Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Н.Ф. Кузнєцова, І.М. Тяжкова. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 1. Загальна частина: Вчення про злочин, 2002 - перейти до змісту підручника

3. Дія кримінального закону в часі


Найбільш гострою формою реагування на протиправну по ведення людини є застосування кримінального закону і пов'язане з цим обмеження прав і свобод винного. Внаслідок цього до кримінального закону має саме безпосереднє відношення ст. 15 Конституції Російської Федерації, згідно з якою "будь-які нормативні правові акти, що зачіпають права, свободи та обов'язки людини і громадянина, не можуть застосовуватися, якщо вони не опубліковані офіційно для загального відома".
Порядок опублікування і вступу закону в силу визначений федеральним законом від 14 червня 1994 р. "Про порядок опублікування і набрання чинності федеральних конституційних законів, федеральних законів, актів палат Федеральних Зборів" * (80).
Згідно ст. 2 цього Закону датою прийняття федерального за кону (а кримінальні закони є саме федеральними законами) вважається день прийняття його Державною Думою в остаточній редакції. Таким чином, новий Кримінальний кодекс Російської Федерації, прийнятий Державною Думою 24 травня, схвалений Радою Федерації 5 червня і підписаний Президентом 13 червня вважається прийнятим 24 травня 1996
Офіційним опублікуванням кримінального закону вважається перша публікація його повного тексту в "Парламентській газеті", "Російській газеті" або "Зборах законодавства Російської Федерації" (ст. 4 Федерального закону від 14 червня 1994 р. в редакції Федерального закону від 22 жовтня 1999 р.).
Кримінальний закон підлягає офіційному опублікуванню протягом семи днів після його підписання Президентом Російської Федерації (ст. 3) і вступає в силу, за загальним правилом, після закінчення десяти днів після офіційного опублікування (ст. 6) . Точніше було б вказати: після закінчення десяти діб, тобто, якщо, наприклад, закон прийнятий 1 березня, то з урахуванням того, що день опублікування не входить в десятиденний термін, закон слід вважати набрав чинності з 00 годин 12 березня.
Законодавець може встановити й інший порядок вступу прийнятого закону в силу. Так, більшість кримінальних законів, прийнятих Державною Думою і спрямованих на зміну КК РРФСР, вступали в силу з моменту опублікування.
Разом з тим при прийнятті великих законодавчих актів можливий вступ їх в силу після закінчення значного проміжку часу після їх прийняття. Так, відповідно до ст. 1 Федерального закону від 13 червня 1996 р. "Про введення в дію Кримінального кодексу Російської Федерації" УК РФ був введений в дію з 1 січня 1997 р., тобто більш ніж через півроку після його прийняття і опублікування. Таке тривалий час було необхідно для ознайомлення з КК і для підготовки до його застосування.
Дія кримінального закону може бути припинено шляхом його скасування чи заміни іншим кримінальним законом, а також у зв'язку із зміною умов і обставин, що викликали прийняття цього закону. Закордонному законодавству відомі також кримінальні закони, дія яких розраховане на певний термін.
Між вчиненням суспільно небезпечного діяння (фактом бездіяльності) і настанням наслідків іноді проходить значний час. У зв'язку з цим при прийнятті кримінального закону для правильного вирішення питання про те, який - новий чи колишній закон слід застосовувати, важливе значення має визначення часу вчинення злочину. Згідно ч. 1 ст. 9 КК РФ злочинність і караність діяння визначаються кримінальним законом, який діяв на час вчинення цього злочину. У юридичній літературі були висловлені різні думки з питання про те, що слід вважати часом вчинення злочину: одні автори вважали часом вчинення злочину час вчинення суспільно небезпечних дій * (81), інші - час настання наслідків * (82). КК РФ 1996 р. вперше зовсім виразно висловився з цього питання: "Часом вчинення злочину визнається час вчинення суспільно небезпечного діяння (бездіяльності) незалежно від часу настання по наслідків" (ч. 2 ст. 9 КК). Юридичною підставою такого рішення є те, що суб'єктивне ставлення винного до своїх вчинків пов'язана з законом, які існували під час вчинення дії (бездіяльності).
Визнання часом вчинення злочину часу вчинення дій виключає притягнення до відповідальності особи, яка вчинила дії в період, коли вони не визнавалися злочинними, якщо наслідки настали після набуття чинності нового закону, криміналізована це діяння. Відповідно виключається кваліфікація дій винного за новим законом, предусмотревшая більш суворе покарання, якщо дії були вчинені до прийняття нового закону. Так, якщо поранення з метою вбивства з ревнощів було нанесено в грудні 1996 р., а смерть наступила в січні 1997 р., то часом вчинення злочину слід вважати грудень 1996 і дії винного кваліфікувати за ст. 103 КК РРФСР (покарання: позбавлення волі від 3 до 10 років), а не за ч. 1 ст. 105 КК РФ (покарання: позбавлення волі від 6 до 15 років).
Положення про те, що часом вчинення злочину визнається час вчинення дії, відрізняється універсальністю. Не всі склади злочину включають в себе в якості обов'язкової ознаки настання наслідків. Подібний ознака відсутня в формальних складах, об'єктивна сторона яких полягає лише в здійсненні дій або в бездіяльності (наприклад, ст. 125 КК - залишення в небезпеці), в усічених складах, момент закінчення злочину в яких перенесено на більш ранню, ніж настання наслідків, стадію (наприклад, ст. 162 КК - розбій). Тим часом ніяке злочин неможливо без здійснення певних дій або без факту бездіяльності * (83).
Деякі складнощі викликає визначення часу здійснення злочинів, об'єктивна сторона яких полягає у вчиненні кількох або багатьох дій. Загальним правилом визначення часу вчинення злочину в таких випадках є час вчинення останньої дії або останній факт бездіяльності. Це відноситься до всіх, в тому числі до продовжуємо злочинів, об'єктивна сторона яких полягає в здійсненні ряду тотожних злочинних дій, спрямованих до спільної мети і становлять у своїй сукупності єдине злочин (наприклад, ст. 117 КК - катування), а також до триваючим злочинів , що полягає в дії або бездіяльності, зв'язаному з подальшим тривалим невиконанням покладених законом на винного обов'язків (наприклад, ст. 157 КК - злісне ухилення від сплати коштів на утримання дітей або непрацездатних батьків) * (84).
Законом не врегульовано питання про те, що слід вважати часом вчинення злочину співучасником. У юридичній літературі це питання є дискусійним. Так, А.І.Бойцов вважає, що "дії кожного окремого співучасника повинні оцінюватися з позицій того закону, який був у силі на момент їх вчинення" * (85). З цією позицією можна погодитися, за винятком тих випадків, коли свідомістю співучасника охоплюється те, що дії виконавця будуть здійснені в момент, коли набуде чинності більш суворий закон.
Заслуговує на увагу положення ст. 7 КК Литовської Республіки. Відповідно до загального положення цієї статті (як і за ч. 2 ст. 9 КК РФ) часом вчинення злочину визнається час дії (бездіяльності). Однак у випадку, якщо винний бажав настання наслідків у інший час, то "часом вчинення злочину визнається час появи наслідків" * (86). Стосовно до умов нашої країни такий стан означало б: якщо особа в кінці грудня 1996 з метою вбивства відправило з Москви до Владивостока посилку з вибуховою речовиною, усвідомлюючи, що наслідки настануть у січні 1997 р., коли діятиме новий КК, що передбачає більш сувору відповідальність за вбивство в порівнянні з колишнім КК, то часом вчинення злочину слід вважати січень 1997 Таке рішення не суперечить юридичній основи визначення часу вчинення злочину, що полягає в усвідомленні винним наявності більш суворого закону в момент настання наслідків.
При введенні в дію нового кримінального кодексу у всій повноті постають питання про зворотну силу закону. Під зворотною силою кримінального закону слід розуміти поширення нового кримінального закону на діяння, вчинені до його введення в дію. Конституцією Російської Федерації, прийнятої 12 грудня 1993 р., положення, згідно з яким "Закон, що встановлює або обтяжуючий відповідальність, зворотної сили не має", зведений до конституційного принципу (ст. 54). Кримінальний кодекс РФ 1996 р. розвинув і закріпив цей принцип у ст. 10, згідно з ч. 1 якої "Кримінальний закон, який скасовує злочинність діяння, пом'якшує покарання або іншим чином поліпшує становище особи, яка вчинила злочин, має зворотну силу, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідне діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість. Кримінальний закон, що встановлює злочинність діяння, посилює покарання або іншим чином погіршує становище особи, зворотної сили не має ".
Дореволюційні російські вчені висловлювали протилежні думки про зворотну силу кримінальних законів. Так, більшість авторів (В.Спасовіч, А.Кістяковскій, П.Калмиков та ін.) * (87) вважали, що більш м'які закони мають зворотну силу. Однак ряд авторів (Н.Таганцев, Н.Сергеевскій та ін.) * (88) висловлювали думку про те, що новий кримінальний закон застосовується до всіх діянь, визнаним злочинними до його видання.
Законом, усуває злочинність діяння, визнається закон, повністю скасував кримінальну відповідальність за те чи інше діяння. КК РФ декриміналізував більше 80 діянь. Зокрема, виключено відповідальність за недонесення (ст. 811, 190 КК РРФСР), ухилення від лікування венеричної хвороби (ст. 115.1 КК РРФСР), за ряд злочинів з адміністративної преюдиція та ін Так, Верховний Суд РФ в касаційному порядку скасував вирок в частині засудження С. за ст. 1151 КК РРФСР і вирок в частині засудження А. за ст. 190 КК РРФСР і справи виробництвом припинив, вказавши, що введений в дію з 1 січня 1997 КК РФ відповідальність за вказані дії не передбачає * (89).
Можлива також часткова декриміналізація діяння шляхом включення в диспозицію додаткових ознак або виключення ознак, зазначених у колишньому КК. Так, включивши додаткові ознаки, законодавець декриміналізував хуліганство, що полягає в грубому порушенні громадського порядку, виражає явну неповагу до суспільства, якщо це діяння не супроводжувалося застосуванням насильства до громадян або погрозою його застосування, а так само знищенням чи пошкодженням чужого майна (ч. 1 ст. 206 КК РРФСР, ч. 1 ст. 213 КК РФ). Часткова декриміналізація можлива також шляхом змін статей Загальної частини КК. Так, вказівкою в ч. 2 ст. 30 КК РФ про те, що "кримінальна відповідальність настає за приготування тільки до тяжкого та особливо тяжкого злочинів", законодавець декриміналізував приготування до злочинів невеликої та середньої тяжкості.
Законом, що встановлює злочинність діяння, є закон, криміналізувати діяння, раніше не є злочинним. Новий КК містить не тільки окремі склади злочинів, а й цілі розділи, що містять склади злочинів, раніше кримінальним законодавством невідомі. До таких належать: глава 23 "Злочини проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях", глава 28 "Злочини у сфері комп'ютерної інформації".
Розширення кримінальної відповідальності можливе і шляхом зміни диспозиції статті. Так, виключивши з норми вказівку про матеріальної та іншої залежності потерпілого від винного, законодавець розширив відповідальність за доведення до самогубства (ст. 107 КК РРФСР, ст. 110 КК РФ).
Пом'якшення або посилення караності діяння можливе шляхом внесення змін до санкцію статті. Санкцією, що передбачає м'якше покарання, слід вважати санкцію, в якій виключений найбільш суворий вид покарання або в яку включений альтернативно менш суворий вид покарання, або в якій знижений верхню чи нижню межу покарання або знижені обидва межі покарання. Так, у зв'язку з введенням в дію КК РФ Верховний Суд ВФ відповідно до ст. 10 КК перекваліфікував дії Ф. та ін зі ст. 77 КК РРФСР (бандитизм) на ч. 1 ст. 209 КК РФ (санкція нової статті на відміну від ст. 77 КК РРФСР не передбачає покарання у вигляді смертної кари) * (90). Пом'якшення покарання можливе також шляхом виключення з санкції додаткового покарання або вказівки на необов'язкове застосування додаткового покарання замість обов'язкового.
У випадках, якщо закон посилює покарання в одному з меж санкції і пом'якшує в іншому (наприклад, знижений верхня межа і підвищено нижня межа покарання), більш м'якою слід вважати статтю, санкція якої передбачає більш низький верхня межа покарання, так як в підставу розподілу злочинів на категорії (ст. 15 КК) покладено верхня межа санкції. Віднесення ж вчиненого винним злочину до тієї чи іншої категорії спричиняє серйозні наслідки для засудженого * (91).
У КК РРФСР 1960 р. (ст. 6) вирішувалося питання про зворотну силу закону, що стосується лише злочинності і караності діяння, і не містилося положення про зворотну силу законів, іншим чином поліпшують або погіршують становище особи , яка вчинила злочин. За сформованою судовій практиці у всіх випадках, незалежно від того, поліпшував або погіршував "іншим чином" новий закон положення винного, застосовувався новий закон.
  Так, постановою Пленуму Верховного Суду СРСР від 19 грудня 1971 судам роз'яснювалося, що питання про можливість застосування або незастосування умовно-дострокового звільнення від покарання і заміни невідбутої частини покарання більш м'яким має вирішуватися відповідно до закону, чинного в даний момент, а не з законом, який діяв на час вчинення злочину. Оскільки закон, іншим чином поліпшує становище особи, мав зворотну силу і раніше, принципово новим у ч. 1 ст. 10 КК РФ є положення про те, що не має зворотної сили закон, іншим чином погіршує становище особи.
  Це положення відноситься до підстав умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (ст. 79 КК) і заміни невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання (ст. 80 КК), звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності (ст. 78 КК) , звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності обвинувального вироку (ст. 83 КК), погашення судимості (ст. 86 КК) і до інших питань, не визначальним злочинність і караність діяння. Так, якщо за КК РРФСР новий закон, що обмежує можливість умовно-дострокового звільнення або заміни покарання більш м'яким (наприклад, збільшувалася частину покарання, після відбуття якої можливе умовно-дострокове звільнення), мав зворотну силу, оскільки такий закон не стосувався питань злочинності та караності діяння, то тепер такий закон зворотної сили не має, тобто застосовується більш сприятливий для засудженого закон, що діяв на час вчинення злочину.
  У ч. 2 ст. 10 КК РФ зазначено: "Якщо новий кримінальний закон пом'якшує покарання за діяння, яке відбуває особою, то це покарання підлягає скороченню в межах, передбачених новим кримінальним законом". Це положення практично не застосовується. При приведенні винесених раніше вироків у відповідність з новим кримінальним законом суд має керуватися жорсткими, конкретними критеріями, а не визначати покарання за своїм розсудом "в межах, передбачених новим кримінальним законом". Так, у ч. 3 ст. 56 КК РРФСР передбачалося, що стосовно осіб, засуджених до покарання, що перевищує верхню межу санкції нового закону, призначене судом покарання пом'якшується до верхніх меж нового кримінального закону.
  З метою "підкоригувати" ч. 2 ст. 10 КК РФ на час при ведення у відповідність раніше винесених вироків з новим КК законодавець був змушений 4 грудня 1996 внести зміни у Федеральний закон від 13 червня 1996 р. "Про введення в дію Кримінального кодексу Російської Федерації", яким запропонував знизити покарання до верхніх меж санкції нового закону лише особам, засудженим раніше до більш суворого покарання, ніж цей верхня межа санкції.
  Разом з тим більш справедливим, відповідає вимогам індивідуалізації покарання з урахуванням ролі кожного засудженого у скоєному злочині, було б вказівка в законі про скорочення покарання всім особам, які відбувають покарання за вироками, винесеним до введення в дію нового КК, пропорційно пом'якшення новим законом верхньої межі найбільш суворого виду покарання. Кримінальні кодекси деяких колишніх союзних республік пішли саме таким шляхом. Так, згідно з ч. 2 ст. 13 КК Республіки Таджикистан, "якщо новий кримінальний кодекс пом'якшує караність діяння, за яке особа відбуває покарання, призначене покарання підлягає скороченню відповідно з верхньою межею санкції знову виданого кримінального закону" * (92).
  Деяку складність представляє вирішення питання про зворотну силу закону у випадках, коли після вчинення злочину і до моменту притягнення особи до відповідальності закон змінився два або більше рази. Питання про застосування "проміжного" закону виникає в тих випадках, коли цей закон м'якше (або зовсім усуває відповідальність) у порівнянні з законом, який діяв під час вчинення злочину, і законом, чинним під час притягнення особи до кримінальної відповідальності або винесення вироку. Наприклад, ч. 2 ст. 92 КК РРФСР (привласнення і розтрата), що діяла до 1 липня 1994 р., передбачала покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Федеральним законом від 1 липня 1994 р. з КК РРФСР була виключена глава друга і входила в цю главу ст. 92 і введена в КК ст. 147.1 (привласнення і розтрата), максимальне покарання за ч. 2 якої було - п'ять років позбавлення волі. Новий КК РФ, введений в дію з 1 січня 1997 р., передбачив відповідальність за привласнення та розтрату в ст. 160 з покаранням за ч. 2 до 6 років позбавлення волі. Виникає питання - за яким законом кваліфікувати дії винного, якщо злочин скоєно в червні 1994 р., а притягується до відповідальності особа в 1997 р.?
  З питання дії "проміжного" закону в юридичній літературі висловлені протилежні думки. Так, Н.Д.Дурманов, Я.М.Брайнін, А.І.Бойцов, А.М.Медведев * (93) висловилися за застосування "проміжного" закону, А.А.Тілле * (94) висловився проти.
  Представляється, що в разі, якщо між вчиненням злочину і винесенням вироку кримінальний закон змінювався неодноразово, застосовується найбільш сприятливий для винного закон, в тому числі "проміжний" закон * (95). В іншому випадку покарання винного залежало б не тільки від характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставин його вчинення та особи винного, як цього вимагає принцип справедливості (ст. 6 КК РФ), але і від випадкових обставин, яким є час притягнення особи до кримінальної відповідальності або час винесення вироку.
_
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3. Дія кримінального закону в часі"
 1. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
    діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі обумовлений принципами справедливості та гуманізму. Насамперед у цьому відношенні слід відзначити, що кримінальний закон підлягає опублікуванню, і в цьому зв'язку громадяни можуть і повинні знати, які кримінально-правові заборони їм встановлені і яка відповідальність за порушення цих заборон.
 2. § 1. Принцип законності
    чинному КК РФ є положення, які суперечать принципам, закріпленим у ст. 3-7 КК РФ. Найбільш прийнятний варіант - це виключення або зміна кримінально-правових норм, що містять такі положення. Однак не все так просто. Є випадки, коли зазначений варіант не можна застосувати в силу сформованої традиції, тобто коли виняток тієї чи іншої норми неможливо без зміни концепції всього
 3. Контрольні запитання до розділу 12
    дію кримінального закону в часі і в просторі. 4. Дайте визначення і назвіть ознаки кримінального злочину. 5. Назвіть обставини, що виключають кримінальну відповідальність. 6. Дайте визначення кримінального покарання. 7. Назвіть види і мета кримінального
 4. 2. Злочин - це діяння
    дії або пасивного бездіяльності акт поведінки (вчинок, діяльність). Думки, психічні процеси, переконання, їх вираження зовні, наприклад, в щоденниках, висловлюваннях, як зазначалося у розділі про принципи, наскільки негативними вони не були, злочинами не є. Звичайно, усне або письмове слово теж вчинок, і тому ряд "словесних" діянь визнаються злочинними (загроза життю, загроза з
 5. 2. Одиничний злочин
    дією (бездіяльністю), так і системою дій (актів бездіяльності), може тягти за собою одне або декілька наслідків, може відбуватися з однією або двома формами вини (щодо різних наслідків), але у всіх цих випадках воно залишається одиничним злочином і поняттям множинності неохоплюється. За своєю законодавчої конструкції всі одиничні злочини поділяються на прості і
 6. Виноски
    діях особи складу злочину. Пункт 3 ст. 235 говорив, що суд в розпорядчому засіданні розглядає обвинувальний висновок з точки зору того, чи передбачено звинувачення Кримінальним кодексом і який саме статтею. * (37) обгрунтування гіпотеза, що проектанти КК змішали адміністративну відповідальність з кримінальною, об'єднавши їх терміном "заходи соціального захисту". Дійсно,
 7. 2. Джерела кримінального права зарубіжних держав
    діє і обширне кримінальне законодавство. Навпаки, в державах романо-германської системи провідним джерелом кримінального права є закон. При цьому діють як кодифіковані, так і некодифицированного кримінальні закони. У ряді держав (Франція, Англія, США та ін.) джерелами кримінального права є підзаконні акти, видані виконавчими органами державної влади.
 8. § 1. Управління на місцях до 1864
    дії. Реформи XVIII в. Перетворення місцевого управління були зроблені Петром I. Ним, зокрема, була змінена територіальна організація держави (укази 1708 і 1714 рр..), Що зумовило перебудову управління на місцях. Країна була розділена на губернії (спочатку на вісім, пізніше на 10, ще пізніше на 11). Число губерній зростала і надалі. Катерина II, наприклад, в 1775 р.
 9. § 2. Реформи самоврядування земств (1864, 1890 рр..) Та міст (1870, 1892 рр..)
    діяли попередження відмінків худоби; охорони хлібних посівів. До названих функцій додавалися й інші, в тому числі мали загальнодержавне значення. На органи земств покладалися, наприклад, зміст арештантських установ і квартир для чинів поліції, етапна повинність, піклування про в'язницях. Аналогічні питання як в частині місцевих справ, так і державних завдань вирішували органи
 10. § 1. Муніципальні вибори, виборче право і виборча система
    чинне виборче законодавство, вимагають окремого нормативного регулювання. 3. Вибори, з урахуванням викладеного вище, є сфера сполуки інститутів прямої і представницької демократії. Проте їх основу все-таки складають інститути прямої демократії і головний з них - безпосереднє колективне голосування виборців. Стосовно до тих же непрямим виборів органів місцевого
© 2014-2022  yport.inf.ua