Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне право → 
Конституційне право
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
О. Г. Румянцев Основи конституційного ладу Росії (поняття, зміст, питання становлення) 1994
Монографія О. Г. Румянцева - наукове дослідження, в якому комплексно, у взаємозв'язку розглядаються питання теорії і практики російського конституціоналізму. Автор - к.ю.н., відповідальний секретар Конституційної комісії РФ в 1990-1993-х роках, один з авторів проекту нової Конституції Росії - не ухиляється від обговорення гострих політичних аспектів російського конституціоналізму, які стали в останні роки причиною гострої боротьби. Дослідження містить безліч відпрацьованих моделей і розгорнутих норм, які можуть бути затребувані в ході подальших, більш зважених перетворень в Росії. Книга призначена всім, хто цікавиться проблемами становлення конституційного ладу в Росії, а також рекомендується до використання в вузах в якості додаткового матеріалу з курсу конституційного (державного) права Росії.
Під редакцією професора В.В.Маклакова ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 1996
Розглядаються конституційне право і політичні інститути 15 держав: США, Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Швейцарії, Японії, Індії, Індонезії, Бразилії, Китайської Народної Республіки, Польщі, Угорщини та Болгарії. Враховані як зміни в законодавстві цих країн, так і нові підходи до вивчення і сприйняття конституційного права цих держав в Росії. Для викладачів, аспірантів і студентів юридичних вузів. Цей навчальний посібник написаний відповідно з країнознавчої частиною програми курсу Конституційного (державно-го) права зарубіжних країн, що діє в Московської державної юридичної академії. Посібник з-тримає виклад основних питань кожної з обов'язкових для засвоєння студентами конституційно-правових систем. У ньому розглянуто політичні інститути та конституційне право 15 держав: США, Великобританії, Франції, Герма-ванні, Італії, Іспанії, Швейцарії, Японії, Індії, Індонезії, Бразилії, Китайської Народної Республіки, Польщі, Угорщини та Болгарії. Необхідність видання викликається катастрофічною нестачею літератури з названої навчальної дисципліни, а також відбулися останнім часом змінами у підходах до вивчення і сприйняття зарубіжного права взагалі і констатує-Ціон права зокрема. Читачі повинні мати на увазі, що в посібнику викладається матеріал, який зазнає постійних змін. Факти-чний і нормативний матеріал, в основному, дан станом на середину 1995 Посібник адресується в першу чергу студентам юридичних вузів і факультетів, аспірантам та викладачам і всім, хто цікавиться зарубіжним правом.
Б. А. Страшун Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи 1997
Це перший в Росії підручник з конституційного (державного) права зарубіжних країн, що викладає основи цієї наукової дисципліни поза марксистської, соціалістичної ідеології. У 3-му томі викладаються основи конституційного (державного) права дев'яти країн Європи, включаючи три постсоціалістичні. Розглянуті країни належать до англо-саксонської та романо-германської правових систем. Підручник призначений для студентів юридичних вузів і факультетів. Він може бути використаний науковцями, аспірантами, а також депутатами та працівниками представницьких, виконавчих, судових органів.
С.А. Авакьян Конституція Росії - природа, еволюція, сучасність 2000
Пропонована читачеві книга являє собою дослідження проблем природи Конституції Російської Федерації на базі загального вчення про конституції як політичному і правовому документі. У роботі показано особливості російських конституцій від початку століття до наших днів, конституційні реформи 90-х, складності підготовки чинної Конституції Російської Федерації 1993 року. Значну увагу приділено сучасним проблемам конституційної теорії і практики. В якості додатків в книзі вміщено текст Конституції РРФСР 1978 р. з усіма наступними змінами та доповненнями (по главам і статтям), проекти Конституції, що пропонувалися різними особами та політичними течіями, бібліографія з питань конституції. Книга зорієнтована на студентів юридичних та інших суспільно-політичних навчальних закладів, які можуть її використовувати в якості навчального посібника, а також на депутатів, політичних діячів, державних службовців та широку читацьку аудиторію, яка виявляє інтерес до теорії та практиці Конституції Росії. Автор книги С. А. Авакьян - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права юридичного факультету МДУ ім. М. В. Ломоносова
Б.А. Страшун Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2 2000
Загальна частина курсу конституційного (державного) права зарубіжних країн, представлена у пропонованій читачеві книзі, спирається на світовий досвід розвитку демократичної державності, та ознайомлення з ним необхідно при вивченні не тільки зарубіжного, а й вітчизняного конституційного права. Підручник також принесе користь студентам, що вивчають загальну теорію держави і взагалі політичну теорію. Справжнє, третє, видання доопрацьовано авторами і відповідальним редактором, застарілий правової матеріал виключений і замінений новітнім. До кожної глави дано список рекомендованої літератури. У кінці підручника наведено докладний алфавітно-предметний покажчик. Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів. Підручник може бути використаний депутатами та працівниками представницьких, виконавчих і судових органів.
