Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 1

1. Дана стаття присвячена різним техніко-правових питань, пов'язаних з порядком визначення термінів військової служби (початку, тривалості, закінчення), а також терміну контракту про проходження військової служби і часу його закінчення.
Необхідно мати на увазі, що у зв'язку з поетапним скороченням термінів військової служби за призовом Федеральним законом від 6 липня 2006 р. N 104-ФЗ п. 1 ст. 38 коментованого Федерального закону викладено у новій редакції, яка набрала чинності з 1 липня 2006
Поняття "термін" має двояке значення. Так називають або певний період часу, або певний момент. У військово-службових відносинах відповідне поняття використовується і в тому і в іншому сенсі. Наприклад, відповідно до коментованого пунктом строки військової служби військовослужбовців, призваних на військову службу, обчислюються в місяцях - певний період, а п. 10 коментованої статті встановлено терміни початку військової служби - певний момент (день придбання громадянином статусу військовослужбовця).
З терміном зазвичай пов'язане виникнення, зміна або припинення військово-службового правовідносини. Термін військової служби являє собою час, протягом якого військово-службове правовідносини діє.
2. Коментована стаття встановлює порядок визначення терміну військової служби.
Для військовослужбовців, призваних на військову службу, тривалість військової служби імперативно визначена в коментованому пункті. Термін військової служби військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, визначається терміном, вказаним у контракті про проходження військової служби (термін контракту).
3. Коментованим законом залежно від виду контракту (див. п. 5 коментарю до ст. 32) передбачені три способи встановлення його терміну:
1) самостійно військовослужбовцям:
а) у випадках укладення військовослужбовцям нового контракту:
- при закінченні терміну попереднього контракту (п. 5 ст. 38);
- при відрахуванні з військово-навчального закладу, ад'юнктури, військової докторантури (подп. "в" п. 1 ст. 9 Положення про порядок проходження військової служби);
- при перекладі зі Збройних Сил Російської Федерації у федеральний орган виконавчої влади, в якому передбачена військова служба, і навпаки, а також з одного федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба, в іншій (п. 2 ст. 44);
- при звільненні його з посади керівника федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба (п. 6 ст. 32);
- раніше проходили військову службу за контрактом при припиненні підстав для призупинення військової служби (ст. 45);
б) у випадках укладення нового контракту, терміни якого зазначені в п. 5 ст. 38 коментованого Федерального закону, з громадянином, що перебувають в запасі, раніше проходили військову службу за контрактом (п. 4 ст. 9 Положення про порядок проходження військової служби);
в) випадках укладення нового контракту на строк від шести місяців до одного року (короткострокового контракту) з громадянином, раніше проходили військову службу за контрактом, що перебувають в запасі і виявили бажання вступити на військову службу за контрактом у період надзвичайних обставин для виконання обов'язків в умовах ліквідації наслідків стихійних лих, виконання заходів надзвичайного стану , відновлення конституційного порядку та в інших надзвичайних ситуаціях (п. 7 ст. 38);
г) у разі укладення першого контракту військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом (п. 4 ст. 38);
2) імперативно термін встановлений для військовослужбовців, які уклали:
а) перший контракт (п. 3 ст. 38);
б) новий контракт. Його укладають військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, при зарахуванні до військово-навчальний заклад, ад'юнктуру чи військову докторантуру (громадяни, які проходили військову службу за контрактом, при зарахуванні до військово-навчальний заклад) на час навчання в зазначеному навчальному закладі і на п'ять років військової служби після його закінчення (п. 5 ст. 38);
3) посадовою особою, зазначеним у п. 4 ст. 10 Положення про порядок проходження військової служби, термін військової служби встановлюється військовослужбовцям, які досягли граничного віку перебування на військовій службі і які виявили бажання продовжувати військову службу.
4. На відміну від цивільного, цивільного процесуального та інших галузей права, в яких строки визначаються обчисленням періоду часу і календарною датою, термін військової служби встановлюється тільки закінченням періоду часу, що обчислюється роками, місяцями, днями.
Допускається встановлення терміну за допомогою вказівки на подію, тобто незалежне від особи (осіб) обставина. В даному випадку до події пред'являється і ще одна вимога: мається на увазі обставина, яка неминуче має статися. Прикладом може служити досягнення військовослужбовцям граничного віку перебування на військовій службі.
Коментований Федеральний закон передбачає виникнення, зміна та припинення військово-службових відносин в залежності від обставин, настання яких тільки передбачається (наприклад, звільнення військовослужбовця з військової служби за станом здоров'я та ін.)
5. Коментований Федеральний закон, встановивши строки військової служби, також визначив моменти її початку (п. 10 ст. 38) і закінчення (п. 11 ст. 38). Єдиний порядок обчислення строків, визначених періодом часу, встановлений Положенням про порядок проходження військової служби. Для таких випадків передбачається початок перебігу строку і його закінчення.
Специфіка військово-службових відносин (див. коментар до п. 1 ст. 2) зумовила особливості обчислення строків. З моменту початку перебігу строку військової служби громадянин стає військовослужбовцям з притаманним йому особливим правовим статусом, тобто він набуває права і обов'язки і на нього покладається відповідальність.
На відміну від цивільного законодавства (ст. 191 ЦК РФ), яким встановлено, що протягом терміну, визначеного періодом часу, починається на наступний після настання календарної дати або відповідної події день, протягом терміну військової служби починається в 00 год. 00 хв. настання відповідного дня (наприклад, день набрання чинності контракту, день вибуття до місця проходження військової служби тощо).
Початком перебігу строку військової служби вважається:
а) для громадян, призваних на військову службу, не перебували в запасі, - день вибуття з військового комісаріату суб'єкта Російської Федерації до місця проходження військової служби;
б) для офіцерів, призваних на військову службу з числа закінчили державні, муніципальні або мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавні освітні установи вищої професійної освіти (далі - освітні установи вищої професійної освіти) і зарахованих у запас з присвоєнням військового звання офіцера, - день вибуття до місця проходження військової служби, зазначений у приписі військового комісаріату;
в) для громадян, призваних на військову службу безпосередньо після закінчення освітніх установ вищої професійної освіти, яким присвоєно військове звання офіцера, - день вибуття у відпустку, яка надається військовим комісаріатом після закінчення зазначених освітніх установ;
г) для громадян, що надійшли на військову службу за контрактом, - день набрання чинності контракту;
д) для громадян, що надійшли до військово-навчальні заклади і не проходили військову службу або пройшли військову службу раніше, - день зарахування до зазначені навчальні заклади.
6. Положенням про порядок проходження військової служби (п. 3 ст. 3) встановлені особливі правила для визначення моменту закінчення терміну військової служби.
Термін військової служби закінчується:
а) для військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом, - у відповідне число останнього місяця строку військової служби за призовом. Так, якщо термін військової служби почав текти в 00 год. 00 хв. 30 травня 2006 (день вибуття з військового комісаріату суб'єкта Російської Федерації до місця проходження військової служби), то дворічного терміну військової служби за призовом буде відповідати 24 год. 00 хв. 29 травня 2008;
б) для військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, - у відповідні місяць і число останнього року строку контракту або у відповідне число останнього місяця строку контракту, якщо контракт був укладений на термін до одного року. Таким чином, термін контракту, встановлений в три роки, обчислюваний з 1 лютого 2006 р., буде вважатися вичерпаним 31 січня 2009; в шість місяців, що почався 30 квітня, буде вважатися вичерпаним 29 жовтня.
У випадках коли закінчення терміну військової служби доводиться на місяць, у якому немає відповідного числа, зазначений строк закінчується в останній день цього місяця. Так, з урахуванням того, що в березні 31 день, а у вересні 30 днів, шестимісячний термін контракту, розпочатий 31 березня, завершиться 30 вересня.
Військове законодавство стосовно до військово-службовим відносинам не передбачає обчислення строків тижнями, днями і годинами, а також спеціальних правил щодо випадків, коли витікання термінів випадає на неробочі дні. Водночас коментований Федеральний закон передбачає випадки, коли окремі періоди не зараховуються до строку військової служби (див. п. 12 коментарю до ст. 38).
7. Тривалість військової служби військовослужбовця включає в себе всі терміни його військової служби як за призовом, так і за контрактом, у тому числі і у випадках повторного вступу на військову службу.
Визначення тривалості військової служби проводиться в календарному обчисленні.
У випадках, встановлених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, тривалість військової служби визначається в пільговому обчисленні (див., наприклад, п. 2 ст. 38).
Федеральним законом "Про боротьбу з тероризмом" від 25 липня 1998 р. N 130-ФЗ військовослужбовцям федеральних органів виконавчої влади, які проходять (проходили) службу в підрозділах, які безпосередньо здійснюють (здійснювали) боротьбу з тероризмом, до вислуги років для призначення пенсій зараховується один день служби за півтора дня, а під час участі у проведенні контртерористичної операції - один день служби за три дні, якщо законодавством Російської Федерації не передбачається більш пільгове обчислення вислуги років (ст. 22). Аналогічна норма міститься в ст. 23 Федерального закону "Про протидію тероризму" від 6 березня 2006 р. N 35-ФЗ.
8. У терміни військової служби включається також тривалість наданих військовослужбовцям відпусток, які є юридичними фактами (подіями), що входять у зміст проходження військової служби.
Військовослужбовцям надаються відпустки:
а) основна відпустка;
б) канікулярні відпустки - військовослужбовцям, які навчаються у військових освітніх установах професійної освіти ;
в) додаткові відпустки:
- військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом, - відпустки по хворобі і відпустки за особистими обставинами;
- військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, - творчі відпустки, навчальні відпустки, відпустки через хворобу, відпустки за особистими обставинами;
г) відпустки по вагітності та пологах - військовослужбовцям жіночої статі;
д) відпустки по догляду за дитиною - військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом.
Військовослужбовцям також можуть бути надані відпустки з інших підстав, передбачених чинним законодавством.
9. Порядок надання військовослужбовцям основної відпустки визначено ст. 29 Положення про порядок проходження військової служби.
10. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, основна відпустка надається щорічно на підставі наказу командира військової частини. На їх прохання основна відпустка може бути наданий їм по частинах. При цьому, тривалість однієї частини відпустки не може бути менше 15 діб. Рішення про надання відпустки по частинах приймається командиром (начальником) з урахуванням інтересів служби тільки на прохання військовослужбовця, тобто командир (начальник) не володіє правом дроблення основної відпустки військовослужбовця на частини.
11. Тривалість основної відпустки військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, відповідно до п. 5 ст. 11 Федерального закону "Про статус військовослужбовців" встановлюється:
а) військовослужбовцям, загальна тривалість військової служби яких у пільговому обчисленні становить менше 10 років, - 30 діб;
б) військовослужбовцям, загальна тривалість військової служби яких у пільговому обчисленні становить від 10 до 15 років, - 35 діб;
в) військовослужбовцям, загальна тривалість військової служби яких у пільговому обчисленні становить від 15 до 20 років, - 40 діб;
г) військовослужбовцям, загальна тривалість військової служби яких у пільговому обчисленні становить 20 років і більше, - 45 діб.
12. Тривалість основної відпустки військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом, в рік вступу його на військову службу за контрактом і в рік звільнення з військової служби обчислюється шляхом ділення тривалості основної відпустки, встановленої військовослужбовцю, на 12 і множення отриманої кількості діб на кількість повних місяців військової служби , що минули від початку військової служби до закінчення календарного року, в якому військовослужбовець вступив на військову службу, або від початку календарного року до передбачуваного дня виключення його зі списків особового складу військової частини.
  Округлення кількості неповних діб і місяців здійснюється у бік збільшення. У разі коли неможливо своєчасне звільнення військовослужбовця з військової служби (виключення з списків особового складу військової частини), на день його звільнення проводиться розрахунок недовикористаних часу основної відпустки з наданням його військовослужбовцю (див. також п. 38 коментаря до ст. 51).
  У такому ж порядку обчислюється тривалість основної відпустки військовослужбовця при достроковому (до закінчення терміну контракту) звільнення, якщо відпустка не використаний раніше відповідно до плану відпусток. Якщо виписка з наказу про звільнення з військової служби не надійшла у військову частину до вибуття у відпустку, зазначеним військовослужбовцям основна відпустка надається повністю. Виняток їх зі списків військової частини проводиться після прибуття з відпустки, після здачі посади (якщо вони не знаходяться в розпорядженні) і остаточного розрахунку. Про здавання справ і посади див. коментар до ст. 43.
  13. Тривалість основної відпустки збільшується (надаються додаткові добу відпочинку) наступним категоріям військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, відповідно до норм:
  а) ветеранам бойових дій на територіях інших держав - на 15 діб. До них відносяться особи, перелічені в ст. 3 Федерального закону "Про ветеранів" від 12 січня 1995 р. N 5-ФЗ (в редакції Федерального закону від 2 січня 2000 р. N 40-ФЗ з наступними змінами та доповненнями). Додаткова відпустка без збереження грошового забезпечення, передбачений зазначеним Законом, військовослужбовцям - ветеранам бойових дій не надається;
  б) військовослужбовцям, які проходять військову службу:
  - В районах Крайньої Півночі, а також у місцевостях з несприятливими екологічними умовами, - на 15 діб;
  - В місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, - на 10 діб;
  - В місцевостях з несприятливими кліматичними умовами, зокрема віддалених, - на 5 діб;
  в) військовослужбовцям, які перебувають на військових посадах (посадах), виконання обов'язків військової служби на яких пов'язане з підвищеною небезпекою для життя і здоров'я, - на 15 діб.
  Переліки вказаних військових посад визначаються керівником федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба.
  Наказом міністра оборони Російської Федерації 2002 р. N 365 передбачено збільшення тривалості основної відпустки на 15 діб військовослужбовцям, які перебувають на посадах, пов'язаних з підвищеною небезпекою для життя і здоров'я.
  Перелік військових посад радиоконтрразведывательных підрозділів органів федеральної служби безпеки, виконання обов'язків військової служби на яких пов'язане з підвищеною небезпекою для життя і здоров'я, затверджений наказом ФСБ Росії "Про збільшення тривалості основного відпустки військовослужбовцям радиоконтрразведывательных підрозділів органів федеральної служби безпеки" від 8 вересня 2001 р. N 487 (зареєстровано в Міністерстві юстиції Російської Федерації 25 вересня 2001 року реєстраційний номер 2951).
  Кандидатам в космонавти, космонавтам, інструкторам-космонавтам щорічно надається чергову відпустку тривалістю 45 діб (п. 9 Положення про матеріальне забезпечення космонавтів в Російській Федерації, затвердженого постановою Ради Міністрів - Уряду Російської Федерації від 17 травня 1993 р. N 455).
  14. Збільшення тривалості основної відпустки виробляється на повну кількість діб, зазначених у Положенні про порядок проходження військової служби, незалежно від обчислення тривалості основної відпустки.
  У разі наявності декількох підстав для збільшення тривалості основної відпустки час збільшення підсумовується.
  У разі якщо отримана сума перевищує 60 діб, тривалість основної відпустки встановлюється з урахуванням загальної тривалості відпустки - 60 діб.
  15. Замість збільшення тривалості основної відпустки або його частини за бажанням військовослужбовця йому може надаватися до дня початку відпустки додатковий час відпочинку з розрахунку одна доба відпочинку за кожну добу встановленого Положенням про порядок проходження військової служби збільшення відпустки.
  Облік часу залучення військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, до виконання обов'язків військової служби у робочі дні понад встановлену тривалість щотижневого службового часу (далі - надурочний час) і окремо облік залучення зазначених військовослужбовців до виконання обов'язків військової служби у вихідні та святкові дні (в годинах), а також облік (у добі) наданих їм додаткових діб відпочинку відповідно до п. 1 ст. 11 Федерального закону "Про статус військовослужбовців" і наданого їм часу відпочинку (в годинах) ведеться командиром підрозділу в журналі.
  Форма та порядок ведення журналу встановлюються керівником федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба.
  Правильність записів у журналі щотижня підтверджується підписом військовослужбовця.
  Коли сумарне надурочний час (сумарний час виконання посадових і спеціальних обов'язків у вихідні або святкові дні з урахуванням часу, необхідного військовослужбовцю для прибуття до місця служби від місця проживання і назад) досягає величини щоденного часу, встановленого регламентом службового часу для виконання посадових обов'язків, військовослужбовцю, проходить військову службу за контрактом, за його бажанням надаються в інші дні тижня додаткові добу відпочинку або вони приєднуються до основного відпустці. Додаткові доба відпочинку в кількості не більше 30, що приєднуються до відпустки, в тривалість основної відпустки не входять.
  Відомості про кількість додаткових діб відпочинку, що приєднуються до основної відпустки, представляються командиром підрозділу в штаб військової частини (кадровий орган).
  Час притягнення військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом, до заходів, що проводяться без обмеження загальної тривалості щотижневого службового часу, враховується у добі. За кожні три доби залучення до названих заходам вказаною військовослужбовцю надаються дві доби відпочинку, встановлених п. 3 ст. 11 Федерального закону "Про статус військовослужбовців" (з розрахунку розподілу службового часу і часу відпочинку в одних добі - 8 годин і 12 годин). Час відпочинку, що компенсує участь в даних заходах, надається військовослужбовцю, який проходить військову службу за контрактом, як правило, по закінченні цих заходів з урахуванням необхідності підтримання бойової готовності підрозділу та інтересів служби.
  Військовослужбовцям (у тому числі військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом), які брали участь у походах кораблів (суден, підводних човнів), далеких польотах повітряних суден, космічних польотах або виконували більше одного місяця спеціальні завдання з відновлення конституційного порядку, які брали участь у виконанні заходів надзвичайного положення, в ліквідації наслідків стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій, замість додаткових діб відпочинку для проведення медико-психологічної реабілітації та відновлення здоров'я може бути організований відпочинок тривалістю до 30 діб (реабілітаційний відпустку).
  16. Загальна тривалість основної відпустки з урахуванням додаткового часу відпочинку не може перевищувати 60 діб, не враховуючи часу, необхідного для проїзду до місця використання відпустки і назад.
  17. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом, надається один основний відпустку наступній тривалості:
  а) на військових посадах, для яких штатом передбачені військові звання солдатів і матросів, - 20 діб;
  б) на військових посадах, для яких штатом передбачені військові звання сержантів і старшин, - 30 діб.
  Тривалість основної відпустки військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом, може бути збільшена у вигляді заохочення або скорочена у вигляді покарання на строк до п'яти діб в порядку, що визначається іншим центральним.
  Зазначеним військовослужбовцям (за винятком курсантів військових освітніх закладів професійної освіти), що має добрі і відмінні показники в бойовій підготовці, за старанність і відмінність по службі тривалість основної відпустки може бути збільшена на строк до п'яти діб. Про збільшення тривалості основної відпустки оголошується в наказі по військовій частині (ст. 44 ДУ ЗС РФ). Водночас військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом, з яких протягом року не знято дисциплінарне стягнення у вигляді арешту з утриманням на гауптвахті, основна відпустка скорочується на строк до п'яти діб (ст. 100 ДУ ЗС РФ). Конкретний розмір скорочення відпустки зазначеним військовослужбовцям встановлюється командиром частини і оголошується в наказі про надання відпустки військовослужбовцю, мають незняту дисциплінарне стягнення.
  Указом Президента Російської Федерації від 26 червня 2000 р. N 1175 п. 8 ст. 29 Положення про порядок проходження військової служби доповнено абзацом, згідно з яким військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом в районах Крайньої Півночі, прирівняних до них місцевостях та інших місцевостях з несприятливими кліматичними або екологічними умовами, зокрема віддалених, а також знаходяться на військових посадах, виконання обов'язків військової служби на яких пов'язане з підвищеною небезпекою для життя і здоров'я, тривалість основної відпустки збільшується відповідно до норм, передбачених подп. "Б" і "в" п. 4 ст. 29 зазначеного Положення (див. п. 13 коментарю до ст. 38).
  Проте дана норма діятиме до 1 січня 2008 р., оскільки відповідно до Федерального закону від 6 липня 2006 р. N 104-ФЗ у п. 5 ст. 11 Федерального закону "Про статус військовослужбовців" внесено зміни, згідно з якими у відношенні зазначених осіб пільга перестає діяти, оскільки скорочується термін служби по призову до одного року.
  18. Військовослужбовцям, які закінчили військово-навчальний заклад, основна відпустка надається після закінчення зазначеного навчального закладу.
  Основна відпустка надається тривалістю відповідно із загальною тривалістю військової служби у пільговому обчисленні (п. 2 ст. 29 Положення про порядок проходження військової служби) та правом на його збільшення (п. 4 ст. 29 зазначеного Положення).
  Напрямок для подальшого проходження військової служби у військову частину відразу по закінченні військово-навчального закладу в мирний час не допускається.
  У приписі зазначається строк прибуття до місця військової служби з урахуванням використання основної відпустки і часу, необхідного для проїзду від місця проведення основної відпустки до місця військової служби.
  19. Тривалість основної відпустки військовослужбовців поповнюється кількість діб, необхідне для проїзду до місця використання відпустки і назад (не менше однієї доби в один кінець), але не більше ніж на 15 діб. Якщо основна відпустка військовослужбовцям надано частинами, то час, необхідний для проїзду до місця використання відпустки і назад, надається один раз.
  Якщо військовослужбовець дотримувався у відпустку і назад повітряним транспортом, а час для проїзду йому було надано з розрахунку прямування іншими видами транспорту, він зобов'язаний повернутися з відпустки до місця служби з урахуванням часу, фактично витраченого на проїзд повітряним транспортом.
  При слідуванні у відпустку особистим транспортом час на дорогу до місця проведення відпустки і назад обчислюється за розкладом руху того виду транспорту, для проїзду яким військовослужбовець має право на отримання військових перевізних документів.
  При проведенні відпустки в декількох пунктах військовослужбовцю надається час для проїзду від місця служби до одного з цих пунктів і назад.
  20. Відпустки надаються військовослужбовцям в будь-який час року з урахуванням необхідності чергування періодів їх використання, а також забезпечення бойової готовності військової частини та відповідно до плану відпусток.
  Керівникам федеральних органів виконавчої влади, в яких передбачена військова служба, відпустки надаються відповідно до плану, який затверджується Президентом Російської Федерації.
  21. Основна відпустка надається за бажанням у зручний для них час наступним категоріям військовослужбовців:
  а) ветеранам Великої Вітчизняної війни;
  б) ветеранам бойових дій на територіях інших держав;
  в) військовослужбовцям, які мають таке право відповідно до законодавства Російської Федерації про соціальний захист громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, та особам, прирівняним до даної категорії громадян;
  г) військовослужбовцям, які мають дитину-інваліда до 16 років;
  д) одиноким військовослужбовцям, які виховують дитину віком до 14 років;
  е) військовослужбовцям, нагородженим знаком "Почесний донор Росії";
  ж) військовослужбовцям, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років.
  Законом Російської Федерації "Про соціальний захист громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС" від 15 травня 1991 р. N 1244-1 (зі змінами та доповненнями) встановлено компенсації та пільги громадянам, в тому числі військовослужбовцям, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, визначені державні заходи щодо захисту їх прав та інтересів. Дія зазначеного Закону поширено на ряд категорій військовослужбовців та військовозобов'язаних, призваних на спеціальні збори, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів державної безпеки, органів цивільної оборони відповідно до Федерального закону "Про соціальний захист громадян Російської Федерації, які зазнали впливу радіації внаслідок аварії в 1957 році на виробничому об'єднанні "Маяк" і скидань радіоактивних відходів у річку Теча "від 26 листопада 1998 р. N 175-ФЗ (з наступними змінами).
  Федеральним законом "Про соціальний захист громадян, які зазнали радіаційного впливу внаслідок ядерних випробувань на Семипалатинському полігоні" від 19 серпня 1995 р. N 149-ФЗ окремі пільги та компенсації, передбачені Законом Російської Федерації "Про соціальний захист громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС "поширені на громадян, що проживали в 1949-1963 рр.. в населених пунктах Російської Федерації і за її межами, включених в затверджувані Урядом Російської Федерації переліки населених пунктів, що зазнали радіаційного впливу внаслідок ядерних випробувань на Семипалатинському полігоні, і на дітей першого і другого покоління зазначених громадян, які страждають захворюваннями внаслідок радіаційного впливу на їх батьків.
  З метою захисту прав та інтересів громадян, які брали у складі підрозділів особливого ризику безпосередню участь у випробуваннях ядерної і термоядерної зброї, ліквідації аварій ядерних установок на засобах озброєння і військових об'єктах Верховною Радою Російської Федерації прийнято постанову "Про поширення дії Закону Російської Федерації" Про соціальний захист громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС "від 27 грудня 1991 р. N 2123-I на громадян з підрозділів особливого ризику".
  До громадян з підрозділів особливого ризику належать особи з числа військовослужбовців та вільнонайманого складу Збройних Сил СРСР, військ і органів Комітету державної безпеки СРСР, внутрішніх військ, залізничних військ та інших військових формувань, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ:
  1) безпосередні учасники випробувань ядерної зброї в атмосфері, бойових радіоактивних речовин і навчань із застосуванням такої зброї до дати фактичного припинення таких випробувань і навчань;
  2) безпосередні учасники підземних випробувань ядерної зброї в умовах нештатних радіаційних ситуацій та дії інших вражаючих факторів ядерної зброї;
  3) безпосередні учасники ліквідації радіаційних аварій на ядерних установках надводних і підводних кораблів та інших військових об'єктах;
  4) особовий склад окремих підрозділів зі складання ядерних зарядів з числа військовослужбовців;
  5) безпосередні учасники підземних випробувань ядерної зброї, проведення та забезпечення робіт по збору та захоронення радіоактивних речовин.
  Критерії безпосередньої участі громадян в діях підрозділів особливого ризику затверджені постановою Уряду Російської Федерації від 11 грудня 1992 р. N 958 (наказ міністра оборони Російської Федерації від 26 червня 1996 р. N 250).
  Постановою Ради Міністрів - Уряду Російської Федерації "Про порядок надання компенсацій і пільг особам, які постраждали від радіаційних впливів" від 30 березня 1993 р. N 253 до осіб, що постраждали від радіаційних впливів, віднесені:
  1) особи, які отримали або перенесли променеву хворобу або стали інвалідами внаслідок радіаційних аварій та їх наслідків на інших (крім Чорнобильської АЕС) атомних об'єктах цивільного або військового призначення, в результаті випробувань, навчань та інших робіт, пов'язаних з будь-якими видами ядерних установок, включаючи ядерну зброю і космічну техніку;
  2) особи з числа льотно-підйомного, інженерно-технічного складу цивільної авіації та службових пасажирів, що виконували у складі екіпажів повітряних суден та їх службових пасажирів у період з 1958 по 1990 рр.. польоти з метою радіаційної розвідки з моменту ядерного викиду (вибуху) з подальшим перетином і супроводом радіоактивної хмари, його дослідженнями, реєстрації потужності доз в епіцентрі вибухів (аварій) і по ядерно-радіаційному сліду при випробуваннях ядерної зброї, ліквідації наслідків ядерних і радіаційних аварій на об'єктах цивільного і військового призначення.
  До льотно-підйомному складу екіпажу повітряних суден відносяться члени екіпажу, включаючи бортоператорів, обслуговуючих спеціальну апаратуру, що мають спеціальну підготовку і свідоцтво на право льотної експлуатації повітряного судна даного типу та (або) його обладнання. Членом екіпажу повітряного судна є особа, включена до завдання на політ, яка призначається для виконання певних службових обов'язків з управління та обслуговування повітряного судна під час виконання завдання на політ. Екіпажем повітряного судна для виконання авіаційних робіт вважається група фахівців, що включає екіпаж цивільного повітряного судна, а також фахівців "замовника", що мають свідоцтво льотного складу.
  Службовими пасажирами є особи, які мають свідоцтво встановленого зразка, допуск для виробництва даного виду робіт, включені до завдання на політ, що пройшли передпольотний медичний огляд, обслуговуючі спеціальну апаратуру, встановлену на борту повітряного судна і виконували у складі екіпажів повітряних суден у період з 1958 по 1990 рр.. польоти з метою радіаційної розвідки з моменту ядерного викиду (вибуху) з подальшим перетином і супроводом радіоактивної хмари, його дослідженнями, реєстрації потужності доз в епіцентрі вибухів (аварій) і по ядерно-радіаційному сліду при випробуваннях ядерної зброї, ліквідації наслідків ядерних і радіаційних аварій на об'єктах цивільного і військового призначення.
  Реалізація пільг і компенсація шкоди провадиться військовослужбовцям, які постраждали внаслідок випробувань, аварій та експлуатації ядерних установок військового та цивільного призначення на підставі видаваних посвідчень.
  При видачі посвідчень, що дають право на компенсації, пільги і переваги, встановлені законодавством для осіб, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, керуються Положенням про порядок оформлення і видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, затвердженим наказом МНС Росії, Міністерства праці і соціального розвитку Російської Федерації та Міністерства фінансів Російської Федерації від 29 лютого 2000 р. N 114/66/23н (з наступними змінами).
  Видача посвідчень учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986-1990 рр.. та посвідчень брав участь у роботах по об'єкту "Укриття" в 1988-1990 рр.. проводиться тільки головними штабами видів Збройних Сил Російської Федерації, штабами округів, групи військ, флотів, родів військ, начальниками головних та центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації, військовими комісарами суб'єктів Російської Федерації. При цьому, керуються Переліком військових частин, установ, підприємств та організацій Збройних Сил СРСР і КДБ СРСР та Переліком військових частин внутрішніх військ, особовий склад яких брав участь у роботах (виконував службові обов'язки) з ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС у 1986-1990 рр. . (Див. додатки N 1 і 2 до наказу міністра оборони Російської Федерації 1996 р. N 250).
  Особам, тимчасово спрямованим або відрядженим для роботи на території, що зазнали радіоактивного забруднення, крім осіб, тимчасово відряджених або відряджених в 1986-1990 рр.. і які працювали (що виконували службові обов'язки) у зоні відчуження (30-кілометровій зоні), надаються пільги та компенсації, мають одноразовий характер, тому їм видаються у військових частинах за місцем відрядження довідки (а не посвідчення) із зазначенням часу роботи в цих зонах.
  У спірних випадках відповідно до чинного законодавства питання про видачу посвідчення розглядається судом.
  Згідно законодавству і сформованій практиці до одиноким матерям відносяться: 1) народили і виховали дитину поза шлюбом; 2) жінки, які раніше перебували в шлюбі, якщо вони мають дітей, народжених від іншої особи до і після розірвання шлюбу або смерті чоловіка, за умови, що у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька або запис зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері.
  Не визнаються самотніми, а отже, не мають права на зазначену пільгу жінки, які виховують дітей не в повній сім'ї, тобто після розірвання шлюбу з батьком дитини, а так само не перебувають у шлюбі і виховують дитину, батьківство якого встановлено в судовому порядку або визнано добровільно.
  Зазначене положення може бути застосовано не тільки до військовослужбовців-жінок, але і до військовослужбовцям-чоловікам, які виховують дитину, мати якої померла і яка усиновлена (удочерили) у встановленому порядку.
  На прохання військовослужбовця і за згодою командира військової частини надання військовослужбовцю основної та додаткових відпусток допускається послідовно, без розриву між ними.
  22. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, дружини яких перебувають у відпустці по вагітності та пологах, основна відпустка надається з урахуванням бажання військовослужбовців.
  23. У разі коли основний і (або) додаткові відпустки за минулий рік не були надані військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, у зв'язку з його хворобою або іншими винятковими обставинами, відпустка надається військовослужбовцю у першому кварталі наступного року з урахуванням часу проїзду до місця використання відпустки і назад.
  Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, не використовувати з поважних причин основну і додаткову відпустки, зазначені відпустки надаються при звільненні з військової служби з виключенням його зі списків військової частини в день закінчення останнього з відпусток, який повинен співпадати з днем закінчення терміну військової служби.
  24. Військовослужбовці, які проходять військову службу за межами територій Російської Федерації та держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, дозволяється об'єднувати основні відпустки, але не більш ніж за два роки. При цьому загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 60 діб за рік, виключаючи час, необхідний для проїзду до місця використання відпустки і назад.
  Відпустки, не використані військовослужбовцям у період його перебування за кордоном, надаються йому протягом року після повернення в Російську Федерацію.
  25. Надання відпусток військовослужбовцю здійснюється з таким розрахунком, щоб останній з них був використаний повністю до дня закінчення терміну його військової служби. При неможливості надання основної та додаткових відпусток до дня закінчення терміну військової служби вони можуть бути надані військовослужбовцю при його звільненні послідовно, без розриву між відпустками. У цьому випадку виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини здійснюється після закінчення останнього з відпусток і після здачі військовослужбовцям справ і посади.
  26. Військовослужбовцям-подружжю, які проходять військову службу за контрактом, основний відпустку за їх бажанням надається одночасно. Відповідно до п. 11 Федерального закону "Про статус військовослужбовців" відпустку дружинам (чоловікам) військовослужбовців надається з урахуванням їх бажання і тривалість відпустки може бути дорівнює тривалості відпустки військовослужбовців. Однак у Положенні про порядок проходження військової служби даний випадок не відбитий. Доцільно було б у таких випадках подружжю військовослужбовців перевищує тривалість основної відпустки за місцем військової служби надавати без збереження грошового забезпечення.
  27. Військовослужбовцям, які захворіли під час основного або додаткового відпустки, крім відпустки за особистими обставинами, основний або додатковий відпустка продовжується на відповідну кількість днів хвороби. Продовження відпустки у цьому випадку здійснюється командиром військової частини на підставі довідки з лікувальної установи, засвідченої лікуючим лікарем і начальником (головним лікарем) лікувального закладу. Самовільне продовження відпустки військовослужбовцям є неправомірним і залежно від обставин і ситуації може спричинити настання дисциплінарної або кримінальної відповідальності. Військові комісари та інші посадові особи не користуються правами з продовження основної відпустки військовослужбовцям у зазначених випадках.
  28. У разі важкого стану здоров'я або смерті (загибелі) близького родича військовослужбовця (чоловіка, матері, батька, сина, дочки, рідного брата, рідної сестри, батька, матері чоловіка або особи, на вихованні якого перебував військовослужбовець або яку він виховує), а також пожежі, іншого стихійного лиха, що спіткали родину або близького родича військовослужбовця, який перебуває у відпустці (крім відпустки за особистими обставинами), військовий комендант гарнізону (військовий комісар), на території якого військовослужбовець перебуває у відпустці, має право надати цьому військовослужбовцю (за його бажанням) відпустку за особистими обставинами на строк до 10 діб з збільшенням на час, необхідний для проїзду до місця використання відпустки і назад. Про наданому відпустці військовий комендант гарнізону (військовий комісар) негайно сповіщає командира військової частини, в якій проходить військову службу вказаний військовослужбовець. При цьому, відпустка продовжується на кількість діб наданої йому відпустки за особистими обставинами.
  29. Порядок надання канікулярних відпусток визначено ст. 30 Положення про порядок проходження військової служби.
  Канікулярні відпустки надаються військовослужбовцям, які навчаються у військово-навчальних закладах за очною формою навчання (крім шкіл техніків), під час перерв у навчальних заняттях на такі строки:
  а) зимовий канікулярний відпустку - 15 діб;
  б) літній канікулярний відпустку - 30 діб.
  Літній канікулярний відпустку є основним, а зимовий - додатковим.
  30. Час, необхідний для проїзду до місця використання канікулярних відпусток і назад, не надається. Право на безкоштовний проїзд до місця використання основного канікулярного відпустки і назад (у рік закінчення навчання - до місця військової служби) надається щорічно.
  31. Порядок надання додаткових відпусток визначено у ст. 31 Положення про порядок проходження військової служби.
  32. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, надаються навчальні відпустки для підготовки до вступних іспитів (іспитів) та складання вступних іспитів (іспитів):
  а) у військово-навчальні заклади, ад'юнктури, військову докторантуру і в період навчання в них;
  б) в освітні установи професійної освіти з навчанням без відриву від виконання службових обов'язків (за заочною та очно-заочній формі навчання) і в період навчання в них.
  33. Тривалість навчальних відпусток для підготовки до вступних іспитів (іспитів) та складання вступних іспитів (іспитів) у військово-навчальні заклади і в освітні установи професійної освіти, а також у період навчання в них встановлюється відповідно до федеральними законами та нормативними правовими актами Уряду Російської Федерації .
  А. Порядок надання відпусток особам, що надходять в освітні установи професійної і післявузівської освіти, а також навчаються в них, встановлений ст. 17 Федерального закону "Про вищу і післявузівську освіту" від 22 серпня 1996 р. N 125-ФЗ і ст. 173 ТК РФ.
  За час відпусток, що надаються у зв'язку з навчанням у вечірніх і заочних вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, за працівниками зберігається середня заробітна плата, а за військовослужбовцями - грошове забезпечення.
  Б. Відпустки у зв'язку з навчанням з відривом від виробництва особам, зазначеним у ст. 173 ТК РФ, надаються для складання іспитів і заліків, а також виконання лабораторних робіт протягом усього навчального року. При цьому, якщо на останніх курсах навчальним планом передбачено навчання лише в одному семестрі і здача однієї екзаменаційної сесії, відпустка надається в половинному розмірі від зазначеної тривалості.
  Б. Адміністрація навчального закладу визначає з урахуванням навчального плану тривалість екзаменаційних та залікових сесій, а також настановних занять. Підставою для надання відпусток є довідка-виклик навчального закладу, обов'язкова для адміністрації.
  В. Навчальні відпустки мають строго цільове призначення, тому якщо військовослужбовець без поважних причин не брав участь у сесії і не використав відпустку у встановлені терміни, він втрачає на нього право.
  Право на відпустку не втрачається, якщо обучающемуся військовослужбовцю навчальним закладом дозволено виконувати лабораторні роботи, здавати заліки та іспити в міжсесійний період. При цьому, така відпустка може бути використаний по частинах.
  Г. Якщо відповідно до навчального плану поряд із захистом дипломного проекту передбачена здача державних іспитів, то загальна тривалість відпустки для підготовки, захисту дипломного проекту та складання державних іспитів не може перевищувати чотирьох місяців.
  34. Для підготовки до вступних іспитів та складання вступних іспитів до ад'юнктури, військову докторантуру надається навчальна відпустка тривалістю:
  а) військовослужбовцям, допущеним до складання вступних іспитів, - 30 діб;
  б) військовослужбовцям, що надходять з частково зданими кандидатськими іспитами, - 10 діб на кожен залишився іспит.
  Військовослужбовцям, що зараховуються до ад'юнктури, військову докторантуру без складання вступних іспитів, навчальний відпустка не надається.
  Підставою для надання навчальної відпустки є повідомлення, підписане начальником військово-навчального закладу або керівником науково-дослідної установи, про допуск військовослужбовця до здачі вступних іспитів.
  35. Тривалість навчального відпустки збільшується на час проїзду до місця знаходження військово-навчального закладу (науково-дослідної установи) і назад.
  36. У період навчання військовослужбовця в ад'юнктурі, військової докторантурі за заочною формою навчання йому надається:
  а) для підготовки - один вільний день на тиждень, крім вихідних та святкових днів, а також на четвертому році навчання за бажанням ад'юнкта або докторанта можуть надаватися два вільні дні на тиждень. Надані вільні дні оформляються наказом командира військової частини, виписка з якого висилається за місцем навчання;
  б) для складання кандидатських іспитів і підготовки дисертації - 30 діб щорічно без урахування часу проїзду від місця служби до місця знаходження освітнього закладу або науково-дослідної установи і назад.
  37. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, що є здобувачем наукового ступеня кандидата або доктора наук, за умови успішного поєднання службової діяльності з науковою роботою за рекомендацією вченої ради освітньої установи або вченої ради науково-дослідної установи, де він є здобувачем наукового ступеня, командуванням військової частини , де проходить військову службу здобувач наукового ступеня, в порядку, що визначається керівником федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба, надаються творчі відпустки тривалістю:
  а) для здобувача наукового ступеня доктора наук - до шести місяців;
  б) для здобувача наукового ступеня кандидата наук - до трьох місяців.
  Для військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації порядок надання творчих відпусток встановлено Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів у системі післявузівської професійної освіти в Міністерстві оборони Російської Федерації, затвердженим наказом міністра оборони Російської Федерації від 16 липня 1999 р. N 310.
  Творча відпустка надається один раз і, як правило, після проходження попередньої експертизи результатів дисертаційних досліджень. Зазначена відпустка надається за умови успішного поєднання службової діяльності з науковою роботою за рекомендаціями вченої ради вузу (НДВ) за місцем прикріплення здобувачів командирами військових частин і начальниками (керівниками) організацій Збройних Сил Російської Федерації, у штаті яких вони складаються. При цьому, їм зберігається грошове забезпечення (п. 29 вищеназваного Положення).
  38. Відпустка по хвороби надається військовослужбовцю на підставі висновку військово-лікарської комісії відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу, затвердженим постановою Уряду Російської Федерації від 25 лютого 2003 р. N 123.
  У Збройних Силах Російської Федерації з даного питання діє Інструкція про порядок проведення військово-лікарської експертизи в Збройних Силах Російської Федерації, затверджена наказом міністра оборони Російської Федерації від 20 серпня 2003 р. N 200; в МВС Росії - наказ МВС Росії "Про затвердження Інструкції про порядок проведення військово-лікарської експертизи в органах внутрішніх справ Російської Федерації і внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації "від 14 липня 2004 р. N 440.
  39. Висновок про необхідність надання військовослужбовцю відпустки через хворобу або звільнення від виконання обов'язків військової служби (далі - звільнення) виноситься у випадках, коли розкладом хвороб передбачається тимчасова непридатність до військової служби.
  У мирний час військово-лікарська комісія виносить висновок про необхідність надання військовослужбовцю відпустки через хворобу в разі, якщо термін, після закінчення якого військовослужбовець може приступити до виконання обов'язків військової служби, становить не менше місяця.
  У разі якщо зазначений термін складає менше місяця, військово-лікарська комісія виносить висновок про необхідність надання військовослужбовцю звільнення.
  У воєнний час ВВК виносить висновок про направлення військовослужбовця в батальйон (команду) видужуючих у разі, якщо термін, після закінчення якого військовослужбовець може приступити до виконання обов'язків військової служби, становить менше трьох місяців. У разі якщо зазначений строк становить більше трьох місяців, ВВК виносить висновок про тимчасову непридатність військовослужбовця до військової служби і про проведення повторного медичного огляду через 6-12 місяців.
  У разі якщо є підстави вважати, що можливість виконувати обов'язки військової служби не відновиться, висновок військово-лікарської комісії про необхідність надання військовослужбовцю відпустки по хвороби не виноситься, а вирішується питання про його придатності до військової служби.
  У мирний час ВВК виносить висновок про необхідність надання військовослужбовцю відпустки через хворобу на строк від 30 до 60 діб залежно від характеру, тяжкості каліцтва, захворювання.
  Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, в окремих випадках відпустку через хворобу може бути продовжений не більше ніж на 60 діб (п. 32 вищеназваного Положення).
  Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, відпустка по хвороби може бути продовжений не більше ніж на 30 діб.
  Після закінчення терміну безперервного перебування на лікуванні та у відпустці через хворобу, який не повинен перевищувати чотирьох місяців (для хворих на туберкульоз - 12 місяців), військовослужбовець підлягає медичному огляду для вирішення питання про його придатності до військової служби.
  Термін безперервного перебування на лікуванні військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом, може бути продовжений відповідно до Положення про порядок проходження військової служби у разі, якщо по завершенні лікування він повернеться до виконання обов'язків військової служби.
  ВВК виносить висновок про необхідність надання військовослужбовцю звільнення на строк до 15 діб. ВВК може повторно винести такий висновок, але в цілому термін звільнення не повинен перевищувати 30 діб.
  При медичному огляді військовослужбовця, який проходить військову службу за контрактом і у якого закінчується термін військової служби, висновок про необхідність надання відпустки по хвороби не виноситься (пп. 31-34 Положення про військово-лікарську експертизу).
  40. Огляд військовослужбовців для вирішення питання про необхідність надання відпустки по хвороби або звільнення від виконання обов'язків військової служби проводиться за рішенням начальника військово-медичного закладу, в якому вони знаходяться на стаціонарному або амбулаторному лікуванні (п. 131 Інструкції про порядок проведення військово-лікарської експертизи в Збройних Силах Російської Федерації).
  Якщо після закінчення встановленого вищезгаданим Положенням терміну безперервного перебування на стаціонарному лікуванні та у відпустці через хворобу військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом, не може за станом здоров'я приступити до виконання обов'язків військової служби та потребує продовження лікування, по завершенні якого він зможе повернутися до виконання обов'язків військової служби, термін перебування його на лікуванні може бути продовжений рішенням прямого начальника від командувача окремої армією, окремої флотилією, їм рівних і вище. У цьому випадку начальник військово-медичного закладу направляє командиру військової частини, в якій проходить службу військовослужбовець, ставлення про продовження терміну перебування на лікуванні військовослужбовця, в якому зазначаються діагноз, терміни безперервного перебування військовослужбовця на лікуванні, необхідність продовження лікування і його передбачуваний термін. Командир військової частини вказане відношення зі своєю думкою по ньому представляє прямому начальнику, який приймає рішення про продовження терміну безперервного перебування військовослужбовця на лікуванні. При необхідності термін безперервного перебування військовослужбовця на лікуванні може бути продовжений в такому ж порядку.
  Після закінчення граничного (з урахуванням продовження) безперервного терміну перебування на лікуванні та у відпустці через хворобу військовослужбовець підлягає огляду для визначення категорії придатності його до військової служби.
  Військовослужбовець, який проходить військову службу за призовом, щодо якої ВВК винесла висновок про необхідність надання повного звільнення, направляється на лікування в медичний пункт військової частини (лазарет корабля).
  У висновку ВЛК про необхідність надання військовослужбовцю часткового звільнення від виконання обов'язків військової служби вказується, від яких видів виконання обов'язків військової служби (несення бойового чергування, бойової служби, служби в гарнізонному наряді та ін.) військовослужбовець підлягає звільненню.
  У воєнний час висновок про необхідність надання відпустки по хвороби не виноситься. Лікування військовослужбовців повинно бути закінчено у військово-медичних установах або в батальйонах (командах) видужуючих. У випадках коли після лікування у військово-медичному закладі термін, після закінчення якого військовослужбовець може приступити до виконання обов'язків військової служби, не перевищує трьох місяців, ВВК виносить висновок про направлення його в батальйон (команду) видужуючих, а якщо цей термін перевищує три місяці, ВВК виносить висновок про тимчасову непридатність його до військової служби з повторним оглядом через 6-12 місяців.
  Військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом, при вибутті у відпустку через хворобу довідка (додаток N 2 до вищеназваної Інструкції) видається на руки.
  Після закінчення відпустки по хвороби військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, направляються військовими комісарами, начальниками або комендантами гарнізонів на огляд гарнізонної або госпітальної ВЛК за місцем проведення відпустки по хвороби для вирішення питання про продовження відпустки по хвороби або для визначення категорії придатності їх до військової служби (п. 146 вищеназваної Інструкції).
  Загальний термін безперервного перебування на стаціонарному лікуванні та у відпустці через хворобу не повинен перевищувати термінів, передбачених п. 32 Положення про військово-лікарську експертизу.
  41. Для окремих категорій військовослужбовців з числа плаваючого, льотного складу та деяких інших фахівців після виконання ними несприятливо відбиваються на здоров'ї завдань (робіт, вправ) проводиться медична реабілітація, організовується профілактичний відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку і на базах відпочинку Міністерства оборони Російської Федерації (федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба).
  Необхідність у таких оздоровчих заходах визначається Міністерством оборони Російської Федерації (федеральним органом виконавчої влади, в якому передбачена військова служба) на підставі рекомендацій військово-медичних служб, даних ними за результатами досліджень.
  Порядок надання військовослужбовцям додаткових діб профілактичного відпочинку для медичної реабілітації визначається керівником федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба, згідно з додатком N 2 до Положення про порядок проходження військової служби (див. п. 15 коментарю до ст. 38).
  42. Відпустка за особистими обставинами надається військовослужбовцю на строк до 10 діб у разі:
  а) тяжкого стану здоров'я або смерті (загибелі) близького родича військовослужбовця (чоловіка, батька, матері, сина, дочки, рідного брата, рідної сестри, батька, матері чоловіка або особи, на вихованні якого перебував військовослужбовець);
  б) пожежі, іншого стихійного лиха, що спіткали родину або близького родича військовослужбовця;
  в) в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідно, - за рішенням командира військової частини.
  Обставини, за якими надано таку відпустку, повинні бути документально підтверджені.
  Тривалість відпустки за особистими обставинами, що надається військовослужбовцю відповідно до цього пункту, збільшується на кількість діб, необхідне для проїзду наземним (водним, повітряним) транспортом до місця використання відпустки і назад.
  43. Військовослужбовцям, загальна тривалість військової служби яких становить 20 років і більше, в один рік з трьох років до досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі або в рік звільнення з військової служби за станом здоров'я або у зв'язку з організаційно-штатними заходами, крім основної відпустки , за їх бажанням надається відпустка за особистими обставинами тривалістю 30 діб.
  Зазначена відпустка надається також військовослужбовцям, які проходять військову службу після досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі і які не використали цю відпустку раніше. Даний відпустка надається один раз за весь період військової служби, що фіксується в особовій справі військовослужбовця.
  44. Військовослужбовцям, удостоєним звань Героя Радянського Союзу, Героя Російської Федерації та нагородженим орденом Слави трьох ступенів, надається додаткова відпустка без збереження грошового забезпечення відповідно до Закону Російської Федерації "Про статус Героїв Радянського Союзу, Героїв Російської Федерації і повних кавалерів ордена Слави" тривалістю до трьох тижнів у зручний для них час.
  45. Відповідно до підп. "Б" п. 15 ст. 31 Положення про порядок проходження військової служби відпустки, встановлені для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях на територіях інших держав, зазначених у Федеральному законі "Про ветеранів", є додатковими і в рахунок основної відпустки не зараховуються. Федеральним законом "Про ветеранів" (у редакції Федерального закону від 2 січня 2000 р. N 40-ФЗ) передбачено надання зазначеним особам відпустки без збереження заробітної плати до 30 днів у році (подп. 11 п. 1 і подп. 4 п. 2 ст. 16). Військовослужбовцям - ветеранам бойових дій на територіях інших держав (ветеранам бойових дій - по новій редакції Федерального закону "Про ветеранів") проводиться збільшення основної відпустки на 15 діб або надаються додаткові добу відпочинку (що також закріплено в подп. "А" п. 4 ст . 29 вищеназваного Положення), але додаткова відпустка без збереження грошового забезпечення їм не надається.
  У раніше діяла редакції п. 5 і п. 12 ст. 11 коментованого Федерального закону було передбачено надання додаткової відпустки ветеранам бойових дій на територіях інших держав, зазначеного у Федеральному законі "Про ветеранів", який в рахунок основного відпустки не зараховувався. Таким чином, увійшли в суперечність дві норми Федерального закону "Про статус військовослужбовців", закріплені в абз. 9 п. 5 ст. 11 і п. 12 ст. 11.
  Зазначене протиріччя знято змінами, внесеними Федеральним законом від 26 липня 2001 р. N 105-ФЗ у п. 5 і п. 12 ст. 11 коментованого Федерального закону, які викладені в новій редакції.
  З урахуванням того, що військова служба є безперервною, військовослужбовець, який перебуває у відпустці, продовжує перебувати на військовій службі, час використання відпустки зараховується в строк військової служби, законодавством не передбачено надання відпусток без збереження зазначеним особам грошового забезпечення. Ветеранам бойових дій на територіях інших держав основна відпустка збільшується на строк до 15 діб або надаються додаткові добу відпочинку, але додаткова відпустка без збереження грошового забезпечення їм не надається.
  46. Космонавтам після виконання космічного польоту надається додаткова відпустка тривалістю 30 діб (п. 9 Положення про матеріальне забезпечення космонавтів в Російській Федерації, затвердженого постановою Ради Міністрів - Уряду Російської Федерації від 17 травня 1993 р. N 455).
  47. У коментованій статті наведено ще не вичерпний перелік додаткових відпусток. Іншими законодавчими та підзаконним нормативними правовими актами передбачені інші, як правило, щорічні, відпустки.
  48. 15 травня 1991 Верховна Рада РРФСР прийняв Закон "Про соціальний захист громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС". Закон передбачає комплекс пільг і компенсацій для осіб, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а також для тих громадян, які змушені жити і працювати на забруднених радіоактивними речовинами територіях. У числі пільг - додаткові відпустки та використання щорічної відпустки (для військовослужбовців - основної відпустки) у зручний для працівника (у тому числі військовослужбовця) час і деякі інші пільги, пов'язані з відпустками.
  Обсяг пільг по відпустках залежить від декількох умов, і зокрема від ступеня радіоактивного забруднення місцевості, в якій виконується робота, від того, в який період військовослужбовець перебував в цих місцевостях, як це вплинуло на його здоров'я.
  Порядок надання відпусток згідно із зазначеним Законом для військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації встановлено наказом міністра оборони Російської Федерації від 18 січня 1997 р. N 22.
  Додаткова відпустка тривалістю 14 календарних днів надається:
  - Військовослужбовцям, які мають спеціальне посвідчення переніс променеву хворобу або інші захворювання, пов'язані з радіаційним впливом, стали інвалідами;
  - Військовослужбовцям, які мають посвідчення учасника ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС у 1986-1987 рр..;
  - Військовослужбовцям, які мають посвідчення брав участь в 1988-1990 рр.. в роботах по об'єкту "Укриття";
  - Військовослужбовцям, які мають посвідчення Комітету ветеранів підрозділів особливого ризику Російської Федерації;
  - Військовослужбовцям, які мають посвідчення евакуйованого із зони відчуження в 1986 р., переселеного (переселяли) із зони відселення в 1986 р. і в наступні роки;
  - Військовослужбовцям, які мають посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії в 1957 р. на виробничому об'єднанні "Маяк" і скидань радіоактивних відходів у річку Теча в 1949-1958 рр..;
  - Військовослужбовцям, які мають посвідчення евакуйованого (переселення) в 1957 р., а також що виїхав добровільно в 1957-1958 рр.. з населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 р. на виробничому об'єднанні "Маяк";
  - Військовослужбовцям, які мають посвідчення евакуйованого (переселення), а також що виїхав добровільно в 1949-1956 рр.. з населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок скидів радіоактивних відходів у річку Теча;
  - Військовослужбовцям, які мають посвідчення піддалося в 1949-1963 рр.. радіаційного впливу внаслідок ядерних випробувань на Семипалатинському полігоні і отримав сумарну (накопичену) дозу опромінення, що перевищує 25 сЗв (бер).
  Пільги надаються з моменту пред'явлення відповідних посвідчень.
  Додаткова відпустка тривалістю 30 календарних днів без урахування часу на проїзд до місця відпустки і назад надається військовослужбовцям, які проходять військову службу на території зони відчуження. Відпустка надається не пізніше ніж через дев'ять місяців військової служби, при цьому накопичення відпусток і перенесення їх на кінець терміну служби не допускається.
  Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом на території зони відселення до їх переведення в іншу місцевість, в тому числі у складі військової частини (підрозділу), на території зони проживання з правом на відселення, в залежності від часу військової служби (проживання) на даній території надаються додаткові відпустки тривалістю від 7 до 14 календарних днів.
  Додаткові відпустки також надаються військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом.
  У законодавстві не вказується, підсумовуються Чи зазначені додаткові відпустки та основні відпустки військовослужбовців. Мабуть, вони повинні надаватися військовослужбовцю понад основного, оскільки пов'язані зі станом здоров'я. Підтвердженням тому є звільнення вищевказаних категорій військовослужбовців від виконання службових обов'язків на час санаторно-курортного лікування в санаторно-курортних установах без вирахування чергового і додаткових відпусток (ст. 4 Положення, затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 23 квітня 1996 р. N 504; п. 6 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 15 липня 1996 р. N 266).
  Додаткова відпустка за роботу із шкідливими умовами праці повинен компенсувати в міру можливості шкідливий вплив, який чинять на організм військовослужбовця особливі умови служби.
  Постановою Ради Міністрів - Уряду Російської Федерації "Про пільги для військовослужбовців і цивільного персоналу Збройних Сил Російської Федерації, зайнятих виконанням та забезпеченням робіт щодо зберігання, технічного обслуговування та транспортування хімічної зброї та ирритантов" від 19 квітня 1993 р. N 352 встановлено додаткові щорічні відпустки тривалістю шість діб військовослужбовцям, безпосередньо зайнятим на зазначених роботах.
  49. Є додатковими і в рахунок основної відпустки не зараховуються:
  а) відпустки, передбачені статтею коментарів (навчальні, творчі, по хвороби, за особистими обставинами);
  б) відпустки, встановлені для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях на територіях інших держав, зазначених у Федеральному законі "Про ветеранів";
  в) відпустки, встановлені для військовослужбовців, виконуючих обов'язки військової служби в умовах надзвичайного стану та при збройних конфліктах;
  г) відпустки, встановлені для військовослужбовців Законом Російської Федерації "Про соціальний захист громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС";
  д) відпустки, що надаються після космічного польоту.
  Додаткові відпустки у рік звільнення з військової служби (у календарному році року вступу на військову службу) надаються військовослужбовцям у повному обсязі.
  50. Військовослужбовцю, зареєстрованому в установленому порядку як кандидата в депутати, за його бажанням надається відпустка без збереження грошового забезпечення з дня реєстрації військовослужбовця в якості кандидата і до дня офіційного опублікування результатів виборів. Перед вибуттям у зазначену відпустку військовослужбовець зобов'язаний здати справи і посаду.
  51. Порядок надання відпусток по вагітності та пологах встановлений ст. 32 Положення про порядок проходження військової служби.
  Військовослужбовцям жіночої статі надаються відпустка по вагітності та пологах, а також відпустку по догляду за дитиною в порядку, встановленому федеральними законами, Положенням про порядок проходження військової служби та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації. При цьому на них поширюються додаткові пільги, гарантії та компенсації, встановлені федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.
  52. У разі коли один з працюючих батьків (опікун, піклувальник) є військовослужбовцем або коли обоє батьків (опікуни, піклувальники) є військовослужбовцями, що проходять військову службу за контрактом, для догляду за дітьми-інвалідами та інвалідами з дитинства до досягнення ними 18 років таким батькам (опікунам, піклувальникам) надаються чотири додаткових вихідних дні на місяць. Зазначені вихідні дні можуть бути використані одним з батьків (опікуном, піклувальником) або розділені батьками (опікунами, піклувальниками) між собою на їх розсуд.
  53. Військовослужбовцям жіночої статі, які пройшли військову службу на території зони проживання з правом на відселення або на території зони відселення до їх переведення в іншу місцевість, в тому числі у складі військової частини (підрозділу), а також на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 р. на виробничому об'єднанні "Маяк" і скидань радіоактивних відходів у річку Теча, де середньорічна ефективна еквівалентна доза опромінення становить нині понад 1 мЗ в (додатково над рівнем природного фону для даної місцевості), надається дородовий відпустку тривалістю 90 календарних днів з проведенням оздоровчих заходів за межами території радіоактивного забруднення і частково оплачувану відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років з оплатою за час цієї відпустки допомоги на дитину в подвійному розмірі (п. 8 ст. 18 Закону РРФСР "Про соціальний захист громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС "від 18 червня 1992 р. зі змінами та доповненнями; наказ міністра оборони Російської Федерації від 18 січня 1997 р. N 22).
  Відпустка по вагітності та пологах обчислюється сумарно і надається військовослужбовцю жіночої статі повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.
  54. Перед відпусткою по вагітності та пологах або безпосередньо після нього військовослужбовцям жіночої статі за їх бажанням надається основна відпустка за поточний рік встановленої тривалості, а в рік закінчення відпустки по догляду за дитиною - відпустка пропорційно часу, що залишився до кінця календарного року.
  Основний відпустку в рік закінчення відпустки по догляду за дитиною обчислюється пропорційно часу виконання службових обов'язків з дня закінчення відпустки по догляду за дитиною до кінця календарного року.
  Тривалість основної відпустки визначається в зазначеному випадку шляхом розподілу встановленої для конкретного військовослужбовця повної тривалості основної відпустки на 12 і множення отриманого результату на кількість повних місяців, протягом яких він виконував свої обов'язки. Особливість обчислення основної відпустки в даному випадку в порівнянні з обчисленням такої відпустки іншим військовослужбовцям полягає в тому, що неповний місяць виконання службових обов'язків останніми не враховується, в той же час він враховується зазначеним військовослужбовцям жіночої статі, якщо його тривалість більше 10 днів.
  55. У ст. 255 ТК РФ зазначено, що відпустка по вагітності та пологах надається жінкам за їх заявою і відповідно до медичного висновку. Необхідно мати на увазі, що підставою для надання цієї відпустки є листок непрацездатності, він і служить медичним висновком.
  56. По вагітності та пологах листок непрацездатності видається лікарем-акушером-гінекологом, а при його відсутності - лікарем, що веде загальний прийом, за 30 тижнів вагітності на 140 календарних днів одноразово.
  При багатоплідній вагітності листок непрацездатності видається з 28 тижнів вагітності на 194 дня (п. 8.1 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я і медичної промисловості Російської Федерації від 19 жовтня 1994 р. N 206 і постановою Фонду соціального страхування Російської Федерації від 19 жовтня 1994 р. N 21 із змінами та доповненнями).
  При ускладнених пологах жінкам, в тому числі іногороднім, листок непрацездатності видається після пологів додатково на 16 календарних днів у тому лікувально-профілактичному закладі, де відбулися пологи (див. п. 8.2 вищеназваної Інструкції).
  Інструкція про порядок надання післяпологової відпустки при ускладнених пологах затверджена Міністерством охорони здоров'я Російської Федерації від 23 квітня 1997 р. N 01-97).
  При пологах, що наступили до 30 тижнів вагітності, і народженні живої дитини листок непрацездатності по вагітності та пологах видається лікувально-профілактичним закладом, де відбулися пологи, на 156 календарних днів, а у разі народження мертвої дитини або його смерті протягом перших семи днів після пологів - на 86 календарних днів (п. 8.3 Інструкції, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я і медичної промисловості Російської Федерації і постановою Фонду соціального страхування Російської Федерації від 19 жовтня 1994 р.).
  Листок непрацездатності відразу на 160 днів видається жінкам, які проживали (працювали) у зоні відселення до їх переселення в інші райони і проживають в зоні з правом на відселення і в зонах з пільгово-економічним статусом, а також проживають у населених пунктах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на виробничому об'єднанні "Маяк" і скидань радіоактивних відходів у річку Теча (див. п. 8.4 вищеназваної Інструкції).
  Жінкам, які проживають в інших зонах, що зазнали радіоактивного забруднення, листок непрацездатності по вагітності та пологах видається в порядку, передбаченому пп. 8.1, 8.2, 8.3 вищеназваної Інструкції.
  Уряд Російської Федерації постановою від 18 грудня 1997 р. N 1582 затвердив Перелік населених пунктів, що у межах зон радіоактивного забруднення внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС (з наступними змінами).
  Перелік населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії в 1957 р. на виробничому об'єднанні "Маяк" і скидань радіоактивних відходів у річку Теча, затверджений постановою Уряду Російської Федерації від 8 жовтня 1993 р. N 1005 із змінами та доповненнями.
  57. Військовослужбовцю жіночої статі за його бажанням надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років.
  Під час відпустки по догляду за дитиною за військовослужбовцем жіночої статі зберігаються місце військової служби та військова посада, яка може бути заміщена особами цивільного персоналу відповідних спеціальностей з укладенням з ними на вказаний період термінових договорів у порядку, передбаченому ст. 59 ТК РФ. Про укладення такого строкового договору має бути зазначено в заяві прийнятого на роботу і в наказі про прийом на роботу.
  Положенням про порядок проходження військової служби на військовослужбовця може бути за його згодою покладено виконання обов'язків за невакантною військової посади на період перебування посідає її військовослужбовця у відпустці по догляду за дитиною (п. 2 ст. 12).
  58. Військовослужбовцю жіночої статі, яка усиновила дитину (дітей), надається відпустка по вагітності та пологах за правилами, встановленими п. 6 ст. 32 Положення про порядок проходження військової служби.
  Усиновлення провадиться судом. Права та обов'язки усиновлювача виникають з дня набрання законної сили рішенням суду про встановлення усиновлення дитини (ст. 125 СК РФ). Днем усиновлення дитини є день набрання чинності рішення суду.
  Відпустка надається на підставі зазначеного рішення суду.
  59. Військовослужбовцю чоловічої статі, що проходить військову службу за контрактом, на його прохання одноразово надається додаткова відпустка терміном до трьох місяців у випадках відсутності материнського піклування про дітей, зазначених у п. 7 ст. 32 Положення про порядок проходження військової служби.
  60. Порядок відкликання військовослужбовця з відпустки встановлено ст. 33 Положення про порядок проходження військової служби.
  Відгук військовослужбовців з основного або додаткового відпусток допускається лише в разі крайньої службової необхідності.
  Крайня службова необхідність оцінюється прямим командиром (начальником) відкликається військовослужбовця, який приймає рішення про відкликання.
  На підставі рішення про відкликання військовослужбовця з відпустки у військовій частині видається наказ по стройовій частині, в якому вказується посадова особа, яка прийняла рішення про відкликання військовослужбовця. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Коментар до п. 1"
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
    Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
    Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
    Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
    Одна з важливих складових частин виборів - інформаційні відносини. Без активно циркулює в суспільстві в період виборчої кампанії інформації виборцям важко визначитися у власному остаточному виборі. Інформаційне забезпечення виборів включає: інформування виборців та передвиборчу агітацію. Кожна з двох частин сприяє усвідомленому волевиявленню громадян, гласності
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
    До всіх тем Автономов А.С. Правові та фінансові основи самоврядування в Російській Федерації: Навчальний посібник. М., 2002. Баранців В.А. Муніципальне право: Підручник. М., 2000. Видрін І.В. Муніципальне право Росії. М., 2004. Видрін І.В., Кокоть О.М. Муніципальне право Росії: Підручник. М., 1999. Князєв С.Д., Хрустальов Е.Н. Російське муніципальне право: Навчальний посібник.
 6. § 1. Поняття комерційного права
    Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
    Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
    Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua