Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 3 та п. 3.1

60. Відповідно до підп. "А" п. 3 коментованої статті військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом, має право на дострокове звільнення з військової служби у зв'язку з істотним і (або) систематичним порушенням у відношенні його умов контракту.
Законодавець вперше закріпив вказане підставу звільнення з військової служби в коментованому Федеральному законі, надавши можливість звільнятися військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, у цій підставі.
Основними причинами звільнення з військової служби за розглянутій підставі, як правило, є: несвоєчасна виплата грошового забезпечення; незадоволення продовольчим та речовим забезпеченням; незабезпечення квартирним постачанням.
Як свідчить судова практика, при розгляді скарг суди обгрунтовано визнавали систематичними такі порушення, які мали місце неодноразово, а при вирішенні питання про те, чи є ці порушення істотними, виходили з обставин кожної конкретної справи. У тому числі враховувався вплив допущених порушень на сімейний і матеріальний стан заявника, стан здоров'я його та членів його сім'ї (див. с. 27 Огляду судової практики розгляду справ за скаргами військовослужбовців на дії і рішення органів військового управління і військових посадових осіб. Військова колегія Верховного суду Російської Федерації. 15 грудня 1998).
Відповідно до п. 6 постанови Пленуму Верховного суду Російської Федерації "Про деякі питання застосування судами законодавства про військовий обов'язок, військову службу і статус військовослужбовців" від 14 лютого 2000 р. N 9 істотним порушенням умов контракту з боку федерального органу виконавчої влади, в якому федеральним законом передбачена військова служба, може бути визнано таке порушення, через якого військовослужбовець позбувся можливості здійснювати свої конституційні права, або порушення, що позбавляє військовослужбовця або членів його сім'ї можливості скористатися найбільш значущими для них правами і пільгами, передбаченими законодавством про порядок проходження військової служби і статус військовослужбовців.
При вирішенні скарг на відмову в розірванні контракту про проходження військової служби у зв'язку з порушенням його умов з боку федерального органу виконавчої влади, в якому федеральним законом передбачена військова служба, питання про те, чи є допущені в стосовно військовослужбовця порушення умов контракту істотними, має вирішуватися судом індивідуально по кожній конкретній справі з урахуванням таких обставин, як сімейний і матеріальний стан військовослужбовця, місце його військової служби та умови її проходження, а також інших даних.
Систематичним порушенням умов контракту повинні визнаватися багаторазові порушення передбачених законодавством про статус військовослужбовців прав військовослужбовця (повторювані більше двох разів) протягом нетривалого часу.
Твердження про неможливість вирішення питання про дострокове звільнення в запас за названою підставою зважаючи на відсутність механізму такого звільнення необгрунтовані. Коментований Федеральний закон набув чинності в повному обсязі з дня його офіційного опублікування, та здійснення військовослужбовцям свого права, встановленого цим Законом, в силу ст.ст. 2, 18 Конституції Російської Федерації не може бути поставлено в залежність від наявності чи відсутності підзаконних нормативних актів. Як роз'яснило Головне управління кадрів Міністерства оборони Російської Федерації у вказівці від 16 квітня 1998 р. N 173/2/599 (зі змінами від 10 липня 1998 р. N 173/2/1102) у зв'язку з істотним і (або) систематичним порушенням в стосовно військовослужбовця умов контракту звільнення за вказаною підставі проводиться за обопільною згодою сторін, а за його відсутності військовослужбовець має право на звільнення за рішенням суду.
Таким чином, чинним в даний час федеральним законодавством про порядок проходження військової служби передбачені тільки ті підстави звільнення осіб з військової служби, які містяться в коментованій статті. На сьогодні в Російській Федерації немає жодного правового акту, який би обмежував право військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом, на звільнення з підстав, передбачених підпунктом. "А" п. 3 коментованої статті.
Враховуючи, що звільнення з військової служби у зв'язку з істотним і (або) систематичним порушенням умов контракту щодо військовослужбовця відбувається з вини держави, законодавець поширив на військовослужбовця, звільненого з військової служби за вказаною підставі, права і соціальні гарантії, передбачені законодавством Російської Федерації про статус військовослужбовців для військовослужбовців, звільнених з військової служби у зв'язку з організаційно-штатними заходами і громадян, звільнених з військової служби у цій підставі (п. 3.1 ст. 51 коментованого Федерального закону).
Військовослужбовець, що звільняється за вказаною підставі, за наявності загальної тривалості військової служби 10 років і більше, не може бути звільнений без надання житла за нормами, встановленими законодавством.
Одноразова допомога при звільненні з військової служби військовослужбовцю виплачується в таких же розмірах, як встановлені п. 3 ст. 23 Федерального закону "Про статус військовослужбовців" для військовослужбовців, які звільняються у зв'язку з організаційно-штатними заходами.
