентом радіозв'язку забороняється встановлювати на борту і використовувати радіомовні станції звукового і телевізійного мовлення на іноземні держави з суден і літальних апаратів або будь-яких інших об'єктів, плаваючих або літаючих поза національними територій. Подібні дії ЮНКЛОС кваліфікує як несанкціоноване мовлення і закликає всі держави співпрацювати в його припиненні (ст. 109 "Несанкціоноване мовлення з відкритого моря").
Юрисдикцією щодо осіб, які займаються несанкціонованим мовленням, володіють:
державу прапора судна, з якого така мовлення ведеться;
держава реєстрації передавальної радіо-чи телевізійної установки;
держава, громадянином якої є особа, що займається несанкціонованим мовленням, і будь-яка держава, де можуть прийматися ці передачі або санкціонованої зв'язку якого чиняться перешкоди. Військові кораблі і літальні апарати перерахованих вище держав мають право піддавати огляду суду, підозрювані у несанкціонованому мовленні. Подібні дії можуть здійснювати й інші належним чином уповноважені судна і літальні апарати, що мають чіткі розпізнавальні знаки, що свідчать про їх належність до урядової службі. При підтвердженні згаданих підозр будь-яка особа або невійськове судно може бути арештовано, а мовна апаратура конфіскована. При помилковому підозрі судну повинні бути відшкодовані понесені збитки і шкоду.
Відповідальність за будь-яку діяльність, пов'язану з використанням радіоелектронних засобів, несуть держави, оскільки тільки вони можуть нести політичну та міжнародно-правову відповідальність за діяльність, не сумісну з цілями і принципами міжнародного права. Крім того, майже в усіх країнах національні системи зв'язку знаходяться в руках держави, яка здатна забезпечити їх нормальне функціонування з точки зору технічної оснащеності і твердо гарантувати матеріальну відповідальність, пов'язану із заподіянням шкоди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.2. Правові принципи використання радіоелектронних засобів зв'язку "
 1. Стаття 13.3. Самовільні проектування, будівництво, виготовлення, придбання, установка або експлуатація радіоелектронних засобів та (або) високочастотних пристроїв
  Проектування, будівництво, виготовлення, придбання, установка або експлуатація радіоелектронних засобів та (або) високочастотних пристроїв без спеціального дозволу (ліцензії), якщо такий дозвіл (така ліцензія) обов'язково (обов'язкова), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі карбованців з конфіскацією радіоелектронних засобів і (або)
 2. Стаття 13.3. Самовільні проектування, будівництво, виготовлення, придбання, установка або експлуатація радіоелектронних засобів та (або) високочастотних пристроїв
  Проектування, будівництво, виготовлення, придбання, установка або експлуатація радіоелектронних засобів та (або) високочастотних пристроїв без спеціального дозволу (ліцензії), якщо такий дозвіл (така ліцензія) обов'язково (обов'язкова), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією
 3. Стаття 13.4. Порушення правил проектування, будівництва, установки, реєстрації або експлуатації радіоелектронних засобів та (або) високочастотних пристроїв
  1. Порушення правил проектування, будівництва, установки або реєстрації радіоелектронних засобів та (або) високочастотних пристроїв - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією радіоелектронних засобів і (або) високочастотних пристроїв або без такої; на посадових осіб - від трьох до
 4. Стаття 13.4. Порушення правил проектування, будівництва, установки, реєстрації або експлуатації радіоелектронних засобів та (або) високочастотних пристроїв
  1. Порушення правил проектування, будівництва, установки або реєстрації радіоелектронних засобів та (або) високочастотних пристроїв - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від ста до трьохсот карбованців з конфіскацією радіоелектронних засобів і (або) високочастотних пристроїв або без такої; на посадових осіб - від трьохсот до п'ятисот рублів; на
 5. Коментар до статті 13.4
  1. Див коментар до ст. 13.3. Згідно ст. 6 Федерального закону "Про зв'язок" при містобудівному плануванні розвитку територій і поселень, їх забудові повинні визначатися склад і структура об'єктів зв'язку - споруд зв'язку, в тому числі лінійно-кабельних споруд, окремих приміщень для розміщення засобів зв'язку, а також необхідні потужності в інженерних інфраструктурах для забезпечення
 6. Стаття 32.6. Порядок виконання постанови про позбавлення спеціального права
  1. Виконання постанови про позбавлення права керування транспортним засобом відповідного виду або іншими видами техніки здійснюється шляхом вилучення відповідно водійського посвідчення, посвідчення на право управління судами (у тому числі маломірними) або посвідчення тракториста-машиніста (тракториста), якщо водій, судноводій або тракторист-машиніст (тракторист) позбавлений права
 7. Коментар до статті 13.3
  1. Примітками 1, 2 до коментарів статті та ст. 2 Федерального закону "Про зв'язок" встановлені ідентичні визначення радіоелектронних засобів, високочастотних пристроїв - дані кошти (пристрої) відносяться до засобів зв'язку, поняття яких також встановлено ст. 2 зазначеного Закону. На відміну від коментарів статті, в підзаконних актах не виділяється специфіка
 8. Коментар до статті 13.8
  1. Відповідно до ст. 2 Федерального закону від 7 липня 2003 р. N 126-ФЗ "Про зв'язок" під радіоперешкод розуміється вплив електромагнітної енергії на прийом радіохвиль, викликане одним або декількома випромінюваннями, в тому числі радіацією, індукцією, і що виявляється в будь-якому погіршенні якості зв'язку, помилки або втратах інформації, яких можна було б уникнути при відсутності впливу такої
