Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Кокоть О.М., Саломаткін А.С.. Муніципальне право Росії, 2007 - перейти до змісту підручника

§ 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування

Депутат - це особа, обрана до представницького органу місцевого самоврядування на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні, уповноважена представляти у ньому інтереси виборців, населення муніципального освіти. Член виборного органу місцевого самоврядування - виборна посадова особа органу місцевого самоврядування, сформованого на муніципальних виборах.
Статус члена виборного органу місцевого самоврядування має глава муніципального освіти, що обирається безпосередньо громадянами, що входить до складу представницького органу місцевого самоврядування та є його головою. Даний статус - лише одна з його службових ролей. Глава муніципального освіти не тільки працює у складі представницького органу, керуючи їм, але і є вищою посадовою особою свого муніципального освіти в цілому. Водночас, думається, глава муніципального освіти, що обирається представницьким органом зі свого складу, може зберігати свій початковий статус депутата. Якщо представницький орган муніципального району формується шляхом непрямих виборів, то особи, які обираються в нього, входять до неї за посадою, також не можуть розглядатися в якості його депутатів, повинні наділятися статусом членів свого представницького органу. Цей статус, як і статус члена виборного органу місцевого самоврядування, - одна зі службових ролей зазначених осіб.
Законодавець говорить про членів виборного, а не представницького органу. Це означає, що в муніципальних утвореннях можуть формуватися шляхом виборів не тільки представницькі, а й інші колегіальні органи місцевого самоврядування. На таких умовах може, наприклад, формуватися контрольний орган. Представляється, що Європейська хартія місцевого самоврядування допускає навіть утворення колегіальних виконавчо-розпорядчих органів місцевого самоврядування, начебто мали місце в радянський період російської історії виконкомів місцевих Рад. Однак на практиці поширений лише варіант володіння особливим виборним статусом (не депутатською) у складі представницьких органів місцевого самоврядування. Тому нижче мова йтиме про членів тільки представницьких органів місцевого самоврядування, чий статус аналогічний статусу депутатів цих представницьких органів.
Правовий статус муніципального депутата, члена виборного органу місцевого самоврядування визначається нормами федерального, регіонального законодавства, статутами муніципальних утворень, іншими муніципальними правовими актами.
Існує точка зору, згідно з якою депутат представляє інтереси лише виборців свого округу, якщо вибори проводилися за мажоритарною системою. Здається, що це неправильне розуміння депутатського призначення. Виникає закономірне питання, а як бути з тим населенням виборчого округу, яке в силу різних причин (дострокове припинення повноважень депутата, не відбулися вибори тощо) не має свого депутата у представницькому органі місцевого самоврядування. Тому депутат, беручи участь у роботі представницького органу, його структурних підрозділів, беручи участь у прийнятті рішень, повинен керуватися інтересами населення всього муніципального освіти, незважаючи на те що частина виборців не брала участі у його обранні або голосувала проти нього. Це ж справедливо для членів виборних органів місцевого самоврядування.
Депутат, член виборного органу - це не тільки представник у своєму органі влади населення, що проживає на території відповідного муніципального освіти. Одночасно він є представником свого органу влади як перед виборцями, населенням муніципального освіти, так і перед іншими органами влади, організаціями.
Депутату, члену виборного органу забезпечуються умови для безперешкодного здійснення своїх повноважень. Депутати представницького органу муніципального утворення здійснюють свої повноваження, як правило, на непостійній основі. На постійній основі можуть працювати не більше 10% депутатів від встановленої чисельності представницького органу муніципального утворення, а якщо чисельність представницького органу муніципального утворення складає менше 10 осіб - один депутат. Видається, що дане положення не безперечно. Навряд чи це буде стимулювати прихід в представницькі органи професійно підготовлених людей. На громадських засадах складно домогтися гарних результатів в управлінні місцевим господарством. Дієздатна муніципальна влада вимагає і відповідних затрат. Члени виборного органу місцевого самоврядування можуть здійснювати свої повноваження як на постійній, так і на непостійній основі відповідно до статутів муніципальних утворень.
У юридичній літературі залишається спірним питання про те, чи є депутат посадовою особою. Можна з певною часткою обережності сказати, що є, навіть якщо працює на незвільнена основі. Це випливає з його правової природи. Депутат обирається на загальних виборах при таємному голосуванні для виконання певних посадових повноважень. При цьому повноваження депутата досить великі. Кожен депутат бере участь у вирішенні питань місцевого значення безпосередньо і несе як спільну, так і індивідуальну відповідальність за прийняті рішення або здійснювані дії. Управлінська діяльність депутата припускає, що її здійснюють відповідні посадові особи. Депутати приймають управлінські рішення та здійснюють контроль за їх виконанням. Таким чином, поняття "депутат" притаманні багато в чому ті ж ознаки, що визначають поняття "посадової особи". Однак депутат - посадова особа особливого роду. Він володіє распорядительно-владними повноваженнями тільки в складі депутатської колегії в цілому. Інші його повноваження не носять розпорядчого характеру. Таке ж посадове становище членів виборних органів. Однак якщо вони, наприклад, одночасно є главами муніципальних утворень, то в останньому статусі володіють всіма ознаками посадових осіб, в тому числі і правом здійснення распорядительно-владної діяльності.
Депутати, члени виборного органу, які здійснюють повноваження на постійній основі, не має права займатися підприємницькою, а також іншою оплачуваною діяльністю, за винятком педагогічної, наукової та іншої творчої діяльності. Втім, для членів виборного органу - голів муніципальних утворень, депутатів представницьких органів поселень, що працюють в них на постійній основі, названий заборона пов'язується вже з цими їх обов'язками.
Депутати, члени виборних органів здійснюють свою діяльність в різних формах і через різні органи. Свою діяльність при вирішенні завдань місцевого значення та здійсненні інших функцій вони будують на основі принципів законності, відповідальності перед виборцями, населенням.
Термін повноважень депутата. Депутат обирається на термін повноважень свого представницького органу місцевого самоврядування. Термін повноважень представницького органу місцевого самоврядування, який формується безпосередньо виборцями, як зазначалося вище, визначається статутом муніципального освіти відповідно до Федеральним законом і не може бути менше двох і більше п'яти років.
Повноваження депутата починаються з дня його обрання і припиняються з моменту початку роботи представницького органу нового скликання. Днем обрання депутата є день голосування, в результаті якого громадянин обраний депутатом представницького органу місцевого самоврядування. Зі зрозумілих причин факт обрання депутата стає відомий пізніше дня обрання - муніципальної виборчої комісії необхідно час для підбиття підсумків виборів. Моментом початку роботи представницького органу нового скликання є день першого правомочною сесії (засідання) представницького органу місцевого самоврядування нового скликання.
Оскільки часто в ході чергових або дострокових виборів правомочний склад сформувати не вдається, то продовжує діяти представницький орган колишнього скликання. Отже, продовжують зберігати свої повноваження депутати колишнього скликання, навіть якщо вони не обрані до представницького органу нового скликання. Вони зберігають свої депутатські повноваження до обрання представницького органу нового скликання в правомочному складі. Дана обставина юридично може бути встановлено тільки на першій сесії (першому засіданні) представницького органу нового скликання. До встановлення зазначеної обставини, мабуть, і повинні зберігати свої повноваження депутати колишнього скликання. Знову обрані депутати до цього моменту повинні вести прийом виборців, налагоджувати роботу в округах, готувати проекти рішень і т.д.
Встановлений термін повноважень депутата не може бути змінений протягом поточного терміну повноважень, якщо інше не передбачено Федеральним законом, а також за винятком випадків дострокового припинення повноважень.
Питання про початок і закінчення терміну повноважень депутатів має суто практичний характер, а тому вимагає додаткового освітлення. На перший погляд здається дивним, що повноваження депутата починаються в день його обрання, коли можуть бути відомі тільки попередні підсумки виборів. Треба мати на увазі, що відповідна виборча комісія у цей момент остаточно не встановила результатів голосування, що не опублікувала підсумки виборів у пресі, не здійснила реєстрацію депутата. Всі ці дії, передбачені законом, ще тільки належить виконати. І, тим не менш, повноваження депутатів починаються в день їх обрання. Думається, що в цьому є логіка, оскільки депутатський мандат набувається в результаті виборів і, отже, початок повноважень зв'язується з волевиявленням виборців.
