Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до подп. "Б" п. 1

8. Відповідно до п. 1 ст. 2 коментованого Федерального закону військова служба - особливий вид федеральної державної служби, що виконується громадянами у Збройних Силах Російської Федерації, а також у внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, у Військах цивільної оборони, інженерно-технічних і дорожньо-будівельних військових формуваннях при органах виконавчої влади, Службі зовнішньої розвідки Російської Федерації, органах федеральної служби безпеки, федеральному органі спеціального зв'язку та інформації, федеральних органах державної охорони, федеральному органі забезпечення мобілізаційної підготовки органів державної влади Російської Федерації, військових підрозділах федеральної протипожежної служби і створюваних на воєнний час спеціальних формуваннях, а також іноземними громадянами в Збройних Силах Російської Федерації, інших військах, військових формуваннях та органах.
9. Проходження військової служби за призовом здійснюється громадянином один раз. Відповідно до п. 102 Інструкції по комплектуванню Збройних Сил Російської Федерації солдатами, матросами, сержантами і старшинами, затвердженого наказом міністра оборони Російської Федерації від 16 січня 2001 р. N 30, про звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом, в розд. II військового квитка вказується номер і дата наказу міністра оборони Російської Федерації про звільнення зі Збройних Сил військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом, які вислужили встановлені терміни військової служби, та про черговий призов громадян на військову службу.
Військовослужбовцям, що звільняються з військової служби, яким певний час не зарахував у строк військової служби, крім того, у військовому квитку в п. 15 "Проходження служби" і в обліково-послужний картці в п. 16 "Призначення і переміщення по службі" робиться відмітка: "Час з ___ по ___ в строк військової служби не зараховано у зв'язку з ___ (зазначається причина, з якої не зараховано час в строк військової служби)". Вказані відмітки засвідчуються підписом командира військової частини і скріплюються відбитком гербової печатки військової частини.
10. При звільненні з військової служби в запас Збройних Сил Російської Федерації громадянин зобов'язаний з'явитися у двотижневий термін з дня виключення зі списків особового складу військової частини у військовий комісаріат чи інший орган, здійснює військовий облік, за місцем проживання для постановки на військовий облік (абз. 3 п . 1 ст. 10 коментованого Федерального закону). Запас Збройних Сил Російської Федерації створюється, зокрема, з громадян, звільнених з військової служби із зарахуванням в запас (п. 1 ст. 52 коментованого Федерального закону).
11. При постановці громадян на військовий облік у військкоматі перевіряється справжність військових квитків, наявність відміток про зняття громадян з військового обліку за попереднім місцем проживання. При виявленні у військових квитках необумовлені виправлень, неточностей і підробок, неповного кількості аркушів представник органу місцевого самоврядування повідомляє про це у військовий комісаріат для вжиття відповідних заходів. При прийомі від громадянина військового квитка йому видається розписка.
На громадян, що перебувають в запасі, заповнюються картки первинного обліку. На сержантів, старшин, солдатів і матросів запасу, крім того, заповнюються облікові картки. Заповнення зазначених документів здійснюється у відповідності із записами у військових квитках. При цьому уточнюються відомості про сімейний стан, про освіту, про місце роботи, посаду, місце проживання громадян, що постають на військовий облік.
12. Проходження державної служби в органах прокуратури Російської Федерації, в органах МВС Росії, митних органах не є проходженням військової служби.
13. Перелік документів, які необхідно надавати громадянину при реалізації можливості звільнення від призову на військову по підставі, зазначеному в коментованому підпункті, нормативно не встановлений. Передбачається, що військовий комісаріат, до якому громадянин перебуває на обліку, повинен володіти інформацією про знаходження громадянина на військовій службі, так як відповідно до п. 8 додатка N 2 до п. 17 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 вересня 1999 р. N 400, після отримання відповідних підтверджуючих документів громадяни, покликані на військову службу, громадяни, що надійшли на військову службу за контрактом, та громадяни, що надійшли у військові освітні установи професійної освіти, знімаються з військового обліку громадян чоловічої статі, що не перебувають в запасі.
Зняття з військового обліку громадян, які не перебувають в запасі, осіб, призваних на військову службу, проводиться на підставі відміток військового комісаріату суб'єкта Російської Федерації про відправку громадян до місця проходження військової служби у другому примірнику списків за формою N 25.
