Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

П

Пайовий інвестиційний фонд як майновий комплекс II, 11, § 2 (4) - с. 411 - 412
пандектній система цивільного права I, 2, § 4 (1) - с. 56 - 58
Пасивний тип цивільно-правових обов'язків II, 5, § 2 (2) - с. 122 - 124; III, 14, § 1 (3) - с. 523 - 524
Патронаж II, 6, § 7 (6) - с. 192 - 193
Пенсійний фонд
- недержавний П. ф. II, 9, § 9 (1) - с. 361 - 362
- П. ф. РФ II, 9, § 9 (1) - с. 362
Пеня III, 16, § 3 (2) - с. 614
Передавальний акт II, 7, § 3 (2) - с. 250 - 251
Передоручення III, 14, § 4 (5) - с. 553 - 554, див Довіреність
Переселенець II, 6, § 8 (3) - с. 196
Письмова форма угоди
- поняття П. ф. с. II, 12, § 5 (2) - с. 463 - 465
- наслідки недотримання П. ф. с. II, 12, § 5 (5) - с. 471 - 472
- реквізити П. ф. с. II, 12, § 5 (3) - с. 465 - 467
Плоди від використання речей II, 11, § 2 (5) - с. 416
підгалузі цивільного права I, 2, § 4 (2) - с. 59 - 60
Позитивне зобов'язування II, 5, § 2 (2) - с. 122
Пол громадянина II, 6, § 1 (3) - с. 144 - 145
Політична партія II, 9, § 8 (3) - с. 359 - 360
Повне товариство
- ведення справ П. т. II, 8, § 2 (1) - с. 276 - 277
- ліквідація П. т. II, 8, § 2 (1) - с. 277
- поняття П. т. II, 8, § 2 (1) - с. 274 - 277
- права та обов'язки учасника П. т. II, 8, § 2 (2) - с. 277 - 279
- створення П. т. II, 8, § 2 (1) - с. 276
- фірмове найменування П. т. II, 8, § 2 (1) - с. 275 - 276
Повноваження як суб'єктивне цивільне право III, 14, § 4 (1) - с. 545 - 546
Повний товариш II, 8, § 2 (2) - с. 277 - 279
Піклувальник II, 6, § 7 (1) - с. 185
- особи, які призначаються П. II, 6, § 7 (3) - с. 186 - 188
- права та обов'язки П. II, 6, § 7 (4) - с. 188 - 190
Піклування
- органи опіки і П. II, 6, § 7 (2) - с. 185 - 186
- поняття і цілі П. II, 6, § 7 (1) - с. 183 - 185
- припинення П. II, 6, § 7 (5) - с. 190 - 192
Наслідки недійсності угод
- реституція як П. н. с., см. Реституція
- інші майнові П. н. с. II, 13, § 4 (6) - с. 515 - 516
- недопущення реституції як П. н. с. II, 13, § 4 (7) - с. 516 - 517
- обмеження на застосування загальних П. н. с. II, 13, § 4 (8) - с. 517 - 518
- встановлення спеціальних термінів позовної давності як П. н. с. II, 13, § 4 (9) - с. 518
Постійне проживання II, 6, § 8 (1) - с. 193
Постанови Уряду як джерела цивільного права I, 4, § 2 (4) - с. 105 - 106
Споживчі товариства II, 9, § 2 (3) - с. 337 - 338
Споживчий кооператив
- пайовий (статутний) фонд П. к. II, 9, § 2 (1) - с. 332
- поняття П. к. II, 9, § 2 (1) - с. 331 - 332
- права та обов'язки членів П. к. II, 9, § 2 (2) - с. 334 - 335
- різновиду П. к. II, 9, § 2 (3) - с. 335 - 338
Споживані речі II, 11, § 2 (5) - с. 415 - 416
Право
- П. з цінного паперу II, 11, § 3 (1) - с. 420
- П. на захист, см. Захист цивільних прав
- П. громадянина на ім'я II, 6, § 1 (3) - с. 141 - 142
- П. громадянина на вільний вибір місця проживання II, 6, § 8 (2) - с. 194 - 195
- П. на цінний папір II, 11, § 3 (1) - с. 420
- П. переважного придбання акцій в закритому акціонерному товаристві II, 8, § 3 (5) - с. 299
- П. справедливості I, 1, § 2 (1) - с. 17, див. Англо-американська правова система
- переважне П. II, 5, § 4 (6) - с. 135
Правова система
- англо-американська П. с. I, 1, § 2 (1) - с. 16 - 17
- континентальна (європейська) П. с. I, 1, § 2 (1) - с. 14 - 16
Правомочність II, 5, § 2 (1) - с. 121
Правопорушення, см. Відповідальність - Підстави та умови О.
- поняття П. III, 16, § 2 (1) - с. 597 - 598
- склад П. III, 16, § 2 (1) - с. 598
Правоохоронні зобов'язання I, 2, § 2 (3) - с. 39; I, 2, § 4 (2) - с. 60
Правонаступництво
- загальне (універсальне) П. II, 5, § 3 (2) - с. 127; II, 7, § 3 (2) - с. 248
- порядок виконання цивільно-правових обов'язків при П. III, 14, § 1 (3) - с. 526
- приватне (сингулярне) П. II, 5, § 3 (2) - с. 127 - 128; II, 7, § 3 (3) - с. 252 - 253
Правоздатність
- виникнення і припинення П. громадян II, 6, § 2 (5) - с. 151 - 152
- невідчужуваність і неможливість обмеження П. громадян II, 6, § 2 (6) - с. 152 - 153
- поняття П. громадян II, 6, § 2 (1) - с. 146 - 148
- П. і суб'єктивні права громадянина II, 6, § 2 (2) - с. 148
- П. іноземних громадян та осіб без громадянства II, 6, § 2 (7) - с. 153 - 155
- П. юридичної особи II, 7, § 2 (2) - с. 237 - 239
- рівність П. громадян II, 6, § 2 (4) - с. 150 - 151
- нікчемність правочинів, спрямованих на обмеження П. та дієздатності громадянина II, 13, § 2 (6) - с. 492 - 493
- зміст і межі П. громадян II, 6, § 2 (3) - с. 148 - 150
- спеціальна (цільова) П. II, 7, § 2 (2) - с. 227; II, 8, § 5 (2) - с. 320; II, 9, § 1 (1) - с. 326; II, 10, § 1 (2) - с. 376 - 377; II, 12, § 4 (3) - с. 460
- універсальна (загальна) П. II, 7, § 2 (2) - с. 237 - 238
Правосуб'єктність
- П. громадян (фізичних осіб) II, 6, § 1 (1) - с. 146 - 147
- П. юридичних осіб II, 7, § 1 (1) - с. 213 - 216
- особливості П. публічно-правових утворень II, 10, § 1 (2) - с. 375 - 379
- поняття і зміст П. II, 5, § 3 (1) - с. 137 - 138
"Переддоговірна відповідальність" III, 16, § 2 (2) - с. 600
Межі здійснення цивільних прав
- моральні норми при визначенні П. о. м. п. III, 14, § 2 (2) - с. 528 - 529
- поняття П. о. м. п. III, 14, § 2 (1) - с. 527 - 528
- розумність і сумлінність при визначенні П. о. м. п. III, 14, § 2 (3) - с. 529 - 534
Предмет цивільного права
- майнові відносини, що входять в П. р. п. як галузі права I, 2, § 2 (2 - 3) - с. 35 - 42
- особисті немайнові відносини, що входять в П. р. п. як галузі права II, 2, § 2 (4) - с. 42 - 45
- загальна характеристика відносин, що входять в П. р. п. як галузі права II, 2, § 2 (1) - с. 33 - 35
- П. р. п. як науки I, 3, § 1 (2) - с. 65 - 66
- П. р. п. як навчальної дисципліни I, 3, § 2 (1) - с. 72 - 73
Приписи Федеральної антимонопольної служби III, 15, § 4 (2) - с. 579 - 580
Підприємницька діяльність II, 6, § 3 (4) - с. 159 - 162
Підприємницький кодекс I, 4, § 1 (3) - с. 89
Підприємницьке право I, 1, § 2 (3) - с. 22 - 26
Підприємство як суб'єкт і об'єкт права II, 7, § 1 (3) - с. 224 - 225; II, 11, § 2 (4) - с. 407 - 408
Представництво, см. Довіреність
- виникнення П. III, 14, § 4 (2) - с. 547 - 549
- добровільне П., обов'язкове П. і П. в силу акта державного органу або органу місцевого самоврядування III, 14, § 4 (2) - с. 547 - 549
- комерційне П. III, 14, § 4 (2) - с. 547 - 548
- поняття, юридичні та фактичні причини П. III, 14, § 4 (1) - с. 542 - 547
- суб'єкти П. III, 14, § 4 (1) - с. 542 - 544
Представництво юридичної особи II, 7, § 2 (4) - с. 242 - 244
Пред'явницькі цінні папери II, 11, § 3 (2) - с. 422 - 423
Презентація як властивість цінного паперу II, 11, § 3 (1) - с. 421
Переважне проживання II, 6, § 8 (1) - с. 193 - 194
Переважні права II, 5, § 4 (6) - с. 135
преклюзівний терміни, см. Пресекательние терміни
Припинення юридичної особи
- П. ю. л. при банкрутстві II, 7, § 3 (4 - 5) - с. 258 - 269
- П. ю. л. шляхом ліквідації II, 7, § 3 (3) - с. 242 - 258
- П. ю. л. шляхом реорганізації II, 7, § 3 (2) - с. 248 - 252
Перетворення як спосіб реорганізації юридичної особи II, 7, § 3 (2) - с. 248 - 249
препоручительную індосамент II, 11, § 3 (2) - с. 424
Пресекательние терміни III, 17, § 1 (3) - с. 628 - 629
Претензійні строки III, 17, § 1 (3) - с. 630
Визнання
- П. недійсними (недіючими) нормативних правових актів III, 15, § 4 (2) - с. 575 - 577
- П. недійсними ненормативних правових актів як спосіб захисту цивільних прав III, 15, § 4 (2) - с. 577 - 578
- П. права як спосіб захисту цивільних прав III, 15, § 4 (3) - с. 581 - 582
- П. угоди недійсною, см. Недійсність угод
Належність як річ II, 11, § 2 (5) - с. 414 - 415
Принцип
- поняття П. цивільного права I, 2, § 3 (3) - с. 49 - 50
- П. безперешкодного здійснення цивільних прав I, 2, § 3 (3) - с. 53
- П. всілякої охорони цивільних прав I, 2, § 3 (3) - с. 54 - 55
- П. диспозитивності I, 2, § 3 (3) - с. 52 - 53
- П. заборони зловживання правом I, 2, § 3 (3) - с. 54
- П. неприпустимість довільного втручання в приватні справи I, 2, § 3 (3) - с. 51
- П. неоплатному при банкрутстві II, 6, § 6 (2) - с. 174 - 175; II, 7, § 3 (4) - с. 259 - 260
- П. неплатоспроможності при банкрутстві II, 7, § 3 (4) - с. 260; II, 6, § 6 (5) - с. 178; II, 6, § 6 (6) - с. 180
- П. недоторканності власності I, 2, § 3 (3) - с. 51 - 52
- П. свободи договору I, 2, § 3 (3) - с. 52
- П. юридичної рівності I, 2, § 3 (3) - с. 51
Приєднання як спосіб реорганізації юридичної особи II, 7, § 3 (2) - с. 248
Удавана угода II, 13, § 2 (3) - с. 489 - 490
Причинний зв'язок як умова цивільно-правової відповідальності III, 16, § 2 (4) - с. 603 - 606
Продукція від використання речей II, 11, § 2 (5) - с. 416
Виробничий кооператив
- види П. к. II, 8, § 4 (1) - с. 310; II, 9, § 2 (3) - с. 337
- органи П. к. II, 8, § 4 (2) - с. 311 - 313
- поняття П. к. II, 8, § 4 (1) - с. 309 - 310
- права та обов'язки членів П. к. II, 8, § 4 (3) - с. 313 - 315
- реорганізація та ліквідація П. к. II, 8, § 4 (1) - с. 311
Протиправність як умова цивільно-правової відповідальності III, 16, § 2 (2) - с. 600 - 601
Професійний союз II, 9, § 8 (3) - с. 359
Публічна достовірність як властивість цінного паперу II, 11, § 3 (1) - с. 421 - 422
Публічна підписка на акції II, 8, § 3 (5) - с. 298
Публічна і приватне право I, 1, § 1 (2) - с. 3 - 8
Публічно-правові утворення
- органи публічної влади та П.-п. о. II, 10, § 1 (2) - с. 377; II, 10, § 1 (3) - с. 379 - 381
- особливості цивільної правосуб'єктності П.-п. о. II, 10, § 1 (2) - с. 375 - 379
- П.-п. о. як суб'єкти цивільного права II, 10, § 1 (1) - с. 373 - 375
- участь П.-п. о. в речових правовідносинах II, 10, § 2 (1) - с. 382 - 384
- участь П.-п. о. в корпоративних правовідносинах II, 10, § 2 (2) - с. 384 - 385
- участь П.-п. о. в зобов'язальних правовідносинах II, 10, § 2 (3) - с. 385 - 388
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "П"
© 2014-2022  yport.inf.ua