Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до подп. "Б" п. 2

40. Право на звільнення від призову надається громадянам, які є синами (рідними братами) військовослужбовців, які загинули (померли) у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби, та громадян, які проходили військові збори, які загинули (померли) у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби в період проходження військових зборів.
41. Відповідно до підп. "Г" п. 1 додатка N 3 до пп. 27, 40 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 вересня 1999 р. N 400, при розгляді можливості про звільнення від призову громадянина у разі загибелі (смерті) батька, матері, рідного брата, рідної сестри у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби призовної комісії надаються оригінали наступних документів:
- документи, що підтверджують родинні стосунки громадянина, підлягає призову, із загиблим (померлим);
- свідоцтво про смерть даного родича;
- сповіщення військової частини в адресу військового комісаріату про їх загибелі (смерті). У даному повідомленні вказується зв'язок загибелі (смерті) військовослужбовця з виконанням обов'язків військової служби.
42. Наявність зазначеного повідомлення має важливе значення для членів сім'ї загиблого (померлого) військовослужбовця, який проходив службу за призовом, солдата, сержанта, що проходив службу за контрактом, або громадянина, що проходив військові збори.
Відповідно до пп. 16-18 Інструкції про порядок поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, громадян, призваних на військові збори, та осіб, звільнених з військової служби, виготовлення та встановлення надгробних пам'ятників, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації "Про поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, громадян , призваних на військові збори, та осіб, звільнених з військової служби "від 5 листопада 2000 р. N 500, на підставі наказу про виключення зі списків особового складу військової частини загиблого (померлого) штабом військової частини складається у двох примірниках повідомлення про його загибелі (смерті).
Перший примірник сповіщення разом зі свідоцтвом про смерть направляється військовому комісару за місцем проживання сім'ї загиблого (померлого) не пізніше наступного дня після видання наказу про виключення зі списків особового складу військової частини загиблого (померлого). Одночасно з повідомленням у військовий комісаріат висилаються фотографії місця поховання загиблого (померлого), а на загиблого (померлого) військовослужбовця, що проходив військову службу за контрактом, крім того, - особиста справа і виписка з наказу про виключення зі списків особового складу військової частини.
У випадку, коли труну з тілом загиблого (померлого) перевозиться до місця поховання, обраному родичами, то ці документи вручаються представникові військовій частині, призначеного для супроводу труни з тілом загиблого (померлого), для подальшої передачі їх військовому комісару за місцем проживання сім'ї загиблого (померлого).
Другий примірник сповіщення має зберігатися в справах військової частини.
43. При складанні сповіщення на загиблого (померлого) у розділі "Текст характеристики" зазначаються обставини і причини загибелі (смерті) військовослужбовця.
Якщо загибель (смерть) військовослужбовця сталася в період бойових дій, то в даному розділі вказується:
а) на загиблого (померлого) внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії), отриманого при веденні бойових дій, - "виконуючи бойове завдання, вірний Військової присяги, проявивши стійкість і мужність, загинув" __ "___ 20__ р." або "виконуючи бойове завдання, вірний Військової присяги, проявивши стійкість і мужність, був важко поранений і помер" __ "___ 20__ р.";
б) на загиблого (померлого) в період ведення бойових дій в результаті автопригоди, необережного поводження зі зброєю, захворювання та інших причин - "виконуючи бойове завдання, вірний Військової присяги, загинув" _ "___ 20_ р." або "виконуючи бойове завдання, важко захворів і помер" _ "___ 20_ р.".
44. Про смерть військовослужбовців (громадян, призваних на військові збори), що знаходилися на лікуванні, начальник військово-медичного закладу негайно повідомляє командирам військових частин, в яких проходили військову службу ці військовослужбовці (громадяни, призвані на військові збори). У повідомленнях вказуються військове звання, прізвище, ім'я та по батькові померлого, дата і причина смерті.
Повідомлення про смерті військовослужбовців (громадян, призваних на військові збори), що були лікуванні у військово-медичних установах, висилаються у військові комісаріати командирами військових частин, в яких проходили військову службу померлі військовослужбовці (громадяни, покликані на військові збори).
45. Зазначене повідомлення може бути відсутнім у членів сім'ї загиблого (померлого) офіцера, прапорщика, які звичайно проживають за місцем служби військовослужбовця.
Представляється, що факт настання смерті військовослужбовця при виконанні обов'язків військової служби може бути підтверджений і іншими документами, зокрема, випискою з наказу командира військової частини про виключення загиблого (померлого) військовослужбовця зі списків особового складу частини, в якому вказується, коли з якої причини загинув (помер) військовослужбовець і чи пов'язана його смерть з виконанням обов'язків військової служби (додаток N 1 до Інструкції з діловодства у Збройних Силах Російської Федерації, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 23 травня 1999 р. N 170).
Відповідно до п. 1 ст. 37 коментованого Федерального закону військовослужбовець, а також громадянин, що проходить військові збори, вважаються виконуючими обов'язки військової служби у випадках:
- участі в бойових діях, виконання завдань в умовах надзвичайного стану та воєнного стану, а також у умовах збройних конфліктів.
Військовослужбовці, які є іноземними громадянами, беруть участь у виконанні завдань в умовах воєнного стану, а також в умовах збройних конфліктів відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, міжнародних договорів Російської Федерації і законодавством Російської Федерації;
- виконання посадових обов'язків;
- несення бойового чергування, бойової служби, служби в гарнізонному наряді, виконання обов'язків у складі добового наряду;
- участі в навчаннях або походах кораблів;
- виконання наказу чи розпорядження, відданих командиром (начальником);
- знаходження на території військової частини протягом встановленого розпорядком дня службового часу або в інший час, якщо це викликано службовою необхідністю;
- перебування у службовому відрядженні;
- знаходження на лікуванні, слідування до місця лікування і назад;
- проходження до місця військової служби та назад;
- проходження військових зборів;
- перебування в полоні (за винятком випадків добровільної здачі в полон), в положенні заручника або інтернованої;
- безвісного відсутності - до визнання військовослужбовця в установленому законом порядку безвісно відсутнім або оголошення його померлим;
- захисту життя, здоров'я, честі та гідності особи;
- надання допомоги органам внутрішніх справ, іншим правоохоронним органам щодо захисту прав і свобод людини і громадянина, охорони правопорядку та забезпечення громадської безпеки;
- участі у запобіганні та ліквідації наслідків стихійних лих, аварій та катастроф;
- здійснення інших дій, визнаних судом досконалими в інтересах особистості, суспільства і держави.
Відповідно до п. 2 ст. 37 коментованого Федерального закону військовослужбовець або громадянин, що проходить військові збори, не визнається загинули (померли), які отримали каліцтво (поранення, травму, контузію) або захворювання при виконанні обов'язків військової служби, якщо це стало наслідком:
- самовільного знаходження поза розташуванням військової частини або встановленого за межами військової частини місця військової служби, за винятком випадків, передбачених підпунктом. "Л", "м", "н", "о", "п" і "р" п. 1 ст. 37 коментованого Федерального закону;
- добровільного приведення себе в стан сп'яніння;
- вчинення ним діяння, визнаного в установленому порядку суспільно небезпечним.
46. Право на звільнення від призову на військову службу мають також громадяни, які є синами (рідними братами) громадян, які померли внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання, одержаних у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби, після звільнення з військової служби або після відрахування з військових зборів або закінчення військових зборів.
47. Відповідно до підп. "Г" п. 1 додатка N 3 до пп. 27, 40 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 вересня 1999 р. N 400, при розгляді можливості про звільнення від призову громадянина у разі смерті батька, матері, рідного брата, рідної сестри внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання, отриманих у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби, після звільнення з військової служби або після закінчення військових зборів, призовної комісії надаються оригінали наступних документів:
- документи, що підтверджують родинні стосунки громадянина, підлягає призову, із загиблим (померлим);
- свідоцтво про смерть родича;
- свідоцтво про хвороби родича, складене військово-лікарською комісією, в період військової служби з висновком про причинного зв'язку каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання з виконанням обов'язків військової служби;
- висновок закладу державної служби медико-соціальної експертизи, що підтверджує причинний зв'язок їх смерті з виконанням ними обов'язків військової служби.
