Головна
Головна → 
Адміністративне, фінансове, інформаційне право
адміністративного, фінансового, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
Президент Російської Федерації Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року 2013
Прийнятий
Державною Думою
22 грудня 2004
Схвалений
Радою Федерації
24 грудня 2004
(в ред. Федеральних законів від 22.07.2005 N 117-ФЗ, від 31.12.2005 N 199-ФЗ,
від 31.12.2005 N 210-ФЗ, від 03.06.2006 N 73-ФЗ, від 27.07.2006 N 143-ФЗ,
від 04.12.2006 N 201-ФЗ, від 18.12.2006 N 232-ФЗ, від 29.12.2006 N 258-ФЗ,
від 10.05.2007 N 69-ФЗ, від 24.07.2007 N 215-ФЗ, від 30.10.2007 N 240-ФЗ,
від 08.11.2007 N 257-ФЗ, від 04.12.2007 N 324-ФЗ, від 13.05.2008 N 66-ФЗ,
від 16.05.2008 N 75-ФЗ, від 14.07.2008 N 118-ФЗ, від 22.07.2008 N 148-ФЗ,
від 23.07.2008 N 160-ФЗ, від 25.12.2008 N 281-ФЗ, від 30.12.2008 N 309-ФЗ,
від 17.07.2009 N 164 -ФЗ, від 23.11.2009 N 261-ФЗ, від 27.12.2009 N 343-ФЗ,
від 27.07.2010 N 226-ФЗ, від 27.07.2010 N 240-ФЗ, від 22.11 .2010 N 305-ФЗ,
від 29.11.2010 N 314-ФЗ, від 20.03.2011 N 41-ФЗ, від 21.04.2011 N 69-ФЗ,
від 01.07.2011 N 169-ФЗ, від 11.07.2011 N 190-ФЗ, від 11.07.2011 N 200-ФЗ,
від 18.07.2011 N 215-ФЗ, від 18.07. 2011 N 224-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ,
від 18.07.2011 N 243-ФЗ, від 19.07.2011 N 246-ФЗ, від 21.07.2011 N 257-ФЗ ,
від 28.11.2011 N 337-ФЗ, від 30.11.2011 N 364-ФЗ, від 06.12.2011 N 401-ФЗ,
від 25.06.2012 N 93-ФЗ, від 20.07.2012 N 120-ФЗ, від 28.07.2012 N 133-ФЗ,
від 12.11.2012 N 179-ФЗ, від 30.12.2012 N 289-ФЗ, від 30.12.2012 N 318-ФЗ,
від 04.03.2013 N 21-ФЗ, від 04.03.2013 N 22-ФЗ, від 05.04.2013 N 43-ФЗ,
з ізм., внесеними Федеральним законом
від 30.12.2012 N 294-ФЗ)
Президент Російської Федерації Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012) 2012
Це видання містить текст "Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення" від 30.12.2001 N 195 -ФЗ
Глави 16 - 30
Президент Російської Федерації Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012) 2012
Це видання містить текст "Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення" від 30.12.2001 N 195-ФЗ
Глави 1 - 15
В.В. Піляева Виконавче провадження 2012
Служба судових приставів Міністерства юстиції Російської Федерації в сучасних умовах відіграє позитивну роль у зміцненні законодавства, ліквідації правового нігілізму і виробленню в суспільстві істинно ціннісного ставлення до права як до соціального інституту, без якого не можна вирішувати стратегічні завдання підвищення ефективності правового впливу на суспільні відносини.
Необхідність в об'єктивних знаннях системи примусового виконання правових норм пов'язана з тим, що судове рішення, яке не може бути реалізоване на практиці, не має реальної юридичної сили. Виходячи з теорії фактів автором в роботі висвітлені історичні особливості становлення в Росії інституту судових приставів та виконавчого провадження. Підпорядкування закону є найважливішою демократичною цінністю і лежить в основі нормального функціонування державних інститутів. Безсумнівно, зацікавлять читача словник термінів по виконавчому виробництву, зразки документів та федеральні закони "Про виконавче провадження" та "Про судових приставів".
Вся добірка і освітлення матеріалів дані в простій, зрозумілій і дохідливій формі, що сприятиме швидкому та чіткому виконанню рішень як арбітражних судів, так і судів загальної юрисдикції, і зробить гранично зрозумілими для всіх учасників даних процесів дії судових приставів.
М.А. Лапіна, А.Г. Ревін, В.І. Лапін Інформаційне право 2004
У навчальному посібнику розкриваються поняття інформації, інформаційного права та інформаційних правовідносин у сучасному суспільстві, дається характеристика документованої інформації, пояснюється правовий режим формування і використання інформаційних ресурсів, у тому числі Інтернету.
Значна увага приділяється проблемам регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права, а також питань охорони державної та комерційної таємниці, персональних (конфіденційних) даних, захисту прав і свобод в інформаційній сфері.
Для студентів, що навчаються за спеціальністю "Юриспруденція", а також для всіх, хто цікавиться цією проблемою.
Копилов В.А. Інформаційне право 2002
У підручнику, підготовленому завідувачем кафедри правової інформатики Московської державної юридичної академії професором В.А.Копиловим на основі досвіду викладання інформаційного права в МДЮА, розглянуті всі основні питання навчальної програми, які стосуються Вступною, Загальної та Особливої частинах курсу.
У додатках вміщено: програма курсу; словник термінів, що використовуються в актах інформаційного законодавства; перелік актів і норм актів інформаційного законодавства; рекомендована література.
Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів, в яких вивчається інформаційне право. Буде корисний для всіх, хто цікавиться проблемами інформатизації.
Президент Російської Федерації Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013) 2013
Бюджетний кодекс Російської Федерації встановлює загальні принципи бюджетного законодавства Росій-ської Федерації, організації та функціонування бюджетної системи Російської Федерації, правове становище суб'єктів бюджет-них правовідносин, визначає основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин в Російській Федерації, порядок исполне-ня судових актів щодо звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, підстави і види відпові-дальності за порушення бюджетного законодавства Російської Федерації.
(В ред. Федеральних законів від 20.08.2004 N 120-ФЗ, від 27.12.2005 N 197-ФЗ)
Колектив авторів Відповіді до квитків з фінансового права (РПА 2011) 2011
Все вивчити - життя не вистачить, а іспит здати треба. Це готова "шпора", написана реальними преподом. Тут є все необхідне з фінансового права, а інше - справа техніки.
О. А. МУЗИКА-Стефанчук Органи публічної влади як суб'єкти бюджетних правовідносін. Монографія 2011
У монографії аналізуються нормативно-правові акти в сфере правового регулювання бюджетних відносін та участі у них органів публічної влади. Розглянуто становлення та Розвиток законодавства про Бюджетні отношения на территории України. Проаналізовано Публічний Інтерес у бюджетних правовідносінах, бюджетну діяльність, права та обов'язки органів публічної влади, а такоже проблеми участі ціх органів в окрем бюджетних правовідносінах. На Основі АНАЛІЗУ вітчізняного бюджетного законодавства сформульовано Низьке положення та практичних рекомендацій.
Може буті корисностей для вікладачів юридичних Навчальних Закладів и факультетів, аспірантів, студентов, а такоже для працівніків ФІНАНСОВИХ органів різніх рівнів, органів місцевого самоврядування та других суб'єктів правозастосовної ДІЯЛЬНОСТІ.
© 2014-2022  yport.inf.ua