Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Стаття 45. Призупинення військової служби

1. Відповідно до Федерального закону "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації з питань прикомандирування і переведення військовослужбовців, а також призупинення військової служби" від 6 липня 2006 р. N 105-ФЗ з 1 січня 2007 коментована стаття викладена в новій редакції .
2. Стаття, що є абсолютною новелою законодавства про проходження військової служби.
Військова служба може бути припинена:
- військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, у разі обрання їх депутатами Державної Думи Федеральних зборів Російської Федерації, депутатами законодавчих (представницьких) органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, депутатами представницьких органів муніципальних утворень і главами муніципальних утворень, що здійснюють зазначені повноваження на постійній основі, наділення повноваженнями вищих посадових осіб суб'єктів Російської Федерації (керівників вищих виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації) або призначення тимчасово виконуючими обов'язки вищих посадових осіб суб'єктів Російської Федерації (керівників вищих виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації), обрання (призначення) членами Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації;
- військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, у разі направлення їх не так на військові посади в міжнародні організації, організації, що здійснюють діяльність в інтересах оборони країни і безпеки держави;
- військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, у разі направлення їх на військові кафедри при федеральних державних освітніх установах вищої професійної освіти.
3. Так, з 1 січня 2007 р. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, у разі обрання їх депутатами Державної Думи Федеральних зборів Російської Федерації, депутатами законодавчих (представницьких) органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, депутатами представницьких органів муніципальних утворень і главами муніципальних утворень, здійснюють зазначені повноваження на постійній основі, наділення повноваженнями вищих посадових осіб суб'єктів Російської Федерації (керівників вищих виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації) або призначення тимчасово виконуючими обов'язки вищих посадових осіб суб'єктів Російської Федерації (керівників вищих виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації), обрання (призначення) членами Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації мають право або на звільнення з військової служби з підстав, передбачених підпунктом. "Г" і "д" п. 3 ст. 51 коментованого Федерального закону, або на призупинення військової служби.
4. Федеральним законом "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації з питань прикомандирування і переведення військовослужбовців, а також призупинення військової служби" від 6 липня 2006 р. N 105-ФЗ подп. "Г" п. 3 ст. 51 коментованого Федерального закону викладено у такій редакції: "у зв'язку з наділенням його (военнослужащего. - С.Ш.) повноваженнями вищої посадової особи суб'єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) або призначенням його тимчасово виконуючим обов'язки вищої посадової особи суб'єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) або обранням (призначенням) його членом Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації ".
5. Таким чином, з 1 січня 2007 р. зазначені військовослужбовці мають право на звільнення з військової служби чи на призупинення військової служби. У той час як до 1 січня 2007 можливість звільнення з військової служби була передбачене тільки з дня припинення підстав для призупинення військової служби і якщо військовослужбовці не укладуть новий контракт про проходження військової служби.
6. На відміну від раніше чинної редакції коментована стаття не передбачає можливість заліку терміну призупинення військової служби до вислуги років військовослужбовця.
7. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, у разі направлення їх не на військові посади в міжнародні організації, організації, що здійснюють діяльність в інтересах оборони країни і безпеки держави, і на військові кафедри при федеральних державних освітніх установах вищої професійної освіти військова служба призупиняється.
Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, можуть спрямовуватися не на військові посади без призупинення ним військової служби, якщо це передбачено іншими (крім коментованого) федеральними законами та нормативними правовими актами Президента Російської Федерації.
8. Призупинення військової служби військовослужбовцям означає призупинення дії умов укладеного ними контракту про проходження військової служби, зазначених у п. 3 ст. 32 коментованого Федерального закону.
Відповідно до ст. 32 коментованого Федерального закону умови контракту про проходження військової служби включають в себе обов'язок громадянина (іноземного громадянина) проходити військову службу у Збройних Силах Російської Федерації, інших військах, військових формуваннях або органах протягом встановленого договором терміну, сумлінно виконувати всі загальні, посадові і спеціальні обов'язки військовослужбовців, встановлені законодавчими та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, а також право громадянина (іноземного громадянина) на дотримання його прав та прав членів його сім'ї, включаючи одержання соціальних гарантій і компенсацій, встановлених законодавчими та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, що визначають статус військовослужбовців та порядок проходження військової служби.
Військовослужбовці, військова служба за контрактом яким припинено, не вважаються виконуючими обов'язки військової служби відповідно до ст. 37 коментованого Федерального закону. Термін призупинення військової служби зараховується до загального трудового стажу при призначенні пенсії за вислугу років. Протягом даного терміну виплата грошового забезпечення та інших додаткових виплат, передбачених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації для військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, а також привласнення чергових військових звань не виробляються.
Відповідно можна зробити висновок про те, що призупинення військової служби є підставою для втрати статусу військовослужбовця, передбаченого Федеральним законом "Про статус військовослужбовців" від 27 травня 1998 р. N 76-ФЗ.
9. Військовослужбовці, військова служба за контрактом яким припинена, не входять до чисельність Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів.
10. Призупинення військової служби, а також напрямок військовослужбовців не так на військові посади в організації та освітні установи здійснюються відповідно до Положення про порядок проходження військової служби.
В даний час Положення про порядок проходження військової служби не передбачає порядок направлення військовослужбовців не так на військові посади в організації та освітні установи. Тому до Положення про порядок проходження військової служби мають бути внесені відповідні зміни, які б регулювали порядок направлення військовослужбовців не так на військові посади в організації та освітні установи.
Стаття, що також визначає категорії військовослужбовців, які можуть бути спрямовані не на військові посади в організації та освітні установи.
11. Чи не на військові посади в організації та освітні установи можуть направлятися військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом на військових посадах, що підлягають заміщенню офіцерами, мають військове звання офіцера і прослужили на офіцерських посадах 10 років і більше.
Військовослужбовці, які прослужили на офіцерських посадах менше 10 років, можуть спрямовуватися не на військові посади в організації та освітні установи, якщо це передбачено нормативними правовими актами Президента Російської Федерації.
12. Направлення військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, що не на військові посади в міжнародні організації здійснюється на підставі міжнародних договорів Російської Федерації.
13. Перелік організацій, що здійснюють діяльність в інтересах оборони країни і безпеки держави, і федеральних державних освітніх установ вищої професійної освіти, в які військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, можуть спрямовуватися не на військові посади, і кількість таких посад у зазначених організаціях і освітніх установах визначаються нормативними правовими актами Президента Російської Федерації.
В даний час даний перелік організацій Президентом Російської Федерації не визначений.
Уряд Російської Федерації також не визначив додаткові умови укладання, зміни та розірвання трудових договорів з військовослужбовцями, направленими не так на військові посади в зазначені організації та освітні установи, як це передбачено статтею коментарів.
14. Військовослужбовці, військова служба за контрактом яким припинена, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, після закінчення терміну контракту про проходження військової служби мають право укласти новий контракт про проходження військової служби відповідно до Положення про порядок проходження військової служби. З цього моменту дані громадяни в повному обсязі набувають статусу військовослужбовців.
15. Федеральним законом "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації з питань прикомандирування і переведення військовослужбовців, а також призупинення військової служби" від 6 липня 2006 р. N 105-ФЗ п. 1 ст. 51 коментованого Федерального закону доповнено підпунктом. "К": "у зв'язку з припиненням військової служби в період її призупинення".
Військовослужбовцям, військова служба за контрактом яким припинена у зв'язку з направленням не так на військові посади, Міністерством оборони Російської Федерації або федеральним органом виконавчої влади, в якому коментованим Законом передбачена військова служба, може бути запропоновано продовжити військову службу, і в разі їх незгоди військова служба зазначених військовослужбовців припиняється. Звільнення з військової служби у разі припинення військової служби здійснюється на підставі, передбаченій подп. "К" п. 1 ст. 51 коментованого Федерального закону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 45. Призупинення військової служби "
 1. Коментар до п. 1
  1. Дана стаття присвячена різним техніко-правових питань, пов'язаних з порядком визначення термінів військової служби (початку, тривалості, закінчення), а також терміну контракту про проходження військової служби і часу його закінчення. Необхідно мати на увазі, що у зв'язку з поетапним скороченням термінів військової служби за призовом Федеральним законом від 6 липня 2006 р. N 104-ФЗ п. 1 ст. 38
 2. Стаття 12. Обов'язки поліції
  Коментар до статті 12 Перераховані в цій статті та інші обов'язки поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади виконують співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Порядок реалізації даного обов'язку врегульовано Інструкцією про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації
 3. Тема 2.4. Державні органи Російської Федерації
  Різноманітна діяльність будь-якої держави, в тому числі і Російської Федерації, реалізується насамперед через систему його державних органів. Орган держави являє собою організаційно і структурно відокремлену частину державного механізму, наділену у встановленому Конституцією Росії порядку державно-владними повноваженнями, правовими та матеріально-фінансовими
 4. § 2. Види джерел МПП
  1. Національний закон. Підзаконні акти. Питання кодифікації міжнародного приватного права в практиці різних держав Значне число сучасних підручників і курсів з міжнародного приватного права при перерахуванні видів його джерел оперують категорією «внутрішнє законодавство» на противагу поняттю «національний закон» 91. Деякі дослідники використовують більш загальний термін
 5. § 12. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
  Встановлений порядок управління - це система політико-правових інститутів, що забезпечують функціонування державної влади. Суспільні відносини в цих сферах являють собою об'єкт адміністративного правопорушення. Перші 12 складів правопорушень, передбачених гл. 14 КпАП (ст. 165, 165 ', 1652, 1653, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 16510, 165м, 16512)', відносяться до
 6. Коментар до статті 2.1
  1. Частиною 1 цієї статті при визначенні поняття адміністративного правопорушення не вказані об'єкти протиправних посягань. Деякі з них визначені розд. II КоАП, згідно з яким адміністративне правопорушення посягає на суспільні відносини у сферах охорони власності (гл. 7), здоров'я, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення і суспільної моралі (гл.
 7. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
    За справедливим зауваженням Президента Російської Федерації, "великою проблемою місцевого самоврядування залишається недостатність його власної доходної бази. Але саме з місцевих органів влади населення запитує і за виконання федеральних законів, таких як Закон про ветеранів, і за роботу житлово-комунального господарства, і за дуже багато, багато іншого ". Сукупність місцевих фінансових
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 10. § 4. Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади
    Загальні положення. Відповідно до ст. 53 Конституції РФ кожен має право на відшкодування державою шкоди, заподіяної незаконними діями (або бездіяльністю) органів державної влади або їх посадових осіб. Зміст зазначеного права конкретизує ст. 16 ГК, що встановлює, що збитки, заподіяні громадянину чи юридичній особі в результаті незаконних дій (бездіяльності)
© 2014-2022  yport.inf.ua