Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право
ЗМІСТ:
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006
У коментарі висвітлено найбільш актуальні питання правового регулювання оборони країни, військовий обов'язок і військову служби: організація призову та військового обліку, звільнення і відстрочка від призову, правовий статус військовослужбовців, питання їх перекладу і прикомандирування, зупинення та припинення військової служби.
Коментар спрямований на підвищення рівня правової культури громадян призовного і до призовного віку, призиваються на військову службу за призовом. Він також буде корисний військовим посадовим особам усіх рівнів, практичним працівникам органів військової юстиції та юридичних служб, а також усім, хто цікавиться питаннями державної служби та державного управління.
Покажчик скорочень
Коментар до преамбулі
Розділ I. Загальні положення
Стаття 1. Військовий обов'язок
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Коментар до п. 3
Коментар до п. 4
Коментар до п. 5
Коментар до п. 6
Коментар до п. 7
Стаття 2. Військова служба. Військовослужбовці
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Коментар до п. 3
Коментар до п. 4
Коментар до п. 5
Стаття 3. Правова основа військового обов'язку і військової служби
Стаття 4. Обов'язки посадових осіб органів державної влади та організацій щодо забезпечення виконання громадянами військового обов'язку
Стаття 5. Заходи щодо забезпечення виконання військового обов'язку або вступу на військову службу за контрактом
Стаття 5.1. Медичний огляд та медичне обстеження громадян у зв'язку з виконанням військового обов'язку або вступом на військову службу за контрактом
Стаття 6. Матеріальне забезпечення громадян у зв'язку з виконанням ними військового обов'язку або їх вступом на військову службу за контрактом
Стаття 7. Відповідальність громадян та посадових осіб за порушення цього Закону
Розділ II. Військовий облік
Стаття 8. Організація військового обліку
Коментар до п. 1
Коментар до п. 1.1
Коментар до п. 2
Коментар до п. 3
Коментар до пп. 4 і 5
Коментар до п. 6
Коментар до п. 7
Коментар до п. 8
Стаття 9. Первісна постановка громадян на військовий облік
Стаття 10. Обов'язки громадян з військового обліку
Розділ III. Обов'язкова і добровільна підготовка громадянина до військової служби
Стаття 11. Обов'язкова підготовка громадянина до військової служби
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Стаття 12. Отримання громадянами початкових знань у галузі оборони
Стаття 13. Підготовка громадян з основ військової служби в освітніх установах середньої (повної) загальної освіти, освітніх установах початкової професійної та середньої професійної освіти і в навчальних пунктах організацій
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Стаття 14. Військово-патріотичне виховання громадян
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Коментар до п. 3
Стаття 15. Підготовка громадян з військово-обліковими спеціальностями
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Коментар до п. 3
Статья16. Втратила чинність
Стаття 17. Добровільна підготовка громадянина до військової служби
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Стаття 18. Заняття громадян військово-прикладними видами спорту
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Стаття 19. Навчання за додатковими освітніми програмами, у яких метою військову підготовку неповнолітніх громадян, в освітніх установах середньої (повної) загальної освіти і військових оркестрах
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Коментар до п. 3
Стаття 20. Навчання громадян за програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Коментар до п . 3
Коментар до п. 4
Коментар до п. 5
Стаття 20.1. Навчання громадян за програмою військової підготовки в навчальних військових центрах (вводиться в дію з 1 січня 2008 р.)
Коментар до п.1
Коментар до п. 2
Коментар до п.3
Коментар до п.4
Коментар до п. 5
Коментар до п. 6
Коментар до п. 7
Стаття 21. Участь Міністерства оборони Російської Федерації і федеральних органів виконавчої влади, в яких цим Законом передбачена військова служба, у підготовці громадян до військової служби
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Розділ IV. Призов громадян на військову службу
Стаття 22. Громадяни, які підлягають призову на військову службу
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Коментар до п. 3
Коментар до п. 4
Коментар до п. 5
Стаття 23. Звільнення від призову на військову службу. Громадяни, які не підлягають призову на військову службу
Коментар до п. 1
Коментар до подп. "А" п. 1
Коментар до подп. "Б" п. 1
Коментар до подп. "В" п. 1
Коментар до подп. "Г" п. 1
Коментар до п. 2
Коментар до подп. "А" п. 2
Коментар до подп. "Б" п. 2
Коментар до п. 3
Коментар до подп. "А" п. 3
Коментар до подп. "Б" п. 3
Коментар до подп. "В" п. 3
Стаття 24. Відстрочка від призову громадян на військову службу
Коментар до п. 1
Коментар до подп. "А" п. 1
Коментар до подп. "Б" п. 1
Коментар до подп. "В" п. 1
Коментар до подп. "Г" п. 1
Коментар до подп. "Д" п. 1
Коментар до подп. "Е" п. 1
Коментар до подп. "Ж" п. 1
Коментар до подп. "З" п. 1
Коментар до подп. "І" п. 1
Коментар до подп. "К" п. 1
Коментар до подп. "Л" п. 1
Коментар до п. 2
Коментар до подп. "А" п. 2
Коментар до подп. "Б" п. 2
Коментар до подп. "В" п. 2
Коментар до подп. "Г" п. 2
Коментар до подп. "Д" п. 2
Коментар до п. 3
Стаття 25. Терміни призову громадян на військову службу
Коментар до п. 1
Коментар до подп. "А" п. 1
Коментар до подп. "Б" п. 1
Коментар до подп. "В" п. 1
Коментар до п. 2
Стаття 26. Організація призову громадян на військову службу
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Коментар до п. 3
Коментар до п. 4
Стаття 27. Склад призовної комісії
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Стаття 28. Обов'язки призовної комісії та військового комісара з призову громадян на військову службу та порядок роботи призовної комісії
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Коментар до п. 3
Коментар до п. 4
Коментар до п. 5
Коментар до п. 6
Коментар до п. 7
Стаття 29. Призовна комісія суб'єкта Російської Федерації
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Коментар до п. 3
Коментар до п. 4
Стаття 30. Втратила чинність
Стаття 31. Обов'язки громадян, які підлягають призову на військову службу
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Коментар до п. 3
Коментар до п. 4
Розділ V. Вступ на військову службу за контрактом
Стаття 32. Контракт про проходження військової служби
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Коментар до п. 3
Коментар до п. 4
Коментар до п. 5
Коментар до п. 6
Стаття 33 . Вимоги, що пред'являються до громадян (іноземним громадянам), що надходять на військову службу за контрактом
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Коментар до п. 3
Коментар до п. 4
Коментар до п. 5
Стаття 34. Укладення контракту про проходження військової служби
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Коментар до п. 3
Коментар до п. 4
Коментар до п. 5
Коментар до п. 6
Коментар до п. 7
Стаття 34.1. Випробування при вступі на військову службу за контрактом
Коментар до пп. 1-2
Коментар до пп. 3-4
Стаття 35. Надходження громадян у військові освітні установи професійної освіти. Укладення контрактів про проходження військової служби з громадянами, які навчаються у військових освітніх установах професійної освіти
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Коментар до п. 3
Коментар до п. 4
Коментар до пп. 5, 6
Коментар до п. 7
Розділ VI. Військова служба
Стаття 36. Проходження військової служби
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Коментар до п. 3
Коментар до п. 4
Стаття 37. Виконання обов'язків військової служби
Коментар до п. 1
Коментар до п.
Коментар до п. 3
Стаття 38. Термін військової служби для військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом або за контрактом
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Коментар до п. 3
Коментар до п. 4
Коментар до п. 6
Коментар до п. 7
Коментар до п. 8
Коментар до п. 9
Коментар до п. 10
Коментар до п. 11
Коментар до п. 12
Стаття 39. Військова форма одягу та знаки розрізнення військовослужбовців
Стаття 40. Військова присяга та зобов'язання
Стаття 41. Приведення до Військової присяги і принесення зобов'язання
Коментар до ст.ст. 40 і 41
Стаття 42. Військові посади
Стаття 43. Призначення на військові посади, звільнення від військових посад
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Коментар до п. 3
Коментар до п. 4
Стаття 44. Переклад військовослужбовців
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Стаття 45. Призупинення військової служби
Стаття 46. Склади військовослужбовців та військові звання
Стаття 47. Присвоєння військових звань
Стаття 48. Позбавлення військового звання, зниження у військовому званні, відновлення у військовому званні
Коментар до п. 1
Коментар до п.
Коментар до п. 3
Стаття 49. Граничний вік перебування на військовій службі
Розділ VII. Звільнення з військової служби
Стаття 50. Загальні положення звільнення з військової служби
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Коментар до п. 3
Стаття 51. Підстави звільнення з військової служби
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2 і п. 2.1
Коментар до п. 3 та п. 3.1
Коментар до п. 4
Коментар до п. 5
Коментар до п. 6
Коментар до п. 7
Розділ VIII. Запас Збройних Сил Російської Федерації, Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, Федеральної служби безпеки Російської Федерації
Стаття 52. Зарахування в запас
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Коментар до п. 3
Коментар до п. 4
Коментар до п. 5
Стаття 53. Склад запасу
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Коментар до п. 3
Стаття 54. Військові збори
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Коментар до п. 3
Коментар до п. 4
Стаття 55. Звільнення від військових зборів. Громадяни, які не підлягають призову на військові збори
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Коментар до п. 3
Коментар до п. 4
Стаття 56. Порядок проходження військових зборів
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Стаття 57. Присвоєння військових звань громадянам, котрі перебувають в запасі
Коментар до п. 1
Коментар до п. 2
Коментар до п. 3
Розділ IX. Прикінцеві положення
Стаття 58. Дія раніше прийнятих нормативних правових актів
Стаття 59. Дія звільнень і відстрочок від призову на військову службу
Стаття 60. Дія раніше укладених контрактів про проходження військової служби
Стаття 61. Про включення терміну дійсної військової служби в загальну тривалість військової служби
Стаття 62. Про військові звання, не передбачених цим Законом
Стаття 63. Про приведення нормативних правових актів у відповідність із цим Законом
Стаття 64. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям цього Закону
Стаття 65. Про набрання чинності цього Закону
 Конституційне право:
 1. А.П. Галоганов. Науково-практичний коментар до Федерального закону від 31 травня 2002 р. N 63-ФЗ "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" (постатейний) - 2012 рік
 2. О.В. Волохова, Н.Н. Єгоров, М.В. Жижина. Криміналістика - М.: "Проспект", 2011 - 2011 год
 3. Дмитрієв Ю.А., Шапкін М.А., Шумілов Ю.И.. Правоохоронні органи Російської Федерації: підручник - 2009 рік
 4. Джеррі Спенс. Настільна книга адвоката: мистецтво захисту в суді - 2009 рік
 5. Грудцине Л.Ю.. Адвокатське право. Навчально-практичний посібник - 2009 рік
 6. П. В. Крашенинников. Коментар до Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації - 2009 рік
 7. А.А. МІШИН. Конституційне (державне) право зарубіжних країн - 2008 рік
 8. Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ - 2003
 9. О. В. Петришин та ін. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Науково-практичний коментар - 2003
 10. Т.В. Варфоломеєва, С.В. Гончаренко. Науково-практичний коментар до Закону України "Про адвокатуру" - 2003
 11. Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Том 4. Частина Особлива: країни Америки та Азії - 2001 рік
 12. С.А. Авакьян. Конституція Росії - природа, еволюція, сучасність - 2000
 13. Б.А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Частина загальна. Тома 1-2 - 2000
 14. Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи - 1997 рік
 15. Під редакцією професора В.В.Маклакова. ІНОЗЕМНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО - 1996
 16. О. Г. Румянцев. Основи конституційного ладу Росії (поняття, зміст, питання становлення) - 1994
© 2014-2022  yport.inf.ua