Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право
ЗМІСТ:
Е.С.Ладнова. Прийом та звільнення працівників, 2012
Дана книга являє собою повний практичний посібник з прийому і звільнення персоналу в російських організаціях. І у виданні представлений як загальний порядок прийому на роботу співробітників, так і особливості оформлення трудових відносин з окремими категоріями фахівців. Також автор розповідає про те, як відбувається звільнення персоналу з ініціативи роботодавця і з ініціативи самих працівником. Унікальність книги полягає в тому, що в ній містяться приклади заповнення всіх кадрових документів, пов'язаних з прийомом і звільненням кадрів.
Частина 1. ПРИЙОМ ПРАЦІВНИКІВ
Глава 1. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ
1.1. Документи, що подаються працівником
1.2. Укладення трудового договору
Трудовий договір з колишнім держслужбовцям
Ознайомлення працівника з локальними нормативними актами
1.3. Складання наказу про прийом на роботу
1.4. Трудові книжки. Оформлення та облік
1.5. Заповнення особової картки працівника
1.6. Обгрунтування відмови в прийомі на роботу
Глава 2. ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ
2.1. Трудовий договір з випробувальним терміном
Строк випробування
Обмеження при встановленні випробування
2.2. Строковий трудовий договір
1. Трудовий договір
2. Наказ про прийом на роботу
3. Трудова книжка
4. Додаткова угода до трудового договору
2.3. Трудовий договір із сумісником
2.4. Прийом на роботу генерального директора
2.5. Прийом на роботу іноземця
Іноземець, тимчасово перебуває в Росії
Іноземець, тимчасово проживає в Росії
Іноземець, який постійно проживає в Росії
Висококваліфікований фахівець - іноземець
Оформлення документів іноземцю
Глава 3. ІНШІ ФОРМИ договір, що укладається ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ
3.1. Укладення договору про матеріальну відповідальність з працівником
3.2. Учнівський договір
3.3. Прийом на роботу за цивільно-правовим договором
Частина 2. ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ
Глава 1. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ПРАЦІВНИКОМ
1.1. Загальні підстави для розірвання трудового договору з працівником
1.2. Спеціальні підстави для розірвання трудового договору з працівником
1.3. Оформлення документів при звільненні працівників
Глава 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ
2.1. Ліквідація організації
2.2. Скорочення штату або чисельності працівників
1. Поняття "скорочення" і оформлення процедури
2. Вибір працівників на звільнення. Їх повідомлення
3. Повідомлення служби зайнятості
4. Повідомлення профспілки і врахування її думки
5. Оформлення звільнення і виплати працівнику
2.3. Невідповідність займаній посаді
1. Проведення атестації і документування результатів
2. Участь профспілок в звільненні по даній основ
3. Пропозиція працівнику іншої роботи
4. Оформлення розірвання трудового договору та виплати працівнику
2.4. Неодноразове невиконання обов'язків
1. Що таке невиконання обов'язків і які причини вважати поважними
2. Накладення дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення
3. Оформлення звільнення і виплати працівнику
2.5. Грубе порушення трудових обов'язків
1. Звільнення за прогул
2. Звільнення за появу на роботі в нетверезому вигляді
3. Звільнення за розголошення таємниці
4. Звільнення за розкрадання
5. Звільнення за порушення вимог охорони праці
Оформлення звільнення і виплати працівникам при одноразовому грубому порушенні трудових обов'язків
2.6. Втрата довіри до працівника
2.7. Інші підстави звільнення з ініціативи роботодавця
1. Незадовільний, результат випробування при прийнятті на роботу
2. Зміна власника
3. Аморальний вчинок
4. Необгрунтоване рішення
5. Одноразове грубе порушення керівником, заступником організації трудових обов'язків
6. Подання підроблених документів при прийомі на роботу
Глава 3. ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ з інших підстав
3.1. Припинення трудового договору за угодою сторін
3.2. Звільнення після закінчення строку трудового договору
3.3. Звільнення за власним бажанням працівника
Термін попередження
Форма попередження
Відкликання заяви
Оформлення та виплати
3.4. Звільнення за обставинами, не залежних від волі сторін
1. Заклик працівника на військову службу або направлення його на її заміняє альтернативну цивільну службу
2. Відновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, за рішенням державної інспекції праці або суду
3. Необрання на посаду
4. Засудження працівника до покарання, яке виключає продовження колишньої роботи, згідно з вироком суду, що набрав законної сили
5. Визнання працівника повністю нездатним до трудової діяльності відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації
6. Смерть працівника або роботодавця - фізичної особи, а також визнання судом працівника або роботодавця - фізичної особи померлою або безвісно відсутнім
7. Наступ надзвичайних обставин, що перешкоджають продовженню трудових відносин (військові дії, катастрофа, стихійне лихо, велика аварія, епідемія та інші надзвичайні обставини), якщо ця обставина визнано рішенням Уряду РФ або органу державної влади відповідного суб'єкта РФ
8. Дискваліфікація або інше адміністративне покарання, що виключають можливість виконання працівником обов'язків за трудовим договором
9. Закінчення строку дії, призупинення дії на термін більше двох місяців або позбавлення працівника спеціального права (ліцензії, права на керування транспортним засобом, права на носіння зброї, іншого спеціального права) у відповідності з федеральними законами та іншими нормативними правовими актами РФ, якщо це тягне за собою неможливість виконання працівником обов'язків за трудовим договором.
10. Припинення допуску до державної таємниці, якщо виконувана робота вимагає такого допуску
11. Скасування рішення суду або скасування (визнання незаконним) рішення державної інспекції праці про відновлення працівника на роботі
12. Приведення загальної кількості працівників, які є іноземними громадянами або особами без громадянства, у відповідність з допустимою часткою таких працівників, встановленої Урядом РФ для роботодавців, які здійснюють на території РФ певні види економічної діяльності.
13. Виникнення встановлених Трудовим кодексом РФ, іншим федеральним законом і виключають можливість виконання працівником обов'язків за трудовим договором обмежень на заняття певними видами трудової діяльності
3.5. Порушення правил укладення трудового договору і звільнення у зв'язку з цим
3.6. Звільнення у порядку переведення, зміна власника й інші підстави звільнення працівника
Переклад працівника
Зміна власника
Зміна умов трудового договору
Відмова від переведення на іншу роботу відповідно до медичного висновку
Відмова від переведення на роботу в іншу місцевість разом з роботодавцем
Глава 4. ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ
4.1. Звільнення керівника організації
4.2. Звільнення сумісника
4.3. Припинення трудового договору з педагогом
1. Повторне протягом одного року грубе порушення статуту освітньої установи
2. Застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним і (або) психічним насильством над особистістю учня, вихованця
3. Досягнення граничного віку для заміщення відповідної посади відповідно до ст. 332 Трудового кодексу РФ.
4. Необрання за конкурсом на посаду науково-педагогічного працівника або закінчення терміну обрання за конкурсом
Додаток N 1 Приклад заповнення трудового договору з працівником
Додаток N 2 Приклад заповнення наказу про прийом на роботу
Додаток N 3 Приклад складання учнівського договору з працівником
Адміністративне право:
 1. Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року - 2013
 2. Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012) - 2012 рік
 3. Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012) - 2012 рік
 4. С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про Адміністративні Правопорушення - 2012 рік
 5. Курс лекцій з адміністративного права Росії - 2012 рік
 6. Реферат. Адміністративне право - 2011 рік
 7. Курсова робота. Адміністративне Правопорушення - 2011 рік
 8. Реферат. Провадження у справ про Адміністративні Правопорушення - 2011 рік
 9. Олександр Холодов. Правова грамотність. Самовчитель для водіїв - 2011 рік
 10. П. П. Глущенко, М. М. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс - 2011 рік
 11. Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій - 2009 рік
 12. С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ - 2004
 13. А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики - 2004
 14. A.Б. Агапов. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПІДРУЧНИК - 2000
© 2014-2022  yport.inf.ua