Зняття з військового обліку громадян, які не перебувають в запасі, що надійшли на військову службу за контрактом або у воєнний освітній заклад професійної освіти, проводиться на підставі надійшла виписки з наказу по військовій частині (військовому освітньому установі професійної освіти) про зарахування до списків військової частини або про зарахування до військове освітня установа, яка висилається у військовий комісаріат району у двотижневий термін після видання наказу.
На практиці виникають ситуації, коли громадянинові, котрий вступив на військову службу за контрактом або що надійшов у військово-навчальний заклад, направляється повістка про призов його на військову службу. Як правило, це буває викликано неузгодженістю дій окремих органів військового управління. Представляється, що в даній ситуації у військовий комісаріат доцільно надати завірені в установленому порядку виписки з наказів з особового складу про укладення контракту, про присвоєння військового звання, про призначення на військову посаду або про зарахування до військово-навчальний заклад, а також з наказу про зарахування до списків особового складу військової частини та постановці на постачання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до подп. "б" п. 1 "
 1. Коментар до подп. "А" п. 1
  підпункту розкладу хвороб), "Б", показник призначення (відповідно до розділу "а" ТДТ); стаття (вказується найменування статті та підпункту розкладу хвороб), "В"; стаття (вказується найменування статті та підпункту розкладу хвороб), "Г"; стаття (вказується найменування статті та підпункту розкладу хвороб), "Д", б) в аркуші медичного огляду
 2. Коментар до подп. "В" п. 1
  підпис. Посвідчення знищується в установленому порядку, про що складається акт. 16. Основним документом обліку проходження громадянином альтернативної цивільної служби є облікова картка. Громадянин, звільнений з альтернативної цивільної служби, зобов'язаний у двотижневий з дня звільнення строк з'явитися до військового комісаріату для постановки на військовий облік. При постановці на військовий
 3. Коментар до подп. "Г" п. 1
  подп. "Б" п. 1 додатка N 3 до пп. 27, 40 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 вересня 1999 р. N 400, призовної комісії при розгляді питання про звільнення громадянина від виконання військового обов'язку представляються оригінали наступних документів: для громадянина, що пройшов військову службу в іншій державі, - виписка з облікового військового
 4. Коментар до подп. "А" п. 2
  підписується головою Вищої атестаційної комісії (або його заступником) і головним вченим секретарем Вищої атестаційної комісії та засвідчується гербовою печаткою Вищої атестаційної комісії. Диплом кандидата наук оформляється у Вищій атестаційній комісії, підписуються головою і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради, де відбувався захист дисертації, і завіряється
 5. Коментар до подп. "Б" п. 2
  коментаря до ст.
 6. Коментар до подп. "А" п. 3
  подп. "Г" п. 1 додатка N 3 до пп. 27, 40 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 вересня 1999 р. N 400, визнається не підлягає заклику на військову службу громадянин, який відбуває покарання у вигляді обов'язкових робіт, щодо якої військовим комісаріатом отримано повідомлення федерального суду про набрання вироком чинності . 62. Відповідно до ст. 50 КК
 7. Коментар до подп. "Б" п. 3
  70. Відповідно до коментованої нормою не підлягають призову на військову службу громадяни, які мають незняту або непогашену судимість за вчинення злочину. Відповідно до ст. 86 КК України особа, засуджена за скоєння злочину, вважається судимою з дня набрання обвинувальним вироком суду законної сили до моменту погашення або зняття судимості. Судимість - це специфічне
 8. Коментар до подп. "В" п. 3
  подп. "8" ст. 5 КПК РФ дізнання - форма попереднього розслідування, здійснюваного дізнавачем (слідчим), у кримінальній справі, по якому провадження попереднього слідства необов'язково. Відповідно до п. 3 ст. 223 КПК РФ дізнання провадиться протягом 20 діб з дня порушення кримінальної справи. Цей термін може бути продовжений прокурором, але не більше ніж на 10 діб. За
 9. Коментар до подп. "А" п. 1
  коментаря до ст. 23. 6. Відповідно до п. 10 Інструкції про порядок проведення медичного огляду, обстеження (лікування) громадян Російської Федерації при постановки на військовий облік та лікувально-оздоровчих заходів серед громадян, поставлених на військовий облік, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації та Міністерства охорони здоров'я
 10. Коментар до подп. "Б" п. 1
  подп. "Б" п. 2 додатка N 3 до пп. 27, 40 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 вересня 1999 р. N 400, при розгляді питання про надання громадянину відстрочки від призову на військову службу за коментованого в цьому підпункті основи призовної комісії представляються оригінали наступних документів: - свідоцтво про народження громадянина ,
© 2014-2022  yport.inf.ua