Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 12

82. У даному пункті та п. 5 ст. 3 Положення про порядок проходження військової служби перераховані випадки збільшення тривалості військової служби. Так, в строк військової служби не зараховується:
а) час перебування військовослужбовця в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців (див. докладніше коментар до п. 4 ст. 36);
б) час відбування арешту засудженим військовослужбовцям;
в) час відбування дисциплінарного арешту;
г) час самовільного залишення військової частини або перебуває за межами військової частини місця військової служби тривалістю понад 10 діб незалежно від причин (див. докладніше коментар до п. 2 ст. 37).
Слід звернути увагу на те, що Федеральним законом "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації з питань відповідальності військовослужбовців" від 4 грудня 2006 р. N 203-ФЗ, який набув чинності з 1 квітень 2007 г., останній випадок юридично сформульовано більш коректно, ніж в колишній редакції, оскільки місцем військової служби може бути як розташування військової частини, так й інше місце, встановлене уповноваженим військовим посадовцем.
Зазначеним Законом, яким внесено зміни і в Федеральний закон "Про статус військовослужбовців", врегульовано інститут дисциплінарного арешту, що накладається виключно в судовому порядку, передбаченому Федеральним законом "Про судочинство за матеріалами про грубі дисциплінарні проступки при застосуванні до військовослужбовців дисциплінарного арешту і про виконання дисциплінарного арешту "від 1 грудня 2006 р. N 199-ФЗ. Дисциплінарний арешт є видом дисциплінарного стягнення, що застосовуються в іншому порядку, ніж кримінальне покарання у вигляді арешту.
Згідно п. 4 ст. 28.4 Федерального закону "Про статус військовослужбовців" (у редакції Федерального закону від 4 грудня 2006 р. N 203-ФЗ) дисциплінарний арешт є крайнім заходом дисциплінарного впливу і полягає в утриманні військовослужбовця або громадянина, покликаного на військові збори, в умовах ізоляції на гарнізонної або військовий (корабельної) гауптвахті.
Дисциплінарний арешт застосовується до військовослужбовця або громадянинові, покликаному на військові збори, лише у виняткових випадках, і тільки за скоєний ним грубий дисциплінарний проступок. Якщо грубим дисциплінарним проступком є адміністративне правопорушення, то дисциплінарний арешт може бути застосований тільки в тому випадку, коли за таке адміністративне правопорушення КоАП РФ передбачено адміністративне покарання у вигляді адміністративного арешту.
Дисциплінарний арешт призначається на строк до 30 діб за один або кілька грубих дисциплінарних проступків. Якщо грубим дисциплінарним проступком є адміністративне правопорушення, то термін дисциплінарного арешту встановлюється в межах строку адміністративного арешту, встановленого за таке адміністративне правопорушення КоАП РФ.
Дисциплінарний арешт за кілька грубих дисциплінарних проступків призначається шляхом поглинання менш суворого дисциплінарного стягнення більш суворим або шляхом часткового або повного складання термінів арешту в межах встановленого терміну.
Дисциплінарний арешт за грубий дисциплінарний проступок, здійснений в період відбування дисциплінарного арешту, призначається шляхом часткового або повного складання термінів арешту. У цьому випадку безперервний термін перебування військовослужбовця під дисциплінарним арештом не повинен перевищувати 45 діб.
В термін дисциплінарного арешту зараховується термін затримання військовослужбовця або громадянина, покликаного на військові збори, якщо така міра забезпечення виробництва за матеріалами про дисциплінарний проступок була застосована до військовослужбовця або громадянинові, покликаному на військові збори, у зв'язку з вчиненням ним дисциплінарного проступку, за який призначений дисциплінарний арешт.
Під час відбування дисциплінарного арешту військовослужбовець або громадянин, покликаний на військові збори, не може бути виключений зі списків особового складу військової частини у зв'язку із звільненням з військової служби (відрахуванням з військових зборів або закінченням військових зборів) , за винятком випадку визнання його ВВК не придатним до військової служби, а військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом на військовій посаді, для якої штатом передбачено військове звання до старшини чи головного корабельного старшини включно, військовослужбовець, який проходить військову службу за призовом, або громадянин, покликаний на військові збори, - також за винятком випадку визнання його ВВК обмежено придатним до військової служби.
Дисциплінарний арешт призначається суддею гарнізонного військового суду в порядку, встановленому Федеральним законом "Про судочинство за матеріалами про грубі дисциплінарні проступки при застосуванні до військовослужбовців дисциплінарного арешту і про виконання дисциплінарного арешту" від 1 грудня 2006 р. N 199-ФЗ.
83. Коментований Федеральний закон (п. 12 ст. 38) передбачає можливість заліку часу перебування в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців в строк військової служби військовослужбовцю, звільненому з дисциплінарної військової частини, за умови його бездоганної служби відповідно до Положення про порядок проходження військової служби.
Зазначеним Положенням визначено, що час перебування в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців може бути зараховано в строк військової служби командуючим військами військового округу або командиром (начальником), йому рівним і вище, в порядку, що визначається керівниками федеральних органів виконавчої влади, в яких передбачена військова служба (п. 6 ст. 3).
Для військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації зазначений порядок визначено Правилами відбування кримінальних покарань засудженими військовослужбовцями (затверджені наказом міністра оборони Російської Федерації від 29 липня 1997 р. N 302), якими встановлено, що клопотання про залік часу відбування покарання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців до загального терміну військової служби може бути порушено командиром військової частини не раніше ніж через три місяці після прибуття зазначеного військовослужбовця в частину.
84. Залік часу перебування в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців може бути проведений не тільки звільненому, але і звільняються військовослужбовцю. Така можливість передбачена абз. 1 п. 6 ст. 3 Положення про порядок проходження військової служби. Засудженому військовослужбовцю, оволодів військової спеціальністю, що знає і точно виконує вимоги військових статутів та бездоганно несе службу, звільняються з дисциплінарної військової частини після закінчення терміну його призову, час перебування в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців може бути зараховано в термін його військової служби в порядку, визначеному міністром оборони Російської Федерації. Зазначений порядок також визначено вищеназваними Правилами.
Командувачу військами військового округу (флотом) надається право зараховувати час відбування покарання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців до загального терміну військової служби засудженим військовослужбовцям, що опанував військової спеціальністю, що знають і точно виконують вимоги військових статутів та бездоганно несуть службу, звільняються з дисциплінарної військової частини після закінчення терміну їх призову.
Клопотання про залік часу відбування покарання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців до загального терміну військової служби може бути порушено командиром дисциплінарної військової частини щодо осіб, у яких закінчився термін військової служби, за один-два місяці до закінчення терміну покарання (п. 33 вищезгаданих Правил).
85. Клопотання про залік часу відбування покарання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців до загального терміну військової служби зазначеним особам, звільненим умовно-достроково, доповідається відповідному командувачу не пізніше ніж через три дні після надходження в дисциплінарну військову частину копії ухвали суду про умовно-дострокове звільнення.
86. Залік часу відбування стягнення у вигляді арешту засудженим військовослужбовцям у строк військової служби коментованим Законом та Положенням про порядок проходження військової служби не передбачений. Однак така можливість встановлена ст. 153 ДВК РФ, відповідно до якої в порядку винятку час відбування арешту може бути зараховано до загального терміну військової служби повністю або частково (ст. 153 ДВК РФ). Такий залік застосовується в якості міри заохочення за подальше зразкову поведінку та сумлінне ставлення до військової служби. Право заліку належить командуванню.
87. Час самовільного залишення військової частини або місця військової служби тривалістю понад 10 діб незалежно від причин в термін військової служби не зараховується.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до п. 12 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  Одна з важливих складових частин виборів - інформаційні відносини. Без активно циркулює в суспільстві в період виборчої кампанії інформації виборцям важко визначитися у власному остаточному виборі. Інформаційне забезпечення виборів включає: інформування виборців та передвиборчу агітацію. Кожна з двох частин сприяє усвідомленому волевиявленню громадян, гласності
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  До всіх тем Автономов А.С. Правові та фінансові основи самоврядування в Російській Федерації: Навчальний посібник. М., 2002. Баранців В.А. Муніципальне право: Підручник. М., 2000. Видрін І.В. Муніципальне право Росії. М., 2004. Видрін І.В., Кокоть О.М. Муніципальне право Росії: Підручник. М., 1999. Князєв С.Д., Хрустальов Е.Н. Російське муніципальне право: Навчальний посібник.
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
  Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua