Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
І.Б. Новицький. Римське право, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 2. Договір позички (commodatum)

1. Договором позики називається такий договір, за яким одна сторона (позикодавець) передає другій стороні (ссудополучателя) індивідуально-визначену річ у тимчасове безоплатне користування з зобов'язанням інша сторона повернути після закінчення користування ту ж саму річ у повній цілості.
Подібно позиці, договір позики також був реальним контрактом, тобто зобов'язання з цього договору виникало лише тоді, коли відбулася передача речі ссудополучателю (користувачеві).
2. У той час як предметом договору позики є гроші або інші речі, визначені родовими ознаками (мірою, числом, вагою), предметом договору позички може служити тільки індивідуальна річ, бо тільки таку річ можна повернути після закінчення користування без заміни інший; якщо, наприклад, предметом договору є оберемок дров на топку печі, то, як тільки дрова згорять, повернення самих дров, які були отримані, стане неможливим і мова може йти тільки про повернення такої ж кількості того ж роду речей (тобто це буде договір позики) .
Договір позики має на меті надання речі в безоплатне користування, тобто з договору позички отримує господарську вигоду (utilitas) тільки ссудополучатель.
Це обставина враховувалася в римському праві при вирішенні питання про межі відповідальності ссудополучателя за збереження речі: оскільки договір укладався в його інтересах, на нього покладалася сувора відповідальність а саме: ссудополучатель відповідав за omnis culpa (за всяку провину), тобто не тільки за навмисне заподіяння шкоди ссудодателю (dolus) і не тільки за грубу недбалість (culpa lata), але навіть і за незначну недбалість (culpa levis). Ссудополучатель був зобов'язаний зберігати дану йому в користування річ користуватися нею належним чином, тобто відповідно до господарським призначенням речі і вказівками договору, і виявляти при цьому дбайливість (diligentia) доброго господаря, тобто не допускати неуважності, непередбачливість, безтурботності, які не властиві доброму господарю. Тільки тоді, коли ссудополучатель проявив повну уважність, передбачливість, турботу, так що шкода для ссудодателя виник внаслідок простий випадковості (casus), ссудополучатель не ніс відповідальності перед позикодавцем; випадково виник шкоду для речі ставився на рахунок її власника.
4. Договір позички полягав в інтересах тільки однієї сторони - ссудополучателя. Однак цей договір не був таким суворо одностороннім договором, як договір позики. З цього приводу до нас дійшли від юриста Павла наступні міркування.
Сссудодатель укладає договір позички не в силу господарської необхідності, а з доброї волі, здійснюючи лише моральний обов'язок і люб'язність щодо іншої сторони. Тому він сам, надаючи таку люб'язність, визначає її форму і межі. Але як тільки ссудодатель надав іншому свою річ у безоплатне користування, він себе пов'язав: йому не належить право за своїм уподобанням припинити потім договірне ставлення, витребувати раніше встановленого терміну надану в користування річ і т.д. Договір позички, за словами того ж класичного юриста, є угода обопільна, і з неї виникають і позови для обох сторін.
Звичайно, зобов'язання ссудополучателя основне: по-перше, воно виникає завжди і безумовно, бо, якщо отримана у тимчасове користування чужа річ, з'являється неодмінно зобов'язання її повернути, по-друге, це зобов'язання основне і по господарському його значенням: повернення речі є одним з істотних ознак даного роду відносини.
Зобов'язання на стороні ссудодателя може виникнути, а може і не виникнути: якщо ссудодатель надає річ у справному стані і за час користування ссудополучателю не довелося нести необхідних витрат на утримання і підтримання речі, то на ссудодателе не лежить ніяких обов'язків; в його особі виникає тільки право вимагати повернення після закінчення договору даної в позику речі в справному стані. Але якщо ссудодатель необачно передав у користування річ у такому стані, що вона заподіяла ссудополучателю збитки, він зобов'язаний відшкодувати їх (D. 13. 6. 17. 3; зрозуміло, за умови провини ссудополучателя він не несе відповідальності, якщо сам не знав про пороки даної в позику веші).
Так, якщо ссудодатель дав у користування хвору тварину яке заразило наявний у ссудополучателя власну худобу; ссудодатель позичив худі або взагалі негідні судини, а ссудополучатель, який не міг помітити несправності судин, пролив або зіпсував вино або масло (D. 13. 6. lg 3 - Гай) - у всіх таких випадках для ссудополучателя відкривається можливість шукати відшкодування збитків з ссудодателя. Рівним чином, якщо надана в користування річ зажадала від ссудополучателя витрат з утримання або підтримання її, ссудодатель у відомих випадках зобов'язаний їх відшкодувати.
Саме серед витрат, які ссудополучателю доводиться нести за взяту в користування річ, є такі, які супроводжують процес користування і не можуть бути перекладені на ссудодателя; наприклад, взявши в позику раба або тварину, ссудополучатель повинен, звичайно, і годувати цей предмет позики, а тому не має права пред'явити до ссудодателю рахунок про відшкодування такого роду витрат. Інакше дивилися, якщо раб або тварина захворіли і їх довелося лікувати: понесені у зв'язку з хворобою раба або тварини витрати могли скласти предмет actio commodati contraria (позов ссудополучателя).
Однак римські юристи звертали увагу на те, що обов'язки, що лежать на ссудодателе і на ссудополучатель, не еквівалентні ні за умовами виникнення, ні з економічного питомій вазі, ні по суттєвості значення. Дві зустрічні обов'язки, що випливають з договору позики, не перебували між собою в такому співвідношенні, як при договорі купівлі-продажу, найму майна та ін
У цих останніх прикладах з укладення договору витікали як неодмінного наслідки обов'язки як тон, так і іншої сторони (наприклад, обов'язок продавця передати в володіння покупця продану річ, обов'язок покупця сплатити за річ домовлену ціну). Обидві ці обов'язки мають однаково важливе, однаково істотне значення, і не може бути законного договору купівлі-продажу, з якого виникла б обов'язок продавця і не виникла б обов'язок покупця (або навпаки).
Рівним чином обидва надання, які зобов'язуються зробити продавець і покупець, і з економічного своїм призначенням розглядаються як в принципі еквівалентні: вартості речі відповідає певна ціна.
При договорі позики ніякого еквівалента наданню речі у користування немає, так як користування за цим договором надається безоплатно. Обов'язок на стороні ссудодателя може виникнути тільки випадково, якщо в самому наданні речі у користування полягатиме вина ссудодателя, що мала наслідком збитки для ссудополучателя (наведений вище приклад з наданням судин, що дають текти). Для того щоб стягнути зі ссудодателя понесені збитки, ссудополучателю давався позов. Але цей можливий (евентуальний), що не безумовно виникає позов римські юристи охарактеризували і в самій його назві: у той час як позови продавця і покупця, наймодавця і наймача мали кожен своє найменування, відбивало їх самостійне значення (actio empti - actio venditi, actio locati - actio conduct!), позови з договору позики і для тієї і для іншої сторони носили одне і те ж назву - actio commodati. При цьому позов ссудодателя називали actio commodati directa, прямий, основний позов з позики, а позов ссудополучателя - actio commodati contraria, протилежний, зворотний, зустрічний позов (який може виникнути, а може і не виникнути).
5. Ссудодатель несе відповідальність лише за dolus і culpa lata, але не за culpa levis: вступаючи в договір без вигоди особисто для себе, ссудодатель за принципами римського права не може вважатися зобов'язаним приймати особливо ретельні заходи для огорожі інтересів ссудополучателя; якщо річ і не першокласних якостей, ссудополучатель не має права на цій підставі заявляти претензію ссудодателю; тут застосовуються ті ж принципи, які щодо договору дарування знайшли вираження в правилі народної мудрості: «дарованому коню в зуби не дивляться». Але якщо ссудодатель допускає culpa lata (яка в договірних відносинах прирівнюється до dolus), він повинен відповідати перед ссудополучателем.
6. За господарської мети договір позики є спорідненим договором позики; проте між ними є і суттєві відмінності, як це видно з такої таблиці:


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 2. Договір позички (commodatum)"
 1. 1. Поняття договору безоплатного користування (позички)
  договір був регламентований дореволюційним цивільним законодавством. У ДК РРФСР 1922 р. норми про договір позики були відсутні, однак договори з надання майна в безоплатне користування широко використовувалися у побуті. У ДК РРФСР 1964 р. договором безоплатного користування були присвячені ст. ст. 342 - 349. --- КонсультантПлюс: примітка. Підручник
 2. 1. Поняття договору безоплатного користування
  договору. Мається на увазі, що ним охоплюються відносини, що виникають при безоплатній передачі стороною належної їй речі контрагенту в тимчасове користування з наступним поверненням. Таким чином, на відміну від іншого безоплатного договору, також пов'язаного з передачею речі, - дарування, розглянутий договір опосередковує рух його предмета між контрагентами в обох напрямках. К
 3. § 1. Загальна характеристика договору позики
  договору позички. За договором безоплатного користування майном (договору позички) одна сторона (позикодавець) зобов'язується передати або передає річ у безоплатне тимчасове користування другій стороні (ссудополучателя), а остання зобов'язується повернути ту ж річ у тому стані, в якому вона її отримала, з урахуванням нормального зносу або у стані, обумовленому договором (ст. 689 ЦК). Як видно
 4. 2. Договір позики в зарубіжному законодавстві
  договори позики (mutuum) і позики (commodatum) традиційно розглядалися в якості самостійних договорів, при перших кодификациях цивільного права в Західній Європі вони були об'єднані в єдиний договір. У зв'язку з цим, наприклад, Е.А. Васильєв зазначає: "У період розвитку і становлення капіталістичних відносин в праві розвиток регулювання двох зазначених видів договорів спочатку
 5. § 3. ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. ОКРЕМІ ВИДИ
  договорів. З найбільш найдавніших часів до пізніших епох дійшли відзвуки лише одного відомого римлянам договору - nexum. За допомогою цього договору, совершавшегося в строго ритуальної формі з залученням міді і вагаря, встановлювалося боргове зобов'язання. Якщо після закінчення 30 днів борг не був погашений, кредитор міг застосувати legis actio per manus injectionem з усіма витікаючими з цього
 6. § 3. Права та обов'язки муніципальних службовців
  договором РФ; подання свідомо неправдивих відомостей при вступі на муніципальну службу та ін Муніципальному службовцю забороняється: брати участь на платній основі в діяльності органу управління комерційної організації, крім випадків, встановлених федеральним законом; заміщати посаду муніципальної служби при обранні або призначенні на державну посаду, виборну посаду на
 7. § 2. Розрахунки та кредитування
  договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних договорів, які опосередковують ці фінансові
 8. § 2. Вимоги, що пред'являються до професійних учасників страхового ринку
  договори страхування і мають дозволи (ліцензії) на здійснення страхування відповідного виду. До страховиків відносяться: 1) страхові організації (п. 1 ст. 927 і ст. 938), 2) товариства взаємного страхування, що здійснюють страхування інтересів осіб, які не є членами товариства (п. 5 ст. 968). Проте п. 2 ст. 969 ГК, що відноситься до обов'язкового державного страхування життя,
 9. § 1. Введення в цивільне (приватне) право
  договору та інших зобов'язань "* (1). Римське право, спочатку архаїчно-замкнутий зважаючи на його адаптованості до примітивних форм господарювання та вузьконаціональними, в міру перетворення Риму в світову державу набуло універсальний характер, а розвиток економічного життя прищепило йому специфічний дух індивідуалізму, принципи індивідуальної свободи і самовизначення. Римські юристи визначали
 10. § 2. Предмет цивільного права
  договірні й інші зобов'язання, а також інші майнові та особисті немайнові відносини, засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності учасників ". Звідси, а також з обігу до інших положень Цивільного кодексу видно , що предмет цивільного права (цивільно-правового регулювання * (9)) утворюють різні відносини. Це і відносини, пов'язані із створенням
© 2014-2022  yport.inf.ua