Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 2

7. Підготовка у військово-патріотичних молодіжних та дитячих об'єднаннях відіграє важливу роль при формуванні кадрового складу Збройних Сил Російської Федерації, а також інших військ, військових формувань і органів. З метою стимулювання проходження військової служби громадянам, які пройшли підготовку в названих організаціях, надаються такі переваги:
1) зарахування до обрані ними військові училища за умови відповідності всім вимогам до вступників у військові освітні установи професійної освіти в переважному порядку.
Відповідно до п. 50 Інструкції про умови і порядок прийому у військові освітні установи вищої професійної освіти Міністерства оборони Російської Федерації, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 24 липня 2006 р. N 280, військово- професійне просвітництво організується і проводиться в рамках військово-патріотичного виховання громадян і включає заходи, які популяризують військову службу в якості офіцера Збройних Сил Російської Федерації. У ході військово-професійного освіти виявляються особи, що проявили інтерес до військової служби. З ними в подальшому проводиться військово-професійне консультування, в ході якого з урахуванням їх особистісних якостей надається допомога у виборі військово-навчальних закладів і спеціальностей підготовки;
2) облік отриманих знань призовними комісіями при визначенні виду та роду військ Збройних Сил Російської Федерації, а також інших військ, військових формувань і органів, в яких вони будуть проходити військову службу.
З п. 14 Положення про призов на військову службу громадян Російської Федерації, затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 1 червня 1999 р. N 587, вбачається, що рішення про призначення призовника у вид, рід військ Збройних Сил Російської Федерації, інші війська, військові формування та органи для проходження військової служби з військово-обліковими спеціальностями на військових посадах приймається призовної комісією більшістю голосів на основі результатів медичного огляду, даних професійного психологічного відбору, освітньої та спеціальної (професійної) підготовки. При цьому враховується також потреба в накопиченні військових фахівців у запасі для комплектування військ за мобілізаційним планом.
Дані про проходження підготовки у військово-патріотичних молодіжних та дитячих об'єднаннях відповідно до наказу міністра оборони Російської Федерації "Про заходи щодо виконання постанови Уряду Російської Федерації від 1 червня 1999 р. N 587" Про затвердження Положення про призов на військову службу громадян Російської Федерації "від 6 вересня 1999 р. N 400 підтверджуються відповідними довідками (посвідченнями), які пред'являються призовної комісії при постановки на військовий облік, призові. Військові комісаріати з представниками адміністрації організацій (викладачами освітніх установ), в яких працює (навчається) призовник, з'ясовують його ставлення до роботи (навчанні), дотримання трудової (навчальної) дисципліни, ділові якості, ставлення призовника до занять з основ військової служби, участь у військово-патріотичних заходах, найбільш виражені риси характеру, рівень розвитку у нього пізнавальних і організаторських здібностей, особливості її поведінки в колективі, які заносяться в лист вивчення призовника.
8. Правове регулювання діяльності військово-патріотичних молодіжних та дитячих об'єднань провадиться на підставі Положення про військово-патріотичних молодіжних та дитячих об'єднаннях, затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 24 липня 2000 р. N 551.
Військово-патріотичним молодіжним об'єднанням або військово-патріотичним дитячим об'єднанням (далі - військово-патріотичне об'єднання) є створене з ініціативи громадян добровільне, самоврядні, некомерційне формування, яке здійснює відповідно до статуту про його діяльність і за участю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування військово-патріотичне виховання молоді, дітей і має у зв'язку з цим право на фінансову підтримку зазначеної діяльності з боку федеральних органів виконавчої влади , органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування.
Відповідно до ст. 7 Федерального закону "Про громадські об'єднання" від 19 травня 1995 р. N 82-ФЗ військово-патріотичне об'єднання може бути створено в одній з наступних організаційно-правових форм:
- громадської організації (засноване на членстві громадське об'єднання, створене на основі спільної діяльності для захисту спільних інтересів і досягнення статутних цілей об'єдналися громадян);
- суспільного руху (що складається з учасників і не має членства масове громадське об'єднання, що ставить соціальні, політичні та інші суспільно корисні цілі, підтримувані учасниками громадського руху);
- громадського фонду (НЕ має членства громадське об'єднання, мета якого полягає у формуванні майна на основі добровільних внесків, інших не заборонених законом надходжень та використання даного майна на суспільно корисні цілі).
Рішення про створення громадського об'єднання, про затвердження його статуту і про формування керівних та контрольно-ревізійного органів приймаються на з'їзді (конференції) або загальних зборах. З моменту прийняття зазначених рішень громадське об'єднання вважається створеним: здійснює свою статутну діяльність, набуває права, за винятком прав юридичної особи, і приймає на себе обов'язки, передбачені вищеназваним Законом.
Органи державної влади суб'єктів також має право створювати військово-патріотичні об'єднання. Наприклад, постановою голови адміністрації Ростовської області "Про створення козачого навчально-спортивного центру військово-патріотичного виховання молоді" від 14 березня 2001 р. N 107 з метою реалізації Регіональної програми підтримки козацьких товариств на 2000-2001 роки, затвердженої рішенням Законодавчих зборів області від 17 серпня 2000 р. N 56, а також поліпшення організації військово-патріотичного виховання молоді, підготовки юнаків до військової служби, активізації спортивно -масової роботи серед дітей та підлітків, розвитку традиційних на Дону козачих видів спорту був створений козачий навчально-спортивний центр військово-патріотичного виховання молоді.
Правоздатність громадського об'єднання як юридичної особи виникає з моменту державної реєстрації даного об'єднання .
Відповідно до ст. 19 Федерального закону "Про громадські об'єднання" від 19 травня 1995 р. N 82-ФЗ членами та учасниками молодіжних громадських об'єднань можуть бути громадяни, які досягли 14 років, а дитячих громадських об'єднань - громадяни, які досягли 8 років. Умови та порядок придбання, втрати членства, включаючи умови вибуття з членів громадських об'єднань за віком, визначаються статутами відповідних громадських об'єднань.
9. Військово-патріотичне об'єднання визначає напрямок і програму своєї діяльності та з метою їх реалізації взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, військовими комісаріатами, органами у справах молоді, закладами освіти, культури, спорту, туризму, а також ветеранськими та іншими громадськими об'єднаннями.
Основними завданнями військово-патріотичного об'єднання є:
- участь у реалізації державної політики в галузі військово-патріотичного і громадянського виховання дітей та молоді;
- виховання почуття патріотизму , формування у підростаючого покоління вірності Батьківщині, готовності до служіння Вітчизні і його збройного захисту;
- вивчення історії та культури Вітчизни і рідного краю;
- участь у підготовці та проведенні заходів з увічнення пам'яті захисників Вітчизни;
- передача і розвиток кращих традицій російського воїнства;
- протидія проявам політичного і релігійного екстремізму в молодіжному середовищі;
- фізичний розвиток молоді та дітей, формування здорового способу життя; участь у підготовці громадян до військової служби.
Реалізуються дані завдання за напрямками діяльності військово-патріотичного об'єднання в наступних формах:
- організація роботи з технічних та військово-прикладних видів спорту;
- проведення військово-спортивних змагань, ігор, походів, екскурсій, показових виступів, військових стажувань;
- пошукова робота з увічнення пам'яті захисників Вітчизни, участь у проведенні пошукових експедицій, встановленні імен загиблих, запис спогадів очевидців пам'ятних подій воєнної історії Вітчизни;
- участь у спорудженні та догляді за пам'ятниками військової слави;
- надання допомоги ветеранам військової служби та правоохоронних органів, сім'ям загиблих при виконанні обов'язків військової служби;
- проведення заходів, пов'язаних з пам'ятними (переможними) днями Росії, подіями військової історії рідного краю, військової слави Росії, бойовими традиціями армії і флоту;
- організація роботи військово-спортивних та оздоровчих таборів для молоді та дітей.
Для реалізації напрямів і програми своєї діяльності військово-патріотичні об'єднання відповідно до ст. 5 Федерального закону "Про державну підтримку молодіжних і дитячих громадських об'єднань" від 28 червня 1995 р. N 98-ФЗ мають право:
- готувати доповіді Президенту Російської Федерації та Уряду Російської Федерації про становище дітей та молоді, брати участь в обговоренні доповідей федеральних органів виконавчої влади із зазначених питань, а також вносити пропозиції щодо реалізації державної молодіжної політики;
- вносити пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи щодо зміни федеральних законів та інших нормативних правових актів, які зачіпають інтереси дітей та молоді;
- брати участь у підготовці та обговоренні проектів федеральних програм в області державної молодіжної політики.
- брати участь у засіданнях федеральних органів виконавчої влади при прийнятті рішень з питань, що зачіпають інтереси дітей та молоді.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Коментар до п. 2"
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі в його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник , посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А . Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. А.Н . Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом . Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, які є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
    коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua