Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Договір про спільну діяльність по створенню або реорганізації юридичної особи

Особливим видом договору простого товариства є договір про спільну діяльність, що укладається засновниками майбутнього акціонерного товариства, виробничого або споживчого кооперативу, громадської організації та ряду інших юридичних осіб, які можуть створюватися у такому порядку. Договір про спільну діяльність по створенню юридичної особи виділяється особливо, оскільки, строго кажучи, його не можна назвати ні договором простого торгового товариства, ні договором простого цивільного товариства.
По-перше, такий договір в рівній мірі може служити комерційним і благодійним цілям, бути пов'язаним або не пов'язаним з підприємницькою діяльністю його учасників. По-друге, залежно від форми створюваної юридичної особи його учасниками у різному співвідношенні можуть виступати комерційні та некомерційні організації, індивідуальні підприємці і звичайні громадяни.
Розглянутий договір покликаний регламентувати порядок діяльності засновників щодо створення нової юридичної особи. У цьому договорі засновники визначають правову форму майбутньої організації, предмет і цілі її діяльності, свої права та обов'язки з формування її майна, розподіляють витрати, пов'язані з розробкою установчих документів, проведенням установчих зборів, реєстрацією юридичної особи, та ін
Даний договір може використовуватися для реорганізації юридичної особи у вигляді злиття або приєднання (договір простого товариства про злиття або приєднання) (1). Загальною метою учасників договору про злиття юридичних осіб є утворення нової юридичної особи - правонаступника зливаються організацій та передача їх активів і пасивів новоствореному юридичній особі. Загальною метою учасників договору про приєднання є припинення приєднується особи та передача всіх майнових і немайнових прав та обов'язків приймає їх юридичній особі.
---
(1) Див: п. 3 ст. 16 та п. 2 ст. 17 Закону про АТ; п. 3 ст. 52 та п. 3 ст. 53 Федерального закону від 8 лютого 1998 р. N 14-ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю" / / Відомості Верховної. 1998. N 7. Ст. 785; N 28. Ст. 3261; 1999. N 1. Ст. 2; 2002. N 12. Ст. 1093; 2005. N 1 (ч. 1). Ст. 18 (далі - Закон про ТОВ).
Форма договору про спільну діяльність по створенню (реорганізації) юридичної особи підпорядковується загальним правилам про форму угод. Вимога обов'язкової письмової форми встановлено законом для договору про створення акціонерного товариства (абз. 2 п. 1 ст. 98 ЦК, п. 5 ст. 9 Закону про АТ) і для договору про злиття товариств з обмеженою відповідальністю (п. 3 ст. 52 Закону про ТОВ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Договір про спільну діяльність по створенню або реорганізації юридичної особи "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  --- --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 2. § 4. Акціонерні товариства
  Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 3. § 10. Просте товариство
  Договір простого товариства є різновидом загальної групи договорів про спільну діяльність. Гол. 55 ГК вперше докладно регламентує цей вид договорів. За договором простого товариства двоє чи кілька осіб (товаришів) зобов'язуються з'єднати свої внески і спільно діяти без утворення юридичної особи для отримання прибутку або досягнення іншої не суперечить закону мети.
 4. § 2. Прояви монополістичної діяльності та відповідальність за порушення антимонопольного законодавства
  Склади монополістичної діяльності. Монополістична діяльність - це суперечать антимонопольному законодавству дії (бездіяльність) господарюючих суб'єктів або федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування, спрямовані на недопущення, обмеження або усунення конкуренції. Закон про конкуренцію визначає
 5. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  Поняття і структура банківської системи. З точки зору виконуваних економічних функцій банківська система є частиною фінансової системи. Через банки проходять практично всі грошові ресурси за винятком тих сум, які залишаються на руках у населення або в порушення правил про порядок розрахунків обертаються в роздрібному товарообігу без відображення в бухгалтерському обліку та без проводки по касі.
 6. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  Поняття і види сільськогосподарських організацій. Правовий статус юридичних осіб, що діють в сільськогосподарській сфері, традиційно опосередковується не тільки общегражданским законодавством, а й спеціальними нормативними актами. Їх зміст дозволяє, по-перше, назвати дві основні групи сільськогосподарських організацій і, по-друге, сформулювати поняття сільськогосподарської
 7. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  Правове становище селянського (фермерського) господарства визначається нормами Цивільного кодексу РФ і спеціальним законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 20 листопада 1990 р. (в ред. від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної
 8. § 4. Особливості правового становища підприємств з іноземними інвестиціями
  Загальні положення. Основним нормативним актом, що регламентує правове становище підприємств з іноземними інвестиціями, є Закон про іноземні інвестиції в РРФСР від 4 липня 1991 р. Відповідно до цього закону на території Російської Федерації можуть створюватися і діяти: «підприємства з пайовою участю іноземних інвестицій, а також їх дочірні підприємства та філії;
 9. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  Форми (джерела) права. Одним із специфічних ознак норм права в системі соціально-нормативного регулювання суспільних відносин є їх формальна визначеність, тобто зовнішня вираженість (закріпленість) в тих чи інших формах (джерелах) права. До числа таких у загальній теорії права прийнято відносити: а) нормативний правовий акт; б) нормативний договір; в) правовий звичай; г)
 10. § 3. Виникнення і припинення юридичної особи
  Виникнення. Юридичні особи виникають спочатку (засновуються) або в результаті реорганізації інших юридичних осіб як їх правонаступники. Виділяють кілька способів виникнення юридичних осіб. Найбільш поширеним в умовах ринкової економіки і відповідним ідеї автономії волі є явочно-нормативний спосіб, при якому для державної реєстрації юридичної особи
© 2014-2022  yport.inf.ua