Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 23.13. Органи, які здійснюють функції по контролю і нагляду у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення


(в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ)
1 . Органи, які здійснюють функції по контролю і нагляду у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 6.3 - 6.7, частиною 2 статті 7.2 (в частині знищення або пошкодження знаків санітарних (гірничо-санітарних) зон і округів, лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів), статтею 8.2, статтею 8.5 (у частині інформації про стан атмосферного повітря, джерел питного та господарсько-побутового водопостачання, а також про радіаційну обстановку), частиною 2 статті 8.42 цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 237-ФЗ)
2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право:
1) керівник федерального органу виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і нагляду у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, - головний державний санітарний лікар Російської Федерації;
2) заступники керівника федерального органу виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і нагляду у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, - заступники головного державного санітарного лікаря Російської Федерації;
3) керівники територіального органу федерального органу виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і нагляду у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, - головні державні санітарні лікарі по суб'єктах Російської Федерації;
4) заступники керівників територіального органу федерального органу виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і нагляду у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, - заступники головних державних санітарних лікарів по суб'єктах Російської Федерації;
5) керівники структурних підрозділів територіальних органів федерального органу виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і нагляду у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, їх заступники - головні державні санітарні лікарі в містах, районах та на транспорті, їх заступники;
6) головні державні санітарні лікарі федеральних органів виконавчої влади в галузі внутрішніх справ, оборони, виконання покарань, мобілізаційної підготовки та мобілізації, безпеки, державної охорони, контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, санітарно-епідеміологічного благополуччя працівників організацій окремих галузей промисловості з особливо небезпечними умовами праці та населення окремих територій, їх заступники, головний державний санітарний лікар по об'єктах Управління справами Президента Російської Федерації, його заступники - про адміністративні правопорушення, вчинені в підвідомчих і обслуговуваних організаціях, а також на підвідомчих і обслуговуваних об'єктах і обслуговуваних територіях ;
(п. 6 в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 239-ФЗ)
7) головні державні санітарні лікарі територіальних органів федеральних органів виконавчої влади у галузі внутрішніх справ, оборони, виконання покарань, безпеки, державної охорони, контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, санітарно-епідеміологічного благополуччя працівників організацій окремих галузей промисловості з особливо небезпечними умовами праці та населення окремих територій, їх заступники - про адміністративні правопорушення, вчинені в підвідомчих і обслуговуваних організаціях, а також на підвідомчих і обслуговуваних об'єктах і обслуговуваних територіях.
(П. 7 введений Федеральним законом від 27.07.2010 N 239-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 23.13. Органи, які здійснюють функції по контролю і нагляду у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення"
 1. Стаття 313. Втеча з місця позбавлення волі, з-під арешту або з-під варти Коментар до статті 313
  органи міліції або місце, де вони відбували покарання, звільняються від відповідальності за втечу або ухилення від відбування покарання. У літературі виділяються два моменту закінчення втечі: юридичний - з моменту залишення місця позбавлення волі і фактичний - з моменту явки з повинною, затримання, смерті винного, зміни кримінального закону, який декриміналізує діяння або знижує
 2. Тема 4.2 . Правові екологічні вимоги, процедури і відносини з використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища
  стаття встановила, що при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності, що надає негативний вплив на стан навколишнього природного середовища, державні органи, підприємства , установи, організації, а також громадяни України, іноземні юридичні особи та громадяни, особи без громадянства зобов'язані керуватися принципами: пріоритету охорони життя і
 3. 23.2. Види адміністративного нагляду
  стаття 35 Закону України «Про пожежну безпеку») особи. Щодо останніх необхідно відзначити, що фактичними підставами для залучення підприємств, установ та організацій до адміністративної відповідальності є: порушення встановлених вимог пожежної безпеки, невиконання приписів посадових осіб органів державного пожежного нагляду. Порядок накладення штрафів
 4. Розділ II ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ
  органів за захистом порушених прав; об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів). Стаття 4 Державний захист прав споживачів 1. Держава забезпечує громадянам захист їх інтересів як споживачів, надає можливість вільного вибору товарів (робіт, послуг), отримання знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень
 5. 4. Злочини, що порушують загальні правила безпеки. Характеристика окремих видів злочинів проти громадської безпеки
  статтях Кримінального кодексу. Об'єкт злочину - сукупність суспільних відносин, що регламентують основи (корінні інтереси) забезпечення безпечних умов існування суспільства. З об'єктивної сторони тероризм, передбачений ст. 205 КК, відбувається тільки у вигляді дій, виражених у двох альтернативних формах: а) у скоєнні вибуху, підпалу або інших дій, що створюють небезпеку
 6. 4. Інші злочини проти здоров'я населення
  статтями про пpеступлений пpотив особистості. Суб'єкт злочину - особа, що займається медичною або фаpмацевтіческой діяльністю. На кваліфікацію не впливають наявність або відсутність спеціального обpазования або досвіду АДВОКАТУРИ в даній сфеpе. Важливо, щоб особа відповідала загальним тpебованиям суб'єкта пpеступлений. Відповідальність за безлицензионное заняття медичною чи фаpмацевтіческой
 7. Використана література
  стаття була введена внаслідок приєднання СРСР до Міжнародної Женевської конвенції від 12 вересня 1923 "Про боротьбу з розповсюдженням і торгівлею порнографічними виданнями ". * (373) Див: Відомості Верховної Ради УРСР. 1972. N 51. Ст. 1207; 1987. N 27. Ст. 961; 1974. N 29. Ст. 782; 1974. N 29. Ст. 782; 1986. N 32. Ст. 904; 1988. N 14. Ст. 2664. * (374) Див там же. 1991. N 44. Ст. 1430.
 8. 3. Злочини, пов'язані з протидією суб'єктам управлінської діяльності по здійсненню їх функцій
  статтями про злочини проти особистості. Даний термін використовується крім ст. 317 ще в одній статті КК - 277 (посягання на життя державного чи громадського діяча). Передбачаючи в КК 1960 р. склад посягання на життя працівника міліції або народного дружинника у такій редакції, законодавець прагнув забезпечити підвищену охорону життя зазначених осіб, переносячи момент
 9. Стаття 28.3. Посадові особи, уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення
  статтями 5.6, 5.10 - 5.12, 5.14 - 5.16, 5.22, 5.35 - 5.38, 5.40, 5.43, 5.47, 5.49, 6.8 - 6.13, 6.15, 6.16 , 6.16.1, 7.1, статтею 7.2 (в частині знищення або пошкодження свердловин державної опорної спостережної мережі, спостережних режимних створів на водних об'єктах, спеціальних інформаційних знаків, що визначають межі прибережних захисних смуг та водоохоронних зон водних об'єктів, у тому
 10. § 2. Місцева адміністрація
  органи місцевого самоврядування. Повноваження місцевої адміністрації. Розглянемо повноваження місцевої адміністрації на прикладі адміністрації муніципального освіти "місто Пушкін". Місцева адміністрація розробляє проекти бюджету, кошторисів позабюджетних фондів, планів і програм соціально-економічного розвитку міста та подає їх на затвердження міській Раді. Крім того, адміністрація:
© 2014-2022  yport.inf.ua