Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Стаття 58. Дія раніше прийнятих нормативних правових актів

1. У коментованій статті визначаються правила застосування нормативних правових актів, прийнятих Головним командуванням Об'єднаних Збройних Сил Співдружності Незалежних Держав до утворення Збройних Сил Російської Федерації та Головним командуванням прикордонних військ Співдружності Незалежних Держав до утворення Прикордонних військ Російської Федерації і діють на території Російської Федерації.
Стаття виходить із конституційних положень верховенства федеральних законів над законами та іншими нормативними правовими актами (ч. 5 ст. 76 Конституції Російської Федерації).
У постанові Пленуму Верховного суду Російської Федерації "Про деякі питання застосування судами Конституції Російської Федерації при здійсненні правосуддя" від 31 жовтня 1995 р. N 8 (п. 7) роз'яснено, що якщо при розгляді конкретної справи суд встановить, що підлягає застосуванню акт державного чи іншого органу не відповідає закону, він в силу ч. 2 ст. 120 Конституції Російської Федерації зобов'язаний прийняти рішення відповідно до закону, що регулює дані правовідносини.
Нормативні правові акти Головного командування Об'єднаних Збройних Сил Співдружності Незалежних Держав і Головного командування прикордонних військ Співдружності Незалежних Держав, прийняті до введення в дію коментованого Федерального закону, повинні застосовуватися остільки, оскільки вони не суперечать коментованого Закону.
2. Головне командування Об'єднаних Збройних Сил Співдружності Незалежних Держав було створено відповідно до Положення про Головне командуванні Об'єднаних Збройних Сил Співдружності Незалежних Держав, затвердженим рішенням глав держав - учасниць СНД від 20 березня 1992 р. (м. Київ).
Збройні Сили Російської Федерації утворені на виконання Указу Президента Російської Федерації "Про створення Збройних Сил Російської Федерації" від 7 травня 1992 р. N 466.
Об'єднане командування Прикордонних військ (у тексті коментованої статті - Головне командування Прикордонних військ) було створено відповідно до рішення про об'єднання командуванні Прикордонних військ від 20 березня 1992 р. (м. Київ) і було постійно діючим колегіальним органом Прикордонних військ Співдружності і власних Прикордонних військ, що здійснюють реалізацію рішень Ради глав держав і Ради глав урядів Співдружності з питань охорони державних кордонів і морських економічних зон держав - учасниць Співдружності і координацію діяльності Прикордонних військ.
Таким чином, у коментованій статті Закону йдеться про нормативних правових актах Головного командування Об'єднаних Збройних Сил Співдружності Незалежних Держав, виданих з дня початку його діяльності по 6 травня 1992 р., і нормативних правових актах Об'єднаного командування прикордонних військ Співдружності Незалежних Держав, виданих з дня початку діяльності з 11 червня 1992
У зв'язку з тим, що розглянуті нормативні правові акти прийняті до 14 травня 1992 р., на них не поширюються Правила підготовки нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади та їх державної реєстрації, затверджені постановою Уряду Російської Федерації від 13 серпня 1997 р. N 1009, зобов'язують направляти на державну реєстрацію нормативні правові акти, що зачіпають права, свободи та обов'язки людини і громадянина або мають міжвідомчий характер, прийняті федеральними органами виконавчої влади після 14 травня 1992
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 58. Дія раніше прийнятих нормативних правових актів"
 1. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Гарантії здійснення місцевого самоврядування в Російській Федерації визначаються і забезпечуються державою в особі федеральних і регіональних органів державної влади. Вони мають різноманітний характер і можуть бути об'єднані в дві основні групи: загальні гарантії місцевого самоврядування та спеціальні (юридичні) гарантії місцевого самоврядування. У статті 12 Конституції Російської
 2. § 4. Страхування
  Поняття, порядок і форма укладення договору страхування. Страхування являє собою систему відносин щодо захисту майнових інтересів громадян, підприємств, установ та організацій шляхом формування за рахунок сплачуваних ними внесків страхових фондів, призначених для відшкодування збитків і Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 3. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 4. § 3. Визначення повноважень органів державної влади у сфері місцевого самоврядування
  На думку О.М. Костюкова, публічна влада на місцевому рівні проявляється у двох аспектах. По-перше, влада, що виникає у зв'язку з безпосереднім здійсненням повноважень, що належать самому муніципальному освіті, його населенню та органам місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування - це насамперед владне управління, вплив, що має в основі правову обумовленість
 5. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  Відмінності органів місцевого самоврядування від органів влади державної чітко простежуються в Конституції Російської Федерації. В якості таких виступають: по-перше, суб'єкт, який дані органи представляють і від імені якого здійснюють будь-які юридичні дії, по-друге, територіальні межі юрисдикції владних органів, по-третє, виняткові, їм одним притаманні особливості.
 6. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  За справедливим зауваженням Президента Російської Федерації, "великою проблемою місцевого самоврядування залишається недостатність його власної доходної бази. Але саме з місцевих органів влади населення запитує і за виконання федеральних законів, таких як Закон про ветеранах, і за роботу житлово-комунального господарства, і за дуже багато чого, багато чого іншого ". Сукупність місцевих фінансових
 7. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 8. § 2. Поняття права власності
  Загальні положення. Ми не знайдемо визначення права власності в чинному законодавстві. Для досягнення цієї мети слід самим, в доктринальному порядку, відшукати родові ознаки, притаманні праву власності як речовому праву, і видообразующие ознаки, що відрізняють його від інших речових прав. Звичайно, на пам'ять приходить попередження римських юристів: "Всяка дефініція в цивільному праві
 9. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  Створення речі. Набуття права власності на знову виготовлену річ є початковим підставою, оскільки раніше об'єкта права власності взагалі не існувало. Створення речі для придбання на неї права власності вимагає дотримання ряду умов. По-перше, мова йде саме про нову речі, що стала результатом первинного виготовлення конкретною особою. З точки зору права
 10. § 3. Окремі способи припинення зобов'язань
  Виконання зобов'язання. Виконання - основний і найбільш поширений спосіб припинення зобов'язання. Саме в результаті виконання досягається та мета, заради якої зобов'язання було встановлено . Припинення зобов'язання обумовлено не всяким, а лише належним виконанням, тобто таким, яке відповідає умовам зобов'язання, вимогам закону та інших правових актів, звичаїв
© 2014-2022  yport.inf.ua