Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Н. А. Саттарова. Бюджетне право. Підручник, 2009 - перейти до змісту підручника

4.2. Доходи федерального бюджету

Власні доходи федерального бюджету відповідно до ст. 47 БК РФ формуються за рахунок:
а) податкових доходів, що зараховуються у федеральний бюджет відповідно до бюджетного законодавства Російської Федерації і законодавством про податки і збори;
б) неподаткових доходів, що зараховуються у федеральний бюджет відповідно до законодавства Російської Федерації;
в) доходів, отриманих федеральним бюджетом у вигляді безоплатних надходжень, за винятком субвенцій.
Крім того, до доходів федерального бюджету відноситься частина прибутку Центрального банку, що залишається після сплати податків і зборів, а також доходи від зовнішньоекономічної діяльності (ст. 50, 51 БК РФ).
До податкових доходів федерального бюджету відносяться доходи від передбачених законодавством Російської Федерації про податки і збори федеральних податків і зборів, у тому числі від податків, передбачених спеціальними податковими режимами, а також пені і штрафів по них.
Відповідно до ст. 50 БК РФ у федеральний бюджет повністю зараховуються такі податкові доходи від федеральних податків і зборів, а також податків, передбачених спеціальними податковими режимами.
Види податкових доходів, повністю зараховуються у федеральний бюджет
--- --- T --- ---
| | Норматив зарахування до федерального |
| Вид податкового доходу | бюджет |
+ --- --- + --- --- +
| 1) податок на прибуток організацій | за ставкою, встановленою в п. 1 ст. |
| | 284 НК РФ, для зарахування зазначеного |
| | податку у федеральний бюджет |
+ --- --- --- + --- +
| 2) єдиний соціальний податок | за ставкою, встановленою НК РФ в |
| | частині, що зараховується до федерального |
| | бюджет |
+ --- --- + --- --- +
| 3) податок на додану вартість; | |
| 4) акцизи на спирт етиловий з усіх видів сировини, за | |
| винятком харчового; | |
| 5) акцизи на тютюнову продукцію; | |
| 6) акцизи на автомобілі легкові та мотоцикли; | |
| 7) акцизи з підакцизних товарів і продукції, ввезених на | |
| територію РФ; | |
| 8) податок на видобуток корисних копалин у вигляді | |
| вуглеводневої сировини (газ горючий природний); | |
| 9) податок на видобуток корисних копалин на континентальному | |
| шельфі РФ, у виключній економічній зоні РФ, за | |
| межами території РФ | |
| 10) регулярні платежі за видобуток корисних копалин | 100% |
| (роялті) при виконанні угод про розподіл продукції в | |
| вигляді вуглеводневої сировини (газ горючий природний); | |
| 11) регулярні платежі за видобуток корисних копалин | |
| (роялті) на континентальному шельфі, у виключній | |
| економічній зоні РФ, за межами території РФ при | |
| виконанні угод про розподіл продукції; | |
| 12) збір за користування об'єктами водних біологічних | |
| ресурсів (по внутрішніх водних об'єктах); | |
| 13) водний податок; | |
| 14) державне мито (за винятком | |
| державного мита, що підлягає зарахуванню до бюджетів | |
| суб'єктів РФ і місцеві бюджети і зазначеної в ст. 56 , 61.1 | |
| і 61.2 БК РФ). | |
L --- --- + --- ---
Податкові доходи, частково зараховуються у федеральний бюджет
--- --- --- T ---
| | Норматив зарахування до |
| Вид податкового доходу | федеральний бюджет |
+ --- --- + --- --- +
| 1) податок на прибуток організацій при виконанні угод про розподіл | 20% |
| продукції, укладених до набрання чинності Федерального закону від | |
| 30 грудня 1995 N 225-ФЗ "Про угоди про розподіл продукції" * (86) | |
| і не передбачають спеціальних податкових ставок для зарахування | |
| зазначеного податку у федеральний бюджет і бюджети суб'єктів | |
| Російської Федерації | |
+ --- --- + --- --- +
| 2) акцизи на спирт етиловий з харчової сировини | 50% |
