Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 2

19. Відповідно до п. "м" ст. 71 Конституції Російської Федерації у веденні Російської Федерації знаходиться оборона і безпека держави.
Статтею 6 Федерального закону "Про оборону" передбачено, що Уряд Російської Федерації визначає порядок виконання федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, організаціями незалежно від форм власності, а також власниками транспортних засобів військово-транспортного обов'язку, військового обліку; затверджує положення про військовий облік, а також перелік військово-облікових спеціальностей.
Відповідно до подп. 3 п. 1 ст. 7 Федерального закону "Про оборону" органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і органи місцевого самоврядування організовують і забезпечують військовий облік і підготовку громадян Російської Федерації до військової служби, їх призов на військову службу, військові збори і заклик по мобілізації.
Організації незалежно від форм власності відповідно до законодавства Російської Федерації здійснюють військовий облік працівників (п. 1 ст. 8 Федерального закону "Про оборону").
Згідно з Указом Президента Російської Федерації "Про затвердження Положення про військові комісаріати" від 15 жовтня 1999 р. N 1372 здійснення військового обліку громадян, що перебувають в запасі і що підлягають призову на військову службу, покладено на військові комісаріати.
Персональний військовий облік громадян за місцем їх проживання або місцем перебування (на термін більше трьох місяців) здійснюється військовими комісаріатами. За стан військового обліку відповідають військові комісари.
Кількість працівників, що здійснюють військовий облік у військових комісаріатах, визначається з урахуванням таких норм:
а) один працівник - за наявності на військовому обліку до 1 500 громадян;
б) один працівник на кожні наступні 1500 громадян, які перебувають на військовому обліку.
20. Повноваження Російської Федерації на здійснення військового обліку на територіях, на яких відсутні військові комісаріати, передаються органам місцевого самоврядування поселень та органам місцевого самоврядування міських округів. Сукупність таких повноважень іменується первинним військовим урахуванням.
У поселеннях (міських округах), де немає військових комісаріатів, первинний військовий облік громадян за місцем їх проживання або місцем перебування (на термін більше трьох місяців) здійснюється органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства Російської Федерації, Положенням про військовому обліку та методичними рекомендаціями, що розробляються Міністерством оборони Російської Федерації. За стан первинного військового обліку відповідають керівники цих органів.
Органи місцевого самоврядування поселень та органи місцевого самоврядування міських округів здійснюють первинний військовий облік громадян, які проживають або перебувають на територіях зазначених муніципальних утворень.
Кількість працівників, що здійснюють військовий облік в органах місцевого самоврядування, визначається з урахуванням таких норм:
а) один працівник, що виконує обов'язки за сумісництвом, - за наявності на військовому обліку менше 500 громадян;
б) один звільнений працівник - за наявності на військовому обліку від 500 до 1 000 громадян;
в) один звільнений працівник на кожну наступну 1 000 громадян, які перебувають на військовому обліку.
21. Військовий облік громадян за місцем їх роботи здійснюється організаціями відповідно до законодавства Російської Федерації. За стан військового обліку, здійснюваного організаціями, відповідають керівники цих організацій.
Кількість працівників, що здійснюють військовий облік в організаціях, визначається з урахуванням таких норм:
а) один працівник, що виконує обов'язки за сумісництвом, - за наявності на військовому обліку менш 500 громадян;
б) один звільнений працівник - за наявності на військовому обліку від 500 до 2 000 громадян;
в) два звільнених працівника - за наявності на військовому обліку від 2 000 до 4 000 громадян;
г) один звільнений працівник на кожні наступні 3000 громадян, які перебувають на військовому обліку.
22. Загальна кількість працівників, що здійснюють військовий облік у військових комісаріатах, органах місцевого самоврядування та організаціях, визначається виходячи з кількості громадян, які перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах, органах місцевого самоврядування та організаціях, станом на 31 грудня попереднього року із застосуванням норм, зазначених у пп. 10-12 Положення про військовий облік.
За наявності в органах місцевого самоврядування чи організаціях двох і більше працівників, що здійснюють військовий облік, вони об'єднуються в окремий підрозділ - військово-обліковий стіл.
Витрати, пов'язані з веденням військового обліку в органах місцевого самоврядування та в організаціях, провадяться за рахунок коштів цих органів та організацій.
23. Громадяни, які постійно проживають за межами Російської Федерації і виявили бажання проходити військову службу за призовом на військових посадах, що займаються солдатами й матросами, сержантами і старшинами в Збройних Силах Російської Федерації, інших військах, військових формуваннях та органах, можуть бути поставлені на військовий облік у військових комісаріатах на території Російської Федерації, перелік яких визначається Генеральним штабом Збройних Сил Російської Федерації.
24. Первинний військовий облік органами місцевого самоврядування здійснюється за документами первинного військового обліку:
а) для призовників - за обліковими картками призовників;
б) для прапорщиків, мічманів, старшин, сержантів, солдат і матросів запасу - по алфавітним картками і обліковими картками;
в) для офіцерів запасу - за картками первинного обліку.
25. Документи первинного військового обліку заповнюються на підставі наступних документів:
а) посвідчення громадянина, що підлягає призову на військову службу, - для призовників;
б) військовий квиток (тимчасове посвідчення , видане натомість військового квитка, видається у разі відсутності документів, що є підставою для видачі військового квитка, або при необхідності перевірки їх автентичності) - для військовозобов'язаних.
26. Документи первинного військового обліку повинні містити такі відомості про громадян:
а) прізвище, ім'я та по батькові;
б) дата народження;
в) місце проживання;
г) сімейний стан;
д) утворення;
е) місце роботи;
ж) придатність до військової служби за станом здоров'я;
з) основні антропометричні дані;
і) наявність військово-облікових і цивільних спеціальностей;
к) наявність першого спортивного розряду або спортивного звання;
л) наявність резервування військовозобов'язаного за органом державної влади, органом місцевого самоврядування або організацією на періоди мобілізації, військового стану та у воєнний час;
м) наявність відстрочки від призову на військову службу у призовника із зазначенням норми коментованого Федерального закону (підпункту, пункту, статті), відповідно до якої вона надана, дати засідання призовної комісії, що надала відстрочку від призову на військову службу, і номера протоколу.
27. З метою організації та забезпечення збору, зберігання і обробки відомостей, що містяться в документах первинного військового обліку, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи:
а) здійснюють первинний військовий облік громадян, що перебувають в запасі, і громадян , підлягають призову на військову службу, проживають або перебувають (на термін більше трьох місяців) на їх території;
б) виявляють спільно з органами внутрішніх справ громадян, які проживають або перебувають (на термін більше трьох місяців) на їх території і підлягають постановці на військовий облік;
в) ведуть облік організацій, що знаходяться на їх території, і контролюють ведення в них військового обліку;
г) ведуть і зберігають документи первинного військового обліку в машинописному та електронному видах в порядку та за формами, які визначаються Міністерством оборони Російської Федерації.
28. З метою підтримки в актуальному стані відомостей, що містяться в документах первинного військового обліку, і забезпечення підтримання в актуальному стані відомостей, що містяться в документах військового обліку, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи:
а) звіряють НЕ рідше одного разу на рік документи первинного військового обліку з документами військового обліку відповідних військових комісаріатів та організацій, а також з картками реєстрації або будинковими книгами;
б) своєчасно вносять зміни до відомостей, що містяться в документах первинного військового обліку, і у двотижневий термін повідомляють про внесені зміни у військові комісаріати за формою, яка визначається Міністерством оборони Російської Федерації;
в) роз'яснюють посадовим особам організацій і громадянам їхні обов'язки з військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації, встановлені законодавством Російської Федерації та Положенням про військовому обліку, здійснюють контроль їх виконання, а також інформують про відповідальність за невиконання зазначених обов'язків;
г) представляють у військові комісаріати відомості про випадки невиконання посадовими особами організацій та громадянами обов'язків з військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації.
29. З метою організації та забезпечення постановки громадян на військовий облік органи місцевого самоврядування та їх посадові особи:
а) перевіряють наявність і справжність військових квитків (тимчасових посвідчень, виданих замість військових квитків) або посвідчень громадян, які підлягають призову на військову службу, а також справжність записів у них, наявність мобілізаційних розпоряджень (для військовозобов'язаних запасу за наявності у військових квитках відміток про їх вручення), відміток у документах військового обліку про зняття громадян з військового обліку за попереднім місцем проживання, відміток у паспортах громадян Російської Федерації про їх ставлення до військового обов'язку, жетонів з особистими номерами Збройних Сил Російської Федерації (для військовозобов'язаних запасу за наявності у військових квитках відміток про їх вручення);
б) заповнюють картки первинного обліку на офіцерів запасу.
Заповнюють (у двох примірниках) алфавітні картки і облікові картки на прапорщиків, мічманів, старшин, сержантів, солдат і матросів запасу.
Заповнюють облікові карти призовників. Заповнення зазначених документів здійснюється у відповідності із записами у військових квитках (тимчасових посвідченнях, виданих взамін військових квитків) і посвідченнях призовників. При цьому, уточнюються відомості про сімейний стан, освіту, місце роботи, посаду, місце проживання або місце тимчасового перебування громадян та інші необхідні відомості, що містяться в документах громадян, прийнятих на військовий облік;
в) являють військові квитки (тимчасові посвідчення, видані замість військових квитків), алфавітні і облікові картки прапорщиків, мічманів, старшин, сержантів, солдат і матросів запасу, посвідчення громадян, які підлягають призову на військову службу, облікові картки, а також паспорти громадян Російської Федерації з відсутніми в них відмітками про ставлення громадян до військового обов'язку в двотижневий термін у військові комісаріати для оформлення постановки на військовий облік.
Оповіщати призовників про необхідність особистої явки до відповідного військового комісаріату для постановки на військовий облік. Крім того, інформують військові комісаріати про виявлені в документах військового обліку та мобілізаційних приписах громадян виправленнях, неточності, підробках і неповній кількості аркушів. У разі неможливості оформлення постановки громадян на військовий облік на підставі поданих ними документів військового обліку органи місцевого самоврядування сповіщають громадян про необхідність особистої явки до військових комісаріатів. При прийомі від громадян документів військового обліку видають розписки;
г) роблять відмітки про постановку громадян на військовий облік в картках реєстрації або будинкових книгах.
30. З метою організації та забезпечення зняття громадян з військового обліку органи місцевого самоврядування та їх посадові особи:
а) представляють у військові комісаріати документи військового обліку та паспорта у разі відсутності в них відміток про ставлення громадян до військового обов'язку для відповідного оформлення зазначених документів. Сповіщають офіцерів запасу і призовників про необхідність особистої явки до відповідного військового комісаріату для зняття з військового обліку. У військовозобов'язаних, відбувають за межі муніципального освіти, рішеннями військових комісарів можуть вилучатися мобілізаційні приписи, про що робиться відповідна відмітка у військових квитках (тимчасових посвідченнях, виданих взамін військових квитків). У разі необхідності уточнення військово-облікових даних військовозобов'язаних їх сповіщають про необхідність особистої явки до військових комісаріатів. При прийомі від громадян документів військового обліку та паспортів видають розписки;
б) виробляють в документах первинного військового обліку, а також в картках реєстрації або в будинкових книгах відповідні відмітки про зняття з військового обліку;
в) складають і подають у військові комісаріати у двотижневий термін списки громадян, які вибули на нове місце проживання за межі муніципального освіти без зняття з військового обліку;
  г) зберігають документи первинного військового обліку громадян, знятих з військового обліку, до чергової звірки з обліковими даними військового комісаріату, після чого знищують їх у встановленому порядку.
  31. Органи місцевого самоврядування щорічно, до 1 лютого, представляють у відповідні військові комісаріати звіти про результати здійснення первинного військового обліку в попередньому році.
  32. Про громадян, які вибули на нове місце проживання за межі району, міста без районного поділу або іншого муніципального освіти без зняття з військового обліку, орган місцевого самоврядування у двотижневий строк повідомляє у військовий комісаріат для вжиття необхідних заходів.
  33. У документі військового обліку померлого громадянина проводиться відповідний запис, який засвідчується підписом голови органу місцевого самоврядування та гербовою печаткою, після чого військовий квиток (тимчасове посвідчення, видане натомість військового квитка) або посвідчення громадянина, що підлягає призову на військову службу, відсилається у військовий комісаріат. Про неможливість отримання в органах записів актів громадянського стану або у родичів померлого його військового квитка (тимчасового посвідчення, виданого взамін військового квитка) або посвідчення громадянина, що підлягає призову на військову службу, повідомляється у військовий комісаріат.
  34. Кошти на здійснення первинного військового обліку передбачаються у вигляді субвенцій у складі Федерального фонду компенсацій, утвореного у федеральному бюджеті.
  Відповідно до ст. 133 БК РФ федеральний фонд компенсацій утворюється у складі федерального бюджету в цілях надання субвенцій на виконання витратних зобов'язань суб'єктів Російської Федерації і (або) муніципальних утворень, фінансове забезпечення яких відповідно до Федерального закону "Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації "і (або) Федеральним законом" Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації "здійснюється за рахунок субвенцій з федерального бюджету.
  Субвенції з Федерального фонду компенсацій розподіляються відповідно до Методики розподілу між суб'єктами Російської Федерації субвенцій з Федерального фонду компенсацій на здійснення повноважень з первинного військового обліку на територіях, де відсутні військові комісаріати, затвердженої постановою Уряду Російської Федерації від 29 квітня 2006 р. N 258.
  Розмір субвенції, що надається суб'єкту Російської Федерації, визначається в наступному порядку:
  1) визначаються для кожного суб'єкта Російської Федерації витрати на утримання одного військово-облікового працівника (S_i) органу місцевого самоврядування:

  S = S + S + S + S + S + S + S,
  i ЗП оренда зв'язок трансп. ком.расх ком.усл мат.обесп

  де:
  S - витрати на оплату праці військово-облікових працівників, включаючи
  ЗП відповідні нарахування на фонд оплати праці;
  S - витрати на оплату оренди приміщень;
  оренда
  S - витрати на оплату послуг зв'язку;
  зв'язок
  S - витрати на оплату транспортних послуг;
  трансп.
  S - витрати на відрядження;
  ком.расх
  S - витрати на оплату комунальних послуг;
  ком.усл
  S - витрати на забезпечення меблями, інвентарем, оргтехнікою,
  мат.обесп засобами зв'язку, витратними матеріалами;

  2) визначається кількість військово-облікових працівників (N_освобi) і працівників, здійснюють роботу з військового обліку в органі місцевого самоврядування за сумісництвом (N_совмi), на підставі відомостей, що надійшли до Міністерства оборони Російської Федерації з військових комісаріатів та органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, виходячи з норм визначення кількості військово-облікових працівників, встановлених Положенням про військовому обліку, затвердженим постановою Уряду Російської Федерації від 27 листопада 2006 р. N 719;
  3) визначається розмір субвенцій, що надаються бюджетам суб'єктів Російської Федерації (V_СУБi) (регіональні фонди компенсацій):

  V = (N + N х k) х S,
  СУБi освобi совмi i i

  k = t / t,
  i совмi освоб

  де:
  k - коефіцієнт робочого часу;
i
  t - кількість годин робочого часу на рік, розраховане у
  совмi середньому на одного працівника, який здійснює роботу по
  військового обліку в органі місцевого самоврядування за
  сумісництвом в i-м суб'єкті Російської Федерації;
  t - кількість годин робочого часу на рік, розраховане на
  освоб одного військово-облікового працівника виходячи з норм,
  встановлених Трудовим кодексом Російської Федерації;
  N - кількість військово-облікових працівників;
  освобi
  N - кількість працівників, що здійснюють роботу за військовим
  совмi обліку в органі місцевого самоврядування за
  сумісництвом;
  S - витрати на утримання одного військово-облікового працівника
  i органу місцевого самоврядування;

  4) загальний розмір субвенцій (V Сумма_СУБ), що надаються бюджетам суб'єктів Російської Федерації, розраховується шляхом підсумовування розмірів субвенцій, обчислених для кожного суб'єкта Російської Федерації (регіональних фондів компенсацій):

n
  V Сума = СуммаV = V + V + ... + V,
  СУБ i = 1 СУБi СУБ1 СУБ2 СУБn

  де:
  n - кількість суб'єктів Російської Федерації, що мають
  території, де відсутні військові комісаріати;
  V - розмір субвенцій, обчислений бюджету відповідного
  СУБi суб'єкта Російської Федерації.

  35. Надання субвенцій органам місцевого самоврядування поселень та органам місцевого самоврядування міських округів з Федерального фонду компенсацій, утвореного у федеральному бюджеті, здійснюється в порядку, встановленому ст.ст. 133 і 140 БК РФ.
  Обсяг коштів, що передаються органам місцевого самоврядування поселень та органам місцевого самоврядування міських округів, визначається виходячи з чисельності громадян, які перебували на первинному військовому обліку за станом на 31 грудня попереднього року, та затвердженої Урядом Російської Федерації методики розрахунку нормативу витрат.
  Субвенції зараховуються в установленому для виконання федерального бюджету порядку на рахунки бюджетів суб'єктів Російської Федерації і через утворені в складі бюджетів суб'єктів Російської Федерації регіональні фонди компенсацій передаються бюджетам поселень і міських округів.
  Порядок витрачання та обліку субвенцій, а також вилучення переданих повноважень встановлюється Правилами витрачання та обліку субвенцій, що надаються бюджетам суб'єктів Російської Федерації на здійснення повноважень з первинного військового обліку на територіях, де відсутні військові комісаріати, затвердженими постановою Уряду Російської Федерації від 29 квітня 2006 р. N 258.
  Субвенції перераховуються в порядку, встановленому для виконання федерального бюджету, до бюджетів суб'єктів Російської Федерації на рахунки територіальних органів Федерального казначейства, відкриті для касового обслуговування виконання бюджетів суб'єктів Російської Федерації.
  Субвенції відображаються в регіональному фонді компенсацій, утвореному у складі бюджетів суб'єктів Російської Федерації, для подальшого розподілу між бюджетами муніципальних утворень відповідно до законодавства Російської Федерації на здійснення органами місцевого самоврядування поселень і органами місцевого самоврядування міських округів повноважень з первинного військового обліку на територіях, де відсутні військові комісаріати.
  36. Облік операцій, пов'язаних з використанням субвенцій, здійснюється на особових рахунках одержувачів коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації, відкритих уповноваженим органам виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації в територіальних органах Федерального казначейства, а при передачі коштів до бюджетів муніципальних утворень облік операцій з їх витрачання здійснюється також на рахунках з обліку коштів бюджетів муніципальних утворень, відкритих уповноваженим муніципальним органам у територіальних органах Федерального казначейства.
  Органи місцевого самоврядування щоквартально, не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, подають до уповноваженого органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації звіт про витрачання наданих субвенцій за формою, яка встановлюється Міністерством фінансів Російської Федерації за узгодженням з Міністерством оборони Російської Федерації.
  Органи місцевого самоврядування несуть відповідальність за нецільове використання субвенцій.
  37. Уповноважені органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації щоквартально, не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, подають до Міністерства оборони Російської Федерації і Міністерство фінансів Російської Федерації звіт про витрачання наданих субвенцій за встановленою формою.
  Міністерство оборони Російської Федерації здійснює в установленому порядку перерахування субвенцій на особові рахунки військових комісаріатів суб'єктів Російської Федерації для подальшого спрямування уповноваженим органам виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації.
  Листом Федерального казначейства від 26 червня 2006 р. N 42-7.1-15/5.1-264 повідомлено, що з метою реалізації постанови Уряду Російської Федерації від 29 квітня 2006 р. N 258 Міністерство оборони Російської Федерації доводить в порядку, встановленому наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 10 червня 2003 р. N 50н, до військових комісаріатів, що у їхньому віданні, ліміти бюджетних зобов'язань та обсяги фінансування витрат для подальшого перерахування військовими комісаріатами субвенцій у дохід бюджету суб'єкта Російської Федерації.
  Органи місцевого самоврядування поселень та органи місцевого самоврядування міських округів щоквартально подають до спеціально уповноваженого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації звіт про витрачання наданих субвенцій із зазначенням чисельності військово-облікових працівників, що здійснюють первинний військовий облік (звільнених військово-облікових працівників і працівників за сумісництвом).
  Органи державної влади суб'єкта Російської Федерації не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, подають до федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики, нормативно-правового регулювання у галузі оборони, федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері бюджетної діяльності, єдиної державної фінансової, кредитної, грошової політики, звіт про витрачання наданих субвенцій із зазначенням чисельності військово-облікових працівників, що здійснюють первинний військовий облік (звільнених військово-облікових працівників і працівників за сумісництвом).
  Кошти на реалізацію повноважень на здійснення первинного військового обліку носять цільовий характер і не можуть бути використані на інші цілі.
  У разі нецільового використання субвенцій відповідні кошти стягуються до бюджету суб'єкта Російської Федерації для подальшої передачі до федерального бюджету в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.
  Контроль за цільовим використанням субвенцій суб'єктами Російської Федерації покладається на Федеральну службу фінансово-бюджетного нагляду і Міністерство оборони Російської Федерації, а також Рахункову палату Російської Федерації.
  Контроль за цільовим використанням субвенцій органами місцевого самоврядування покладається на уповноважені органи суб'єктів Російської Федерації, Федеральну службу фінансово-бюджетного нагляду і Міністерство оборони Російської Федерації, а також спеціально уповноважені органи суб'єктів Російської Федерації.
  38. Здійснення органами місцевого самоврядування поселень або органами місцевого самоврядування міських округів первинного військового обліку припиняється у разі створення на території поселення або міського округу військового комісаріату. У цьому випадку здійснення органами місцевого самоврядування поселень або органами місцевого самоврядування міських округів первинного військового обліку припиняється з 1-го числа місяця, наступного за місяцем створення військового комісаріату. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Коментар до п. 2"
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
    Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
    Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
    Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
    коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
    коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. А.Н. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
    Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
    Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
    коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua