Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня
Г.Н. Борзенков, В.С. Комісаров. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 4. Особлива частина, 2002 - перейти до змісту підручника

Використана література

* (1) Див: Волженкін Б.В. Економічні злочини. Спб., 1999. С. 54.
* (2) Див: Волженкін Б.В. Указ. соч. С. 52.
* (3) Кримінальне право Росії. Особлива частина / За ред. А.І.Рарога. М., 1998. С. 142-143.
* (4) Лопашенко Н.А. Питання кваліфікації злочинів у сфері економічної діяльності. Саратов, 1997. С. 15.
* (5) Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Злочини у сфері економічної діяльності. М., 1998. С. 16.
* (6) Див: Кримінальне право Росії. Особлива частина / За ред. А.І.Рарога. С. 145.
* (7) Див: Кримінальне право. Особлива частина / Відп. ред. І.Я.Козаченко, З.А.Незнамова, Г.П.Погосян. М., 1998. С. 267-345.
* (8) Див: Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Указ. соч. С. 18-19.
* (9) Див: Волженкін Б.В. Указ. соч. С. 57-58.
* (10) Див: Ухвала про покарання кримінальних та виправних 1885 Видано Н.С.Таганцевим. Спб., 1901. С. 415.
* (11) Див: Ухвала про покарання кримінальних та виправних 1885 Видано Н.С.Таганцевим. Спб., 1901. С. 417.
* (12) Див: Ухвала про покарання кримінальних та виправних 1885 С. 582.
* (13) Див: Кримінальне укладення, Височайше затверджене 22 березня 1903 Видання Державної канцелярії. Спб., 1903.
* (14) Див: Збірник документів з історії кримінального законодавства СРСР і РРФСР. 1917-1952 рр.. М., 1953. С. 131-133.
* (15) Див: Кузнєцова Н.Ф. Кодифікація норм про господарські злочини / / Вісник Московського університету. Серія 11. Право. 1993. N 4. С. 13; До історії проектів кримінальних кодексів Російської Федерації / / Вісник Московського університету. Серія 11. Право. 1995. N 2. С. 54-56; Волженкін Б.В. Указ. соч. С. 35-36.
* (16) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1994. N 11. Ст. 1194.
* (17) Див там же. 1998. N 39. Ст. 4857.
* (18) Див там же. 2001. N 33 (частина I). Ст. 3431.
* (19) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1998. N 11. Ст. 1194.
* (20) Див: Кримінальне право Росії. Особлива частина / за ред. А.І.Рарога. М., 1998. С. 148-149. Див також: Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Указ. соч. С. 124-125.
* (21) Див: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації / Відп. ред. В. І. Радченко. М., 1996. С. 276.
* (22) Див: Російське кримінальне право. Особлива частина / За ред. В.Н.Кудрявцева і А.В.Наумова. М., 1997. С. 179.
* (23) Див: Відомості З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховної Ради РРФСР. 1991. N 44. Ст. 1424; Збори законодавства Російської Федерації. 1994. N 16. Ст. 1860; 1996. N 1. Ст. 4; 1997. N 26. Ст. 2954; 1998. N 1. Ст. 5; N 31. Ст. 3810; 1999. N 1. Ст. 1; 2000. N 1. Ст. 10.
* (24) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1997. N 30. Ст. 3594.
* (25) Див там же. 1996. N 8. Ст. 740.
* (26) Див там же. 1996. N 11. Ст. 1026.
* (27) Див: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації / Під ред. В. І. Радченко. С. 279; Лопашенко Н.А. Питання кваліфікації злочинів у сфері економічної діяльності. Саратов, 1997. С. 41.
* (28) Див: Лопашенко Н.А. Указ. соч. С. 43-46.
* (29) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1996. N 6. Ст. 492; 1998. N 31. Ст. 3829; 1999. N 28. Ст. 3459, 3469.
* (30) Див: Відомості З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховної Ради РРФСР. 1990. N 27. Ст. 356; Відомості Верховної Ради України. 1995. N 18. Ст. 1593; N 31. Ст. 2991; 1996. N 1. Ст. 3, 7, 55; 1997. N 9. Ст. 1028; N 18. Ст. 2099; 1998. N 10. Ст. 1147; N 31. Ст. 3829; 1999. N 28. Ст. 3472.
* (31) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1996. N 6. Ст. 492; 1998. N 31. Ст. 3829; 1999. N 28. Ст. 3469, 3470.
* (32) Див: Кримінальне право Росії. Особлива частина / За ред. А.І.Рарога. С. 155.
* (33) Див: Волженкін Б.В. Указ. соч. С. 102.
* (34) Дана редакція статті введена Федеральним законом від 7 серпня 2001 р. N 121-ФЗ / / Російська газета. 2001. 9 серпня.
* (35) Див: Нова кримінальна право Росії. Навчальний посібник. Особлива частина / За ред. Н. Ф. Кузнєцової. М., 1996. С. 157; Кримінальне право. Особлива частина / Відп. ред. І.Я.Козаченко, З.А.Незнамова, Г.П.Новоселов. М., 1998. С. 281.
* (36) Див: Михайлов В.І. Кримінологічні особливості відмивання грошових коштів / / Законодавство. 1999. N 4. С. 75.
* (37) Див: Збірник постанов пленумів Верховних Судів СРСР і РРФСР (Російської Федерації) по кримінальних справах. М., 1995. С. 95.
* (38) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1997. N 21. Ст. 2487; N 38. Ст. 4395; 1998. N 43. Ст. 5358; 1999. N 29. Ст. 3752.
* (39) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 2000. N 11. Ст. 1186.
* (40) Див там же. 2001. N 2. Ст. 173.
* (41) Див: Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1997. N 9. С. 3.
* (42) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1997. N 1. Ст. 197.
* (43) Див ст. 11 Закону РФ від 27 листопада 1992 р. "Про організацію страхової справи в Російській Федерації" із змінами та доповненнями, внесеними Федеральним законом від 31 грудня 1997 р. / / Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1993. N 2. Ст. 56; Збори законодавства Російської Федерації. 1998. N 1. Ст. 4; N 26. Ст. 3078.
* (44) Див: Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Указ. соч. С. 32.
* (45) Волженкін Б.В. Указ. соч. С. 228.
* (46) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1996. N 17. Ст. 1918; 1998. N 48. Ст. 5857; 1999. N 28. Ст. 3472.
* (47) Див: Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 2001. N 7.
* (48) На думку Б.В.Волженкіна, складом злочину за ст. 186 КК не передбачається заподіяння шкоди відносинам власності. Збут фальшивих грошей і цінних паперів зовсім не обов'язково пов'язаний з протиправним і безоплатним заволодінням чужим майном. Тому якщо таке відбувається, вчинене слід кваліфікувати за сукупністю (див.: Волженкін Б.В. Указ. Соч. С. 175).
* (49) Див докладніше: Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Указ. соч. С. 81.
* (50) Див: Волженкін Б.В. Указ. соч. С. 178.
* (51) Див: Московський комсомолець. 2001. 11 січня.
* (52) Див докладніше: Ларичев В.Д., Абрамов В.Ю. Проблеми вдосконалення кримінального законодавства в області захисту прав кредиторів / / Держава і право. 1998. N 8. С. 98-99.
* (53) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1998. N 2. Ст. 222.
* (54) Див там же. N 21. Ст. 2249.
* (55) Див докладніше: Лопашенко Н.А. Указ. соч. С. 124-125.
* (56) Див докладніше: Лопашенко Н.А. Указ. соч. С. 124-125.
* (57) Див докладніше: Волженкін Б.В. Указ. соч. С. 133.
* (58) Див: Кримінальне право Росії. Особлива частина / За ред. А.І.Рарога. С. 182.
* (59) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1998. N 2. Ст. 219.
* (60) Див там же. 1996. N 13. Ст. 1350.
* (61) Див там же. 1995. N 48. Ст. 4552; 1997. N 3. Ст. 396; N 7. Ст. 808.
* (62) Див там же. 1996. N 51. Ст. 5681; 1998. N 30. Ст. 3613; N 31. Ст. 3834; N 51. Ст. 6269; 1999. N 47. Ст. 5612; 2000. N 16. Ст. 1640.
* (63) Див: Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1993. N 20. Ст. 718.
* (64) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1999. N 30. Ст. 3774.
* (65) Див там же. 1995. N 42. Ст. 3923.
* (66) Див там же. 1996. N 8. Ст. 742.
* (67) Див там же. 1996. N 20. Ст. 2358.
* (68) Див: Волженкін Б.В. Указ. соч. С. 188-189; Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації / Під ред. В. І. Радченко. С. 312-314.
* (69) Див: Лопашенко Н.А. Указ. соч. С. 58.
* (70) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1995. N 42. Ст. 3923; 1996. N 21. Ст. 2528; 1997. N 28. Ст. 3305.
* (71) Див: Михайлов В.І., Федоров А.В. Митні злочину. Спб., 1999. С. 78.
* (72) Див: Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1993. N 20. Ст. 718.
* (73) Див: Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1992. N 45. Ст. 2542; Збори законодавства Російської Федерації. 1999. N 1. Ст. 1; N 28. Ст. 3461.
* (74) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1998. N 13. Ст. 1463; 1999. N 14. Ст. 1664.
* (75) Див там же. 1994. N 11. Ст. 1291.
* (76) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1998. N 13. Ст. 1463.
* (77) Див: Збори постанов Уряду РФ. 1992. N 6. Ст. 29; 1993. N 9. Ст. 745.
* (78) Див: Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1992. N 45. Ст. 2542.
* (79) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1995. N 48. Ст. 4654.
* (80) Див: Ларичев В.Д. Указ. соч. С. 136-140.
* (81) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1996. N 3. Ст. 140.
* (82) Див: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації / Відп. ред. В. І. Радченко. С. 338.
* (83) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1995. N 22. Ст. 1977; 1998. N 19. Ст. 2066; 2000. N 2. Ст. 124.
* (84) Див: Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1999. N 5. С. 21.
* (85) Див: Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1999. N 5. С. 21.
* (86) Російська газета. 2001. 20 листопада.
* (87) Див: Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Указ. соч. С. 237.
* (88) Див: Федеральний закон від 26 березня 1998 р. "Про дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні", з наступними змінами / / Відомості Верховної Ради України. 1998. N 13. Ст. 1463; 1999. N 14. Ст. 1664.
* (89) Див: Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерації. 1992. N 14. Ст. 1094.
* (90) Див: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації / Відп. ред. В. І. Радченко. С. 296.
* (91) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1995. N 30. Ст. 2864.
* (92) В ред. Федерального закону від 7 серпня 2001 р. N 121-ФЗ.
* (93) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1997. N 10. Ст. 1127.
* (94) Див ст. 16 Основ законодавства Російської Федерації "Про нотаріат", прийнятих 11 лютого 1993 / / Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1993. N 10. Ст. 357.
* (95) Див ст. 16 Положення про адвокатуру / / Відомості Верховної Ради УРСР. 1980. N 48. Ст. 1596.
* (96) З даного питання в літературі є і інше, вельми невизначений, думка, згідно з яким злочини, передбачені в гол. 23 КК, посягають на відносини економічного характеру і на інші відносини, що характеризують інтереси служби в комерційних та інших організаціях, не завжди мають економічний характер / / Див: Кримінальне право. Особлива частина / За ред. Н.І.Ветрова і Ю.І.Ляпунова. М., 1998. С. 371.
* (97) Лише при комерційному підкупі у формі передачі незаконної винагороди (ч. 1 і 2 ст. 204 КК) суб'єктом злочину може бути будь-яка особа.
* (98) Аналогічна позиція з цього питання висловлена авторами підручника: Кримінальне право. Особлива частина / За ред. Л.Д.Гаухмана і С.В.Максимова. М., 1999. С. 565.
* (99) Див: Волженкін Б. В. Службові злочини. М., 2000. С. 284-285; Він же. Кримінальний кодекс Російської Федерації. СПб., 1996. С. 214-215.
* (100) Див: Ізосімов С.В. Злочини проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях. Автореф. канд. дісс. 1998. С. 9.
* (101) Див п. 7 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 10 лютого 2000 р. N 6 "Про судову практику у справах про хабарництво та комерційному підкупі" / / Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації . 2000. N 4.
* (102) Див ст. 2 Федерального закону від 12 січня 1996 р. N 7-ФЗ "Про некомерційні організації" / / Відомості Верховної Ради України. 1996. N 3. Ст. 145; 1998. N 48. Ст. 5849; 1999. N 28. Ст. 3473.
* (103) Див: Горелік А.С., Шишко І.В., Хлупіна Г.І. Злочини у сфері економічної діяльності і проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях. Красноярськ, 1998. С. 162-165.
* (104) Див: Горелік А.С. Злочини проти державної служби та проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях: порівняльний аналіз / / Юридичний світ. 1999. N 4. С. 19.
* (105) Див: постанова Пленуму Верховного Суду СРСР від 25 червня 1976 N 7 "Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за приватнопідприємницьку діяльність і комерційне посередництво" / / Бюлетень Верховного Суду СРСР . 1976. N 4.
* (106) Див: Закон РРФСР від 5 грудня 1991 р. N 1982-1 / / Відомості З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховної Ради РРФСР. 1991. N 52. Ст. 1867.
* (107) Див, наприклад: Закон РФ від 19 червня 1992 р. "Про споживчу кооперацію в Російській Федерації" / / Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1992. N 30. Ст. 1788; Цивільний кодекс. Частина перша (де в ст. 50 дано поняття комерційних і некомерційних організацій), був прийнятий Державною Думою 21 жовтня 1994 / / Відомості Верховної Ради України. 1994. N 32. Ст. 3301.
  * (108) Див, наприклад: Справа Боярського, працюючого головою виробничо-споживчого кооперативу, а потім генеральним директором акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю, який, використовуючи своє службове становище, неодноразово отримував хабарі, визнаний не є суб'єктом посадового злочину. У зв'язку з цим всі рішення по справі були скасовані і справу припинено за відсутністю в діях Боярського складу злочину / / Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1995. N 6. С. 8-9; Справа Петіна, працюючого головою кооперативної організації, який не був визнаний суб'єктом посадового злочину. Справа стосовно його припинено за відсутністю складу злочину / / Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1995. N 3. С. 14.
  * (109) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1996. N 20. Ст. 2321.
  * (110) Див: Кримінальне право. Особлива частина / За ред. Н.І.Ветрова і Ю.І.Ляпунова. М., 1998. С. 375.
  * (111) Див: Справа Вахрушева / / Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 2000. N 2. С. 12-13.
  * (112) У літературі було висловлено думку, згідно з яким при визначенні істотної шкоди як ознаки об'єктивної сторони ст. 201 КК необхідно використовувати вартісні критерії у вигляді прямого збитку в 50-70 мінімальних розмірів оплати праці та вища для громадян і 200-500 таких же розмірів оплати праці для юридичних осіб / / Див: Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації Т. 1/Под ред. П.Н.Панченко. Нижній Новгород, 1996. С. 598.
  * (113) Див: Кримінальне право. Особлива частина / Під. ред. Н.І.Ветрова і Ю.І.Ляпунова. М., 1998. С. 377.
  * (114) Кримінальне право. Особлива частина. Т. 1/Под ред. Л.Д.Гаухмана і С.В.Максимова. М., 1999. С. 576.
  * (115) Див, наприклад: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. Особлива частина / За заг. ред. Ю.И.Скуратова і В.М.Лебедева. М., 1996. С. 231.
  * (116) Див: Крилова Н.Є. Відповідальність за посадові зловживання у Франції / / Вісник МГУ. Серія Право. 1998. N 1. С. 90.
  * (117) Див: Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1993. N 10. Ст. 357.
  * (118) Див: Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерації. 1993. N 52. Ст. 5069.
  * (119) Поняття неповнолітнього і недієздатного розкривається в ст. 21 і ст. 28 ГК.
  * (120) Поняття неодноразовості дано в ст. 16 КК.
  * (121) Див: Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1992. N 17. Ст. 888.
  * (122) Див: постанова Уряду РФ від 14 серпня 1992 р. N 587 "Питання приватної детективної і охоронної діяльності", з наступними змінами / / Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерації. 1992. N 8. Ст. 506.
  * (123) Див: Волженкін Б.В. Корупція: Серія "Сучасні стандарти в кримінальному праві та кримінальному процесі". СПб., 1998. С. 33; Він же. Корупція як соціальне явище / / Чисті руки. М., 1999. N 1. С. 31; Ільїн О. Динаміка корупції після введення нового Кримінального кодексу Російської Федерації / / Чисті руки. М., 1999. N 1. С. 45.
  * (124) Див: Комісарів В.С. Кримінально-правові аспекти боротьби з корупцією / / Вісник МГУ. Серія 11. Право. 1993. N 1. С. 28.
  * (125) Див: Макаров С.Д. Комерційний підкуп (кримінально-правове дослідження). Іркутськ, 1999. С. 13.
  * (126) Наприклад, одні автори визначають об'єкт як зловживання повноваженнями (Кримінальне право Росії. Особлива частина / За ред. А.І.Рарога. М., 1997. С. 214-215); інші називають об'єктом інтереси служби (Кримінальне право . Особлива частина / За ред. Н.І.Ветрова, Ю.І.Ляпунова. М., 1998. С. 386); треті виділяють основний безпосередній об'єкт з декількома різновидами суспільних відносин і додатковий безпосередній об'єкт також з декількома різновидами (Кримінальне право . Особлива частина / За ред. Л.Д.Гаухмана, С.В.Максимова. М., 1999. С. 580) та ін
  * (127) Див: Гордейчик С.А. Злочини управлінського персоналу комерційних та інших організацій у сфері економічної діяльності. Автореф. канд. дісс. Волгоград, 1997. С. 13.
  * (128) Див: Яни П.С. Актуальні питання кримінальної відповідальності за економічні та посадові злочини. Автореф. докт. дісс. М., 1996. С. 47; Він же. Економічні та службові злочини. М., 1997. С. 101.
  * (129) Див: Кримінальне право Росії. Особлива частина / За ред. Б.В.Здравомислова. М., 1996. С. 236.
  * (130) Див: Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 2000. N 4.
  * (131) Див: Гордейчик С.А. Указ. соч. С. 96.
  * (132) Горелік А.С., Шишко І.В., Хлупіна Г.І. Злочин у сфері економічної діяльності і проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях. Красноярськ, 1998. С. 193.
  * (133) Незаконними діями або бездіяльністю можуть бути визнані ті, які не відповідають приписам нормативних правових актів / / "Незгодний з законом" - В. Даль. Тлумачний словник. СПб., 1997. Т. 4.
  * (134) Див: Макаров С.Д. Указ. соч. С. 63.
  * (135) Див: постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 10 лютого 2000 р. N 6 "Про судову практику у справах про хабарництво та комерційному підкупі".
  * (136) Поняття "неодноразовість", "група осіб за попередньою змовою", "організована група" розкриваються відповідно в ст. 16, ч. 2, 3 ст. 35 КК.
  * (137) Див: Кримінальне право. Особлива частина / За ред. І.Я.Козаченко, З.А.Незнамовой. М., 1998. С. 362.
  * (138) Про зміст управлінських функцій в комерційній або іншій організації см. _ 3 цієї глави.
  * (139) Див: Горелік А.С., Шишко І.В., Хлупіна Г.І. Указ. соч. С. 196.
  * (140) Див: Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина / За ред. Г.Н.Борзенкова, В.С.Коміссарова. М., 1997. С. 307.
  * (141) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 2000. N 2. Ст. 170.
  * (142) Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1992. N 15. Ст. 769; Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерації. 1993. N 52. Ст. 5086. Таке ж зміст вкладає законодавець у поняття "безпека" і у федеральних законах від 21 грудня 1994 р. "Про пожежну безпеку" з наступними змінами та доповненнями (Відомості Верховної Ради України. 1994. N 35. Ст. 3649; 1995. N 35. Ст. 3503; 1996. N 17. Ст. 1911; 1998. N 4. Ст. 430; 2000. N 46. Ст. 4537), від 13 жовтня 1995 р. N 157-ФЗ "Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності" (Збори законодавства Російської Федерації. 1995. N 42. Ст. 3923; 1997. N 28. Ст. 3305; 1999. N 7. Ст. 879), від 9 січня 1996 р. N 3-ФЗ "Про радіаційної безпеки населення" (Збори законодавства Російської Федерації. 1996. N 3. Ст. 141) та ін
  * (143) Див: Даль В. Тлумачний словник живої мови. Т. 1. М., 1978. С. 67.
  * (144) Див: Ожегов С.І. Словник російської мови. М., 1986. С. 38.
  * (145) Див: Туманов Г.А., Фрізко В.І. Громадська безпека та її забезпечення в екстремальних умовах / / Радянська держава і право. 1989. N 8. С. 20; див. також: Кримінальне право Української РСР на сучасному етапі. Частина Особлива. Київ, 1985. С. 358; Грінберг Н.С. Злочини проти громадської безпеки. Навчальний посібник. Свердловськ, 1974. С. 35; Ткаченко В.І. Злочини проти громадської безпеки. М., 1984. С. 4.
  * (146) Див: Тихий В.П. Кримінально-правова охорона громадської безпеки. Харків, 1981. С. 25.
  * (147) Див: Кримінальне право Росії. Частина Особлива / Відп. ред. Л.Л.Кругліков. М., 1999. С. 389.
  * (148) Див: Коробеев А.І. Транспортні злочину. Владивосток, 1992. С. 47.
  * (149) Див: Серебрянніков В., Пластівців А. Соціальна безпека Росії. М., 1996. С. 16.
  * (150) Див: Даньшин І.М. Кримінально-правова охорона громадського порядку. М., 1973. С. 142-143.
  * (151) Див: Словник іноземних слів. М., 1988. С. 459.
  * (152) См: Додаток до "Інформаційного бюлетеня Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав. 1996. N 10.
  * (153) Див, наприклад: Матишевскій П.С. Відповідальність за злочини проти громадської безпеки, громадського порядку і здоров'я населення. М., 1964. С. 10-11.
  * (154) Див, наприклад: Гришанін П.Ф., Владимиров В.А. Злочини проти громадської безпеки, громадського порядку і здоров'я населення. М., 1962. С. 4; Курс радянського кримінального права. Т. 4. М., 1971. С. 379, 391, 404; Ткаченко В.І. Указ. соч. С. 5; Тихий В.П. Указ. соч. С. 12.
  * (155) Див: Комісарів В.С. Тероризм, бандитизм, захоплення заручника і інші тяжкі злочини проти безпеки суспільства за новим КК РФ. М., 1997. С. 55.
  * (156) Див: Звід законів кримінальних. Частина перша. Ухвала про покарання кримінальних та виправних. СПб., 1910.
  * (157) Див: Російське законодавство Х-ХХ століть. Т. 9. М., 1994. С. 265.
  * (158) Див: СУ РРФСР. 1919. N 27. Ст. 301.
  * (159) Див: З історії Всеросійської надзвичайної комісії. 1917-1921 рр.. Збірник документів. Госполитиздат, 1958. С. 21.
  * (160) Див: СУ РРФСР. 1918. N 35.
  * (161) С.В.Познишев характеризував загальнонебезпечним злочину наступним чином: "Відомі дії стосуються такого роду предметів, неправильне поводження з якими загрожує небезпекою невиразно великому числу осіб, державна влада встановлює для подібних дій, в інтересах громадської безпеки, особливі правила, порушення яких і утворює більш широке коло діянь, що відносяться до числа загальнонебезпечним ". При цьому він виділяв шість видів злочинів проти громадської безпеки: порушення правил, що стосуються приготування, зберігання та вживання вибухових речовин, порушення правил про торгівлю, зберіганні і вживанні зброї, порушення правил, що охороняють безпеку: а) залізничного руху, б) руху з водних і повітряним шляхами сполучення; в) по вулицях міст, необережне поводження з вогнем, порушення правил будівництва й утримання будівель, виданих у попередження нещасних випадків загибелі людей від обвалів і т.п., публічне підбурювання (суб'єкт направив в тій чи іншій формі підбурювальну діяльність на ту чи іншу групу людей, яка безпосередньо після акту підбурювання нічого не зробила, в іншому випадку буде мати місце підбурювання до конкретного злочину) / / Познишев С.В. Нарис основних засад науки кримінального права. Особлива частина. М., 1923. С. 145.
  * (162) Див: Познишев С.В. Указ. соч. С. 204.
  * (163) Див: Зміїв Б. Кримінальне право. Частина Особлива. Вип. 2. Казань, 1925. С. 80. Так, Верховний Суд РРФСР циркуляром від 22 листопада 1922 за N 4 роз'яснив, що ч. 2 ст. 132, яка встановлювала відповідальність за порушення наймачем встановлених Кодексом законів про працю і загальним становищем про тариф правил, регулюючих тривалість робочого дня, понаднормові години, нічну роботу, роботу жінок і підлітків, оплату праці, прийом і звільнення, а також порушення спеціальних норм про охорону праці, допущених щодо групи робітників, може мати застосування тільки в тому випадку, якщо порушення обіймає групу не менше трьох осіб.
  * (164) Наприклад, у визначенні колегії Верховного Суду РРФСР у справі Єременко та інших від 10 травня 1923 року був відзначено, що вказівка Єременко про незастосування ст. 76 КК правильно, бо вони (соучастнікі. - Авт.) Які не склали злочинне співтовариство з метою здійснення грабежів і розбоїв, а зробили по уговору один напад, яке передбачено ч. 2 ст. 184 КК (розбій) / / Правда. N 133. 1923. 17 червня.
  * (165) Таку думку висловлювалося, наприклад, Б.Зміевим / / Указ. соч. С. 80.
  * (166) Кримінальний кодекс. Практичний коментар / За ред. проф. М.Н.Гернета і А.Н.Трайніна. М., 1925. С. 110-111.
  * (167) Див: Піонтковський А. Радянське кримінальне право. Т. 2: Особлива частина. М., 1928. С. 284.
  * (168) Так, Президія Верховного Суду РРФСР у постанові від 17 січня 1935 пропонував карати за аналогією як бандитів тих особливо небезпечних хуліганів, які здійснюють хоча б поодинокі нападу, але пов'язані з вбивством або збройним опором органам влади (насильства, поранення і т.п.). У постанові від 13-14 лютого 1936 ця ж судова інстанція чи були обвинувачені озброєні чи ні. Постановою від 4 серпня 1933 дозволялося кваліфікувати за аналогією зі ст. 593 КК РРФСР крадіжки домашнього майна і у що знаходяться на польових роботах колгоспників, що здійснюються систематично наявності особливо обтяжуючих обставин / / Курс радянського кримінального права. Т. 4. М., 1970. С. 162.
  * (169) Див: СУ РРФСР. 1935. N 14. Ст. 146.
  * (170) Див: Известия Рад депутатів трудящих СРСР. N 190. 1940. 17 серпня.
  * (171) У судовій практиці щодо чисельності банди встановилася думка, що для визнання її існування необхідно не менше двох осіб. Пленум Верховного Суду СРСР у постанові від 17 червня 1960 р. за одному з конкретних справ вказав: "Банда являє собою стійку озброєну групу з двох або більше осіб, попередньо зорганізувалися для вчинення нападів на державні, громадські установи або підприємства чи на окремих людей" (Бюлетень Верховного Суду СРСР. 1960. N 5. С. 14-15). Таким чином, в якості одного з найбільш важливих ознак банди стала виділятися її стійкість. У визначенні Судової колегії у кримінальних справах Верховного Суду РРФСР у справі М. та ін було зазначено: "Для наявності бандитизму потрібно, щоб група була стійкою, щоб вчинення злочинів передбачалося учасниками групи не у вигляді одного тільки наміченого акта нападу, після чого група повинна припинити своє існування, а у вигляді постійної або тимчасової діяльності, розрахованої на неодноразове вчинення злочинних дій. Таким чином, бандитизм передбачає групу, створену задля вчинення одного злочинного дії, а для здійснення злочинної діяльності "(Судова практика Верховного Суду СРСР. 1946. Вип . 6 (30). 1947. С. 14-17). Проте в подальші роки теорія і практика поступово стали схилятися до більш широкому трактуванні цієї ознаки: "Як правило, банда передбачає неодноразовість скоєння нападів, однак не виключена можливість організації банди і для здійснення одного лише нападу" (Бюлетень Верховного Суду СРСР. 1959. N 3 . С. 1). Стабілізувалося і розуміння ознаки озброєності - наявність предметів, призначених виключно для ураження живої цілі і не мають іншого господарського призначення / / Судова практика Верховного Суду СРСР. 1946. Вип. 6 (30). 1947. С. 14-17.
  * (172) Див: Російська газета. 1994. 7 липня.
  * (173) Див: Кримінальний кодекс Союзу РСР. Проект. М., 1947.
  * (174) В інших джерелах переклад звучить трохи інакше: "Хто з метою руйнування всякого соціального ладу яким способом тероризує населення, - карається ..." / / Трайнін А.Н. Вибрані твори. Захист миру і кримінальний закон. М., 1969. С. 55-56.
  * (175) Детальніше див: Салімов К.Н. Сучасні проблеми тероризму. М., 1999; Лукашук І.І., Наумов А.В. Міжнародне кримінальне право. М., 1999.
  * (176) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 2000. N 2. Ст. 170.
  * (177) Детальніше див: Овчинникова Г.В. Тероризм. СПб., 1998. С. 7-8; Ємельянов В.П. Тероризм і злочини з ознаками тероризування. Кримінально-правове дослідження. М., 2000. С. 12-23.
  * (178) Серед фахівців існують різні підходи до кримінально-правового визначення поняття "тероризм". Одні автори вважають, що, можливо, плідніше обмежитися деякими ознаками тероризму, а не шукати універсальне його визначення. На думку інших, у Кримінальному кодексі Росії дається дуже широке поняття тероризму і слід обмежитися тими випадками, коли в основі відповідних насильницьких дій лежить прагнення змінити існуючий правопорядок. Тому слід розглядати тероризм як планомірне застосування насильницьких методів чисельно невеликими угрупованнями для впливу на недоторканність національних та інтернаціональних інститутів, перш за все урядів, іноді зі спеціальною метою викликати репресії з боку держави або примусити до іншому реагирующему на дію терористів поведінки / / Держава і право. 1995. N 4. С. 23, 24, 33, 40.
  * (179) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1998. N 31. Ст. 3808.
  * (180) Не можна погодитися з думкою, висловленою в спеціальній літературі, що більш вдалим було б приміщення статті про тероризм серед норм про державні злочини, бо дане діяння насамперед посягає на основи громадської безпеки держави / / Див: Мальцев В. Відповідальність за тероризм (Відомості Верховної Ради. 1994. N 11. С. 13). Можна і потрібно говорити про безпеку суспільства як про стан захищеності соціуму і безпеки держави як способі організації суспільства, але немає громадської безпеки держави, оскільки це різнорівневі поняття.
  * (181) Див: Ожегов С.І. Словник російської мови. С. 691.
  * (182) Див: Ємельянов В.П. Указ. соч. С. 25-28.
  * (183) Див: Ожегов С.І. Словник російської мови. С. 70.
  * (184) Див там же. С. 462.
  * (185) Див ст. 1 Федерального закону від 21 грудня 1994 р. "Про пожежну безпеку".
  * (186) Наприклад, хтось М. і Н. звернулися до адміністрації одного з суб'єктів Федерації з вимогою надати їм в обумовлений час один мільйон американських доларів. В іншому випадку вони погрожували отруїти ртуттю водозабірні споруди, звідки місто забезпечувалося водою. При затриманні у них була виявлена трилітрова банка з ртуттю.
  * (187) Як терористичний акт у формі загрози слід, наприклад, розцінювати дії невідомого (невідомих), який в 7 ч. 37 хв. ранку зателефонував 02 і заявив, що на даху комерційного павільйону біля платформи N 1 Балтійського вокзалу Санкт-Петербурга закладена бомба. Фахівці виявили у вказаному місці банку з 400 гр. тротилу з вставленої в неї залізної трубкою, на якій була накручена записка з вимогою закрити АЗС ТОО "Ліліт" і надати в певне місце 100 тис. доларів. В іншому випадку невідомий погрожував провести ряд жорстоких терористичних актів на поїздах типу ЕР-200.
  * (188) На невдалу формулювання цілей тероризму цілком обгрунтовано вказує В.П.Емельянов / / Указ. соч. С. 192, 197.
  * (189) Див: Федеральний закон від 21 листопада 1995 р. N 170-ФЗ "Про використання атомної енергії" / / Відомості Верховної Ради України. 1995. N 48. Ст. 4552; 1997. N 3. Ст. 396; N 7. Ст. 808.
  * (190) Ми вважаємо необгрунтованим думку про обмеження застосування даного примітки щодо одноосібної підготовки до акту тероризму (див.: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації / Під ред. В. І. Радченко. М., 1996. С. 355). Добровільна відмова від вчинення злочину, передбачений ст. 31 КК, як інститут Загальної частини носить універсальний характер, тобто поширюється на всі випадки вчинення злочинів, крім спеціально обумовлених у Особливої частини. Примітка до ст. 205 КК володіє статусом спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності, передбаченого Особливою частиною Кодексу. При дотриманні відповідних умов воно поширюється на всіх осіб, причетних до скоєння саме цього злочину. У даному випадку ми маємо справу з конкуренцією загальної (ст. 31 КК) та спеціальної (примітка до ст. 205 КК) норм, яка вирішується за правилами кваліфікації на користь спеціальної норми.
  * (191) Детальніше див: Комісарів В. Захоплення заручників: походження норми, питання вдосконалення / / Законність. 1995. N 3.
  * (192) Див: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації / Під ред. В. І. Радченко. М., 1996. С. 356; Російське кримінальне право. Особлива частина. М., 1997. С. 232.
  * (193) Див: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. Особлива частина / За ред. Ю.И.Скуратова і В.М.Лебедева. М., 1996. С. 247; Михлин О.С. Захоплення заручників - одне з найтяжчих злочинів проти громадської безпеки / / Проблеми боротьби з організованою злочинністю в Північно-Кавказькому регіоні (правовий, політичний, економічний, національний аспекти). М., 2000. С. 155.
  * (194) Див: Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина / За заг. ред. Г.Н.Борзенкова і В.С.Коміссарова. М., 1997. С. 338; Кримінальне право. Особлива частина. М.: Новий юрист, 1998. С. 398; Кримінальне право Росії. Т. 2. Особлива частина. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. С. 354; Кримінальне право. Особлива частина. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. С. 375; Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. М.: МАУП, 1999. С. 254.
  * (195) Див: Ожегов С.І. Словник російської мови. С. 194, 717.
  * (196) Детальніше див: Комісарів В. Захоплення заручника: прагнення до наживи або злочин від безвиході / / Законність. 1999. N 3.
  * (197) Так, в постанові по справі Р. Президія Верховного Суду РФ зазначив: "Дії Р. не можна розцінювати як" добровільні "в тому сенсі, як" добровільність "розуміється кримінальним законом, оскільки фактичне звільнення потерпілого відбулося вже після виконання умов, висунутих викрадачами, коли їх мета була досягнута і виявився втраченим сенс подальшого утримання заручника. За таких обставин Р. не може бути звільнений від кримінальної відповідальності на підставі приміток до ст. 126 і 206 КК РФ "/ / Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1998. N 6.
  * (198) Див, наприклад: Бєляєва Н., Орешкина Т., Мурадов Е. Кваліфікація захоплення заручників (Законность. 1994. N 7. С. 21); Лисов М. Відповідальність за незаконне позбавлення волі, викрадення людини та захоплення заручників (Відомості Верховної Ради. 1994. N 5. С. 41); Діамантів В. Викрадення людини або захоплення заручника (Відомості Верховної Ради. 1999. N 9. С. 43).
  * (199) Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1997. N 3.
  * (200) Див, наприклад, закони: від 24 червня 1993 р. "Про федеральних органах податкової поліції", від 18 квітня 1991 р. "Про міліцію", від 11 березня 1992 р. "Про приватну детективну і охоронну діяльність в Російської Федерації "; Федеральний закон від 25 грудня 1996 р." Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації ".
  * (201) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1996. N 23. Ст. 2750.
  * (202) Див там же. 1995. N 15. Ст. 1269.
  * (203) Див, наприклад: Мальцев В. Відповідальність за організацію незаконного збройного формування або участь у ньому / / Відомості Верховної Ради. 1999. N 2. С. 44.
  * (204) Див: Ожегов С.І. Словник російської мови. С. 743.
  * (205) Див: Федеральний закон від 13 листопада 1996 р. N 150-ФЗ "Про зброю" з наступними змінами та доповненнями (Відомості Верховної Ради України. 1996. N 51. Ст. 5681; 1998. N 30. Ст. 3613; N 51. Ст. 6269; 1999. N 47. Ст. 5612; 2000. N 16. Ст. 1640); постанову Пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 25 червня 1996 р. N 5 "Про судову практику у справах про розкрадання і незаконному обороті зброї, боєприпасів і вибухових речовин "/ / Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1996. N 8.
  * (206) Див, наприклад: Кримінальне право Росії. Т. 2. Особлива частина. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. С. 361.
  * (207) У спеціальній літературі висловлюється й інша точка зору. Так, на думку В.Мальцева, для організаторів та керівників формування додатковою умовою звільнення повинні стати їх активні дії з роззброєння і припинення діяльності останнього (див.: Мальцев В. Відповідальність за організацію незаконного збройного формування або участь у ньому. С. 45). Ми вважаємо, що такого роду вимоги не вказані в законі і тому пред'являтися не можуть.
  * (208) У спеціальній літературі висловлювалася думка про доцільність приміщення статті про бандитизм в розділі про злочини проти власності, оскільки банда має корисливу спрямованість (Мельникова Ю.Б., Устинова Т.Д. Кримінальна відповідальність за бандитизм. М., 1995. С . 9). Тим часом у судовій практиці корисливий мотив при бандитизмі є домінуючим, але не вичерпує всіх форм його прояву. Деякі банди діють і з іншими спонуканнями. Тому Пленум Верховного Суду Російської Федерації в п. 12 постанови від 17 січня 1997 р. N 1 "Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за бандитизм" зазначив: "Стаття 209 КК РФ не передбачає в якості обов'язкового елемента складу бандитизму будь-яких конкретних цілей здійснюваних збройної бандою нападів. Це може бути не тільки безпосереднє заволодіння майном, грошима або іншими цінностями громадянина або організації, але і вбивство, згвалтування, вимагання, знищення або пошкодження чужого майна і т.д. ".
  * (209) Галиакбаров Р.Р. Групове злочин. Свердловськ, 1973. С. 61. У своїй останній роботі він відносить банду до різновиду злочинного співтовариства / / Галиакбаров Р.Р. Боротьба з груповими злочинами. Питання кваліфікації. Краснодар, 2000. С. 83.
  * (210) Див: Тельнов П.Ф. Відповідальність за співучасть у злочині. М., 1978. С. 50; Іванов Н.Г. Поняття і форми співучасті у радянському кримінальному праві. Саратов, 1991. С. 124.
  * (211) Див: Гришаєв П.Ф., Крігер Г.А. Співучасть з кримінального права. М., 1959. С. 91; Бурчак Ф.Г. Співучасть: соціальні, кримінологічні та правові проблеми. Київ, 1986. С. 129; Дьяков С.В., Ігнатьєв О.О., Карпушин М.П. Відповідальність за державні злочини. М., 1988. С. 96; Мельникова Ю.Б., Устинова Т.Д. Кримінальна відповідальність за бандитизм. М., 1995. С. 10; Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Кримінальна відповідальність за організацію злочинного співтовариства. М., 1997. С. 20-21; Галімов І.Г., Сундуров Ф.Р. Організована злочинність: тенденції, проблеми, рішення. Казань, 1998. С. 127, 139; Бюлетень Верховного Суду СРСР. 1959. N 6. С. 1-2.
  * (212) Справедливо зазначають І.Г.Галімов і Ф.Р.Сундуров, що, як правило, банда більш згуртована злочинна організація, ніж інші її різновиди, оскільки основою для згуртування її членів є зброя і кров потерпілих / / Указ. соч. С. 139.
  * (213) Див, наприклад: Лаптєв А. Співучасть за радянським кримінальним правом / / Радянська юстиція. 1938. N 23-24. С. 15; Герцензон А.А., Меньшагин В.Д., Ошерович А.Л., Піонтковський А.А. Державні злочини. М., 1937. С. 128.
  * (214) Див: Бюлетень Верховного Суду СРСР. 1959. N 6. С. 1-2.
  * (215) Див: Ожегов С.І. Словник російської мови. М., 1986. С. 730.
  * (216) Див: Архів Верховного Суду СРСР. 1981. Справа N 02ДВ-716.
  * (217) Див: Архів Ростовського обласного суду. 1974. Справа N 2-92.
  * (218) Див: Ожегов С.І. Словник російської мови. С. 657.
  * (219) Див, наприклад: Петровський А.В., Шпалинский В.В. Соціальна психологія колективу. М., 1978. С. 65; Психологічна теорія колективу / Под ред. А.В.Петровского. М., 1979. С. 59; Донцов А.І. Методологічні проблеми дослідження групової згуртованості / / Соціологічні дослідження. 1975. N 2. С. 43-44.
  * (220) Див, наприклад: Донцов А.І. Психологія колективу. Методологічні проблеми дослідження. М., 1984. З 39-63.
  * (221) Див, наприклад: Курс радянського кримінального права. Частина Особлива. Т. 3. Л., 1973. С. 235-236.
  * (222) Див п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 17 січня 1997 р. N 1.
  * (223) Див: Андрєєва А., Овчинникова Г. Кваліфікація бандитизму / / Законність. 1996. N 4. С. 18.