61. Звільнення з військової служби у зв'язку з визнанням військовослужбовця ВВК обмежено придатним до військової служби віднесено ст. 34 Положення про порядок проходження військової служби до звільнення з військової служби за станом здоров'я.
Громадянин, що надходить на військову службу за контрактом, повинен відповідати медичним вимогам військової служби до конкретних військово-обліковими спеціальностями. Для визначення відповідності громадянина встановленим вимогам проводиться медичний огляд.
Причина звільнення з військової служби у зв'язку з визнанням військово-лікарською комісією військовослужбовця обмежено придатним до військової служби полягає в невідповідності військовослужбовця вимогам, насамперед медичним, що пред'являються до громадян, які проходять військову службу за контрактом.
Згідно подп. "Г" п. 1 коментованої статті у разі визнання військовослужбовців до старшини (головного корабельного старшини) включно обмежено придатними до військової служби вони підлягають звільненню з військової служби в обов'язковому порядку, навіть всупереч їх бажанням продовжувати військову службу. Звільнення з військової служби таких військовослужбовців проводиться після отримання військовою частиною висновку ВЛК.
Разом з тим, згідно подп. "Б" п. 3 коментованої статті офіцер і прапорщик (мічман) має право на дострокове звільнення з військової служби у зв'язку з визнанням його військово-лікарською комісією обмежено придатним до військової служби.
Різниця двох підстав звільнення полягає в тому, що військовослужбовці до старшини (головного корабельного старшини) включно підлягають звільненню з військової служби всупереч їх бажанням продовжувати службу, а офіцери та прапорщики (мічмани) можуть продовжити військову службу і для звільнення з цієї підстави повинні подати рапорт, висловивши бажання звільнитися.
Визнання військовослужбовців обмежено придатними до військової служби проводиться військово-лікарськими комісіями відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу, затвердженим постановою Уряду Російської Федерації від 25 лютого 2003 р. N 123.
Відповідно до абз. 3 п. 9 Положення про військово-лікарську експертизу висновок військово-лікарської комісії (лікарсько-льотної комісії) про придатність до військової служби (льотної роботи), службі в органах дійсно протягом року з моменту медичного огляду, якщо інше не визначено в цьому ув'язненні.
Якщо в стані здоров'я оглянутий відбулися зміни, що дають підстави для перегляду укладання військово-лікарської комісії (лікарсько-льотної комісії), проводиться повторний медичний огляд. Після повторного медичного огляду раніше винесене висновок військово-лікарської комісії (лікарсько-льотної комісії) стає недійсним.
За наявності у офіцерів, прапорщиків, мічманів захворювань, за якими розкладом хвороб передбачається індивідуальна оцінка категорії придатності до військової служби, придатності до служби з військово-облікової спеціальності, висновок про придатність до військової служби, придатності до служби з військово-облікової спеціальності виноситься з урахуванням спеціальності, досвіду служби з військово-облікової спеціальності та військової посади, яку займають або на яку призначаються оглянутого, з урахуванням їх стану здоров'я, думок командування і лікаря частини про здатність зазначених військовослужбовців виконувати обов'язки військової служби , служби з військово-облікової спеціальності, викладених у службовій та медичної характеристиках.
Офіцери, прапорщики, мічмани, визнані придатними до військової служби з незначними обмеженнями або обмежено придатними до військової служби, визнаються не придатними до служби в Повітряно-десантних військах, плаваючому складі Військово-морського флоту і Прикордонної служби ФСБ Росії, морській піхоті, у спеціальних спорудах, якщо інше не визначено розкладом хвороб (п. 29 Положення про військово-лікарську експертизу).
При медичному огляді військовослужбовця, який проходить військову службу за контрактом і у якого закінчується термін військової служби, висновок про необхідність надання відпустки по хвороби не виноситься (п. 34 Положення про військово-лікарську експертизу).
62. Звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, за сімейними обставинами відповідно до подп. "В" коментованого пункту провадиться, якщо військовослужбовець подав рапорт про звільнення з військової служби:
- у зв'язку з неможливістю проживання члена сім'ї військовослужбовця за медичними показаннями в місцевості, в якій військовослужбовець проходить військову службу, і при відсутності можливості переведення військовослужбовця до нового місця військової служби, сприятливому для проживання зазначеного члена сім'ї;
- у зв'язку із зміною місця військової служби чоловіка-військовослужбовця (дружини-військовослужбовцем), пов'язаним з необхідністю переїзду сім'ї в іншу місцевість;
- у зв'язку з необхідністю постійного догляду за батьком, матір'ю, дружиною, чоловіком, рідним братом, рідною сестрою, дідусем, бабусею або усиновлювачем, нужденними за станом здоров'я відповідно до висновку органу державної служби медико-соціальної експертизи за їх місцем проживання постійного стороннього догляду (допомоги, нагляді) або є інвалідами I або II групи, громадянами похилого віку (жінки старше 55 років, чоловіки старше 60 років) або особами, які не досягли віку 18 років, за відсутності інших осіб, зобов'язаних за законом утримувати зазначених громадян;
- у зв'язку з необхідністю догляду за дитиною, яка не досягла віку 18 років, якого військовослужбовець виховує без матері (батька).
