Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 2

8. У відповідності з даним пунктом встановлено особливе повноваження федеральних органів виконавчої влади, в яких передбачено проходження військової служби, з відбору громадян, які підлягають призову на військову службу, а також кандидатів для вступу на військову службу за контрактом у Збройні Сили Російської Федерації, інші війська, військові формування та органи для виконання спеціальних обов'язків військової служби, яке здійснюється в порядку, визначеному Урядом Російської Федерації.
Згідно ч. 3 ст. 27 Федерального закону "Про статус військовослужбовців" від 27 травня 1998 р. N 76-ФЗ військовослужбовці, які перебувають на бойовому чергуванні (бойової службі), в добовому і гарнізонному нарядах, залучені для ліквідації наслідків стихійних лих, а також при інших надзвичайних обставин виконують спеціальні обов'язки. Спеціальні обов'язки та порядок їх виконання встановлюються федеральними законами, іншими нормативними правовими актами Російської Федерації і іншим центральним.
Для виконання спеціальних обов'язків військовослужбовці можуть наділятися додатковими правами (застосування зброї, сили, пред'явлення вимог, обов'язкових для виконання, підпорядкування суворо певним особам та ін.), які визначаються федеральними законами, іншими нормативними правовими актами Російської Федерації та іншим центральним.
Положення про відбір громадян, які підлягають призову на військову службу, а також громадян, що надходять на військову службу за контрактом, для виконання спеціальних обов'язків військової служби, затверджене постановою Уряду Російської Федерації від 26 лютого 1999 р. N 222.
Для виконання спеціальних обов'язків військової служби відбираються громадяни, що відповідають медичним та професійно-психологічним вимогам, що пред'являються для проходження служби у Збройних Силах Російської Федерації, інших військах, військових формуваннях або органах, позитивно характеризуються і мають необхідний рівень освіти, професійної та фізичної підготовки.
Документи на громадян, що відбираються для виконання спеціальних обов'язків військової служби, направляються за згодою цих громадян до органів Федеральної служби безпеки Російської Федерації для узгодження у разі проходження громадянами військової служби:
а) на особорежімних об'єктах, включених до переліку особорежімних об'єктів Російської Федерації, що затверджується Урядом Російської Федерації, в особливо важливих і режимних з'єднаннях та військових частинах, визначених у встановленому порядку;
б) в з'єднаннях та військових частинах внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації оперативного призначення та з охорони важливих державних об'єктів та спеціальних вантажів;
в) у військах та органах Федеральної прикордонної служби Російської Федерації;
г) у Президентському полку Федеральної служби охорони Російської Федерації;
д) в підрозділах Федеральної служби безпеки Російської Федерації;
е) в підрозділах Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації;
ж) в підрозділах Головного управління спеціальних програм Президента Російської Федерації.
Відбір громадян для виконання спеціальних обов'язків військової служби здійснюється військовими комісаріатами та призовними комісіями з числа осіб:
а) підлягають призову на військову службу:
- не перебувають в запасі, - на посаді солдатів, матросів, сержантів і старшин;
- зарахованих у запас з присвоєнням військового звання офіцера, - на посаді офіцерів;
б) надходять на військову службу за контрактом, які закінчили державні, муніципальні або мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавні освітні установи вищої професійної освіти, а також осіб жіночої статі, які не перебувають в запасі, - на посаді солдатів, матросів, сержантів, старшин, прапорщиків, мічманів і офіцерів;
в) надходять у військові освітні установи професійної освіти за окремими спеціальностями (профілями підготовки).
Остаточне рішення про відбір громадян для виконання спеціальних обов'язків військової служби вживають:
а) щодо осіб, призваних на військову службу:
- не перебувають в запасі, - призовні комісії районів, міст без районного поділу чи інших рівних їм муніципальних (адміністративно-територіальних) утворень;
- зарахованих у запас з присвоєнням військового звання офіцера, - військові комісари районів, міст без районного поділу чи інших рівних їм муніципальних (адміністративно-територіальних) утворень;
б) щодо громадян, що надходять на військову службу за контрактом, - комісії військових комісаріатів з відбору громадян, що надходять на військову службу за контрактом.
Зазначені комісії та військові комісари несуть відповідальність за прийняте рішення про відбір громадян для виконання спеціальних обов'язків військової служби незалежно від того, узгоджувалися документи на цих громадян з органами Федеральної служби безпеки Російської Федерації чи ні.
Щоб Їх до органів Федеральної служби безпеки Російської Федерації для узгодження документи на громадян, що відбираються для виконання спеціальних обов'язків військової служби, оформляються військовими комісаріатами районів, міст без районного поділу чи інших рівних їм муніципальних (адміністративно-територіальних) утворень в порядку, що встановлюється міністром оборони Російської Федерації за узгодженням з Федеральною службою безпеки Російської Федерації.
Зазначені документи направляються в органи Федеральної служби безпеки Російської Федерації в порядку, встановленому для секретних документів.
Документи на громадян, що відбираються для виконання спеціальних обов'язків військової служби у внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації (у з'єднаннях і військових частинах оперативного призначення, з охорони важливих державних об'єктів та спеціальних вантажів), направляються в територіальні органи внутрішніх справ, які після вивчення документів і перевірки громадян висилають всі матеріали до органів Федеральної служби безпеки Російської Федерації для узгодження.
У рішеннях призовної комісії, комісії військового комісаріату, військового комісара про відбір громадян для виконання спеціальних обов'язків військової служби та в документах військового обліку цих громадян робляться відповідні записи. Порядок оформлення цих записів визначається міністром оборони Російської Федерації.
Заходи, що проводяться військовими комісаріатами з відбору громадян, що надходять на військову службу за контрактом, для виконання спеціальних обов'язків військової служби відповідно до вищезгаданим Положенням, визначаються міністром оборони Російської Федерації за узгодженням з відповідними федеральними органами виконавчої влади .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до п. 2 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  Одна з важливих складових частин виборів - інформаційні відносини. Без активно циркулює в суспільстві в період виборчої кампанії інформації виборцям важко визначитися у власному остаточному виборі. Інформаційне забезпечення виборів включає: інформування виборців та передвиборчу агітацію. Кожна з двох частин сприяє усвідомленому волевиявленню громадян, гласності
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  До всіх тем Автономов А.С. Правові та фінансові основи самоврядування в Російській Федерації: Навчальний посібник. М., 2002. Баранців В.А. Муніципальне право: Підручник. М., 2000. Видрін І.В. Муніципальне право Росії. М., 2004. Видрін І.В., Кокоть О.М. Муніципальне право Росії: Підручник. М., 1999. Князєв С.Д., Хрустальов Е.Н. Російське муніципальне право: Навчальний посібник.
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
  Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua