Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу ", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 3

21. Відповідно до подп. 18 п. 2 ст. 4 Федерального закону "Про оборону" від 31 травня 1996 р. N 61-ФЗ Президент Російської Федерації видає укази про призов громадян Російської Федерації на військову службу, військові збори (із зазначенням чисельності закликаються громадян Російської Федерації та їх розподілу між Збройними Силами Російської Федерації, іншими військами, військовими формуваннями та органами), а також про звільнення з військової служби громадян Російської Федерації, що проходять військову службу за призовом в порядку, передбаченому коментованою Федеральним законом. На виконання таких указів міністр оборони Російської Федерації видає накази, що доводять до військ по повній розсилці.
Згадані укази Президента Російської Федерації видаються два рази на рік (п. 1 ст. 25 коментованого Федерального закону).
22. Окремо Президентом Російської Федерації видаються укази про призов на військову службу офіцерів запасу. Зокрема, відповідно до Указу Президента Російської Федерації "Про призов офіцерів запасу на військову службу в 2006-2010 роках" від 31 грудня 2005 р. N 1573 Міністерству оборони Російської Федерації наказано закликати в 2006-2010 рр.. на військову службу щорічно до 15 тис. громадян, які закінчили державні, муніципальні або мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавні освітні установи вищої професійної освіти, зарахованих у запас з присвоєнням військового звання офіцера і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на військову службу, в тому числі до 7 тис. громадян - безпосередньо після закінчення зазначених освітніх установ, з військово-обліковими або цивільними спеціальностями, родинним відповідними військово-обліковими спеціальностями, згідно з планом, щорічно розробляється Міністерством оборони Російської Федерації.
У 2006-2010 рр.. призвані на військову службу офіцери запасу будуть спрямовані таким чином:
- у внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації - до 300 чоловік;
- у війська цивільної оборони - до 75 чоловік;
- в військові формування Федерального агентства спеціального будівництва - до 50 чоловік;
- в Службу зовнішньої розвідки Російської Федерації - до 7 чоловік;
- до органів федеральної служби безпеки - до 100 чоловік;
- у федеральні органи державної охорони - до 50 чоловік.
23. Крім видання указів про призов на військову службу, Президент Російської Федерації також здійснює такі військово-адміністративні повноваження:
- визначає основні напрямки воєнної політики Російської Федерації;
- стверджує військову доктрину Російської Федерації;
- здійснює керівництво Збройними Силами Російської Федерації, іншими військами, військовими формуваннями та органами;
- у випадках агресії або безпосередньої загрози агресії проти Російської Федерації, виникнення збройних конфліктів, спрямованих проти Російської Федерації, оголошує загальну або часткову мобілізацію, вводить на території Російської Федерації або в окремих її місцевостях військовий стан з негайним повідомленням про це Раді Федерації та Державній Думі, віддає наказ Верховного Головнокомандувача Збройними Силами Російської Федерації про ведення військових дій;
- виконує повноваження в галузі забезпечення режиму воєнного стану відповідно до Конституції Російської Федерації і федеральним конституційним законом;
- приймає відповідно до федеральними законами рішення про залучення Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів до виконання завдань з використанням озброєння не за їх призначенням;
- стверджує концепції та плани будівництва і розвитку Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів, План застосування Збройних Сил Російської Федерації, Мобілізаційний план Збройних Сил Російської Федерації, а також плани переказу (мобілізаційні плани) на роботу в умовах воєнного часу органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування та економіки країни, плани створення запасів матеріальних цінностей державного та мобілізаційного резервів і федеральну державну програму оперативного обладнання території Російської Федерації з метою оборони;
- стверджує федеральні державні програми озброєння і розвитку оборонного промислового комплексу;
- затверджує програми ядерних та інших спеціальних випробувань і санкціонує проведення зазначених випробувань;
- стверджує єдиний перелік військових посад, що підлягають заміщенню вищими офіцерами в Збройних Силах Російської Федерації, інших військах, військових формуваннях та органах, і загальна кількість військових посад, що підлягають заміщенню полковниками (капітанами 1 рангу) у Збройних Силах Російської Федерації, інших військах, військових формуваннях та органах, присвоює вищі військові звання, призначає військовослужбовців на військові посади, для яких штатом передбачені військові звання вищих офіцерів, звільняє їх від військових посад і звільняє їх з військової служби в порядку, передбаченому федеральним законом;
- затверджує структуру, склад Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань до об'єднання включно і органів , штатну чисельність військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів, а також штатну чисельність цивільного персоналу органів;
- приймає рішення про дислокацію і передислокації Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань від з'єднання і вище;
- стверджує общевоинские статути, положення про Бойовий Прапора військової частини, Військово-морському прапорі Російської Федерації, порядок проходження військової служби, військових радах, військових комісаріатах, військово-транспортного обов'язку;
- затверджує положення про Міністерство оборони Російської Федерації і федеральних органах виконавчої влади (органах), уповноважених в галузі управління іншими військами, військовими формуваннями та органами, визначає питання координації діяльності федеральних органів виконавчої влади та органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації в області оборони;
- затверджує Положення про територіальну оборону і План цивільної оборони;
- стверджує плани розміщення на території Російської Федерації об'єктів з ядерними зарядами, а також об'єктів з ліквідації зброї масового знищення та ядерних відходів;
- веде переговори і підписує міжнародні договори Російської Федерації в області оборони, включаючи договори про спільну оборону, колективної безпеки, скорочення та обмеження збройних сил і озброєнь, про участь Збройних Сил Російської Федерації в операціях з підтримання миру і міжнародної безпеки;
- встановлює перелік організацій, що здійснюють діяльність в інтересах оборони країни і безпеки держави, і федеральних державних освітніх установ вищої професійної освіти, в які військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, можуть спрямовуватися не на військові посади, а також загальна кількість військовослужбовців, які направляються не так на військові посади в кожні з зазначених організацій та освітніх установ;
- здійснює інші повноваження в області оборони, покладені на нього Конституцією Російської Федерації, федеральними конституційними законами, федеральними законами і законами Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Коментар до п. 3"
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі в його здійсненні .
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. В вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні проявах місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  Одна з важливих складових частин виборів - інформаційні відносини. Без активно циркулює в суспільстві в період виборчої кампанії інформації виборцям важко визначитися у власному остаточному виборі. Інформаційне забезпечення виборів включає: інформування виборців та передвиборчу агітацію. Кожна з двох частин сприяє усвідомленому волевиявленню громадян, гласності
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  До всіх тем Автономов А.С. Правові та фінансові основи самоврядування в Російській Федерації: Навчальний посібник. М., 2002. Баранчиков В . А. Муніципальне право: Підручник. М., 2000. Видрін І.В. Муніципальне право Росії. М., 2004. Видрін І.В., Кокоть О.М. Муніципальне право Росії: Підручник. М., 1999. Князєв С.Д., Хрустальов Е.Н. Російське муніципальне право: Навчальний посібник.
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, які є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
  Акціонерним товариством (далі за текстом - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua