Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до подп. "В" п. 1

13. Відповідно до п. 1 ст. 1 Федерального закону "Про альтернативну цивільну службу" від 25 липня 2002 р. N 113-ФЗ альтернативна громадянська служба - особливий вид трудової діяльності в інтересах суспільства і держави, здійснюваної громадянами замість військової служби за призовом.
14. Статус громадян, що проходять альтернативну цивільну службу, встановлюється цим Законом відповідно до Конституції Російської Федерації.
Трудова діяльність громадян, що проходять альтернативну цивільну службу, регулюється ТК РФ з урахуванням особливостей, передбачених зазначеним Законом.
15. Відповідно до п. 1 Інструкції про порядок заповнення, видачі та обліку посвідчення громадянина, що проходить альтернативну цивільну службу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації від 19 жовтня 2004 р. N 167, посвідчення, що видається громадянам, зазначеним у ст. 18 Федерального закону "Про альтернативну цивільну службу", є документом, що підтверджує проходження громадянином альтернативної цивільної служби.
Відповідно до п. 8 зазначеної Інструкції при постановці на військовий облік громадянина, що проходить альтернативну цивільну службу, посвідчення здається в військовий комісаріат, про що робиться відмітка у книзі обліку видачі посвідчень громадян, що проходять альтернативну цивільну службу , у графі "Примітка" вказується дата здачі посвідчення, посада особи, яка прийняла посвідчення, а також його підпис. Посвідчення знищується в установленому порядку, про що складається акт.
16. Основним документом обліку проходження громадянином альтернативної цивільної служби є облікова картка.
Громадянин, звільнений з альтернативної цивільної служби, зобов'язаний у двотижневий з дня звільнення строк з'явитися до військового комісаріату для постановки на військовий облік. При постановці на військовий облік посвідчення і облікова карта здаються в військовий комісаріат.
Згідно п. 2 ст. 52 коментованого Федерального закону громадяни, які пройшли альтернативну цивільну службу, зараховуються в запас Збройних Сил Російської Федерації.
17. Як і у випадках з громадянами, що проходять і пройшли військову службу, нормативно не визначені документи, що мають подаватися громадянином у військкомат для підтвердження свого права на звільнення від призову на військову службу в тому випадку, якщо громадянин проходить або пройшов альтернативну цивільну службу. Відповідно до п. 8 додатка N 2 до п. 17 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 вересня 1999 р. N 400, після отримання відповідних підтверджуючих документів громадяни, спрямовані на альтернативну цивільну службу, знімаються з військового обліку громадян чоловічої статі , що не перебувають в запасі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до подп. "в" п. 1 "
 1. Коментар до подп. "А" п. 1
  підпункту розкладу хвороб), "Б", показник призначення (відповідно до розділу "а" ТДТ); стаття (вказується найменування статті та підпункту розкладу хвороб), "В"; стаття (вказується найменування статті та підпункту розкладу хвороб), "Г"; стаття (вказується найменування статті та підпункту розкладу хвороб), "Д", б) в аркуші медичного огляду
 2. Коментар до подп. "Б" п. 1
  підписом командира військової частини і скріплюються відбитком гербової печатки військової частини. 10. При звільненні з військової служби в запас Збройних Сил Російської Федерації громадянин зобов'язаний з'явитися у двотижневий термін з дня виключення зі списків особового складу військової частини у військовий комісаріат чи інший орган, здійснює військовий облік, за місцем проживання для постановки на військовий облік
 3. Коментар до подп. "Г" п. 1
  подп. "Б" п. 1 додатка N 3 до пп. 27, 40 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 вересня 1999 р. N 400, призовної комісії при розгляді питання про звільнення громадянина від виконання військового обов'язку представляються оригінали наступних документів: для громадянина, що пройшов військову службу в іншій державі, - виписка з облікового військового
 4. Коментар до подп. "А" п. 2
  підписується головою Вищої атестаційної комісії (або його заступником) і головним вченим секретарем Вищої атестаційної комісії та засвідчується гербовою печаткою Вищої атестаційної комісії. Диплом кандидата наук оформляється у Вищій атестаційній комісії, підписуються головою і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради, де відбувався захист дисертації, і завіряється
 5. Коментар до подп. "Б" п. 2
  коментаря до ст.
 6. Коментар до подп. "А" п. 3
  подп. "Г" п. 1 додатка N 3 до пп. 27, 40 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 вересня 1999 р. N 400, визнається не підлягає заклику на військову службу громадянин, який відбуває покарання у вигляді обов'язкових робіт, щодо якої військовим комісаріатом отримано повідомлення федерального суду про набрання вироком чинності . 62. Відповідно до ст. 50 КК
 7. Коментар до подп. "Б" п. 3
  70. Відповідно до коментованої нормою не підлягають призову на військову службу громадяни, які мають незняту або непогашену судимість за вчинення злочину. Відповідно до ст. 86 КК України особа, засуджена за скоєння злочину, вважається судимою з дня набрання обвинувальним вироком суду законної сили до моменту погашення або зняття судимості. Судимість - це специфічне
 8. Коментар до подп. "В" п. 3
  подп. "8" ст. 5 КПК РФ дізнання - форма попереднього розслідування, здійснюваного дізнавачем (слідчим), у кримінальній справі, по якому провадження попереднього слідства необов'язково. Відповідно до п. 3 ст. 223 КПК РФ дізнання провадиться протягом 20 діб з дня порушення кримінальної справи. Цей термін може бути продовжений прокурором, але не більше ніж на 10 діб. За
 9. Коментар до подп. "А" п. 1
  коментаря до ст. 23. 6. Відповідно до п. 10 Інструкції про порядок проведення медичного огляду, обстеження (лікування) громадян Російської Федерації при постановки на військовий облік та лікувально-оздоровчих заходів серед громадян, поставлених на військовий облік, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації та Міністерства охорони здоров'я
 10. Коментар до подп. "Б" п. 1
  подп. "Б" п. 2 додатка N 3 до пп. 27, 40 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 вересня 1999 р. N 400, при розгляді питання про надання громадянину відстрочки від призову на військову службу за коментованого в цьому підпункті основи призовної комісії представляються оригінали наступних документів: - свідоцтво про народження громадянина ,
© 2014-2022  yport.inf.ua