Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Савченко. Морське право, 2008 - перейти до змісту підручника

8.2. Характеристика міжнародних морських організацій

Міжнародні морські організації міцно ввійшли в структуру системи міждержавних відносин з використання Світового океану в якості важливого її елемента, без якого функціонування всієї системи практично неможливо з урахуванням глобального характеру морської проблематики. В даний час налічується більше 60 міжнародних організацій, діяльність яких безпосередньо або певною мірою пов'язана з торговельним мореплавством. Найбільшу роль відіграють міжурядові організації світового чи регіонального масштабу, найбільш представницькою з них є Міжнародна морська організація (ІМО).
Міжнародна морська організація (ІМО), спеціалізована установа ООН, до 22 травня 1982 носила назву Міжурядової морської організації (ИМКО). В даний час членами ІМО є близько 130 держав. Організація створена на підставі Конвенції, прийнятої на Міжнародній конференції ООН, скликаній в 1948 році з ініціативи Економічної і Соціальної Ради ООН. Конвенція набула чинності 17 березня 1958 СРСР був членом організації з 24 лютого 1958 р. Основний мети ІМО складаються в:
забезпеченні механізму міжурядового співробітництва у вирішенні різних технічних питань, які зачіпають морський торговельний флот, який здійснює міжнародні перевезення;
заохочення та сприяння прийняттю всіма країнами узгоджених норм з питань забезпечення безпеки на морі та ефективності мореплавства;
запобігання забруднення з суден морського середовища і боротьби з ним;
розгляді адміністративних і правових питань, пов'язаних з даними цілями.
Основними органами ІМО є:
Асамблея - вищий орган, що складається з усіх членів організації;
Рада - виконавчий орган, що приймає в проміжках між сесіями Асамблеї найбільш важливі рішення (складається з представників 24 держав);
Комітет з безпеки на морі (КБМ) - один з найважливіших органів, який займається розглядом питань, що відносяться до безпеки на морі, з 1 Квітень 1978 відкритий для участі всіх членів ІМО, розглядає питання, які стосуються запобіганню забруднення моря;
Юридичний комітет - створений у червні 1967 р. у якості постійно діючого органу для розгляду проблем міжнародного права, які зачіпають сферу діяльності ІМО, відкритий для всіх членів організації;
Секретаріат на чолі з Генеральним секретарем.
Комітет з судноплавству ЮНКТАД є міжнародним органом, до якого входять держави, що представляють основні географічні райони світу. Його повноваження визначені резолюцією 12-го Ради з питань торгівлі і розвитку ЮНКТАД, прийнятої на її першій сесії 29 квітня 1965 Комітет з судноплавству ЮНКТАД покликаний сприяти взаєморозумінню і співпраці держав у галузі морських перевезень, погоджувати судноплавну політику урядів і регіональних груп держав, вивчати і розробляти заходи, що стосуються економічних проблем міжнародних морських перевезень, щодо яких потрібне ухвалення рішень на міжурядовому рівні. Головний напрямок - це створення таких умов, при яких міжнародне судноплавство могло б найбільш ефективно сприяти розширенню світової торгівлі.
У квітні 1969 р. на III сесії Комітету була створена Робоча група за міжнародним законодавством в галузі морських перевезень. Її програма передбачає вивчення економічних аспектів чинних міжнародних конвенцій та національного законодавства різних країн у галузі морського судноплавства, підготовку рекомендацій про їх зміну, а також складання проектів нових конвенцій через Комісію ООН з міжнародного торговельного права (ЮНСІТРАЛ).
Міжнародна організація морського супутникового зв'язку (ІНМАРСАТ) - міжурядова організація, створена з метою забезпечення інтересів усього міжнародного співтовариства за допомогою докорінного поліпшення морського зв'язку за допомогою штучних супутників Землі. ИНМАРСАТ - єдина міжнародна організація держав, що з'єднує діяльність людини в космічному просторі і Світовому океані. Оскільки членами організації можуть бути не тільки уряду, а й національні неурядові організації, це спричинило прийняття в 1976 році двох установчих документів організації: Конвенції про ІНМАРСАТ, яка підписується від імені держав (Сторони), і Експлуатаційної угоди, яке підписується від імені урядів або призначених ними організацій (Учасники). Обидва документи набули чинності 16 липня 1979 На 1 січня 1985 налічувалося 43 члени, включаючи СРСР. Штаб-квартира - Лондон.
Фінансовою основою діяльності ИНМАРСАТ служать внески членів організації - Учасників. Величина внесків визначається виходячи з інтенсивності користування послугами системи зв'язку судами і береговими станціями держав-членів.