+ --- --- --- + --- +
| 3) акцизи на спиртовмісну продукцію | 50% |
+ --- --- + --- --- +
| 4) акцизи на автомобільний бензин, прямогонний бензин, дизельне | 40% |
| паливо, моторні масла для дизельних і карбюраторних (інжекторних) | |
| двигунів | |
+ --- --- --- + --- +
| 5) податок на видобуток корисних копалин у вигляді вуглеводневої сировини | 95% |
| (за винятком газу пального природного) | |
+ --- --- --- + --- +
| 6) податок на видобуток корисних копалин (за винятком корисних | 40% |
| копалин у вигляді вуглеводневої сировини, природних алмазів і | |
| загальнопоширених корисних копалин) | |
+ --- --- + --- --- +
| 7) збір за користування об'єктами водних біологічних ресурсів | 70% |
| (виключаючи внутрішні водні об'єкти) | |
+ --- --- + --- --- +
| 8) регулярні платежі за видобуток корисних копалин (роялті) при | 95% |
| виконанні угод про розподіл продукції у вигляді вуглеводневої | |
| сировини (за винятком газу пального природного) | |
+ --- --- + - --- +
| 9) суми грошових стягнень (штрафів) за порушення законодавства | |
| про податки і збори, передбачені в ст. 116-118, п. 1 і 2 ст. 120, | 50% |
| ст. 125, 126, 128, 129, 129.1, 132-135, 135.1 НК РФ | |
L --- --- + - ---
Податкові доходи федерального бюджету закріплені на постійній основі повністю або частково відповідно до бюджетного законодавством і законодавством про податки і збори і є власними доходами бюджету. Види податкових доходів, що зараховуються у федеральний бюджет, а також нормативи відрахувань, відповідно до яких податкові доходи надходять до федерального бюджету, встановлені в ст. 50 БК РФ. Закріплення у Бюджетному кодексі РФ види податкових доходів і нормативів їх відрахувань дозволяє підвищити рівень прогнозування податкових доходів бюджету. У Федеральному законі від 24 листопада 2008 р. N 204-ФЗ "Про федеральний бюджет на 2009 рік і на плановий період 2010 та 2011 років" * (87) містяться нормативи розподілу між федеральним бюджетом і бюджетами суб'єктів тих доходів, що не встановлені Бюджетним кодексом РФ. Наприклад, у додатку 1 до цього Закону встановлено нормативи розподілу доходів в частині погашення заборгованості минулих років за окремими видами податків, погашення заборгованості та перерахунків за скасованими податках, зборах та інших обов'язкових платежах.
Неподаткові доходи зараховуються у федеральний бюджет відповідно до законодавства Російської Федерації. Види неподаткових доходів визначені у ст. 41, 42, 46 БК РФ. До неподаткових доходів федерального бюджету належать:
а) доходи від використання майна, що перебуває у державній власності, після сплати податків і зборів, передбачених законодавством про податки і збори, за винятком майна автономних установ, державних і муніципальних унітарних підприємств, у тому числі казенних;
б) доходи від продажу майна (крім акцій та інших форм участі в капіталі, державних запасів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння), що перебуває у державній власності, після сплати податків і зборів, передбачених законодавством про податки і збори, за винятком майна автономних установ, державних унітарних підприємств, у тому числі казенних;
в) доходи від платних послуг, що надаються бюджетними установами, що перебувають у віданні органів державної влади Російської Федерації, після сплати податків і зборів, передбачених законодавством про податки і збори;
г) кошти, отримані в результаті застосування заходів цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності, в тому числі штрафи, конфіскації , компенсації, а також кошти, отримані на відшкодування шкоди, заподіяної Російської Федерації, і інші суми примусового вилучення за нормативами, зазначеними у ст. 41 БК РФ;
д) кошти самооподаткування громадян;
е) інші неподаткові доходи.
Неподаткові доходи федерального бюджету, які повністю є джерелом формування федерального бюджету, наступні:
Неподаткові доходи, повністю зараховуються у федеральний бюджет
--- --- T ---
| | Нормативи зарахування |
| Види неподаткових доходів | у федеральний бюджет |
+ --- --- --- + --- +
| 1) доходи від використання майна, що перебуває у державній | |
| власності РФ (за винятком майна федеральних автономних | |
| установ та федеральних державних унітарних підприємств, у тому | |
| числі казенних, а також випадків, передбачених абзацами тринадцятим, | |
| чотирнадцятим частини першої та абзацами п'ятим, шостим частини другої ст. 57 БК | |
| РФ) | |
+ --- --- + |
| 2) доходи від платних послуг, що надаються федеральними бюджетними | |
| установами, що перебувають у віданні органів державної влади РФ | |
+ --- --- + |
| 3) доходи від продажу майна (крім акцій та інших форм участі в | |
| капіталі, державних запасів дорогоцінних металів і дорогоцінного | |
| каменів), що перебуває у державній власності РФ, за винятком | |
| майна федеральних автономних установ, федеральних державних | |
| унітарних підприємств, у тому числі казенних, а також випадків, | 100% |
| передбачених частинами восьмою - десятою ст. 62 БК РФ | |
+ --- --- + |
| 4) збори за видачу ліцензій на провадження видів діяльності, пов'язаних | |
| з виробництвом та обігом спирту етилового, алкогольної і | |
| спиртовмісної продукції (за винятком зборів за видачу ліцензій, | |
| підлягають зарахуванню до бюджетів суб'єктів РФ і місцеві бюджети і зазначених | |
| в ст. 57 і 62 БК РФ) | |
+ --- --- + |
| 5) інші ліцензійні збори | |
+ --- --- + |
| 6) митні збори і митні збори | |
+ --- --- + |
| 7) плата за використання лісів у частині мінімального розміру орендної | |
| плати та мінімального розміру плати за договором купівлі-продажу лісових | |
| насаджень | |
+ --- --- + |
| 8) плата за користування водними об'єктами, що знаходяться у федеральній | |
| власності | |
+ --- --- --- + |
| 9) плата за користування водними біологічними ресурсами по | |
| міжурядовими угодами | |
+ --- --- + |
  | 10) консульські збори | |
  + --- --- + |
  | 11) патентні мита | |
  + --- --- + |
  | 12) плата за надання інформації про зареєстровані права на | |
  | Нерухоме майно та угод з ним, видачу копій договорів та інших | |
  | Документів, що виражають зміст односторонніх угод, скоєних в | |
  | Простій письмовій формі | |
  L --- --- + ---
  Частково неподаткові доходи федерального бюджету формуються за рахунок:
  а) частини прибутку унітарних підприємств, створених Російською Федерацією, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів, - у розмірах, що встановлюються Урядом Російської Федерації;
  б) плати за негативний вплив на навколишнє середовище - за нормативом 20%.
  Повністю до неподаткових доходів федерального бюджету відносяться також такі суми грошових стягнень (штрафів) за порушення законодавства Російської Федерації.
  Суми грошових стягнень (штрафів) за порушення законодавства РФ
  --- --- T ---
  | 1) за порушення законодавства РФ про засади конституційного ладу, про | 100% |
  | Державних символах РФ, державні нагороди, громадянство РФ, про | |
  | Державної влади, про державну службу, про вибори і референдуми РФ, про | |
  | Уповноваженому з прав людини в РФ, про зовнішню політику і міжнародних відносинах, | |
  | Про воєнний і надзвичайний стан, про оборону і безпеки держави, про військової | |
  | Обов'язок і військову службу, про Державну кордоні РФ, про державне оборонне | |
  | Замовленні, про державний матеріальний резерв, про експортний контроль, про | |
  | Використанні атомної енергії, про протидію легалізації (відмиванню) доходів, | |
  | Одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, про обіг наркотичних і | |
  | Психотропних засобів, про внутрішніх морських водах, територіальному морі, континентальному | |
  | Шельфі, про виняткову економічну зону РФ, про технічне регулювання, про | |
  | Забезпечення єдності вимірювань, про державний контроль за здійсненням | |
  | Міжнародних автомобільних перевезень, про державне регулювання цін (тарифів), про | |
  | Банки і банківську діяльність, про ринок цінних паперів, про товарні біржі і біржової | |
  | Торгівлі, про природні монополії, про захист конкуренції, антимонопольного | |
  | Законодавства РФ, трудового, валютного, митного, бюджетного (в частині | |
  | Федерального бюджету), кримінального (у частині злочинів проти основ конституційного | |
  | Ладу і безпеки держави, державної влади РФ, інтересів державної | |
  | Служби РФ, правосуддя, порядку управління, військової служби, миру і безпеки | |
  | Людства), кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого законодавства РФ, | |
  | А також законодавства РФ про судоустрій, про виконавче провадження та судові | |
  | Штрафи | |
  | 2) за порушення лісового законодавства, встановлене на лісових ділянках, що перебувають | |
  | У федеральній власності | |
  | 3) за порушення водного законодавства, встановлене на водних об'єктах, що знаходяться | |
  | У федеральній власності | |
  | 6) за порушення законодавства РФ про розміщення замовлень на поставки товарів, | |
  | Виконання робіт, надання послуг для потреб Російської Федерації | |
  L --- --- + ---
  Суми грошових стягнень (штрафів) за адміністративні правопорушення у сфері податків і зборів, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, підлягають зарахуванню до федерального бюджету за нормативом 50%.