Зазначений перелік причин для звільнення з військової служби є вичерпним і не підлягає розширеному тлумаченню. У даному випадку сімейні обставини виступають умовою, супутнім звільненню з військової служби і з ним пов'язаним.
63. Неможливість проживання члена сім'ї військовослужбовця за медичними показаннями в місцевості, в якій військовослужбовець проходить військову службу, визначається при огляді членів сім'ї в ВВК відповідно до пп. 187-185 Інструкції про порядок проведення військово-лікарської експертизи в Збройних Силах Російської Федерації, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 20 серпня 2003 р. N 200.
Огляд членів сімей військовослужбовців для визначення придатності до проживання в окремих районах і місцевостях з несприятливими кліматичними умовами, на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС (зона відселення, зона з правом на відселення, зона проживання з пільговим соціально-економічним статусом), проводиться за направленням командира військової частини, в якій військовослужбовець проходить військову службу.
Направлення на огляд може бути підписана начальником штабу (від начальника штабу полку та вище) або начальником кадрового органу (від начальника відділу кадрів з'єднання і вище) з посиланням на рішення відповідного командира (начальника).
У напрямку вказується конкретна місцевість (місто, район, область, автономна область, автономний округ, край, республіка), куди направляється для проходження військової служби або де проходить військову службу військовослужбовець, мета огляду, а також стосується чи не стосується зазначена місцевість до районів Крайньої Півночі і прирівняним до них місцевостях, високогірним місцевостям, місцевостям з несприятливими кліматичними умовами, до територій (зонах), які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС.
Медичні протипоказання до проживання членів сімей військовослужбовців встановлюються для районів Крайньої Півночі і місцевостей, прирівняних до районів Крайньої Півночі, високогірних місцевостей, місцевостей у Республіці Бурятія, Республіці Тива, Читинської області, що не увійшли до переліку районів Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостей, місць дислокації військових формувань Російської Федерації в Республіці Таджикистан, а також для територій Республіки Казахстан, які належали раніше до міста ленінських Кзил-Ординський області і підлеглим йому територіям, місту Приозерськ Джезказганской області, місту Емба Мугоджарскіх району Актюбінської області, місту Балхаш Карагандинської області і підлеглим йому територіям.
  Перелік медичних протипоказань до проходження військової служби військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, до проживання членів їх сімей в окремих районах і місцевостях з несприятливими кліматичними умовами встановлено додатком N 13 до вищеназваної Інструкції.
  Перелік медичних протипоказань до проживання членів сімей військовослужбовців на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, встановлений додатком N 14 до вищеназваної Інструкції.
  Огляд проводиться лікарями-спеціалістами: хірургом, терапевтом (дітей до 15 років - педіатром), невропатологом, окулістом, оториноларингологом, а жінок - також і гінекологом. У разі потреби до огляду залучаються лікарі інших спеціальностей.
  До початку огляду, проводяться:
  - Флюорографічне (рентгенологічне) дослідження органів грудної клітки (дітям з 15 років) у двох проекціях (якщо воно не проводилося або в медичних документах відсутні відомості про даному дослідженні протягом останніх шести місяців);
  - ЕКГ-дослідження в спокої і після навантаження;
  - Загальний аналіз крові;
  - Загальний аналіз сечі.
  При визначенні придатності до проживання на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, проводяться загальний аналіз крові, дослідження рівня тромбоцитів у крові, крові на наявність ВІЛ-інфекції та імунного статусу.
  Особам старше 40 років проводяться вимірювання внутрішньоочного тиску, визначення рівня цукру в крові.
  За медичними показаннями можуть проводитися інші дослідження.
  При огляді членів сімей військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, ВЛК виносить висновок:
  - Про придатності або непридатності до проживання в місцевості, зазначеної в напрямку;
  - Про потребу у тривалому (більше 12 місяців) лікуванні та спостереженні в спеціалізованій установі державної або муніципальної системи охорони здоров'я, в навчанні, вихованні в спеціалізованих навчальних закладах, відсутніх в місцевості, в яку переводиться військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом, або в якій він проходить військову службу;
  - Про категорії адміністративного центру (республіканський, крайової, обласної), де може бути надана спеціалізована медична допомога або є спеціальні (корекційні) освітні установи;
  - Про їх транспортабельності.