Керівні органи ИНМАРСАТ - Асамблея, Рада і Директорат. Асамблея - головний і найбільш представницький орган, до складу якого входять всі Сторони, кожна з яких має один голос. Асамблея збирається на чергові сесії раз на два роки. Асамблея розглядає загальну політику і цілі організації, виробляє рекомендації Раді. Рада складається зазвичай з 22 Учасників: 18 з них входять до нього за принципом найбільшого пайової участі, а 4 - обираються Асамблеєю для забезпечення принципу справедливого географічного представництва. Сесії Ради проводяться не рідше трьох разів на рік. Рада несе відповідальність за забезпечення космічного сегмента зв'язку, встановлює вимоги до морського супутникового зв'язку, визначає критерії та порядок надання послуг, а також виробляє фінансову політику організації. Директорат - постійно діючий орган ИНМАРСАТ, на чолі якого стоїть Генеральний директор, який призначається на 6-річний термін Радою. Генеральний директор є головним виконавчим особою і правочинним представником організації.
Міжурядова океанографічна комісія ЮНЕСКО (МОК) створена при ЮНЕСКО в 1960 році. У 1970 році Статут МОК був переглянутий і вона набула статусу самостійної установи, що діє в рамках ЮНЕСКО. СРСР вступив в МОК в 1960 році. Членами МОК є близько 115 держав. Основна мета Комісії - сприяння розвитку наукових досліджень Світового океану. Значна увага в роботі МОК приділяється вивченню правових аспектів проведення наукових досліджень океану і діяльності держав з вивчення його ресурсів з метою розробки відповідних міжнародно-правових норм, що регулюють відносини між державами в цій галузі. Комісія відіграла важливу роль у підготовці проекту Конвенції про правовий статус Систем збору океанських даних. Активну участь МОК приймає у розробці програм з дослідження живих морських ресурсів і з вивчення різних аспектів забруднення морського середовища. МОК складається з Асамблеї, Виконавчої ради, Секретаріату та різних робочих органів. У рамках організації створено Спеціальну цільова група експертів для розгляду статусу, функцій і перспектив МОК у світлі ЮНКЛОС.
Міжнародні неурядові організації хоча і об'єднують не самі держави, а тільки їх певні організації або асоціації, проте чинять активний вплив на процес міжнародного морського нормотворчості, впливають на світову судноплавну політику. Формально-юридично рішення міжнародних неурядових морських організацій не є обов'язковими для держав. Проте в певних випадках (при підготовці для прийняття урядами текстів ММК) ці організації надають вплив на держави і міжнародні відносини формуванням громадської думки, організацією своїх масових заходів, і все більш зростаючої компетентністю своєї діяльності.
Більше того, в реальній дійсності міжнародні неурядові організації не існують ізольовано від міжнародних міжурядових організацій. Між цими категоріями міжнародних організацій є безліч зв'язків, у тому числі формального характеру (наприклад, консультативний статус), що дозволяють неурядовим організаціям сприяти діяльності міжурядових організацій у вирішенні найважливіших міжнародних морських проблем, втіленні в життя їх рішень.
Основним аспектом роботи міжнародних неурядових морських організацій є розробка та впровадження в практику документів, що регламентують чи обслуговуючих міжнародні морські перевезення.
Міжнародний морський комітет (ММК) - неурядова міжнародна організація, створена в 1897 році. Членами ММК є національні асоціації морського права (їх вже налічується більше 40), а також окремі вчені-юристи і фахівці в галузі торговельного мореплавства. Основне завдання Комітету - уніфікація морського права. Він вніс великий внесок у розробку норм міжнародного приватного морського права. Ним підготовлені проекти Міжнародної конвенції з уніфікації деяких правил щодо зіткнення суден, Міжнародної конвенції з уніфікації деяких правил щодо надання допомоги та рятування на морі, Міжнародної конвенції про уніфікацію деяких правил, що стосуються коносаментів, та ін ММК брав участь у підготовці проекту Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою і проектів ряду інших конвенцій у галузі морського права, а також розробляє проекти та пропозиції щодо зміни вже прийнятих конвенцій.
Керівництво ММК здійснюють Асамблея і Виконавча рада, що складається з президента, віце-президентів та членів, що обираються Асамблеєю. Асамблея також обирає генерального секретаря та адміністративного секретаря. Бюджет організації складається з внесків національних асоціацій та інших надходжень (продаж друкованої продукції тощо). ММК співпрацює з ІМО, маючи при ній консультативний статус, а також Комітетом з судноплавству ЮНКТАД, тісно співпрацює з УНІДРУА (Міжнародний інститут з уніфікації приватного права), Міжнародної палатою судноплавства і багатьма іншими організаціями.
