Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Ольга Петрівна Еппель. Вас затримали: що робити?, 2007 - перейти до змісту підручника

У яких випадках обвинуваченому може бути обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту


. Можливість її застосування передбачена ст. 108 КПК. Взяття під варту - найсуворіша міра запобіжного заходу, що представляє собою максимально жорстке вторгнення в сферу прав громадянина на свободу та особисту недоторканність, гарантірованньгх Конституцією, Декларацією прав свобод людини і громадянина Російської Федерації. У Міжнародному пакті про громадянські і політичні права 1976 встановлено, що ніхто не може зазнавати безпідставного арешту чи утриманню під вартою. І все ж ув'язнення під варту до цих пір залишається однією з найбільш поширених запобіжних заходів (в останні роки під варту полягає приблизно
1
/
3
обвинувачених).
Згідно ст. 22 Конституції запобіжний захід у вигляді взяття під варту допускається тільки за судовим рішенням.
Взяття під варту застосовується щодо обвинувачених і підозрюваних у скоєнні злочинів, за які кримінальним законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад два роки при неможливості застосування іншої, більш м'якою запобіжного заходу. «Неможливість» слід розуміти як недостатність інших запобіжних заходів для досягнення поставлених цілей.
У виняткових випадках запобіжний захід у вигляді взяття під варту може бути обрана щодо підозрюваного або обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років, при наявності однієї з таких обставин:
- підозрюваний чи обвинувачений не має постійного місця проживання на території Російської Федерації;
- його особа не встановлена;
- їм порушена раніше обраний запобіжний захід;
- він сховався від органів попереднього розслідування або від суду.
До неповнолітнього обвинуваченому взяття під варту як запобіжний захід може бути застосовано тільки в тому випадку, якщо він підозрюється у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. У виняткових випадках цей захід може бути обрана щодо неповнолітнього, підозрюваного або обвинуваченого у вчиненні злочину середньої тяжкості.
Мотивоване постанову про порушення перед судом клопотання про укладення обвинуваченого під варту виносить слідчий, дізнавач за згодою прокурора. Згода прокурора оформляється у вигляді відповідного запису на постанові. Таким чином, всі випадки взяття під варту підконтрольні прокуророві. До постанови додаються матеріали, що обгрунтовують клопотання. Закон не встановлює, які саме це мають бути матеріали. На практиці слідчі зазвичай представляють протокол затримання, постанову про притягнення як обвинуваченого, протокол допиту обвинуваченого, інші процесуальні документи, що підтверджують неможливість застосування іншої, більш м'якою запобіжного заходу. Зазначені матеріали повинні бути представлені судді не пізніше ніж за вісім годин до закінчення терміну затримання.
Клопотання розглядається суддею районного (міського) суду. Закон не допускає спеціалізацію суддів, які розглядали б тільки клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту - їх розглядають всі судді відповідного суду в порядку черговості (графіка чергувань).
Розгляд клопотання про взяття під варту проводиться в змагальній формі: спочатку клопотання обгрунтовує прокурор, потім заслуховуються обвинувачений і його захисник (якщо він бере участь у справі). Сторона захисту вправі представити в судове засідання матеріали як спростовують доводи обвинувачення, так і службовці доказами можливості або необхідності застосування до обвинуваченого іншого запобіжного заходу. До таких матеріалів, зокрема, можуть відноситися довідки про стан здоров'я обвинуваченого, виписки з історії хвороби, посвідчення інваліда, характеристики з місця проживання, роботи або навчання, докази перебування на утриманні у обвинуваченого родичів, неповнолітніх дітей або інших осіб тощо
Розглянувши клопотання, суддя виносить одну з таких постанов:
- про обрання щодо підозрюваного або обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді взяття під варту;
- про відмову в задоволенні клопотання;
- про відкладення прийняття рішення за клопотанням сторони на строк не більше ніж 72 години для подання додаткових доказів обгрунтованості затримання. У цьому випадку суддя вказує в постанові дату і час, до яких він продовжує термін затримання.
Якщо після закінчення 72 годин після відкладення розгляду клопотання додаткові докази, що обгрунтовують необхідність під варту, представлені не будуть, підозрюваний чи обвинувачений підлягає негайному звільненню за постановою судді.
Постанова судді про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту або про відмову в цьому може бути оскаржено у вищестоящий суд у касаційному порядку протягом трьох діб з дня її винесення. Суд касаційної інстанції ухвалює рішення за скаргою або поданням не пізніше ніж через три доби з дня їх надходження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " У яких випадках обвинуваченому може бути обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту "
 1. Стаття 12. Обов'язки поліції
  яких суспільно значущих питань. 6.3. Мітинг - масову присутність громадян в певному місці для публічного висловлення громадської думки з приводу актуальних проблем переважно суспільно-політичного характеру. 6.4. Демонстрація - організоване публічне вираження суспільних настроїв групою громадян з використанням під час пересування плакатів,
 2. 3.2. Конституційні основи (принципи) правосуддя
  яких положень через соціальних, і мущественно, національних та інших відмінностей сторін при вирішенні питання про притягнення або звільнення від кримінальної відповідальності, визнання або відмову у визнанні позовних вимог в цивільному процесі. По-друге, принцип рівності перед законом відноситься і до законотворчої діяльності, диктуючи необхідність виключати можливість встановлення норм,
 3. Виноски
  яких принципових змін у поглядах на завдання кримінального права; він був чисто термінологічним, словесним, і зміст інституту покарання в кримінальному праві від цього не змінилося, на що вказували дослідники, називаючи відмова недоліком Основних почав, помилкою і т.д. Наприклад: Ісаєв М.М. Основні початку кримінального законодавства СРСР і союзних республік. М.-Л.: Госиздат, 1927;
 4. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  випадку 21 року. Таким чином, суб'єкти РФ вправі встановлювати вік для володіння правом обиратися на посаду глави муніципального освіти, в представницькі органи місцевого самоврядування, але цей вік повинен визначатися в межах від 18 років до 21 року включно і не може бути більше 21 року. Встановлення максимального віку кандидата не допускається. Виходячи з наведеної
 5. Стаття 301. Незаконні затримання, взяття під варту або утримання під вартою Коментар до статті 30
  разі вчинення затримання без достатніх до того підстав - з моменту фактичного затримання (п. 15 ст. 5 КПК РФ); - у разі виробництва затримання за наявності законних підстав, але порушенні порядку, передбаченого ст. 92 КПК РФ, - через 3 години після фактичного доставлення підозрюваного до органу дізнання, слідчому або прокурору; - у разі, коли підозрюваний не була
 6. Стаття 313. Втеча з місця позбавлення волі, з-під арешту або з-під варти Коментар до статті 313
  випадках особи, вперше засуджені до позбавлення волі на строк не більше п'яти років, яким відбування покарання призначено у виправній колонії загального режиму, можуть бути за їх згодою залишено у слідчому ізоляторі або тюрмі для виконання робіт з господарського обслуговування. В даний час арешт як вид покарання не введений в дію. Законодавець у ст. 313 КК РФ встановлює
 7. § 5. Тактика допиту в конфліктній ситуації «із суворим суперництвом»
  яких умов можуть бути до нього застосовані, а також те, що визнання таких обставин в якості пом'якшуючих для суду обов'язково. Раціональним є та ознайомлення допитуваного з копіями вироків, в яких суд при призначенні засудженому досить м'якого покарання, посилався саме на наявність певних пом'якшуючих обставин. У цих же цілях, з урахуванням конкретної ситуації і
 8. Стаття 77.2. Строки тримання під вартою засуджених до позбавлення волі, які притягуються до кримінальної відповідальності по іншій справі
  випадку строки утримання в слідчому ізоляторі визначаються відповідно до кримінально-процесуальним законодавством Російської Федерації. Статтею 109 КПК України встановлено, що утримання під вартою при розслідуванні злочинів у кримінальних справах не може тривати більше двох місяців. У разі неможливості закінчити попереднє слідство у строк до двох місяців і за відсутності
 9. Тема 1.1. Поняття про право і правові явища
  якихось окремих (недержавних) соціальних спільнот. Від інших норм її відрізняють, по-перше, загальний характер, свого роду знеособленість, поширення на всіх учасників суспільних відносин незалежно від їх волі і бажання. По-друге, правова норма на відміну, наприклад, від моралі, покликана регулювати зовнішню поведінку людей, звернена до їх волі і свідомості з розрахунку на певний
 10. А. Кримінально-процесуальне право
  разі помилки можуть серйозно постраждати невинні. Тому і для держави, і для суспільства в цілому велике значення має успішне вирішення закріплених у законі завдань, пов'язаних з вирішенням кожної кримінальної справи: швидке і повне розкриття злочинів; викриття винних; забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб кожен який учинив злочин був підданий
© 2014-2022  yport.inf.ua