Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Інші види договорів банківських вкладів

Поряд з цим вклади можна поділяти за особистості вкладників на вклади фізичних осіб та вклади юридичних осіб. Відмінності між ними, як було зазначено раніше, складаються більшою договірної свободи банків та юридичних осіб, меншою мірою гарантованості зворотності вкладу для юридичних осіб, а також у тому, що згідно ст. 834 ГК юридичні особи в принципі не має права перераховувати які у вклади грошові кошти іншим особам.
Вклади можна також поділити на вклади на користь вкладника і вклади на користь третіх осіб (1). Так, вклад може бути внесений до банку на ім'я певного третьої особи. За загальним правилом така особа набуває права вкладника з моменту пред'явлення нею до банку першої вимоги, заснованого на цих правах, або вираження ним банку іншим способом наміру скористатися такими правами. Інший порядок придбання даною особою прав вкладника може бути передбачений договором банківського вкладу. До вираження третьою особою наміру скористатися правами вкладника особа, що уклала договір банківського вкладу, може скористатися правами вкладника щодо внесених ним на рахунок за вкладом грошових коштів (вилучити їх повністю або частково).
---
(1) Згідно п. 3 ст. 842 ГК правила ст. 430 ЦК про договір на користь третьої особи застосовуються до договору банківського вкладу на користь третьої особи, якщо це не суперечить правилам ст. 842 ЦК та суті банківського вкладу.
Важливу особливість даного виду договору складає те, що поряд з предметом його істотною умовою є зазначення імені громадянина або найменування юридичної особи, на користь якої вноситься вклад. Договір банківського вкладу на користь громадянина, який помер до моменту укладення договору, або не існуючого до цього моменту юридичної особи нікчемний.
За цільовим призначенням вклади можна також поділити на вклади до народження дитини або до досягнення ним певного віку, до одруження, пенсійні і т.д. Слід мати на увазі, що всі такого роду внески є різновидом договору строкового вкладу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. КВЕД договорів банківських вкладів "
 1. 6. Види договору банківського вкладу
  На перший погляд, заснований на структурі тексту гл. 44 ГК, що не включає в свій склад параграфи, які присвячувалися б окремим видам договору банківського вкладу в цілях їх спеціального регулювання (як це зроблено, наприклад, в розділах про договори купівлі-продажу, оренди, підряду, позики та деяких інших), договір банківського вкладу не є складним договором, мають свої окремі види,
 2. § 2. Створення комерційних організацій
  Установа комерційних організацій. Процес створення комерційних організацій розпадається на дві стадії: установа та державна реєстрація. Крім основної мети - систематичного отримання прибутку, - створення комерційних організацій переслідує ті ж цілі, що і створення інших юридичних осіб. Це відокремлення майна засновника, обмеження майнового ризику учасника
 3. § 4. Акціонерні товариства
  Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 4. § 4. Правовий режим цінних паперів
  Цінні папери, будучи об'єктами цивільних прав, є одночасно з цим і найбільш характерними об'єктами комерційного обороту, розглянутого в якості спеціального елемента цивільного обороту (ст. 128, п. 2 ст. 130 ЦК). Комерційний характер цінних паперів обумовлений тим, що вони являють собою один з найбільш зручних механізмів переносу мінової вартості, можуть, при відомих
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 6. § 1. Загальні положення
  Завдання правового захисту підприємництва. Здійснюючи правове регулювання суспільних відносин, що складаються в процесі підприємницької діяльності, держава має реалізувати три взаємопов'язані між собою функції: по-перше, визначити основні риси та елементи змісту комерційних правовідносин, тобто виконати конструктивне або творче регулювання, по-друге,
 7. § 3. Суб'єкти, об'єкти і зміст інвестиційної діяльності
  Суб'єкти інвестиційної діяльності. Суб'єктами інвестиційної діяльності є держава, інвестори, замовники, виконавці робіт, користувачі об'єктів інвестиційної діяльності, а також постачальники, юридичні особи (банківські, страхові та посередницькі організації, інвестиційні біржі) і інші учасники інвестиційного процесу. Всі суб'єкти інвестиційної діяльності
 8. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  Поняття і структура банківської системи. З точки зору виконуваних економічних функцій банківська система є частиною фінансової системи. Через банки проходять практично всі грошові ресурси за винятком тих сум, які залишаються на руках у населення або в порушення правил про порядок розрахунків обертаються в роздрібному товарообігу без відображення в бухгалтерському обліку та без проводки по касі.
 9. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  Необхідність залучення грошових коштів інших осіб. Жоден комерційний банк, яким би великим він не був, не в змозі задовольнити потреби своїх клієнтів, особливо підприємницькі структури, в позикових коштах за рахунок власних активів. Тому банки не можуть обійтися без залучення ресурсів. Завдяки банкам тимчасово вільні гріш знаходять застосування і втягуються в оборот;
 10. § 3. Активні операції комерційних банків
  Поняття і пруденційного регулювання активних операцій ком-мерческих банків. Залучені кошти інших осіб, а також власні капітали комерційних банків залучаються ними в товарно-грошовий оборот. Ця сторона діяльності комерційних банків має не менше макроекономічне значення, ніж їх діяльність по залученню грошових ресурсів: гроші, зібрані і залучені в оборот
© 2014-2022  yport.inf.ua