Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 1

1. Так як з органів місцевої влади в основному знято повноваження, що стосуються організації призову на військову службу, то включення представника місцевої адміністрації в якості голови до складу призовної комісії має бути узгоджене військовим комісаріатом з даною адміністрацією.
2. Відповідно до п. 4 Положення про призов на військову службу громадян Російської Федерації, затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 11 листопада 2006 р. N 663, з метою реалізації завдань з проведення призову на військову службу військовий комісар (будучи заступником голови призовної комісії) відповідної території:
- розробляє і погоджує з головою місцевої адміністрації план проведення призову на військову службу;
- надає необхідну допомогу організаціям незалежно від організаційно-правових форм і форм власності (далі - організації) у виконанні встановлених законодавством Російської Федерації заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням призову на військову службу;
- представляє заявки керівникам медичних організацій на виділення необхідних лікарів-спеціалістів та середнього медичного персоналу, а також до органу місцевого самоврядування - на виділення технічних працівників і надання засобів зв'язку, транспортних та інших матеріальних засобів, необхідних для підготовки та проведення заходів, пов'язаних з призовом на військову службу;
- бере участь спільно з представниками медичних організацій у контролі за медичним оглядом призовників та проходженням ними медичного обстеження;
- вносить в призовну комісію пропозицію про попереднє призначення призовника у вид, рід військ Збройних Сил Російської Федерації, інші війська, військові формування та органи, або про необхідність звільнення його від призову на військову службу, або про надання йому відстрочки від призову на військову службу;
- організовує за сприяння органу місцевого самоврядування та посадових осіб організацій проведення заходів з військово-професійної орієнтації громадян, підлягають призову на військову службу, і роботи з роз'яснення населенню законодавчих та інших нормативних правових актів з питань виконання військового обов'язку;
- організовує облік призовників, які ухиляються від призову на військову службу, і в разі необхідності направляє до органи внутрішніх справ матеріали на цих призовників;
- забезпечує відбір і своєчасну підготовку матеріалів для проведення перевірок органами федеральної служби безпеки громадян, які підлягають призову на військову службу, для виконання спеціальних обов'язків військової служби;
- забезпечує членів призовної комісії нормативними правовими актами та інший документацією, необхідною для проведення призову на військову службу;
- виконує в межах своєї компетенції інші завдання з питань призову на військову службу.
3. До складу призовної комісії входить секретар комісії. Відповідно до п. 41 Інструкції з підготовки та проведення заходів, пов'язаних з призовом на військову службу громадян Російської Федерації, що не перебувають в запасі, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 вересня 1999 р. N 400, у посвідченні громадянина, що підлягає призову на військову службу, секретарем призовної комісії робиться відповідна відмітка, яка підписується військовим комісаром та завіряється гербовою печаткою військового комісаріату.
4. До складу призовної комісії входять, крім того, представник відповідного органу внутрішніх справ; представник відповідного органу управління освітою; представник відповідного органу служби зайнятості населення (в частині питань, що стосуються альтернативної цивільної служби).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до п. 1 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  Одна з важливих складових частин виборів - інформаційні відносини. Без активно циркулює в суспільстві в період виборчої кампанії інформації виборцям важко визначитися у власному остаточному виборі. Інформаційне забезпечення виборів включає: інформування виборців та передвиборчу агітацію. Кожна з двох частин сприяє усвідомленому волевиявленню громадян, гласності
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  До всіх тем Автономов А.С. Правові та фінансові основи самоврядування в Російській Федерації: Навчальний посібник. М., 2002. Баранців В.А. Муніципальне право: Підручник. М., 2000. Видрін І.В. Муніципальне право Росії. М., 2004. Видрін І.В., Кокоть О.М. Муніципальне право Росії: Підручник. М., 1999. Князєв С.Д., Хрустальов Е.Н. Російське муніципальне право: Навчальний посібник.
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
  Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua