Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Стаття 47. Присвоєння військових звань

1. Відповідно до п. 4 ст. 20 Положення про порядок проходження військової служби військові звання присвоюються військовослужбовцям персонально. Військове звання може бути першим або черговим.
Відповідно до Указу Президента Російської Федерації "Про внесення змін до Положення про порядок проходження військової служби, затверджене Указом Президента Російської Федерації від 16 вересня 1999 р. N 1237" від 19 березня 2007 р. N 364 ст.ст. 21 і 22 Положення про порядок проходження військової служби були змінені.
Відповідно до п. 2 ст. 22 Положення про порядок проходження військової служби для проходження військової служби в наступних військових званнях з 1 січня 2008 р. встановлюється терміни:
- рядовий, матрос - п'ять місяців;
- молодший сержант, старшина 2 статті - один рік;
- сержант, старшина 1 статті - два роки;
- старший сержант, головний старшина - три роки;
- прапорщик, мічман - три роки;
- молодший лейтенант - два роки;
- лейтенант - три роки;
- старший лейтенант - три роки;
- капітан, капітан-лейтенант - чотири роки;
- майор, капітан 3 рангу - чотири роки ;
- підполковник, капітан 2 рангу - п'ять років.
Проходження військової служби у військових званнях збільшилася на один рік.
Наприклад, практично аналогічні терміни були встановлені Положенням про проходження служби командним і начальницьким складом РККА, затвердженим постановою ЦВК і РНК Союзу РСР 22 вересня 1935, Положенням про проходження військової служби офіцерами, генералами та адміралами Радянської Армії і Військово-морських сил, затвердженим постановою Ради Міністрів Союзу РСР від 25 квітня 1955 N 818-490с (наказ міністра оборони Союзу РСР від 29 квітня 1955 N 0100), Положенням про проходження військової служби офіцерським складом Збройних Сил СРСР, затвердженим постановою Ради Міністрів СРСР від 18 березня 1985 N 240 (наказ міністра оборони СРСР від 6 квітня 1985 N 100).
При цьому хотілося б відзначити, що Положенням про службу в органах внутрішніх справ Російської Федерації, затвердженим постановою Верховної Ради Російської Федерації від 23 грудня 1992 р. N 4202-I (із змінами від 1 квітня 2005 р .) (ст.ст. 23, 24), також передбачені аналогічні терміни проходження служби в званнях.
2. Форма і зміст уявлень, форми інших документів і наказів до присвоєння військових звань, а також порядок їх оформлення та подання (за винятком вищих офіцерів) встановлюються керівником федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба.
Відповідно до Інструкції з організації проходження військової служби офіцерами і прапорщиками (мічманами) у Збройних Силах Російської Федерації, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 30 вересня 2002 р. N 350, з метою забезпечення своєчасного присвоєння військовослужбовцю чергового військового звання уявлення оформляється не пізніше ніж за два місяці до закінчення терміну його військової служби у попередньому військовому званні і надсилається посадовій особі, яка має право присвоєння відповідного військового звання, з таким розрахунком, щоб наказ про присвоєння військового звання військовослужбовцю був виданий до дня закінчення терміну його військової служби у попередньому військовому званні із зазначенням у наказі дати присвоєння військового звання.
У виняткових випадках дозволяється видавати накази відповідних посадових осіб після дня закінчення терміну військової служби військовослужбовця у попередньому військовому званні із зазначенням у наказі дати присвоєння військового звання.
Представлення до присвоєння офіцеру чергового військового звання після закінчення терміну його військової служби у попередньому військовому званні оформляється на бланку встановленого зразка за формою згідно з додатком N 7 до зазначеної Інструкції.
Представлення до присвоєння військовослужбовцю військового звання достроково або на один ступінь вище військового звання, передбаченого штатом для займаної військової посади, а також до присвоєння першого військового звання офіцера або прапорщика, мічмана (за винятком військовослужбовців, яким військове звання офіцера або прапорщика (мічмана) присвоюється після закінчення відповідних військово-навчальних закладів, шкіл прапорщиків і т.д.), оформлюється на бланку встановленого зразка за формою згідно з додатком N 3 до зазначеної вище Інструкції.
У поданні про призначення військовослужбовця на вищу військову посаду (посада) може бути зазначене клопотання про одночасне присвоєння йому чергового військового звання, якщо минув термін його служби в попередньому військовому званні, за умови, що для цієї військової посади (посади) штатом передбачено військове звання, рівне або більш високе, ніж військове звання, що привласнюється військовослужбовцю.
При поданні військовослужбовця до присвоєння першого військового звання офіцера, прапорщика (мічмана) оформляються: Послужна картка в трьох примірниках, картка пономерного обліку та засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує професійну освіту.
При надходженні на військову службу громадянина, що проходить або проходив службу в органах внутрішніх справ, установах і органах кримінально-виконавчої системи, в митних органах Російської Федерації або у федеральних органах податкової поліції і має спеціальне звання, йому присвоюється військове звання командиром (начальником), які мають право на присвоєння відповідного військового звання, після переатестації. Переатестація проводиться атестаційною комісією військової частини, в яку вступив на військову службу громадянин, який має спеціальне звання, з урахуванням його посадового призначення, ділових і морально-психологічних якостей, військової чи спеціальної підготовки, службового досвіду в порядку, передбаченому Інструкцією про порядок організації та проведення атестації офіцерів і прапорщиків (мічманів) Збройних Сил Російської Федерації, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 квітня 2002 р. N 100. На даного військовослужбовця оформляється подання на присвоєння відповідного військового звання в порядку переатестації на бланку встановленого зразка за формою згідно з додатком N 3 до зазначеної Інструкції.
Військове звання лейтенанта присвоюється:
а) військовослужбовцю, який не має військового звання офіцера, що закінчив вищу або середню військово-навчальний заклад, - по закінченні вказаного навчального закладу;
б) громадянину, успішно завершив навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на військовій кафедрі при державному, муніципальному або має державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавному освітній установі вищої професійної освіти, - по закінченні зазначеного освітнього установи;
в) громадянину (військовослужбовцю), який не має військового звання офіцера, що має вищу професійну освіту, родинне відповідної військово-облікової спеціальності, і надійшов на військову службу за контрактом на військову посаду, для якої штатом передбачено військове звання офіцера, - при призначенні на відповідну військову посаду;
г) військовослужбовцю, який не має військового звання офіцера, який проходить військову службу за контрактом, що має вищу професійну освіту, родинне відповідної військово-облікової спеціальності, і призначеному на військову посаду, для якої штатом передбачено військове звання офіцера, - при призначенні на відповідну військову посаду;
д) громадянину, котрий перебуває в запасі, не має військового звання офіцера, що має вищу професійну освіту, - по закінченні військових зборів і після здачі відповідних заліків;
е) військовослужбовцю, який не має військового звання офіцера, який проходить військову службу за контрактом у Службі зовнішньої розвідки Російської Федерації, Федеральної службі безпеки Російської Федерації, Федеральної службі охорони Російської Федерації або Службі спеціальних об'єктів при Президенті Російської Федерації, - у порядку, визначеному керівниками зазначених органів, після закінчення підготовки за програмою навчання в складі навчальної групи або одночасно з надходженням на військову службу за умови подальшої підготовки протягом першого року служби.
Військове звання молодшого лейтенанта присвоюється:
а) військовослужбовцю, що закінчив курси з підготовки молодших офіцерів, що має середню (повну) загальну освіту, - по закінченні вказаного навчального закладу;
б) громадянину (військовослужбовцю), який не має військового звання офіцера, який має середню професійну освіту, родинне відповідної військово-облікової спеціальності, і надійшов на військову службу за контрактом на військову посаду, для якої штатом передбачено військове звання офіцера, - при призначенні на відповідну військову посаду;
в) військовослужбовцю, який не має військового звання офіцера, який проходить військову службу за контрактом, що має середню професійну освіту, родинне відповідної військово-облікової спеціальності, і призначеному на військову посаду, для якої штатом передбачено військове звання офіцера, - при призначенні на відповідну військову посаду;
г) громадянину, котрий перебуває в запасі, не має військового звання офіцера, який має середню професійну освіту, - по закінчення військових зборів і після здачі відповідних заліків;
д) військовослужбовцю, який не має військового звання офіцера, який проходить військову службу за контрактом у Службі зовнішньої розвідки Російської Федерації, Федеральної службі безпеки Російської Федерації, Федеральної службі охорони Російської Федерації або Службі спеціальних об'єктів при Президенті Російської Федерації, - у порядку, визначеному керівниками зазначених органів, після закінчення підготовки за програмою навчання в складі навчальної групи або одночасно з надходженням на військову службу за умови подальшої підготовки протягом першого року служби.
Військове звання прапорщика (мічмана) присвоюється:
а) військовослужбовцю, що закінчив військово-навчальний заклад, що здійснює підготовку військовослужбовців за військово-обліковими спеціальностями прапорщиків (мічманів), що має середня (повна) загальна освіта, - по закінченні зазначеного навчального закладу.
Відповідно до Положення про школах прапорщиків (мічманів) Збройних Сил Російської Федерації, затвердженим наказом міністра оборони Російської Федерації від 27 грудня 2004 р. N 452, курсанти, які закінчили школи, призначаються на військові посади, які у відповідності зі штатом підлягають заміщенню прапорщиками. Військове звання прапорщика присвоюється курсанту по закінченні школи;
б) громадянину (військовослужбовцю), який не має військового звання прапорщика (мічмана), що має вищу або середню професійну освіту, родинне відповідної військово-облікової спеціальності, і надійшов на військову службу за контрактом на військову посаду, для якої штатом передбачено військове звання прапорщика (мічмана), - при призначенні на відповідну військову посаду;
в) військовослужбовцю, який не має військового звання прапорщика (мічмана), проходить військову службу за контрактом, що має вищу або середню професійну освіту, родинне відповідної військово-облікової спеціальності, і призначеному на військову посаду, для якої штатом передбачено військове звання прапорщика (мічмана), - при призначенні на відповідну військову посаду;
г) військовослужбовцю, який не має військового звання прапорщика (мічмана), що проходить військову службу за контрактом у Службі зовнішньої розвідки Російської Федерації, Федеральної службі безпеки Російської Федерації, Федеральної службі охорони Російської Федерації або Службі спеціальних об'єктів при Президенті Російської Федерації, - в порядку, визначеному керівниками зазначених органів, після закінчення підготовки за програмою навчання в складі навчальної групи або одночасно з надходженням на військову службу за умови подальшої підготовки протягом першого року служби.
Військове звання рядового присвоюється:
а) громадянину, який не має військового звання, покликаному на військову службу, - при вибутті з військового комісаріату суб'єкта Російської Федерації до місця проходження військової служби;
б) громадянину, який не має військового звання і зарахованому в запас, - при зарахуванні в запас;
в) громадянину, який не має військового звання і надійшов на військову службу за контрактом, - при зарахуванні до списків особового складу військової частини;
г) громадянину, який не має військового звання, зарахованого до військово-навчальний заклад, - при зарахуванні до вказаного навчального закладу.
Військове звання матроса присвоюється:
а) військовослужбовцю, покликаному на військову службу, - при зарахуванні до списків особового складу військової частини, де штатом передбачено військове звання матроса;
б) громадянину, котрий вступив на військову службу за контрактом, який не має військового звання, - при зарахуванні до списків особового складу військової частини, де штатом передбачено військове звання матроса;
в) громадянину, який не має військового звання, зарахованого до військово-навчальний заклад, - при зарахуванні до вказане навчальний заклад, де штатом передбачено військове звання матроса.
  При вступі на військову службу громадянина, що проходить або проходив службу в органах внутрішніх справ Російської Федерації, інших правоохоронних органах або в Державній протипожежній службі Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих і має спеціальне звання, йому може бути присвоєно військове звання, рівне його спеціальним званням, в порядку переатестації, визначеному керівником федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба.
  3. Аналізуючи зазначену норму, можна зробити висновок, що сучасний порядок присвоєння чергових військових звань, як і порядок, який був закріплений Законом Російської Федерації "Про військовий обов'язок і військову службу" 1993 р., істотно були змінені порівняно з порядком, передбаченим в Російській Федерації , СРСР до 1993 р.
  Чинним законодавством виключено одне з істотних умов присвоєння звання - позитивна атестація. Тим самим була нормативно закріплена обов'язковість присвоєння військового звання військовослужбовцю у разі закінчення терміну його військової служби у попередньому військовому званні і заняття їм відповідної посади, незалежно від військової дисципліни цього військовослужбовця, якості виконання ним своїх обов'язків, рівня його професійної підготовки, тобто з п'яти функцій системи військових звань (відображення заслуг, авторитету, військової та спеціальної кваліфікації військовослужбовця, його службового стажу та службового становища) втрачені перші два і частково третій.
  Підставою присвоєння військовослужбовцю чергового військового звання є закінчення терміну його військової служби у попередньому військовому званні, а умовою - штатом має бути передбачено військове звання по займаній військової посади (посади), рівне або більш високе, ніж військове звання, що привласнюється військовослужбовцю.
  4. Таким чином, такі показники службової діяльності військовослужбовця, як військова дисципліна, рівень його професійної підготовки, в даний час не є критеріями, що впливають на термін присвоєння військовослужбовцю чергового військового звання, що, на думку авторів коментарю, представляється не зовсім правильним.
  5. Чергове військове звання присвоюється військовослужбовцю в день закінчення терміну його військової служби у попередньому військовому званні, якщо він займає військову посаду (посада), для якої штатом передбачено військове звання, рівне або більш високе, ніж військове звання, що привласнюється військовослужбовцю.
  6. Військове звання вищого офіцера може бути присвоєно військовослужбовцю після закінчення не менше двох років його військової служби у попередньому військовому званні і не менше одного року в займаної військової посади (посади), що підлягає заміщенню вищими офіцерами.
  Терміни військової служби у військовому званні генерал-полковника (адмірала) і генерала армії (адмірала флоту) не встановлюються.
  В термін військової служби в присвоєному військовому званні входить час перебування на військовій службі.
  7. При призначенні військовослужбовця на вищу військову посаду (посада) одночасно, а при неможливості одночасного оформлення - з дня призначення на вищу військову посаду (посада) йому присвоюється чергове військове звання, якщо минув термін його служби в попередньому військовому званні, за умови, що для цієї військової посади (посади) штатом передбачено військове звання, рівне або більш високе, ніж військове звання, що привласнюється військовослужбовцю.
  Військовослужбовці, які мають військове звання офіцера і успішно навчається за очною формою навчання у військово-навчальному закладі, ад'юнктурі, військової докторантурі, чергове військове звання до підполковника, капітана 2 рангу включно присвоюється в день закінчення терміну його військової служби в присвоєному військовому званні незалежно від військової посади (посади), яку він займав до вступу до вказаного навчального заклад, ад'юнктуру, військову докторантуру.
  Військовослужбовці, які мають військове звання офіцера, який займав до вступу до військово-навчальний заклад, ад'юнктуру, військову докторантуру військову посаду (посада), для якої штатом передбачено військове звання полковника, капітана 1 рангу або вищого офіцера, чергове військове звання до полковника, капітана 1 рангу включно присвоюється відповідно до займаної до надходження в зазначений навчальний заклад, ад'юнктуру, військову докторантуру військової посадою (посадою) після закінчення строку вислуги років в присвоєному військовому званні.
  Чергове військове звання військовослужбовцю може бути присвоєно достроково за особливі особисті заслуги, але не вище військового звання, передбаченого штатом для займаної ним військової посади (посади).
  Військовослужбовцю, термін військової служби якого в присвоєному військовому званні минув, за особливі особисті заслуги може бути присвоєно військове звання на один ступінь вище військового звання, передбаченого штатом для займаної ним військової посади (посади), але не вище військового звання майора, капітана 3 рангу.
  Військове звання єфрейтора (старшого матроса) може бути присвоєно у якості заохочення за особливі особисті заслуги військовослужбовцю, що займає військову посаду, для якої штатом передбачено військове звання рядового (матроса).
  Військове звання молодшого сержанта (старшини 2 статті) присвоюється рядовому (матросу), замещающему військову посаду, для якої штатом передбачено військове звання молодшого сержанта (старшини 2 статті) і вище, після закінчення терміну його військової служби у попередньому військовому званні, а також військовослужбовцю, успішно завершив навчання у навчальній військової частини за програмою підготовки сержантів (старшин).
  8. Під час відбування покарання у вигляді обмеження по військовій службі або арешту військовослужбовцю не може бути присвоєно чергове військове звання. Час відбування покарання у вигляді обмеження по військовій службі або арешту не зараховується в строк військової служби в присвоєному військовому званні.
  Військові звання військовослужбовцям присвоюються:
  а) вищих офіцерів - Президентом Російської Федерації за поданням керівника федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба;
  б) полковника, капітана 1 рангу - керівником федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба;
  в) інші військові звання - посадовими особами, визначеними керівником федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба.
  Військовий комісар суб'єкта Російської Федерації привласнює військове звання рядового громадянам, покликаним на військову службу.
  Повноваження посадових осіб Федеральної служби безпеки Російської Федерації з присвоєння військових звань, за винятком військових звань вищих офіцерів, встановлюються директором Федеральної служби безпеки Російської Федерації.
  Посадові особи мають право присвоювати військові звання військовослужбовцям, які перебувають в їх прямому підпорядкуванні.
  Вищестояще посадова особа користується всіма правами з присвоєння військових звань, наданими нижчестоящим командирам (начальникам).
  Присвоєння першого військового звання офіцера, військового звання офіцера достроково, на один ступінь вище військового звання, передбаченого штатом для займаної військової посади, а також військового звання військовослужбовцям, які успішно навчаються за очною формою навчання у військово-навчальному закладі, ад'юнктурі, військової докторантурі, до полковника (капітана 1 рангу) включно провадиться керівником федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба.
  Присвоєння військових звань прапорщикам (мічманам), сержантам (старшинам) достроково, а також привласнення чергових військових звань на один щабель вище військового звання, передбаченого для займаної штатної військової посади: прапорщикам (мічманам) - не вище військового звання старшого прапорщика (старшого мічмана), сержантам (старшинам) - не вище військового звання старшини (головного корабельного старшини), - проводиться посадовими особами, що мають право привласнювати дані військові звання.
  9. Відповідно до наказу міністра оборони Російської Федерації "Про повноваження посадових осіб Збройних Сил Російської Федерації за призначенням офіцерів і прапорщиків (мічманів) на військові посади, звільнення їх від військових посад, звільненню з військової служби та присвоєння їм військових звань" від 11 грудня 2004 р . N 410 військові звання офіцерам і прапорщикам (мічманам) присвоюють:
  - До підполковника, капітана 2 рангу включно - заступники міністра оборони Російської Федерації, начальники служб Міністерства оборони Російської Федерації, начальник Апарату Міністра оборони Російської Федерації, головнокомандувачі видами Збройних Сил Російської Федерації, командувачі військами військових округів (флотами), командувач військами Командування спеціального призначення, командувачі родами військ Збройних Сил Російської Федерації, начальники головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації, що мають право видавати накази по особовому складу, начальники військово-навчальних закладів, для яких штатом передбачені військові звання генерал-полковника, адмірала і вище;
  - До майора, капітана 3 рангу включно - командувачі (командири) об'єднаннями та їм рівні, начальники головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації, начальники (керівники) організацій Збройних Сил Російської Федерації, що мають право видавати накази по особовому складу, начальники військово-навчальних закладів, для яких штатом передбачені військові звання генерал-лейтенанта, віце-адмірала і вище;
  - До капітана, капітан-лейтенанта включно - командири з'єднань і їм рівні, начальники (керівники) організацій Збройних Сил Російської Федерації, що мають право видавати накази по особовому складу, начальники військово-навчальних закладів, для яких штатом передбачені військові звання генерал-майора, контр -адмірала і вище.
  Накази з особового складу мають право видавати:
  - Міністр оборони Російської Федерації;
  - Заступники міністра оборони Російської Федерації;
  - Начальники служб Міністерства оборони Російської Федерації;
  - Начальник Апарату Міністра оборони Російської Федерації;
  - Головнокомандувачі видами Збройних Сил Російської Федерації;
  - Командувачі військами військових округів, флотами;
  - Командувачі родами військ Збройних Сил Російської Федерації;
  - Начальники головних і центральних управлінь, що мають у безпосередньому підпорядкуванні кадрові органи;
  - Командувачі арміями і їм рівними об'єднаннями, що мають у безпосередньому підпорядкуванні кадрові органи;
  - Командири бригад, дивізій, корпусів та їм рівних сполук, які мають у безпосередньому підпорядкуванні кадрові органи;
  - Начальники військових освітніх установ вищої професійної освіти;
  - Командири військових частин, начальники (керівники) організацій Збройних Сил Російської Федерації, для яких штатом передбачені військові звання полковника, капітана 1 рангу, які мають у безпосередньому підпорядкуванні кадрові органи.
  10. Законодавством передбачені випадки пільгового обчислення вислуги років для присвоєння чергового військового звання.
  Законом Російської Федерації "Про додаткові гарантії і компенсації військовослужбовцям, які проходять військову службу на територіях держав Закавказзя, Прибалтики та Республіки Таджикистан, а також виконують завдання із захисту конституційних прав громадян в умовах надзвичайного стану та при збройних конфліктах" від 21 січня 1993 р. N 4328 -I, Указом Президента Російської Федерації "Про пільгових умовах обчислення строку військової служби (служби) у військових (спеціальних) званнях" від 7 червня 2000 р. N 1054 і вказівками Головного управління кадрів Міністерства оборони Російської Федерації "Про пільгових умовах обчислення військової служби (служби) у військових (спеціальних) званнях "від 2 червня 2000 р. N 173/3/12222 визначено зараховувати з 1 серпня 1999 військовослужбовцям, співробітникам органів внутрішніх справ Російської Федерації, співробітникам Державної протипожежної служби Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих і співробітникам кримінально-виконавчої системи Міністерства юстиції Російської Федерації час безпосередньої участі в контртерористичних операціях на території Північно-Кавказького регіону Російської Федерації в строк військової служби (служби) у військових (спеціальних) званнях на пільгових умовах - один місяць військової служби (служби) за три місяці. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 47. Присвоєння військових звань"
 1.  Стаття 57. Присвоєння військових звань громадянам, котрі перебувають в запасі
    військових звань громадянам, котрі перебувають в
 2. Стаття 3. Правова основа військового обов'язку і військової служби
    присвоєння військових звань, надання відпусток, звільнення з військової служби тощо). У межах своїх повноважень Верховний Головнокомандувач видає накази і директиви, обов'язкові для виконання Збройними Силами Російської Федерації, іншими військами, військовими формуваннями та органами, в яких законами передбачена військова служба. 8. Відповідно до ст. 6 Федерального закону
 3. Коментар до п. 1
    присвоєним йому військовим званням. 25. Порядок призначення військовослужбовців на військові посади регулюється коментованим Законом, Положенням про порядок проходження військової служби, наказом міністра оборони Російської Федерації "Про повноваження посадових осіб Збройних Сил Російської Федерації за призначенням офіцерів і прапорщиків (мічманів) на військові посади, звільнення їх від
 4. Коментар до п. 1
    стаття присвячена різним техніко-правових питань, пов'язаних з порядком визначення термінів військової служби (початку, тривалості, закінчення), а також терміну контракту про проходження військової служби і часу його закінчення. Необхідно мати на увазі, що у зв'язку з поетапним скороченням термінів військової служби за призовом Федеральним законом від 6 липня 2006 р. N 104-ФЗ п. 1 ст. 38 коментованого
 5. Стаття 42. Військові посади
    стаття встановлює ряд вимог до військових посад. По-перше, військовослужбовці проходять військову службу, як правило, на військових посадах, за винятком випадків, зазначених у п. 4 коментованої статті. По-друге, військовослужбовець може займати тільки одну військову посаду чи іншу посаду (наприклад, державного службовця при його прикомандирування в порядку, встановленому
 6. Коментар до п. 1
    присвоєння їм військових звань "від 11 грудня 2004 р. N 410, а також наказ міністра оборони Російської Федерації" Про затвердження Керівництва з комплектування Збройних Сил Російської Федерації солдатами, матросами, сержантами і старшинами "від 16 січня 2001 р. N 30. Даними нормативними правовими актами уточнено повноваження посадових осіб органів військового управління за призначенням
 7. Стаття 45. Призупинення військової служби
    стаття викладена в новій редакції. 2. Стаття, що є абсолютною новелою законодавства про проходження військової служби. Військова служба може бути припинена: - військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, у разі обрання їх депутатами Державної Думи Федеральних зборів Російської Федерації, депутатами законодавчих (представницьких) органів
 8. Стаття 46. Склади військовослужбовців та військові звання
    присвоєння військового звання з додаванням слів "юстиції" та "медичної служби". Офіцери, які мають військово-облікову спеціальність медичного профілю, отримують військове звання з додаванням слів "медичної служби", як правило, одночасно із закінченням відповідного військово-медичного навчального закладу: зараз - Військово-медична академія імені С.М. Кірова (місто
 9. Коментар до п. 1
    статтями в резолютивній частині вироку повинно бути зазначено, по якій з цих статтею призначається покарання у вигляді позбавлення військового звання, а також повинна міститися посилання на закон, відповідно до якого воно призначене (див. касаційне визначення Військової колегії Верховного суду Російської Федерації від 11 січня 2005 р. N 73-004-36). 14. Частина 3 ст. 16 ДВК РФ визначає, що покарання в
 10. Стаття 62. Про військові звання, не передбачених цим Законом
    стаття встановлює, що військові звання, присвоєні військовослужбовцям, які проходили військову (дійсну військову) службу до введення в дію коментованого Федерального закону, відповідно до раніше діючим законодавством, зберігаються і після введення в дію даного Закону. 2. Єдина система військових звань офіцерського складу Збройних Сил була введена
© 2014-2022  yport.inf.ua