Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Стаття 46. Склади військовослужбовців та військові звання

1. Наявність у військовослужбовців персональних військових звань є однією з особливостей військової служби як федеральної державної служби Російської Федерації.
2. Військові звання забезпечують ясність і чіткість у взаєминах і субординації військовослужбовців, тобто забезпечують відносини влади і підпорядкування. Система військових звань дозволяє чітко висловити військову і спеціальну кваліфікацію, службовий стаж і заслуги, службове становище і авторитет кожного військовослужбовця.
Основою взаємовідносин між військовослужбовцями за їх військовим званням є відносини старшинства та підпорядкованості: начальники за військовим званням мають право віддавати підлеглим накази і перевіряти їх виконання; старші за званням у всіх випадках зобов'язані вимагати від молодших дотримання ними військової дисципліни, громадського порядку і форми одягу, а також правил поведінки і віддання військового вітання; молодші за званням повинні беззаперечно виконувати вимоги старших.
3. На додаток до відносин підлеглості військовослужбовців за посадою наявність військових звань служить важливим засобом підтримки і зміцнення військової дисципліни, організованості і порядку, особливо в бойовій обстановці. Військові звання справляють істотний вплив також на умови і порядок проходження служби відповідними категоріями військовослужбовців, на обсяг їх службових та особистих прав (наприклад, ст. 15 Федерального закону "Про статус військовослужбовців" від 27 травня 1998 р. N 76-ФЗ передбачено право військовослужбовців, мають військове звання від полковника (капітана 1 рангу) і вище, на додаткову загальну площу житлового приміщення).
4. Пункт 3 ст. 46 коментованого Федерального закону встановлює, що до військовим званням військовослужбовця, що має військово-облікову спеціальність юридичної або медичного профілю, додаються відповідно слова "юстиції" або "медичної служби". Дані військові звання є спеціальними. При цьому хотілося б відзначити, що на законодавчому рівні не врегульовано порядок присвоєння військового звання з додаванням слів "юстиції" та "медичної служби".
Офіцери, які мають військово-облікову спеціальність медичного профілю, отримують військове звання з додаванням слів "медичної служби", як правило, одночасно із закінченням відповідного військово-медичного навчального закладу: зараз - Військово-медична академія імені С.М. Кірова (Санкт-Петербург), Самарський військово-медичний інститут, Саратовський військово-медичний інститут. Отримання спеціального військового звання з додаванням слів "медичної служби" одночасно із закінченням ВВНЗ обумовлено тим, що постановою Уряду Російської Федерації "Про затвердження переліку напрямів підготовки фахівців і спеціальностей, за якими отримання вищої професійної освіти в заочній формі або у формі екстернату не допускається" від 22 листопада 1997 N 1473 встановлено, що у сфері охорони здоров'я лікувальне освіту можна отримати лише за очною або очно-заочною формою навчання. Тому, як правило, військовослужбовці не мають можливості отримати за заочною формою навчання медичну освіту і відповідно спеціальне військове звання "офіцер медичної служби".
При цьому, необхідно зауважити, що відповідно до законодавчими актами, що регулюють порядок отримання юридичної освіти, отримання такої освіти за заочною формою на заборонено. Тому у правозастосовчій практиці найбільш часто зустрічаються питання, пов'язані з присвоєнням спеціального військового звання з додаванням слова "юстиції".
Як зазначено в законі, дані військовослужбовці повинні мати відповідну військово-облікову спеціальність.
Проте, необхідно відзначити, що придбати військово-облікову спеціальність юридичної або медичного профілю військовослужбовець може тільки після отримання відповідної спеціальності, факт призначення на посаду не є підставою для присвоєння відповідного спеціального військового звання з додаванням слів "юстиції" або "медичної служби". Внаслідок цього військове звання офіцера юстиції, медичної служби може бути йому присвоєно тільки при наявності відповідної освіти.
Підставою для присвоєння спеціального військового звання є факт призначення військовослужбовця на військову посаду, для якої штатом передбачено військове звання офіцера юстиції або медичної служби. Отримання відповідної освіти та військово-облікової спеціальності не дає підстав для присвоєння спеціального військового звання з додаванням слів "юстиції" або "медичної служби".
Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок про те, що для присвоєння спеціального військового звання необхідне дотримання таких основних вимог:
- військовослужбовець повинен мати відповідну освіту;
- на підставі наявної освіти військовослужбовцю повинна бути у встановленому порядку присвоєно відповідна військово-облікова спеціальність;
- військовослужбовець повинен бути призначений на відповідну військову посаду, підлягає комплектуванню офіцерами, які мають вищу юридичну або медичну освіту.
Федеральним законом "Про внесення змін до Федерального закону" Про військовий обов'язок і військову службу "від 6 січня 2007 р. N 3-ФЗ п. 3 ст. 46 після слова" військовослужбовця "був доповнений словами "чи громадянина, який перебуває в запасі". Таким чином, військовослужбовці, які проходять військову службу, та громадяни, які перебувають у запасі, за своїм військово-службовому становищу були прирівняні.
5. Військове звання може бути першим або черговим. Першим військовим званням починається новий склад військовослужбовців. Чергові військові звання знаходяться всередині складу військовослужбовців. Перейти в інший склад військовослужбовець може, тільки отримавши перше військове звання, передбачене для даного складу.
Разом з тим, склади військовослужбовців, певні общевоинскими статутами Збройних Сил Російської Федерації, в даний час суперечать складам військовослужбовців, певним коментованим Законом. У зв'язку з цим в даний час при визначенні складів військовослужбовців необхідно керуватися не статутами, а коментованим Федеральним законом як має більшу юридичну силу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 46. Склади військовослужбовців та військові звання "
 1. Стаття 55. Зміст дисциплінарній військовій частині Коментар до статті 55
  складу, якщо вони на момент винесення судом вироку не відслужили встановленого законом терміну служби за призовом. Отже, цей вид покарання може бути призначений не всім категоріям військовослужбовців, а тільки прямо зазначених у законі і лише у разі, якщо вони не відслужили встановленого законом терміну служби за призовом. Можливість призначення вмісту у дисциплінарної військової частини
 2. Стаття 321. Дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства Коментар до статті 321
  статтями, що встановлює відповідальність за злочини проти особи. Кваліфікований склад злочину передбачений ч. 3 ст. 321 КК РФ . Кваліфікуючою ознакою є вчинення діянь, передбачених ч. ч. 1 або 2 цієї статті, організованою групою (ст. 35 КК РФ) або із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я (насильство, що призвело до заподіяння тяжкого і середньої тяжкості
 3. Стаття 331. Поняття злочинів проти військової служби Коментар до статті 331
  статтями КК РФ. Видовим об'єктом злочинів проти військової служби є порядок проходження військової служби. Цей порядок регламентується Конституцією РФ, Федеральним законом від 31 травня 1996 р. N 61-ФЗ "Про оборону", Федеральним законом від 23 березня 1998 р. N 53-ФЗ "Про військовий обов'язок і військову службу", Федеральним законом від 27 травня 1998 р. N 76-ФЗ "Про статус військовослужбовців "і
 4. Стаття 338. Дезертирство Коментар до статті 338
  складу злочину, передбаченого ст. 337 КК РФ. Хоча об'єктивна сторона самовільного залишення частини та дезертирства повністю збігаються , дезертирство являє собою більш небезпечне посягання, оскільки спрямоване на порушення конституційного обов'язку громадян щодо захисту Вітчизни. Термін, на який винний самовільно залишив військову частину або протягом якого не з'явився в
 5. Коментар до п. 1
  складу вищого військово-навчального закладу можуть входити кафедри та факультети за напрямами (спеціальностями) підготовки офіцерів. Вище військово-навчальний заклад може мати філії, наукові та науково-дослідні підрозділи, підрозділи слухачів і курсантів, підрозділи післявузівської і додаткової професійної освіти, установи (організації) забезпечення та інші
 6. Коментар до п. 1
  стаття присвячена різним техніко-правових питань, пов'язаних з порядком визначення термінів військової служби (початку, тривалості, закінчення), а також терміну контракту про проходження військової служби і часу його закінчення. Необхідно мати на увазі, що у зв'язку з поетапним скороченням термінів військової служби за призовом Федеральним законом від 6 липня 2006 р. N 104-ФЗ п . 1 ст. 38 коментованого
 7. Стаття 42. Військові посади
  стаття встановлює ряд вимог до військових посад. По-перше, військовослужбовці проходять військову службу, як правило, на військових посадах, за винятком випадків, зазначених у п. 4 коментованої статті. По-друге, військовослужбовець може займати тільки одну військову посаду чи іншу посаду (наприклад, державного службовця при його прикомандирування в порядку, встановленому
 8. Коментар до п. 1
  складом "вищі офіцери" відносить офіцерів, що мають військові звання від генерал-майора (контр-адмірала) і вище. Військовослужбовці, які мають військове звання "полковник" і нижче, призначаються на військові посади відповідно до Положення про порядок проходження військової служби. 6. Відповідно до п. 2 ст. 11 Положення про порядок проходження військової служби керівник федерального органу
 9. Стаття 47. Присвоєння військових звань
  складом РККА, затвердженим постановою ЦВК і РНК Союзу РСР 22 вересня 1935, Положенням про проходження військової служби офіцерами, генералами та адміралами Радянської Армії і Військово-морських сил, затвердженим постановою Ради Міністрів Союзу РСР від 25 квітня 1955 р. N 818-490с (наказ міністра оборони Союзу РСР від 29 квітня 1955 N 0100), Положенням про проходження військової служби
 10. Коментар до п. 1
  статтями в резолютивній частині вироку повинно бути зазначено, по якій з цих статтею призначається покарання у вигляді позбавлення військового звання, а також повинна міститися посилання на закон, відповідно до якого воно призначене (див. касаційне визначення Військової колегії Верховного суду Російської Федерації від 11 січня 2005 р. N 73-004-36). 14. Частина 3 ст. 16 ДВК РФ визначає, що покарання в
© 2014-2022  yport.inf.ua