Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 3

9. Відповідно до коментованої нормою при ухваленні рішення про призов на військову службу громадян, які не перебувають в запасі, призовна комісія визначає вид і рід військ Збройних Сил Російської Федерації, інші війська, військові формування та органи, в яких вказані громадяни будуть проходити військову службу.
10. Відносно громадян, придатних до військової служби і придатних до військової служби з незначними обмеженнями за станом здоров'я, що не мають права на відстрочку та звільнення від призову на військову службу, військовий комісар вносить в призовну комісію пропозиції про призначення громадян, призваних на військову службу, для підготовки та проходження військової служби за відповідними військово-обліковими спеціальностями з урахуванням таких вимог:
- призовники, які мають високі морально-діловими якостями, мають середню (повну) загальну, початкову і середню професійну освіту, дисципліновані, ініціативні і фізично розвинені підлягають направленню до режимні військові частини та навчальні військові частини для підготовки сержантів (старшин) і солдатів (матросів)-фахівців у межах наявних завдань на заклик. Для підготовки солдатів-спеціалістів дозволяється направляти до навчальних військові частини призовників, які мають основну загальну освіту і віднесених до I та II категорій професійної придатності щодо військових посад (військово-облікових спеціальностей), на які проводиться підготовка в цих навчальних військових частинах;
- призовники, які закінчили навчальні заклади початкової та середньої професійної освіти і що відповідають вимогам підготовки в навчальних військових частинах, направляються до навчальних військові частини для підготовки з їх числа сержантів (старшин) і солдатів (матросів)-фахівців з військово- обліковими спеціальностями, родинним отриманої ними спеціальності, в межах наявних завдань на заклик;
- в режимні та навчальні військові частини не направляються особи, які мають незадовільну нервово-психічну стійкість, а в навчальні військові частини - віднесені до IV категорії професійної придатності щодо військових посад (військово-облікових спеціальностей), на які проводиться підготовка в цих навчальних військових частинах;
- призовники, які закінчили навчальні заклади початкової або середньої професійної освіти і що не відповідають вимогам підготовки у навчальних військових частинах, а також закінчили освітні установи вищої професійної освіти, призначаються в лінійні військові частини, як правило, на посади, споріднені отриманої ними спеціальності;
- призовники, які мають спеціальності, родинні військово-обліковими спеціальностями солдатів, матросів, сержантів і старшин, направляються на укомплектування військових посад переважно з урахуванням отриманої ними підготовки;
- для з'єднань і військових частин (кораблів), що мають почесні найменування, по можливості призначаються призовники з числа які проживають у населених пунктах і районах, найменування яких носять ці з'єднання та військові частини (кораблі), в межах наявного завдання на заклик;
- брати-близнюки, якщо вони призиваються на військову службу одночасно однією призовної комісією , повинні направлятися, як правило, для проходження військової служби в одну військову частину;
- призовники, які проживають на Камчатці, Чукотці, Сахаліні і на узбережжі Охотського та Японського морів, якщо вони за станом здоров'я і іншим вимогам придатні для служби у Військово-Морському Флоті, призначаються, як правило, у військові частини і на кораблі Тихоокеанського флоту, які проживають в Мурманської і Архангельській областях - у військові частини і на кораблі Північного флоту, які проживають в Калінінградській області - у військові частини і на кораблі Балтійського флоту;
- призовники, які мають дітей, а також хворих та пенсійного віку батьків, але не потрапляють під вимоги подп. "Б", "д" п. 1 ст. 24 коментованого Федерального закону, за наявності можливості направляються для проходження військової служби у військові частини Збройних Сил, інших військ, військових формувань і органів, дислоковані поблизу місця їх проживання, відповідно до наявного завданням на призов громадян на військову службу. Громадянин зобов'язаний підтвердити документально наявність зазначених родичів;
- призовники, які закінчили освітні установи служб Морського і Річкового флоту Міністерства транспорту Російської Федерації, при заклику на військову службу призначаються для проходження військової служби у військові частини і на кораблі Військово -Морського Флоту;
- призовники, підготовлені за військово-обліковими спеціальностями в освітніх закладах Російської оборонної спортивно-технічної організації (далі іменується - РОСТО), початкової і середньої професійної освіти, повинні розподілятися строго відповідно до отриманої військово-обліковою спеціальністю та наявним завданням на заклик;
- при призначенні водіїв автомобілів необхідно враховувати рівень їх професійної підготовки та особливості експлуатації автотранспорту у відповідних регіонах. Найбільш підготовлені водії відбираються і спрямовуються в першу чергу в автомобільні військові частини і підрозділи, постійно зайняті підвезенням матеріальних засобів і перевезенням особового складу;
- порядок направлення у військові частини та установи окремих категорій призовників, у тому числі мають дефіцитні спеціальності, визначається Генеральним штабом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до п. 3 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  Одна з важливих складових частин виборів - інформаційні відносини. Без активно циркулює в суспільстві в період виборчої кампанії інформації виборцям важко визначитися у власному остаточному виборі. Інформаційне забезпечення виборів включає: інформування виборців та передвиборчу агітацію. Кожна з двох частин сприяє усвідомленому волевиявленню громадян, гласності
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  До всіх тем Автономов А.С. Правові та фінансові основи самоврядування в Російській Федерації: Навчальний посібник. М., 2002. Баранців В.А. Муніципальне право: Підручник. М., 2000. Видрін І.В. Муніципальне право Росії. М., 2004. Видрін І.В., Кокоть О.М. Муніципальне право Росії: Підручник. М., 1999. Князєв С.Д., Хрустальов Е.Н. Російське муніципальне право: Навчальний посібник.
 6. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
  Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua