Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 2

16. Матеріальне забезпечення громадян, проходять військові збори, включає:
- забезпечення продовольством за нормами пайка, встановленим для особового складу військових частин, що проводять військові збори;
- забезпечення майном за нормами, встановленими для відповідних категорій військовослужбовців;
- фінансове забезпечення у зв'язку з призовом на військові збори та проходженням військових зборів відповідно до законодавства Російської Федерації.
17. Фінансове забезпечення передбачає виплату (відшкодування):
- за час участі у заходах, пов'язаних з призовом на військові збори:
середнього заробітку (допомоги) з урахуванням відповідних нарахувань на фонд оплати праці за місцем постійної роботи (обліку в державній установі служби зайнятості населення) або мінімального розміру оплати праці для громадян, які не працюють і не перебувають на обліку в державній установі служби зайнятості населення;
витрат за проїзду громадян від місця проживання до військового комісаріату (пункту збору) і назад;
витрат по найму (піднайму) житла;
відрядних (добових);
- за час проходження військових зборів відповідно до п. 4 Положення про порядок проведення військових зборів:
окладу по військової посади, передбаченої штатом військової частини, та окладу за військовим званням;
коефіцієнтів (районних, за проходження військових зборів у високогірних районах, за проходження військових зборів у пустельних і безводних місцевостях) за проходження військових зборів у районах Крайньої Півночі, прирівняних до них місцевостях та інших місцевостях з несприятливими кліматичними або екологічними умовами, зокрема віддалених, до окладу по військової посади і окладу за військовим званням і процентних надбавок в розмірах, встановлених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, для громадян, які працюють і проживають у зазначених районах і місцевостях;
середнього заробітку (допомоги) з урахуванням відповідних нарахувань на фонд оплати праці за місцем постійної роботи (обліку в державній установі служби зайнятості населення) або мінімального розміру оплати праці для громадян, які не працюють і не перебувають на обліку в державній установі служби зайнятості населення;
відрядних (добових) при доставці (проїзді) громадян від військового комісаріату (пункту збору) до місця проведення навчальних зборів і назад.
18. Здійснення видатків, зазначених у подп. "А", абз. 4 і 5 подп. "Б" п. 25 зазначеного Положення, проводиться військовими комісаріатами у порядку, встановленому Правилами компенсації витрат, понесених організаціями та громадянами Російської Федерації у зв'язку з реалізацією Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", затвердженими постановою Уряду Російської Федерації від 1 грудня 2004 р. N 704. При цьому розрахунок розміру компенсації здійснюється з урахуванням часу перебування громадянина у військовому комісаріаті і (або) на військових зборах, зазначеного в довідці військового комісаріату, за встановленою формою, яка видається громадянину не пізніше дати його вибуття з військового комісаріату. Громадянам, які не працюють і не перебувають на обліку в державній установі служби зайнятості населення, військові комісаріати виробляють відшкодування відповідних витрат до вибуття з військового комісаріату (пункту збору) до місця проживання.
Здійснення видатків, зазначених в абз. 2 і 3 подп. "Б" п. 25 зазначеного Положення, проводиться відповідними військовими частинами (федеральними бюджетними установами) федеральних органів виконавчої влади, в яких федеральним законом передбачена військова служба, в порядку, встановленому для виплати грошового забезпечення, і в межах лімітів бюджетних зобов'язань і обсягів фінансування витрат на виплату грошового забезпечення, врахованих на особовому рахунку отримувача коштів федерального бюджету, відкритому у відповідному територіальному органі Федерального казначейства. При цьому, розрахунок розміру процентних надбавок до окладу по військової посади і окладу за військовим званням здійснюється на підставі довідок про стаж роботи в районах Крайньої Півночі, прирівняних до них місцевостях та інших місцевостях з несприятливими кліматичними або екологічними умовами, зокрема віддалених, видаваних організаціями за місцем постійної роботи громадян, за встановленою формою. Зазначені виплати здійснюються не пізніше дати вибуття громадян з місця проведення навчальних зборів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до п. 2 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. А.Н. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
  коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua