Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

П

Пайовий
- П. внесок IV, 20, § 2 (5) - с. 86
- поняття П. фонду IV, 20, § 2 (5) - с. 85 - 86
- збільшення і зменшення П. фонду IV, 20, § 2 (5) - с. 87
Палата з патентних спорів VI, 31, § 4 (1) - с. 359
Пам'ятки історії та культури IV, 19, § 2 (2) - с. 47
Патент
- відновлення П. VI, 31, § 4 (3) - с. 362
- дострокове припинення П. VI, 31, § 4 (3) - с. 361
- оформлення П. VI, 31, § 2 (2) - с. 338 - 339
- оформлення П. на винахід VI, 31, § 2 (3 - 4) - с. 339 - 345
- оформлення П. на корисну модель і промисловий зразок VI, 31, § 2 (5 - 6) - с. 345 - 347
- оформлення П. на селекційне досягнення VI, 31, § 5 (2) - с. 364
- П. на селекційне досягнення VI, 31, § 5 (1) - с. 363
- поняття П. VI, 31, § 2 (1) - с. 337 - 338
- "право з П." VI, 31, § 3 (1 - 2) - с. 355 - 358
- "право на П." VI, 31, § 2 (1 - 10) - с. 337 - 355
- визнання П. недійсним VI, 31, § 4 (2) - с. 360 - 361
- суперечки про видачу П. VI, 31, § 4 (1) - с. 358 - 360
- термін дії П. VI, 31, § 2 (1) - с. 338
- поступка П. VI, 31, § 3 (1) - с. 356
Патентна мито VI, 31, § 2 (8) - с. 350
Патентне право
- джерела П. п. VI, 31, § 1 (1) - с. 326 - 327
- П. п. як інститут цивільного права VI, 29, § 2 (1) - с. 268
- П. п. в об'єктивному сенсі VI, 31, § 1 (1) - с. 326
- П. п. в суб'єктивному сенсі VI, 31, § 1 (1) - с. 326
- суб'єкти П. п. VI, 31, § 1 (5 - 7) - с. 333 - 337
Патентні суперечки VI, 31, § 4 (1) - с. 358 - 360
Патентний повірений VI, 31, § 2 (2) - с. 338 - 339
Патентовласники
- права та обов'язки П. VI, 31, § 3 (1) - с. 355 - 357
- судовий захист прав П. VI, 31, § 4 (4) - с. 362 - 363
Патентоспроможність
- П. винаходи VI, 31, § 1 (2) - с. 327 - 330
- П. корисної моделі VI, 31, § 1 (3) - с. 330 - 331
- П. промислового зразка VI, 31, § 1 (4) - с. 331 - 333
- поняття П. VI, 31, § 1 (2) - с. 327
Початкові способи набуття права власності
- виготовлення нової речі як П. с. п. п. с. IV, 19, § 2 (2) - с. 39 - 40
- виявлення скарбу як П. с. п. п. с. IV, 19, § 2 (2) - с. 46 - 47
- виявлення знахідки як П. с. п. п. с. IV, 19, § 2 (2) - с. 46
- переробка як П. с. п. п. с. IV, 19, § 2 (2) - с. 42
- поняття і види П. с. п. п. с. IV, 19, § 2 (1) - с. 37 - 39
- набувальна давність як П. с. п. п. с. IV, 19, § 2 (2) - с. 44 - 46
- придбання права власності на плоди, продукцію, доходи як П. с. п. п. с. IV, 19, § 2 (2) - с. 42
- збір загальнодоступних речей як П. с. п. п. с. IV, 19, § 2 (2) - с. 43
Переклад
- П. прав та обов'язків покупця IV, 22, § 2 (2) - с. 127
- П. твори VI, 30, § 4 (2) - с. 300
Передача
- П. речі IV, 19, § 2 (3) - с. 48 - 50
- П. організації ефірного або кабельного мовлення як об'єкт суміжних прав VI, 30, § 7 (2) - с. 314
- поняття П. в ефір VI, 30, § 2 (1) - с. 284
- право на П. в ефір VI, 30, § 4 (2) - с. 299
Переробка
- П. як спосіб набуття права власності IV, 19, § 2 (2) - с. 42
- П. твори VI, 30, § 4 (2) - с. 300
Піратство VI, 30, § 2 (1) - с. 280
Плагіат VI, 30, § 2 (1) - с. 281
Плоди, продукція, доходи IV, 19, § 2 (2) - с. 42; IV, 22, § 2 (3) - с. 129
Подназначение
- П. спадкоємця V, 26, § 2 (5) - с. 226
- П. отказополучателя V, 26, § 2 (3) - с. 223 - 224
Показ твору
- поняття П. п. VI, 30, § 2 (1) - с. 283
- право на публічний П. п. VI, 30, § 4 (2) - с. 299
Корисна модель
- заявка на П. м. VI, 31, § 2 (5) - с. 345 - 346
- поняття П. м. VI, 31, § 1 (3) - с. 330
- пріоритет П. м. VI, 31, § 1 (2) - с. 328; VI, 31, § 2 (7) - с. 348 - 349
- реєстрація П. м. VI, 31, § 2 (8) - с. 350 - 351
- службова П. м. VI, 31, § 1 (6) - с. 335
- умови патентоспроможності П. м. VI, 31, § 1 (3) - с. 330 - 331
- експертиза заявки на П. м. VI, 31, § 2 (6) - с. 347
повнорідні брати і сестри V, 27, § 2 (2) - с. 236 - 237
Постановка як об'єкт суміжних прав VI, 30, § 7 (2) - с. 314
Право, см. Авторські права, Авторське право, Виключні права, Особисті немайнові права, Спадкове право, Обмежені речові права, Право спільної власності, Право оперативного управління, Право публічної власності, Право власності, Право господарського відання, Право приватної власності, Суміжні права
- спадкування за П. уявлення V, 27, § 1 (1) - с. 231
- "забезпечувальні" обмежені речові П. IV, 23, § 1 (3) - с. 147; IV, 23, § 2 (4) - с. 157 - 159
- П. автора на винагороду VI, 30, § 4 (2) - с. 300
- П. автора на ім'я VI, 30, § 4 (1) - с. 295
- П. авторства VI, 30, § 4 (1) - с. 295
- П. доступу до твору VI, 30, § 5 (1) - с. 302
- П. забудови IV, 23, § 2 (2) - с. 153 - 154
- "П. з патенту" VI, 31, § 3 (1 - 2) - с. 355 - 358
- П. на відтворення твору VI, 30, § 4 (2) - с. 298
- П. на доведення твору до загального відома VI, 30, § 4 (2) - с. 300
- П. на захист репутації автора VI, 30, § 4 (1) - с. 296 - 297
- П. на зміну форми твору VI, 30, § 4 (2) - с. 300
- П. на ім'я VII, 34, § 1 (2) - с. 418 - 420
- П. на імпорт примірників твору VI, 30, § 4 (2) - с. 298 - 299
- П. на недоторканність зовнішнього вигляду VII, 34, § 1 (6) - с. 428 - 429
- П. на недоторканність житла VII, 34, § 2 (1) - с. 431 - 432
- П. на недоторканність особистого зображення VII, 34, § 1 (7) - с. 429 - 430
- П. на недоторканність особистої документації VII, 34, § 2 (1) - с. 432
- П. на оприлюднення твору VI, 30, § 4 (1) - с. 296
- П. на обов'язкову частку у спадщині V, 26, § 2 (2) - с. 220 - 221; V, 28, § 1 (3) - с. 247
- П. на здійснення захисту особистих немайнових прав автора VI, 30, § 4 (1) - с. 297
- П. на відгук твори VI, 30, § 4 (1) - с. 296
- "П. на патент" VI, 31, § 2 (1 - 10) - с. 337 - 355
- П. на переклад твору VI, 30, § 4 (2) - с. 300
- П. на передачу твору в ефір VI, 30, § 4 (2) - с. 299
- П. на переробку твору VI, 30, § 4 (2) - с. 300
- П. на отримання цінності з чужої речі IV, 23, § 1 (3) - с. 146
- П. на придбання речі IV, 23, § 1 (3) - с. 146
- П. на публічне виконання твору VI, 30, § 4 (2) - с. 299
- П. на публічний показ твору VI, 30, § 4 (2) - с. 299
- П. на розповсюдження твору VI, 30, § 4 (2) - с. 298
- П. на здачу примірників твору в прокат VI, 30, § 7 (4) - с. 317
- П. на повідомлення твору для загального відома по кабелю VI, 30, § 4 (2) - с. 299
- П. на таємницю особистого життя VII, 34, § 2 (2) - с. 433 - 434
- П. на тілесну недоторканність, охорону життя і здоров'я VII, 34, § 1 (8) - с. 430 - 431
- П. на фірмове найменування VI, 31, § 6 (1) - с. 365 - 370
- П. на "господарювання з майном власника" IV, 23, § 1 (3) - с. 147; IV, 23, § 1 (1 - 5) - с. 159 - 171
- П. на честь, гідність та ділову репутацію VII, 34, § 1 (3 - 5) - с. 420 - 428
- П. з використання чужих житлових приміщень IV, 23, § 1 (3) - с. 147
- П. з використання чужих земельних ділянок IV, 23, § 1 (3) - с. 147
- П. довічного успадкованого володіння IV, 23, § 2 (2) - с. 152
- П. довічного користування житловим приміщенням IV, 23, § 2 (3) - с. 156
- П. користування чужими речами IV, 23, § 1 (3) - с. 146
- П. послепользованія VI, 31, § 4 (3) - с. 362
- П. постійного безстрокового користування IV, 23, § 2 (2) - с. 152
- П. преждепользования VI, 31, § 3 (2) - с. 358
- П. прямування IV, 23, § 1 (2) - с. 143; IV, 23, § 3 (3) - с. 166; VI, 30, § 5 (1) - с. 302
- П. власника унітарного підприємства IV, 23, § 3 (3) - с. 165 - 166
- П. членів сім'ї власника нежитлового приміщення IV, 23, § 2 (3) - с. 155 - 156
- П. на чужу річ IV, 23, § 1 (1) - с. 140 - 142
Право спільної власності
- види П. о. с. IV, 22, § 1 (2) - с. 120 - 123
- поняття П. о. с. IV, 22, § 1 (1) - с. 117 - 120
- суб'єкти П. о. с. IV, 22, § 1 (1) - с. 117 - 118
Право оперативного управління
- поняття П. о. у. IV, 23, § 3 (4) - с. 166
- П. о. у. в системі речових прав IV, 18, § 1 (4) - с. 12 - 13
- П. о. у. як особливе майнове право IV, 23, § 3 (2) - с. 162 - 164
- П. о. у. як спосіб здійснення права власності IV, 23, § 3 (1) - с. 159 - 162
- суб'єкти П. о. у. IV, 23, § 3 (4) - с. 167
Право публічної власності
- об'єкти П. п. с. IV, 21, § 1 (3) - с. 95 - 100
- поняття П. п. с. IV, 21, § 1 (1) - с. 91 - 92
- множинність суб'єктів П. п. с. IV, 21, § 1 (2) - с. 92 - 95
Право власності, см. Право спільної власності, Право публічної власності, Право приватної власності
- межі змісту і здійснення П. с. IV, 19, § 1 (3) - с. 29 - 30; IV, 19, § 1 (4) - с. 31 - 32
- визначення П. с. IV, 19, § 1 (4) - с. 30 - 32
- відмова від П. с. IV, 19, § 3 (1) - с. 52
- П. с. в системі речових прав IV, 18, § 1 (4) - с. 12
- П. с. як юридичний інститут IV, 19, § 1 (2) - с. 26 - 27
- припинення П. с. IV, 19, § 3 (1 - 3) - с. 51 - 59
- придбання П. с., См. Способи набуття права власності
- "пружність" П. с. IV, 23, § 1 (1) - с. 141
Право господарського відання
- поняття П. х. в. IV, 23, § 3 (3) - с. 164
- П. х. в. в системі речових прав IV, 18, § 1 (4) - с. 12 - 13
- П. о. у. як особливе майнове право IV, 23, § 3 (2) - с. 162 - 164
- П. х. в. як спосіб здійснення права власності IV, 23, § 3 (1) - с. 159 - 162
- суб'єкти П. х. в. IV, 23, § 3 (3) - с. 165
Право приватної власності
- об'єкти П. ч. с. громадян IV, 20, § 1 (1) - с. 61 - 62
- підстави виникнення П. ч. с. громадян IV, 20, § 1 (1) - с. 61 - 62
- поняття П. ч. с. IV, 21, § 1 (1) - с. 91 - 92
- П. ч. с. громадян на земельні ділянки IV, 20, § 1 (2) - с. 62 - 67
- П. ч. с. громадян на житлові приміщення IV, 20, § 1 (3) - с. 67 - 71
- П. ч. с. індивідуальних підприємців IV, 20, § 1 (4) - с. 71 - 72
- П. ч. с. кооперативів IV, 20, § 2 (5) - с. 85 - 87
- П. ч. с. некомерційних організацій IV, 20, § 2 (6) - с. 87 - 90
- П. ч. с. господарських товариств IV, 20, § 2 (4) - с. 79 - 85
- П. ч. с. господарських товариств IV, 20, § 2 (3) - с. 77 - 79
- юридичні особи як суб'єкти П. ч. с. IV, 20, § 2 (1) - с. 72 - 74
Правові форми економічних відносин власності IV, 18, § 2 (2) - с. 20 - 21
Правомірні дії публічної влади IV, 24, § 1 (3) - с. 180
Правомочність
- обмеження П. власника IV, 19, § 1 (3) - с. 29 - 30
- П. володіння IV, 18, § 1 (2) - с. 5; IV, 18, § 1 (4) - с. 13, 15; IV, 19, § 1 (3) - с. 27
- П. користування IV, 19, § 1 (3) - с. 27
- П. розпорядження IV, 19, § 1 (3) - с. 27
- П., що складають зміст особистих немайнових прав VII, 33, § 1 (3) - с. 410
- тріада П. власника IV, 19, § 1 (3) - с. 27 - 29
Правонаступництво
- спадкове П. V, 25, § 1 (2) - с. 195
- загальне (універсальне) П. V, 25, § 1 (2) - с. 195 - 197
- П. відносно авторських прав VI, 30, § 3 (6) - с. 293 - 294
- П. і виникнення права власності IV, 19, § 2 (1) - с. 38 - 39; IV, 19, § 2 (3) - с. 47 - 48
- часткове (сингулярне) П. V, 25, § 1 (2) - с. 196; V, 26, § 2 (3) - с. 222
Межі здійснення права власності, см. Межі - Г. здійснення права власності
  Предмети звичайної домашньої обстановки та вжитку V, 25, § 2 (2) - с. 201; V, 28, § 2 (2) - с. 252
  Підприємство
  - Казенне П. як суб'єкт права оперативного управління IV, 23, § 3 (4) - с. 168 - 169
  - Успадкування П. V, 25, § 2 (2) - с. 202
  - Унітарна П. як суб'єкт права господарського відання IV, 23, § 3 (1) - с. 162 - 163; IV, 23, § 3 (3) - с. 165 - 166
  Представництво
  - П. при виконанні заповіту V, 26, § 3 (2) - с. 229
  Попереджувальна маркування VI, 31, § 6 (3, 4) - с. 380, 383
  Презумпція
  - П. авторства VI, 30, § 3 (1) - с. 289
  - П. добросовісності набувача IV, 24, § 2 (2) - с. 186
  - П. спільного характеру майна подружжя IV, 22, § 3 (2) - с. 134
  - П. творчого характеру розумової діяльності та її результатів VI, 30, § 2 (1) - с. 281; VI, 30, § 6 (1) - с. 309
  Припинення права власності
  - Підстави П. п. с. IV, 19, § 3 (1) - с. 51 - 53
  - Поняття П. п. с. IV, 19, § 3 (1) - с. 51 - 52
  - П. п. с. з волі власника IV, 19, § 3 (1) - с. 52 - 53
  - Примусове П. п. с. IV, 19, § 3 (2 - 3) - с. 53 - 59
  Переважне право
  - П. п. купівлі частки у спільній власності IV, 20, § 1 (2) - с. 63 - 64; IV, 22, § 2 (2) - с. 126 - 127
  - П. п. на отримання окремих частин спадщини V, 28, § 2 (2) - с. 251 - 251
  - П. п. на предмети звичайної домашньої обстановки та вжитку V, 25, § 2 (2) - с. 201; V, 28, § 2 (2) - с. 252
  - П. п. при спадкуванні земельних ділянок V, 25, § 2 (2) - с. 203 - 204
  - П. п. при спадкуванні неподільної речі V, 28, § 2 (2) - с. 251 - 252
  - П. п. при спадкуванні підприємства V, 25, § 2 (2) - с. 202
  Перетворення державного підприємства в АТ як спосіб приватизації IV, 21, § 2 (3) - с. 107 - 110
  Приватизаційний чек IV, 21, § 2 (2) - с. 107
  Приватизація
  - Внесення майна до статутного капіталу ВАТ як спосіб П. IV, 21, § 2 (5) - с. 114
  - Об'єкти П. IV, 21, § 2 (2) - с. 104
  - Особливості П. підприємств ряду галузей народного господарства IV, 21, § 2 (3) - с. 110 - 111
  - Поняття П. IV, 21, § 2 (2) - с. 103 - 107
  - Передача акцій в довірче управління як спосіб П. IV, 21, § 2 (5) - с. 114
  - Передача майна в оренду з правом подальшого викупу як спосіб П. IV, 21, § 2 (5) - с. 115 - 116
  - П. житлових приміщень IV, 20, § 1 (3) - с. 68; IV, 21, § 2 (5) - с. 116
  - П. земельних ділянок IV, 21, § 2 (5) - с. 116
  - П. як спосіб припинення права публічної власності IV, 19, § 2 (1) - с. 39; IV, 19, § 3 (1) - с. 52 - 53; IV, 21, § 2 (1) - с. 100
  - П. шляхом перетворення державного підприємства в АТ IV, 21, § 2 (3) - с. 107 - 110
  - Продаж акцій через організатора торгів на ринку цінних паперів як спосіб П. IV, 21, § 2 (5) - с. 114 - 115
  - Продаж майна без оголошення ціни як спосіб П. IV, 21, § 2 (5) - с. 115
  - Продаж майна за допомогою публічної пропозиції як спосіб П. IV, 21, § 2 (5) - с. 115
  - Продаж об'єктів на аукціонах і конкурсах як спосіб П. IV, 21, § 2 (4) - с. 111 - 114
  - Загальна характеристика способів П. IV, 21, § 2 (2) - с. 104 - 105
  - Суб'єкти правовідносин П. IV, 21, § 2 (2) - с. 103 - 104
  - Цілі та значення П. IV, 21, § 2 (1) - с. 100 - 102
  Примусове припинення права приватної власності
  - Безоплатне П. п. п. ч. с. IV, 19, § 3 (3) - с. 58 - 59
  - П. п. п. ч. с. на відплатних підставах IV, 19, § 3 (2) - с. 53 - 58
  Набувач
  - Сумлінний П. IV, 24, § 2 (2) - с. 186 - 188
  - Недобросовісний П. IV, 24, § 2 (2) - с. 186 - 187
  Пріоритет
  - П. винаходу, корисної моделі, промислового зразка VI, 31, § 1 (2) - с. 328; VI, 31, § 2 (7) - с. 348 - 349
  - П. товарного знака VI, 31, § 6 (3) - с. 377 - 378
  Продаж майна
  - П. і. без оголошення ціни як спосіб приватизації IV, 21, § 2 (5) - с. 115
  - П. і. за допомогою публічного пропозиції як спосіб приватизації IV, 21, § 2 (5) - с. 115
  Похідні способи набуття права власності
  - Поняття і види П. с. п. п. с. IV, 19, § 2 (1) - с. 38 - 39; IV, 19, § 2 (3) - с. 47 - 51
  Принцип
  - П. "Hand muss Hand wahren" IV, 24, § 2 (2) - с. 187 - 188
  - П. "nemo plus juris ..." IV, 19, § 2 (1) - с. 38
  - П. абсолютної (світової) новизни винаходу VI, 31, § 1 (2) - с. 328 - 329
  - П. недоторканності власності IV, 19, § 3 (1) - с. 51 - 52
  - П. публічності в речовому праві IV, 23, § 1 (2) - с. 145
  - П. свободи заповіту V, 26, § 2 (1) - с. 219
  - П. спеціалізації речових прав IV, 18, § 1 (3) - с. 11
  - П. рівності форм власності IV, 19, § 1 (1) - с. 23
  Прийняття спадщини
  - Поняття П. н. V, 28, § 1 (1) - с. 242 - 243
  - Способи П. н. V, 28, § 1 (2) - с. 243
  - Термін П. н. V, 28, § 1 (2) - с. 244 - 246
  - Фактичне П. н. V, 28, § 1 (2) - с. 243 - 244
  Набувальна давність як спосіб набуття права власності IV, 19, § 2 (2) - с. 44 - 46; IV, 24, § 2 (3) - с. 189
  Набуття права власності, см. Способи набуття права власності
  Прирощення спадкової частки V, 28, § 3 (3) - с. 257
  Присвоєння
  - Поняття і форми П. ноу-хау VI, 32, § 2 (3) - с. 400 - 401
  - Теорія П. IV, 18, § 2 (1) - с. 18 - 19
  - Приватна і публічна форми П. IV, 19, § 1 (1) - с. 24 - 25
  Програма для ЕОМ
  - Декомпіляція П. д. е.. VI, 30, § 6 (3) - с. 311
  - Використання П. д. е.. VI, 30, § 6 (3) - с. 311
  - Поняття П. д. е.. VI, 30, § 6 (1) - с. 308
  - Реєстрація П. д. е.. VI, 30, § 6 (2) - с. 309 - 310
  Твори
  - Аудіовізуальні П. VI, 30, § 3 (4) - с. 292
  - Види П., що охороняються авторським правом VI, 30, § 2 (2) - с. 284 - 285
  - Ідеальна природа П. як об'єктів виняткових прав VI, 29, § 1 (2) - с. 263 - 265
  - "Спотворення" П. VI, 30, § 4 (1) - с. 297
  - "Колективне" П. VI, 30, § 3 (2) - с. 289
  - Критерії охороноздатності П. VI, 30, § 2 (1) - с. 279 - 284
  - Об'єктивна форма П. VI, 30, § 2 (1) - с. 282 - 283
  - Поняття і форми оприлюднення П. VI, 30, § 2 (1) - с. 283 - 284
  - Право на відтворення П. VI, 30, § 4 (2) - с. 298
  - Право на доведення П. до загального відома VI, 30, § 4 (2) - с. 300
  - Право на зміну форми П. VI, 30, § 4 (2) - с. 300
  - Право на імпорт примірників П. VI, 30, § 4 (2) - с. 298 - 299
  - Право на переклад П. VI, 30, § 4 (2) - с. 300
  - Право на передачу П. в ефір VI, 30, § 4 (2) - с. 299
  - Право на переробку П. VI, 30, § 4 (2) - с. 300
  - Право на публічне виконання П. VI, 30, § 4 (2) - с. 299
  - Право на публічний показ П. VI, 30, § 4 (2) - с. 299
  - Право на поширення П. VI, 30, § 4 (2) - с. 298
  - Право на повідомлення П. для загального відома по кабелю VI, 30, § 4 (2) - с. 299
  - П. ветеранів VI, 30, § 5 (2) - с. 307
  - П., не охороняються авторським правом VI, 30, § 2 (3) - с. 286
  - Похідні П. VI, 30, § 2 (2) - с. 285; VI, 30, § 3 (4) - с. 291 - 292
  - Вільне використання П. VI, 30, § 5 (1) - с. 301 - 306
  - Службові П. VI, 30, § 3 (5) - с. 293
  - Складові П. VI, 30, § 2 (2) - с. 286
  - Примірник П. VI, 30, § 2 (1) - с. 283
  Виробники фонограм
  - Права П. ф. VI, 30, § 7 (5) - с. 317 - 318
  - П. ф. як суб'єкти суміжних прав VI, 30, § 7 (3) - с. 315
  Похідні твори VI, 30, § 2 (2) - с. 285; VI, 30, § 3 (4) - с. 291 - 292
  Промислова придатність корисної моделі VI, 31, § 1 (3) - с. 330
  Промисловий зразок
  - Заявка на П. о. VI, 31, § 2 (5) - с. 346 - 347
  - Поняття П. о. VI, 31, § 1 (4) - с. 331
  - Пріоритет П. о. VI, 31, § 1 (2) - с. 328; VI, 31, § 2 (7) - с. 348 - 349
  - Реєстрація П. о. VI, 31, § 2 (8) - с. 350 - 351
  - Службовий П. о. VI, 31, § 1 (6) - с. 335
  - Умови патентоспроможності П. о. VI, 31, § 1 (4) - с. 331 - 333
  - Експертиза заявки на П. о. VI, 31, § 2 (6) - с. 347
  Пропрієтарна концепція виключних прав
  - Оцінка (критика) П. к. і. п. VI, 29, § 3 (2) - с. 273 - 275
  - Передумови П. к. і. п. VI, 29, § 3 (1) - с. 270 - 273
  Псевдонім VI, 30, § 4 (1) - с. 295; VII, 34, § 1 (2) - с. 418
  Публічне ведення справ
  - П. в. д. ВАТ IV, 20, § 2 (4) - с. 85
  - П. в. д. некомерційних організацій IV, 20, § 2 (6) - с. 89 - 90
  Публічне майно
  - Нерасподілений П. і. IV, 21, § 1 (3) - с. 98
  - Розподілене П. і. IV, 21, § 1 (3) - с. 97 - 98; IV, 23, § 3 (1 - 3) - с. 160, 165
  Публічно-правові утворення як суб'єкти права власності IV, 21, § 1 (2) - с. 92 - 95
  Публічний сервітут IV, 23, § 2 (1) - с. 151 - 152 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "П"
© 2014-2022  yport.inf.ua