Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 2

60. Звільнення військовослужбовців відповідно до коментованого Федеральним законом виробляється:
а) в запас, якщо військовослужбовець до моменту звільнення не досяг граничного віку перебування в запасі і за станом здоров'я придатний або обмежено придатний до військової служби;
б) у відставку, якщо військовослужбовець до моменту звільнення досяг граничного віку перебування в запасі або за станом здоров'я визнано військово-лікарською комісією не придатним до військової служби;
в) з військової служби, якщо військовослужбовцю призначено покарання у вигляді позбавлення волі або обмеження волі (п. 1 ст. 34 Положення про порядок проходження військової служби).
Громадяни, звільнені з військової служби із зарахуванням в запас, створюють запас Збройних Сил Російської Федерації. Запас Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації та Федеральної служби безпеки Російської Федерації створюється в порядку, що визначається коментованим Законом, Федеральним законом "Про зовнішню розвідку" від 10 січня 1996 р. N 5-ФЗ і Федеральним законом "Про федеральну службу безпеки" від 3 квітня 1995 р. N 40-ФЗ і іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.
Документи органів зовнішньої розвідки Російської Федерації, що містять відомості про їх кадровому складі, про осіб, що надають (надавали) конфіденційне сприяння органам зовнішньої розвідки Російської Федерації, а також про використовувані цими органами методах і засобах, зберігаються в архівах органів зовнішньої розвідки Російської Федерації (ст. 9 Федерального закону "Про зовнішню розвідку").
Відомості про співробітників органів федеральної служби безпеки, які виконували (що виконують) спеціальні завдання в спеціальних службах та організаціях іноземних держав, в злочинних групах, становлять державну таємницю і можуть бути оприлюднені тільки з письмової згоди зазначених співробітників і у випадках, передбачених федеральними законами (ст. 17 Федерального закону "Про федеральну службу безпеки").
61. Громадяни перебувають в запасі до досягнення ними такого віку:
- солдати, матроси, сержанти, старшини, прапорщики і мічмани - до 50 років;
- молодші офіцери - до 55 років;
- старші офіцери - до 60 років;
- вищі офіцери - до 65 років.
Громадяни жіночої статі, перебувають в запасі:
- що мають військові звання офіцерів - до 50 років;
- що мають інші військові звання - до 45 років.
У разі якщо в період перебування на військовій службі військовослужбовці досягли граничного віку стану в запасі, вони звільняються з військової служби у відставку.
62. У відставку також звільняються з військової служби військовослужбовці, визнані ВЛК не придатними до військової служби.
63. Військовослужбовець може бути звільнений з військової служби в запас (відставку) без медичного обстеження або огляду у військово-лікарської комісії.
У разі виявлення військовослужбовцям бажання (по рапорту) пройти перед звільненням медичне стаціонарне обстеження і огляд у військово-лікарської комісії він прямує у військово-медичний заклад з таким розрахунком, щоб висновок військово-лікарської комісії надійшло в військову частину не пізніше двох місяців до закінчення терміну військової служби військовослужбовця.
Якщо військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом, визнаний не придатним до військової служби і в період оформлення звільнення не може за станом здоров'я виконувати обов'язки військової служби, ВЛК одночасно з висновком про його непридатність до військової служби виносить висновок про те, що він потребує звільнення на термін, необхідний для оформлення звільнення, але не більше ніж на 30 діб.
Огляд військовослужбовців, громадян, проходять військові збори та отримали каліцтво (поранення, травму, контузію), захворювання в період проходження військових зборів, проводиться тільки при определившемся кінець каліцтва (поранення, травми, контузії), захворювання .
Огляд для вирішення питання про придатність до військової служби військовослужбовців, які отримали каліцтво (поранення, травму, контузію) при захисті Вітчизни, при виконанні обов'язків військової служби, при виконанні завдань в умовах надзвичайного стану та при збройних конфліктах , і військовослужбовців, які отримали захворювання в період проходження служби за кордоном, в державах, де велися бойові дії, в період перебування на розвідувальної та контррозвідувальної роботі за кордоном або при виконанні завдань в умовах надзвичайного стану та при збройних конфліктах, проводиться по закінченні стаціонарного лікування незалежно від його тривалості (п. 9 ст. 31 Положення про порядок проходження військової служби).
64. Важливе значення при звільненні з військової служби має дотримання строків звільнення.
Так, після досягнення граничного віку перебування на військовій службі (подп. "а" п. 1 ст. 51 коментованого Федерального закону) закінченням військової служби вважається дата виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини. Військовослужбовець повинен бути виключений зі списків особового складу військової частини в день закінчення терміну його військової служби (контракту), за винятком випадків, передбачених абз. 2 п. 11 ст. 38 коментованого Федерального закону.
Подання на військовослужбовців та необхідні документи до їх звільненню з військової служби мають бути підписані командиром (начальником) військової частини і спрямовані на адресу вищого кадрового органу не пізніше ніж за три місяці до досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі (закінчення терміну контракту понад граничного віку) і мають надійти в інстанцію, що видає наказ, не пізніше ніж за два місяці до закінчення вищевказаного терміну (п. 3 § 1 додатка N 5 до вказівки Головного управління кадрів Міністерства оборони Російської Федерації від 8 грудня 1999 р. N 173/2/1090).
Після закінчення терміну контракту про проходження військової служби (подп. "б" п. 1 ст. 51 коментованого Федерального закону) підлягають звільненню військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і не виявили бажання укласти новий контракт про проходження військової служби, за відсутності інших підстав до звільнення.
Подання на військовослужбовців та необхідні документи до їх звільненню з військової служби мають бути підписані командиром (начальником) військової частини і спрямовані на адресу вищого кадрового органу не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну діючого контракту і повинні поступити в інстанцію, що видає наказ, не пізніше ніж за два місяці до закінчення вищевказаного терміну (п. 5 § 1 додатка N 5 до вказівки Головного управління кадрів Міністерства оборони Російської Федерації від 8 грудня 1999 р. N 173/2/1090).
При звільненні за станом здоров'я - у зв'язку з визнанням військовослужбовця ВВК не придатним до військової служби служби (подп. "в" п. 1 ст. 51 коментованого Федерального закону) ВВК одночасно з висновком про придатність до військової служби виносить висновок такого змісту: "Підлягає повного визволення від виконання обов'язків військової служби на термін, необхідний для оформлення звільнення, але не більше 30 діб". Таким чином, можна зробити висновок, що термін, необхідний для оформлення звільнення за вказаною підставі, не повинен перевищувати 30 діб з моменту визнання військовослужбовця не придатним до військової служби.
У зв'язку з позбавленням військовослужбовця військового звання (подп. "д" п. 1 ст. 51 коментованого Федерального закону) підлягають звільненню військовослужбовці, позбавлені військового звання за вироком суду за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Відповідно до ч. 3 ст. 45 КК РФ позбавлення військового звання застосовується тільки в якості додаткового виду покарання.
Згідно ст. 61 ДВК РФ суд, який виніс вирок про позбавлення засудженого військового звання, після вступу його в силу надсилає копію вироку посадовій особі, який привласнив засудженому звання. Посадова особа в установленому порядку вносить до відповідних документів запис про позбавлення засудженого військового звання, а також вживає заходів щодо позбавлення його прав і пільг, передбачених для осіб, які мають відповідне звання.
Посадова особа протягом одного місяця з дня отримання копії вироку повідомляє в суд, який виніс вирок, про його виконання.
Усі примірники особових справ позбавлених військового звання військовослужбовців пересилаються в Центральний архів Міністерства оборони або Центральний Військово-морський архів (інший архів).
Днем звільнення з військової служби є день початку відбування покарання, зазначений у вироку суду (додаток N 5 до вказівки Головного управління кадрів Міністерства оборони Російської Федерації від 8 грудня 1999 р. N 173/2/1090) .
У зв'язку з набранням законної сили вироку суду про призначення військовослужбовцю покарання у вигляді позбавлення волі (подп. "е" п. 1 ст. 51 коментованого Федерального закону) підлягають звільненню військовослужбовці, щодо яких набрав у законну силу вирок суду про призначення покарання у вигляді позбавлення волі без позбавлення військового звання. Усі примірники особових справ військовослужбовців висилаються на облік у військкомат за місцем їх проживання (проживання сім'ї, родичів).
Днем звільнення з військової служби є дата набрання законної сили вироком суду про призначення військовослужбовцю покарання (додаток N 5 до вказівки Головного управління кадрів Міністерства оборони Російської Федерації від 8 грудня 1999 N173/2/1090).
При звільненні у зв'язку з невиконанням військовослужбовцям умов контракту (подп. "в" п. 2 ст. 51 коментованого Федерального закону) відповідно до ст. 104 ДУ ЗС РФ вказане підставу звільнення з військової служби застосовується як дисциплінарне стягнення - дострокове звільнення в запас з військової служби. При цьому, необхідно враховувати, що згідно ст. 88 ДУ ЗС РФ накладення дисциплінарного стягнення на військовослужбовця, вчинила проступок, проводиться, як правило, через добу, але не пізніше 10 діб з того дня, коли командиру (начальнику) стало відомо про скоєний проступок.
Відповідно до ст. 94 ДУ ЗС РФ дисциплінарне стягнення приводиться у виконання, як правило, негайно і у виняткових випадках не пізніше місяця з дня його накладення.
По інших підстав звільнення з військової служби, викладеним у пп. 1-3, 6 ст. 51 коментованого Федерального закону, повинні застосовуватися такі правила і строки розгляду службових документів на звільнення з військової служби, викладені у ст.ст. 143-156 Інструкції з діловодства у Збройних Силах Російської Федерації, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації 1999 р. N 170.
65. Звільнення з військової служби вагітних жінок-військовослужбовців, жінок-військовослужбовців, які мають дітей віком до трьох років, а також які мають дітей-інвалідів або інвалідів з дитинства до досягнення ними віку 18 років (одиноких матерів, які мають дітей віком до 14 років), не допускається, крім випадків, коли військовослужбовці підлягають звільненню з військової служби з підстав, передбачених підпунктом. "А", "в" - "ж" п. 1 ст. 51 коментованого Федерального закону, або коли звільнення здійснюється за їх бажанням.
Жінки-військовослужбовці, які перебувають у відпустці по вагітності та пологах або у відпустці по догляду за дитиною, не можуть бути виключені зі списків особового складу військової частини (п. 25 ст. 34 Положення про порядок проходження військової служби).
66. Військовослужбовці, звільнені з військової служби у зв'язку з позбавленням військового звання, позбавленням волі або обмеженням волі, не направляються у запас або відставку (подп. "в" п. 1 ст. 34 Положення про порядок проходження військової служби).
Усі примірники особових справ позбавлених військових звань громадян пересилаються в Центральний архів Міністерства оборони або в Центральний Військово-Морський архів (додаток N 5 до вказівки Головного управління кадрів Міністерства оборони Російської Федерації від 8 грудня 1999 р. N 173/2/1090).
67. Відповідно до п. 3 ст. 52 коментованого Федерального закону громадянину, позбавленому військового звання за рішенням суду, одночасно із зарахуванням в запас військовим комісаром або посадовою особою іншого органу, що здійснює військовий облік, присвоюється військове звання рядового чи матроса. Присвоєння зазначеного звання можливе після відбуття покарання у вигляді позбавлення волі, так як громадяни, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, не підлягають військовому обліку (п. 4 Положення про військовий облік, затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 25 грудня 1998 р. N 1541) .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до п. 2 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
    Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
    коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
    коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. А.Н. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
    Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
    Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
    коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua