Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право
ЗМІСТ:
Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012), 2012
Це видання містить текст "Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення" від 30.12.2001 N 195-ФЗ
Глави 16 - 30
Глава 16. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ МИТНОЇ СПРАВИ (ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ)
Стаття 16.1. Незаконне переміщення через митний кордон Митного союзу товарів і (або) транспортних засобів міжнародного перевезення
Стаття 16.2. Недекларування або недостовірне декларування товарів
Стаття 16.3. Недотримання заборон та (або) обмежень на ввезення товарів на митну територію Митного союзу або в Російську Федерацію і (або) вивезення товарів з митної території Митного союзу або з Російської Федерації
Стаття 16.4. Недекларування або недостовірне декларування фізичними особами іноземної валюти або валюти Російської Федерації
Стаття 16.5. Порушення режиму зони митного контролю
Стаття 16.6. Невжиття заходів у разі аварії або дії непереборної сили
Стаття 16.7. Подання недійсних документів при вчиненні митних операцій
Стаття 16.8. Причалювання до знаходяться під митним контролем водного судну або іншим плавучим засобам
Стаття 16.9. Недоставлення, видача (передача) без дозволу митного органу або втрата товарів або недоставлення документів на них
Стаття 16.10. Недотримання порядку митного транзиту
Стаття 16.11. Знищення, видалення, зміна або заміна засобів ідентифікації
Стаття 16.12. Недотримання термінів подання митної декларації або подання документів і відомостей
Стаття 16.13. Вчинення вантажних чи інших операцій з товарами, що перебувають під митним контролем, без дозволу або повідомлення митного органу
Стаття 16.14. Порушення порядку розміщення товарів на зберігання, порядку їх зберігання або порядку здійснення з ними операцій
Стаття 16.15. Неподання до митного органу звітності
Стаття 16.16. Порушення строків тимчасового зберігання товарів
Стаття 16.17. Подання недійсних документів для випуску товарів до подання митної декларації
Стаття 16.18. Невивезення або нездійснення зворотного ввезення товарів і (або) транспортних засобів фізичними особами
Стаття 16.19. Недотримання митної процедури
Стаття 16.20. Незаконні користування або розпорядження умовно випущеними товарами або незаконне користування заарештованими товарами
Стаття 16.21. Незаконні користування товарами, їх придбання, зберігання або транспортування
Стаття 16.22. Порушення термінів сплати митних платежів
Стаття 16.23. Незаконне здійснення діяльності у галузі митної справи
Стаття 16.24. Незаконні операції з тимчасово ввезеними транспортними засобами
Глава 17. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ІНСТИТУТИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Стаття 17.1. Невиконання законних вимог члена Ради Федерації або депутата Державної Думи
Стаття 17.2. Перешкоджання законній діяльності Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації
Стаття 17.2.1. Перешкоджання законній діяльності Уповноваженого при Президентові Російської Федерації з прав дитини
Стаття 17.3. Невиконання розпорядження судді або судового пристава щодо забезпечення встановленого порядку діяльності судів
Стаття 17.4. Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи за поданням судді
Стаття 17.5. Перешкоджання явці до суду народного чи присяжного засідателя
Стаття 17.6. Неподання інформації для складання списків присяжних засідателів
Стаття 17.7. Невиконання законних вимог прокурора, слідчого, дізнавача чи посадової особи, яка здійснює провадження у справі про адміністративне правопорушення
Стаття 17.8. Перешкоджання законній діяльності судового пристава
Стаття 17.8.1. Незаконне використання слів "судовий пристав", "пристав" і утворених на їх основі словосполучень
Стаття 17.9. Завідомо неправдиві показання свідка, пояснення фахівця, висновок експерта або завідомо неправильний переклад
Стаття 17.10. Порушення порядку офіційного використання державних символів Російської Федерації
Стаття 17.11. Незаконне носіння державних нагород
Стаття 17.12. Незаконне носіння форменого одягу із знаками відмінності, з символікою державних воєнізованих організацій, правоохоронних або контролюючих органів
Стаття 17.13. Розголошення відомостей про заходи безпеки
Стаття 17.14. Порушення законодавства про виконавче провадження
Стаття 17.15. Невиконання містяться у виконавчому документі вимог немайнового характеру
Стаття 17.16. Наклеп щодо судді, присяжного засідателя, прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнання, судового пристава
Глава 18. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЖИМУ ПЕРЕБУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН АБО ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА НА ТЕРИТОРІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Стаття 18.1. Порушення режиму Державного кордону Російської Федерації
