Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П. П. Глущенко, Н. Н. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

20.3. Реєстрація скарг в державному управлінні

Положенням про відділ листів і прийому громадян Адміністрації Президента Російської Федерації, затвердженим розпорядженням Президента Російської Федерації від 16 грудня 1993 р. № 770-рп, регламентовано порядок роботи з надійшли зверненнями У відділі листів перевіряється правильність адресування кореспонденції, відбираються телеграми і службові листи, проставляється реєстраційний штамп в правому кутку першого аркуша листи, телеграми Дана кореспонденція розкладається відповідно до закріпленістю за фахівцями конкретних територій. На кожне звернення заводиться обліково-реєстраційна картка, в якій вказується прізвище та ініціали виконавця, дата надходження звернення. Якщо лист підписаний двома і більше авторами, то вказуються перші два і загальна кількість Таке звернення вважається колективним Колективними вважаються також безпрізвищна звернення, що надійшли від імені адміністрації підприємства, установи, а також резолюції мітингів і зборів. Листи, підписані членами однієї сім'ї, теж вважаються колективними
Далі в картці робляться відмітка про те, кому адресовано звернення. Заповнюється адресу, визначається і відзначається соціальне становище і пільговий склад авторів звернення Складається анотація на лист Проставляється шифр теми Визначається і відзначається вид звернення: скарга, заява, пропозиція Звернення депутатів, оформлене, як правило, на бланку депутата і має його підпис, розглядається невідкладно Звернення депутатів усіх рівнів беруться під контроль. На таке звернення депутата готуються наступні документи
| Супровідний лист на адресу організації, куди направляється на розгляд прохання народного депутата Копія - виконавцю для ведення контролю
| Повідомлення народному депутату за підписом начальника відділу
| Повідомлення громадянину за підписом виконавця
На копії звернень народного депутата заводяться облікові картки із зазначенням відповідного індексу Письмові звернення громадян, в яких немає підпису, не зазначена прізвище, які не містять даних про місце проживання, роботи або навчання адресата, визнаються анонімними і розгляду не підлягають Визнати звернення анонімним і не підлягає розгляду вправі не технічний працівник, а керівник Якщо в ході перевірки буде встановлено, що автор вказав неправдиву прізвище, адресу і інші відомості, то виробництво має бути припинено Звернення громадян повинні направлятися у відповідні установи та організації не пізніше ніж у п'ятиденний строк з дня реєстрації у відділі. Всі автори звернень сповіщаються в письмовій або усній формі про те, куди спрямовані для розгляду їх листи і телеграми Замість письмового повідомлення можливо сповіщення по телефону або при особистому прийомі
Звернення громадян, в яких повідомляється про конкретні порушення їх законних прав та інтересів, фахівці повинні брати під контроль. Наприклад, в Адміністрації Президента Російської Федерації створено сектор прийому громадян Аналогічні структури існують і в інших ланках виконавчої влади Діловодство за пропозиціями, заявами і скаргами ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на спеціально призначених для цього посадових осіб Особисту відповідальність за стан діловодства за зверненнями несуть та керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20.3. Реєстрація скарг в державному управлінні "
 1. Стаття 51. Державна реєстрація юридичних осіб
  реєстрації в уповноваженому державному органі в порядку, встановленому законом про державну реєстрацію юридичних осіб. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру юридичних осіб, відкритий для загального ознайомлення. Відмова у державній реєстрації юридичної особи допускається лише у випадках, встановлених законом. Відмова у державній
 2. Стаття 1017. Форма договору довірчого управління майном
  реєстрації в тому ж порядку, що і перехід права власності на це майно. 3. Недотримання форми договору довірчого управління майном або вимоги про реєстрацію передачі нерухомого майна в довірче управління тягне недійсність
 3. Стаття 378. Зміст наглядової скарги або подання прокурора
  скарги у справах, сторони за якими звільнено від сплати державного мита при подачі апеляційних та касаційних скарг (наприклад, у справах про розірвання шлюбу)? Відповідь. Як випливає з положень гл. 25.3 НК РФ, наглядові скарги у справах, що розглядаються в судах загальної юрисдикції, оплачуються державним митом у розмірі 50% розміру державного мита, яке справляється при подачі
 4. 12.7. Державна реєстрація нормативних правових актів
  реєстрація нормативних правових актів здійснюється в наступному порядку: - для реєстрації нормативних правових актів необхідно підстава - наявність питань, які зачіпають права і законні інтереси громадян; - документи подаються для реєстрації до Міністерства юстиції РФ; - термін державної реєстрації - сім днів з дня отримання; - складається висновок про
 5. Стаття 49. Термін розгляду скарги
  скаргу, що надійшла згідно з цим Кодексом, протягом двох місяців з дня отримання
 6. Стаття 389.7. Повідомлення про принесені апеляційну-них скарзі, поданні
  скарзі, наданих осіб, зазначених у статті 389.1 цього Кодексу, якщо скарга або подання зачіпає їхні інтереси, з роз'ясненням права подачі на ці скаргу або подання заперечень письмово, із зазначенням строку їх подання та надсилає їм копії скарги, подання, а також заперечень на них. Заперечення, що надійшли на скаргу, подання, долучаються до матеріалів
 7. Стаття 401.5. Повернення касаційних скарги, подання без розгляду
  скарга, подання повертаються без розгляду, якщо: 1) касаційні скарга, подання не відповідають вимогам, передбаченим статтею 401.4 цього Кодексу; 2) касаційні скарга, подання подано особою, які не мають права на звернення до суду касаційної інстанції; 3) пропущено строк оскарження судового рішення в касаційному порядку; 4) надійшло прохання про відкликання касаційних
 8. Стаття 30.15. Прийняття до розгляду в порядку нагляду скарги, протесту
  скарги, протесту суддя виносить ухвалу. 2. Суддя, який прийняв до розгляду в порядку нагляду скаргу, протест, зобов'язаний сповістити особу, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, а також потерпілого про подання скарги, принесення протесту і надати зазначеним особам можливість ознайомитися зі скаргою, протестом і подати заперечення на них. 3. В
 9. Стаття 412.4. Повернення наглядових скарги, перед-уявлення без розгляду по суті
  скарга, подання повертаються без розгляду по суті, якщо: 1) наглядові скарга, подання не відповідають вимогам, передбаченим статтею 412.3 цього Кодексу; 2) наглядові скарга, подання подано особою, яка не має права на звернення до суду наглядової інстанції; 3) пропущено строк оскарження судового рішення в порядку нагляду; 4) надійшло прохання про відкликання наглядових
 10. Стаття 30.2. Порядок подачі скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення
  скарги направити її з усіма матеріалами справи до відповідного суду, вищестоящий орган, вищестоящій посадовій особі. 2. Скарга на постанову судді про призначення адміністративного покарання у вигляді адміністративного арешту підлягає направленню до вищестоящого суду в день отримання скарги. 3. Скарга може бути подана безпосередньо до суду, вищестоящий орган, вищестоящій посадовій особі,
 11. Стаття 131. Державна реєстрація нерухомості
  реєстрації прав на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти (пункт 1 статті 33 Федерального закону від 21.07.1997 N 122-ФЗ). 1. Право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації в єдиному державному реєстрі органами, які здійснюють державну
© 2014-2022  yport.inf.ua