Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
О. А. Жидков, Н. А. Крашеніннікова, В. А. Савельєв. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 2, 1996 - перейти до змісту підручника

Зміни у сімейному праві.

Поступово, але неухильно проникали демократичні нововведення і в англійське сімейне право: в 1836 р. отримав визнання цивільний шлюб (при збереженні за бажанням і церковної форми шлюбу), в 1857 р. - розлучення. Тільки в 1882 р. спеціальним актом заміжні жінки отримали право розпоряджатися своєю власністю в майновому обороті. Але в багатьох цивільних правовідносинах зберігали свою дію архаїчні норми, і дружина залишалася залежною від свого чоловіка. Навіть за делікт, досконалий дружиною в присутності чоловіка, останній ніс відповідальність.
В Англії в цей час були розширені майнові права заміжньої жінки, визнано її право на розлучення у випадку зради чоловіка, передбачена можливість узаконення (наступним шлюбом) позашлюбних дітей.
У середині XX в. в Англії була прийнята ціла серія консолідованих і почасти кодифікованих законів, в результаті яких відбулися істотні зміни у сфері шлюбно-сімейних відносин (наприклад, Закон про житло сім'ї 1967 р., Закон про реформу порядку розірвання шлюбу 1969 р., консолідуючий Закон про шлюбно- сімейних справах 1979 р., консолідуючий Закон про судочинство по шлюбно-сімейних справах 1984 і т. д.). Ці нові закони проте не виключали дії низки попередніх актів і прецедентів, які зберігали в сфері шлюбно-сімейного права деякі традиційні і своєрідні риси. Так, в Англії поряд з цивільним шлюбом, що здійснюються в державних органах, зберігається і церковний шлюб, який може бути обраний відповідно до закону 1949 р. за бажанням осіб, які вирішили з'єднатися шлюбними узами.
Шлюбу може передувати заручини, і відмова від подальшого вступу в шлюб до 1970 р. розглядався судами як порушення договору. В даний час заручини не має юридичної сили і не береться до уваги судами. Згідно з сучасним законодавством вступ у шлюб вимагає від сторін дотримання п'яти умов, відсутність яких робить шлюб недійсним: добровільність; вступають у шлюб не пов'язані іншими шлюбними узами; досягнення 16-річного віку; брачующиеся не повинні належати до однієї статі, а також бути близькими родичами. Вік, необхідний для вступу в шлюб, підвищено у порівнянні з попереднім законодавством (раніше -14 років для нареченого і 12 для нареченої). Але у випадку вступу в шлюб у віці від 16 до 18 років, коли настає повноліття, для укладення шлюбного договору потрібна згода батьків або інших осіб (опікуна і т. д.).
В Англії досить широко тлумачиться в законодавстві поняття "близького споріднення", що перешкоджає укладенню шлюбу. У їх число входять не тільки особи, пов'язані кровною спорідненістю, а й особи, шлюб з якими неможливий в силу моральних засад самої сім'ї. Так, наприклад, вдівець не може одружитися на тещі, падчерки, невістці і т. д. Але традиційно дозволяються шлюби між кузенами і кузинами.
Вступ до шлюбу означає виникнення нових прав і нових обов'язків для подружньої пари. Законодавство передбачає їх взаємну підтримку, спільне проживання та згоду на сексуальні відносини. У XX в. шлюбно-сімейне законодавство Англії звертає особливу увагу на вирівнювання прав чоловіка і дружини. Жінка, що вступає в шлюб, має право на нове ім'я, на нове громадянство (якщо чоловік іноземець), на самостійне місце проживання (доміциль), тоді як раніше місце проживання дружини визначав чоловік, на самостійний банківський рахунок і т. д. Брак, з англійської праву, є різновид контракту, але суди не реалізують договірні відносини між чоловіком і дружиною. У суд можна звертатися тільки тоді, коли подружжя вживають правові дії, які випливають з використання або поділу майна.
В англійському праві як і раніше зберігаються такі правові інститути, як фактичне поділ сім'ї (separation) та ін У разі одностороннього залишення дружини чоловіком (за відсутності розлучення) за дружиною зізнаються додаткові житлові і фінансові можливості за рахунок чоловіка. Але основною і єдиною формою припинення шлюбу є в даний час розлучення.
Самі формальності і процедури розлучення спростилися. Так, наприклад, був скасований існував раніше порядок, згідно з яким церковний шлюб може бути розірваний тільки спеціальним приватним актом парламенту. У 1937 р. був прийнятий акт парламенту, який практично зрівняв права на розлучення дружини і чоловіка, зокрема, у разі подружньої зради. У 1969 р. був прийнятий парламентом Акт про реформу розлучень. У разі розлучення через подружньої невірності дружини або чоловіка закон вимагає не тільки доказів адюльтеру, а й того, щоб сторона, яка домагається розлучення, показала, що життя з изменившим чоловіком є для неї нестерпною.
У законодавстві останнього часу більш докладно розглядаються майнові взаємовідносини подружжя із загальною тенденцією до їх вирівнювання. Передбачається не тільки взаємна матеріальна підтримка, а й право кожного з подружжя претендувати на певну частку доходів, які дає загальне майно. Зберігається і таке традиційне положення англійської сімейного права, як відповідальність чоловіка за борги дружини. Але передбачається також і режим роздільного сімейного майна, в цьому випадку, однак, не виключається можливість сплати аліментів нужденному дружину.
У кращий бік змінилося становище позашлюбних дітей, правовий статус яких протягом довгого часу був несприятливим. Була визнана обов'язок батьків позашлюбних дітей виплачувати аліменти на їх утримання. Якщо він не робив це добровільно або платив нерозумно низькі аліменти, то проти нього міг бути збуджений формальний процес про визнання батьківства.
У сімейному праві Англії збереглася також правова відповідальність батьків за дії дітей до досягнення ними 18 років. Акт про освіту 1944 поклав на батьків відповідальність за отримання їх дітьми освіти, а відповідно цей обов'язок був покладений на місцеві влади і на адміністрації шкіл. Цей закон встановив обов'язкову шкільну освіту для дітей віком від 5 до 16 років. При цьому батькам була дана можливість вибору форми освіти в залежності від віку та здібностей дітей. Закон про дітей і підлітків 1933 передбачив захист дітей віком до 16 років від грубого поводження з ними, від залишення їх батьками або вигнання з дому. Свідоме прояв жорстокості по відношенню до дітей, наприклад побої, могли розглядатися і як кримінальний злочин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зміни у сімейному праві. "
 1. Нечаєва А.М.. Коментар до Сімейного кодексу Російської Федерації, 2011
  зміни, внесені до Сімейного кодексу РФ Федеральними законами від 30.06.2008 N 106-ФЗ, від 23.12.2010 N 386-ФЗ. Текст Сімейного кодексу РФ наводиться станом на 1 березня 2011 р. Коментар буде корисний юристам, адвокатам, працівникам прокуратури, суду, органів влади, студентам, аспірантам, викладачам юридичних вузів і факультетів, а також широкому колу читачів, які цікавляться
 2. Література
  сімейному праві. М. 1988; Іссад М. Міжнародне приватне право. М., 1989; Цивільне та торгове право капіталістичних держав: Підручник / За ред. Е.А. Васильєва. М., 1993; Шебанова Н.А. Сімейні відносини в міжнародному приватному праві. М., 1995; Дюжева О.А. Проблеми законодавства про міжнародне всиновлення / / Держава і право. 1995. № 6; Антокольская М.В. Сімейне право. М., 1996;
 3. Глава 60. Загальні положення про сімейне право
  сімейному
 4. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  сімейному праві. Рига, 1975. Невзгодіна Е.Л. Представництво по радянському цивільному праву. Томськ, 1980. Нерсесов Н.О. Представництво і цінні папери в цивільному праві. М., 1998. Рясенцев В.А. Підстави представництва в радянському цивільному праві / / Праці ВЮЗИ. Вип. 1. М.,
 5. Стаття 7. Здійснення сімейних прав і виконання сімейних обов'язків
  сімейних відносин (сімейними правами), в тому числі правом на захист цих прав, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Здійснення членами сім'ї своїх прав і виконання ними своїх обов'язків не повинні порушувати права, свободи і законні інтереси інших членів сім'ї та інших громадян. 2. Сімейні права охороняються законом, за винятком випадків, якщо вони здійснюються в суперечності з
 6. 55. Сімейне законодавство Російської Федерації
  зміни та доповнення до б) Урядом РФ прийнято постанови з питань, пов'язаних із влаштуванням дітей, які залишилися без піклування батьків, та стягненням аліментів на неповнолітніх дітей (вимоги про це передбачені ст. 82 , п. 3 ст. 122, ст. 127, п. 2 ст. 151, п. 1 ст. 155 Сімейного кодексу), в) Федеральний закон «Про акти громадянського стану» спричинив за собою внесення
 7. Контрольні питання
  сімейному праві? 2. Колізійні принципи, що регулюють питання форми шлюбу. Колізійні принципи, що застосовуються до матеріальних умов шлюбу. 3. Назвіть багатосторонні угоди в галузі регулювання шлюбно-сімейних відносин. 4. Які колізійні норми, які стосуються висновку і розірвання шлюбу? 5. Коллизионно-правове регулювання особистих і майнових відносин між
 8. Стаття 5. Застосування сімейного законодавства та цивільного законодавства до сімейних відносин за аналогією
  сімейним законодавством або угодою сторін, і за відсутності норм цивільного права, прямо регулюють зазначені відносини, до таких відносин, якщо це не суперечить їх суті, застосовуються норми сімейного та (або) цивільного права, що регулюють подібні відносини (аналогія закону). За відсутності таких норм права та обов'язки членів сім'ї визначаються виходячи з загальних засад і
 9. Стаття 4. Застосування до сімейних відносин цивільного законодавства
  сімейним законодавством (стаття 3 цього Кодексу), застосовується громадянське законодавство остільки, оскільки це не суперечить суті сімейних
 10. Стаття 8. Захист сімейних прав
  сімейних прав здійснюється судом за правилами цивільного судочинства, а у випадках, передбачених цим Кодексом, державними органами, у тому числі органами опіки та піклування. (В ред. Федерального закону від 29.12.2006 N 258-ФЗ) 2. Захист сімейних прав здійснюється способами, передбаченими відповідними статтями цього
 11. Стаття 2. Відносини, що регулюються сімейним законодавством
  сімейним законодавством, між іншими родичами та іншими особами, а також визначає форми і порядок влаштування в сім'ю дітей, які залишилися без піклування
 12. 10.1. Загальні положення
  сімейні стосунки. До майнових і особистих немайнових відносин між членами сім'ї може застосовуватися і цивільне законодавство. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені сімейним законодавством, застосовуються правила міжнародного договору. Законом встановлюються здійснення та захист сімейних прав (ст. 7 - 9 СК
 13. Стаття 1532. Внесення змін до Державного реєстру найменувань і свідоцтво про виключне право на найменування місця походження товару
  зміну свого найменування або імені, про інші зміни, які належать до державної реєстрації найменування місця походження товару та надання виключного права на це найменування (пункт 2 статті 1529). Запис про зміну вноситься до Державного реєстру найменувань та свідоцтво за умови сплати відповідного мита. 2 . Федеральний орган виконавчої влади
© 2014-2022  yport.inf.ua