Б. А. Страшун Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Том 4. Частина Особлива: країни Америки та Азії 2001
У цьому томі викладаються включені в програму МДЮА основи конституційного права п'яти найбільших країн світу, розташованих в Америці та Азії, а також однієї з азіатських країн СНД. Це США, Бразилія, Китай, Індія, Японія, Казахстан. Нумерація відповідних глав продовжує нумерацію третього тому підручника, де викладені основи конституційного права дев'яти країн Європи. Студенти таким чином можуть ознайомитися з конституційним правом як високорозвинених демократичних країн, так і середньорозвинених країн і країн, а також з конституційним правом найбільшою за населенням країни світу, що зберігає соціалістичний лад. По кожній з країн наводиться список рекомендованої та додаткової літератури російською мовою. Підручник призначений для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів і може використовуватися також на політологічних, історичних і географічних факультетах вузів.
Г.А. Василевич КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ 2003
У книзі показано роль і значення демократичної Конституції для розвитку держави і суспільства , шляхи забезпечення її верховенства і безпосередньої дії конституційних норм. Основна увага приділена конституційного правосуддя як основного засобу захисту конституційних прав і свобод громадян. Аналізується діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних прав та свобод.
О. В. Петришин та ін КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Науково-практичний коментар 2003
Науково-практичний коментар конституції України підготовлено на Основі СУЧАСНИХ досягнені юріспруденції, новітніх державно-правових доктрин з урахуванням практики Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини та 15-Річного досвіду! застосування конституції України.
До складу АВТОРСЬКОГО колективу ввійшлі провідні вітчізняні науковці, академікі та члени-кореспонденти Національної академії правових наук України, народні депутати України, керівнікі центральних органів законодавчої, віконавчої та судової влади, правоохороних органів.
Для Суддів, працівніків правоохороних органів, державних службовців, посадових ОСІБ органів місцевого самоврядування, науковців, вікладачів, аспірантів и студентов Вищих Навчальних Закладів, а такоже широкого кола чітачів.
Т.В. Варфоломеєва, С.В. Гончаренко Науково-практичний коментар до Закону України "Про адвокатуру" 2003
У Книзі навідні коментованій текст Закону України «Про адвокатуру »та нормативно-правові акти, что регламентують діяльність адвокатури в Україні. Розрахована на адвокатів, працівніків судових и правоохороних органів, правоза-хісна організацій, студентов юридичних Навчальних Закладів.
Е.А. Ісайчева Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу" 2006
У коментарі висвітлено найбільш актуальні питання правового регулювання оборони країни, військовий обов'язок і військову служби: організація призову та військового обліку, звільнення і відстрочка від призову, правовий статус військовослужбовців, питання їх перекладу і прикомандирування, зупинення та припинення військової служби.
Коментар спрямований на підвищення рівня правової культури громадян призовного і до призовного віку, призиваються на військову службу за призовом. Він також буде корисний військовим посадовим особам усіх рівнів, практичним працівникам органів військової юстиції та юридичних служб, а також усім, хто цікавиться питаннями державної служби та державного управління.
1 2
© 2014-2022  yport.inf.ua