Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 11

79. Закінчення військової служби є юридичним фактом (подією), після настання якого громадянин перестає бути суб'єктом військово-службових відносин і на нього не поширюється статус військовослужбовця.
80. Днем закінчення військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини, під якою, зокрема, маються на увазі органи військового управління, кораблі, з'єднання, підприємства, установи та організації Збройних Сил Російської Федерації (інших військ, військових формувань або органів) , а також військові факультети (кафедри) при освітніх установах вищої професійної освіти, у зв'язку із звільненням з військової служби, загибеллю (смертю), визнанням безвісно відсутньою або померлою.
Військовослужбовець повинен бути виключений зі списків особового складу військової частини в день закінчення терміну його військової служби, крім випадків, встановлених у п. 11 ст. 38 коментованого Федерального закону.
Положенням про порядок проходження військової служби визначені й інші випадки, коли день виключення зі списків особового складу військової частини може не збігатися з днем закінчення військової служби:
- при неможливості надання основної та додаткових відпусток до дня закінчення терміну військової служби - виключення зі списків особового складу військової частини в цьому випадку здійснюється після закінчення останнього з відпусток і після здачі військовослужбовцям справ і посади (п. 16 ст. 29);
- при призупинення військової служби - виключення зі списків особового складу військової частини повинно проводитися у разі звільнення військовослужбовців з військової служби як в період призупинення військової служби (абз. 1 п. 1 ст. 19), так і при припиненні підстав для призупинення військової служби (п. 4 ст. 19) (див. також коментар до п. 12 ст. 38);
- у разі розформування військової частини і скорочення в зв'язку з цим військової посади, яку заміщав військовослужбовець жіночої статі, що знаходиться у відпустці по вагітності та пологах або по догляду за дитиною, - виключення з списків особового складу військової частини, що є правонаступником розформованої військової частини, здійснюється після закінчення цієї відпустки. Правонаступником вважатиметься військова частина, якій передано майно, фінансові та інші засоби. Звільнення таких військовослужбовців здійснюється з урахуванням п. 25 ст. 34 Положення про порядок проходження військової служби;
- у разі відновлення на військовій службі громадянина відповідно до рішення суду (п. 22 ст. 34 Положення про порядок проходження військової служби) (див. п. 52 коментаря до ст. 50).
Військовослужбовці, достроково звільнені з військової служби, повинні бути виключені зі списків особового складу частини також не пізніше, закінчення терміну військової служби.
81. День виключення зі списків особового складу військової частини є для військовослужбовця днем закінчення (останнім днем) військової служби.
Таким чином, робота кадрових органів та інших посадових осіб щодо звільнення військовослужбовців повинна бути спрямована на дотримання встановлених термінів військової служби, порушення яких може бути оскаржене звільняються військовослужбовцям у встановленому (у тому числі судовому) порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до п. 11 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. А.Н. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
  коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua