Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Я. І. Гіпінскій. Девиантология: соціологія злочинності, наркотизму, проституції, самогубств та інших «відхилень»., 2004 - перейти до змісту підручника

§ 1. «Криза покарання»

Чи не правда, дивне висловлювання з вуст «залізного Фелікса»? Але така іронія Історії: перефразовуючи В. Черномирдіна, «хочемо, як краще, а чинимо, як завжди». Людство випробувало всі можливі засоби впливу на девиантов, а їх кількість все зростає, репертуар девіантних вчинків все розширюється. (Що не дивно: адже суспільство розвивається ^. Розглянемо, неминуче коротко, реальність соціального контролю над девіантними проявами.
Знадобилися тисячоліття державного насильства над «девіантом», щоб у другій половині XX сторіччя усвідомити «криза покарання» - нездатність звичних заходів соціального контролю з переважанням негативних, часом вкрай репресивних, санкцій більш-менш ефективно впливати на девіантні прояви *. Завдяки переведеним на російську мову працям відомого норвезького кримінолога Н. Крісті, ми можемо детальніше ознайомитися з проблемою **.
* Mathisen T. The Politics of Abolition. Essays in Political action Theory / / Scandinavian Studies in Criminology Oslo-London, 1974; Albanese J. Myths and Realities of Crime and Justice. Third Edition. Apocalypse Publishing, Co , 1990; Hendrics J., Byers B. Crisis Intervention in Criminal Justice. Charles З Thomas Publishing, 1996; Rotwax H. Guilty. The Collapse of Criminal Justice. NY: Random House, 1996 та ін
** Крісті Н Межі покарання. М., 1985; Він же. Боротьба із злочинністю як індустрія: Вперед до ГУЛАГу західного зразка. М., 2001; Він же. Відповідь насильству. У пошуках чудовиськ. М., 2003; Він ж. Примирення чи покарання? / / Індекс: Досьє на цензуру. 2003. № 18. С. 7-20.
«Криза покарання» проявляється, по-перше, в тому, що після Другої світової війни в усьому світі спостерігається зростання злочинності, незважаючи на всі зусилля поліції та кримінальної юстиції. По-друге, як ми вже відзначали, людство випробувало всі можливі види кримінальної репресії без видимих результатів (неефективність загальної превенції). По-третє, як показав в 1974 Т. Матісен, рівень рецидиву відносно стабільний для кожної конкретної країни і не знижується, що свідчить про неефективність спеціальної превенції * (так, наприклад, в Росії за два століття - XIX - XX ст. - рівень рецидиву становив 15-20% в царській Росії і 20-28% в радянський та пострадянський періоди). По-четверте, на думку психологів, тривале (понад 5-6 років) знаходження в місцях позбавлення волі призводить до незворотних змін психіки людини **. Втім, про згубний (а аж ніяк не «виправному» і «перевоспітательном») вплив позбавлення волі на психіку і моральність ув'язнених відомо давно. Про це докладно писав ще М. Н. Гернет ***. Тюрма служить школою кримінальної професіоналізації, а не місцем виправлення.
* Mathiesen T. The Politics of Abolition. Essays in Political Action Theory / / Scandinavian Studies in Criminology. Oslo / London, 1974.
** Пирожков В. Ф. Вплив соціальної ізоляції у вигляді позбавлення волі на психологію засудженого / / Питання боротьби зі злочинністю. 1981. Вип. 35. С. 40-50; Хохряков Г. Ф. Формування правосвідомості у засуджених. М., 1985; Він же. Парадокси в'язниці. М ., 1991.
*** Гернет М. Н. У в'язниці: Нариси тюремної психології. Київ, 1930.
Поступово «криза покарання» усвідомлюється навіть у країнах з традиційно репресивним характером соціального контролю. Так, 11-я рекомендація Національної комісії США з кримінальної юстиції пропонує «змінити порядок денний кримінальної юстиції від" війни "до" світу "» *.
* Donziger S. The Real War on Crime: The Report of the National Criminal Justice Commission. Harper Collins Publication, Inc., 1996. P. 218.
Смертна кара. Упродовж століть смертна кара була поширеним, якщо не переважаючим, «засобом» соціального контролю над злочинністю та іншими формами девіантності, включаючи «єресі», куріння тютюну, перелюбство та ін * І сьогодні, коли в більшості країн смертна кара скасована, тривають активні дискусії з приводу її застосовності **.
* Детальніше див: Шаргородський М. Д. Покарання з кримінального права експлуататорського суспільства. М., 1957.
** Див, наприклад, дискусію в: Кримінологія: Вчора, сьогодні, завтра. 2002. № 3 (4).
Тим часом нам здається, що питання «" за "чи" проти "смертної кари?» вичерпав себе, по-перше, в тому сенсі, що за століття дискусії всі доводи pro et contra давно відомі і навряд чи можуть з'явитися нові. Змінюються лише акценти залежно від того, політичні, юридичні, культурологічні чи інші аспекти теми превалюють в конкретній ситуації й дискусії.
По-друге, це питання давно перетворився на якийсь символ, «мітку", індикатор, що розділяє прихильників і противників смертної кари на два табори за світоглядними, ідеологічними позиціями. «Висловлюючись за страту або проти неї, ми характеризуємо не так проблему, скільки власну особистість »*. І тоді на одній стороні виявляються А. Франс, В. Гюго, Б. Шоу (« найгірший вид вбивства - вбивство на ешафоті »), А. Швейцер, М. Ганді, Ф. Достоєвський, А . Коні, В. Короленко, Л. Толстой, І. Тургенєв, О. Радищев, О. Герцен, А. Сахаров, кращі представники російської кримінально-правової думки - М. Духівському, І. Фойницкий, Н. Таганцев, Н. Сергіївський , В. Спа-Сович, М. Гернет і безліч інших славних імен; на іншій стороні - В. Пуришкевич, К. Побєдоносцев, Д. Блудов, князь М. Щербатов ...
* Меліхов А. Кого ж ми стратимо? / / Новий час. 2000. № 6. С. 34.
Очевидно, смертна кара належить до числа «регулярних і довгострокових соціальних практик, санкціоніруемих і підтримуваних за допомогою соціальних норм »*, тобто є соціальним інститутом. Розрізняють п'ять основних видів соціальних інститутів: економічні, політичні (регулюють здійснення влади і доступ до неї), стратифікації (визначальні позиції, їх розміщення, умови їх заміщення та ін.), спорідненості (шлюб, сім'я тощо), культури (включаючи релігію, науку, мистецтво і т. п.). Ясно, що смертна кара відноситься до політичних інститутів.
* Аберкромбі Н., Хілл С. , Тернер Б. Соціологічний словник. Казань, 1997. С. 106.
Інститути виникають в процесі формування соціальних практик (їх інституціоналізації) і припиняють своє існування. Смертна кара з'явилася не відразу (для цього повинні були сформуватися держава, влада, право і т. п.). В різних державах вона існувала не завжди. Коли візантійська церква рекомендувала князю Володимиру запозичувати смертну кару, князь відповідав: «Боюся гріха!» *. скасовував страту імператриця Єлизавета Петрівна **. В даний час, як відомо, смертна кара скасована de jure або de facto у всіх країнах Західної та Центральної Європи, в Канаді, Австралії і багатьох інших державах, всього понад 100 (до 2000 р. у 76 країнах смертна кара була повністю відмінена, в 11 країнах - скасована в мирний час, в 36 країнах фактично не застосовується, а зберігалася - у 71 країні) ***. Є надія, що цей ганебний інститут рано чи пізно припинить своє існування і в інших країнах.
* Аверинцев С. С. Візантія і Русь: два типу духовності / / Новий світ. 1988. № 7.С. 210-213.
** Детальніше історію цього інституту в Росії см ., напр.: Шишов О. Ф. Смертна кара в історії Росії. Смертна кара в історії Радянської держави / / Смертна кара: За і проти. М., 1989. С. 10-130.
*** Hood R. Capital Punishment: A Global Perspective / / Punishment and Society. The International Journal of Penology. Vol. 3. N 3. July 2 001. P. 331-354. Див також: Hood R. The Death Penalty. A World-Wide Perspective. Oxford: Clarendon Press, 1996.
Кожен соціальний інститут здійснює певні функції - явні та латентні. Явні, прокламіруемой функції смертної кари - боротьба зі злочинністю, попередження тяжких злочинів, справедлива відплата, забезпечення захисту населення і т. п. Однак давно вже відомо, що ні кримінальна юстиція, ні покарання і пенітенціарні установи, ні, тим більше, смертна кара не в змозі виконати прокламіруемой функції (хіба що «відплата»). Інститути кримінальної юстиції та покарання існують лише остільки, оскільки суспільство не знає, що реально зробити для скорочення або стримування злочинності.
Сучасні прихильники збереження смертної кари в Росії посилаються зазвичай на жорстокі серійні вбивства і одержали поширення замовні вбивства. Так ось, серійні вбивства на сексуальному грунті роблять, як правило, особи з психічними відхиленнями (так звана «патологія потягу»). При цьому в кожній популяції частка осіб з такою патологією щодо постійна. Єдина реальна можливість превенції цих злочинів - раннє виявлення та медико- психологічна корекція осіб з відповідною патологією. Що стосується замовних вбивств, то кілер - це професія, для нього вбивство - робота, виконувана незалежно від теоретично прийдешнього покарання. Робота ризикована, і основне завдання найманих убивць - мінімізувати можливість покарання, що їм зазвичай і вдається зробити ... Чи передбачено у якості покарання позбавлення волі або смертна кара чи щось інше - може відбитися лише на розмір оплати праці. І взагалі «помилково вважати, ніби всі або більшість тих, хто здійснює таке тяжке злочин, як вбивство, йдуть на нього після раціональної оцінки можливих наслідків »*. Навряд чи потенційний вбивця перед вчиненням задуманого розмірковує:« Якщо мені загрожує страта, я, мабуть, не буду вбивати, а якщо 20 років позбавлення волі або довічне ув'язнення, то варто вбити »...
* Коли вбиває держава ... Смертна кара проти прав людини. М "1989. С. 36.
Ще один з доводів сучасних російських прихильників смертної кари - думка більшості населення . Дійсно, свідомість більшості росіян, на жаль, вельми ригористично. Це - сумна спадщина тоталітарного режиму і популістської політики. Але апеляція до думки більшості не нова. Звернемося до контраргументам професора А. Ф. Кістяківського, висловленим їм ще в 1867 р. (частково ця цитата наводилася в гол. 5): «Особливо дивним видається те, що захисники смертної кари в цьому випадку спираються на погляди народні, чи не давши собі праці зрозуміти їх сутність. Отчого ті ж захисники не вдаються до поглядам народним для дозволу інших, першої важливості державних, громадських та наукових питань ... З поглядами народними необхідно в багатьох випадках вважатися ... але рахуватися з ними без розбору, тільки тому, що вони народні - означало б іноді приректи всі успіхи цивілізації на досконалу загибель »*.
* Цит. по: Смертна кара: за і проти. С. 193.
Що стосується латентних, прихованих функцій смертної кари, то це - помста, засіб розправи і залякування, символ всевладдя влади, монополії влади на життя і смерть громадян (на війні, або за вироком суду, або в порядку позасудової розправи).
Влада - одна з найгостріших тем сучасності. Якщо явні функції влади, держави позначені в будь-якому підручнику політології або ж теорії держави і права, то її латентні функції (влада заради влади, влада для влади, влада як насильство і багатство для себе) активно досліджуються в західній літературі останніх десятиліть XX в. Ще М. Вебер розумів владу як можливість для будь-кого здійснювати свою волю у переслідуванні цілей, не рахуючись з надаваним опором, а Т. Веблен розглядав три основних способи самоствердження: насильство, владу і багатство. При цьому влада дає і багатство, а досягається і утримується за допомогою насильства.
Опції держави рухливі. На жаль, спостерігається тенденція реального скорочення явних функцій і зростання ролі латентних. Так, один з найбільших соціологів сучасності Н. Луман пише: «На початку сучасної державності головною метою її створення був контроль за застосуванням фізичного насильства на певній території. Насильство було насамперед правовою проблемою ... Разом з тим, сьогодні видно ... що ці установи (государственності. - Я. Г.) більше не легитимируют самі себе. "Дух" залишив їх »*.
* Луман Н. Метаморфози держави: Есе / / Проблеми теоретичної соціології. 1996. Вип. 2. С. 116, 127.
Латентні функції влади перестали бути таємними після ленінсько-сталінських і гітлерівських концтаборів, після Голокосту й Освенціма. Постмодернізм, починаючи з М. Фуко, стверджує, що влада розлита по всьому соціальному простору. У результаті «насильство вбудовано в систему», «право уражено насильством, остільки його власне обгрунтування можна зводити не до права, а лише до насильно здійснюваної несправедливості легітіміруемой згодом як права »*. Але якщо право в цілому є насильно здійснювана несправедливість, то що говорити про страти, як принаймні правової несправедливості, що зазіхає на невід'ємне право людини на життя?
* Бекер Д. Поняття системного насильства / / Проблеми теоретичної соціології. СПб., 1994. С. 60, 68.
Смертна кара - символ і знаряддя монополії держави і влади на життя і смерть. Але ця монополія здійснюється і неправовим шляхом (згадаймо практику сталінських репресій, діяльність «ескадронів смерті» в країнах Латинської Америки і т. п.).
Які соціальні практики інституту смертної кари?
Світова практика з явно вираженою тенденцією відмови від цього страшного інституту досить добре описана в літературі *. Обмежимося деякими відомостями по Росії **.
* Коли вбиває держава ... Смертна кара проти прав людини. М., 1989; Проти смертної кари: Збірник матеріалів. М., 1992; Baird R., Rosenbaum S. (Eds.) Punishment and the Death Penalty. Prometheus Book, 1995; Hood R . The Death Penalty: A World-wide Perspective. Second Edition. Oxford, 1996.
  ** Детальніше про страшну каральної практиці радянської держави див.: Куорявцев В. Н., Трусов А. І. Політична юстиція в СРСР. СПб., 2002; а також: Чорна книга комунізму. М., 1999.
  За далеко не повними даними, з 1921 по 1953 р. було засуджено до смертної кари (розстрілу) 826589 чоловік (або в середньому 25 830 людину в рік) *. Тільки за страшні 1937-1938 рр.. були засуджені до розстрілу 681692 людини. До цього числа не входять засуджені до «десяти років позбавлення волі без права листування», що на півнячому мовою сталінської юстиції означало страту, а також величезна кількість знищених без суду і слідства. З 1962 по 1984 р. було засуджено до смертної кари 22235 чоловік (в середньому по 967 засуджених щорічно). З 1985 по 1990 р. (роки горбачовської перебудови) засуджено до страти 2317 чоловік або 386 на рік. За всі названі роки частка реально страчених досягала 90% (а в роки сталінського «великого терору» - близько 100%).
  * Земське В. Н. ГУЛАГ (історико-соціологічний аспект) / / Соціологічні дослідження. 1991. № 6. С. 10-26; Лунеев В. В. Злочинність XX століття. Світовий кримінологічний аналіз. М., 1997.
  Розглянемо докладніше динаміку вироків до страти за 1986-1999 рр..: У 1986 р. - 225 засуджених до смертної кари, 1987 р. - 120 осіб, 1988 р. - 115, 1989 р. - 100, 1990 р. - 223, 1991 р. - 147, 1992 р. - 159, 1993 р. - 157, 1994 р. - 160, 1995 р. - 143, 1996 р. - 153, 1997 р. - 106, 1998 р. - 116, 1999 г . - 19 осіб *. Всього за 1986-1999 рр.. засуджено до страти 1943 людини (або 138 осіб на рік). За різними джерелами (газети «Известия», «Московські новини», журнал «Підсумки»), в 1989-1991 рр.. було страчено 48,5 - 61,3% засуджених. З 1986 по 1996 р. було страчено 814 засуджених, помилувано - 427. У царській Росії за 80 років з 1826 по 1906 р. було засуджено до смертної кари 612 осіб (близько 8 на рік), з них страчено в середньому 2 людини на рік **.
  * Злочинність і правопорушення. 1992. С. 128; Злочинність і правопорушення, 1997. С. 168; Злочинність і правопорушення. 2002. С. 160.
  ** Шишов О. Ф. Смертна кара в історії Росії. Смертна кара в історії Радянської держави / / Смертна кара: за і проти. С. 71-96.
  Таким чином, на жаль, радянська і пострадянська Росія протягом тривалого періоду часу відносилася до числа країн (поряд з Китаєм, Іраком, Іраном, Нігерією, Сінгапуром) з найвищими показниками засудження до смертної кари і її застосування.
  Позбавлення волі. Усвідомлення неефективності традиційних засобів контролю над девиантностью взагалі, злочинністю зокрема, більше того - негативних наслідків такого поширеного виду покарання як позбавлення волі, призводить до пошуків альтернативних рішень як стратегічного (див. далі про відновний правосудді), так і тактичного характеру.
  По-перше, при повній відмові від смертної кари - неприпустимою в цивілізованому суспільстві * - позбавлення волі стає «вищою мірою», застосовувати яку належить лише в крайніх випадках, в основному при здійсненні насильницьких злочинів і тільки щодо дорослих (повнолітніх) злочинців. Так, в 1984-1987 рр.. в Англії та Уельсі, а також у Швеції із загального числа засуджених до позбавлення волі примовляв близько 20% (правда в Англії та Уельсі ця частка дещо збільшилася на 1996 р. **), а до штрафу - майже половина засуджених. У Німеччині в середині 90-х рр.. частка засуджених до реального (безумовного) позбавлення волі склала лише 11,5% від загального числа засуджених, тоді як штраф - 83,4% ***. У Японії протягом 1978-1982 рр.. до позбавлення волі засуджувалися лише 3,5% засуджених, до штрафу ж - понад 95%. Це цілком продумана політика, бо «в результаті цього не відбувається стигматизація осіб, які вчинили злочинні діяння, як злочинців. Пом'якшуються складності РЕСО-цішшзаціі злочинців після їх надмірної ізоляції від суспільства і таким чином вноситься значний внесок у попередження рецидиву »****.
  * Наявність смертної кари і величезного тюремного населення в США (друге місце в світі після Росії) не дозволяє мені відносити їх до цивілізованих країн, так простять мене американські громадяни.
  ** Information on the criminal justice system in England and Wales. Digest. Home Office, 1999. No 4. P. 50.
  *** Strafrechtspflege in Deutschland: Fatten und Zahlen. Bonn: Bundesministerium fur Justiz, 1996. S. 30.
  **** Уеда К. Злочинність і кримінологія в сучасній Японії. М., 1989. С. 98, 176-177.
  Розширюється застосування інших - альтернативних позбавленню волі - мір покарання (обмеження волі, у тому числі, із застосуванням електронного стеження; громадські роботи; «комбінований наказ» в Англії та Уельсі - поєднання громадських робіт з пробації) *.
  * Див, наприклад: Стерн В. Альтернативи тюрмах: Роздуми і досвід. Лондон-Москва, 1996; Clear Т., Тепуї К. Correction Beyond Prison Walls. In: Sheley J. Criminology. Ibid. P. 517-538; Electronic Monitoring: The Trials and their Results. L, Home Office. 1990; Junger-Tas J. Alternatives to Prison Sentences: Experiences and Developments. Amsterdam, NY, 1994.
  У Росії до реального позбавлення волі (не рахуючи умовного засудження) засуджувалися протягом 1986-2001 рр.. від 30,9% всіх засуджених у 2001 р. до 39,5% в 1994 р.
  По-друге, в країнах Західної Європи, Австралії, Канаді, Японії переважає короткострокове позбавлення волі. У всякому разі - до 2-3 років, тобто до настання незворотних змін психіки. Так, в середині 90-х рр.. в Німеччині засуджувалися на строк до 6 місяців 21% всіх засуджених до позбавлення волі, терміном від 6 до 12 місяців - ще 26% (тобто всього на строк до 1 року - близько половини всіх засуджених до тюремного ув'язнення). На строк від 1 до 2 років були засуджені 38,5% засуджених. Таким чином, щодо 85,5% всіх засуджених до позбавлення волі строк покарання не перевищував 2 років, на термін ж понад 5 років були засуджені всього 1,2% *. У Швеції до 80% засуджених до позбавлення волі засуджуються на строк до 6 місяців. У Японії в 1994 р. із загального числа засуджених до позбавлення волі на строк до 1 року - 17,3%, до 3 років - 68,8%, а понад 5 років - 1,3% **.
  * Strafrechtspflege in Deutschland, ibid. S.32.
  ** Summary of the White Paper on Crime. Government of Japan. Research and Training Institute Ministry of Justice, 1996. P. 64.
  У Росії в 1996 р. із загального числа засуджених до позбавлення волі були засуджені на строк до 1 року - 16%, від 1 до 2 років - 23,1%, понад 5 років - 13,7%. Цікаво, що в 1926 р., коли радянська влада ще ряділась в демократичні одягу, частка засуджених на строк до 1 року становила 84,2%, а понад 5 років - всього 1,8%.
  По-третє, умови і режим відбування покарання в пенітенціарних установах не повинні принижувати людську гідність, піддавати ув'язнених додатковим до позбавлення волі тягот. Оскільки збереження або ж деградація особистості істотно залежать від умов відбування покарання, остільки в сучасних цивілізованих державах підтримується по можливості гідний рівень існування ув'язнених (нормальні харчування, санітарно-гігієнічні та «житлові» умови, медичне обслуговування, можливість працювати, вчитися, займатися спортом, зустрічатися з рідними та близькими), встановлюється режим, що не принижує їх людську гідність, а також існує система пробації (випробувань), що дозволяє строго диференціювати умови відбування покарання в залежності від його терміну, поведінки ув'язненого і т. п.
  З особистих спогадів. У в'язниці Турку (Фінляндія) директор з гордістю розповів мені, що «для збереження почуття власної гідності» ув'язнених їм дають ключі від камери. Йдучи з камери, укладений закриває на ключ «своє приміщення», а приходячи, - відкриває його. А директор Дублінської в'язниці (Ірландія) довго не міг зрозуміти моє запитання: «Скільки людина знаходиться в одній камері»? «Звичайно ж, один засуджений!», - Відповів він мені. Відкриті днем камери у в'язницях Фрайбурга (Німеччина) та Гельсінкі мене вже не дивували, так само як група в'язнів-петербуржців, які готують святковий торт на кухні у своєму блоці. Справедливості заради слід зауважити, що американські та південно-корейські в'язниці деяким краще наших.
  Про жахливі умови утримання підслідних в російських слідчих ізоляторах (СІЗО) та ув'язнених в колоніях і тюрмах написано більш ніж достатньо. Від себе хотів би лише зауважити, що чим більше людей ми «садимо», ніж бесчеловечнее умови відбування покарання, тим більше озлоблених, з порушеною психікою, що придбали або підвищили свій кримінальний професіоналізм людей отримуємо «на виході». У світі зрозуміли, що саме суспільство насамперед зацікавлене в гуманної юстиції та пенітенціарній системі.
  Направляючи в тюрми все більше і більше людей, ми адже рано чи пізно отримуємо їх «назад» - з «їх» вдачами, мовою, способом життя. Але тоді і з суспільством, з усіма нами відбувається те, що закордонна кримінологія давно охрестила «прізонізаціей» («отюрьмовленіем» - від англ. Prison - в'язниця) повсякденного побуту, культури, мови. Ми це щодня спостерігаємо в транспорті, на вулицях, чуємо з екранів телевізорів ... На жаль, це стара російська біда. В'язниця давно увійшла в наш побут, нашу культуру своєї «блатний» частиною. Досить згадати тюремний фольклор (від Кудеяра-розбійника і «Бродяги» до «Мурки» і «Гоп-со-смиком»), прекрасні «пріблатненний» вірші С. Єсеніна, В. Висоцького і А. Галича (не випадково його «Хмари» дали назва сучасної радіопередачі для ув'язнених). А вже жаргон наших політиків ... Додамо до цього, що пенітенціарні установи поряд з безробіттям, бездомністю, незайнятістю підлітків та молоді множать ряди «виключених» (exclusive) - основний соціальний резерв злочинності, пияцтва, наркотизму, проституції, самогубств.
  Подивимося на деяких цифрах, як великий російський тюремний контингент. Правда, при цьому ми зіткнемося з низкою труднощів. Більш-менш впорядковані офіційні статистичні дані є по СРСР - з 1936 по 1991 р. (табл. 17.1) *. Відомості по Росії нам відомі за 1989-2001 рр.., Але вони взяті з різних джерел (табл. 17.2) ** і на різний момент часу (на 1 січня, на 31 грудня кожного року, а то й на середину року). Ясно, що ці дані різняться між собою, а тому ми наводимо їх за принципом «від» і «до». З тієї ж причини відрізняється і рівень ув'язнених на 100 тис. чоловік населення.
  * Лунеев В. В. Злочинність XX століття: Світовий кримінологічний аналіз. М., С. 437-438.
  ** Лунеев В. В. Указ. соч. С. 450-452; Чи зможе Росія на початку XXI століття вийти з гонки за роль світового тюремного лідера? М., 2001; Кримінально-виконавча система Російської Федерації / / Відомості Верховної Ради. 2001. № 5. С. 67; Barclay G., Таvares С. et al. International Comparisons of Criminal Justice Statistics. 2001 / / Home Office Statistical Bulletin. October, 2003. Issue 12/03. P. 7; Walmsley R. World Prison Population List / / Home Office. Finding 166. 2002. P. 5.
  Таблиця 17.1
  Динаміка чисельності ув'язнених в СРСР (1936-1991 рр..)


  Дані табл. 17.1 цікаві ще й тим, що показують, як «батько народів» віддячив переможців фашистської Німеччини: максимум ув'язнених і найвищий рівень (на 100 тис.чоловік населення) припадає на 1948-1953 рр.. Ми бачимо також, як наростають показники під час «застою», після хрущовської «відлиги» (мінімальні цифри 1965-1966 рр..), І лише горбачовська перебудова трохи знизила тюремний контингент, але не надовго (1989-1991 рр..).
  Таблиця 17.2
  Динаміка чисельності ув'язнених в Росії (1989-2001)


  Мільйони радянських і російських громадян проходили через пекло ГУЛАГу і його правонаступника - Гуїна. І виходили (якщо вдавалося вижити) звідти зі зламаною психікою, покалічені духовно і фізично, з важкою формою туберкульозу, з відбитими нирками, відвиклі від життя на свободі, що втратили за час «відсидки» сім'ю, батьків, розлючені на все і вся. У результаті, за експертними даними, до 20% дорослого чоловічого населення сучасної Росії - колишні ув'язнені ... Чи варто дивуватися перенесенню вдач «зони» в наше повсякденне життя і, що найстрашніше, активне її сприйняття суспільством, усвідомлене чи неусвідомлене.
  Об'єктивності заради слід сказати, що після передачі пенітенціарних установ з МВС до Міністерства юстиції (МЮ), ситуація поступово змінюється на краще.
  Порівнявши рівень укладених (на 100 тис. чоловік населення) в деяких країнах, ми побачимо, що Росія займає перше місце в світі за цим сумному показнику (табл. 17.3) *. На другому місці - США (що навіть їх не прикрашає і позбавляє мене можливості визнати США цілком цивілізованою країною) **. З великим відривом від них йдуть Південна Африка (385) і ряд колишніх республік СРСР.
  * Barclay et al. (2002) Ibid. P. 7.
  ** Російські амністії 2002-2003 рр.. на деякий час виводили США на перше місце, а Росія опинялася на другому.
  Таблиця 17.3
  Рівень ув'язнених (на 100 тис.чоловік населення) в деяких країнах (2000)


  Але якщо від позбавлення волі як міри покарання поступово відмовляються навіть стосовно до осіб, які вчинили злочини, то тим більше неприпустимі репресивні заходи впливу по відношенню до тих, хто здійснював «злочини без жертв» - особам, які страждають залежністю від наркотиків чи алкоголю, повіям, бродягам і т. п.
  Громадські санкції. Соціальні норми неправового характеру (норми моральності, звичаї, традиції) підтримуються в суспільстві силою громадської думки і неформальними санкціями (докірливий погляд, несхвальне похитування головою, словесний докір, осуд, «нерукопожатіе», бойкот або остракізм і т. п.). П. Кросбі, наприклад, називає чотири основних види неформальних санкцій: винагорода (заохочення) у вигляді посмішок, подяк, нагород за конформне поведінку; покарання; переконання (часто з боку старших, вихователів, керівників); переоцінка норм, коли змінюється мораль і раніше деви-антное поведінка визнається недевіантним *.
  * Crosbie P. (Ed.) Interaction in small Group. NY: McMillan, 1975.
  У деяких випадках громадські санкції закріплюються в якості офіційних, формальних, правових. Так, ст. 33 КК РРФСР 1960 р. передбачала громадський осуд в якості одного із заходів кримінального покарання.
  Представляється принципово важливим не підміняти громадські санкції за порушення неправових соціальних норм заходами державного (правового) примусу. На жаль, авторитарні й тоталітарні режими нерідко грішать такою підміною. Ще свіжі в пам'яті розправи над «Стиляги» (доставляли до міліції, примусово підстригали), «персональні справи» за «аморальну поведінку» і т. п. в роки радянської влади. М'яко опонуючи втручанню держави в сферу моралі, моральності, І. Еренбург в своїй книзі спогадів «Люди, роки, життя» наводить сценку з паризького життя. На вулиці в прохолодну погоду з'являється роздягнений догола чоловік, парижани не звертають на це ніякої уваги, а Ажан (поліцейський), підійшовши до нього, дружелюбно запитує, поплескавши по плечу: «Не замерзнеш, хлопець?» І відходить геть. Для нас, радянських людей, це був верх лібералізму і демократії ...
  З особистих вражень. Сам я виявився свідком аналогічної сцени в 1994 р. під час XIII Світового соціологічного конгресу в Білефельді (Німеччина), коли на одному з пленарних засідань з'явився оголений чоловік, спокійно пройшов по рядах і не поспішаючи пішов. Чи треба говорити, що ніхто поліцію не викликав і не обурювався тим, що сталося.
  Я сподівався, що з часу горбачовської перебудови нам вже не загрожують рецидиви важкої хвороби «боротьби з аморальною поведінкою» силами поліції і держави. Яке ж було моє здивування, коли я прочитав про прийняте московським урядом законі, що передбачає штраф за ... поцілунки в громадських місцях! Якщо це не жарт, то важкий симптом ... 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1.« Криза покарання »"
 1. § 4. Стан злочинності в сучасному світі
    «Кризи покарання». Детальніше про це - у заключній ч. IV нашої монографії. В цілому простежується тенденція зростання «п'яної» злочинності з 1987 до 1994 р. (від 28 до 41%) з подальшим зниженням до 22,6% у 2001 р. (24,2% у 2002 р.). Особливо висока питома вага вбивств (71-78%), заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю (74-80%), згвалтувань (70-78%), хуліганства (72-75%), скоєних у стані
 2. § 2. Практика профілактики негативних девіантних проявів у сучасному світі
    «Криза покарання» змусили зарубіжних кримінологів і практичних працівників звернутися до ідей попередження злочинів. Велика увага превенції злочинності приділяють Скандинавські країни. У Швеції в 1974 р. був утворений Шведська національна рада з попередження злочинів (The National Swedish Council for Crime Prevention) як державна установа в системі Міністерства
 3.  Глава 9. ПОНЯТТЯ І ЦІЛІ ПОКАРАННЯ. ВИДИ ПОКАРАНЬ
    Глава 9. ПОНЯТТЯ І ЦІЛІ ПОКАРАННЯ. ВИДИ
 4.  Глава 10. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ
    Глава 10. ПРИЗНАЧЕННЯ
 5.  Розділ IV. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І ВІД ПОКАРАННЯ
    Розділ IV. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І ВІД
 6.  Глава 12. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ
    Глава 12. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД
 7.  Глава 14. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ
    Глава 14. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОКАРАННЯ
 8. § 5. Тактика допиту в конфліктній ситуації «із суворим суперництвом»
    покарання »після того як« опанував »наведеної вище пасткою:« ... стій! - Скрикнув Разумихин. - ... Ти кажеш, що питання про працівників був підступ? Розкуси: ну якщо б це ти зробив, чи міг б ти проговоритися, що бачив, як мазали квартиру ... і працівників? Навпаки: нічого не бачив, якби навіть і бачив! Хто ж зізнається проти себе? - Якщо б я то справу зробив, то вже неодмінно б сказав,
 9. § 1. Зародження девіантологіческіх ідей
    покарання »досить ліберальні і не пов'язані ні з відібранням життя, ні з позбавленням волі. Втім, утопія вона і є утопія ... * Кампанелла. Місто Сонця. М.-Л., 1947. С. 40. Ми знаходимо у Т. Кампанелли і позитивні санкції за позитивні девіації: «Пам'ятки на честь кого-небудь ставляться лише після його смерті. Однак ще за життя заносяться в книгу героїв все ті, хто винайшов або відкрив
 10. § 3. Позитивізм у філософії, науці, соціології
    покарання »(обидві вийшли в 1890 р.) пояснював злочинну поведінку наслідуванням і навчанням. Оскільки в основі злочинного акту лежать психологічні механізми, остільки, з точки зору Г. Тарда, суд повинен вирішувати питання лише про винність / невинності обвинуваченого, тоді як заходи впливу на винного визначає медична комісія. Цілком обгрунтовано звертаючись до психологічних факторів
© 2014-2022  yport.inf.ua