  * (224) Див: Шмаров І., Мельникова Ю., Устинова Т. Відповідальність за бандитизм: проблеми кваліфікації (Законность. 1994. N 5. С. 7); Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації / Під ред. В. І. Радченко. С. 362-363.
  * (225) Див п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 17 січня 1997 р. N 1.
  * (226) Див: Андрєєва А., Овчинникова Г. Указ. соч. С. 17.
  * (227) Див: Мельникова Ю.Б., Устинова Т.Д. Указ. соч. С. 16; Шмаров І., Мельникова Ю., Устинова Т. Указ. соч. С. 7; Андрєєва А., Овчинникова Г. Указ. соч. С. 17.
  * (228) Див, наприклад: Архів Мосміськсуду за 1990 рік, справа Майджавідзе та інших N 2-33; Архів Липецького облсуду за 1991 рік, справа Амелько та інших N 2-39.
  * (229) Див, наприклад: Осін В. Кваліфікація бандитизму / / Законність. 1993. N 7. С. 40.
  * (230) Гаухман Л.Д. Насильство як засіб скоєння злочину. М., 1974. С. 101.
  * (231) Див, наприклад: Кримінальне право Росії. Частина Особлива. М., 1999. С. 410; п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 17 січня 1997 р. N 1.
  * (232) Див: Дьяков С.В., Ігнатьєв О.О., Карпушин М.П. Указ. соч. С. 98-99; п. 7 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 17 січня 1997 р. N 1.
  * (233) Див: Устинова Т.Д. Кримінальна відповідальність за бандитизм (за новим КК РФ). М., 1997. С. 17.
  * (234) Див: Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1998. N 11; Галиакбаров Р.Р. Боротьба з груповими злочинами. Питання кваліфікації. Краснодар, 2000. С. 90.
  * (235) См: Шмаров І., Мельникова Ю., Устинова Т. Указ. соч. С. 10.
  * (236) Див там же.
  * (237) Див, наприклад: Загородников Н.І. Кримінальна відповідальність за державні злочини. М., 1959. С. 43; Дьяков С.В., Ігнатьєв О.О., Карпушин М. П. Указ. соч. С. 100.
  * (238) Див: Судова практика Верховного Суду СРСР. 1955. N 5. С. 1-3.
  * (239) Див п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду СРСР від 27 червня 1975 "Про судову практику у справах про умисне вбивство".
  * (240) Див п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду СРСР від 22 вересня 1989 "Про виконання судами керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду СРСР при розгляді кримінальних справ про умисне вбивство".
  * (241) Див п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 22 грудня 1992 р. N 15 "Про судову практику у справах про умисні вбивства" / / Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1993. N 2; 1999. N 3.
  * (242) Див п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 квітня 1993 р. N 2 "Про судову практику у справах про злочини, пов'язаних з наркотичними засобами, сильнодіючими і отруйними речовинами" / / Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1993. N 7.
  * (243) Див п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 21 грудня 1993 р. N 9 "Про судову практику у справах про бандитизм" / / Судова практика Верховного Суду Російської Федерації. 1994. N 3.
  * (244) Див: Шмаров І., Мельникова Ю., Устинова Т. Указ. соч. С. 9.
  * (245) Див: Андрєєва А., Овчинникова Г. Указ. соч. С. 19.
  * (246) Див: Комісарів В.С. Кваліфікація бандитизму, сполученого з умисним вбивством (Питання держави і права. М., 1985. С. 152-159); Деякі питання вдосконалення законодавства про відповідальність за бандитизм / / Вісник Московського університету. Серія 11. Право. 1987. N 1. С. 48-50.
  * (247) Див: Галиакбаров Р.Р. Боротьба з груповими злочинами. Питання кваліфікації. Краснодар, 2000. С. 93
  * (248) Див п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 17 січня 1997 р. N 1.
  * (249) Див п. 12 постанови Пленуму Верховного Суду від 17 січня 1997 р. N 1.
  * (250) Див: Галімов І.Г., Сундуров Ф.Р. Указ. соч. С. 141.
  * (251) Див: Дьяков С.В., Ігнатьєв О.О., Карпушин М.П. Указ. соч. С. 100.
  * (252) Див: Осін В. Злочин скоєно організованою групою / / Відомості Верховної Ради. 1995. N 5. С. 22.
  * (253) Див: Місяці В.В. Злочинність ХХ століття. Світові, регіональні та російські тенденції. М., 1997. С. 287.
  * (254) Див, наприклад: Известия. 1997. 26 листопада. На думку, висловлену В.Н.Кудрявцева у статті "Соціально-політичні проблеми протидії злочинності": "Економіка країни криміналізована, за вітчизняними даними, на 30-40%, а з іноземних - більш ніж на 50%" / / Організована злочинність і корупція. 2000. N 1. С. 12.
  * (255) Див: Кримінологія / Под ред. Н. Ф. Кузнєцової та Г.М.Міньковского. М., 1998. С. 347.
  * (256) Див: Основи боротьби з організованою злочинністю. М., 1996. С. 10.
  * (257) Див: Стан злочинності в Росії. М., 2000. С. 20-21.
  * (258) Див: Концепція національної безпеки Російської Федерації, затверджена Указом Президента РФ від 17 грудня 1997 р. N 1300 (в ред. Від 10 січня 2000 р.) / / Відомості Верховної Ради України. 2000. N 2. Ст. 170.
  * (259) Див, наприклад: Організована злочинність / Под ред. А.І.Долговой, С.В.Дьякова. М., 1989. С. 302, 306, 320, 334; М., 1993. С. 230; Овчинский В.С. Стратегія боротьби з мафією. М., 1993. С. 169.
  * (260) Див, наприклад: Гальперін І.М. Організована злочинність, корупція і кримінальний закон (Соціалістична законність. 1989. N 4. С. 35); Борзенков Г.Н. Організована злочинність і кримінальний закон. Матеріали дискусійного клубу "Тіньова" економіка і організована злочинність "(Вісник Московського університету. Серія 11. Право. 1990. N 4. С. 64); Сундуров Ф.Р. Проблеми диференціації кримінальної відповідальності учасників злочинних об'єднань / / Проблеми юридичної техніки в кримінальному та кримінально-процесуальному законодавстві. Ярославль, 1996. С. 69.
  * (261) Див, наприклад: Нікулін С.І. Чи достатньо правових засобів у боротьбі з організованою злочинністю (Соціалістична законність. 1989. N 2. С. 50-51); Іванов Н.Г. Організована злочинність і вдосконалення кримінального законодавства про співучасть / / Радянська держава і право. 1990. N 7. С. 65.
  * (262) Див: Організована злочинність в Росії: філософський і соціально-політичний аспекти. Матеріали науково-практичної конференції (27-28 травня 1999 р.). М., 1999. С. 10. Більш того, деякі фахівці з цих же причин пропонують взагалі відмовитися від поняття "злочинне співтовариство (злочинна організація)" / / Див: Галімов І.Г., Сундуров Ф.Р. Організована злочинність: тенденції, проблеми, рішення. Казань, 1998. С. 119.
  * (263) Див: Інформаційний бюлетень Міністерства внутрішніх справ РФ. М., 1999. N 3. С. 59.
  * (264) Див: Балеев С.А. Відповідальність за організаційну злочинну діяльність по російському карному праву. Автореф. дісс. канд. юрид. наук. Казань, 2000. С. 5.
  * (265) Див: Галімов І.Г., Сундуров Ф.Р. Указ. соч. С. 137.
  * (266) Див: наприклад: Організована злочинність / Под ред. А.І.Долговой, С.В.Дьякова. М., 1989. С. 297.
  * (267) Див: Наумов А.В. Кримінальне право. Загальна частина. Курс лекцій. М., 1996. С. 305-307.
  * (268) Див: Галиакбаров Р.Р. Указ. соч. С. 97.
  * (269) Див: Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Кримінальна відповідальність за організацію злочинного співтовариства. М., 1997. С. 15.
  * (270) Див ст. 32 Повітряного кодексу РФ, прийнята 19 березня 1997 / / Відомості Верховної Ради України. 1997. N 12. Ст. 1383; 1999. N 28. Ст. 3483.
  * (271) Детальніше див: Коробеев А.І. Транспортні злочину. Кваліфікація. Відповідальність. Попередження. Владивосток, 1992. С. 123; Лукашук І.І., Наумов А.В. Указ. соч. М., 1999. С. 137.
  * (272) Згідно з приміткою до ст. 110 КпАП РРФСР, під маломірним судном розуміються самохідні судна з головним двигуном потужністю менш 75 к.с. і несамохідні судна валовою місткістю менше 80 реєстрових тонн, що належать громадянам моторні судна (незалежно від потужності двигунів), парусні судна, а також несамохідні судна (гребні човни вантажопідйомністю 100 і більше кг, байдарки - 150 і більше кг і надувні суду - 225 і більше кг).
  * (273) Див: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації / Під ред. В. І. Радченко. М., 1996. С. 366; Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації / Під ред. Ю.И.Скуратова і В.М.Лебедева. М., 1999. С. 512.
  * (274) Див: Кримінальне право Росії. Т. 2. Особлива частина / За ред. А.Н.Ігнатова і Ю.А.Красікова. М., 1998. С. 408-409.
  * (275) Див: Кримінальне право Росії. Частина Особлива / Под ред. Л.Л.Круглікова. М., 1999. С. 417.
  * (276) Див: Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина / За ред. Б.Т.Разгільдіева і А.Н.Красікова. Саратов, 1999. С. 350.
  * (277) Див, наприклад: Коробеев А.І. Указ. соч. С. 51.
  * (278) Див, наприклад: Бюлетень Верховного Суду РРФСР. 1991. N 1.
  * (279) Згідно з Положенням про Державну інспекцію по маломірних суднах Російської Федерації Державного комітету Російської Федерації з охорони навколишнього середовища, затвердженим постановою Ради Міністрів РРФСР від 13 лютого 1985 N 65 з наступними змінами та доповненнями, Державна інспекція по маломірних суднах РФ здійснює реєстрацію належать фізичним та юридичним особам судів та інших водних транспортних засобів валовою місткістю менше 80 реєстрових тонн, пасажиромісткістю 12 і менш людина, з головними двигунами потужністю менше 55 кВт або підвісними моторами незалежно від потужності, крім військових і спортивних суден, катерів і човнів, які є табельною майном морських і річкових суден, а також належать громадянам гребних човнів вантажопідйомністю менше 100 кг, байдарок - менше 150 кг і надувних судів - менше 225 кг / / СП РРФСР. 1985. N 8. Ст. 33; Збори законодавства Російської Федерації. 1995. N 5. Ст. 418.
  * (280) Див: Чуча А. І. Відповідальність за викрадення повітряного судна / / Питання вдосконалення кримінально-правових норм на сучасному етапі. Свердловськ, 1986. С. 124.
  * (281) Див, наприклад: Кримінальне право Росії. Т. 2. Особлива частина / За ред. А.Н.Ігнатова і Ю.А.Красікова. С. 409; Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації / Під ред. Ю.И.Скуратова і В.М.Лебедева. С. 512.
  * (282) Див відповідний розділ Курсу до ст. 206 КК.
  * (283) Див, наприклад, п. 4 постанови Пленуму Веpховного Суду PСФСP від 22 маpта 1966 "Про судову пpактике по справах про гpабеже і розбити" з наступними змінами та доповненнями / / Збірник постанов Пленуму Верховного Суду Російської Федерації. 1961-1996. М., 1997. С. 205.
  * (284) Згідно зі ст. 3 Гаазької конвенції про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден 1970: "повітряне судно вважається які у польоті в будь-який час з моменту закриття всіх його зовнішніх дверей після завантаження до моменту відкриття будь-якої з таких дверей для вивантаження. У разі вимушеної посадки вважається, що політ відбувається до тих пір, поки компетентні влади не приймуть на себе відповідальність за повітряне судно і за осіб та майно, що знаходяться на борту ".
  * (285) У зв'язку з цим Ю.Н.Демідов зазначав, що саме поняття "масові заворушення" досить невизначено. Мабуть, при формулюванні назви розглядуваного злочину переважніше було б використовувати термін "цивільні заворушення", а в тексті диспозиції відповідної законодавчої норми - поняття "натовп" (див.: Демидов Ю.М. Масові заворушення: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти. М. , 1994. С. 31); Він же. Цивільні заворушення: сучасність і історія питання / / Відомості Верховної Ради. 1994. N 12. С. 41.
  * (286) Демидов Ю.М. Масові заворушення: С. 30.
  * (287) Покладання про покарання кримінальних та виконавчих 1885 / В ред. Н.С.Таганцева. СПб., 1901. С. 267.
  * (288) Трайнін А.Н. Кримінальне право. Частина Особлива. Злочини проти держави і соціалістичного порядку. М., 1927. С. 110.
  * (289) Ожегов С.І. Словник російської мови. С. 695.
  * (290) Див: Соловйов А. Масові заворушення: організація, участь, заклики до непокори / / Відомості Верховної Ради. 2000. N 7. С. 47.
  * (291) Див: Познишев С.В. Нарис основних засад науки кримінального права. Особлива частина. М., 1923. С. 200; Кримінальний кодекс. Практичний коментар / За ред. М.Н.Гернета і А.Н.Трайніна. М., 1925. С. 108, 112-113; Зміїв Б. Кримінальне право. Частина Особлива. Вип. 2. Казань, 1925. С. 75, 77.
  * (292) Дьяков С.В., Ігнатьєв О.О., Карпушин М.П. Відповідальність за державні злочини. М., 1988. С. 111.
  * (293) Демидов Ю.М. Масові заворушення: С. 21.
  * (294) Бурчак Ф.Г. Співучасть: соціальні, кримінологічні та правові проблеми. Київ, 1986. С. 142.
  * (295) не випливає з тексту закону видається думка О.Соловйова, що насильство при масових заворушеннях може бути тільки фізичним / / Див: Він же. Указ. соч. С. 48.
  * (296) В останні роки спробу дати визначення цьому ознакою зробив Ю.Н.Демідов, на думку якого, під погромами слід розуміти псування, знищення, розграбування, інше незаконне заволодіння майном та іншими предметами, а також осквернення, приведення майна у непридатний для використання стан, вчинені учасниками заворушень у складі натовпу / / Див: Він же. Масові заворушення: С. 36.
  * (297) Див: Ожегов С.І. Словник російської мови. С. 436.
  * (298) Див: Демидов Ю.М. Масові заворушення: С. 34-35.
  * (299) Там же. С. 25.
  * (300) Див: Ожегов С.І. Словник російської мови. С. 511.
  * (301) Див: Демидов Ю.М. Масові заворушення: С. 30.
  * (302) За підрахунками А.Абдульманова, в ході масових заворушень можуть відбуватися більш 20 видів злочинів, які є результатом різної спрямованості антигромадської діяльності учасників масових заворушень / / Див: Відомості Верховної Ради. 1996. N 1. С. 43.
  * (303) Див: Панов В.П. Співробітництво держав у боротьбі з міжнародними злочинами. М., 1993. С. 65.
  * (304) Детальніше див: Коробеев А.І. Кримінально-правова охорона безпеки мореплавання в СРСР. Владивосток, 1984. С. 138.
  * (305) Детальніше див: Лукашук І.І., Наумов А.В. Указ. соч. С. 148-149.
  * (306) Див: Панов В.П. Співробітництво держав у боротьбі з міжнародними злочинами. С. 65; Він же. Міжнародне кримінальне право. М., 1997. С. 135.
  * (307) Див: Коробеев А.І. Указ. соч. С. 142; Допілка С. О. Кримінальна відповідальність за тероризм і піратство на морі. Автореф. дісс. канд. юрид. наук. Київ, 1993. С. 12.
  * (308) Див: Карпець І.І. Злочини міжнародного характеру. М., 1979. С. 182; Міжнародне кримінальне право / Відп. ред. В.Н.Кудрявцев. М., 1995. С. 121-122.
  * (309) Галенская Л.Н. Міжнародна боротьба зі злочинністю. М., 1972. С. 88.
  * (310) Див: Коробеев А.І. Указ. соч. С. 140.
  * (311) Деякі автори вважають, що вчинення дій в громадському місці є обов'язковою ознакою хуліганства / / Див: Єгоров В.С. Кримінальна відповідальність за хуліганство. Автореф. дісс. канд. юрид. наук. М., 2000. С. 17.
  * (312) Див п. 15 постанови Пленуму Верховного Суду РРФСР від 24 грудня 1991 р. в ред. від 21 грудня 1993 р. "Про судову практику у справах про хуліганство" / / Див: Збірник постанов пленумів Верховних Судів СРСР і РРФСР (Російської Федерації) по кримінальних справах. М., 1995. С. 533.
  * (313) Див: Мальцев В. Відповідальність за хуліганство / / Законність. 2000. N 7.
  * (314) Див там же.
  * (315) Див, наприклад: Кримінальне право Росії. Частина Особлива / Под ред. Л.Л.Круглікова. М., 1999. С. 424.
  * (316) Так, Судова колегія Верховного Суду РФ від 7 березня 1995 скасувала вирок щодо Ардиля на тій підставі, що, як встановлено в судовому засіданні, Ардиль діяв не з хуліганських спонукань, а в зв'язку з особистими неприязними відносинами з потерпілим / / Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1995. N 10. С. 5.
  * (317) Див: Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1999. N 1. С. 16.
  * (318) Див: Федеральна цільова програма "Ядерна та радіаційна безпека Росії" на 2000-2006 роки, затверджена постановою Уряду РФ від 22 лютого 2000 р. N 149 / / Відомості Верховної Ради України. 2000. N 9. Ст. 1037.
  * (319) Див ст. 11 Закону РРФСР від 19 грудня 1991 р. N 2060-1 "Про охорону навколишнього природного середовища" (з наступними змінами та доповненнями) / / Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1992. N 10. Ст. 457; 1992. N 10. Ст. 459; 1993. N 29. Ст. 1111.
  * (320) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1997. N 49. Ст. 5600; 1999. N 27. Ст. 3380; 2000. N 28. Ст. 2981.
  * (321) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1998. N 22. Ст. 2332.
  * (322) Див там же. 1998. N 25. Ст. 2915; 1998. N 32. Ст. 3895; 1999. N 29. Ст. 3730.
  * (323) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1999. N 27. Ст. 3365.
  * (324) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 2001. N 26. Ст. 2587.
  * (325) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1997. N 30. Ст. 3588.
  * (326) Див п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду СРСР від 5 грудня 1986 р. «Про практику застосування судами кримінального законодавства".
  * (327) Див п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду РРФСР від 21 квітня 1991 р. "Про судову практику у справах про порушення правил охорони праці та безпеки гірничих, будівельних та інших робіт".
  * (328) Див: Федеральний закон від 21 липня 1997 р. N 116-ФЗ "Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів" в ред. від 7 серпня 2000 р. N 122-ФЗ.
  * (329) Див: Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерації. 1994. N 13. Ст. 999.
  * (330) Див п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 25 червня 1996 р. "Про судову практику у справах про розкрадання та незаконний обіг зброї, боєприпасів і вибухових речовин" / / Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1996. N 8.
  * (331) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 2000. N 29. Ст. 3098, 3099.
  * (332) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 2000. N 41. Ст. 4076.
  * (333) Див там же. 1994. N 35. Ст. 3649; 1995. N 35. Ст. 3503; 1996. N 17. Ст. 1911; 1998. N 4. Ст. 430; 2000. N 46. Ст. 4537.
  * (334) Див п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду СРСР від 2 березня 1989 "Про практику застосування судами законодавства у справах, пов'язаних з пожежами".
  * (335) Див: Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади. 1999. N 46.
  * (336) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1995. N 48. Ст. 4552; 1997. N 3. Ст. 396; N 7. Ст. 808.
  * (337) Див там же. 1996. N 3. Ст. 141.
  * (338) Див: Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1992. N 10. Ст. 457; 1992. N 10. Ст. 459; 1993. N 29. Ст. 1111.
  * (339) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 2000. N 9. Ст. 1037.
  * (340) Див: Стан злочинності в Росії за січень-грудень 1999 року. М., 2000. С. 17, 18.
  * (341) Див ст. 1 Закону РФ від 13 грудня 1996 р. N 150-ФЗ "Про зброю" з наступними змінами та доповненнями (Відомості Верховної Ради України. 1996. N 51. Ст. 5681; 1998. N 30. Ст. 3613; N 51. Ст . 6269; 1999. N 47. Ст. 5612; 2000. N 16. Ст. 1640.
  * (342) Так, у справі Бельченко Судова колегія у кримінальних справах Верховного Суду РФ у визначенні від 29 квітня 1998 вказала, що на відміну від колишнього кримінального закону (ст. 218 КК РРФСР) у ч. 1 ст. 222 КК РФ передбачена кримінальна відповідальність за незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння будь-якої вогнепальної зброї / / Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1999. N 3.
  * (343) Див ст. 1 Закону РФ "Про зброю". Трохи іншу трактовку основним частинам дає Пленум Верховного Суду РФ у п. 2 постанови від 25 червня 1996 р. "Про судову практику у справах про розкрадання та незаконний обіг зброї, боєприпасів і вибухових речовин". До них він відносить стовбур, ударно-спусковий, що замикає механізми та інші деталі зброї, якщо вони в комплексі дозволяють зробити постріл.
  * (344) Таке положення слід визнати прогалиною в законодавстві, оскільки довгоствольна гладкоствольна мисливська рушниця з Кодексу 1996 відноситься до числа предметів, передбачених ст. 222. Тому було б цілком логічним встановлення кримінальної відповідальності і за незаконний обіг патронів до такого рушниці.
  * (345) Див: Закон РФ від 13 грудня 1996 р. N 150-ФЗ "Про зброю" (з наступними змінами та доповненнями); постанова Уряду РФ від 21 липня 1998 р. N 814 "Про заходи щодо регулювання обороту цивільного та службової зброї і патронів до нього на території Російської Федерації (в ред. від 5 червня 2000 р. N 438); постанову Уряду РФ від 15 жовтня 1997 р. N 1314 "Про затвердження правил обороту бойової ручної стрілецької й іншої зброї, а також холодної зброї в державних воєнізованих організаціях "(в ред. від 2 листопада 2000 р. N 838); постанову Уряду РФ від 22 квітня 1997 р. N 460" Про заходи щодо забезпечення юридичних осіб з особливими статутними завданнями бойовим ручним стрілецькою зброєю "(в ред . від 29 лютого 2000 р. N 173); Порядок видачі зброї особам, які підлягають державному захисту, затверджений постановою Уряду РФ від 17 липня 1996 р. N 831; наказ Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації від 12 квітня 1999 р. N 288 "Про заходи щодо реалізації постанови Уряду Російської Федерації Від 21 липня 1998 р.; наказ МОЗ Росії від 11 вересня 2000 р. N 344 "Про медичний огляд громадян для видачі ліцензії на право придбання зброї" та ін
  * (346) До їх числа відносяться Федеральна служба безпеки РФ; Міністерство оборони РФ; Міністерство внутрішніх справ РФ; Міністерство юстиції РФ; Федеральна прикордонна служба РФ; Служба зовнішньої розвідки РФ; Федеральна служба охорони РФ; Служба спеціальних об'єктів при Президенті РФ; Федеральна служба податкової поліції РФ; Державний митний комітет РФ; Прокуратура РФ; Федеральна служба залізничних військ РФ; Війська цивільної оборони; Федеральне агентство урядового зв'язку та інформації при Президентові РФ; Державна фельд'єгерська служба при Уряді РФ; відомча охорона державних воєнізованих організацій.
  * (347) До числа таких юридичних осіб, зокрема, віднесені Центральний банк РФ, в тому числі Російське об'єднання інкасації, Ощадний банк РФ, Головний центр спеціального зв'язку Міністерства РФ по зв'язку та інформатизації, а також інші юридичні особи з особливими статутними завданнями, за винятком приватних охоронних підприємств і служб безпеки організацій / / Ст. 12 Закону про зброю; постанова Уряду РФ від 22 квітня 1997 р. N 460 "Про заходи щодо забезпечення юридичних осіб з особливими статутними завданнями бойовим ручним стрілецькою зброєю" (в ред. Постанови Уряду РФ від 29 лютого 2000 р. N 173).
  * (348) Див: Федеральний закон від 20 квітня 1995 р. N 45-ФЗ "Про державний захист суддів, посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів" з наступними змінами та доповненнями; постанова Уряду РФ від 17 липня 1996 р. N 831 " Про порядок видачі зброї особам, які підлягають державному захисту ".
  * (349) Положення про Державний кадастр службової та цивільної зброї затверджено постановою Уряду РФ від 21 липня 1998 р. N 814 "Про заходи щодо регулювання обороту цивільного та службового зброї і патронів до нього на території Російської Федерації". Конкретний перелік передбачений у Переліку службової та цивільної зброї і боєприпасів до неї, внесених до Державного кадастру цивільної й службової зброї, який затверджений розпорядженням Уряду РФ від 3 серпня 1996 р. N 1207-р.
  * (350) обмежувальну і не випливає з закону видається позиція, згідно з якою збут являє собою оплатної передачі / / Див: Кримінальне право Росії. Частина Особлива / Відп. ред. Л.Л.Кругліков. М., 1999. С. 440.
  * (351) Див п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 25 червня 1996
  * (352) Так, добровільної видачею були визнані дії Савінова, який, будучи необгрунтовано затриманим по іншій справі і перебуваючи в МВВС, заявив, що вдома у нього зберігається вогнепальна зброя. У цей час у його квартирі проходив обшук, але Савінов не знав про обшук, оскільки постанова на виробництво останнього йому не пред'являлося. Обшук проводився у зв'язку з іншим кримінальною справою / / Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1997. N 5.
  * (353) Див п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 25 червня 1996 р. "Про судову практику у справах про розкрадання та незаконний обіг зброї, боєприпасів і вибухових речовин".
  * (354) Так, що не розкраданням, а незаконним придбанням були визнані дії Лаптєва, Исламова Н. і Исламова І., які витягли з пожежного водоймища п'ять авіаційних гармат і передали їх покупцеві. У справі було встановлено, що сім авіаційних гармат, що зберігалися на складі частини, з дозволу вищого командування були вивезені зі складу і "знищені" шляхом затоплення в пожежному водоймищі, розташованому в забороненій зоні поста з охорони складів частини. Таким чином, військова частина добровільно відмовилася від належала їй власності, а склад варти не знав про наявність у водоймі гармат, не приймав їх під охорону, а значить, і не ніс відповідальності за збереження / / Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1997. N 2.
  * (355) Див п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 25 червня 1996 р. "Про судову практику у справах про розкрадання та незаконний обіг зброї, боєприпасів і вибухових речовин".
  * (356) Див п. 6, 9 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 25 червня 1996
  * (357) Службове становище має полегшувати доступ особи до зброї. Так, у справі Б. Військова колегія Верховного Суду РФ зазначила, що розкрадання зброї особою, яка перебувала у складі варти, помилково було кваліфіковано як вчинене з використанням свого службового становища. Розкраданням зброї та боєприпасів з використанням службового становища слід вважати випадки, коли ці предмети були довірені винному як посадовій особі для охорони або коли він мав доступ до сховища в силу службового становища і був наділений повноваженнями щодо забезпечення їх обороту. Б. таким посадовою особою не був, оскільки виконував обов'язки караульного, озброєного автоматом з боєприпасами, які й викрав.
  * (358) Так, у справі Т. Військова колегія Верховного Суду РФ зазначила, що особа, визнана винною в розкраданні зброї, не повинно додатково залучатися до кримінальної відповідальності за втрату, знищення або пошкодження цієї зброї, оскільки заволодінням охоплюються подальше користування і розпорядження викраденим майном фактично як своїм власним.
  * (359) Див п. 15, 16 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 25 червня 1996
  * (360) Стаття 1 Основ законодавства Російської Федерації "Про охорону здоров'я громадян", прийнятий 22 липня 1993 р. N 5487-1 з подальшими змінами і доповненнями / / Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1993. N 33. Ст. 1318; Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерації. 1993. N 52. Ст. 5086; Збори законодавства Російської Федерації. 1998. N 10. Ст. 1143; 1999. N 37. Ст. 4506; N 51. Ст. 6289; 2000. N 49. Ст. 4740.
  * (361) У спеціальній літературі пропонується виділити злочини проти здоров'я населення в окрему главу / / Іванцова Н.В. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика злочинів, скоєних особами, відповідальними за дотримання спеціальних правил у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Автореф. дісс. канд. юрид. наук. СПб., 2001. С. 11; Турлубеков Б.С. Проблеми вдосконалення кримінально-правової боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин за кримінальним законодавством Російської Федерації та Республіки Казахстан (порівняльно-правове дослідження). Автореф. дісс. канд. юрид. наук. Челябінськ, 2000. С. 14.
  * (362) Див: Ожегов С.І. Словник російської мови. М., 1986. С. 198.
  * (363) Е.Г.Гасанов визначає здоров'я населення як сукупність охоронюваних кримінальним законом однорідних суспільних відносин, що забезпечують безпеку здоров'я безлічі неперсоніфікованих індивідів, об'єднаних однією територією, однією місцевістю, одним регіоном і т.д. або екологічним або іншим ознакою, шляхом огородження громадян від некваліфікованої медичної допомоги, можливості епідемічних та інших заразних захворювань і немедичного негативного впливу наркотичних засобів / / Кримінально-правові та кримінологічні проблеми боротьби зі злочинами, пов'язаними з наркотиками (Антінаркотізм). Одеса, 1998. С. 140. Нам видається, що, з одного боку, дане визначення зайво громіздко, а з іншого - воно носить обмежений характер, оскільки, даючи вичерпний перелік інструментарію впливу на здоров'я (некваліфікована медична допомога, можливість епідемічних та інших заразних захворювань і немедичне негативний вплив наркотичних засобів) , Е.Г. Гасанов залишає поза полем відповідного поняття вплив сильнодіючих або отруйних речовин та товари, виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.
  * (364) Комаров С.А. Загальна теорія держави і права. М., 1995. С. 139.
  * (365) Див: Наркоманія в дореволюційній Росії / / Вісник МВС Росії. 1998. N 4.
  * (366) Цит. по: Курс радянського кримінального права. Т. IV. М., 1970. С. 362.
  * (367) До цього часу відбулися засідання Шанхайської опіумної комісії 1909 р., Міжнародна конференція по опіуму в Гаазі в 1911-1912 рр.., Була вироблена перша в історії Міжнародна конвенція про наркотики 1912
  * (368) СУ РРФСР. 1925. N 5. Ст. 33.
  * (369) СЗ СРСР. 1926. N 58. Ст. 424.
  * (370) Цит. по: Боголюбова Т.А., Толпекін К.А. Наркотизм і наркоманія: основні напрями боротьби та профілактики / / Радянська держава і право. 1987. N 1.
  * (371) Див: СУ РРФСР. 1934. N 42. Ст. 259.
  * (372) СУ РРФСР. 1935. N 22. Ст. 214. Дана стаття була введена внаслідок приєднання СРСР до Міжнародної Женевської конвенції від 12 вересня 1923 "Про боротьбу з розповсюдженням і торгівлею порнографічними виданнями".
  * (373) Див: Відомості Верховної Ради УРСР. 1972. N 51. Ст. 1207; 1987. N 27. Ст. 961; 1974. N 29. Ст. 782; 1974. N 29. Ст. 782; 1986. N 32. Ст. 904; 1988. N 14. Ст. 2664.
  * (374) Див там же. 1991. N 44. Ст. 1430.
  * (375) Див: Гиске А.В. Сучасна російська злочинність і проблеми безпеки суспільства (політичний аналіз). М., 2000. С. 198.
  * (376) Цит. по: Романова Л.И. Наркотики. Злочини. Відповідальність. Владивосток. 2000. С. 29.
  * (377) Див: Гиске А.В. Сучасна російська злочинність і проблеми безпеки суспільства (політичний аналіз). С. 201-202.
  * (378) Див: Гиске А.В. Боротьба із злочинністю в системі забезпечення внутрішньої безпеки російського суспільства. М., 2001. С. 195.
  * (379) Див: Федеральна цільова програма "Комплексні заходи протидії зловживанню наркотиками та їх незаконному обігу на 1999-2001 роки", затверджена постановою Уряду РФ від 9 вересня 1999 р. N 1030 із змінами від 24 липня 2000 / / Відомості законодавства Російської Федерації. 1999. N 39. Ст. 4627; 2000. N 31. Ст. 3294.
  * (380) Так, на чорному ринку Москви на кінець 2000 р. при дозі в 5 млг 1 г героїну коштував 25-60 дол; при дозі в 500 млг 1 г марихуани - 30-50 руб.; При дозі в 135 млг 1 г гашишу - 100-150 руб.; при дозі в 10 млг 1 г кокаїну - 100-150 дол Звідси неважко підрахувати, скільки грошей потрібно витратити в день наркоману, щоб придбати 2-3 необхідні для нього дози.
  * (381) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1998. N 2. Ст. 219.
  * (382) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1998. N 27. Ст. 3198.
  * (383) Див: Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1998. N 7.
  * (384) Див також: Романова Л.И. Указ. соч. С. 184.
  * (385) Станом на 1 травня 1998 відповідна таблиця опублікована в Бюлетені Верховного Суду Російської Федерації. 1998. N 10. С. 14-18; Станом на 2 грудня 1998 р. - в журналі "Нова аптека". 1999. N 4.
  * (386) Конституційний Суд РФ ухвалою від 9 квітня 1998 відмовив у прийнятті до розгляду запиту Лесосибирск міського суду Красноярського краю про перевірку конституційності ст. 228 КК РФ і постанови Пленуму Верховного Суду Російської Федерації "Про судову практику у справах про злочини, пов'язаних з наркотичними засобами, психотропними, сильнодіючими і отруйними речовинами". Міський суд розглядав кримінальну справу за обвинуваченням громадянина А.Ю.Афанасьева у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 228 КК, а саме у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні без мети збуту 1,814 грама марихуани. У запиті до Конституційного Суду заявник вказав, що ст. 228 КК, пов'язуючи злочинність і караність передбачених нею діянь з кількістю наркотичних засобів і не визначаючи при цьому критерії віднесення тих чи інших кількостей наркотичних засобів до великих та особливо великим розмірам, ставить суди перед необхідністю керуватися при її застосуванні Переліком великих та особливо великих розмірів кількостей наркотичних засобів і психотропних речовин, які виявляються в незаконному зберіганні або обороті (затверджений Постійним комітетом з контролю наркотиків при Міністерстві охорони здоров'я РФ). Отже, положення ст. 228 КК, як допускають застосування кримінальної відповідальності на підставі не тільки кримінального закону, а й документа, який не є нормативним правовим актом, опублікованими офіційно для загального відома, вступають в протиріччя зі ст. 15 (ч. 3) Конституції РФ.
  На думку Конституційного Суду РФ, зі змісту ст. 228 КК не випливає, що при її застосуванні та оцінці розміру кількості наркотичного засобу як великого або особливо великого суди зв'язані положеннями названого вище Переліку. Подібні переліки, затверджувані Постійним комітетом з контролю наркотиків і в силу цього не є нормативними правовими актами, не визначають права, обов'язки і відповідальність громадян, їх положення носять лише рекомендаційний характер. При цьому ст. 228 КК не перешкоджає судам при розгляді конкретних кримінальних справ керуватися нормами загальної частини Кримінального кодексу, в тому числі ст. 6 і 7, що закріплюють принципи справедливості і гуманізму, і враховувати обставини, значущі для забезпечення прав і законних інтересів обвинувачених. У кінцевому рахунку як визначення норм кримінального закону, що підлягають застосуванню в конкретній справі, так і перевірка правильності застосування тих чи інших норм у їх системному зв'язку належать до відання судів загальної юрисдикції, які здійснюють правосуддя в першій, касаційної чи наглядової інстанціях.
  Конституційний Суд РФ не має права визначати фактичні підстави, необхідні для прийняття того чи іншого правозастосовчого рішення, і оцінювати його відповідність Конституції РФ. Не входить в його компетенцію, встановлену ст. 3 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації", і безпосередня перевірка конституційності загальних роз'яснень Пленуму Верховного Суду РФ з питань судової практики / / Вісник Конституційного Суду Російської Федерації. 1998. N 4.
  * (387) Див: постанова Уряду РФ від 30 листопада 1999 р. N 1318 "Про вдосконалення діяльності Урядової комісії з протидії зловживанню наркотичними засобами та їх незаконному обігу" в ред. постанови від 24 січня 2001 р. N 50 / / Відомості Верховної Ради України. 1999. N 49. Ст. 6002; 2001. N 5. Ст. 409.
  * (388) Див, наприклад: Гасанов Е.Г. Указ. соч. С. 273; Середа Г.В. Незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти (за матеріалами Східного Сибіру). Автореф. дісс. канд. юрид. наук. Іркутськ, 2000. С. 11; Турлубеков Б.С. Указ. соч. С. 27. Турлубеков Б.С. вважає за можливе встановити відповідальність за споживання наркотиків особами, діяння яких пов'язане з виконанням обов'язків по службі або роботі, або за участю у спортивних змаганнях, або скоєно у присутності неповнолітнього і створило можливість настання суспільно небезпечних наслідків. Дана позиція підтримується і рядом депутатів Державної Думи, на розгляді якої знаходиться кілька відповідних законопроектів.
  * (389) Див, наприклад: Романова Л.И. Указ. соч. С. 183; Наумов А. Відповідальність за незаконний оборот наркотиків / / Відомості Верховної Ради. 2000. N 7. С. 29; Любавіна М.А. Кримінально-правова протидія незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин (частини 1-4 ст. 228 КК РФ). Автореф. дісс. канд. юрид. наук. СПб., 2000. С. 21.
  * (390) Про інших витратах негативного характеру криміналізації споживання наркотичних засобів см. згадані роботи А.Наумова, Л.І.Романовой, А.В.Гиске.
  * (391) Див п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 травня 1998 р. N 9; Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1999. N 5. С. 13.
  * (392) За останні 10 років кордону невеликих і великих розмірів істотно змінилися. Так, за станом на 25 листопада 1987 р., а в дужках відповідно станом на 1 травня 1998 р., великими розмірами зізнавалися: марихуана - 5-500 г (0,1-500 г), гашиш - 1,0-300 г (0,1-100 г), опій - 0,5-50 г (0,1-10 г), солома макова - 10 г - 2 кг (0,2-250 г), морфін - 0,03 г - 2,5 кг (0,01-1,0 г), героїн - 0,015-1,10 г (до 0,005 г), кокаїн - 0,02-1 г (0,01-1,0 г). Таким чином, нижня межа великого розміру марихуани та соломи макової була зменшена в 50 разів, гашишу - в 10 разів, опію - в 5 разів, морфіну - в 3 рази, героїну - в незліченну кількість, кокаїну - в 2 рази. Можна допустити, що за результатами медичних досліджень реальна соціальна небезпека поширення окремих наркотичних засобів істотно збільшилася. Однак видається вельми сумнівним обставина, що соціально-медичні витрати споживання наркотичних засобів збільшилися за десять років в десятки і більше разів. Ми більше схиляємося до думки, що таким чином штучно збільшується репресивний характер правових заходів, що застосовуються до споживачів наркотичних засобів.
  * (393) Див: Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1999. N 4. С. 9.
  * (394) Див: Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1999. N 5. С. 13.
  * (395) Див: Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 2001. N 2. С. 14.
  * (396) Див: Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 2000. N 11. С. 10.
  * (397) Див також: Кіпніс Н. Незаконні дії з наркотичними засобами без мети збуту / / Кримінальне право. 1998. N 3.
  * (398) Див: постанова Уряду РФ від 15 червня 1998 р. N 591 "Про затвердження правил провезення наркотичних засобів або психотропних речовин в лікувальних цілях хворими, наступними транзитом через територію Російської Федерації" / / Відомості Верховної Ради України. 1998. N 25. Ст. 2908.
  * (399) Вважаємо, що за своїми об'єктивними і суб'єктивними ознаками цей склад злочину повинен бути виділений в окрему статтю Кодексу. Див також: Іванцова Н.В. Указ. соч. С. 15; Романова Л.І. Указ. соч. С. 206.
  * (400) Див: Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1997. N 3.
  * (401) Див: Збори законодавства РФ. 2001. N 13. Ст. 1273.
  * (402) До числа нормативних актів, що регулюють правила поводження з наркотичними засобами чи психотропними речовинами, крім Федерального закону від 8 січня 1998 р. N 3-ФЗ, відносяться: постанова Уряду РФ від 18 червня 1999 р. N 647 "Про порядок подальшого використання або знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, а також інструментів та обладнання, які були конфісковані або вилучені з незаконного обороту або подальше використання яких визнано недоцільним "(Відомості Верховної Ради України. 1999. N 27. Ст. 3360); постанову Уряду РФ від 6 серпня 1998 р. N 892 "Про затвердження правил допуску осіб до роботи з наркотичними засобами та психотропними речовинами" (Відомості Верховної Ради України. 1998. N 33. Ст. 4009); Правила ведення та зберігання спеціальних журналів реєстрації операцій, пов'язаних з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, затверджені постановою Уряду Російської Федерації від 28 липня 2000 р. N 577 (Офіційний вісник України. 2000. N 33. Ст. 3397); Правила допуску осіб до роботи з наркотичними засобами та психотропними речовинами, затверджені постановою Уряду Російської Федерації від 6 серпня 1998 р. N 892 (Офіційний вісник України. 1998. N 33. Ст. 4009); Положення про видачу ліцензій на використання об'єктів і приміщень, де здійснюється діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, затверджене постановою Уряду Російської Федерації від 30 травня 1998 р. N 541 (Офіційний вісник України. 1998. N 23. Ст. 2543); Правила розробки, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, відпустки, реалізації, розподілу, придбання, використання, ввезення на митну територію Російської Федерації, вивезення з митної території Російської Федерації, знищення інструментів та обладнання, які перебувають під спеціальним контролем і використовуваних для виробництва та виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, затверджені Постановою Уряду Російської Федерації від 22 березня 2001 N 221 (Відомості Верховної Ради України. 2001. N 13. Ст. 1272); наказ МОЗ РФ "Про внесення змін і доповнень до наказу МОЗ Росії від 12 листопада 1997 р. N 330" Про заходи щодо поліпшення обліку, зберігання, виписування і використання наркотичних лікарських засобів "від 9 січня 2001 р. N 2 (Російська газета. N 25); Правила зберігання та обліку наркотичних лікарських засобів в аптеках, Правила зберігання та обліку наркотичних лікарських засобів і спеціальних рецептурних бланків у лікувально-профілактичних установах, Положення про списання та знищення наркотичних лікарських засобів і спеціальних рецептів, не використаних онкологічними хворими, Правила зберігання та обліку наркотичних лікарських засобів і спеціальних рецептурних бланків на аптечних складах (базах), Правила зберігання та обліку наркотичних засобів в контрольно-аналітичних лабораторіях, Правила зберігання та обліку наркотичних коштів у науково-дослідних інститутах, лабораторіях та навчальних закладах системи охорони здоров'я, затверджені наказом МОЗ Росії "Про заходи щодо поліпшення обліку, зберігання, виписування і використання наркотичних лікарських засобів" від 12 листопада 1997 р. N 330 (Здравоохраненіе. 1998. N 3) ; Інструкція про порядок вилучення з незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, інструментів та обладнання, які перебувають під спеціальним контролем і використовуваних для виробництва та виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, а також їх обліку, зберігання, передачі, використання та знищення, затверджена наказом МВС Росії, Мін'юсту Росії, МОЗ Росії, Мінекономіки Росії, ГТК Росії, ФСБ Росії і ФПС Росії від 9 листопада 1999 р. N 840, 320, 388, 472, 726, 530, 585 (Експресс-Закон. 2000. N 2).
  * (403) На нашу думку, незважаючи на нову редакцію ч. 2 ст. 24 КК, вчинення цього злочину з необережності виключається, оскільки законодавець передбачає відповідальність за дії, що здійснюються з необережності, тільки в тих випадках, коли вони тягнуть за собою суспільно небезпечні наслідки. У ч. 5 ст. 228 КК законодавець на наслідки не вказує (формальний склад), тому за наpушение відповідних пpавил по неостоpожності, що призвело до заподіяння шкоди здоров'ю, порушення прав і законних інтересів громадян і організацій, може настати відповідальність за статтями про пpеступлений пpотив особистості або пpотив госудаpственной влади, интеpесов госудаpственной служби та служби в оpганах місцевого самоупpавленія.
  * (404) У статті 229 КК законодавець говорить про розкрадання наркотичних засобів або психотропних речовин, не виділяючи форм розкрадання, що означає використання терміна "розкрадання" як збірного поняття. Тому не можна погодитися з точкою зору, згідно з якою при застосуванні насильства, небезпечного для життя чи здоров'я, або погрози застосування такого насильства злочин буде закінченим з моменту нападу (Романова Л.І. Указ. Соч. С. 210). У законі говориться не про розкрадання наркотичних засобів або психотропних речовин шляхом розбійного нападу, як це було в Кодексі 1960 р., а про розкрадання із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я, або з погрозою застосування такого насильства. Тому даний злочин, як і передбачений ч. 1 ст. 229 КК, буде закінчено з моменту заволодіння відповідними речовинами (появи у особи реальної можливості розпорядитися цими предметами на свій розсуд).
  * (405) Див: Мірошниченко Н.А., Музика А.А. Кримінально-правова боротьба з наркоманією. Київ-Одеса, 1988. С. 113; Кримінальне право Росії. Частина Особлива / Под ред. Л.Л.Круглікова. М., 1999. С. 492.
  * (406) Див: Романова Л.И. Указ. соч. С. 213.
  * (407) Див: Середа Г.В. Указ. соч. С. 14; Гасанов Е.Г. Указ. соч. С. 217.
  * (408) Див: Мірошниченко Н.А., Музика А.А. Указ. соч. С. 94.
  * (409) Див: Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1997. N 11. С. 24.
  * (410) Охорона здоров'я. 1998. N 3.
  * (411) Див: Московські аптеки. 2000. 28 червня.
  * (412) Див п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 травня 1998 р. N 9.
  * (413) До нормативних актів, що регламентують відповідні правила, відносяться: Митний кодекс РФ 1993 р.; постанова Уряду РФ від 3 серпня 1996 р. N 930 "Про затвердження номенклатури наркотичних засобів, сильнодіючих і отруйних речовин, на які поширюється порядок ввезення в Російську Федерацію і вивезення з Російської Федерації, затверджений постановою Уряду Російської Федерації від 16 березня 1996 р. N 278, а також квот на ввезення (вивезення) наркотичних засобів "із змінами та доповненнями від 31 липня 1998 р. (Відомості Верховної Ради України. 1996 . N 34. Ст. 4122; 1998. N 32. Ст. 3909); постанову Уряду РФ від 16 березня 1996 р. N 278 "Про порядок ввезення в Російську Федерацію і вивезення з Російської Федерації наркотичних засобів, сильнодіючих і отруйних речовин" (Збори законодавства Російської Федерації. 1996. N 13. Ст. 1350); наказ МОЗ Росії від 19 травня 2000 р. N 169 "Про надання права підпису дозволів і погоджень на ввезення в Російську Федерацію і вивезення з Російської Федерації лікарських засобів"; наказ МОЗ Росії від 24 січня 2000 р. N 24 "Про надання права підпису дозволів і погоджень МОЗ Росії"; наказ ГТК Росії від 23 вересня 1996 р. N 580 "Про порядок ввезення в Російську Федерацію і вивезення з Російської Федерації наркотичних засобів, сильнодіючих і отруйних речовин "; наказ Минздравмедпрома Росії від 25 квітня 1996 р. N 166" Про порядок ввезення в Російську Федерацію і вивезення з Російської Федерації наркотичних засобів, сильнодіючих і отруйних речовин "; лист ГТК Росії від 23 грудня 1997 р. N 07-16/24991 "Про діючих бланках сертифікатів та печатках Постійного комітету з контролю наркотиків при МОЗ Росії"; телеграма ГТК Росії від 12 листопада 1996 р. N Т-23150 "Про наркотичні засоби, сильнодіючих і отруйних речовинах, при ввезенні (вивезенні) яких необхідно подання ліцензії МЗЕЗ Росії "; наказ МВС Росії, Мін'юсту Росії, МОЗ Росії, Мінекономіки Росії, ГТК Росії, ФСБ Росії і ФПС Росії від 9 листопада 1999 р. N 840, 320, 388, 472, 726, 530, 585" Про затвердження Інструкції про порядок вилучення з незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, інструментів та обладнання, які перебувають під спеціальним контролем і використовуваних для виробництва та виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, а також їх обліку, зберігання, передачі, використання та знищення "; наказ МОЗ СРСР від 3 липня 1968 N 523 "Про порядок зберігання, обліку, прописування, відпуску та застосування отруйних, наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів" з наступними змінами та доповненнями; Інструкція МОЗ Росії від 10 червня 1997 р. "Про систему фармацевтичного контролю наркотичних, психотропних, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів, що використовуються на території Російської Федерації ".
  * (414) Див ст. 56 Основ законодавства Російської Федерації "Про охорону здоров'я громадян", прийнятих в 1993 р., з наступними змінами та доповненнями / / Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1993. N 33. Ст. 1318; Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерації. 1993. N 52. Ст. 5086; Збори законодавства Російської Федерації. 1998. N 10. Ст. 1143; 1999. N 37. Ст. 4506; N 51. Ст. 6289; 2000. N 49. Ст. 4740.
  * (415) Див: Федеральний закон від 22 червня 1998 р. N 86-ФЗ "Про лікарські засоби" (в ред. Від 2 січня 2000 р. N 5-ФЗ) / / Збори законодавства Російської Федерації. 1998. N 26. Ст. 3006; 2000. N 2. Ст. 126.
  * (416) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 2001. N 33 (частина 1).
  * (417) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 2001. N 22. Ст. 2247; 1999. N 16. Ст. 1992.
  * (418) Див ст. 19 Основ законодавства Російської Федерації "Про охорону здоров'я громадян".
  * (419) Див ст. 1 Федерального закону від 30 березня 1999 р. N 52-ФЗ "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення" / / Відомості Верховної Ради України. 1999. N 14. Ст. 1650.
  * (420) М.Малеіна пропонує використовувати в цих випадках термін "санітарно-епідеміологічне благополуччя населення", під яким розуміється стан здоров'я групи людей та середовища їх проживання на певній території в конкретний період часу, при якому враховується позитивне і негативний вплив факторів середовища проживання на людину / / Кузнєцової М. Відповідальність за порушення санітарно-епідеміологічних правил (Відомості Верховної Ради. 2000. N 7. С. 50).
  * (421) До числа нормативних актів, що передбачають відповідні санітарні вимоги та норми, відносяться: Основи законодавства Російської Федерації "Про охорону здоров'я громадян" 1993 р. (з наступними змінами та доповненнями); Федеральний закон від 30 березня 1999 р. N 52 - ФЗ "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення"; Санітарно-епідеміологічні правила СанПіН 2.3.6.959-00 "Санітарно-епідеміологічні вимоги до організацій громадського харчування, виготовлення та оборотоздатності в них продовольчої сировини і харчових продуктів", затверджені Головним державним санітарним лікарем РФ 25 лютого 2000 року; Санітарні правила і норми СанПіН 3.4.035-95 "Санітарна охорона території Російської Федерації", затверджені постановою Госкомсанепіднадзора Росії від 23 серпня 1995 р. N 13 (Офіційне видання Госкомсанепіднадзора Росії. М., 1996); Положення про порядок здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду на об'єктах залізничного транспорту, затверджене Міністерством шляхів сполучення РФ від 25 вересня 2000 р., за погодженням з Міністерством охорони здоров'я РФ / / Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади. 2000. N 47 та ін
  * (422) Див: Федеральний закон від 20 лютого 1995 р. N 24-ФЗ "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації" / / Відомості Верховної Ради України. 1995. N 8. Ст. 609.
  * (423) Див: Закон РФ від 21 липня 1993 р. N 5485-I "Про державну таємницю" (в ред. Від 6 жовтня 1997 р. N 131-ФЗ) (Відомості Верховної Ради України. 1997. N 41. Ст. 8220, 4673); постанову Уряду РФ від 4 вересня 1995 р. N 870 "Про затвердження Правил віднесення відомостей, що становлять державну таємницю, до різних ступенів секретності" / / Відомості Верховної Ради України. 1995. N 37. Ст. 3619.
  * (424) Див ст. 10 Федерального закону від 20 лютого 1995 р. N 24-ФЗ "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації".
  * (425) Збори законодавства Російської Федерації. 1994. N 35. Ст. 3648.
  * (426) Див: постанова Уряду РФ від 24 березня 1997 р. N 334 "Про порядок збору та обміну в Російській Федерації інформацією у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру" (Відомості Верховної Ради України. 1997. N 13. Ст. 1545); Положення про надання інформації про стан навколишнього природного середовища, його забруднення та надзвичайних ситуаціях техногенного характеру, які надали, надають, можуть зробити негативний вплив на навколишнє природне середовище, затверджене постановою Уряду РФ від 14 лютого 2000 N 128 (Відомості Верховної Ради України. 2000. N 8. Ст. 964); Інструкція про терміни і формах надання інформації у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, затверджену наказом МНС від 7 липня 1997 р. N 382 ; Порядок надання громадянам і користувачам (споживачам), незалежно від їх правової форми, інформації про санітарно-епідеміологічну обстановку, стан довкілля, якість та безпеку продукції виробничо-технічного призначення, харчових продуктів, товарів для особистих і побутових потреб, потенційної небезпеки для здоров'я людини виконуваних робіт і послуг, затверджений наказом МОЗ Росії від 2 грудня 1999 р. N 429 "Про порядок надання інформації" / / Фінансова Росія. 1999. 23 грудня. N 48.
  * (427) Див ст. 1 Федеpальной закону від 31 липня 1995 р. N 119-ФЗ "Про основи госудаpственной служби Pоссійской Федеpации" з наступними змінами та доповненнями (Відомості Верховної Ради України 1995. N 31. Ст. 2990; 1999. N 8. Ст. 974; 2000 . N 46. Ст. 4537); Указ Президента РФ від 11 січня 1995 р. N 33 "Про реєстр державних посад федеральних державних службовців" з наступними змінами та доповненнями / / Відомості Верховної Ради України. 1995. N 3. Ст. 174; N 25. Ст. 2378; N 33. Ст. 3358; 1996. N 16. Ст. 1833; 1997. N 20. Ст. 2244.
  * (428) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1996. N 3. Ст. 140; 1999. N 51. Ст. 6287.
  * (429) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 2000. N 2. Ст. 150.
  * (430) Див: Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1993. N 25. Ст. 917; Відомості Верховної Ради України. 1996. N 1. Ст. 4.
  * (431) Див: постанова Держстандарту Росії від 22 серпня 2000 р. N 61 "Про прийняття та введення в дію Правил сертифікації послуг роздрібної торгівлі" (Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади. 2000. N 40); постанову Держстандарту Росії від 16 листопада 1999 N 58 "Про прийняття та введення в дію Правил сертифікації послуг перукарень" (Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади. 2000. N 3); постанову Держстандарту Росії від 18 вересня 1997 р. N 28 "Про прийняття та введення в дію Правил проведення сертифікації тютюну та тютюнових виробів "(Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади. 1998. N 4); постанову Держстандарту Росії від 27 жовтня 1997 р. N 30" Про затвердження і введення в дію Правил проведення сертифікації посуду "(Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади. 1997. N 23); постанову Держстандарту Росії від 23 серпня 1999 р. N 44 "Оплата робіт з сертифікації продукції та послуг" (Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади. 2000. N 4) та ін
  * (432) Див: Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1993. N 26. Ст. 966; Відомості Верховної Ради України. 1998. N 10. Ст. 1143; N 31. Ст. 3832.
  * (433) Див: постанова Уряду РФ від 13 серпня 1997 р. N 1013 "Про затвердження переліку товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації, та переліку робіт і послуг, що підлягають обов'язковій сертифікації" (в ред. Постанови Уряду РФ від 24 травня 2000 р . N 403) (Відомості Верховної Ради України. 1997. N 33. Ст. 3899; 2000. N 22. Ст. 2317); постанову Державного комітету РФ по стандартизації, метрології та сертифікації від 23 лютого 1998 р. N 5 "Про номенклатуру продукції та послуг (робіт), що підлягають обов'язковій сертифікації "з наступними змінами та доповненнями / / Вісник Держстандарту Росії. 1998. N 4.
  * (434) Див: постанова Уряду РФ від 7 липня 1999 р. N 766 "Про затвердження переліку продукції, відповідність якої може бути підтверджена декларацією про відповідність, Порядку прийняття декларації про відповідність та її реєстрації" (в ред. Постанови від 24 травня 2000 р. N 403) / / Збори законодавства Російської Федерації. 1999. N 29. Ст. 3746.
  * (435) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1999. N 28. Ст. 3490.
  * (436) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1995. N 21. Ст. 1930; 1997. N 18. Ст. 2100; N 20. Ст. 2231; 1998. N 30. Ст. 3608.
  * (437) Див там же. 1997. N 39. Ст. 4465; 2000. N 14. Ст. 1430.
  * (438) Див там же. 2001. N 29. Ст. 2950.
  * (439) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 2001. N 33 (частина I). Ст. 3431.
  * (440) Див: Правила розгляду заяв про державну реєстрацію громадських об'єднань в Міністерстві юстиції Російської Федерації, затверджені наказом міністра юстиції РФ від 6 жовтня 1997 р. N 19-01-122-97 / / Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади. 1997. N 21.
  * (441) Див: Правила розгляду заяв про державну реєстрацію релігійних організацій в органах юстиції Російської Федерації, затверджені наказом Міністерства юстиції РФ від 16 лютого 1998 р. N 19 / / Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади. 1998. N 7.
  * (442) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1998. N 6. Ст. 754.
  * (443) Див: Проституція і злочинність. М., 1991. С. 39.
  * (444) Окреме видання. Юридичне видавництво НКЮ СРСР. М., 1939.
  * (445) Див: Красуля С.М. Від жриць любові до мешканок борделів / / Проституція і злочинність. С. 10.
  * (446) Див: Аколінскій С. Проблеми соціальної патології. М., 1977. С. 354.
  * (447) Див: Гилинский Я.І. Проституція як вона є / / Проституція і злочинність. С. 98.
  * (448) Див: Проституція і злочинність. С. 40.
  * (449) Див там же. С. 180.
  * (450) Див: Известия. 1998. 17 лютого.
  * (451) Дюков В.В. Гримаси ринку "вільного кохання" / / Проституція і злочинність. С. 156.
  * (452) Див: Єфімов М.А. Боротьба зі злочинами проти громадського порядку, громадської безпеки і здоров'я населення. М., 1971. С. 59.
  * (453) Див: Кримінальне право. Загальна частина. М., 1998. С. 457.
  * (454) Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. М.: Вердикт, 1998. С. 419.
  * (455) Такий же висновок представлений в Коментарі до Кримінального кодексу Російської Федерації. М.: Зерцало, 1998. С. 572.
  * (456) Див: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. М.: Зерцало, 1998. С. 570.
  * (457) Див: Проституція і злочинність. С. 96.
  * (458) Ігнатов О.М. Проблеми правової боротьби з проституцією / / Проституція і злочинність. С. 145.
  * (459) Проституція і злочинність. С. 39.
  * (460) Див, наприклад: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. М.: Зерцало, 1998. С. 572; Кримінальне право. Особлива частина. М.: Новий юрист, 1998. С. 457.
  * (461) У підручнику з кримінального права (Особлива частина. М.: Новий юрист, 1998. С. 457) в якості об'єкта цього злочину згадується тільки суспільна мораль.
  * (462) Єфімов М.А. Указ. соч. С. 59.
  * (463) Див: Проституція і злочинність. С. 159.
  * (464) Див, наприклад: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. М.: Вердикт, 1998. С. 421.
  * (465) Гедеонов Н. Зміст кубел розпусти / / Проблеми злочинності. М.-Л., 1926. С. 144.
  * (466) СЗ СРСР. 1935. N 35.
  * (467) СУ РРФСР. 1935. N 22. Ст. 214.
  * (468) Див: Бюлетень Верховного Суду РРФСР. 1989. N 5. С. 9.
  * (469) Див: Бюлетень Верховного Суду РРФСР. 1991. N 6. С. 11.
  * (470) Див, наприклад: Кримінальне право. Особлива частина. М.: Новий юрист, 1998. С. 459; Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. М.: Зерцало, 1998. С. 574.
  * (471) Кримінальний кодекс Української РСР. Науково-практичний коментар. Київ, 1987. С. 694.
  * (472) Див: Кримінальне право. Особлива частина. М.: Новий юрист, 1998. С. 459.
  * (473) Див, наприклад: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. М.: Зерцало, 1998. С. 574.
  * (474) Див: Основи законодавства про культуру Російської Федерації в редакції Федерального закону від 23 червня 1999 р. N 115-ФЗ / / Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1992. N 46. Ст. 2625; Збори законодавства Російської Федерації. 1999. N 26. Ст. 3172.
  * (475) Див: Федеральний закон від 15 лютого 1995 р. N 33-ФЗ "Про особливо охоронюваних природних територіях" / / Відомості Верховної Ради України. 1995. N 12. Ст. 1024.
  * (476) Див: Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1993. N 20. Ст. 718.
  * (477) Див, наприклад: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. М.: Вердикт, 1998. С. 424; Кримінальне право. Особлива частина. М.: Новий юрист, 1998. С. 462.
  * (478) Збори законодавства Російської Федерації. 1995. N 9. Ст. 734. Див також: Указ Президента РФ від 5 травня 1997 р. N 452 "Про уточнення складу об'єктів історичної та культурної спадщини федерального (загальноросійського) значення" / / Відомості Верховної Ради України. 1997. N 19. Ст. 2219.
  * (479) Див: Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1991. N 52. Ст. 1891; 1996. N 16. Ст. 1835; 1998. N 47. Ст. 5777.
  * (480) Див: Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерації. 1992. N 23. Ст. 1961.
  * (481) Див: Белоноженко Ю., Берензон А. Правове становище документальних пам'яток історії та культури / / Соціалістична законність. 1981. N 4. С. 41.
  * (482) Кримінальне право Української РСР на сучасному етапі. Особлива частина. Київ, 1985. С. 383.
  * (483) Див: Даньшин І. Поняття і охорона громадянського порядку в свиті нової Конституції СРСР / / Рядзянско право. 1978. N 11. С. 16.
  * (484) Див наприклад: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. М.: Вердикт, 1998. С. 425; Кримінальне право. Особлива частина. М.: Новий юрист, 1998. С. 461.
  * (485) Див: Курс радянського кримінального права. Т. VI. М., 1971. С. 344.
  * (486) Див: Кримінальне право. Особлива частина. М.: Новий юрист, 1998. С. 461.
  * (487) Див: Кримінальне право. Особлива частина. М.: Новий юрист, 1998. С. 461.
  * (488) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1996. N 3. Ст. 146; 1997. N 26. Ст. 2952; 1998. N 30. Ст. 3613; 2000. N 33. Ст. 3348.
  * (489) Див: Кримінальне право. Особлива частина. М.: Новий юрист, 1998. С. 462. Див також: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. М.: Норма, 1998. С. 425.
  * (490) Див: Курс радянського кримінального права. Частина Особлива. Т. VI. М., 1971. С. 345.
  * (491) Курс радянського кримінального права. Частина Особлива. Т. VI. М., 1971. С. 343.
  * (492) Див наприклад: Кримінальне право. Особлива частина. М.: Новий юрист, 1998. С. 462.
  * (493) Деякі юристи вважають, що жорстоке поводження з тваринами можливе тільки з прямим умислом / / Див, наприклад: Кримінальне право. Особлива частина. М.: Новий юрист, 1998. С. 462.
  * (494) Термін "екологія" утворено з двох грецьких слів: "Екос", тобто притулок, будинок, місцеперебування, і "логос" - вчення. Буквально екологія - це наука про життя тварин і рослин "у себе вдома", тобто в природній обстановці. У процесі посилився впливу людини на природу екологія набула особливого значення як наукова основа раціонального природокористування та охорони живих організмів.
  * (495) Див: Жевлаков Е., Суслова Н. Екологічна злочинність в Російській Федерації в 1990-2000 рр.. / / Кримінальне право. 2000. N 3. С. 69.
  * (496) Див, наприклад: Панов В.П. Міжнародне кримінальне право. М., 1997.
  * (497) Див: Відомості З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховної Ради РРФСР. 1992. N 10. Ст. 457, 459; 1993. N 29. Ст. 1111.
  * (498) Більш докладно про це йдеться при аналізі ст. 246, 247 і 248 КК.
  * (499) Кримінальне право Росії. Особлива частина. Т. 2. М., 1999. С. 479-480.
  * (500) Кримінальне право. Особлива частина. М.: Новий юрист, 1998. С. 469.
  * (501) Безпека - положення, при якому не загрожує небезпека кому-чему-нибудь (див.: Ожегов С.І. Словник російської мови. М., 1953. С. 31).
  * (502) У ст. 85 Закону РРФСР від 19 грудня 1991 дано таке визначення екологічного злочину - це суспільно небезпечне діяння, що посягає на встановлений в Російській Федерації екологічний правопорядок, екологічну безпеку суспільства і заподіює шкоду навколишньому природному середовищу і здоров'ю людини.
  * (503) Див, наприклад: Кримінальне право Росії. Особлива частина. М., 1996. С. 284.
  * (504) Див: Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. М., 1999. С. 305-306.
  * (505) Див: Кримінальне право Росії. Особлива частина. Т. 2. М., 1999. С. 481-482.
  * (506) Див: Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 475-476.
  * (507) Детальніше див: Дубовик О.Л., Жалінскій А.Е. Причини екологічних злочинів. М., 1998.
  * (508) Фауна - історично сформована сукупність видів тварин, що мешкають на певній території або акваторії (Росії).
  * (509) Флора - історично сформована сукупність видів рослин, які ростуть на певній території (Росії).
  * (510) Збори законодавства Російської Федерації. 1999. N 14. Ст. 1650.
  * (511) Питання розмежування перелічених злочинів будуть розглянуті при аналізі конкретних екологічних злочинів.
  * (512) Хроніка ООН - березень 1990. С. 36-37.
  * (513) Детальніше див: Серебренникова А.В. Основні риси Кримінального кодексу ФРН. М., 1999. С. 99 та ін
  * (514) Ст. 220-а включена в КК 1922 р. в 1924 р.
  * (515) У ч. 2. ст. 99 КК передбачалася відповідальність за кваліфікований вид посягання на ліс. Кваліфікуючими даний злочин ознаками визнавалися певна сума збитку і вчинення таких дій у вигляді промислу.
  * (516) Вперше відповідальність за цей злочин була передбачена згідно з Міжнародною конвенцією про охорону котиків, укладеної в 1911 р., постановою РНК СРСР від 2 лютого 1926 "Про обмеження промислу морських котиків і морських бобрів".
  * (517) З 1928 р.
  * (518) Див, наприклад: Радянське кримінальне право. Особлива частина. М., 1975. С. 261.
  * (519) Статті 98 і 99 КК 1960 р. передбачали відповідальність за умисне і необережне знищення або пошкодження державного чи громадського майна. Однак у цих статтях йшлося також про знищення або істотному пошкодженні лісових масивів, що давало підставу відносити в цій частині дані статті до числа екологічних норм.
  * (520) Див, наприклад: Матеріали Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку, 3-14 червня 1992 року Ріо-де-Жанейро; IX Конгрес ООН з попередження злочинності та поводження з правопорушеннями, квітень-травень 1995 р., Каїр і ін
  * (521) Кримінальне право Росії. Особлива частина. Т. 2. М., 1999. С. 486.
  * (522) Так, в Кабардино-Балкарській Республіці за ст. 246 КК в 1997 р. було порушено 6, а в 1998 р. - 2 справи / / См: Відомості Верховної Ради. 2000. N 8. С. 36.
  * (523) Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. М., 1999. С. 306.
  * (524) Кримінальне право Росії. Особлива частина. Т. 2. М., 1999. С. 487.
  * (525) Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 490.
  * (526) Див: Відомості З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховної Ради РРФСР. 1992. N 10. Ст. 457, 459; 1993. N 29. Ст. 1111.
  * (527) Природоохоронні норми і правила проектування. Довідник. М., 1990.
  * (528) Див: Відомості Верховної Ради. 2000. N 8. С. 36.
  * (529) Див, наприклад: Положення про Урядову комісію по Байкалу / / Відомості Верховної Ради України. 1999. N 13. Ст. 1611.
  * (530) Див: Федеральний закон від 23 листопада 1995 р. / / Збірник законодавства Російської Федерації. 1995. N 48. Ст. 4556; 1998. N 16. Ст. 1800.
  * (531) Норми радіаційної безпеки встановлені Федеральним законом від 9 січня 1996 р. "Про радіаційної безпеки населення" (Відомості Верховної Ради України. 1996. N 3. Ст. 141) на основі рекомендацій Міжнародної комісії з радіологічного захисту після затвердження їх спеціально уповноваженими на те державними органами Російської Федерації у сфері охорони навколишнього середовища.
  * (532) Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1999. N 1.
  * (533) Див: Зумакулов Д., Прохоров Л. Кваліфікація екологічних злочинів / / Відомості Верховної Ради. 2000. N 8. С. 36-37.
  * (534) Див: наприклад: Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. М., 1999. С. 307.
  * (535) Див: Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 493.
  * (536) Див: Кримінальне право Росії. Особлива частина. М., 1996. С. 285.
  * (537) Див: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. М., 1998. С. 581.
  * (538) Особливо великим, згідно з приміткою до гол. 26 "Злочини проти екологічної безпеки та навколишнього середовища", визнається розмір збитку, у тисячу і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на день скоєння злочину.
  * (539) У цих статтях передбачалася відповідальність за порушення правил зберігання, використання, обліку, перевезення радіоактивних матеріалів та інших правил поводження з ними та за незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або збут сильнодіючих і отруйних речовин.
  * (540) Див, наприклад: Коментар до Кримінального кодексу РРФСР. М., 1994. С. 430. У Кримінальному кодексі 1996 відповідальність за ці діяння передбачена в гл. 24 "Злочини проти громадської безпеки" (незаконне поводження з ядерними матеріалами або радіоактивними речовинами - ст. 220) і в гол. 25 "Злочини проти здоров'я населення і суспільної моралі (незаконний обіг сильнодіючих або отруйних речовин з метою збуту - ст. 234). У цьому Кодексі названі склади злочину зазнали значних змін.
  * (541) Див: Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерації. 1992. N 4. Ст. 185.
  * (542) Див: Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерації. 1993. N 35. Ст. 3335.
  * (543) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1997. N 3. Ст. 3588.
  * (544) Йдеться про появу цих відходів в результаті процесів, спрямованих на інші (корисні) цілі.
  * (545) Див, наприклад: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. М., 1996. С. 430.
  * (546) Термін "звернення", спожитий законодавцем, адекватний терміну "оборот", тобто охоплює всі етапи і способи роботи з екологічно небезпечними речовинами та відходами.
  * (547) Див: Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. М., 1999. С. 307.
  * (548) Див: Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. М., 1999. С. 307.
  * (549) Див: Кримінальне право Росії. Особлива частина. Т. 2. М., 1999. С. 508.
  * (550) Див: Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 483.
  * (551) Див: Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. М., 1999. С. 309.
  * (552) Див: Кримінальне право Росії. Особлива частина. Т. 2. М., 1999. С. 512.
  * (553) Практикум з кримінального права. Навчальний посібник. М., 1997. С. 303.
  * (554) Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. М., 1996. С. 433.
  * (555) Див: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. М.: Зерцало, 1998. С. 585.
  * (556) Див: Кримінальне право. 2000. N 3. С. 69.
  * (557) Біосфера - це нижня частина атмосфери, гідросфера і верхня частина літосфери.
  * (558) Термін "рекреація" означає відпочинок, відновлення сил.
  * (559) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1995. N 12. Ст. 1024.
  * (560) Див там же. 1991. N 4. Ст. 25.
  * (561) Див: Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерації. 1992. N 4. Ст. 1096.
  * (562) Див: Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 529.
  * (563) Див: Кримінальне право Росії. Особлива частина. Т. 2. М., 1999. С. 535.
  * (564) Великий розмір, як уже зазначалося, передбачений у Кримінальному кодексі Білорусії як збиток, в 250 і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на день скоєння злочину.
  * (565) Нерест - метання рибами-самками ікри і одночасне запліднення їх самцями. Зазвичай це відбувається в певних місцях - нерестовищах.
  * (566) Якість води, за оцінкою екологів, в більшості водних об'єктів Росії не відповідає нормативним вимогам. Однак кількість справ, порушених за ст. 250 КК, обчислюється одиницями: в 1997 р. - 7, у 1998 р. - 7, у 1999 р. - 8 справ / / Див: Кримінальне право. 2000. N 3. С. 69.
  * (567) Див: Кримінальне право в 2 т. Особлива частина. Т. 2. М., 1999. С. 513.
  * (568) Забруднення і засмічення - ідентичні терміни: забруднити - бруднити - робити брудним; засмітити - забруднити сором - забруднити.
  * (569) Див, наприклад: Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерації. 1992. N 6. Ст. 330; Відомості Верховної Ради України. 2000. N 26. Ст. 2772.
  * (570) Див: Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1999. N 1.
  * (571) Див: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. М., 1996. С. 438.
  * (572) Див: Кримінальне право Росії Особлива частина. Т. 2. М., 1999. С. 516.
  * (573) Див: Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. М., 1997. С. 478.
  * (574) Наприклад: Женевська конвенція про відкрите море (1958 р.); Договір про Антарктику (1959 р.); Міжнародна конвенція щодо втручання у відкритому морі у випадках аварій, що призводять до забруднення нафтою (1969 р.); Конвенція по запобіганню забруднення моря скидами відходів та інших матеріалів (1972 р.); Міжнародна конвенція по запобіганню забруднення з суден (1973 р.); Міжнародна конвенція про охорону людського життя (1974 р.) (Міжнародне право в документах. М., 1982); Конвенція ООН з морського права від 10 грудня 1982 (Відомості Верховної Ради України. 1997. N 48. Ст. 5493) і ін
  * (575) Див: Закон РФ від 1 квітня 1993 р. "Про державний кордон Російської Федерації" з наступними змінами та доповненнями / / Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1993. N 17. Ст. 594; Відомості Верховної Ради України. 1994. N 16. Ст. 1861; 1996. N 50. Ст. 5610; 1998. N 3. Ст. 353; 1999. N 23. Ст. 2808.
  * (576) До кримінальної відповідальності за забруднення морського середовища в нашій країні щорічно залучаються лише 3-7 осіб.
  * (577) У Конвенції ООН з морського права 1982 р. наказується всіх держав захищати і зберігати морське середовище. На військові кораблі ці заборони не поширюються. Однак і вони повинні діяти "в Світовому океані таким чином, щоб, наскільки це можливо, вони не забруднювали морське середовище" (ст. 236).
  * (578) Див, наприклад: Правила охорони від забруднення прибережних вод морів від 12 квітня 1984; Правила видачі дозволів на скидання в цілях поховання в морі відходів та інших матеріалів, реєстрації їх характеристик і кількості, визначення, місця, часу і методу скидання від 26 січня 1983 р. і пр.
  * (579) Див: Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. М., 1999. С. 314.
  * (580) Див: Кримінальне право Росії. Особлива частина. Т. 2. М., 1999. С. 518.
  * (581) Див: Кримінальне право Росії. Особлива частина. М., 1996. С. 295.
  * (582) Див: Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 490.
  * (583) Суперечок про юрисдикції по таких справах у випадках, коли капітаном судна є іноземний громадянин, не виникає, оскільки посади капітана та інших посадових осіб можуть займати тільки громадяни країни прапора морського судна.
  * (584) Нафта, розлита в море, розтікається по поверхні води, утворюючи тонку плівку, що перешкоджає доступу у воду газів атмосфери і виходу газів з води і тим самим порушує життя морського планктону, який створює кисень і первинну продукцію органічної речовини в море.
  * (585) У цій же статті передбачалася відповідальність за забруднення водойм.
  * (586) Серед міст Росії з максимальними концентраціями забруднюючих речовин понад 10 ГДК знаходяться Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Новосибірськ та ін (більше 70 міст).
  * (587) Див: Кримінальне право. 2000. N 8. С. 69.
  * (588) Атмосфера - газоподібна оболонка, що оточує землю і складається з декількох шарів, в нижньому з яких - тропосфері (до стратосфери) зосереджено більше 4/5 всієї маси атмосферного повітря.
  * (589) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1997. N 12. Ст. 1383 (гл. 1-13).
  * (590) Див там же. 1995. N 23. Ст. 2230. Озоновий шар розташований в атмосфері на висоті від 10 до 50 км і оберігає живі організми на землі від шкідливого впливу радіації сонця.
  * (591) Викиди - це надходження з джерела в атмосферу речовини.
  * (592) Не зовсім точним видається визначення суб'єкта аналізованого злочину просто як особи, яка досягла 16 років. Див, наприклад: Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 506.
  * (593) Включення в дану класифікаційну групу злочину, передбаченого ст. 253 КК, носить в деякому роді умовний характер, так як якщо континентальний шельф - це морське дно і надра підводних районів, то виняткова економічна зона - водний простір. Однак у ст. 253 КК йдеться про розробку природних багатств, а не про забруднення вод, а до того, ж об'єднавши злочину на континентальному шельфі та у виключній економічній зоні в одній статті, законодавець передбачив ряд однакових ознак цих двох складів злочину, що робить доцільним розгляд їх в одному розділі.
  * (594) Збори законодавства Російської Федерації. 1996. N 16. Ст. 1769.
  * (595) Див, наприклад: Женевська конвенція про континентальний шельф 1958 р., Конвенція ООН з морського права 1982 р. та ін / / Міжнародне публічне право. Збірник документів. Т. 2. М., 1996.
  * (596) Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. М., 1999. С. 318.
  * (597) Кримінальне право Росії. Особлива частина. Т. 2. М., 1999. С. 599.
  * (598) Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 492.
  * (599) Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. М., 1997. С. 485.
  * (600) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1995. N 49. Ст. 4694; 1999. N 7. Ст. 879.
  * (601) Див: Відомості Верховної Ради СРСР. 1984. N 9. Ст. 137; Указ Президента РФ "Про охорону природних ресурсів територіальних вод і економічної зони РФ" / / Відомості з'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1992. N 19. Ст. 1048.
  * (602) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1995. N 10. Ст. 823; 1999. N 7. Ст. 879; 2000. N 2. Ст. 141.
  * (603) Зона безпеки встановлюється навколо споруд для проведення досліджень, розвідки, розробки природних багатств континентального шельфу і простягається не більше ніж на 50 м від кожної точки зовнішнього краю цих споруд. Такі зони безпеки створюються навколо споруд як на континентальному шельфі, так і перебувають у виключній економічній зоні.
  * (604) Див, наприклад: Женевська конвенція про континентальний шельф 1958 р., Конвенція ООН з морського права 1982 р., ратифікована Федеральним законом від 26 лютого 1997
  * (605) Деякі вчені пропонували вважати екологічним злочином діяння, передбачене ст. 199 КК 1960 р. (самовільне захоплення землі). Однак цей злочин спрямований проти порядку управління, так як його об'єктом був порядок користування земельними ділянками / / Див, наприклад: Радянське кримінальне право. Особлива частина. М., 1975. С. 263-264.
  * (606) Рекультивація - відновлення грунтів, порушених попередньої господарською діяльністю.
  * (607) Диспозиція ст. 254 КК носить бланкетний характер і відсилає не тільки до федеральним законам "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення", а й до численних підзаконним актам і правилам застосування та поводження з різного роду хімічними, біологічними та іншими небезпечними речовинами , наприклад, до Методичних рекомендацій з охорони навколишнього природного середовища при застосуванні, зберіганні і транспортуванні пестицидів і мінеральних добрив (Держкомприроди СРСР, 1990), до Федерального закону від 19 липня 1997 р. "Про безпечному поводженні з пестицидами та агрохімікатами" / / Відомості Верховної Російської Федерації. 1997. N 29. Ст. 3510 та ін
  * (608) Див: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. М., 1996. С. 450.
  * (609) Див: Кримінальне право Російської Федерації. М., 1997. С. 488.
  * (610) Див: Кримінальне право Росії. Особлива частина. Т. 2. М., 1999. С. 530.
  * (611) Див: Нова кримінальна право Росії. Особлива частина. М., 1996. С. 259.
  * (612) Див: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. М., 1996. С. 449.
  * (613) Деякі вчені, однак, відносили цей злочин до числа екологічних. Див, наприклад: Радянське кримінальне право. Особлива частина. М., 1975. С. 264.
  * (614) Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 512.
  * (615) Кримінальний кодекс Російської Федерації. Науково-практичний коментар. Варшава, 1997. С. 478.
  * (616) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1995. N 10. Ст. 823; 1999. N 7. Ст. 879; 2000. N 2. Ст. 141.
  * (617) Поняття "проектування", "розміщення", "будівництво", "введення в експлуатацію", "експлуатація" не мають принципових відмінностей з аналогічними поняттями, розглянутими при аналізі злочину, передбаченого ст. 246 КК (порушення правил охорони навколишнього середовища при виробництві робіт). Див с. 476.
  * (618) Точно такі ж думки, висловлені тими ж авторами, розглянуті при аналізі суб'єктивної сторони псування землі (ст. 254 КК).
  * (619) Аффонаж - очищення первинних металів від домішок.
  * (620) Адміністративна преюдиція означає, що кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 271 КК Білорусії можлива лише у випадках, коли таке порушення вчинено вдруге протягом року при наявності адміністративного стягнення за перше порушення.
  * (621) Особливо великий збиток, згідно з приміткою до гол. 26 КК Білорусії, це збиток, у тисячу і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати.
  * (622) Назва даної класифікаційної групи носить умовний характер, так як фауна - це сукупність видів тварин, що мешкають на певній території, фауна птахів - орнітофауна, риб - іхтіофауна і пр.
  * (623) Слід, однак, відзначити, що в проекті Кримінального кодексу 1995 такий склад злочину відсутній. Крім того, ст. 249 КК 1996 р., яка повністю тотожна ст. 160 КК 1960 р., була включена ч. 2, що передбачає відповідальність за посягання на рослинний світ. Цей склад злочину буде розглянуто далі.
  * (624) Див: Практикум з кримінального права. Навчальний посібник. М., 1997. С. 303.
  * (625) Див: Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1999. N 24. Ст. 857.
  * (626) Див, наприклад: постанову Ради Міністрів - Уряду РФ від 11 травня 1993 р. "Про заходи щодо санітарно-епідеміологічної, ветеринарної та фітосанітарної охорони території Російської Федерації" / / Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерації. 1993. N 20. Ст. 1850; Збори законодавства Російської Федерації. 1999. N 15. Ст. 1824.
  * (627) Наприклад, у випадках імпорту та експорту продуктів тваринництва, транзиту тварин і пр.
  * (628) Поняття "епізоотії" дано при розгляді злочину, передбаченого ст. 248 (_ 3, с. 493).
  * (629) У підручниках з кримінального права висловлюються різні думки щодо суб'єктивної сторони діяння. Це пояснюється тим, що законодавець в момент прийняття Кодексу не визначив форму провини даного злочину. Однак пізніше, 25 червня 1998 р., це їм було зроблено.
  * (630) Кримінальний кодекс Російської Федерації. Науково-практичний коментар. Варшава, 1997. С. 463-464.
  * (631) Строго кажучи, браконьєр - це той, хто полює в заборонених для полювання місцях. Однак даний термін отримав більш широке застосування, згідно з яким під браконьєрством розуміються добування або знищення диких тварин з порушенням правил полювання, рибальства та інших вимог законодавства про охорону тваринного світу.
  * (632) Див: Кримінальне право. 2000. N 8. С. 69.
  * (633) Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1999. N 1.
  * (634) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1995. N 17. Ст. 1462.
  * (635) Деякі види ламінарій їстівні, деякі - вживаються в медицині.
  * (636) Чи не обгрунтовано віднесення до предметів розглядуваного злочину ондатри і хохулі / / Див: Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 497.
  * (637) Див: Рибоохорона / / Збірник документів. М., 1988.
  * (638) Див: Практикум з кримінального права. М., 1997. С. 314.
  * (639) Див: Кримінальний кодекс Російської Федерації. Науково-практичний коментар. Варшава, 1997. С. 483.
  * (640) Вартість риб та інших водних тварин визначається за спеціальними таксами незалежно від віку і ваги водних мешканців. Такси періодично переглядаються.
  * (641) Місця нересту (нерестовища) - це природні акваторії викидання ікри та виведення мальків.
  * (642) Міграційні шляху - традиційні шляхи переміщення риб до нерестовищ.
  * (643) Поняття перерахованих місць незаконного видобутку риби, водних тварин і рослин викладені в _ 3 при аналізі злочину, передбаченого ст. 262 КК.
  * (644) У Кримінальному кодексі 1960 відповідальність за незаконний промисел котиків і бобрів була передбачена в ст. 164. Вперше цей склад злочину з'явився в кримінальному законодавстві відповідно до Міжнародної конвенції про охорону котиків 1911 Визнання цієї Конвенції СРСР було підтверджено постановою РНК СРСР від 2 лютого 1926 "Про обмеження промислу морських котиків і морських бобрів".
  * (645) У літературі висловлювалася думка, що цей злочин може бути скоєно і з непрямим умислом / / Див: Кримінальне право Росії. Особлива частина. Т. 2. М., 1999. С. 537. Однак, як нам видається, непрямий умисел можливий тільки стосовно до незаконному видобутку, що заподіяла великий збиток. В інших випадках важко уявити, щоб винний свідомо допускав вчинення ним зазначеного в статті дії.
  * (646) Такі кваліфікуючі ознаки ряду діянь були розглянуті раніше.
  * (647) Незаконний видобуток водних ссавців не передбачена законодавством тих країн, де відсутні умови проживання таких тварин.
  * (648) Див: СП СРСР. 1958. N 16. Ст. 127; 1965. N 24. Ст. 205; 1979. N 17. Ст. 114.
  * (649) Дамба - гідротехнічна споруда, аналогічне по влаштуванню земляний греблі.
  * (650) Водозабірні споруди - це гідротехнічні споруди для забору води з джерела живлення з метою її використання для різних потреб.
  * (651) Перекачувальні механізми - пристрої, що забезпечують роботу водозабірних споруд.
  * (652) Такими можуть бути водні рослини, водяні безхребетні, наприклад, найпростіші, молюски.
  * (653) См, наприклад: Кримінальне право Росії. Особлива частина. М., 1996. С. 302.
  * (654) Див: Кримінальне право Росії. Особлива частина. Т. 2. М., 1999. С. 540.
  * (655) Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 500.
  * (656) За період 1986-1996 рр.. за ст. 165 КК 1960 р. були засуджені всього 5 осіб (у 1993 р. - 1, в 1995 і 1996 рр.. - По 2 людини) / / Див: Кримінальне право. 2000. N 8. С. 72.
  * (657) латентну, тобто прихованими, які не виявленими.
  * (658) Див: Кримінальне право. 2000. N 8. С. 69.
  * (659) Мисливські угіддя - це всі земельні, лісові, вкриті водою території, що є місцем проживання диких звірів і птахів.
  * (660) Ці правила містяться в нормативних актах та інших документах. Це згадувані раніше Федеральний закон від 24 квітня 1995 р. "Про тваринний світ"; постанову Ради Міністрів - Уряду РФ від 26 липня 1993 р. N 728 "Про любительської і спортивної полюванні в Російській Федерації" (Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерації. 1993. N 31. Ст. 2991); Положення про полювання та мисливське господарство РРФСР 1960 р. із змінами, внесеними в 1993 р. (Екологічне право. СБ нормативних актів. Вип. 2. М., 1995); Типові правила полювання та ін
  * (661) Наприклад, в зелених зонах міст і інших населених пунктах. Полювання в заповідниках та ін місцях, перерахованих в п. "г" ст. 258 КК, тягне кримінальну відповідальність.
  * (662) Виняток становлять такі способи і прийоми полювання, які перераховані в п. "б" ст. 258, так як їх використання спричиняє кримінальну відповідальність.
  * (663) Див: Практикум з кримінального права. Навчальний посібник. М., 1999. С. 319.
  * (664) сайгаки - парнокопитні тварини сімейства парнокопитних, мешкають в степах і напівпустелях. В даний час в результаті заборони полювання на них їх чисельність відновлена.
  * (665) Навряд чи можна відносити до механічних транспортних засобів, використовуваним при незаконному полюванні, самохідні машини тільки на тій підставі, що вони віднесені до таких Правилами дорожнього руху (див. Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. М., 1996. С. 463). Самохідні машини не володіють великою швидкістю, і їх використання при незаконному полюванні позбавлене сенсу.
  * (666) Поняття "заповідник" і "заказник" дано при розгляді злочину, передбаченого ст. 262 КК.
  * (667) Поняття таких зон розкривається при аналізі злочину, передбаченого ст. 247 КК.
  * (668) Кримінальне право Росії. Особлива частина. Т. 2. М., 1999. С. 520.
  * (669) Деякі вчені допускають можливість вчинення цього злочину з непрямим умислом. Однак у складах злочинів, сконструйованих по типу формальних, непрямий умисел малоймовірний.
  * (670) Під тваринами стосовно до розглянутого складу маються на увазі: хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби) і безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі, черв'яки, найпростіші, губки та ін.)
  * (671) Див: Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади. 1998. N 5. Ст. 59-75.
  * (672) Див, наприклад: Кримінальний кодекс РФ. Науково-практичний коментар. Варшава, 1997. С. 490.
  * (673) Не зовсім виправдано розуміти під загибеллю популяцій загибель двох і більше з них (Див: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. М., 1996. С. 466). Таке розуміння значно звужує рамки даного складу злочину, оскільки вимагає одночасного перебування в критичному местообитании двох і більше популяцій, занесених до Червоної книги. Проте кожна така популяція представляє значну цінність.
  * (674) Див, наприклад: Кримінальне право Росії. Особлива частина. Т. 2. М., 1999. С. 544.
  * (675) Флора - історично сформована сукупність видів рослин, що населяють певну територію. У даному випадку територію Росії.
  * (676) Див: Кримінальне право. Особлива частина. Т. 2. М., 1999. С. 535.
  * (677) Як зазначалося раніше, законодавець об'єднав два різних злочини, що посягають на різні об'єкти (компоненти) навколишнього природного середовища, в одній нормі - ст. 249 КК 1996 р.
  * (678) У літературі висловлювалася думка, що предметом аналізованого злочину є "визнані природними природні властивості рослин, які охороняються правилами і можуть бути порушені в результаті хвороби або під впливом шкідників рослин" / / Кримінальне право. Особлива частина. Т. 2. М., 1999. С. 547.
  * (679) Див: Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерації. 1993. N 20. Ст. 1850; Збори законодавства Російської Федерації. 1999. N 15. Ст. 1824.
  * (680) Диспозиція статті бланкетная і відсилає до численних підзаконним актам, положенням, інструкціям, наказами, розпорядженнями, рішеннями, обов'язковим для певної території і виду рослинності або рослинного співтовариства, тобто сукупності видів рослин, що знаходяться на одній ділянці в певних відносинах між собою і з умовами навколишнього середовища, наприклад, ліс, степ, луг. Наприклад, Правила охорони навколишнього середовища від шкідливого впливу пестицидів і мінеральних добрив при їх застосуванні, зберіганні і транспортуванні, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього середовища та природних ресурсів 20 грудня 1995 Ряд правил передбачений міжнародними конвенціями, ратифікованими СРСР, до яких приєдналася Росія.
  * (681) Хвороби рослин, як і тварин, можуть бути інфекційними (вірусні, бактеріальні, грибкові та ін.), а також зумовленими несприятливими абіотичними факторами середовища.
  * (682) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1998. N 26. Ст. 3012.
  * (683) В 200 і більше разів перевищує мінімальну заробітну плату.
  * (684) В 1000 та більше разів перевищує мінімальну заробітну плату.
  * (685) Тюремне ув'язнення становить мінімально три дні, максимально - три роки, якщо в статті Особливої частини Кодексу не передбачено інше (ст. 36).
  * (686) Каторжна тюрма може бути призначена на строк від 1 року до 20 років, а в особливих випадках - довічно. Каторжна в'язниця - найважчий покарання у Швейцарії (ст. 35).
  * (687) Див: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. М., 1996. С. 466.
  * (688) Див: Кримінальне право Росії. Особлива частина. Т. 2. М., 1999. С. 535-536.
  * (689) Див: Кримінальне право. 2000. N 8. С. 69.
  * (690) У Кодексі 1960 відповідальність за пошкодження дерев і чагарників не передбачалося.
  * (691) Вперше поділ лісів на три групи було здійснено постановою РНК СРСР від 23 квітня 1943
  * (692) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1997. N 5. Ст. 610.
  * (693) Лісорубний квиток - документ, що надає лісокористувачеві право на заготівлю та вивезення деревини. Він видається лісгоспом органу управління лісовим господарством.
  * (694) Ордер видається лісництвом на підставі лісорубного квитка для здійснення окремих видів заготовок і вивезення деревини. Без лісорубного квитка ордер може бути виданий тільки на відпуск деревини на корені дрібними партіями в порядку збирання валежной, сухостойной і буреломних деревини.
  * (695) Лісовий квиток надає лісокористувачеві право лісокористування, за винятком заготівлі і вивезення деревини.
  * (696) Видається, що формулювання ст. 169 КК 1960 р. при всій її казуистичности більш чітко диференціювала відповідальність за цей злочин, скоєне в лісах різних груп, тобто мають різне значення.
  * (697) Див, наприклад: Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. М., 1999. С. 330.
  * (698) Огляд судової практики Верховного Суду РФ з розгляду кримінальних справ у порядку нагляду / / Див: Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1999. N 2.
  * (699) Див: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. М., 1996. С. 470.
  * (700) Див: Кримінальне право. 2000. N 8. С. 67.
  * (701) Див: Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерації. 1993. N 39. Ст. 3612; Збори законодавства Російської Федерації. 1995. N 3. Ст. 190.
  * (702) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1996. N 3. Ст. 190.
  * (703) Не зовсім виправдано вважати, як це часто робиться в літературі, злочини, передбачені ч. 2 ст. 261 КК, кваліфікованим видом розглянутого діяння, бо до кваліфікуючою ознаками тоді доведеться віднести намір.
  * (704) Практикум з кримінального права. Навчальний посібник. М., 1997. С. 327.
  * (705) Надзвичайно великий розмір збитку визначено у примітці до цієї статті як розмір на суму, в 250 і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати.
  * (706) Див: Злочинність і правопорушення. 1998. Статистичний збірник. М., 1999. С. 132, 133.
  * (707) Разом з тим представляється доцільним збереження в теорії терміна "Транспортні злочину" як більш компактного.
  * (708) Детальніше про розвиток причинного зв'язку див.: Дагель П.С. Необережність. Кримінально-правові та криміналістичні проблеми. М., 1977; Нерсесян В. Особливості встановлення причинного зв'язку в складах злочинів, скоєних з необережності / / Кримінальне право. 2000. N 3. С. 31-34.
  * (709) Дещо інша класифікація пропонується в одному з підручників: 1) діяння, що порушують безпеку користування транспортними засобами, і 2) діяння, що не порушують безпеку користування транспортними засобами (Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 533, 545). Однак така класифікація суперечить, на нашу думку, назвою розділу, що містить аналізовані статті, оскільки безпека руху - поняття ширше, ніж безпеку користування транспортними засобами.
  * (710) Деякі автори відносять даний злочин до першої групи. Ми ж включаємо його в другу групу тому, що, по-перше, ремонт, про який йдеться в ст. 266 КК, здійснюється не в процесі руху, а стаціонарно, по-друге, випуск в експлуатацію також не можна відносити до процесу руху, так як він обмежується лише дачею дозволу на поїздку. Рух здійснюється водієм, який притягується до відповідальності за умови, що він знав про несправність транспортного засобу, якщо ця несправність з'явилася причиною аварії.
  * (711) Віднесення цього злочину до другої групи, всупереч думку авторів одного з підручників (див.: Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 515), обумовлено тим, що суб'єктом злочину не є особи, що керують яким- або з перелічених у ст. 263 і 264 КК видів транспорту.
  * (712) Хоча в даному випадку мова йде про рух водного транспорту (судна), проте цей рух не створює загрозу безпеки руху та експлуатації судна і тому не може бути віднесено до першої групи.
  * (713) Див: Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 533.
  * (714) Відповідальність за неналежні стан доріг, мостів, переправ передбачалася в Уложенні про покарання 1845 р. і Кримінальному уложенні 1903
  * (715) Див: Злочинність і правопорушення. 1998. Статистичний збірник. М., 1999. С. 134.
  * (716) У Дорожньому кодексі Франції передбачені не тільки кримінальна, а й адміністративна та інші види відповідальності за порушення безпеки руху та експлуатації транспорту.
  * (717) Кримінальна відповідальність за самовільну зупинку поїзда вперше була передбачена в 1941 р. У початковій редакції КК 1960 р. такий склад злочину відсутній. Однак в 1965 р. Кодекс був доповнений ст. 213.1, що передбачає відповідальність за злочин. У КК 1996 р. дане діяння в якості самостійного складу включено не було, так як воно є порушенням правил, що забезпечують безпечну роботу транспорту, і за наявності певних наслідків може тягти відповідальність за ст. 268 КК.
  * (718) Про відсутність посягання на безпеку руху транспортного засобу при викраденні свідчать і дослідження, згідно з якими 47% викрадачів - це водії-професіонали, 37% - водії-любителі і лише 16% не мали водійського посвідчення на керування транспортним засобом (див. : Шайбозян Л.Г. Кримінальна відповідальність за угон транспортного засобу. Ташкент, 1997).
  * (719) Відсутність норм, що забезпечують безпеку повітряного транспорту, пояснюється тим, що цей вид транспорту з'явився в державах Європи та Америки тільки у ХХ ст., Після першої світової війни.
  * (720) У 1921 р. був опублікований декрет РНК "Про встановлення порядку нагляду за користуванням пасажирськими поїздами" / / СУ РРФСР. 1921. N 64. Ст. 474.
  * (721) СЗ СРСР. 1931. N 4. Ст. 44.
  * (722) У зв'язку з прийняттям в 1935 р. Повітряного кодексу Союзу РСР.
  * (723) Бюлетень Верховного Суду СРСР. 1950. N 11.
  * (724) Деякі склади злочину в КК 1960 р. були декриміналізовані. В основному це стосувалося порушень різного роду правил (наприклад, правил, встановлених для запобігання зіткнення суден - ст. 752 КК 1926 р.).
  * (725) Питання про відповідальність за перелічені злочини вирішувалося одноманітно у всіх республіках Радянського Союзу, тому що основою глави "Державні злочини" з'явився прийнятий в 1958 р. загальносоюзний Закон "Про кримінальну відповідальність за державні злочини". Пізніше в 1962, 1982, 1984 рр.. в ці норми вносилися зміни.
  * (726) Вперше кримінальна відповідальність за дані злочини була встановлена Указом Президії Верховної Ради СРСР від 9 квітня 1941 р. У зв'язку з прийнятим КК 1960 р. до переліку втратили чинність законів СРСР увійшов і Указ від 9 квітня 1941 Однак 21 жовтня 1963 р. був виданий Указ Президії Верховної Ради СРСР "Про посилення кримінальної відповідальності за самовільну без потреби зупинку поїзда". Пізніше на підставі цього Указу в КК 1960 р. була включена відповідна стаття.
  * (727) Див: Нова кримінальна право Росії. Особлива частина. Навчальний посібник. М., 1996. С. 261.
  * (728) Цей склад відносили до числа транспортних злочинів з тих підстав, що більшість справ (більше 90%) по даній статті порушувалися відносно водіїв, які залишили потерпілих при дорожньо-транспортну пригоду без допомоги.
  * (729) Даний злочин було віднесено в доктрині кримінального права до транспортних злочинів на підставі того, що воно відбувалося в процесі руху на море або іншому водному шляху.
  * (730) Див, наприклад: Куринов Б.А. Автотранспортні злочину. М., 1975. С. 10-11; Кузнєцова Н.Ф. Злочини і злочинність. М., 1969.
  * (731) Див: Збірник постанов пленумів Верховного Суду СРСР 1924-1986 рр.. М., 1987. С. 92-93.
  * (732) Див: Збірник постанов пленумів Верховних Судів СРСР і РРФСР (Російської Федерації) по кримінальних справах. М., 1999. С. 40-44.
  * (733) Див: Підстава кримінально-правової заборони. М., 1982. С. 279.
  * (734) Див там же. С. 280.
  * (735) У 1998 р. за ст. 263 КК було засуджено 76 осіб, що склало 0,5% у загальному числі засуджених / / Див: Злочинність і правопорушення. 1998. Статистичний збірник. М., 1999. С. 175.
  * (736) Віднесення метрополітену до залізничного транспорту засновано на постанові Ради Міністрів СРСР від 21 травня 1975 р., відповідно до якого метрополітен був переданий у відання Міністерства шляхів сполучення.
  * (737) Відносини, які складаються в області мореплавання (наприклад, торговельне мореплавство, рибальство, морські промисли, видобуток біологічних ресурсів морів, проведення наукових досліджень тощо), регламентуються морським правом.
  * (738) Маломірні судна - самохідні судна з головним двигуном потужністю менш 75 к.с. і несамохідні судна місткістю менше 80 реєстрових тонн, що належать громадянам моторні судна (незалежно від потужності двигуна), парусні судна, а також несамохідні судна (гребні човни вантажопідйомністю 100 і більше кг, байдарки - 150 і більше кг, надувні судна - 225 і більше кг). Раніше порушення правил безпеки на маломірних судах часто кваліфікувалися за ст. 213 КК РРФСР (ст. 268 КК РФ), як порушення чинних на транспорті правил. У згаданому раніше примітці до ст. 295 КК Казахстану спеціально обумовлено "... в тому числі морські та річкові маломірні судна".
  * (739) Спроба визначити поняття "транспорт" зроблена в Кримінальному кодексі Казахстану. У примітці до ст. 295 (аналогічної ст. 263 КК РФ) "під транспортом розуміються всі види залізничного, морського, річкового та повітряних засобів ...".
  * (740) У разі смерті особи потерпілими можуть бути визнані, наприклад, що знаходяться на його утриманні особи.
  * (741) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1995. N 35. Ст. 3505.
  * (742) Див там же. 1997. N 12. Ст. 1383.
  * (743) Див там же. 1996. N 37. Ст. 4288; 1997. N 17. Ст. 2011.
  * (744) Крім того, Росія має міжнародні угоди про повітряні повідомленнях з більшістю країн світу.
  * (745) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1997. N 48. Ст. 5493.
  * (746) Див: Міжнародне право в документах. М., 1982.
  * (747) Див: Російська газета. 1994. 1 вересня.
  * (748) Представляється тому обгрунтованим думку авторів, вважають доцільним "... між поняттями" рух "і" експлуатація "транспортних засобів замість з'єднувального союзу" і "поставити розділовий" або "..." / / Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 535.
  * (749) Не ясна рекомендація авторів одного з підручників кваліфікувати заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю одного або декількох осіб за ч. 2. ст. 263 / / Див: Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 537.
  * (750) Враховуючи ступінь небезпеки даного злочину, великий збиток повинен перевершувати великий розмір розкрадання, яким законодавець визнав суму, в 500 разів перевищує мінімальний розмір оплати праці (примітка 2 до ст. 158 КК).
  * (751) Див: Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 536.
  * (752) Див: Кримінальне право Росії. Особлива частина. Т. 2. М., 1999. С. 557.
  * (753) Саме ж розслідування події на залізничному, повітряному і водному транспорті починається з встановлення факту події або заподіяння шкоди, тобто з настання наслідків.
  * (754) Бюлетень Верховного Суду СРСР. 1950. N 11.
  * (755) Деякі склади злочину в КК 1960 р. були декриміналізовані. В основному це стосувалося порушень різного роду правил (наприклад, правил, встановлених для запобігання зіткнення суден - ст. 752 КК 1926 р.).
  * (756) Питання про відповідальність за перелічені злочини вирішувалося одноманітно у всіх республіках Радянського Союзу, тому що основою глави "Державні злочини" з'явився прийнятий в 1958 р. загальносоюзний Закон "Про кримінальну відповідальність за державні злочини". Пізніше в 1962, 1982, 1984 рр.. в ці норми вносилися зміни.
  * (757) Известия. 1994. 30 вересня.
  * (758) Див, наприклад: Підстава кримінально-правової заборони. М., 1982. С. 299.
  * (759) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1995. N 50. Ст. 4873; 1999. N 10. Ст. 1158.
  * (760) Див, наприклад: Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 538-539.
  * (761) Див: Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 521.
  * (762) Мопед - від мо (тоцікл) і (велоси) пед.
  * (763) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1993. N 47. Ст. 4531; Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерації. 1996. N 3. Ст. 184; 1998. N 45. Ст. 5521; 2000. N 18. Ст. 1985; 2001. N 67. 24 січня.
  * (764) Див: Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерації. 1993. N 47. Ст. 4531.
  * (765) Див: Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств Російської Федерації. 1996. N 3. С. 3-11.
  * (766) Див: Івшин В.Г. Особливості кваліфікації дорожньо-транспортних злочинів з об'єктивної сторони / / Вісник Удмуртського університету. 1992. N 2. С. 79.
  * (767) У момент прийняття і вступу в силу Кодексу в ч. 1 ст. 264 передбачалося і такий наслідок, як заподіяння великого збитку. Однак Федеральним законом від 25 червня 1998 великий збиток був виключений з числа наслідків, передбачених ч. 1 цієї статті.
  * (768) Див: Збірник постанов пленумів Верховних Судів СРСР і РРФСР (Російської Федерації) по кримінальних справах. М., 1999. С. 42.
  * (769) У 1998 р. з вини пішоходів було скоєно 47,597 тис. дорожньо-транспортних пригод, тобто 29,7%.
  * (770) Див: Практика прокурорського нагляду при розгляді судами кримінальних справ. Збірник документів. М., 1987. С. 452-453.
  * (771) Збірник постанов пленумів Верховних Судів СРСР і РРФСР (Російської Федерації) по кримінальних справах. М., 1999. С. 42.
  * (772) Див: Курс радянського кримінального права. Т. 5. Л., 1981. С. 84-85.
  * (773) Див: Злочинність і правопорушення. 1997. Статистичний збірник. М., 1998. С. 133.
  * (774) Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 541.
  * (775) Див: Бюлетень Верховного Суду Російської Федерації. 1999. N 5. С. 21-22.
  * (776) Див: Практика прокурорського нагляду при розгляді судами кримінальних справ / / Збірник документів. М., 1987. С. 446-448.
  * (777) Див, наприклад: Підстава кримінально-правової заборони. М., 1982. С. 279. Це пропозиція досить обгрунтована, оскільки майже чверть всіх ДТП відбувається щорічно з вини водіїв, які перебувають у стані сп'яніння. Так, в 1998 р. з вини таких водіїв мало місце 23 961 дорожньо-транспортна злочин. Див: Злочинність і правопорушення. 1998. Статистичний збірник. М., 1999. С. 137.
  * (778) Див: Збірник постанов пленумів Верховних Судів СРСР і РРФСР (Російської Федерації) по кримінальних справах. М., 1999. С. 43.
  * (779) Див, наприклад: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. М., 1996. С. 480.
  * (780) Див, наприклад: Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 527.
  * (781) Див: Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 547. У цьому випадку автори дещо непослідовні, кажучи, що "залишення місця події не створює небезпеки для руху або експлуатації транспорту" (с. 533).
  * (782) У доктрині кримінального права пропонувалося сконструювати кваліфікований склад порушення Правил дорожнього руху, віднісши до числа кваліфікуючих це діяння ознак такої: "в) порушник зник з місця події, не надавши допомоги потерпілому" / / Підстави кримінально-правових заборони. М., 1982. С. 279-280.
  * (783) Кримінальне право. Особлива частина. М., 1999. С. 403.
  * (784) Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 528. У цьому ж підручнику при характеристиці об'єктивної сторони залишення в небезпеці (с. 125) зазначається, що водій, що не порушив правил руху, але який збив пішохода, винного у такому порушенні, може підлягати кримінальній відповідальності (с. 105).
  * (785) Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. М., 1999. С. 340.
  * (786) Кримінальний кодекс Російської Федерації. Науково-практичний коментар. Варшава, 1997. С. 508.
  * (787) Збірник постанов пленумів Верховних Судів СРСР і РРФСР (Російської Федерації) по кримінальних справах. М., 1999. С. 43.
  * (788) Див: Кримінальне право Росії. Особлива частина М., 1996. С. 315-316.
  * (789) Див: Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. М., 1997. С. 522.
  * (790) Див: Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 549.
  * (791) Див: Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. М., 1999. С. 341.
  * (792) Учасником дорожньо-транспортної пригоди, згідно з п. 5 142, є кожен, чия поведінка за обставинами події могло спричинити за собою створення ситуації, пов'язаної з таким подією.
  * (793) Серебренникова А.В. Основні риси Кримінального кодексу ФРН. М., 1999. С. 48.
  * (794) Див ст. 84 КК РРФСР.
  * (795) Див: Відомості з'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1993. N 17. С. 594; Відомості Верховної Ради України. 1994. N 16. Ст. 1861; 1996. N 50. Ст. 5610; 1997. N 29. Ст. 3507; 1999. N 23. Ст. 2808.
  * (796) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1997. N 12. Ст. 1383.
  * (797) Маршрут - це шлях прямування, попередньо намічений з метою забезпечення безпеки польотів.
  * (798) Встановлені параметри, в межах яких прокладається маршрут польоту повітряного судна.
  * (799) Викликає сумнів доцільність кваліфікації дій за сукупністю ст. 271 і 263 КК, як це пропонують окремі автори (див.: Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 552). Порушення правил міжнародних польотів є спеціальним видом порушення правил безпеки функціонування повітряного транспорту і тому при настанні наслідків, передбачених ст. 263 КК, повністю охоплюється цим складом злочину.
  * (800) Навряд чи можна погодитися з тим, що порушення правил міжнародних польотів здійснюється лише з прямим умислом (див.: Кримінальне право. Особлива частина. М., 1996. С. 318; Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. М. , 1999. С. 348). Законодавець, не вказавши на умисне порушення правил міжнародних польотів, тим самим не обмежив це діяння рамками умисної вини.
  * (801) Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. М., 1999. С. 348.
  * (802) Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. М., 1996. С. 487.
  * (803) Стаття 271 КК передбачає покарання у вигляді штрафу (до 500 мінімальних окладів), обмеження волі або арешту. Це ж злочин за КК 1960 р. (ст. 84) каралося позбавленням волі на строк від 1 року до 10 років або штрафом з конфіскацією повітряного судна або без такої.
  * (804) Джерело підвищеної небезпеки - це характеризується великою масою і швидкістю рухомий об'єкт, миттєва зупинка якого неможлива, що створює підвищену небезпеку для оточуючих.
  * (805) Див: Злочинність і правопорушення. 1997. Статистичний збірник. М., 1998. С. 134.
  * (806) Див примітка до ст. 264 КК.
  * (807) Наприклад, злітно-посадочні смуги, розділові огорожі автомагістралей, дебаркадери і т.п.
  * (808) Викликає заперечення висловлене в літературі думку, що при недоброякісному ремонті не потрібно порушення юстиція. 1979. N 19. С. 22.).
  * (809) Стаття 86 КК 1960 р. відносила цей злочин до інших державних злочинів. Вважаючи, що воно посягає на основи громадської безпеки, Кримінальним кодексом 1996 р. значно розширив рамки відповідальності за цей злочин.
  * (810) Див: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. М., 1998. С. 621-622.
  * (811) Див: Злочинність і правопорушення (1993-1997). Статистичний збірник. М., 1998. С. 136-139.
  * (812) Див: Злочинність і правопорушення. 1998 Статистичний збірник. М., 1999. С. 134-135.
  * (813) У літературі висловлювалася думка про неможливість притягнення до кримінальної відповідальності пішоходів, пасажирів і пр. за порушення, допущені з необережності (див. наприклад: Куринов Б.А. Автотранспортні злочину. М., 1970. С. 179). Однак позиція правозастосовних органів строго певна. Правила можуть бути порушені і неусвідомлено.
  * (814) На думку деяких учених, про визнання транспортом магістральних трубопроводів можна говорити умовно, а отже, умовним є і включення аналізованого злочину в число транспортних (див.: Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 533). Безперечно, що трубопровід хоча і призначений для транспортування, однак до числа учасників дорожнього руху не відноситься.
  * (815) Див: Міжнародна конвенція для об'єднання деяких правил щодо надання допомоги та рятування на морі від 23 вересня 1910 / / Збірник Міжнародних конвенцій, договорів, угод і правил з питань торговельного мореплавства. М., 1959. С. 168-171.
  * (816) Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 549.
  * (817) Кримінальне право Росії. Особлива частина. М., 1996. С. 320.
  * (818) Кримінальний кодекс Російської Федерації. Науково-практичний коментар. Варшава, 1997. С. 514.
  * (819) Див, наприклад: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. М., 1998. С. 625.
  * (820) Див: Кримінальне право Росії. Особлива частина. Т. 2. М., 1999. С. 582.
  * (821) Див: Міжнародне право в документах. М., 1982.
  * (822) Звід законів СРСР. Т. 8. С. 199.
  * (823) Очевидно, що законодавець мав на увазі і відкриту частину океану, що відрізняється від морів гідрологічним і метеорологічним режимом. Моря підрозділяються на внутрішні, окраїнні і міжострівне.
  * (824) Див: Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 550.
  * (825) Див: Кримінальне право Росії. Особлива частина. Т. 2. М., 1999. С. 583.
  * (826) Залишення гинучого військового корабля командиром, який не виконав до кінця своїх службових обов'язків, є злочином проти військової служби (ст. 345 КК).
  * (827) Стаття, аналогічна ч. 2 ст. 305 КК Казахстану, малася на КК РРФСР 1960 р. Це була ст. 204 "Ненадання допомоги при зіткненні суден або неповідомлення назви судна", включена до Кодексу на підставі Брюссельських конвенцій 1910 У Кодекс 1996 така стаття не включена, оскільки зіткнення суден розглядається звичайно як порушення правил безпеки руху та експлуатації водного транспорту (ст. 263). Неповідомлення назви судна декриміналізовано.
  * (828) Див докладніше: Женило В.Р. Проблеми розвитку цифрових інформаційних технологій в органах внутрішніх справ / / Комп'ютерні технології в криміналістиці та інформаційна безпека. Праці академії МВС РФ. М., 1997.
  * (829) Гасанов Р.М. Шпигунство особливого роду. М., 1989. С. 155.
  * (830) Толеубекова Б.Х. Комп'ютерна злочинність: вчора, сьогодні, завтра. Караганда, 1995. С. 35.
  * (831) Вехов В.Б. Комп'ютерні злочини: способи вчинення та розкриття. М.: Право і закон, 1996. С. 24.
  * (832) Вус М.А., Войтович Н.А., Гусєв В.С. Росія на порозі інформаційного суспільства / / Росія на порозі інформаційного суспільства. Матеріали семінару 22 квітня 1997 СПб., 1997.
  * (833) Вехов В.Б. Указ. соч. с. 21.
  * (834) Див: Боєр В.М. Інформаційно-правова політика Росії. СПб., 1998. С. 187.
  * (835) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1996. N 28. Ст. 3347.
  * (836) Доктрина інформаційної безпеки Російської Федерації. Утв. Президентом РФ 9 вересня 2000 N Пр-1895. Ст. 1 / / Російська газета. N 187. 2000. 28 верес.
  * (837) Вус М.А., Войтович Н.А., Гусєв В.С. Указ. соч. 1997. С. 6.
  * (838) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1995. N 8. Ст. 609.
  * (839) Див там же. 1994. N 35. Ст. 3648.
  * (840) Кримінальні кодекси деяких країн містять норму про місце вчинення злочину. Так, за Кримінальним кодексом Литви "місцем вчинення злочину є місце, в якому особа діяла або могло і повинно було діяти, або місце, в якому виникли передбачені кримінальним законом наслідки. Місцем скоєння злочину співучасників є місце, в якому було скоєно цей злочин, а якщо співучасник діяв в іншому місці - місце його дії "(п. 2 ст. 4 КК ЛР). Що визнавати місцем скоєння злочину, в кожному конкретному випадку вирішують судові органи. Аналогічне визначення місця скоєння злочину міститься в Кримінальному кодексі ФРН (п. 1 і 2 _ 9).
  * (841) Див докладніше розділ "Міжнародні злочину" справжнього навчального курсу.
  * (842) Див: Вехов В.Б. Указ. соч. с. 17-18.
  * (843) Федеральний закон від 20 лютого 1995 р. N 24-ФЗ "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації" (ст. 2).
  * (844) Закон РФ від 21 липня 1993 р. N 5485-1 "Про державну таємницю" в ред. Федерального закону від 6 жовтня 1997 р. N 131-ФЗ (Збори законодавства Російської Федерації. 1997. N 41. Ст. 8220, 4673). Перелік відомостей, віднесених до державної таємниці, затверджений Указом Президента РФ від 24 січня 1998 р. N 61 "Про перелік відомостей, віднесених до державної таємниці" (Відомості Верховної Ради України. 1998. N 5. Ст. 561). Детальніше про державну таємницю див. гл. 1 т. 5 цього курсу.
  * (845) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1997. N 10. Ст. 1127.
  * (846) Див там же. 1997. N 47. Ст. 5340.
  * (847) Див ст. 5 Федерального закону від 12 серпня 1995 р. N 144-ФЗ "Про оперативно-розшукову діяльність" з наступними змінами та доповненнями / / Відомості Верховної Ради України. 1995. N 33. Ст. 3349; 1997. N 29. Ст. 3502; 1998. N 30. Ст. 3613; 1999. N 2. Ст. 233; 2000. N 1. Ст. 8.
  * (848) Див ст. 61 Основ законодавства Російської Федерації "Про охорону здоров'я громадян", прийнятий 22 липня 1993 р. N 5487-1 з подальшими змінами і доповненнями / / Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1993. N 33. Ст. 1318; Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерації. 1993. N 52. Ст. 5086; Збори законодавства Російської Федерації. 1998. N 10. Ст. 1143; 1999. N 37. Ст. 4506; N 51. Ст. 6289; 2000. N 49. Ст. 4740.
  * (849) Див ст. 5, 17 Основ законодавства Російської Федерації "Про нотаріат" від 11 лютого 1993 р. N 4462-1 / / Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1993. N 10. Ст. 357.
  * (850) Див ст. 7 Закону СРСР від 30 листопада 1979 "Про адвокатуру в СРСР" / / Відомості Верховної Ради СРСР. 1979. N 49. Ст. 846.
  * (851) Див ст. 3 Федерального закону від 26 вересня 1997 р. N 125-ФЗ "Про свободу совісті та релігійні об'єднання" в ред. Федерального закону від 26 березня 2000 р. N 45-ФЗ / / Відомості Верховної Ради України. 1997. N 39. Ст. 4465; 2000. N 14. Ст. 1430.
  * (852) Див ст. 12 Федерального закону від 12 серпня 1995 р. N 144-ФЗ "Про оперативно-розшукову діяльність".
  * (853) СП РФ. 1992. N 1-2. Ст. 7.
  * (854) Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1996. N 6. Ст. 492; 1998. N 31. Ст. 3829; 1999. N 28. Ст. 3469, 3470.
  * (855) Див: Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1992. N 42. Ст. 2319.
  * (856) Див: Айков Д., Сейгер К., Фонсторх У. Комп'ютерні злочини. Керівництво по боротьбі з комп'ютерними злочинами. М., 1999; Вехов В.Б. Комп'ютерні злочини: способи вчинення та розкриття. М., 1996.
  * (857) Крилов В.В. Інформаційні комп'ютерні злочини. М., 1997. С. 32, 34.
  * (858) Див: Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1992. N 42. Ст. 2325.
  * (859) Див докладніше: Айков Д., Сейгер К., Фонсторх У. Указ. соч.
  * (860) Кримінальне право. Особлива частина / за ред. Н.І.Ветрова і Ю.І.Ляпунова. М.: Новий юрист, 1998. С. 555.
  * (861) Кримінальне право. Особлива частина / за ред. Н.І.Ветрова і Ю.І.Ляпунова. М.: Новий юрист, 1998. С. 558.
  * (862) Кримінальне право. Особлива частина / за ред. Н.І.Ветрова і Ю.І.Ляпунова. М.: Новий юрист, 1998. С. 558.
  * (863) Цит. по: Айков Д., Сейгер К., Фонсторх У. Указ. соч.
  * (864) Сімкін Л.С. Програми для ЕОМ: правова охорона (правові аспекти проти комп'ютерного піратства). М., 1998. С. 91.
  * (865) Див: Сімкін Л.С. Як зупинити комп'ютерне піратство? / / Відомості Верховної Ради. 1996. N 10.
  * (866) Кузнєцова Н.Ф. Кваліфікація складних складів злочинів / / Кримінальне право. 2000. N 1. С. 26.
  * (867) Див, наприклад: Ляпунов Ю., Максимов В. Відповідальність за комп'ютерні злочини / / Законність. 1997. N 1.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Використана література"
 1. Використана література:
    літературі немає єдиної думки щодо змісту предмета регулювання кримінального права. Про це див., наприклад: Лопашенко Н.А. Основи кримінально-правового впливу: кримінальне право, кримінальний закон, кримінально-правова політика. СПб., 2004. С. 15-25. * (84) Див: Петрова Г.О. Відображення кримінально-правових та пенітенціарних принципів у системі категорій і в чинному
 2. § 4. Статус депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування
    використовуваних ними засобів зв'язку, що належать їм документів встановлюються федеральними законами. В даний час цей порядок встановлено Кримінально-процесуальним кодексом Російської Федерації та Кодексом Російської Федерації про адміністративні правопорушення. Депутат, член виборного органу місцевого самоврядування, виборна посадова особа місцевого самоврядування не можуть бути притягнуті до
 3. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
    використовуваного в радянський час, виправдано. Організаторська робота має стати головним у діяльності комітетів, комісій представницького органу. Велику роль у забезпеченні успішної роботи комітетів, комісій грають їх голови. Вони організують і спрямовують діяльність комітетів, комісій, скликають і ведуть їх засідання, керують їх підготовкою, спільно з іншими членами складають
 4. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
    використовуваних ними засобів зв'язку, що належать їм документів встановлюються федеральними законами. Депутати не можуть бути притягнуті до кримінальної або адміністративної відповідальності (індемнітет) за висловлену думку, позицію, виражену при голосуванні, та інші дії, які відповідають статусу депутата, в тому числі після закінчення терміну їх повноважень. Це положення не поширюється на
 5. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
    використовуване підприємцями в підприємницької та іншої
 6. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
    використовуваний в тексті закону, охоплює два його різновиди: власне товарні знаки і знаки обслуговування. Строго кажучи, послуга є таким же товаром, предметом договорів, як і речові об'єкти. Однак маркувати послугу, яка являє собою, згідно ЦК, певну діяльність, неможливо. Тому говорять про знаки обслуговування, які, як правило, використовуються в
 7. § 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна і законодавство про приватизацію
    використовувані в приватизаційному процесі (наприклад, форми заявки на приватизацію та ін.) Слід зазначити, що названий Указ, як і інші Укази Президента РФ, прийняті на підставі Постанови П'ятого з'їзду на-Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 9 рідних депутатів РРФСР «Про правовий забезпеченні
 8. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
    використовуваного при веденні господарства і стосовно всіх доходів, одержаних від цієї діяльності. Цивільний кодекс РФ визначає обов'язок голови селянського господарства зареєструватися в якості індивідуального підприємця. Громадянин, який очолює селянське господарство, здійснює всі угоди від імені та в інтересах усіх учасників господарства. У цьому випадку можна сказати, що ГК РФ
 9. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади та місцевого самоврядування
    використовуваних органами та посадовими особами муніципальних утворень. Наприклад, всі матеріали, звіти і т.п. про витрачання коштів місцевого бюджету повинні бути опубліковані. У будь-якого жителя муніципального освіти має бути право задати питання по суті будь-яких публічних видатків, що здійснюються місцевою владою, і цьому праву повинна кореспондувати обов'язок (підкріплена санкціями)
 10. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
    використовуються в рамках конкретної правової системи (загальне право чи право справедливості). Сімейне право континентальної та англо-американської систем має мало особливостей, щоб проілюструвати характерні риси цих систем. Спадкове право. Система норм, що регламентують перехід майна від померлої особи до його спадкоємців, утворює спадкове право. У континентальній системі
© 2014-2022  yport.inf.ua