  При захворюваннях, що вимагають тривалого (більше 12 місяців) лікування та спостереження в спеціалізованому медичному закладі, члени сім'ї військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом, направляються за зверненням військовослужбовця на огляд командиром військової частини, в якій військовослужбовець проходить військову службу, у випадках, коли по висновком клініко-експертної комісії установи державної або муніципальної системи охорони здоров'я, військово-медичної установи, а при її відсутності - консиліуму лікарів військово-медичної установи вони визнані такими, що потребують направлення на лікування за межі адміністративної території або коли за висновком медико-педагогічної комісії визнані нужденними в навчанні або вихованні в спеціальних (корекційних) освітніх установах, відсутніх в місцевості, в яку переводиться військовослужбовець або в якій він проходить військову службу.
  Наявність у членів сім'ї військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом, хвороб або дефектів розвитку, що вимагають тривалого (більше 12 місяців) лікування в спеціалізованих медичних установах або навчання (виховання) у спеціальних (корекційних) освітніх установах (дитячих садах-інтернатах, школах-інтернатах для сліпих, погано бачать, глухонімих, розумово відсталих, хворих на сколіоз та ін.), які відсутні в місцевості, в яку переводиться військовослужбовець або в якій він проходить військову службу, є протипоказанням до проживання членів сім'ї військовослужбовця в цих місцевостях.
  Відомості про наявність і місце розташування відповідних спеціалізованих медичних установ, спеціальних навчальних закладів ВВК отримує за запитом з органів управління охороною здоров'я або освітою суб'єктів Російської Федерації.
  Огляд члена сім'ї військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом, для визначення його транспортабельності або нетранспортабельності до місця проходження служби військовослужбовцям або при переміщенні військовослужбовця до нового місця служби проводиться за направленням командира військової частини, в якій військовослужбовець проходить військову службу, або кадрового органу за зверненням військовослужбовця . Підставою для прийняття висновку про нетранспортабельності є таке порушення функцій організму, коли транспортування хворого (незалежно від відстані та виду транспорту) може спричинити за собою різке погіршення стану здоров'я або смертельний результат.
  За результатами огляду членів сім'ї військовослужбовця ВВК виносить одну з таких висновків:
  а) на підставі Переліку медичних протипоказань (додаток N 13 до Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації 2003 р. N 200) придатний до проживання у (вказати район або місцевість з несприятливими кліматичними умовами);
  б) на підставі Переліку медичних протипоказань (додаток N 13 до Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації 2003 р. N 200) не придатний до проживання (вказати район або місцевість з несприятливими кліматичними умовами);
  в) на підставі п. 182 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації 2003 р. N 200, потребує тривалого лікування (спостереженні) в спеціалізованому медичному закладі (вказати профіль медичної установи охорони здоров'я) та у проживанні (вказати суб'єкт Російської Федерації, місто, район);
  г) на підставі п. 182 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації 2003 р. N 200, потребує вихованні, навчанні в спеціальному (коррекционном) освітньому закладі (вказати тип установи) та у проживанні (вказати суб'єкт Російської Федерації, місто, район);
  д) на підставі п. 182 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації 2003 р. N 200, не потребує тривалому лікуванні (спостереженні) в спеціалізованому медичному закладі;
  е) на підставі п. 182 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації 2003 р. N 200, не потребує вихованні, навчанні в спеціальному (коррекционном) освітньому закладі;
  ж) на підставі п. 184 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації 2003 р. N 200, у зв'язку з нетранспортабельних переїзд (вказати суб'єкт Російської Федерації, місто, район) протипоказаний;
  з) на підставі п. 184 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації 2003 р. N 200, протипоказань до переїзду (вказати суб'єкт Російської Федерації, місто, район) немає;
  і) на підставі Переліку медичних протипоказань (додаток N 14 до Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації 2003 р. N 200) придатний до проживання в умовах підвищеного ризику радіаційного збитку на територіях, що зазнали радіаційного забруднення внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;
  к) на підставі Переліку медичних протипоказань (додаток N 14 до Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації 2003 р. N 200) не придатний до проживання в умовах підвищеного ризику радіаційного збитку на територіях, що зазнали радіаційного забруднення внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;
  л) на підставі Переліку медичних протипоказань (додаток N 14 до Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації 2003 р. N 200) придатний до проживання в зонах проживання з правом на відселення, з пільговим соціально-економічним статусом на територіях, що зазнали радіаційного забруднення внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;
  м) на підставі Переліку медичних протипоказань (додаток N 14 до Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації 2003 р. N 200) не придатний до проживання в зонах проживання з правом на відселення, з пільговим соціально-економічним статусом на територіях, що зазнали радіаційного забруднення внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС.
  Таким чином, звільнення військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом, за сімейними обставинами в зазначеному випадку проводиться на підставі свідоцтва про хворобу і висновку ВЛК про неможливість члена сім'ї військовослужбовця проживати в місцевості, де військовослужбовець проходить військову службу, за відсутності можливості переведення до нового місця служби , де його члени сім'ї могли б проживати з урахуванням свого стану здоров'я.
  64. Військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом, має право на звільнення за сімейними обставинами у зв'язку зі зміною місця військової служби чоловіка-військовослужбовця (дружини-військовослужбовцем), пов'язаним з необхідністю переїзду сім'ї в іншу місцевість.
  При визначенні зазначеної причини звільнення з військової служби військовослужбовців законодавець виходив з інтересів сім'ї як основи, осередку суспільства на підставі конституційного положення про захист державою сім'ї (ч. 1 ст. 38 Конституції Російської Федерації). У цьому зв'язку законодавцем були прийняті до уваги норми СК РФ про те, що здійснення членами сім'ї своїх прав і виконання своїх обов'язків не повинні порушувати права, свободи і законні інтереси інших членів сім'ї та інших громадян. Сімейні права охороняються законом, за винятком випадків, якщо вони здійснюються в суперечності з призначенням цих прав (пп. 1 і 2 ст. 7 СК РФ).
  Зазначена причина може з'явитися причиною підстави звільнення з військової служби у разі, якщо в сім'ї чоловік і дружина є військовослужбовцями і одного з них переводять для проходження військової служби в іншу місцевість, для чого необхідний переїзд сім'ї з одного населеного пункту в інший на нове місце проживання.
  У даному випадку дотримується рівність прав військовослужбовців чоловічої та жіночої статі на звільнення з військової служби за сімейними обставинами, так як право на звільнення виникає зі зміною місця військової служби як чоловіка-військовослужбовця, так і дружини-військовослужбовцем.
  Звільнення з військової служби в даних випадках проводиться на підставі рапорту військовослужбовця та документів, що підтверджують зазначені обставини (копія припису про прямування до нового місця служби, витяг з наказу про призначення на військову посаду в іншу місцевість тощо) (п. 9 примітки до Примірного зразкам формулювань наказів про звільнення з військової служби офіцерів, прапорщиків (мічманів) (вказівка ГУК та ВО МО РФ від 16 квітня 1998 р. N 173/2/599, із змінами від 10 липня 1998 р. N 173/2/1102).
  65. Військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом, має право звільнитися за сімейними обставинами у зв'язку з необхідністю постійного догляду за батьком, матір'ю, дружиною, чоловіком, рідним братом, рідною сестрою, дідусем, бабусею або усиновлювачем, нужденними за станом здоров'я відповідно до висновку органу державної служби медико-соціальної експертизи за їх місцем проживання постійного стороннього догляду (допомоги, нагляді) або є інвалідами I або II групи чи особами, які досягли пенсійного віку по старості або не досягли віку 18 років, за відсутності інших осіб, зобов'язаних за законом утримувати зазначених громадян.
  Огляд ВВК членів сімей військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, для визначення потреби в постійному сторонньому догляді не проводиться. З вересня 1996 ці функції покладені на органи державної служби медико-соціальної експертизи.
  Органи державної служби медико-соціальної експертизи повинні видавати висновок про необхідність постійного стороннього догляду (допомоги, нагляду) за місцем проживання батька, матері, дружини, чоловіка, рідного брата, рідної сестри, дідусі, бабусі чи усиновлювачів.
  Крім нужденності стороннього догляду (допомоги, нагляді), необхідними умовами звільнення з військової служби за вказаними сімейними обставинами є відсутність інших осіб, зобов'язаних за законом доставляти зазначеним громадянам зміст і піклуватися про них.
  СК РФ (ст. 2) передбачено, що до членів сім'ї відносяться: подружжя, батьки і діти (усиновителі та усиновлені), а також в деяких випадках і межах, встановлених сімейним законодавством, брати і сестри, дідусі та бабусі, фактичні вихователі, вітчим і мачуха.
  У гол. 14 і 15 СК РФ встановлено обов'язки членів сім'ї за змістом осіб, зазначених у ст. 2 СК РФ.
  Так, чоловік зобов'язаний матеріально підтримувати іншого чоловіка відповідно до ст. 89 СК РФ. Разом з тим, за законом працездатні повнолітні діти зобов'язані утримувати своїх непрацездатних потребують допомоги батьків і піклуватися про них.
  У ст. 93 СК РФ передбачено, що неповнолітні потребують допомоги брати і сестри в разі неможливості одержання утримання від своїх батьків мають право на отримання у судовому порядку аліментів від своїх працездатних повнолітніх братів і сестер, що володіють для цього засобами. Таке ж право надається непрацездатним потребують допомоги повнолітнім братам і сестрам, якщо вони не можуть отримати зміст від своїх працездатних повнолітніх дітей, подружжя (колишнього подружжя) або від батьків.
  Відповідно до ст. 94 СК РФ неповнолітні потребують допомоги онуки в разі неможливості одержання утримання від своїх батьків мають право на отримання у судовому порядку аліментів від своїх дідуся і бабусі, що володіють необхідними для цього засобами. Таке ж право надається повнолітнім непрацездатним потребують допомоги онукам, якщо вони не можуть отримати зміст від своїх подружжя (колишнього подружжя) або від батьків.
  Непрацездатні потребують допомоги дідусь і бабуся в разі неможливості одержання утримання від своїх повнолітніх працездатних дітей або від чоловіка (колишнього чоловіка) мають право вимагати в судовому порядку отримання аліментів від своїх працездатних повнолітніх онуків, що володіють необхідними для цього засобами, що передбачено ст. 95 СК РФ.
  Обов'язок вихованців утримувати своїх фактичних вихователів встановлена ст. 96 СК РФ. Так, непрацездатні потребують особи, які здійснювали фактичне виховання та утримання неповнолітніх дітей, мають право вимагати в судовому порядку надання утримання від своїх працездатних вихованців, які досягли повноліття, якщо вони не можуть отримати зміст від своїх повнолітніх працездатних дітей або від подружжя (колишнього подружжя).
  Суд вправі звільнити вихованців від обов'язку утримувати фактичних вихователів, якщо останні містили і виховували їх менше п'яти років, а також якщо вони містили і виховували своїх вихованців неналежним чином.
  Обов'язок вихованців утримувати своїх фактичних вихователів не покладено на осіб, що перебували під опікою (піклуванням), або на осіб, які перебували на вихованні в прийомних сім'ях.
  Обов'язки пасинків і падчерок за змістом вітчима і мачухи покладені на них ст. 97 СК РФ.
  Непрацездатні потребують допомоги вітчим і мачуха, які виховували і містили своїх пасинків або падчерок, мають право вимагати в судовому порядку надання утримання від працездатних повнолітніх пасинків або падчерок, що володіють необхідними для цього засобами, якщо вони не можуть отримати зміст від своїх повнолітніх працездатних дітей або від подружжя (колишнього подружжя).
  Суд вправі звільнити пасинків і падчерок від обов'язків утримувати вітчима або мачуху, якщо останні виховували і містили їх менше п'яти років, а також якщо вони виконували свої обов'язки по вихованню чи змісту пасинків і падчерок неналежним чином.
  66. Звільнення військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом, за сімейними обставинами у зв'язку з необхідністю догляду за дитиною, яка не досягла віку 18 років, які виховує без матері (батька), проводиться на підставі рапорту військовослужбовця та документів, що підтверджують зазначені обставини.
  Дитиною визнається особа, яка не досягла віку 18 років (повноліття) (ст. 54 СК РФ).
  Необхідність догляду за дитиною, які виховує без матері (батька), виникає в наступних випадках:
  - Смерті матері (батька);
  - Визнання судом матері (батька) дитини безвісно відсутньою (відсутнім);
  - Визнання судом матері (батька) дитини недієздатною (недієздатною);
  - Засудження матері (батька) дитини за вчинення злочину до позбавлення або обмеження волі;
  - Позбавлення матері (батька) дитини батьківських прав;
  - Обмеження матері (батька) дитини в батьківських правах;
  - Відібрання дитини у матері (батька);
  - Тривалого перебування в лікувальному закладі матері (батька) дитини;
  - В інших випадках, передбачених законодавством.
  Підтвердження обставин необхідності догляду за дитиною, які виховує без матері (батька), проводиться на підставі наступних документів:
  - Свідоцтва про смерть;
  - Рішення суду про визнання громадянина безвісно відсутнім;
  - Рішення суду про визнання громадянина недієздатним;
  - Вироку суду до позбавлення або обмеження волі;
  - Рішення суду про позбавлення батьківських прав;
  - Рішення суду про обмеження батьківських прав;
  - Рішення (постанови) органу опіки та піклування про відібрання дітей у батька (матері);
  - Інших документів, що підтверджують зазначені обставини.
  Відповідно до ст. 20 СК РФ суперечки про виховання дітей, що виникають між подружжям, один з яких визнано судом недієздатним або засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі на термін понад три роки, розглядаються в судовому порядку незалежно від розірвання шлюбу в органах запису актів громадянського стану.
  Позбавлення батьківських прав провадиться у випадках:
  - Ухилення від виконання обов'язків батьків, у тому числі за злісне ухилення від сплати аліментів;
  - Відмови без поважних причин взяти свою дитину з пологового будинку (відділення) чи іншого лікувального закладу, виховного закладу, установи соціального захисту населення або інших аналогічних установ;
  - Зловживання своїми батьківськими правами. Так, способи виховання дітей повинні виключати зневажливе, жорстоке, грубе, таке, що принижує людську гідність поводження, образу або експлуатацію дітей;
  - Жорстокого поводження з дітьми, у тому числі здійснення фізичного або психічного насильства над ними, замаху на їх статеву недоторканність;
  - Хвороби хронічний алкоголізм чи наркоманію;
  - Вчинення умисного злочину проти життя чи здоров'я своїх дітей або життя чи здоров'я чоловіка (ст. 69 СК РФ).
  Позбавлення батьківських прав провадиться в судовому порядку.
  Справи про позбавлення батьківських прав розглядаються за заявою одного з батьків (осіб, які їх замінюють), прокурора, а також за заявами органів або установ, на які покладено обов'язки з охорони прав неповнолітніх дітей (органів опіки та піклування, комісій у справах неповнолітніх, установ для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, та ін.)
  Справи про позбавлення батьківських прав розглядаються за участю прокурора і органу опіки та піклування.
  Позбавлені батьківських прав втрачають всі права, засновані на факті спорідненості з дитиною, щодо якої вони були позбавлені батьківських прав, у тому числі право на одержання від нього утримання, а також право на пільги і державні допомоги, встановлені для громадян, які мають дітей.
  Відповідно до ст. 73 СК РФ суд може з урахуванням інтересів дитини прийняти рішення про відібрання дитини у матері (батька) без позбавлення її (його) батьківських прав.
  Обмеження батьківських прав допускається, якщо залишення дитини з матір'ю (батьком) небезпечно для нього за обставинами, від неї (нього) не залежних (психічний розлад або інше хронічне захворювання, збіг важких обставин і ін.)
  Обмеження батьківських прав допускається також у випадках, якщо залишення дитини з матір'ю (батьком) внаслідок її (його) поведінки є небезпечним для дитини, але не встановлені достатні підстави для позбавлення її (його) батьківських прав. Якщо мати (батько) не змінить своєї поведінки, орган опіки та піклування після закінчення шести місяців після винесення судом рішення про обмеження батьківських прав зобов'язаний пред'явити позов про позбавлення матері (батька) батьківських прав до закінчення цього терміну.
  Позов про обмеження батьківських прав може бути пред'явлений близькими родичами дитини, органами та установами, на які законом покладено обов'язки з охорони прав неповнолітніх дітей, дошкільними освітніми установами, загальноосвітніми установами й іншими установами, а також прокурором.
  Справи про обмеження батьківських прав розглядаються за участю прокурора і органу опіки та піклування.
  Мати (батько), батьківські права якої (якого) обмежені судом, втрачає право на особисте виховання дитини, а також право на пільги і державні допомоги, встановлені для громадян, які мають дітей.
  При безпосередній загрозі життю дитини чи її здоров'ю орган опіки та піклування має право негайно відібрати дитину у матері (батька) (ст. 77 СК РФ).
  При відібрання дитини орган опіки та піклування зобов'язаний негайно повідомити прокурора, забезпечити тимчасове влаштування дитини і протягом семи днів після винесення органом місцевого самоврядування акта про відібрання дитини звернутися до суду з позовом про позбавлення батьківських прав або про обмеження батьківських прав.
  В інших випадках, пов'язаних з вирішенням спірних питань виховання дітей, суди відповідно до ст. 78 СК РФ до участі у справі залучають орган опіки та піклування.
  Орган опіки та піклування зобов'язаний провести обстеження умов життя дитини та особи, яка претендує на його виховання, і представити суду акт обстеження і засноване на ньому висновок по суті спору.
  Таким чином, звільнення з військової служби за сімейними обставинами військовослужбовців, що проходять її за контрактом, проводиться на підставі причин, зазначених у подп. "В" п. 3 коментованої статті, що вимагають присутності військовослужбовця в сім'ї, що не дає йому можливості виконувати обов'язки військової служби.
  67. Членом Ради Федерації відповідно до п. 1 ст. 1 Федерального закону "Про статус депутата Ради Федерації і статусі депутата Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації" від 8 травня 1994 р. N 3-ФЗ є представник від суб'єкта Російської Федерації, уповноважений на підставі Федерального закону "Про порядок формування Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації "від 5 серпня 2000 р. N 113-ФЗ здійснювати в Раді Федерації Федеральних зборів Російської Федерації законодавчі та інші повноваження.
  Член Ради Федерації - представник від законодавчого (представницького) органу державної влади суб'єкта Російської Федерації обирається законодавчим (представницьким) органом державної влади суб'єкта Російської Федерації на термін повноважень цього органу, а при формуванні законодавчого (представницького) органу суб'єкта Російської Федерації шляхом ротації - на термін повноважень одноразово обраних депутатів цього органу.
  Член Ради Федерації - представник від двопалатного законодавчого (представницького) органу державної влади суб'єкта Російської Федерації обирається по черзі від кожної палати на половину терміну повноважень відповідної палати.
  Представник у Раді Федерації від виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації призначається вищою посадовою особою суб'єкта Російської Федерації (керівником вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) на термін його повноважень.
  В даний час відповідно до ст. 45 коментованого Федерального закону військовослужбовцям, які здійснюють повноваження членів Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації, військова служба в займаної посади зупиняється на весь термін їх повноважень з припиненням дії контракту про проходження ними військової служби і заліком терміну призупинення військової служби до вислуги років військовослужбовця. При подачі військовослужбовцям рапорту про призупинення військової служби слід керуватися наказом міністра оборони Російської Федерації "Про забезпечення виборчих прав військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації" від 1 серпня 1997 р. N 310.
  Зазначені особи в установленому порядку звільняються від займаної посади, і з дня звільнення з посади виплата грошового забезпечення та додаткові грошові виплати їм не виробляються. Їх особисті справи знаходяться в кадрових підрозділах відповідних державних органів.
  Військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом, має право на дострокове звільнення з військової служби у зв'язку із здійсненням ним повноважень члена Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації на підставі, передбаченій подп. "Г" п. 3 коментованої статті. Причина цього звільнення полягає в тому, що військовослужбовець здійснює повноваження члена Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації на постійній основі, при цьому він не виконує обов'язків військової служби.
  Для звільнення по зазначеній підставі військовослужбовець подає рапорт про бажання звільнитися з військової служби та подає копію протоколу виборчої комісії про підсумки голосування (п. 11 примітки до Примірного зразкам формулювань наказів про звільнення з військової служби офіцерів, прапорщиків (мічманів) (вказівка ГУК та ВО МО РФ від 16 квітня 1998 р. N 173/2/599, із змінами від 10 липня 1998 р. N 173/2/1102).
  Якщо військовослужбовцю на період здійснення повноважень члена Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації була припинена військова служба, то з дня припинення підстав для призупинення військової служби він укладає новий контракт про проходження військової служби або звільняється з військової служби з підстав та в порядку, зазначеним у коментованій статті .
  68. Військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом, має право на дострокове звільнення з військової служби у зв'язку з обранням його депутатом Державної Думи Федеральних зборів Російської Федерації, депутатом законодавчого (представницького) органу суб'єкта Російської Федерації, головою виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації або депутатом представницького органу муніципального утворення і здійсненням зазначених повноважень на постійній основі.
  Звільнення з військової служби в такому випадку проводиться відповідно до подп. "Д" п. 3 коментованої статті.
  69. Військова служба військовослужбовців, обраних депутатами Державної Думи Федеральних зборів Російської Федерації, законодавчих (представницьких) органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, главами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, а також депутатами представницьких органів місцевого самоврядування, главами муніципальних утворень і іншими посадовими особами місцевого самоврядування, якщо заняття виборної посади передбачає здійснення повноважень на постійній та оплачуваній основі, зупиняється з дня обрання на термін їх повноважень (п. 2 Указу Президента Російської Федерації "Про забезпечення виборчих прав військовослужбовців, співробітників органів внутрішніх справ Російської Федерації, федеральних органів податкової поліції та працівників органів прокуратури Російської Федерації "від 30 травня 1997 р. N 535).
  З моменту призупинення військової служби на займаній посаді припиняється дія контракту про проходження військової служби та зазначеним військовослужбовцям зараховується термін призупинення військової служби у вислугу років.
  Зазначені особи в установленому порядку звільняються від займаної посади, і з дня звільнення з посади виплата грошового забезпечення та додаткові грошові виплати їм не виробляються. Їх особисті справи знаходяться в кадрових підрозділах відповідних державних органів.
  70. На військовослужбовців при звільненні з військової служби з підстав, передбачених підпунктом. "А", "г" і "д" п. 3 коментованої статті, і громадян, звільнених з військової служби за даними підставах, поширюються права і соціальні гарантії, передбачені законодавством Російської Федерації про статус військовослужбовців для військовослужбовців при звільненні з військової служби у зв'язку з організаційно-штатними заходами і громадян, звільнених з військової служби у цій підставі. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Коментар до п. 3 та п. 3.1"
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
    Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
    Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
    Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
    Одна з важливих складових частин виборів - інформаційні відносини. Без активно циркулює в суспільстві в період виборчої кампанії інформації виборцям важко визначитися у власному остаточному виборі. Інформаційне забезпечення виборів включає: інформування виборців та передвиборчу агітацію. Кожна з двох частин сприяє усвідомленому волевиявленню громадян, гласності
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
    До всіх тем Автономов А.С. Правові та фінансові основи самоврядування в Російській Федерації: Навчальний посібник. М., 2002. Баранців В.А. Муніципальне право: Підручник. М., 2000. Видрін І.В. Муніципальне право Росії. М., 2004. Видрін І.В., Кокоть О.М. Муніципальне право Росії: Підручник. М., 1999. Князєв С.Д., Хрустальов Е.Н. Російське муніципальне право: Навчальний посібник.
 6. § 1. Поняття комерційного права
    Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
    Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
    Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua