Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право
ЗМІСТ:
Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, 2003
У книзі показано роль і значення демократичної Конституції для розвитку держави і суспільства, шляхи забезпечення її верховенства і безпосередньої дії конституційних норм. Основна увага приділена конституційного правосуддя як основного засобу захисту конституційних прав і свобод громадян. Аналізується діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних прав та свобод. <
Введення
Розділ I. Конституційно-правові основи функціонування судової влади
Глава 1. Поняття, сутність та юридичні властивості Конституції Республіки Білорусь
§ 1. Поняття і сутність Конституції
§ 2. Юридичні властивості Конституції
§ 3. Види конституцій
§ 4. Структура Конституції Республіки Білорусь
§ 5. Дія Конституції, порядок її зміни і доповнення. Тлумачення Конституції
§ 6. Загальна характеристика Конституції та законодавства Республіки Білорусь
Глава 2. Судова влада і конституційне правосуддя в системі поділу і взаємодії влади
§ 1. Поняття і природа судової влади
§ 2. Конституційні принципи правосуддя
§ 3. Поняття конституційного контролю
§ 4. Законодавство про судовий конституційний контроль в Республіці Білорусь
§ 5. Розвиток конституційного контролю - об'єктивна закономірність становлення правової держави
§ 6. Компетенція Конституційного Суду Республіки Білорусь
Глава 3. Конституція і міжнародні договори білоруської держави як основа діяльності Конституційного Суду Республіки Білорусь
Глава 4. Можливості реалізації Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод у практиці Конституційного Суду Республіки Білорусь і національних судів
Глава 5. Принципи правової держави як основа конституційного правосуддя
§ 1. Види рішень Конституційного Суду Республіки Білорусь
§ 2. Вимоги, що пред'являються до рішень Конституційного Суду
§ 3. Порядок прийняття рішень
§ 4. Проголошення рішення Конституційного Суду
§ 5. Опублікування рішення
§ 6. Юридична сила рішення
§ 7. Рішення Конституційного Суду про тлумачення раніше прийнятих висновків
§ 8. Рішення Конституційного Суду про перегляд раніше прийнятих висновків
Розділ II. Діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних і культурних прав і свобод
Глава 7. Рішення Конституційного Суду Республіки Білорусь та національне законодавство в галузі забезпечення невід'ємних прав і свобод громадян
а) право на життя
б) свобода, недоторканність і гідність особи
в) свобода пересування, вибір місця проживання та гарантії заснованих на них прав
г) право на національну приналежність, користування рідною мовою
д) право на судовий захист
е) право не свідчити проти самого себе, членів своєї сім'ї та близьких родичів
ж) право на юридичну допомогу
Глава 8. Захист політичних прав і свобод Конституційним Судом
а) право на управління справами держави; право обирати і бути обраним
Глава 9. Рішення Конституційного Суду у сфері захисту економічних, соціальних і культурних прав
а) право на працю
б) право на оплату праці
в) про розвиток соціального партнерства
г) право на відпочинок
д) право власності
е) право на житло
ж) право на соціальне забезпечення
з) право на освіту
Висновок
Конституційне право:
 1. А.П. Галоганов. Науково-практичний коментар до Федерального закону від 31 травня 2002 р. N 63-ФЗ "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" (постатейний) - 2012 рік
 2. О.В. Волохова, Н.Н. Єгоров, М.В. Жижина. Криміналістика - М.: "Проспект", 2011 - 2011 год
 3. Дмитрієв Ю.А., Шапкін М.А., Шумілов Ю.И.. Правоохоронні органи Російської Федерації: підручник - 2009 рік
 4. Джеррі Спенс. Настільна книга адвоката: мистецтво захисту в суді - 2009 рік
 5. Грудцине Л.Ю.. Адвокатське право. Навчально-практичний посібник - 2009 рік
 6. П. В. Крашенинников. Коментар до Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації - 2009 рік
 7. А.А. МІШИН. Конституційне (державне) право зарубіжних країн - 2008 рік
 8. Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу" - 2006
 9. О. В. Петришин та ін. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Науково-практичний коментар - 2003
 10. Т.В. Варфоломеєва, С.В. Гончаренко. Науково-практичний коментар до Закону України "Про адвокатуру" - 2003
 11. Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Том 4. Частина Особлива: країни Америки та Азії - 2001 рік
 12. С.А. Авакьян. Конституція Росії - природа, еволюція, сучасність - 2000
 13. Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2 - 2000
 14. Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи - 1997 рік
 15. Під редакцією професора В.В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО - 1996
 16. О. Г. Румянцев. Основи конституційного ладу Росії (поняття, зміст, питання становлення) - 1994
© 2014-2022  yport.inf.ua