 9. Стаття 32.6. Порядок виконання постанови про позбавлення спеціального права
  1. Виконання постанови про позбавлення права керування транспортним засобом відповідного виду або іншими видами техніки здійснюється шляхом вилучення відповідно водійського посвідчення, посвідчення на право управління судами (у тому числі маломірними) або посвідчення тракториста-машиніста (тракториста), якщо водій, судноводій або тракторист-машиніст (тракторист) позбавлений права
 10. Тема 5. Правове регулювання видатків бюджетів
  Поняття бюджетних витрат. Класифікація бюджетних витрат. Принципи розподілу витрат: принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації; принцип збалансованості бюджету; принцип результативності та ефективності використання бюджетних коштів; принцип загального покриття витрат бюджетів; принцип прозорості; принцип достовірності бюджету; принцип адресності та цільового характеру
 11. Стаття 34. Принцип ефективності використання бюджетних коштів
  (в ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ) Принцип ефективності використання бюджетних коштів означає, що при складанні та виконанні бюджетів учасники бюджетного процесу в рамках встановлених їм бюджетних повноважень повинні виходити з необхідності досягнення заданих результатів з використанням найменшого обсягу коштів (економності) і (або)
 12. 3. Законодавство про створення та застосуванні інформаційних систем, їх мереж, інших інформаційних технологій та засобів їх забезпечення Федеральні закони
  1) Федеральний закон від 20 лютого 1995 р. № 24-ФЗ «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації »(СЗ РФ. 1995. № 8. Ст. 609). 2) Цивільний кодекс РФ (в ред. Від 8 липня 1999 р.) (СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410). 3) Федеральний закон від 16 лютого 1995 р. № 15-ФЗ «Про зв'язок» (в ред. Від 17 липня 1999 р.) (СЗ РФ. 1995. № 8. Ст. 600). 4) Закон РФ від 10 червня 1993 р. № 5151-I «Про сертифікації
 13. Стаття 13.6. Використання несертифікованих засобів зв'язку або надання несертифікованих послуг зв'язку
    Використання на мережах зв'язку несертифікованих засобів зв'язку або надання несертифікованих послуг зв'язку, якщо законом передбачена їх обов'язкова сертифікація, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі п'ятисот до двох тисяч рублів з конфіскацією несертифікованих засобів зв'язку або без такої; на посадових осіб - від трьох тисяч до чотирьох
 14. Стаття 13.6. Використання несертифікованих засобів зв'язку або надання несертифікованих послуг зв'язку
    Використання на мережах зв'язку несертифікованих засобів зв'язку або надання несертифікованих послуг зв'язку, якщо законом передбачена їх обов'язкова сертифікація, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією несертифікованих засобів зв'язку або без такої; на посадових осіб - від тридцяти
 15. Коментар до статті 13.6
    1. Згідно п. 2 ст. 1 Федерального закону від 27 грудня 2002 р. N 184-ФЗ "Про технічне регулювання" сертифікація засобів зв'язку, пов'язаних із забезпеченням цілісності, стійкості функціонування єдиної мережі зв'язку РФ та її безпеки, регулюється Федеральним законом "Про зв'язок", сертифікація інших засобів зв'язку здійснюється відповідно до Федерального закону "Про технічне регулювання"
 16. Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному обслуговуванню
    - Апаратура радіоелектронна побутова - Машини та прилади електропобутові - Машини та прилади для механізації робіт у побуті - Побутові прилади електронної техніки, у тому числі обчислювальна техніка - Засоби зв'язку - Прилади складної механіки, у тому числі годинники та секундоміри "Музичні інструменти, в тому числі електромузичні - Складні комплектуючі вироби, на які видається
 17. Коментар до статті 13.7
    1. Загальні вимоги з будівництва або експлуатації споруд зв'язку визначені Федеральним законом "Про зв'язок" (див. п. 1 коментаря до ст. 13.4; див. також абз. 1 п. 1 коментаря до ст. 13.3). Згідно п. 1 ст. 46 Федерального закону "Про зв'язок" оператор зв'язку зобов'язаний керуватися при проектуванні, будівництві, реконструкції та експлуатації мереж зв'язку та споруд зв'язку нормативними
 18. Стаття 38. Принцип адресності та цільового характе-ра бюджетних коштів
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Принцип адресності та цільового характеру бюджетних коштів означає, що бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань доводяться до конкретних одержувачів бюджетних коштів із зазначенням мети їх
 19. 14. Принципи фінансової діяльності держави і муніципальних утворень
    Принципи фін. деят-ти: федералізм, законність, гласність, плановість. 5) Принцип федералізму: у веденні РФ знаходяться: фін, валютних, кредитних регулювання, ден емісія, ФЕД банки, ФЕД бюджет, ФЕД податки і збори; до спільного ведення РФ і суб'єктів РФ віднесено встановлення загальних принципів оподаткування і зборів в РФ. 6) Принцип законності: процес створення, розподілу і використання фондів
 20. Стаття 32.5. Органи, що виконують постанови про позбавлення спеціального права
    1. Постанова судді про позбавлення права керування транспортним засобом, за винятком трактора, самохідної машини та інших видів техніки, виповнюється посадовими особами органів внутрішніх справ. 2. Постанова судді про позбавлення права керування трактором, самохідної машиною або іншими видами техніки виповнюється посадовими особами органів, які здійснюють державний нагляд за технічним
© 2014-2022  yport.inf.ua