48. Порядок визначення причинного зв'язку каліцтв, захворювань встановлений розд. VII Положення про військово-лікарську експертизу, затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 25 лютого 2003 р. N 123.
При медичному огляді військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу (посадових осіб) органів, громадян, призваних на військові збори, військово-лікарська комісія визначає причинний зв'язок отриманих ними каліцтва, захворювань, за винятком випадків, коли зазначені громадяни, які отримали каліцтва, захворювання, перебувають під слідством або кримінальна справа щодо яких передано до суду.
49. Військово-лікарська комісія заочно (за документами) визначає причинний зв'язок каліцтв, захворювань у громадян, які проходили (проходять) військову службу (військові збори), службу в органах, у випадку, якщо:
а) в період проходження військової служби (військових зборів), служби в органах громадянин був оглянутий військово-лікарською комісією, або перебував на лікуванні, або був звільнений з військової служби (служби в органах) за станом здоров'я;
б) у громадянина є явні наслідки тілесних ушкоджень, отриманих в період участі в бойових діях;
в) каліцтво, захворювання отримано громадянином у період проходження військової служби (військових зборів), служби в органах або каліцтво, захворювання виявлено до закінчення одного року після звільнення громадянина з військової служби (закінчення військових зборів), служби в органах, за умови, що отримання каліцтва, початок захворювання, в тому числі що призвів до смерті, можна віднести до періоду військової служби (військових зборів), служби в органах.
Характер і давність наявних явних тілесних ушкоджень встановлюються судово-медичним експертом.
50. Військово-лікарська комісія виносить висновку про причинного зв'язку з наступними формулюваннями:
1) "військова травма":
- якщо каліцтво отримано оглянутих при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків);
- якщо каліцтво, захворювання отримано оглянутих при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків) в результаті поразок, обумовлених впливом радіоактивних речовин, джерел іонізуючого випромінювання, компонентів ракетного палива та інших високотоксичних речовин, токсичних хімікатів, що відносяться до хімічної зброї, джерел електромагнітного поля та лазерного випромінювання, мікроорганізмів I і II груп патогенності;
- якщо каліцтво, захворювання отримано в період перебування оглянутого у складі діючої армії в роки громадянської війни, Великої Вітчизняної війни, на Китайсько-Східної залізниці в 1929 р., під час радянсько-фінляндської війни 1939-1940 рр.., в період бойових дій в Західній Білорусії і на Західній Україні в 1939 р., в боях біля озера Хасан в 1938 г . і на річці Халхін-Гол в 1939 р., під час війни з Японією 1945 року, а також у бойових операціях по ліквідації націоналістичного підпілля (бандитизму) на територіях Української РСР, Білоруської РСР, Латвійської РСР, Литовської РСР і Естонської РСР в період з 1 січня 1944 р. по 31 грудня 1951 (за наявності посвідчення учасника війни), під час перебування в полоні (якщо полонення не було добровільним і військовослужбовець, перебуваючи в полоні, не вчинив злочину проти Батьківщини), або якщо захворювання, що виникло до зазначених подій, за період участі в них досягло ступеня тяжкості, яка змінила категорію придатності або призвела до непридатності (у тому числі тимчасової) освидетельствуемого до військової служби, служби в органах Комітету державної безпеки СРСР (Міністерства державної безпеки СРСР) і Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР (Міністерства внутрішніх справ СРСР), або якщо хронічне, повільно прогресуюче захворювання підтверджується медичними документами, що дозволяють віднести початок захворювання або загострення захворювання до періоду участі освидетельствуемого у вказаних подіях;
  - Якщо захворювання виникло у оглянутого в період виконання завдань в умовах надзвичайного стану або при збройних конфліктах (за умови пільгового обчислення вислуги років для призначення пенсії - 1 місяць служби за 3 місяці), або в період проходження військової служби в державі, де велися бойові дії , або в період його перебування на розвідувальної та контррозвідувальної роботі за кордоном, або якщо захворювання, що виникло до зазначених подій, за період участі в них досягло ступеня тяжкості, яка змінює категорію придатності або призводить до непридатності (у тому числі тимчасової) освидетельствуемого до військової служби , службі в органах, або якщо хронічне, повільно прогресуюче захворювання підтверджується медичними документами, що дозволяють віднести початок або загострення захворювання до періоду участі освидетельствуемого у вказаних подіях;
  - Якщо захворювання вірусним гепатитом, синдромом набутого імунодефіциту (СНІД) або ВІЛ-інфікування виникло у оглянутого у період перебування на лікуванні внаслідок хірургічного втручання (медичної маніпуляції), а у оглянутого з числа медичного персоналу - внаслідок поранення, отриманого при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків);
  - Якщо каліцтво, захворювання виникло у оглянутого при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків) внаслідок укусу комахи, плазуна або тілесного ушкодження, нанесеного твариною;
  2) "захворювання отримано в період військової служби":
  - Якщо захворювання виникло у оглянутого в період проходження військової служби (військових зборів), служби в органах або досягла в зазначений період ступеня тяжкості, яка змінює категорію придатності або призводить до непридатності (у тому числі тимчасової) освидетельствуемого до військової служби, служби в органах, а також при хронічних, повільно прогресуючих захворюваннях, діагностованих до закінчення одного року після звільнення з військової служби, служби в органах, якщо початок захворювання можна віднести до періоду проходження військової служби (військових зборів), служби в органах;
  - Якщо захворювання виникло у оглянутого в період проходження військової служби (військових зборів) у військових частинах або служби в органах, що не входили до складу діючої армії, або до його вибуття у державу, де велися бойові дії, і служба в цьому державі не мала впливу на имевшееся захворювання і категорію придатності до військової служби, служби в органах;
  - Якщо каліцтво, захворювання отримано оглянутого в результаті нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків);
  - Якщо каліцтво, захворювання отримано в період проходження військової служби (військових зборів), служби в органах, але на момент медичного огляду документи про обставини отримання каліцтва, захворювання відсутні;
  3) "захворювання радіаційно обумовлене отримано при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків) у зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС" - якщо захворювання отримано оглянутого в результаті радіаційного впливу при виконанні робіт з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
  4) "загальне захворювання":
  - Якщо каліцтво, захворювання виникло у оглянутого до його призову на військову службу (військові збори), вступу на військову службу за контрактом, на службу в органи і в період військової служби (військових зборів), служби за контрактом, служби в органах не досягло ступеня , яка змінює категорію придатності оглянутого до військової служби, служби в органах;
  - Якщо захворювання виникло у оглянутого після звільнення з військової служби, коли початок захворювання не можна віднести до періоду проходження військової служби, служби в органах;
  5) "захворювання радіаційно обумовлене отримано при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків) у зв'язку з безпосередньою участю в діях підрозділів особливого ризику" - якщо захворювання отримано оглянутого в результаті радіаційного впливу при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), пов'язаних з безпосередньою участю в діях підрозділів особливого ризику.
  51. До 1 січня 2005 р. Заключення про причинного зв'язку могло бути винесене з формулюванням "захворювання отримано оглянутих при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків) у зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС". Дане формулювання була виключена відповідно до п. 21 Змін, затверджених постановою Уряду Російської Федерацією від 31 грудня 2004 р. N 886.
  52. Причинний зв'язок каліцтв, захворювань та інвалідності з впливом радіаційних чинників внаслідок безпосередньої участі військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу (посадових осіб) органів, громадян, які проходили військову службу, службу в органах, в діях підрозділів особливого ризику встановлюється міжвідомчими експертними радами і військово-лікарськими комісіями.
  Причинний зв'язок захворювань, а також смерть громадян, які проходили військову службу (військові збори) і брали безпосередню участь у роботах з ліквідації аварії в 1957 р. на виробничому об'єднанні "Маяк", а також зайнятих на роботах з проведення захисних заходів та реабілітації радіоактивно забруднених територій вздовж річки Теча в 1957-1962 рр.., з наслідками радіаційного впливу встановлюється міжвідомчими експертними радами.
  53. Військово-лікарська комісія виносить висновок про причинний зв'язок каліцтва, захворювання на підставі довідки про травму, виданої командиром військової частини (керівником органу), в якій громадянин проходив військову службу (військові збори), службу в органах в момент отримання каліцтва. У довідці зазначаються обставини отримання каліцтва. Форма довідки визначається відповідним федеральним органом виконавчої влади.
  54. При огляді громадян, які проходили військову службу (військові збори), службу в органах і отримали в період проходження військової служби (військових зборів), служби в органах каліцтво, але не мають довідки про травму, військово-лікарська комісія може винести висновок про причинний зв'язок каліцтва , захворювання на підставі розгляду інших документів, що відображають обставини отримання каліцтва, захворювання.
  Свідчення свідків про обставини отримання громадянином поранення, травми можуть бути прийняті військово-лікарською комісією до уваги тільки за наявності у нього явних наслідків тілесних ушкоджень, отриманих у період бойових дій, і за умови, що показання дані двома і більше свідками, що проходили військову службу (військові збори), службу в органах разом з оглянутих в період отримання тілесних ушкоджень. Факт проходження свідками військової служби (військових зборів), служби в органах разом з оглянутих повинен бути підтверджений командиром військової частини (керівником органу), в якій оглянутий проходив військову службу (військові збори), службу в органах, або військовим комісаром за місцем проживання свідків.
  Свідчення свідків не є підставою для встановлення факту перенесення громадянином, котрі проходили військову службу (військові збори), службу в органах, захворювання або контузії.
  55. Причинний зв'язок каліцтв, захворювань у громадян, які проходили військову службу (військові збори), службу в органах, визначається військово-лікарською комісією на підставі звернення громадян, органів соціального захисту, військових комісаріатів, органів, що здійснюють пенсійне забезпечення.
  Порядок винесення висновку про причинного зв'язку каліцтв, захворювань, перегляду раніше винесеного висновку про причинного зв'язку каліцтв, захворювань і його скасування за наявності нововиявлених обставин отримання каліцтва, захворювання та їх зв'язку з виконанням обов'язків військової служби (служби в органах) встановлюється федеральним органом виконавчої влади , в якому законом передбачена військова служба (служба в органах).
  56. З вищевикладеного випливає, що для підтвердження свого права на звільнення від призову на військову службу за вказаною підставі призовник повинен подати свідоцтво про хворобу, в якому в графі "причинний зв'язок" має бути вказана одна з наступних формулювань: "військова травма", "захворювання отримано оглянутого при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків) у зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС "," захворювання радіаційно обумовлене отримано при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків) у зв'язку з безпосередньою участю в діях підрозділів особливого ризику "," захворювання радіаційно обумовлене отримано при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків) у зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС "(останнє формулювання, як уже зазначалося вище, могла виноситися лише до 1 січня 2005 р.). Тільки ці формулювання вказують на те, що захворювання, від якого громадянин помер після звільнення з військової служби, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби.
  57. Відповідно до підп. "Г" п. 19 Інструкції з підготовки та проведення заходів, пов'язаних з призовом на військову службу громадян Російської Федерації, зарахованих у запас з присвоєнням військового звання офіцера (додаток N 2 до наказу міністра оборони Російської Федерації від 6 вересня 1999 р. N 400) , офіцер запасу підтверджує своє право на даний вид звільнення від призову на військову службу свідоцтвом про смерть зазначеного вище особи і повідомленням військової частини на адресу військового комісаріату про загибель військовослужбовця. Випадок смерті колишнього військовослужбовця вже після звільнення з військової служби даної нормою права не передбачений.
