Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 1

1. Законодавча конструкція абз. 1 коментованого пункту передбачає підготовку громадян з військово-обліковими спеціальностями солдатів, матросів, сержантів і старшин.
Відповідно до ст. 6 Федерального закону "Про систему державної служби Російської Федерації" від 27 травня 2003 р. N 58-ФЗ військова служба - вид федеральної державної служби, що представляє собою професійну службову діяльність громадян на військових посадах у Збройних Силах Російської Федерації, інших військах, військових (спеціальних) формуваннях та органах, які здійснюють функції щодо забезпечення оборони і безпеки держави. Таким громадянам присвоюються військові звання.
У країнах СНД підготовка громадян до військової служби регламентується таким чином.
У Білорусії до навчання з військово-технічних спеціальностей залучаються призовники, які досягли 17-річного віку, придатні за станом здоров'я до військової служби та підлягають призову на військову службу після закінчення навчання. Кількість призовників, які підлягають підготовці з військово-технічних спеціальностей, перелік спеціальностей, програма підготовки, а також порядок її організації визначаються Кабінетом Міністрів Республіки Білорусь за поданням Міністерства оборони Республіки Білорусь (ст. 8 Закону Республіки Білорусь "Про військовий обов'язок і військову службу" від 22 липня 2003 р.).
У Таджикистані підготовка призовників з військово-технічних спеціальностей проводиться: з числа учнів професійно-технічних навчальних закладів за профілями, спорідненими військово-обліковими спеціальностями, безпосередньо в цих закладах з числа працюючих і тимчасово непрацюючих, а також учнів професійно-технічних навчальних закладів, які навчаються в них за профілями, які не спорідненим військово-обліковими спеціальностями. До навчання залучаються призовники, які досягли 17-річного віку, придатні за станом здоров'я до військової служби та підлягають призову на військову службу після закінчення навчання. Кількість призовників, які підлягають підготовці з військово-технічних спеціальностей, а також перелік спеціальностей і програми підготовки встановлюються міністром оборони Республіки Таджикистан спільно з зацікавленими міністерствами та відомствами Республіки Таджикистан (ст. 10 Закону Республіки Таджикистан "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" від 25 Червень 1993).
У Казахстані до підготовки з військово-технічних спеціальностей залучаються громадяни, придатні за станом здоров'я до військової служби, віком від 17 років шести місяців до 26 років (ст. 12 Закону Республіки Казахстан "Про військовий обов'язок і військову службу "від 8 липня 2005 р. N 74-III ЗРК).
2. Підготовка громадян з військово-обліковими спеціальностями солдатів, матросів, сержантів і старшин (далі - військово-облікові спеціальності) проводиться в громадських об'єднаннях і освітніх установах початкової професійної та середньої професійної освіти у порядку, передбаченому Положенням про підготовку громадян Російської Федерації до військової служби, затвердженим постановою Уряду Російської Федерації від 31 грудня 1999 р. N 1441, і виданим в його розвиток наказом міністра оборони Російської Федерації "Про затвердження Інструкції про підготовку громадян Російської Федерації з військово-обліковими спеціальностями солдатів, матросів, сержантів і старшин у громадських об'єднаннях і освітніх установах початкової професійної та середньої професійної освіти "від 3 травня 2001 р. N 202.
Підготовка з військово-обліковими спеціальностями передбачається для громадян чоловічої статі, які досягли 17-річного віку, які підлягають призову на військову службу і придатних до військової служби за станом здоров'я, фізичному розвитку, моральними якостями та освітньому рівню. При відборі громадян враховується їх громадянська спеціальність. Морські, технічні та радіотехнічні освітні установи громадських об'єднань комплектуються в першу чергу. Відбір та направлення громадян в освітні установи громадських об'єднань, освітні установи початкової професійної та середньої професійної освіти для підготовки за військово-обліковими спеціальностями, комплектування навчальних груп, відрахування громадян з освітніх установ здійснюються військовими комісаріатами.
3. Планування підготовки фахівців на новий навчальний рік здійснюється на підставі директиви Генерального штабу та плану підготовки фахівців у такі строки: головними штабами видів Збройних Сил Російської Федерації, штабами родів військ, штабами військових округів, штабами та управліннями (відділами) головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації - до 20 серпня поточного року; військовими комісаріатами суб'єктів Російської Федерації - до 10 вересня поточного року; військовими комісаріатами районів - до 20 вересня поточного року. Планування підготовки фахівців в освітніх установах здійснюється відповідно до наказів громадських об'єднань, Міністерства освіти Російської Федерації, програмами навчання.
У плані основних заходів з підготовки фахівців військового комісаріату району відображається:
- кількість громадян (кандидатів), що спрямовуються на підготовку за військово-обліковими спеціальностями, з числа підлягають призову на військову службу, по організаціям;
- терміни їх відбору;
- терміни початку і закінчення занять у кожній навчальній групі, проведення випускних іспитів;
- список голів та заступників голів (офіцерів-спеціалістів) військових екзаменаційних комісій;
- контрольні заходи.
4. Попередній відбір громадян для підготовки за військово-обліковими спеціальностями здійснюється військовими комісаріатами районів спільно з представниками освітніх установ в період проведення первісної постановки громадян на військовий облік після визначення їх придатності до військової служби за станом здоров'я та професійної придатності до підготовки за військово-обліковими спеціальностями.
З урахуванням висновків про придатність громадян до військової служби за станом здоров'я та їх професійної придатності до підготовки за військово-обліковими спеціальностями, винесених відповідними комісіями, у військовому комісаріаті формуються списки громадян із зазначенням можливості їх підготовки за військово -обліковими спеціальностями на черговий навчальний рік і розподілу по потоках навчання.
Протягом місяця до завершення відбору у військовому комісаріаті проводяться контрольний медичний огляд і співбесіду з кандидатами для підготовки за військово-обліковими спеціальностями. Відбір громадян повинен закінчуватися не пізніше ніж за 10 днів до початку занять.
Напрямок громадян в освітні установи проводиться наказами військових комісарів районів, в яких вказуються список громадян, військово-облікова спеціальність, за якою вони підлягають навчанню, і дата передачі в освітній заклад. Після видання наказу військовий комісар району оголошує громадянам, в яке освітня установа вони зараховані, за якою спеціальністю проходитимуть підготовку, час початку занять і підписує припис за встановленою формою, перша частина якого видається громадянинові, а друга частина - "повідомлення" не пізніше ніж за п'ять днів до початку занять направляється керівнику організації за місцем роботи громадянина.
5. Навчальний рік з підготовки фахівців в освітніх установах починається з 1 жовтня. Навчання громадян з військово-обліковими спеціальностями проводиться в 2-3 потоку, з урахуванням максимального наближення випуску до кожного призову не менше 50% фахівців від річного завдання.
Навчальні групи комплектуються чисельністю 25-30 осіб безпосередньо освітніми установами на підставі іменних списків. При цьому, видається наказ керівника освітнього закладу, в якому вказуються номери навчальних груп, їх списковий склад, початок і кінець навчання, провідні викладачі (майстри виробничого навчання), старші груп з числа учнів і керівники груп. Оголошення наказу громадянам про зарахування їх у освітній заклад на навчання за військово-обліковими спеціальностями проводиться в урочистій обстановці.
Військовий комісаріат району контролює хід підготовки фахівців, виконання програми навчання, відвідування занять, стан дисципліни і побутового влаштування навчаються громадян з розрахунку: військовий комісар району - один раз на місяць, начальник відділення - один раз на два тижня, відповідальний виконавець за підготовку громадян до військової служби - щотижня.
Громадянин, що проходить підготовку за військово-обліковою спеціальністю, може бути відрахований з освітнього закладу: за станом здоров'я, неуспішності, недисциплінованості та інших причин. Відрахування виробляється наказами військового комісара району, яким вони комплектувалися, за поданнями керівників освітніх установ. Копія наказу надсилається в освітній заклад. Про виключення повідомляється керівнику організації за місцем роботи громадянина і його батькам (законним представникам).