  Окремо в доходах федерального бюджету виділяються нафтогазові доходи федерального бюджету, які не відносяться до власних доходів, мають цільовий характер і використовуються для фінансового забезпечення нафтогазового трансферту, а також для формування Резервного фонду і Фонду національного добробуту. До нафтогазовим доходів федерального бюджету відповідно до ст. 96.6 БК РФ відносяться доходи федерального бюджету від сплати:
  а) податку на видобуток корисних копалин у вигляді вуглеводневої сировини (нафта, газ горючий природний з усіх видів родовищ вуглеводневої сировини, газовий конденсат з усіх видів родовищ вуглеводневої сировини);
  б) вивізних митних зборів на сиру нафту;
  в) вивізних митних зборів на природний газ;
  г) вивізних митних зборів на товари, вироблені з нафти.
  Таким чином, до складу нафтогазових доходів включені як податкові доходи від податку на видобуток корисних копалин у вигляді вуглеводневої сировини (нафта, горючий природний газ з усіх видів родовищ вуглеводневої сировини, газовий конденсат з усіх видів родовищ вуглеводневої сировини), так і неподаткові доходи (вивізні митні мита на сиру нафту, на природний газ, на товари, вироблені з нафти).
  Повноважень Російської Федерації на формування доходів бюджетів присвячені деякі статті Бюджетного кодексу РФ. Так, відповідно до ст. 7 БК РФ до бюджетних повноважень Російської Федерації належить визначення засад формування доходів бюджетної системи РФ. Повноваження Російської Федерації як суб'єкта бюджетного права на формування доходів бюджетів конкретизовані в ст. 53 БК РФ. Формування доходів бюджетів здійснюється на підставі трьох галузей законодавства РФ - бюджетного законодавства РФ, законодавства про податки і збори і про інших обов'язкових платежах (ст. 39 БК РФ).
  Федеральні закони, що регулюють бюджетні правовідносини, що призводять до зміни доходів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації та вступають в силу в черговому фінансовому році і в плановому періоді, повинні бути прийняті не пізніше одного місяця до дня внесення до Державної Думи проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "4.2. Доходи федерального бюджету"
 1. 26. Виконання бюджету
    доходів і фінансування передбачених видатків. Виконання федерального бюджету, бюджету державного позабюджетного фонду, бюджету суб'єкта РФ, бюджету територіального державного позабюджетного фонду, місцевого бюджету забезпечується відповідно Урядом РФ, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта РФ, місцевою адміністрацією. Організація виконання
 2. 2.3. Закріплені і регулюючі податки
    дохідний джерело конкретного бюджету (бюджетів). Наприклад, мита, збори та інші митні платежі є доходом федерального бюджету Російської Федерації (ст. 50 Бюджетного кодексу Російської Федерації). Регулюючі доходи бюджетів - федеральні і регіональні податки та інші платежі, за якими встановлюються нормативи відрахувань (у відсотках) до бюджетів суб'єктів Федерації або
 3. 5. Бюджетна система та її принципи
    доходів і видатків між бюджетами різних рівнів - закріплення доходів і витрат за бюджетами бюджетної системи РФ, а також визначення повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо формування доходів, встановлення та виконанню видаткових зобов'язань (ст. 30 БК РФ), 3) принцип самостійності бюджетів - право і обов'язок органів державної влади та
 4. 13. Доходи бюджету
    доходах бюджетів можуть бути частково централізовані доходи, що зараховуються до бюджетів інших рівнів бюджетної системи РФ для цільового фінансування централізованих заходів, а також безоплатного перерахування. Згідно ст. 41 БК РФ доходи бюджету поділяються на три види: 1) податкові доходи; 2) неподаткові доходи; 3) безоплатні та безповоротні перерахування. До податкових доходів бюджету
 5. 37. Поняття і характеристика податкових доходів бюджетів.
    доходи не мають принципової відмінності від податків і неподаткових платежів за своїм економічним змістом, тому фактично виступають дві самостійні групи доходів бюджету - податки та неподаткові платежі. Головною з них, звичайно, є податки. Податки - обов'язкові платежі, що стягуються центральними та місцевими органами державної влади з фізичних та юридичних осіб, що надходять в
 6. 38. Нафтогазові доходи федерального бюджету: джерела формування і напрями використання.
    доходам. За рахунок таких доходів формуються резервний фонд і фонд національного добробуту. Резервний фонд і фонд національного добробуту увібрали в себе кошти стабілізаційного фонду, що припинив своє існування з 1 січня 2008 року. Резервний фонд призначений для забезпечення видатків на середньострокову перспективу у випадку значного зниження цін на експортовану нафту. Фонд
 7. 15. Дефіцит і профіцит бюджету
    доходами. Профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його видатками. Якщо бюджет на черговий фінансовий рік передбачає перевищення витрат над його доходами, нормативний правовий акт про бюджет обов'язково повинен містити норми, що встановлюють джерела фінансування дефіциту бюджету. При прийнятті бюджету на черговий фінансовий рік без дефіциту відповідним правовим актом про
 8. 39. Правовий режим Резервного фонду.
    доходів для фінансового забезпечення зазначеного трансферту. 2. Федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період встановлюється нормативна величина Резервного фонду в абсолютному розмірі, визначеному виходячи з 10 відсотків прогнозованого на відповідний фінансовий рік обсягу валового внутрішнього продукту, зазначеного у федеральному законі про федеральний
 9. 20. Бюджетна класифікація
    доходів і видатків бюджетів всіх рівнів бюджетної системи РФ за однорідними ознаками, а також джерел фінансування дефіцитів цих бюджетів, що визначається природою державного бюджету, використовувана для складання і виконання бюджетів та забезпечує порівнянність показників бюджетів усіх рівнів з бюджетною системою РФ. Бюджетна класифікація передбачає присвоєння об'єктам
 10. 35. Доходи місцевих бюджетів
    доходів місцевих бюджетів встановлено ст. ст. 61, 61.1, 61.2, 62 БК РФ. При цьому податкові доходи місцевих бюджетів розрізняються залежно від форми муніципальних утворень. Так, до бюджетів поселень в повному обсязі зараховуються доходи від земельного податку і податку на майно фізичних осіб, а також частина податків на доходи фізичних осіб та єдиного сільськогосподарського податку. До бюджетів
 11. 29. Бюджетне пристрій Російської Федерації: поняття і склад. Загальна характеристика елементів бюджетного пристрої
    доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи РФ 3) самостійності бюджетів; 4) рівності бюджетних прав суб'єктів РФ, муніципальних утворень; 5) повноти відображення доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів; 6) збалансовані-ванности бюджету; 7) результативності та ефективності використання бюджетних коштів; 8) загального
 12. 31. Принципи бюджетної системи.
    доходів і видатків між бюджетами різних рівнів - закріплення доходів і витрат за бюджетами бюджетної системи РФ, а також визначення повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо формування доходів, встановлення та виконанню видаткових зобов'язань (ст. 30 БК РФ), 3) принцип самостійності бюджетів - право і обов'язок органів державної влади та
 13. Контрольні питання і завдання
    доходів бюджетів. 2. Які повноваження федеральних органів влади з формування нию доходів? 3. Що включається до складу доходів суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень? 4. На основі чого виникають витратні зобов'язання? 5. У яких видах здійснюються видатки бюджетів? 6. Перерахуйте основні форми міжбюджетних трансфертів. 7. Які цілі створення та
 14. 40. Правовий режим Фонду національного добробуту.
    доходи бюджету стали позначатися як нафтогазові і не нафтогазові. Особлива увага приділяється нафтогазовим доходам. За рахунок таких доходів формуються резервний фонд і фонд національного добробуту. Резервний фонд і фонд національного добробуту увібрали в себе кошти стабілізаційного фонду, що припинив своє існування з 1 січня 2008 року. Резервний фонд призначений для
© 2014-2022  yport.inf.ua