Стаття 18.2. Порушення прикордонного режиму в прикордонній зоні
Стаття 18.3. Порушення прикордонного режиму в територіальному морі та у внутрішніх морських водах Російської Федерації
Стаття 18.4. Порушення режиму в пунктах пропуску через державний кордон Російської Федерації
Стаття 18.5. Порушення правил, що відносяться до мирного проходу через територіальне море Російської Федерації або до транзитного прольоту через повітряний простір Російської Федерації
Стаття 18.6. Порушення порядку проходження встановлених контрольних пунктів (точок)
Стаття 18.7. Непокора законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця у зв'язку з виконанням ним обов'язків з охорони Державного кордону Російської Федерації
Стаття 18.8. Порушення іноземним громадянином або особою без громадянства правил в'їзду в Російську Федерацію або режиму перебування (проживання) в Російській Федерації
Стаття 18.9. Порушення посадовою особою організації, що приймає в Російській Федерації іноземного громадянина або особу без громадянства, або громадянином Російської Федерації або постійно проживають в Російській Федерації іноземним громадянином або особою без громадянства правил перебування іноземних громадян або осіб без громадянства в Російській Федерації
Стаття 18.10. Незаконне здійснення іноземним громадянином або особою без громадянства трудової діяльності в Російській Федерації
Стаття 18.11. Порушення імміграційних правил
Стаття 18.12. Порушення біженцем або вимушеним переселенцем правил перебування (проживання) в Російській Федерації
Стаття 18.13. Незаконна діяльність з працевлаштування громадян Російської Федерації за кордоном
Стаття 18.14. Незаконний провіз осіб через державний кордон Російської Федерації
Стаття 18.15. Незаконне притягнення до трудової діяльності в Російській Федерації іноземного громадянина або особи без громадянства
Стаття 18.16. Порушення правил залучення іноземних громадян та осіб без громадянства до трудової діяльності, здійснюваної на торгових об'єктах (у тому числі в торговельних комплексах)
Стаття 18.17. Недотримання встановлених у відповідності з федеральним законом щодо іноземних громадян, осіб без громадянства та іноземних організацій обмежень на здійснення окремих видів діяльності
Глава 19. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ПОРЯДКУ УПРАВЛІННЯ
Стаття 19.1. Самоуправство
Стаття 19.2. Умисне пошкодження або зрив печатки (пломби)
Стаття 19.3. Непокора законному розпорядженню співробітника поліції, військовослужбовця, співробітника органів з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, співробітника органів федеральної служби безпеки, співробітника органів державної охорони, співробітника органів, уповноважених на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, або співробітника органу або установи кримінально-виконавчої системи
Стаття 19.4. Непокора законному розпорядженню посадової особи органу, що здійснює державний нагляд (контроль)
Стаття 19.4.1. Перешкоджання законній діяльності посадової особи органу державного контролю (нагляду)
Стаття 19.5. Невиконання в термін законного припису (постанови, подання, рішення) органу (посадової особи), який здійснює державний нагляд (контроль)
Стаття 19.6. Невжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративного правопорушення
Стаття 19.6.1. Недотримання посадовими особами органів державного контролю (нагляду) вимог законодавства про державний контроль (нагляд)
Стаття 19.7. Неподання відомостей (інформації)
Стаття 19.7.1. Неподання відомостей або подання завідомо недостовірних відомостей до органу, уповноваженого в галузі державного регулювання тарифів
Стаття 19.7.2. Неподання відомостей або подання завідомо недостовірних відомостей до органу, уповноваженого на здійснення контролю у сфері розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб замовників
Стаття 19.7.3. Неподання інформації у федеральний орган виконавчої влади в галузі фінансових ринків
Стаття 19.7.4. Неподання відомостей або несвоєчасне подання відомостей про укладення контракту або про його зміну, виконанні або розірванні у федеральний орган виконавчої влади, орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого самоврядування, уповноважені на ведення реєстрів контрактів, укладених за підсумками розміщення замовлень, відповідно до законодавства Російської Федерації про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб
Стаття 19.7.5. Неподання інформації про акти незаконного втручання
Стаття 19.7.5-1. Порушення юридичною особою або індивідуальним підприємцем встановленого порядку подання повідомлень про початок здійснення підприємницької діяльності
Стаття 19.7.6. Незаконна відмова у доступі посадової особи податкового органу до огляду територій, приміщень платника податків, щодо якого проводиться податкова перевірка
Стаття 19.8. Неподання клопотань, повідомлень (заяв), відомостей (інформації) у федеральний антимонопольний орган, його територіальні органи, органи регулювання природних монополій або органи, уповноважені в галузі експортного контролю
Стаття 19.8.1. Неподання відомостей або подання свідомо неправдивих відомостей про свою діяльність суб'єктами природних монополій та (або) організаціями комунального комплексу
Стаття 19.8.2. Неподання клопотань, повідомлень (інформації), відомостей (інформації) у федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на виконання функцій з контролю за здійсненням іноземних інвестицій в Російській Федерації
Стаття 19.9. Порушення термінів розгляду заяв (клопотань) про надання земельних ділянок або водних об'єктів
Стаття 19.10. Порушення законодавства про найменування географічних об'єктів
Стаття 19.11. Порушення порядку виготовлення, використання, зберігання або знищення бланків, печаток чи інших носіїв зображення Державного герба Російської Федерації
Стаття 19.12. Передача або спроба передачі заборонених предметів особам, яких тримають в установах кримінально-виконавчої системи, слідчих ізоляторах або ізоляторах тимчасового утримання
Стаття 19.13. Завідомо неправдивий виклик спеціалізованих служб
Стаття 19.14. Порушення правил вилучення, виробництва, використання, обігу, отримання, обліку та зберігання дорогоцінних металів, перлів, дорогоцінних каменів або виробів, що їх містять
Стаття 19.15. Проживання громадянина Російської Федерації без посвідчення особи громадянина (паспорта) або без реєстрації
Стаття 19.16. Навмисна псування посвідчення особи громадянина (паспорта) або втрата посвідчення особи громадянина (паспорта) з недбалості
Стаття 19.17. Незаконне вилучення посвідчення особи громадянина (паспорта) або прийняття посвідчення особи громадянина (паспорта) в заставу
Стаття 19.18. Подання неправдивих відомостей для отримання посвідчення особи громадянина (паспорта) або інших документів, що засвідчують особу або громадянство
Стаття 19.19. Порушення законодавства про забезпечення єдності вимірювань
Стаття 19.20. Здійснення діяльності, не пов'язаної з отриманням прибутку, без спеціального дозволу (ліцензії)
Стаття 19.21. Недотримання порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно або угод з ним
Стаття 19.22. Порушення правил державної реєстрації транспортних засобів усіх видів, механізмів і установок
Стаття 19.23. Підробка документів, штампів, печаток чи бланків, їх використання, передача або збут
Стаття 19.24. Недотримання адміністративних обмежень і невиконання обов'язків, що встановлюються при адміністративний нагляд
Стаття 19.25. Невиконання військово-транспортних мобілізаційних обов'язків
Стаття 19.26. Завідомо неправдивий висновок експерта
Стаття 19.27. Подання неправдивих відомостей при здійсненні міграційного обліку
Стаття 19.28. Незаконна винагорода від імені юридичної особи
Стаття 19.29. Незаконне притягнення до трудової діяльності або до виконання робіт або надання послуг державного або муніципального службовця чи колишнього державного або муніципального службовця
Стаття 19.30. Порушення вимог до ведення освітньої діяльності та організації освітнього процесу
Стаття 19.31. Порушення строків зберігання рекламних матеріалів
Стаття 19.32. Порушення законодавства про громадський контроль за забезпеченням прав людини в місцях примусового утримання
Стаття 19.33. Невиконання вимог про подання зразків продукції, документів або відомостей, необхідних для здійснення державного контролю (нагляду) у сфері технічного регулювання
 Глава 20. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК І ГРОМАДСЬКУ БЕЗПЕКУ
Стаття 20.1. Дрібне хуліганство
Стаття 20.2. Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування
 Стаття 20.2.1. Втратила чинність. - Федеральний закон від 29.04.2006 N 57-ФЗ
Стаття 20.3. Пропаганда і публічна демонстрація нацистської атрибутики або символіки
Стаття 20.4. Порушення вимог пожежної безпеки
Стаття 20.5. Порушення вимог режиму надзвичайного стану
Стаття 20.6. Невиконання вимог норм і правил з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій
Стаття 20.7. Невиконання вимог і заходів у сфері цивільної оборони
Стаття 20.8. Порушення правил виробництва, продажу, зберігання або обліку зброї і патронів до нього, порядку видачі свідоцтва про проходження підготовки та перевірки знання правил безпечного поводження зі зброєю та наявності навичок безпечного поводження зі зброєю або медичних висновків про відсутність протипоказань до володіння зброєю
Стаття 20.9. Установка на цивільному чи службову зброю пристосування для безшумної стрільби або прицілу (прицільного комплексу) нічного бачення
Стаття 20.10. Незаконні виготовлення, продаж або передача пневматичної зброї
Стаття 20.11. Порушення строків реєстрації (перереєстрації) зброї або термінів постановки його на облік
Стаття 20.12. Пересилання зброї, порушення правил перевезення, транспортування чи використання зброї і патронів до нього
Стаття 20.13. Стрільба з зброї у не відведених для цього місцях
Стаття 20.14. Порушення правил сертифікації зброї і патронів до нього
Стаття 20.15. Продаж механічних розпилювачів, аерозольних і інших пристроїв, споряджених сльозоточивими або дратівливими речовинами, електрошоковими пристроями або іскровими розрядниками, без відповідної ліцензії
Стаття 20.16. Незаконна приватна детективна або охоронна діяльність
Стаття 20.17. Порушення пропускного режиму об'єкту, що охороняється
Стаття 20.18. Блокування транспортних комунікацій
Стаття 20.19. Порушення особливого режиму в закритому адміністративно-територіальному утворенні (ЗАТО)
Стаття 20.20. Розпивання пива та напоїв, що виготовляються на його основі, алкогольної і спиртовмісної продукції чи вживання наркотичних засобів або психотропних речовин у громадських місцях
Стаття 20.21. Поява в громадських місцях у стані сп'яніння
Стаття 20.22. Поява в стані сп'яніння неповнолітніх, а так само розпивання ними пива та напоїв, що виготовляються на його основі, алкогольної і спиртовмісної продукції, споживання ними наркотичних засобів або психотропних речовин у громадських місцях
Стаття 20.23. Порушення правил виробництва, зберігання, продажу та придбання спеціальних технічних засобів, призначених для негласного отримання інформації
Стаття 20.24. Незаконне використання спеціальних технічних засобів, призначених для негласного отримання інформації, в приватної детективної або охоронної діяльності
Стаття 20.25. Ухилення від виконання адміністративного покарання
Стаття 20.26. Самовільне припинення роботи як засіб вирішення колективного або індивідуального трудового спору
Стаття 20.27. Порушення правового режиму контртерористичної операції
Стаття 20.28. Організація діяльності суспільного або релігійного об'єднання, щодо якого прийнято рішення про призупинення його діяльності
Стаття 20.29. Виробництво та розповсюдження екстремістських матеріалів
Стаття 20.30. Порушення вимог забезпечення безпеки та антитерористичної захищеності об'єктів паливно-енергетичного комплексу
 Глава 21. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ОБЛАСТІ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ
Стаття 21.1. Неподання у військовий комісаріат чи в інший орган, здійснює військовий облік, списків громадян, які підлягають постановки на військовий облік
Стаття 21.2. Несповіщення громадян про виклик їх по порядку військового комісаріату чи іншого органу, що здійснює військовий облік
Стаття 21.3. Несвоєчасне подання відомостей про зміни складу постійно проживаючих громадян або громадян, що перебувають більше трьох місяців в місці тимчасового перебування, що складаються або зобов'язаних перебувати на військовому обліку
Стаття 21.4. Неповідомлення відомостей про громадян, які перебувають або зобов'язаних перебувати на військовому обліку
Стаття 21.5. Невиконання громадянами обов'язків з військового обліку
Стаття 21.6. Ухилення від медичного обстеження
Стаття 21.7. Умисні псування або втрата документів військового обліку
 Розділ III. СУДДІ, ОРГАНИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 Глава 22. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 22.1. Судді та органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
Стаття 22.2. Повноваження посадових осіб
Стаття 22.3. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення у разі скасування, реорганізації або перейменування органів (посад посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення
Глава 23. СУДДІ, ОРГАНИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 23.1. Судді
Стаття 23.2. Комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав
Стаття 23.3. Органи внутрішніх справ (міліція)
Стаття 23.4. Органи та установи кримінально-виконавчої системи
Стаття 23.5. Податкові органи
 Стаття 23.6. Втратила чинність. - Федеральний закон від 30.06.2003 N 86-ФЗ
Стаття 23.7. Органи, які здійснюють функції по контролю і нагляду у фінансово-бюджетній сфері
Стаття 23.8. Митні органи
Стаття 23.9. Органи експортного контролю
Стаття 23.10. Прикордонні органи
Стаття 23.11. Військові комісаріати
Стаття 23.12. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
Стаття 23.13. Органи, які здійснюють функції по контролю і нагляду у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення
Стаття 23.14. Органи, що здійснюють державний ветеринарний нагляд
Стаття 23.15. Органи, що здійснюють державний карантинний фітосанітарний контроль, державний нагляд і контроль за безпечним поводженням з пестицидами і агрохімікатами, за якістю та безпекою зерна та продуктів його переробки і державний контроль за використанням та охороною земель сільськогосподарського призначення
 Статті 23.16 - 23.19. Втратили чинність. - Федеральний закон від 28.12.2009 N 380-ФЗ.
Стаття 23.20. Органи, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері меліорації земель
Стаття 23.21. Органи, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель
Стаття 23.22. Органи, що здійснюють державний контроль за геологічним вивченням, раціональним використанням та охороною надр
Стаття 23.22.1. Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, які здійснюють державний контроль за геологічним вивченням, раціональним використанням та охороною надр
Стаття 23.23. Органи, що здійснюють федеральний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів
Стаття 23.23.1. Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, що здійснюють регіональний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів
Стаття 23.24. Органи, що здійснюють державний лісовий контроль і нагляд
Стаття 23.24.1. Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, що здійснюють державний лісовий контроль і нагляд
Стаття 23.25. Органи, що здійснюють функції з контролю в області організації і функціонування особливо охоронюваних природних територій федерального значення
Стаття 23.26. Органи, що здійснюють функції з охорони, контролю і регулювання використання об'єктів тваринного світу та середовища їх проживання
Стаття 23.27. Органи, що здійснюють контроль і нагляд у галузі рибальства та збереження водних біологічних ресурсів та середовища їх проживання
Стаття 23.28. Органи гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища
Стаття 23.29. Органи, що здійснюють державний екологічний контроль
Стаття 23.30. Органи державного енергетичного нагляду
Стаття 23.31. Органи, що здійснюють державний контроль і нагляд у сфері безпечного ведення робіт, пов'язаних з користуванням надрами, промислової безпеки та безпеки гідротехнічних споруд
Стаття 23.32. Органи, що здійснюють державний контроль за безпекою вибухонебезпечних виробництв
Стаття 23.33. Органи, які здійснюють функції по контролю і нагляду у сфері безпеки при використанні атомної енергії
Стаття 23.34. Органи, що здійснюють державний пожежний нагляд
Стаття 23.35. Органи, що здійснюють державний нагляд за технічним станом самохідних машин та інших видів техніки
Стаття 23.36. Органи, що здійснюють функції по контролю і нагляду у сфері транспорту
 Статті 23.37 - 23.39. Втратили чинність. - Федеральний закон від 28.12.2009 N 380-ФЗ
Стаття 23.40. Органи державної інспекції з маломірних суден
 Стаття 23.41. Втратила чинність. - Федеральний закон від 28.12.2009 N 380-ФЗ
Стаття 23.42. Органи, уповноважені в галузі авіації
Стаття 23.43. Органи, які здійснюють функції по контролю і нагляду у сфері використання повітряного простору
Стаття 23.44. Органи, які здійснюють функції по контролю і нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій
Стаття 23.45. Органи, що здійснюють контроль за забезпеченням захисту державної таємниці
Стаття 23.46. Органи, що здійснюють державний контроль у галузі поводження та захисту інформації
Стаття 23.47. Органи, уповноважені в області фінансових ринків
Стаття 23.48. Федеральний антимонопольний орган, його територіальні органи
Стаття 23.49. Органи, які здійснюють функції по контролю і нагляду у сфері захисту прав споживачів і споживчого ринку
Стаття 23.50. Органи, що здійснюють державний контроль за виробництвом та обігом спирту етилового, алкогольної і спиртовмісної продукції
Стаття 23.51. Органи, уповноважені в області державного регулювання тарифів
Стаття 23.52. Органи, що здійснюють державний контроль і нагляд за дотриманням обов'язкових вимог до продукції та державний метрологічний нагляд
Стаття 23.53. Органи державного статистичного обліку
Стаття 23.54. Органи, що здійснюють федеральний пробірний нагляд і державний контроль за виробництвом, витяганням, переробкою, використанням, обігом, обліком і зберіганням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Стаття 23.55. Органи, що здійснюють державний контроль за використанням і схоронністю житлового фонду незалежно від форми власності, дотриманням правил утримання спільного майна власників приміщень у багатоквартирному будинку, відповідністю житлових приміщень, якості, обсягу та порядку надання комунальних послуг встановленим вимогам
Стаття 23.56. Органи виконавчої влади, уповноважені на здійснення державного будівельного нагляду
Стаття 23.57. Органи, що здійснюють державний контроль у галузі збереження, використання, популяризації об'єктів культурної спадщини та їх державну охорону
Стаття 23.58. Органи, що здійснюють державний геодезичний нагляд, а також державний контроль в області найменувань географічних об'єктів
Стаття 23.59. Органи регулювання природних монополій
Стаття 23.60. Органи валютного контролю
Стаття 23.61. Органи, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців
Стаття 23.62. Органи, що здійснюють контроль за виконанням законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
Стаття 23.63. Органи з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин
Стаття 23.64. Органи, що здійснюють контроль і нагляд у сфері пайового будівництва багатоквартирних будинків і (або) інших об'єктів нерухомості
Стаття 23.65. Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення функцій з контролю та нагляду за діяльністю бюро кредитних історій
Стаття 23.66. Органи виконавчої влади, уповноважені на здійснення контролю у сфері розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб замовників відповідно до законодавства Російської Федерації про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб
Стаття 23.67. Органи, уповноважені на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції
Стаття 23.68. Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення функцій з примусового виконання виконавчих документів та забезпечення встановленого порядку діяльності судів
Стаття 23.69. Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення державного контролю (нагляду) за діяльністю саморегулівних організацій в області інженерних вишукувань, архітектурно-будівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва
Стаття 23.70. Органи, що здійснюють державний контроль за дотриманням стандартів розкриття інформації суб'єктами природних монополій та організаціями комунального комплексу
Стаття 23.71. Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення державного контролю за діяльністю саморегулівних організацій в області енергетичного обстеження
Стаття 23.72. Орган, який здійснює контроль і нагляд у сфері страхової діяльності
Стаття 23.73. Орган, який здійснює контроль і нагляд у сфері кредитної кооперації
Стаття 23.74. Орган банківського нагляду
Стаття 23.75. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і нагляду у сфері мікрофінансової діяльності
Стаття 23.76. Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення функцій з нагляду і контролю за цільовим використанням об'єктів по зберіганню хімічної зброї та об'єктів із знищення хімічної зброї
Стаття 23.77. Військова автомобільна інспекція
Стаття 23.78. Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на виконання функцій з контролю за здійсненням іноземних інвестицій в Російській Федерації
 Розділ IV. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 Глава 24. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 24.1. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
Стаття 24.2. Мова, якою ведеться провадження по справах про адміністративні правопорушення
Стаття 24.3. Відкритий розгляд справ про адміністративні правопорушення
Стаття 24.4. Клопотання
Стаття 24.5. Обставини, що виключають провадження по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 24.6. Прокурорський нагляд
Стаття 24.7. Недоліки по справі про адміністративне правопорушення
 Глава 25. УЧАСНИКИ ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
Стаття 25.1. Особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення
Стаття 25.2. Потерпілий
Стаття 25.3. Законні представники фізичної особи
Стаття 25.4. Законні представники юридичної особи
Стаття 25.5. Захисник і представник
Стаття 25.6. Свідок
Стаття 25.7. Понятий
Стаття 25.8. Спеціаліст
Стаття 25.9. Експерт
Стаття 25.10. Перекладач
Стаття 25.11. Прокурор
Стаття 25.12. Обставини, що виключають можливість участі в провадженні у справі про адміністративне правопорушення
Стаття 25.13. Відводи осіб, участь яких у провадженні у справі про адміністративне правопорушення не допускається
Стаття 25.14. Відшкодування витрат потерпілому, його законним представникам, свідку, спеціалісту, експерту, перекладачеві і сприйнятим
Стаття 25.15. Повідомлення осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення
 Глава 26. Предметдоказування. ДОКАЗИ. ОЦІНКА ДОКАЗІВ
Стаття 26.1. Обставини, що підлягають з'ясуванню у справі про адміністративне правопорушення
Стаття 26.2. Докази
Стаття 26.3. Пояснення особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, показання потерпілого і свідків
Стаття 26.4. Експертиза
Стаття 26.5. Взяття проб і зразків
Стаття 26.6. Речові докази
Стаття 26.7. Документи
Стаття 26.8. Показання спеціальних технічних засобів
Стаття 26.9. Доручення і запити по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 26.10. Витребування відомостей
Стаття 26.11. Оцінка доказів
 Глава 27. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 27.1. Заходи забезпечення провадження в справі про адміністративне правопорушення
Стаття 27.2. Доставлення
Стаття 27.3. Адміністративне затримання
Стаття 27.4. Протокол про адміністративне затримання
Стаття 27.5. Строки адміністративного затримання
Стаття 27.6. Місце і порядок тримання затриманих осіб
Стаття 27.7. Особистий огляд, огляд речей, що знаходяться при фізичній особі
Стаття 27.8. Огляд належать юридичній особі або індивідуальному підприємцю приміщень, територій й перебувають там речей і документів
Стаття 27.9. Огляд транспортного засобу
Стаття 27.10. Вилучення речей і документів
Стаття 27.11. Оцінка вартості вилучених речей та інших цінностей
Стаття 27.12. Відсторонення від керування транспортним засобом, огляд на стан алкогольного сп'яніння і медичний огляд на стан сп'яніння
Стаття 27.13. Затримання транспортного засобу, заборона його експлуатації
Стаття 27.13.1. Затримання судна, доставленого в порт Російської Федерації
Стаття 27.14. Арешт товарів, транспортних засобів та інших речей
Стаття 27.14.1. Арешт судна, доставленого в порт Російської Федерації
Стаття 27.15. Привід
Стаття 27.16. Тимчасова заборона діяльності
Стаття 27.17. Термін тимчасової заборони діяльності
Стаття 27.18. Застава за арештоване судно
Стаття 27.19. Приміщення в спеціальні установи іноземних громадян або осіб без громадянства, які підлягають адміністративному видворенню за межі Російської Федерації
 Глава 28. ПОРУШЕННЯ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 28.1. Порушення справи про адміністративне правопорушення
Стаття 28.1.1. Протокол огляду місця вчинення адміністративного правопорушення
Стаття 28.2. Протокол про адміністративне правопорушення
Стаття 28.3. Посадові особи, уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення
Стаття 28.4. Порушення справ про адміністративні правопорушення прокурором
Про застосування статті 28.5 див. лист ГТК РФ від 17.05.2002 N 01-06/19136. Стаття 28.5. Терміни складання протоколу про адміністративне правопорушення
Стаття 28.6. Призначення адміністративного покарання без складання протоколу
Стаття 28.7. Адміністративне розслідування
Стаття 28.8. Напрямок протоколу (постанови прокурора) про адміністративне правопорушення для розгляду справи про адміністративне правопорушення
Стаття 28.9. Припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення до передачі справи на розгляд
 Глава 29. РОЗГЛЯД СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 29.1. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення
Стаття 29.2. Обставини, що виключають можливість розгляду справи про адміністративне правопорушення суддею, членом колегіального органу, посадовою особою
Стаття 29.3. Самовідвід і відвід судді, члена колегіального органу, посадової особи
Стаття 29.4. Визначення, постанову, що виносяться при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення
Стаття 29.5. Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення
Стаття 29.6. Строки розгляду справи про адміністративне правопорушення
Стаття 29.7. Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення
Стаття 29.8. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення
Стаття 29.9. Види постанов і ухвал у справі про адміністративне правопорушення
Стаття 29.10. Постанова по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 29.11. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 29.12. Визначення у справі про адміністративне правопорушення
Стаття 29.12.1. Виправлення описок, помилок і арифметичних помилок
Стаття 29.13. Подання про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративного правопорушення
 Глава 29.1. ПРАВОВА ДОПОМОГА У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 29.1.1. Направлення запиту про правову допомогу
Стаття 29.1.2. Зміст і форма запиту про правову допомогу
Стаття 29.1.3. Юридична сила доказів, отриманих на території іноземної держави
Стаття 29.1.4. Виклик свідка, потерпілого, їх представників, експерта, що знаходяться за межами території Російської Федерації
Стаття 29.1.5. Виконання в Російській Федерації запиту про правову допомогу
Стаття 29.1.6. Напрямок матеріалів справи про адміністративне правопорушення для здійснення адміністративного переслідування
Стаття 29.1.7. Виконання запиту про здійснення адміністративного переслідування або про порушення справи про адміністративне правопорушення на території Російської Федерації
 Глава 30. ПЕРЕГЛЯД ПОСТАНОВ І РІШЕНЬ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 30.1. Право на оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 30.2. Порядок подачі скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 30.3. Термін оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 30.4. Підготовка до розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 30.5. Строки розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 30.6. Розгляд скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 30.7. Рішення по скарзі на постанову по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 30.8. Оголошення рішення, винесеного за скаргою на постанову по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 30.9. Перегляд рішення, винесеного за скаргою на постанову по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 30.10. Принесення протесту на яке не набрало законної чинності постанова по справі про адміністративне правопорушення і подальші рішення
 Стаття 30.11. Втратила чинність. - Федеральний закон від 03.12.2008 N 240-ФЗ
Стаття 30.12. Право на оскарження, опротестування в порядку нагляду постанови по справі про адміністративне правопорушення, рішень за результатами розгляду скарг, протестів
Стаття 30.13. Суди, що розглядають в порядку нагляду скарги, протести на постанову по справі про адміністративне правопорушення, рішення за результатами розгляду скарг, протестів
Стаття 30.14. Подача скарги, принесення протесту в порядку нагляду
Стаття 30.15. Прийняття до розгляду в порядку нагляду скарги, протесту
Стаття 30.16. Межі та строки розгляду в порядку нагляду скарги, протесту
Стаття 30.17. Види постанов, прийнятих за результатами розгляду в порядку нагляду скарги, протесту
Стаття 30.18. Зміст постанови, прийнятого за результатами розгляду в порядку нагляду скарги, протесту
Стаття 30.19. Набрання законної сили постанови, прийнятого за результатами розгляду в порядку нагляду скарги, протесту
 Розділ V. ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 Глава 31. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 31.1. Набрання постановою по справі про адміністративне правопорушення законної сили
Стаття 31.2. Обов'язковість постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 31.3. Звернення постанови по справі про адміністративне правопорушення до виконання
Стаття 31.4. Приведення у виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 31.5. Відстрочка і розстрочка виконання постанови про призначення адміністративного покарання
Стаття 31.6. Зупинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання
Стаття 31.7. Припинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання
Стаття 31.8. Дозвіл питань, пов'язаних з виконанням постанови про призначення адміністративного покарання
Стаття 31.9. Давність виконання постанови про призначення адміністративного покарання
Стаття 31.10. Закінчення провадження по виконанню постанови про призначення адміністративного покарання
Стаття 31.11. Виконання постанови про призначення адміністративного покарання особі, яка проживає або перебуває за межами Російської Федерації і не має на території Російської Федерації майна
 Глава 32. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОКАРАНЬ
Стаття 32.1. Виконання постанови про призначення адміністративного покарання у вигляді попередження
Стаття 32.2. Виконання постанови про накладення адміністративного штрафу
 Стаття 32.3. Втратила чинність. - Федеральний закон від 09.11.2009 N 249-ФЗ
Стаття 32.4. Виконання постанови про конфіскацію речі, що явилася знаряддям вчинення або предметом адміністративного правопорушення
Стаття 32.5. Органи, що виконують постанови про позбавлення спеціального права
Стаття 32.6. Порядок виконання постанови про позбавлення спеціального права
Стаття 32.7. Обчислення строку позбавлення спеціального права
Стаття 32.8. Виконання постанови про адміністративний арешт
Стаття 32.9. Виконання постанови про адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземних громадян або осіб без громадянства
Стаття 32.10. Порядок виконання постанови про адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземних громадян або осіб без громадянства
Стаття 32.11. Виконання постанови про дискваліфікацію
Стаття 32.12. Виконання постанови про адміністративне призупинення діяльності
 Адміністративне право:
 1. Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року - 2013
 2. Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012) - 2012 рік
 3. Е.С.Ладнова. Прийом та звільнення працівників - 2012 рік
 4. С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про Адміністративні Правопорушення - 2012 рік
 5. Курс лекцій з адміністративного права Росії - 2012 рік
 6. Реферат. Адміністративне право - 2011 рік
 7. Курсова робота. Адміністративне Правопорушення - 2011 рік
 8. Реферат. Провадження у справ про Адміністративні Правопорушення - 2011 рік
 9. Олександр Холодов. Правова грамотність. Самовчитель для водіїв - 2011 рік
 10. П. П. Глущенко, М. М. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс - 2011 рік
 11. Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій - 2009 рік
 12. С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ - 2004
 13. А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики - 2004
 14. A.Б. Агапов. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПІДРУЧНИК - 2000
© 2014-2022  yport.inf.ua