Міжнародна палата судноплавства (МПС) - неурядова організація, членами якої є національні асоціації судновласників та інші організації. У роботі МПС беруть участь представники практично всіх великих судноплавних організацій. Засновано в 1948 році, її штаб-квартира знаходиться в Лондоні. Палата покликана діяти в міжнародному масштабі в інтересах своїх членів, організовувати обмін думками, співпрацювати з іншими організаціями з проблем, що становлять взаємний інтерес. Органи МПС - Загальні збори, Виконавчий комітет, Секретаріат, постійні і тимчасові комітети (у тому числі Комітет з морського права). Має консультативний статус в Економічній і Соціальній Раді ООН, ІМО, ВООЗ. Офіційна мова - англійська. Періодично видає циркуляри, в яких висвітлюються найважливіші події в міжнародному судноплавстві. Велику увагу приділяє морського права, в тому числі розробці міжнародних конвенцій.
Балтійський і міжнародний морський рада (БІМКО) - неурядова міжнародна організація, створена в 1905 році на зустрічі представників 102 судновласницькі компаній з 10 морських країн у Копенгагені. Викликано це було тим, що міжнародне судноплавство охопила тоді глибока депресія. У регіоні Балтійського і Білого морів посилилася конкуренція між судновласниками різних країн, ставки фрахту практично диктувалися об'єднаннями вантажовідправників. Все це призводило до низької економічної ефективності флоту. В результаті зустрічі з'явилася Балтійська і Біломорська морська конференція. Вона створювалася судновласниками і тільки для судновласників. Але потім в 1909 році було прийнято рішення про залучення в конференцію брокерів, клубів взаємного страхування, фрахтових і деяких інших організацій.
У 1927 році організація отримала нову назву - "Балтійська і міжнародна морська конференція" (БІМКО), а в 1985 році вона була перейменована в "Балтійський і міжнародна рада", з тим щоб відрізняти її від численних фрахтових конференцій.
З травня 1989 БІМКО відкрита для всіх організацій і підприємств, що мають відношення до морської індустрії і торгівлі: суднобудівних верфей, банків, морських юридичних організацій, органів інспекції та контролю (в якості асоційованих членів). Нині це професійна неурядова організація, що налічує більше 2650 членів, у тому числі понад 900 судновласників, які мають близько 15 тис. суден, майже 2 тис. суднових брокерів, близько 60 клубів взаємного страхування та понад 20 інших морських організацій. Штаб-квартира БІМКО знаходиться в Копенгагені, її штат складається з 50 чоловік.
У діяльності БІМКО беруть участь різні морські організації. Члени-брокери і клуби мають тільки дорадчий голос. Цілі організації:
підготовка та перегляд чартерних проформ;
створення типових форм перевізних документів;
інформування своїх членів про тенденції в торговельне судноплавство ;
організація переговорів між судновласниками, вантажовласниками та іншими зацікавленими особами;
прийняття в інтересах торгового судноплавства таких заходів, які можуть виявитися доцільними.
Вищий орган БІМКО - Загальні збори, які скликаються раз на два роки; керівний орган - Рада директорів, який призначає Виконавчий комітет. Загальні збори обирають президента, який є головою Ради директорів. Фінансові ресурси організації складаються з внесків її членів та інших надходжень. Рада з документації БІМКО розробив значне число чартерних проформ, коносаментів та інших документів. Видається Бюлетень БІМКО (2 рази на місяць) і щотижневий Циркуляр БІМКО. Організація має консультативний статус в ІМО і ЮНКТАД.
  Великий інтерес виявляє БІМКО до системи безпаперової документації - електронної інформаційної межкомпьютерной зв'язку. Створено підкомітет для розробки та впровадження проектів у цій області. Служба зв'язку БІМКО, що розташовується в Лондоні, керує глобальною мережею морської електронного зв'язку з комп'ютерними центрами в Лондоні, Копенгагені, Гамбурзі, Піреї, Осло, Парижі, Гонконзі і Нью-Йорку. В цілому діяльність БІМКО вийшла за межі завдань, що ставилися при створенні цієї організації. Тепер БІМКО - авторитетна міжнародна організація, до думки якої прислухаються судновласники, що беруть участь у міжнародному судноплавстві.
  Таким чином, кожна неурядова морська організація в тій чи іншій мірі сприяє розвитку співробітництва між організаціями різних держав. Крім перерахованих міжнародних неурядових морських організацій велику активність при розробці окремих питань морського судноплавства і міжнародного морського права виявляють також Міжнародна асоціація маякових служб (МАМС), Міжнародна федерація з обмеження відповідальності власників танкерів у разі забруднення (ТОВАЛОП), Міжнародна асоціація портів і гаваней (МАСПОГ) , Міжнародний союз морського страхування (МСОМС), Міжнародний форум морських нафтових компаній (ОКІМФ), Постійна міжнародна асоціація конгресів з судноплавству (ПМАКС) і багато інших організацій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "8.2. Характеристика міжнародних морських організацій"
 1. 3.8. Відповідальність за шкоду, що виникає в результаті морських наукових досліджень
    міжнародно-правової відповідальності держав за міжнародним правом, так і про майнову відповідальність держав, осіб і організацій, хоча чітко це розходження в статті не проведено. Про це ж свідчить той факт, що в ній зазначено, що наукові дослідження можуть проводитися не тільки державами та компетентними міжнародними організаціями, а й фізичними та юридичними особами.
 2. М.І.Савченко. Морське право, 2008

 3. ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ
    морського судноплавства. ВООЗ - Всесвітня організація охорони здоров'я. ГМССБ - Глобальна морська система зв'язку при лиху і для забезпечення безпеки. ЦПД - Глобальна програма дій по захисту морського середовища від забруднення в результаті здійснюваної на суші діяльності. ГЕФ - Глобальний екологічний фонд. ІМО - Міжнародна морська організація. ИНМАРСАТ - Міжнародна організація
 4. 1.2. Міжнародне приватне морське право і міжнародне публічне морське право
    міжнародним публічним морським правом, тому що відносини, які ними регулюються, виникають в процесі міжнародного спілкування. В обох випадках норми морського права служать одній і тій же благородної мети - створити необхідні правові умови для плідного міжнародного торгового, економічного, науково-технічного та культурного співробітництва у сфері морепользования (торговельне
 5. Література
    міжнародного приватного морського права / / Радянський щорічник міжнародного права. 1979. М., 1980. С. 220-233; Лебедєв С.Н. Про природу міжнародного приватного права / / Радянський щорічник міжнародного права. 1979. М., 1980. С. 61-80; Кузнецов М.Н. Деякі особливості розвитку міжнародного приватного права / / Радянський журнал міжнародного права. 1991, № 1; Міжнародне приватне право:
 6. 8.1. Загальні положення
    міжнародних відносин у сфері торгового мореплавання, а також розширення та інтенсифікація діяльності держав з використання морів і океанів привели до виникнення і значного зростання в останні роки міжнародних організацій, покликаних сприяти розвитку співробітництва держав у різних областях освоєння Світового океану. Відмінності в географічному розташуванні,
 7. ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
    міжнародного морського права. - М.: Наука, 1983. - 302 с. 10. Світовий океан і міжнародне право / під ред. Мовчана А., Янкова А. - М.: Наука, 1988. - 270 с. 11. Сучасне морське право і практика його застосування / І.Барінова, Б.Хейфец, М.Гіцу. - Транспорт, 1985. - 264 с. 12. Савченко М. Морські права Білорусі: Морські права внутрішньоконтинентальних країн. - Мн.: Тесей, 2003. - 270 с. 13.
 8. 4.1. Загальні положення
    міжнародного морського права. Його становлення та затвердження зайняло відносно короткий відрізок часу. Частина XII ЮНКЛОС цілком присвячена захисту та збереження морського середовища. Суверенне право держав розробляти свої природні ресурси відповідно до проведеної ними політикою в галузі навколишнього середовища обумовлено в ЮНКЛОС їх обов'язком зберігати морське середовище. Цей обов'язок
 9. 1.3. Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного публічного морського права
    міжнародного морського права - це двоєдиний процес, що складається з взаємозв'язаних елементів: а) приведення діючих норм в єдину систему, їх уточнення, вдосконалення і закріплення в міжнародному договорі (кодифікація), б) перегляд існуючих і вироблення нових норм (розвиток в процесі нормотворчості). До середини XX в. розвиток міжнародного морського права відбувалося
 10.  2.14. Міжнародно-правові проблеми військово-морської діяльності держав у Світовому океані
    морської діяльності держав у Світовому
 11. 2.2. Класифікація морських просторів
    міжнародно-правової точки зору поділяються на: 1) простору, що знаходяться під суверенітетом різних держав і складові їх територію; 2) простору, на які поширюються суверенні права і юрисдикція прибережних держав; 3) простору, на які не поширюється ні суверенітет, ні суверенні права і юрисдикція жодної з держав, тобто морські
 12. Контрольні питання
    міжнародного права. 2. Назвіть основні принципи сучасного міжнародного права. 3. Яке місце займають норми-принципи в системі міжнародного права? 4. Які суспільні відносини регулюються нормами міжнародного права? 5. Джерела міжнародного права. 6. Суб'єкти міжнародного права. 7. Назвіть основні механізми забезпечення прав людини в сучасному міжнародному
© 2014-2022  yport.inf.ua