  Видається, що за аналогією офіцер запасу, який претендує на звільнення від призову на військову службу, буде представляти той же перелік документів, що і призовник іншої категорії (Не офіцер запасу) (п. 47 коментаря до ст. 23). 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Коментар до подп." Б "п. 2"
 1. Коментар до подп. "А" п. 1
    підпункту розкладу хвороб), "Б", показник призначення (відповідно до розділу "а" ТДТ); стаття (вказується найменування статті та підпункту розкладу хвороб), "В"; стаття (вказується найменування статті та підпункту розкладу хвороб), "Г"; стаття (вказується найменування статті та підпункту розкладу хвороб), "Д", б) в аркуші медичного огляду
 2. Коментар до подп. "Б" п. 1
    підписом командира військової частини і скріплюються відбитком гербової печатки військової частини. 10. При звільненні з військової служби в запас Збройних Сил Російської Федерації громадянин зобов'язаний з'явитися у двотижневий термін з дня виключення зі списків особового складу військової частини у військовий комісаріат чи інший орган, здійснює військовий облік, за місцем проживання для постановки на військовий облік
 3. Коментар до подп. "В" п. 1
    підпис. Посвідчення знищується в установленому порядку, про що складається акт. 16. Основним документом обліку проходження громадянином альтернативної цивільної служби є облікова картка. Громадянин, звільнений з альтернативної цивільної служби, зобов'язаний у двотижневий з дня звільнення строк з'явитися до військового комісаріату для постановки на військовий облік. При постановці на військовий
 4. Коментар до подп. "Г" п. 1
    подп. "Б" п. 1 додатка N 3 до пп. 27, 40 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 вересня 1999 р. N 400, призовної комісії при розгляді питання про звільнення громадянина від виконання військового обов'язку представляються оригінали наступних документів: для громадянина, що пройшов військову службу в іншій державі, - виписка з облікового військового
 5. Коментар до подп. "А" п. 2
    підписується головою Вищої атестаційної комісії (або його заступником) і головним вченим секретарем Вищої атестаційної комісії та засвідчується гербовою печаткою Вищої атестаційної комісії. Диплом кандидата наук оформляється у Вищій атестаційній комісії, підписуються головою і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради, де відбувався захист дисертації, і завіряється
 6. Коментар до подп. "А" п. 3
    подп. "Г" п. 1 додатка N 3 до пп. 27, 40 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 вересня 1999 р. N 400, визнається не підлягає заклику на військову службу громадянин, який відбуває покарання у вигляді обов'язкових робіт, щодо якої військовим комісаріатом отримано повідомлення федерального суду про набрання вироком чинності . 62. Відповідно до ст. 50 КК
 7. Коментар до подп. "Б" п. 3
    70. Відповідно до коментованої нормою не підлягають призову на військову службу громадяни, які мають незняту або непогашену судимість за вчинення злочину. Відповідно до ст. 86 КК України особа, засуджена за скоєння злочину, вважається судимою з дня набрання обвинувальним вироком суду законної сили до моменту погашення або зняття судимості. Судимість - це специфічне
 8. Коментар до подп. "В" п. 3
    подп. "8" ст. 5 КПК РФ дізнання - форма попереднього розслідування, здійснюваного дізнавачем (слідчим), у кримінальній справі, по якому провадження попереднього слідства необов'язково. Відповідно до п. 3 ст. 223 КПК РФ дізнання провадиться протягом 20 діб з дня порушення кримінальної справи. Цей термін може бути продовжений прокурором, але не більше ніж на 10 діб. За
 9. Коментар до подп. "А" п. 1
    коментаря до ст. 23. 6. Відповідно до п. 10 Інструкції про порядок проведення медичного огляду, обстеження (лікування) громадян Російської Федерації при постановки на військовий облік та лікувально-оздоровчих заходів серед громадян, поставлених на військовий облік, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації та Міністерства охорони здоров'я
 10. Коментар до подп. "Б" п. 1
    подп. "Б" п. 2 додатка N 3 до пп. 27, 40 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 вересня 1999 р. N 400, при розгляді питання про надання громадянину відстрочки від призову на військову службу за коментованого в цьому підпункті основи призовної комісії представляються оригінали наступних документів: - свідоцтво про народження громадянина ,
© 2014-2022  yport.inf.ua