Повноваження члена представницького органу - глави муніципального освіти, що обирається безпосередньо громадянами, починаються, за загальним правилом, з дня його обрання головою муніципального освіти і закінчуються з моменту припинення його повноважень як глави муніципального освіти. Термін повноважень самого представницького органу на термін повноважень названої особи впливати не повинен. Повноваження члена (не депутати) представницького органу муніципального району повинні, мабуть, починатися з моменту визнання його повноважень у представницькому органі району і закінчуватися в момент визнання повноважень замінює його особи. Проте можливо і інше рішення цього питання. Повноваження депутата представницького органу поселення, обраного до складу представницького органу муніципального району, можуть починатися з дня такого обрання, тобто з дня прийняття відповідного рішення представницьким органом поселення. Повноваження глави поселення як члена представницького органу муніципального району можуть починатися з дня його обрання главою поселення. Тоді у того й іншого повноваження члена представницького органу муніципального району повинні припинятися з моменту обрання на їх місце нового депутата представницького органу поселення, глави муніципального освіти поселення.
Дострокове припинення повноважень депутата. Повноваження депутата припиняються достроково у разі: його смерті; відставки за власним бажанням; визнання судом недієздатним або обмежено дієздатним; визнання судом безвісно відсутнім або оголошення померлим; набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду; виїзду за межі Російської Федерації на постійне місце проживання ; припинення російського громадянства, припинення громадянства іноземної держави - учасниці міжнародного договору РФ, відповідно до яких іноземний громадянин має право бути обраним до органів місцевого самоврядування; відкликання виборцями; дострокового припинення повноважень відповідного органу місцевого самоврядування; в інших випадках, встановлених законом.
Що стосується відставки за власним бажанням, то в цьому випадку подається письмова заява депутата про складення своїх повноважень. Різні обставини можуть спонукати депутата піти на такий крок. Тривала хвороба, тривале відрядження, що позбавляють депутата можливості повноцінно виконувати свої обов'язки, можуть змусити його звернутися до представницького органу з особистим проханням про складання з себе повноважень. У заяві повинні бути вичерпним чином викладено обставини, що перешкоджають виконанню повноважень, і недвозначно висловлено прохання про складення депутатських обов'язків.
Статути муніципальних утворень передбачають різний порядок позбавлення депутата депутатського мандата або припинення його повноважень. В одних суб'єктах РФ депутат може бути позбавлений мандата шляхом проведення відкликання, в інших правом прийняття рішення про позбавлення депутата за різними мотивами наділені представницькі органи місцевого самоврядування. Рішення представницького органу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 депутатів від загального складу представницького органу. Закон від 6 жовтня 2003 р. не передбачає такого порядку.
Аналогічні підстави дострокового припинення повноважень членів виборних органів місцевого самоврядування. Однак якщо термін повноважень члена представницького органу - глави муніципального освіти не пов'язаний з терміном повноважень самого представницького органу, то така підстава дострокового припинення депутатських повноважень, як дострокове припинення повноважень представницького органу в цілому, на нього не поширюється.
Форми діяльності та повноваження депутата. Формами діяльності депутата є: а) участь у сесіях (засіданнях) представницького органу місцевого самоврядування, б) участь у формуванні та роботі комітетів, комісій представницького органу місцевого самоврядування; в) виконання доручень представницького органу місцевого самоврядування; г) внесення до представницького органу в порядку нормотворчої ініціативи проектів нормативних правових актів представницького органу, а також поправок до них, участь у розробці нормативних правових актів представницького органу; д) участь у депутатських слуханнях; е) звернення з депутатським запитом; ж) участь у здійсненні контролю за дотриманням статуту муніципального освіти, нормативних правових актів представницького органу; з) участь у розслідуваннях, які проводяться представницьким органом, і) звернення до відповідних посадових осіб з вимогою вжити заходів щодо негайного припинення обнаружившегося порушення прав громадян, інших осіб; к) участь у роботі депутатських об'єднань; л) робота з виборцями.
  Анализируемая діяльність може здійснюватися і в інших формах, передбачених законами, а також статутом муніципального освіти, нормативними правовими актами представницького органу місцевого самоврядування.
  З перерахованих вище форм діяльності депутата можна виділити два напрямки його роботи: 1) у представницькому органі місцевого самоврядування та його структурних підрозділах, 2) з виборцями та населенням муніципального освіти.
  Спочатку розглянемо перший напрямок. Депутат користується правом вирішального голосу з усіх питань, що розглядаються представницьким органом, а також комітетом, комісією, членом яких він є. Крім цього, депутат має право:
  обирати і бути обраним в комітети, комісії і на відповідні посади в представницькому органі місцевого самоврядування;
  висловлювати думку щодо персонального складу створюваних представницьким органом місцевого самоврядування органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються представницьким органом місцевого самоврядування;
  пропонувати питання для розгляду представницьким органом місцевого самоврядування;
  вносити проекти правових актів, а також поправок до них для розгляду на сесії (засіданні) представницького органу місцевого самоврядування;
  вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного, по порядку розгляду та суті обговорюваних питань на сесії (засіданні) представницького органу місцевого самоврядування;
  вносити пропозиції про заслуховування на сесії (засіданні) представницького органу місцевого самоврядування позачергового звіту або інформації органу або посадової особи місцевого самоврядування, підзвітної або підконтрольного відповідно до статуту муніципального освіти представницькому органу місцевого самоврядування;
  ставити питання про недовіру складу утворених або обраних представницьким органом місцевого самоврядування органів чи обраним, призначеним або затвердженим їм посадовим особам у випадках, встановлених статутом муніципального освіти;
  вносити в представницький орган місцевого самоврядування пропозиції про необхідність проведення перевірки виконання органами місцевого самоврядування, організаціями незалежно від організаційно-правових форм, розташованих на території муніципального освіти, статуту муніципального освіти і нормативних правових актів представницького органу місцевого самоврядування;
  брати участь у дебатах, ставити запитання доповідачам та головуючому на сесії (засідання) представницького органу місцевого самоврядування, вимагати відповіді, виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій і з мотивів голосування, давати довідки;
  оголошувати на сесіях (засіданнях) представницького органу місцевого самоврядування звернення громадян, що мають, на його думку, суспільне значення;
  звертатися з депутатським запитом;
  на включення до протоколу сесії (засідання) представницького органу місцевого самоврядування переданого головуючому тексту виступу, що не оприлюдненого у зв'язку з припиненням дебатів;
  здійснювати інші повноваження відповідно до федеральними законами, законами суб'єктів РФ, статутом муніципального освіти, нормативними правовими актами представницького органу місцевого самоврядування.
  Депутат бере участь у роботі комітетів, комісій, членом яких він є, вносить пропозиції, бере участь в обговоренні питань, що розглядаються та прийнятті рішень. Депутат може брати участь у роботі комітетів, комісій представницького органу місцевого самоврядування, членом яких він не є, брати участь в обговоренні питань, що розглядаються та прийнятті рішень з правом дорадчого голосу.
  У разі незгоди з рішенням комітету, комісії по проекту нормативного правового акта, прийнятого представницьким органом місцевого самоврядування, депутат має право внести свою пропозицію в письмовій формі в якості самостійної поправки до проекту відповідного нормативного правового акта. Внесені ним поправки підлягають обов'язковому розгляду представницьким органом місцевого самоврядування, і по них проводиться голосування.
  Депутат за рішенням представницького органу місцевого самоврядування може бути виведений зі складу комітету, комісії за систематичну неучасть в її роботі в порядку, встановленому регламентом представницького органу місцевого самоврядування, іншими нормативними правовими актами представницького органу місцевого самоврядування.
  Багато статути муніципальних утворень передбачають, що депутат зобов'язаний брати участь у сесіях (засіданнях) представницького органу місцевого самоврядування та в роботі його комітетів, комісій.
  При неможливості бути присутнім на сесії (засіданні) представницького органу місцевого самоврядування, на засіданні його комітету, комісії депутат завчасно інформує про це відповідно керівника представницького органу місцевого самоврядування, комітету, комісії. За рішенням представницького органу місцевого самоврядування прізвища депутатів, відсутніх на сесії (засіданні), із зазначенням причин відсутності можуть доводитися до виборців через засоби масової інформації.
  Депутат своєчасно інформується про час скликання, місце проведення сесії (засідання) представницького органу місцевого самоврядування, засідань її комітетів, комісій, питаннях, що виносяться на їх розгляд, а також отримує всі необхідні матеріали з даних питань. Порядок участі депутата в роботі представницького органу місцевого самоврядування, роботі його комітетів, комісій встановлюється регламентом представницького органу місцевого самоврядування.
  Депутат володіє дуже важливим правом - нормотворчої ініціативою, здійснюваної у формі внесення до представницького органу: проектів нормативних правових актів; проектів актів про внесення змін і доповнень до чинних нормативні правові акти представницького органу місцевого самоврядування; поправок до проектів нормативних правових актів представницького органу місцевого самоврядування.
  Пропозиції депутата, внесені в порядку нормотворчої ініціативи, підлягають обов'язковому розгляду представницьким органом місцевого самоврядування. Порядок здійснення депутатом нормотворчої ініціативи визначається регламентом представницького органу місцевого самоврядування.
  Робота депутата з виборцями та населенням муніципального освіти (другий напрямок) багато в чому залежить від його професійної та громадянської культури. Не секрет, що у людей завжди є маса питань до своїх обранців. Тому гостро стоїть питання про зворотний зв'язок депутатів зі своїми виборцями. Сьогодні в статутах багатьох муніципальних утворень закріплено, що депутат зобов'язаний підтримувати зв'язок з виборцями свого округу, відповідальний перед ними і їм підзвітним.
  Депутат в межах наданих йому повноважень: вживає заходів щодо забезпечення та захисту прав, свобод і законних інтересів своїх виборців; розглядає надійшли від виборців пропозиції, заяви і скарги, при необхідності направляє їх у відповідні органи державної влади, органи місцевого самоврядування, організації незалежно від організаційно -правових форм, здійснює контроль за їх своєчасним розглядом; бере участь у розгляді в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, організаціях незалежно від організаційно-правових форм питань, які зачіпають інтереси виборців; веде прийом громадян; вивчає громадську думку, при необхідності вносить пропозиції до відповідних органи державної влади та місцевого самоврядування, враховує їх при розробці нормативних правових актів представницького органу місцевого самоврядування; проводить збори виборців округу, зустрічі з трудовими колективами і населенням; бере участь у роботі органів територіального громадського самоврядування, в зборах виборців, у тому числі за місцем їх проживання , роботи, служби, навчання; використовує інші форми роботи з виборцями та населенням.
  Виборці можуть давати накази депутатові. Порядок організації роботи з наказами виборців визначається статутами муніципальних утворень або представницьким органом місцевого самоврядування. Депутат повинен інформувати виборців про свою діяльність під час зустрічей з ними, а також через засоби масової інформації, використовує інші форми інформації населення.
  Депутат зобов'язаний:
  дотримуватися правил службової етики, встановлені представницьким органом місцевого самоврядування. Відповідальність за порушення правил службової етики встановлюється регламентом представницького органу місцевого самоврядування в межах його компетенції;
  звітувати перед виборцями у строк, встановлений статутом муніципального освіти, нормативними правовими актами представницького органу місцевого самоврядування, як правило, не рідше двох разів на рік. Депутату забезпечуються необхідні умови для проведення зустрічей з виборцями округу. Для забезпечення звітів, зустрічей з виборцями, на прохання депутата органи місцевого самоврядування, муніципальні унітарні підприємства, муніципальні установи безоплатно виділяють приміщення, сповіщають громадян про час і місце проведення звітів, зустрічей, направляють для участі в них своїх представників, а також представляють необхідні довідкові та інформаційні матеріали, надають іншу допомогу;
  виконувати доручення представницького органу, доручення комітету, комісії, членом яких він є, дані в межах їх компетенції. Про результати виконання доручень депутат інформує відповідно до представницького органу місцевого самоврядування, комітет, комісію. У разі необхідності вносить до представницького органу місцевого самоврядування, комітет, комісію пропозиції про усунення виявлених недоліків, скасування незаконних рішень, притягнення до відповідальності осіб, які допустили порушення законів.
  Депутат бере участь у здійсненні контролю за дотриманням статуту муніципального освіти, нормативних правових актів представницького органу місцевого самоврядування шляхом участі у перевірках, підготовки пропозицій за результатами перевірок. Депутат має право вимагати негайного усунення порушення закону, прав, свобод, законних інтересів громадян, а в необхідних випадках звернутися до відповідних органів і посадових осіб з вимогою про припинення порушення. Факт порушення може фіксуватися в протоколі, складеному на вимогу депутата представником відповідного правоохоронного або контрольного органу.
  Посадові особи органів місцевого самоврядування, організацій незалежно від організаційно-правових форм, до яких звернена вимога депутата, зобов'язані негайно вжити заходів для усунення порушення, а за необхідності - для притягнення винних до відповідальності з наступним інформуванням про це депутата.
  З питань, пов'язаних з депутатською діяльністю, на території муніципального освіти депутат користується правом невідкладного прийому керівниками та іншими посадовими особами органів місцевого самоврядування, муніципальних підприємств та установ. При зверненні депутата до органів місцевого самоврядування, муніципальні підприємства та установи, що знаходяться на території муніципального освіти, їх посадові особи забезпечують депутата з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю, консультаціями фахівців, невідкладно (а при необхідності отримання додаткових матеріалів - у термін не пізніше 30 днів з дня отримання звернення) надають йому необхідну інформацію та документи з урахуванням вимог законодавства РФ про державну та комерційну таємницю.
  Депутат має переважне право виступати з питань депутатської діяльності в засобах масової інформації, що фінансуються повністю або частково з коштів місцевого бюджету. При цьому матеріали, що подаються депутатом, підлягають обов'язковому опублікуванню в цих засобах масової інформації у строк, узгоджений з депутатом. Редагування поданих депутатом матеріалів без його згоди не допускається. Водночас депутат несе відповідальність за достовірність матеріалів, що представляються їм до публікації.
  Органи державної влади суб'єктів РФ, органи місцевого самоврядування, організації незалежно від організаційно-правових форм, що знаходяться на території муніципального освіти, громадські об'єднання зобов'язані надавати депутату сприяння у здійсненні його повноважень. Водночас втручання депутата в господарську діяльність організацій незалежно від організаційно-правових форм, діяльність органів дізнання, органів прокуратури, слідчих і судів не допускається.
  Депутат, група депутатів з питань депутатської діяльності має право звертатися із запитом до керівників органів місцевого самоврядування, організацій незалежно від організаційно-правових форм, що перебувають на території муніципального освіти, з питань, що входять до компетенції органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування.
  Депутатський запит вноситься на сесії (засіданні) представницького органу місцевого самоврядування у письмовій формі, оголошується, і по ньому приймається відповідне рішення. Посадова особа, до якої звернуто депутатський запит, має дати відповідь на нього в усній формі на сесії (засіданні) або в письмовій формі не пізніше ніж через 15 днів з дня його одержання або в інший встановлений представницьким органом місцевого самоврядування термін. Депутатський запит і письмову відповідь на нього оголошуються головуючим або посадовою особою, до якої звернуто запит, на сесії (засіданні) представницького органу місцевого самоврядування або доводяться до відома депутатів іншим шляхом у порядку, встановленому регламентом представницького органу місцевого самоврядування.
  Депутати можуть, якщо це передбачено статутом муніципального освіти, мати помічників, які працюють за трудовим договором (контрактом), цивільно-правовим договором або на громадських засадах. Число помічників депутатів, які працюють за трудовим договором (контрактом), цивільно-правовим договором або на громадських засадах, встановлюється представницьким органом місцевого самоврядування. Трудовий договір (контракт) укладається на підставі заяви кандидата на посаду помічника депутата та подання депутата представницького органу місцевого самоврядування на строк, зазначений у поданні, але не перевищує строку повноважень депутата. Прийом на роботу помічника депутата оформляється розпорядженням керівника представницького органу місцевого самоврядування. На помічників депутатів, які працюють за трудовим договором (контрактом), поширюється дія законодавства РФ про працю з особливостями, передбаченими федеральними законами.
  При достроковому припиненні повноважень депутата повноваження помічника припиняються достроково з моменту припинення повноважень депутата за рішенням керівника представницького органу місцевого самоврядування. Порядок оплати праці помічників депутата, які працюють за трудовим договором (контрактом), цивільно-правовим договором, встановлюється представницьким органом місцевого самоврядування. Витрати на оплату праці помічників депутата відшкодовуються за рахунок коштів місцевого бюджету. Порядок провадження діяльності помічниками депутата встановлюється представницьким органом місцевого самоврядування.
  Форми діяльності та повноваження члена виборного органу. Повноваження членів представницьких (виборних) органів місцевого самоврядування аналогічні повноважень депутатів. Природно, вони мають і свої особливості. Так, член представницького органу муніципального утворення, який є головою даного муніципального освіти, в силу закону наділений статусом голови представницького органу і відповідним колом повноважень. З населенням, організаціями, іншими органами влади він взаємодіє в першу чергу як глава муніципального освіти, здійснюючи повноваження глави.
  Гарантії діяльності депутата, члена виборного органу. Депутати мають відповідні гарантії для здійснення своїх повноважень. Статути муніципальних утворень містять перелік таких гарантій, обсяг яких залежить від можливостей місцевого бюджету, політичних і економічних ситуацій в країні. Думається, що буде справедливим, якщо працює на постійній основі депутат після звільнення від займаної посади буде продовжувати протягом півроку отримувати, якщо він не влаштувався на нове місце роботи, встановлену йому середньомісячну заробітну плату з урахуванням індексації за рахунок коштів місцевого бюджету. Якщо за новим місцем роботи заробітна плата буде нижчою одержуваної депутатом, то протягом року йому може проводитися відповідна доплата за рахунок коштів місцевого бюджету. Такі соціальні гарантії вкрай важливі. Вони дозволяють залучити до представницьких органів найбільш підготовлених людей, що володіють високими професійними та цивільними якостями.
  Депутат, який працює на постійній основі, може бути звільнений від цієї роботи тільки за рішенням представницького органу з дотриманням всіх умов, передбачених статутами муніципальних утворень, регламентом представницького органу, а також інших рішень, що регламентують дане питання.
  Депутат представницького органу, не працюючий на постійній основі, не може бути звільнений з посади або переведений на нижчеоплачувану посаду за місцем своєї роботи в муніципальних підприємствах і установах без згоди представницького органу місцевого самоврядування.
  Всім депутатам гарантується відшкодування витрат, які вони понесли при виконанні депутатських обов'язків за рахунок місцевого бюджету. Депутати в більшості суб'єктів РФ користуються правом безкоштовного проїзду на території муніципального освіти на всіх видах наземного пасажирського транспорту за винятком таксі. Представницький орган місцевого самоврядування має право прийняти рішення про страхування життя і здоров'я депутата за рахунок коштів місцевого бюджету.
  До гарантій депутатської діяльності належить також депутатський імунітет - недоторканність депутатів. Гарантії прав депутатів при залученні їх до кримінальної або адміністративної відповідальності, затримання, арешт, обшук, допиті, вчинення стосовно їх інших кримінально-процесуальних та адміністративно-процесуальних дій, а також при проведенні оперативно-розшукових заходів стосовно депутатів, займаного ними житлового і (або) службового приміщення, їх багажу, особистих і службових транспортних засобів, листування, використовуваних ними засобів зв'язку, що належать їм документів встановлюються федеральними законами.
  Депутати не можуть бути притягнуті до кримінальної або адміністративної відповідальності (індемнітет) за висловлену думку, позицію, виражену при голосуванні, та інші дії, які відповідають статусу депутата, в тому числі після закінчення терміну їх повноважень. Це положення не поширюється на випадки, коли депутатом були допущені публічні образи, наклеп чи інші порушення, відповідальність за які передбачена федеральним законом.
  Таким чином, можна зробити висновок, що депутатська недоторканність (імунітет, індемнітет) дозволяє депутату представницького органу місцевого самоврядування безперешкодно здійснювати свої повноваження, без боязні можливих переслідувань за ті чи інші законні дії, волевиявлення при голосуванні.
  Неправомірне вплив на депутата, членів його сім'ї та інших родичів, виражене у вигляді насильства або погрози застосування насильства, надану в цілях припинення депутатської діяльності, зміни її характеру, тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством. Невиконання посадовими особами та іншими працівниками органів місцевого самоврядування законних вимог депутата або створення перешкод при здійсненні ним своїх повноважень, а також надання депутату свідомо помилкової інформації або недодержання встановлених законодавством строків та порядку надання інформації та відповідей на запити та звернення депутата тягне відповідальність, передбачену законодавством. Образа депутата чи розповсюдження спотвореної інформації про його депутатської діяльності тягнуть за собою відповідальність, передбачену законодавством.
  Члени виборних органів місцевого самоврядування мають гарантіями їх діяльності, аналогічними гарантіям депутатської діяльності. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування"
 1. § 4. Голосування з відкликання депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування.
    депутата, члена виборного органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи місцевого самоврядування - це дострокове позбавлення мандата такої особи з волі виборців. Відгук депутата, члена виборного органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи місцевого самоврядування, будучи однією з форм прямого волевиявлення громадян, грунтується на Конституції Російської Федерації
 2. § 4. Статус депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування
    депутата, члена виборного органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи місцевого самоврядування встановлюється статутом муніципального освіти і не може бути менше двох і більше п'яти років. Повноваження депутата, члена виборного органу місцевого самоврядування починаються з дня його обрання і припиняються з дня початку роботи виборного органу місцевого самоврядування нового скликання.
 3. § 2. Відповідальність органів, виборних посадових осіб місцевого самоврядування перед населенням
    депутатів, членів виборних органів місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до цього Закону. Підстави настання відповідальності депутатів, членів виборних органів місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування перед населенням і порядок вирішення відповідних питань визначаються статутами муніципальних утворень в
 4. § 1. Форми прямої демократії як елементи системи місцевого самоврядування
    депутатів, членів виборного органу місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування. Муніципальні вибори проводяться на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Новий Закон не вніс будь-яких істотних змін у цей інститут місцевої прямої демократії. Муніципальні вибори призначаються представницьким органом муніципального
 5. Коментар до п. 3 та п. 3.1
    депутата Ради Федерації і статусі депутата Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації "від 8 травня 1994 р. N 3-ФЗ є представник від суб'єкта Російської Федерації, уповноважений на підставі Федерального закону" Про порядок формування Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації "від 5 серпня 2000 р. N 113-ФЗ здійснювати в Раді Федерації Федеральних
 6. Стаття 12. Обов'язки поліції
    депутата Державної Думи і Генерального прокурора РФ може бути прийняте тільки Головою Слідчого комітету РФ, а щодо самого Голови Слідчого комітету РФ - виконуючим обов'язки Голови Слідчого комітету РФ на підставі висновку колегії, що складається з трьох суддів Верховного Суду РФ, прийнятого за поданням Президента РФ, про наявність у діях
 7. Коментар до статті 5.1
    депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації ". Згідно ст. 15 Федерального закону" Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації "референдум Російської Федерації призначається відповідно до Конституції РФ, Федеральним конституційним законом від 10 жовтня 1995 N 2-ФКЗ "Про референдум Російської
 8. § 4. Організація місцевої влади в радянський період. Місцеве самоврядування в пострадянський період
    депутатів прагнули або змінити органи місцевого самоврядування, або поставити їх під свій контроль. Поступово Ради депутатів змінювали на місцях органи земського і міського самоврядування. Конституція РРФСР 1918 р. встановила принцип єдності Рад як органів державної влади з жорсткою підпорядкованістю нижчих органів вищестоящим. У радянський час одним з основних принципів
 9. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
    депутатів вносить керівник представницького органу місцевого самоврядування відповідного муніципального освіти. При внесенні законопроекту повинні бути представлені наступні документи: супровідний лист, рішення представницького органу місцевого самоврядування про внесення законопроекту, пояснювальна записка, в якій відображені мета, характеристика, основні положення
 10. § 3. Муніципальні вибори.
    депутатів, членів виборного органу місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Гарантії виборчих прав громадян при проведенні муніципальних виборів, порядок призначення, підготовки, проведення, встановлення підсумків і визначення результатів муніципальних виборів встановлюються
© 2014-2022  yport.inf.ua