6. Згідно профільно-цільовий необхідності навчально-матеріальне забезпечення освітніх установ, здійснення контролю за повнотою та якістю підготовки фахівців з військово-обліковими спеціальностями солдатів, матросів, сержантів і старшин диференціюється залежно від виду і роду військ за наступними напрямками:
- "спеціаліст аеродромно-експлуатаційних машин (установок)", "спеціаліст теплотехнічних засобів (станцій, установок)", "спеціаліст гідравлічних установок, электропневмогидроустановок і аеродромних рухливих електроагрегатів", "спеціаліст радіолокаційних станцій (комплексів) метрового діапазону", " фахівець приводних радіостанцій і радіомаркеров "," спеціаліст радіопеленгаторів ультракороткохвильового і дециметрового діапазонів "," спеціаліст радіотехнічних засобів радіоелектронного придушення, засобів управління ними та технічного контролю радіолокації "," спеціаліст апаратури АСУ та зв'язку, прийому і передачі інформації "," спеціаліст компресорних станцій (установок) ";
-" спеціаліст кораблеводіння і зорової зв'язку "," спеціаліст корабельного електроустаткування "," спеціаліст корабельних енергетичних приладів управління і сигналізації "," спеціаліст корабельних двигунів внутрішнього згоряння "," спеціаліст корабельних дизель -генераторів "," спеціаліст корабельних енергетичних установок і систем торпедних і ракетних катерів "," спеціаліст водолазних робіт "," спеціаліст корабельних засобів радіозв'язку "," спеціаліст штурманських радіолокаційних засобів "," спеціаліст паросилових і котельних установок ";
- "спеціаліст електротехнічних засобів загороджень і сигналізації";
- "спеціаліст парашутно-десантної та повітряно-десантної техніки";
- "спеціаліст акумуляторних і зарядних пристроїв "," фахівці бойових машин і бронетранспортерів (водії колісних бронетранспортерів) "," фахівці з експлуатації автомобільної техніки (водії транспортних засобів категорій "С", "В і С", водії-електрики, механіки-водії плаваючих гусеничних тягачів і транспортерів) "," фахівці з ремонту і збереження автомобільної техніки (слюсарі з ремонту автомобілів) ";
-" спеціаліст засобів переправи "," спеціаліст водолазних робіт (крім ВМФ) "," спеціаліст силових і освітлювальних агрегатів (станцій) "," спеціаліст акумуляторних і зарядних пристроїв "," спеціаліст по експлуатації автомобільних і пневмоколісних кранів (водій-кранівник) ";
-" спеціаліст пального і мастильних матеріалів (водій-заправник пального і мастильних матеріалів, водій автомобільних топлівомаслозаправщіков і цистерн) ";
-" спеціаліст підземних і підводних кабельних ліній зв'язку "," спеціаліст телекомунікації "," спеціаліст телеграфної апаратури "," спеціаліст короткохвильових станцій малої потужності "," спеціаліст ультракороткохвильових і дециметрових радіостанцій середньої потужності "," спеціаліст односмугових радіостанцій середньої та малої потужності "," спеціаліст малоканальних радіорелейних станцій "," спеціаліст радіотелефонного засекречуючої апаратури зв'язку "," спеціаліст радіотелеграфного слуховий засекречуючої апаратури зв'язку "," спеціаліст з ремонту та зберігання радіостанцій (станцій радіоперешкод) середньої і малої потужності ";
-" спеціаліст радіозасобів радіоелектронного придушення короткохвильового радіозв'язку "," спеціаліст радіозасобів радіоелектронного придушення ультракороткохвильової радіозв'язку ";
- "спеціаліст радіоперехоплення і пеленгування радіотелефонних передач", "спеціаліст радіоперехоплення і пеленгування радіотелеграфних передач", "спеціаліст радіоперехоплення і пеленгування автоматичних передач".
7. Громадяни, які пройшли повний курс за програмою підготовки і отримали позитивні підсумкові оцінки з усіх предметів, допускаються до здачі випускних іспитів.
Для прийому випускних іспитів з усіх профілями підготовки створюються військові екзаменаційні комісії (з розрахунку одна комісія на одне-два освітніх установи) у складі: голови комісії, його заступника (офіцера-фахівця) і членів комісії - представника військового комісаріату, керівника освітнього закладу або одного з його заступників, при необхідності, відповідно представників органів Держнаглядохоронпраці або регіонального органу держтехнагляду Збройних Сил Російської Федерації.
Графіки проведення випускних іспитів по потоках навчання складають військові комісаріати суб'єктів Російської Федерації і представляють у штаби військових округів.
  Військові комісаріати районів, на території яких розташовані освітні установи, за заявками керівників освітніх установ не менше ніж за 10-15 днів до початку випускних іспитів інформують командирів військових частин про терміни прибуття голів та заступників голів (офіцерів-спеціалістів) військових екзаменаційних комісій для прийому випускних іспитів.
  Особи, які отримали на іспитах з усіх предметів позитивні підсумкові оцінки, вважаються закінчили підготовку з даної спеціальності.
  У разі неможливості здавати іспити у зв'язку з хворобою або з інших поважних причин або отримання незадовільних оцінок громадяни допускаються до іспитів з черговими навчальними групами даної спеціальності після проведення з ними додаткових занять (консультацій). Особи, які отримали незадовільні оцінки, допускаються до повторного іспиту не більше одного разу з кожного предмета.
  Громадянам, що здали випускні іспити, крім водіїв транспортних засобів категорії "В", "С", "В і С" і водіїв-кранівників (машиністів автомобільних кранів), видається посвідчення про закінчення освітньої установи за відповідною військово-обліковою спеціальністю і присвоєння кваліфікації.
  8. Освітні установи, які здійснюють підготовку громадян з військово-обліковими спеціальностями, зобов'язані мати ліцензію на освітню діяльність відповідно до Закону Російської Федерації "Про освіту".
  Навчання в зазначених установах фахівців для Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів проводиться на підставі програм підготовки, які розробляються відповідно до державних освітніх стандартів. Програми підготовки узгоджуються з Міністерством освіти Російської Федерації, затверджуються головнокомандуючими видами Збройних Сил Російської Федерації, командувачами родами військ, начальниками головних та центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації, відповідальними за підготовку фахівців з закріплених профілям.
  Навчально-матеріальне забезпечення освітніх установ здійснюється Міністерством оборони Російської Федерації і передбачає: забезпечення озброєнням, технікою та майном для створення і вдосконалення навчально-матеріальної бази освітніх установ.
  Обладнання класів, кабінетів та інших об'єктів навчально-матеріальної бази має забезпечувати військову спрямованість навчання громадян. Навчально-матеріальна база освітніх установ створюється для якісного та повного виконання програм підготовки фахівців з кожної військово-облікової спеціальності та включає навчальні об'єкти (приміщення, кабінети, класи, лабораторії, автодроми і т.д.), табельні озброєння, військову техніку та майно.
  Комісіями Генерального штабу, видів Збройних Сил Російської Федерації, родів військ, головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації виробляються перевірки даних освітніх установ, в ході яких досліджуються: якість комплектування навчальних груп; планування та організація навчально-виховного процесу; стан навчально-матеріальної бази , внутрішнього порядку, дисципліни та виховної роботи; повнота виконання і якість засвоєння програм з предметів навчання; укомплектованість кадрами викладацького складу; якість проведення занять; відвідуваність занять; розміщення і побутове пристрій учнів; організація проведення випускних іспитів. Після закінчення перевірки освітньої установи (у тому числі і з окремих питань) проводиться розбір з керівним і викладацьким складами, робиться короткий запис у книзі перевірки стану підготовки громадян з військово-обліковими спеціальностями із зазначенням оцінок, недоліків у підготовці фахівців і пропозицій щодо її поліпшення.
  9. Велику роль у підготовці громадян з військово-обліковими спеціальностями грає РОСТО. Відповідно до розпорядження Уряду Російської Федерації від 23 березня 2001 р. N 410-р було вирішено погодитися з пропозицією Міністерства оборони Російської Федерації і РОСТО про здійснення освітніми авіаційно-спортивними організаціями РОСТО щорічної підготовки за військово-обліковими спеціальностями до 30 тис. громадян, що перебувають в запасі Збройних Сил Російської Федерації, включаючи громадян, які мають вищі розряди з авіаційних видів спорту.
  Міністерству оборони Російської Федерації запропоновано щорічно уточнювати перелік військово-облікових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка громадян, що перебувають в запасі Збройних Сил Російської Федерації, в освітніх авіаційно-спортивних організаціях РОСТО, і обсяг цієї підготовки, виходячи з мобілізаційної потреби Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань, органів і спеціальних формувань.
  З метою підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів, укомплектування військ громадянами, підготовленими за військово-обліковими спеціальностями, накопичення в запасі льотних та авіаційно-технічних кадрів постановою Уряду Російської Федерації "Про заходи державної підтримки Російської оборонної спортивно-технічної організації "від 26 жовтня 2000 р. N 809 за пропозицією Міністерства оборони Російської Федерації цієї організації було надано право:
  - Льотної підготовки курсантів першого і другого курсів льотних військових освітніх установ професійної освіти Міністерства оборони Російської Федерації;
  - Підтримання належного рівня натренованості льотного та інженерно-технічного складу (офіцерів, які проходять військову службу за контрактом, і офіцерів запасу), а також фахівців Повітряно-десантних військ.
  Міністерство оборони Російської Федерації:
  - За погодженням з Міністерством майнових відносин Російської Федерації забезпечує РОСТО безоплатно у встановленому порядку за діючими нормами необхідної навчальної, навчально-спортивної та спортивної авіаційною технікою, авіаційним, парашутно-десантним та іншим майном, засобами зв'язку, радіотехнічного та наземного забезпечення польотів;
  - Забезпечує ремонт авіаційної та наземної техніки РОСТО, проведення робіт з її модернізації та збільшення ресурсів;
  - Виділяє кошти на облаштування та утримання аеродромів в розмірі, що забезпечує виконання РОСТО завдань відповідно до укладених договорів.
  10. Кількість громадян, що підлягають підготовці з військово-обліковими спеціальностями солдатів, матросів, сержантів і старшин, визначається Міністерством оборони Російської Федерації.
  Згідно з постановою голови адміністрації Волгоградської області "Про підготовку військово-облікових фахівців для Збройних Сил Російської Федерації в навчальних організаціях загальноросійської громадської організації" Російська оборонна спортивно-технічна організація - РОСТО "в 2003/2004 навчальному році" від 13 листопада 2003 р. N 873 була організована підготовка військово-облікових фахівців для Збройних Сил Російської Федерації в кількості 2 103 осіб, у тому числі: водіїв колісних бронетранспортерів БТР-80 - 230 осіб; фахівців дизель-генераторів - 160 чоловік; фахівців телеграфної апаратури - 120 чоловік; фахівців УКВ-і KB-радіостанцій середньої потужності - 68 осіб; водіїв автомобілів категорії "В і С" - 1200 чоловік; водіїв автопневмоколесних кранів КС-2573 - 185 осіб; фахівців автомобільних засобів заправлення та транспортування пального (водії) - 140 осіб.
  У Брянській області в 2002/03 навчальному році встановлене завдання на підготовку громадян з військово-обліковими спеціальностями освітніми установами РОСТО та початкової професійної освіти виконано на 98,42%: при завданні штабу Московського військового округу підготувати 1780 чоловік, підготовлено освітніми установами РОСТО 1638 людина, початкової професійної освіти - 114 осіб (див. постанову адміністрації Брянської області "Про підсумки підготовки громадян з військово-обліковими спеціальностями в освітніх установах РОСТО та початкової професійної освіти в Брянській області в 2002/03 навчальному році та завдання на 2003/04 навчальний рік "від 27 жовтня 2003 р. N 493). 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Коментар до п. 1"
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
    Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
    Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
    Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
    коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
    коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. А.Н. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
    Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
    Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
    коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua