Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до подп. "А" п. 1

2. З метою визначення категорії придатності громадян Російської Федерації за станом здоров'я до військової служби відповідно до п. 1 Положення про військово-лікарську експертизу, затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 25 лютого 2003 р. N 123, проводиться військово-лікарська експертиза.
Відповідно до п. 11 вказаного Положення Міністерство оборони Російської Федерації і федеральні органи виконавчої влади, в яких законом передбачена військова служба, спільно з федеральним органом виконавчої влади, що здійснює вироблення державної політики та нормативно-правове регулювання у сфері охорони здоров'я і соціального розвитку, розробляють вимоги до стану здоров'я громадян, що підлягають постановки на військовий облік, громадян, які підлягають призову на військову службу (військові збори), громадян, що надходять на військову службу за контрактом, громадян, що надходять до училища і військово- навчальні заклади, військовослужбовців, громадян, що перебувають в запасі Збройних Сил Російської Федерації.
Під вимогами до стану здоров'я громадян розуміються медичні показники, які характеризують стан здоров'я і фізичного розвитку і на підставі яких визначаються категорії придатності до військової служби.
Медичні організації незалежно від організаційно-правової форми зобов'язані повідомляти в 2-тижневий термін за запитами військових комісаріатів, кадрових органів федеральних органів виконавчої влади, в яких законом передбачена військова служба (служба в органах), штатних військово -лікарських комісій відомості про громадян, які перебувають на обліку (спостереженні) з приводу психічних розладів, наркоманії, алкоголізму, токсикоманії, зловживання наркотичними засобами та іншими токсичними речовинами, інфікування вірусом імунодефіциту людини, які перебувають на диспансерному спостереженні з приводу інших захворювань, із зазначенням діагнозу і дати взяття на облік (спостереження), а також представляти медичні карти амбулаторних хворих і при необхідності інші медичні документи (медичні карти стаціонарних хворих, рентгенограми, протоколи спеціальних методів дослідження тощо), що характеризують стан здоров'я громадян, що підлягають постановки на військовий облік, громадян, які підлягають призову на військову службу, громадян, що надходять на військову службу (службу в органи) за контрактом, громадян, що надходять у військово-навчальні (навчальні) закладу, училища, і громадян, що перебувають в запасі Збройних Сил Російської Федерації.
3. Відповідно до п. 9 Інструкції про порядок проведення медичного огляду, обстеження (лікування) громадян Російської Федерації при призові на військову службу та лікувально-оздоровчих заходів серед громадян Російської Федерації, які отримали відстрочки від призову на військову службу за станом здоров'я, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації та Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації "Про організацію медичного забезпечення підготовки громадян Російської Федерації до військової служби" від 23 травня 2001 р. N 240/168 лікар-фахівець, який притягається до медичному огляду призовника, вивчивши його анамнез, результати клініко-інструментального дослідження і оцінивши стан здоров'я, виносить висновок про категорії його придатності до військової служби з наступними формулюваннями:
а) в розд. II облікової картки призовника (форма N 14 до Інструкції з підготовки і проведення призову) і карті медичного огляду громадянина, що підлягає призову на військову службу (додаток N 4 до Інструкції):
здоровий, "А", показник призначення відповідно до розділу "а" Таблиці додаткових вимог (далі іменується - ТДТ) розклади хвороб (додаток до Положення про військово-лікарську експертизу;
стаття (вказується найменування статті та підпункту розкладу хвороб), "Б ", показник призначення (відповідно до розділу" а "ТДТ);
стаття (вказується найменування статті та підпункту розкладу хвороб)," В ";
стаття (вказується найменування статті та підпункту розкладу хвороб), "Г";
стаття (вказується найменування статті та підпункту розкладу хвороб), "Д";
б) в аркуші медичного огляду (додаток N 6 до Інструкції), який оформляється в день медичного огляду на призовників, визнаних придатними до військової служби з незначними обмеженнями, обмежено придатними до військової служби, тимчасово непридатними до військової служби, непридатними до військової служби, а також спрямованих на обстеження (лікування) :
на підставі статті (вказується найменування статті та підпункт), графи I Розкладу хвороб та ТДТ "Б" - придатний до військової служби з незначними обмеженнями, показник призначення для проходження до військової служби - 4 (або вказується інший показник призначення для проходження військової служби згідно з розділом "а" ТДТ);
на підставі статті (вказується найменування статті та підпункту), графи I Розкладу хвороб "В" - обмежено придатний до військової служби;
на підставі статті (вказуються найменування статті та підпункту) графи I Розкладу хвороб "Г" - тимчасово не придатний до військової служби на 6 (7, 8, 9, 10, 11, 12) місяців, підлягає обстеженню (лікуванню) та обліку за списком N 1. Зразок списку N 1 наведено у додатку N 1 до вищеназваної Інструкції;
на підставі статті (вказуються найменування статті та підпункт розкладу хвороб) графи I Розкладу хвороб "Д" - не придатний до військової служби.
У розділі "Підсумкове висновок ..." облікової картки призовника (форма N 14 до Інструкції з підготовки і проведення призову) і карти медичного огляду громадянина, що підлягає призову на військову службу (додаток N 4 до Інструкції), вказуються діагноз, стаття і підпункт статті Розкладу хвороб, категорія придатності до військової служби та показник призначення для проходження військової служби.
4. При визначенні категорії придатності громадянина до військової служби лікарі керуються Вимогами до стану здоров'я громадян, що підлягають постановки на військовий облік, громадян, які підлягають призову на військову службу (військові збори), громадян, що надходять на військову службу за контрактом, громадян, що надходять до училища, військово-навчальні заклади, військовослужбовців, громадян, що перебувають в запасі Збройних Сил Російської Федерації. Дані Вимоги є додатком до Положення про військово-лікарську експертизу та містять розклад хвороб.
Всім громадянам, що підлягають постановки на військовий облік та призову на військову службу, не раніше 30 днів до огляду, проводяться флюорографічне (рентгенологічне) дослідження органів грудної клітки, аналіз крові (визначення ШОЕ, гемоглобіну, лейкоцитів) , аналіз сечі (питома вага, білок), а в день огляду - вимірювання зросту і маси тіла.
Підлягають призову на військову службу, крім того, проводяться електрокардіографічне дослідження, а при необхідності - планові профілактичні щеплення.
Відомості про результати флюорографічного, лабораторних та ЕКГ-досліджень, зростанні і масі тіла, а також про профілактичні щеплення і непереносимості (підвищеної чутливості) медикаментозних засобів та інших речовин записуються в обліковий карту громадянина, що підлягає призову на військову службу, в карту медичного огляду громадянина, що підлягає призову на військову службу.
5. Для підтвердження свого права на звільнення від призову на військову службу на підставі коментованого підпункту в призовну комісію призовник повинен представити оригінали таких документів (п. 1 Переліку документів, витребуваних військовим комісаріатом у громадянина, що має підстави для звільнення його від виконання військового обов'язку, від призову на військову службу, для визнання його не підлягає призову на військову службу і для надання йому відстрочки від призову на військову службу - додаток N 3 до Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 вересня 1999 р. N 400):
- акт дослідження стану здоров'я із зазначенням результатів проведених досліджень і поставленого діагнозу, виписку з історії хвороби, завірені підписами головного лікаря і лікуючого лікаря медичного закладу та відбитком печатки медичного закладу;
- лист медичного огляду з укладенням лікарів-фахівців про придатність призовника;
- карту медичного огляду громадянина, що підлягає призову на військову службу.
Відносно громадянина, визнаного не придатним до військової служби (категорія "Д"), призовна комісія приймає рішення про звільняється його від виконання військового обов'язку, а щодо визнаного обмежено придатним до військової служби (категорія " В ") - рішення про звільнення від призову на військову службу.
Офіцери запасу представляють військовому комісару:
- свідоцтво про хвороби, затверджене штатної військово-лікарською комісією військового округу;
- карту медичного опосвідчення громадянина, який перебуває в запасі, затверджену штатної військово-лікарською комісією військового комісаріату суб'єкта Російської Федерації.
Відносно офіцера запасу рішення про звільнення його від виконання військового обов'язку або звільнення від призову на військову службу приймає військовий комісар.
6. Відповідно до ст. 25 Основ законодавства України про охорону здоров'я громадян від 22 липня 1993 р. N 5487-1 громадяни, які підлягають призову на військову службу і що надходять на військову службу за контрактом, проходять медичний огляд і мають право на отримання повної інформації про медичні протипоказання для проходження військової служби та свідченнях на відстрочку або звільнення від призову на військову службу за станом здоров'я.
У разі незгоди з висновком військово-лікарської комісії військовослужбовці, громадяни, які підлягають призову на військову службу і що надходять на військову службу за контрактом, мають право на виробництво незалежної медичної експертизи у відповідності зі ст. 53 зазначених Основ і (або) оскарження висновків військово-лікарських комісій у судовому порядку.
7. При незгоді громадян з укладенням медичної експертизи за їх заявою проводиться незалежна медична експертиза відповідного виду.
Експертиза визнається незалежною, якщо виробляють її експерт або члени комісії не перебувають у службовій або іншій залежності від установи або комісії, які виробляли медичну експертизу, а також від органів, установ, посадових осіб і громадян, зацікавлених у результатах незалежної експертизи.
При виробництві незалежної медичної експертизи громадянам надається право вибору експертної установи та експертів.
У конфліктних випадках остаточне рішення з висновком медичної експертизи виноситься судом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до подп. "а" п. 1 "
 1. Коментар до подп. "Б" п. 1
  8. Відповідно до п. 1 ст. 2 коментованого Федерального закону військова служба - особливий вид федеральної державної служби, що виконується громадянами у Збройних Силах Російської Федерації, а також у внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, у Військах цивільної оборони, інженерно-технічних і дорожньо-будівельних військових формуваннях при органах
 2. Коментар до подп. "В" п. 1
  13. Відповідно до п. 1 ст. 1 Федерального закону "Про альтернативну цивільну службу" від 25 липня 2002 р. N 113-ФЗ альтернативна громадянська служба - особливий вид трудової діяльності в інтересах суспільства і держави, здійснюваної громадянами замість військової служби за призовом. 14. Статус громадян, що проходять альтернативну цивільну службу, встановлюється цим Законом в
 3. Коментар до подп. "Г" п. 1
  18. В окремих міжнародних угодах Російської Федерації міститься вказівка на необхідність документального підтвердження звільнення від призову на військову службу громадян, які пройшли військову службу в іншій державі. Зокрема, відповідно до ст. 6 Угоди між Російською Федерацією і Туркменістаном про врегулювання питань подвійного громадянства (Ашгабат, 23 грудня 1993 р.)
 4. Коментар до подп. "А" п. 2
  22. Наявність права у громадян, які мають передбачену державною системою атестації вчений ступінь, на звільнення від призову на військову службу обумовлено необхідністю створення сприятливих умов для розвитку науки в Росії. 23. Вчений ступінь доктора наук вперше стала присуджуватися Болонським університетом в 1130 р. Паризький університет став її присуджувати в 1231 р. У Росії захист
 5. Коментар до подп. "Б" п. 2
  40. Право на звільнення від призову надається громадянам, які є синами (рідними братами) військовослужбовців, які загинули (померли) у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби, та громадян, які проходили військові збори, які загинули (померли) у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби в період проходження військових зборів. 41. Відповідно до підп. "Г" п. 1 додатка N 3 до
 6. Коментар до подп. "А" п. 3
  59. Відповідно до коментованої нормою не підлягають призову на військову службу громадяни, які відбувають покарання у вигляді обов'язкових робіт, виправних робіт, обмеження волі, арешту або позбавлення волі. 60. Відповідно до ст. 49 КК РФ обов'язкові роботи полягають у виконанні засудженим у вільний від основної роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт. Вид
 7. Комментарий к подп. "б" п. 3
  70. В соответствии с комментируемой нормой не подлежат призыву на военную службу граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления. В соответствии со ст. 86 УК РФ лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости. Судимость - это специфическое
 8. Комментарий к подп. "в" п. 3
  75. В соответствии с комментируемой нормой не подлежат призыву на военную службу граждане, в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд. 76. В соответствии с п. 1 ст. 150 УПК РФ предварительное расследование производится в форме предварительного следствия либо в форме дознания. В соответствии с подп. "8" ст. 5 УПК
 9. Комментарий к подп. "а" п. 1
  4. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам, признанным в установленном комментируемым Федеральным законом порядке временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, на срок до одного года. В соответствии с п. 17 Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2003 г. N 123, категория
 10. Комментарий к подп. "б" п. 1
  9. В соответствии с комментируемой нормой отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам, занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а также при условии, что последние не находятся на полном государственном обеспечении и
© 2014-2022  yport.inf.ua